iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 5. 2006
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

170 hlasů
49874
zhlédnutí

Proměny Karlova Hradu

Film o unikátních archeologických objevech a rekonstrukcích na Pražském hradě

54 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Proměny Karlova Hradu

 • 00:00:02 Ojedinělý soubor více než šedesáti
  staveb, rozsetých po návrší
 • 00:00:06 o ploše 40 ha, na jedinečném místě
  nad Vltavou, tvoří symbol
 • 00:00:10 naší národní hrdosti a úcty.
 • 00:00:14 Pražský hrad.
 • 00:00:16 Místo, kde se prolíná realita
  s mystikou, světský a duchovní
 • 00:00:20 život, ale i osudy mnoha lidí,
  kteří ovlivňovali české
 • 00:00:23 i evropské dějiny. Pražský hrad
  a jeho jedinečné panoráma.
 • 00:00:50 Pražský hrad je zařazen na seznamu
 • 00:00:52 světového kulturního dědictví
  UNESCO.
 • 00:00:55 V seznamu národních kulturních
  památek má své čestné místo.
 • 00:00:59 V Guinnessově knize rekordů je
  zapsán jako největší hrad na světě.
 • 00:01:04 Stavěli zde mnozí, ale
  nejvýznamněji se zapsal,
 • 00:01:07 po otci Lucemburk
  a matce Přemyslovec,
 • 00:01:11 císař a český král Karel IV.
 • 00:01:19 Stojíme před vchodem
  na Pražský hrad.
 • 00:01:22 Je to místo, které si udrželo
  svoji kontinuitu od středověku.
 • 00:01:26 Už v roce 843, čili před 1200 lety,
  zaznamenal geograf bavorský Pražsko
 • 00:01:35 a Hradiště v počtu asi 40,
  které jsou Pražsku podřízené.
 • 00:01:47 Zdá se to nadnesené, ale
  archeologové by nám to potvrdili.
 • 00:01:55 Vchod do Pražského hradu nás vede
  do hlubokého středověku.
 • 00:02:00 Připomeňme si, že za Bořivoje
  už zde stál první kostel,
 • 00:02:04 vysvěcený asi před rokem 885.
 • 00:02:10 Čili máme být na co hrdí.
 • 00:02:12 Naše kontinuita souhlasí
  s rozvojem
 • 00:02:15 evropských států a národů.
 • 00:02:19 Předesílám ještě, že minulost byla
  korunovaná Karlem IV.,
 • 00:02:24 který z Prahy vytvořil
  hlavní město Evropy.
 • 00:02:29 A právě po stopách Karla IV.
  se nyní vypravíme.
 • 00:02:35 Musíme si ujasnit naše zadání
  hned na začátku.
 • 00:02:39 Vedle záběrů, které jsme natáčeli
  před několika dny, jsme se rozhodli
 • 00:02:43 podívat do našeho archivu
  a vytvořit přehlídku všech prací,
 • 00:02:47 které nesou společného jmenovatele.
 • 00:02:51 Tím je právě Karel IV.
 • 00:02:54 Začínáme akcí nejtěžšího kalibru.
 • 00:02:58 Opravou nejmladší středověké části
  katedrály, tzv. Velké jižní
 • 00:03:02 nebo také Hlavní věže.
 • 00:03:05 I když mnohokrát odložena, byla
  nakonec naplánována na rok 2000.
 • 00:03:11 Něco podobného Pražský hrad
  nezažil od roku 1906.
 • 00:03:34 I když prvním zákonem památkářů
  a restaurátorů je zachovat
 • 00:03:38 na každém objektu vše původní,
  bohužel čas a příroda
 • 00:03:42 jsou někdy silnější.
  Občas i vinou předchůdců.
 • 00:03:46 Např. v tomto případě byla
  vrcholová růžice, vyměněná r. 1861,
 • 00:03:51 spojena s fiálou jen zapuštěným
  železným trnem a zalita olovem.
 • 00:03:57 Bylo jen otázkou času,
  kdy se k železu dostane voda
 • 00:04:01 a koroze kámen roztrhne.
 • 00:04:04 Stejně ale odborníky udivilo,
  že na celé věži bylo nezbytné
 • 00:04:08 vyměnit pouze 3 bloky. A jen jediný
  z nich pamatoval Karla IV.
 • 00:04:13 Mimochodem kameníci mnohé kusy
  vysekali z nejkvalitnějšího
 • 00:04:18 jemnozrnného pískovce, který snad
  pamatuje i stavitele katedrály.
 • 00:04:26 Možná, že to není žádné překvapivé
  zjištění, ale gotické katedrály
 • 00:04:30 jsou jediné stavby na světě,
  kde sotva se na jednom konci skončí
 • 00:04:34 s opravami, na druhém se začíná
  znovu. Ostatně naše svatovítská
 • 00:04:39 je jednou z mála v Evropě, která
  nemá vlastní kamenickou dílnu.
 • 00:04:44 Problém je v tom, že mezi zdánlivě
  pevně posazené kameny není vidět
 • 00:04:49 a tak do poslední chvíle působí
  dojmem stability a pevného spojení.
 • 00:04:55 Přitom se celá stavba už svojí
  podstatou neustále chvěje.
 • 00:05:00 A pak už někdy stačí
  jen prudká vichřice.
 • 00:05:04 Nejzákeřnějším problémem gotických
  katedrál jsou krusty.
 • 00:05:09 Ty uzavřou kámen, ze kterého se
  neodpaří všudypřítomná voda,
 • 00:05:14 a led v zimě kámen postupně zničí.
 • 00:05:19 Nejmodernějším a zdá se,
  že nejšetrnějším způsobem,
 • 00:05:23 jak kámen očistit,
  jsou pulzní lasery.
 • 00:05:26 Byla použity už na všech
  francouzských katedrálách
 • 00:05:29 včetně Notre Dame, stejně tak
  na vídeňském svatém Štěpánu.
 • 00:05:33 Světelný impulz dokáže vrstvu
  zplynovat bez poškození kamene.
 • 00:05:39 Je to efektivní i efektní,
  i když zdánlivě pomalé a drahé.
 • 00:05:45 Největším problémem byla oprava
  maltového materiálu ve Velké věži.
 • 00:05:52 Bylo objeveno celkem 5 druhů malty.
 • 00:05:55 Vzácně středověká, nejčastěji pak
  běžný výrobek 19. století.
 • 00:06:01 Pro opravy v r. 2000 bylo objednáno
  nejkvalitnější dostupné vápno.
 • 00:06:06 Jednak francouzské, pálené
  podle středověkých receptů,
 • 00:06:10 a pak tzv. trass - přírodní vápno,
  které se těží
 • 00:06:14 pouze u Bonnu a Koblence.
 • 00:06:17 Napadlo vás někdy, že vlastně
  každý, kdo se dostane do těchto
 • 00:06:21 míst, patří svým způsobem
  mezi vyvolené?
 • 00:06:25 Pohledy a průhledy tají dech.
 • 00:06:27 Není žádným tajemstvím, že gotické
  stavby byly postaveny až na hranici
 • 00:06:32 lidských možností
  a proti přírodním zákonům.
 • 00:06:36 Žádné jiné stavby v celých dějinách
  lidstva se jim nepodobají.
 • 00:06:40 Celou tu výjimečnou krásu
  měl Karel IV. denně před očima.
 • 00:06:49 Nás samozřejmě zajímá, v jakých
  prostorách Karel IV. řídil říši
 • 00:06:54 a české království.
 • 00:06:59 Víme především z kroniky
  Petra Žitavského, že iniciativa
 • 00:07:04 budovat palác začala už
  u Jana Lucemburského.
 • 00:07:08 "Palác" - jak píše kronikář -
  "ve stylu francouzském,
 • 00:07:13 do té doby nevídaném."
 • 00:07:16 Bylo zde postaveno něco úžasného.
 • 00:07:20 Opěrné pilíře mezi okny jsou
  původní z doby Karla IV.
 • 00:07:29 A píše se v kronikách, že tady bylo
  9 otevřených arkád
 • 00:07:33 směrem do nádvoří.
 • 00:07:35 V době Vladislava Jagellonského
  před rokem 1500 - my máme dokonce
 • 00:07:39 tamhle letopočet 1493 - ta část
  Karla IV. byla vybouraná
 • 00:07:44 a byla zde vsazena okna renesanční.
 • 00:07:50 Za doby Karla IV. měl tenhle palác
  4 patra, takže si dovedeme
 • 00:07:55 představit ten monumentální účinek.
 • 00:07:59 A hlavně Karel IV. přistavěl příčné
  křídlo, kde byl v jeho době dřevěný
 • 00:08:05 most, který přecházel do oratoře,
  do kostela. Takže bohoslužeb
 • 00:08:11 se zúčastňoval z královské oratoře,
  která byla na pravé straně lodi.
 • 00:08:22 Celé generace návštěvníků
  Pražského hradu marně hledaly
 • 00:08:25 slavnou mozaiku Poslední soud.
 • 00:08:28 Stojíme před hlavním vchodem
  do katedrály.
 • 00:08:31 Ale zdůrazňuji, že před hlavním
  vchodem z doby Karla IV.,
 • 00:08:36 před tzv. Zlatou branou.
  Je zdobena nádhernou mozaikou,
 • 00:08:42 která znázorňuje patrony
  Země české.
 • 00:08:46 6 českých světců, pod kterými
  je Karel vypodobněn jako donátor
 • 00:08:52 se svojí 4. manželkou Alžbětou
  Pomořanskou.
 • 00:08:59 Je to sféra nebeská, připomínající
  lidem posmrtné určení,
 • 00:09:05 protože to začíná Posledním soudem.
 • 00:09:11 Je to svojí koncepcí jedinečné
  dílo, vázané na naši minulost
 • 00:09:16 a na postavení chrámu
  před tváří celé Evropy.
 • 00:09:24 Historie záchrany mozaiky
  Poslední soud je svým způsobem
 • 00:09:28 jedinečným příběhem.
 • 00:09:30 V r. 1992 se v Praze objevili lidé
  z Gettyho nadace v Los Angeles
 • 00:09:35 s tím, že z odkazu jejich
  zakladatele, kdysi nejbohatšího
 • 00:09:39 muže světa, jsou připraveni
  spolupracovat při záchraně
 • 00:09:43 významných kulturních památek
  kdekoli na světě, a tedy i u nás.
 • 00:09:49 Nakonec se rozhodli pro pomoc
  při obnově krásy této mozaiky.
 • 00:10:03 Podpis smlouvy byl velice
  jednoduchý. Američané se zavázali
 • 00:10:07 přinést technologii, česká strana
  zajistí 2 generace restaurátorů.
 • 00:10:12 To pro udržení kontinuity.
 • 00:10:15 A jednou za 5 let bude provedena
  údržba výsledného díla.
 • 00:10:19 Po pravdě, v tomto okamžiku
  se zdálo vše rychle řešitelné.
 • 00:10:31 Jenže nikoho nenapadlo,
  že Karel IV. svým rozhodnutím
 • 00:10:34 založil problém, na kterém si
  vylámaly zuby generace
 • 00:10:38 restaurátorů. Draselné sklo,
  použité na mozaice,
 • 00:10:43 je totiž tak nekvalitní,
  že očištěné rychle podléhá korozi
 • 00:10:47 a barevný obraz slepí.
 • 00:10:50 Žádný ze zvolených nátěrů pražskému
  prostředí neodolal.
 • 00:10:54 Zkoušelo se kdeco: laky určené
  na přední skla raketoplánů,
 • 00:10:58 i velmi kvalitní nátěry na zuby.
 • 00:11:01 Osloveny byly přední evropské
  vědecké ústavy.
 • 00:11:05 I v Los Angeles byly provedeny
  složité testy na originálních
 • 00:11:08 kostičkách vypadaných z mozaiky.
  Mozaika se bránila.
 • 00:11:13 Je totiž vystavena prudkým sněhovým
  bouřím, stálému větru i dešti.
 • 00:11:19 Na jejím povrchu bylo naměřeno
  i -28 °C, ale také 60 °C.
 • 00:11:34 Už to vypadalo, že Američané
  projekt vzdají, když se na trhu
 • 00:11:38 objevil materiál vyvinutý
  v Kalifornské univerzitě.
 • 00:11:42 Jeho mimořádné vlastnosti jsou dány
  strukturou atomů někde na pomezí
 • 00:11:47 organické a anorganické chemie.
 • 00:11:50 Testy v Praze a zkoušky v Los
  Angeles potvrdily, že je vyhráno.
 • 00:11:54 Ale ještě bylo nezbytné mozaiku
  zbavit koroze.
 • 00:11:58 Nakonec byla zvolena technologie
  čištění pod tlakem hnaného
 • 00:12:02 skleněného prášku.
  Korozi odstranil a sklu neublížil.
 • 00:12:07 Každá kostička musela být očištěna
  zvlášť. Celých 1,114 milionů.
 • 00:12:31 Nakonec před vlastním nátěrem
  musela být mozaika dokonale umyta.
 • 00:12:36 Dá se předpokládat, na základě
  zkušenosti s použitým sklem,
 • 00:12:40 že mozaiku v celé její kráse
  takto viděl naposledy Karel IV.
 • 00:12:50 Po očištění v létě 1998 byla
  zahájena vlastní ochrana mozaiky
 • 00:12:55 speciálním nátěrem.
 • 00:12:57 Byly naneseny celkem 3 vrstvy,
  na každou kostičku zvlášť.
 • 00:13:02 Každým tahem štětečku se sklo
  rozzářilo, jako by nabíralo slunce.
 • 00:13:08 Sami restaurátoři přiznali
  zvláštní vzrušení.
 • 00:13:11 Mozaika pod jejich rukama
  milimetr po milimetru ožívala.
 • 00:13:29 Podmínkou trvanlivého výsledku
  bylo složité vyhřívání ochranného
 • 00:13:32 nátěru na předepsanou teplotu.
 • 00:13:35 Jednoduché hliníkové krabice,
  plné tepelných žárovek
 • 00:13:38 napojené na počítač,
  svůj úkol splnily dokonale.
 • 00:13:49 Karel IV. by se pravděpodobně
  té kráse divil.
 • 00:13:52 Konečně jeho vchod do katedrály
  měl patřičnou úroveň.
 • 00:13:56 Práce na záchraně mozaiky trvaly
  9 let, problém zaměstnal vědce
 • 00:14:01 po celém světě.
 • 00:14:02 Ale nakonec všichni zúčastnění
  přiznali, že s podobným úkolem
 • 00:14:06 se ještě nesetkali a že pracovat
  na tomto úkolu
 • 00:14:09 bylo mimořádně vzrušující.
 • 00:14:15 Katedrála byla od položení
  základního kamene centrem
 • 00:14:19 Karlovy pozornosti.
 • 00:14:20 On skutečně v její stavbě viděl
  symbol své moci.
 • 00:14:24 Snad právě proto zprvu povolal
  zkušeného stavitele
 • 00:14:27 Matyáše z Arrasu, který dokázal
  do Prahy přinést zkušenosti
 • 00:14:30 rodiny stavitelů francouzských
  katedrál.
 • 00:14:47 I kdyby jeho nástupce Petr Parléř
  nepostavil nic jiného
 • 00:14:51 než Svatováclavskou kapli,
  zapsal by se lvím spárem do dějin
 • 00:14:55 evropské gotiky.
 • 00:14:57 A to přesto, že u jejího projektu
  stál možná už Matyáš z Arrasu.
 • 00:15:03 Jedinečnost tohoto místa
  je srovnatelná snad jen
 • 00:15:05 se Saint Chapelle v Paříži.
 • 00:15:19 Musím tady připomenout, že toto
  místo bylo vždy označováno
 • 00:15:23 za nejposvátnější místo
  Království českého.
 • 00:15:27 Jan Zrzavý říkal, že když sem
  nahlédne, tak má pocit,
 • 00:15:31 že by měl pokleknout
  a políbit zemi.
 • 00:15:34 To v několika svých výpovědích
  zdůrazňoval.
 • 00:15:38 Ale je to tedy tradice
  k svatému Václavovi,
 • 00:15:41 o kterém víme, že byl
  představitelem především
 • 00:15:44 duchovní síly našeho národa.
 • 00:15:48 K jeho jménu se vždycky obracel
  národ, když si nevěděl rady
 • 00:15:53 a neměl možnost vyřešit
  své problémy.
 • 00:16:02 Svatý Václav, jak nám to nedávné
  události na Václavském náměstí
 • 00:16:07 připomněly, v naší historii
  cosi znamená.
 • 00:16:11 Přerůstá to význam duchovní.
 • 00:16:19 Když jsem řekl, že je to
  nejposvátnější místo
 • 00:16:22 Království českého, tak to není
  vyjádřeno jen symbolicky,
 • 00:16:25 ale i konkrétně.
 • 00:16:27 O patro výš se tímhle nenápadným
  vchodem vstupuje do komory,
 • 00:16:33 kde jsou nejvzácnější pozůstatky
  naší státnosti.
 • 00:16:40 Svatováclavská koruna, která je
  vsazena na lebku sv. Václava.
 • 00:16:46 Jsou tam korunovační klenoty,
  dokonce korunovační plášť a meč.
 • 00:16:51 Je to tedy místo velice posvátné
  co se týče vztahu k naší národní
 • 00:16:57 a státní minulosti.
 • 00:17:02 Ale to už je další
  samostatná kapitola.
 • 00:17:05 Takhle v nedbalkách mohli poprvé
  v dějinách vidět korunovační
 • 00:17:09 klenoty televizní diváci.
 • 00:17:11 Ale i pozvaní odborníci,
  jak domácí tak zahraniční.
 • 00:17:15 Tato výjimečná příležitost
  se naskytla roku 1993,
 • 00:17:20 těsně před jejich 9. veřejným
  vystavením při příležitosti vzniku
 • 00:17:25 novodobého českého státu.
 • 00:17:28 Prvním, kdo je dostal do ruky,
  byl restaurátor.
 • 00:17:31 Vedle několika drobných oprav
  dostal za úkol zjistit,
 • 00:17:35 zda vůbec, a nebo kde,
  je v koruně ukryta relikvie
 • 00:17:39 z trnové Kristovy koruny.
 • 00:17:43 Teprve potom byly klenoty předány
  ke studiu nedočkavým znalcům
 • 00:17:47 středověkého uměleckého řemesla.
 • 00:17:51 Už při prvním ohledání
  dr. Eliška Fučíková
 • 00:17:56 a dr. Beket Bukovinská potvrdily,
  že jablko a žezlo jsou minimálně
 • 00:18:00 o 50 let starší, než se uvádělo.
 • 00:18:04 Že je nechal zhotovit
  už Ferdinand I. Habsburský.
 • 00:18:11 Nad klenoty přizvaní odborníci
  zpočátku jen vzdychali.
 • 00:18:14 Sebelepší fotografie nemůže
  nahradit originál.
 • 00:18:17 Na první pohled potvrdili,
  že vrcholové překřížení
 • 00:18:21 je jiného původu a dali zapravdu
  Karlu Otavskému ze Švýcarska
 • 00:18:26 a jeho zjištění, že materiálem
  pro tuto část koruny
 • 00:18:29 byl opasek Blanky z Valois,
  zhotovený v Paříži.
 • 00:18:33 Neshodli se ale v diskusi
  o starobylosti koruny.
 • 00:18:38 Byla nejspíš cíleným záměrem
  Karla IV.
 • 00:18:41 Jen tato část diskuse potvrzuje,
  jak obtížně se bádalo jen s obrázky
 • 00:18:47 a snímky, jejichž tvůrci
  si prostě vymýšleli.
 • 00:18:57 I když teprve v dalších letech
  bylo zjištěno, že například rubín
 • 00:19:01 na čelní straně koruny je rubelit,
  zvláštní druh turmalínu,
 • 00:19:05 a že na zadní straně tradovaný
  křišťál je vlastně vzácným
 • 00:19:09 spinelem, v tomto čase byl
  vyčleněný prostor k měření
 • 00:19:13 ryzosti zlata koruny.
 • 00:19:18 Když už jsme ve Svatováclavské
  kapli, nemůžeme nezaznamenat
 • 00:19:21 další zcela výjimečný průzkum.
 • 00:19:24 Dlouho se s jeho provedením váhalo,
  až v polovině 90. let 20. století
 • 00:19:29 nastal ten správný čas
  konečně prozkoumat a ošetřit
 • 00:19:32 nejvýznamnější gotickou plastiku
  v Čechách, 2m sochu světce
 • 00:19:37 z dílny Parléřů.
 • 00:19:40 Do té doby se o ní nevědělo
  téměř nic.
 • 00:19:43 Z jakého je kamene, kolika opravami
  prošla, jaké materiály
 • 00:19:47 při restaurování byly použity.
 • 00:19:50 O riskantním sundání sochy
  z konzoly nad oltářem
 • 00:19:54 bylo rozhodnuto až po nabídce
  podrobit ji
 • 00:19:57 tomografickému vyšetření.
 • 00:19:59 Nakonec ale riskantnímu transportu
  na Moravu nebyla podrobena.
 • 00:20:04 Alespoň mohl být v klidu dokončen
  její průzkum.
 • 00:20:07 Celkem bylo zkoumáno 250 předem
  vytipovaných míst.
 • 00:20:11 Až na rozsáhlé praskliny staršího
  původu v nohách bylo konstatováno,
 • 00:20:17 že socha přes své stáří
  je v dobré kondici.
 • 00:20:21 Snad jen pro zajímavost:
  restaurátoři znovu proměřili
 • 00:20:25 i hlavu sochy a potvrdili
  tradovanou úvahu, že byla vytvořena
 • 00:20:29 přesně podle dochované lebky
  světce.
 • 00:20:47 - HRAJE HUDBA -
 • 00:21:01 Stav sochy vyloučil i starší
  představu, že socha byla delší čas
 • 00:21:05 umístěna vně katedrály.
 • 00:21:07 I když je pravdou, že roku 1912
  byla přenesena z vnějšího
 • 00:21:11 opěrného pilíře kaple.
 • 00:21:14 A na její místo umístěna kopie
  zhotovená roku 1867.
 • 00:21:23 Co ovšem vyvolalo mimořádný údiv,
  byl poznatek, že slavný štítek
 • 00:21:28 se znakem Parléřů je z jiného
  materiálu než vlastní socha.
 • 00:21:37 To mohlo vyvolat oprávněné
  pochybnosti.
 • 00:21:40 V týdenních účtech stavby katedrály
  je sice v souvislosti se sochou
 • 00:21:44 uváděn jakýsi Henrich,
  tedy Jindřich,
 • 00:21:47 snad tedy Parléřův synovec.
 • 00:21:50 Ale skeptici ho považují spíš
  za pomocníka samotného
 • 00:21:53 Petra Parléře než tvůrce sochy.
 • 00:21:56 Když pomineme nekonečné diskuse
  o původním umístění sochy,
 • 00:22:00 nelze pominout pochybnost, že by
  "vůbec přicházelo v úvahu umístit
 • 00:22:07 štítek Parléřů na tak významném
  místě v kapli, tak závažné
 • 00:22:11 v Karlově koncepci státu".
 • 00:22:14 Ale stejně bylo nakonec rozhodnuto
  štítek sundat a podrobit
 • 00:22:17 vědeckému zkoumání.
 • 00:22:19 Práce se ujala prof. Bauerová
  z Umělecko-historického muzea
 • 00:22:23 ve Vídni, která provedla rozbor
  stříbrné barvy zachované na soše
 • 00:22:27 a na štítku. Vyslovila jednoznačný
  názor: Zkoumané stříbro je chemicky
 • 00:22:33 do všech detailů stejné.
  Štítek je původní, z dob,
 • 00:22:37 kdy vznikla socha.
 • 00:22:51 I když umístění sochy sv. Václava
  v kapli má dodnes oponenty,
 • 00:22:56 kteří tvrdí, že malířská výzdoba
  je mladšího data a neurčuje
 • 00:23:00 její místo, pořádné překvapení
  odhalil průzkum, který provedl
 • 00:23:04 restaurátor Martin Martan pomocí
  infračervené reflektografie.
 • 00:23:10 To je mimochodem technologie,
  která přináší fascinující výsledky.
 • 00:23:16 Dokáže se podívat obrazům
  tak říkajíc pod sukni.
 • 00:23:20 Martan nezvratně zjistil,
  že v místech, kde stojí socha,
 • 00:23:24 nebylo nikdy nic namalováno.
 • 00:23:27 Navíc právě v okolí sochy prokázal
  pod pozdně gotickými postavami
 • 00:23:31 zbytky originálních gotických
  maleb. Podle původního záměru
 • 00:23:36 uskutečněného ještě za života
  Karla IV.
 • 00:23:39 Je tedy jednoznačné, že světcova
  socha byla v kapli
 • 00:23:42 už od samého počátku.
 • 00:23:45 Že tzv. Mistr Svatováclavské kaple
  respektoval původní výzdobu,
 • 00:23:49 bylo jen otázkou jeho profesionální
  cti a lidské slušnosti.
 • 00:24:07 - DOMLOUVAJÍ SE -
 • 00:24:37 Za dalším objevem, který zcela
  převrátil tradiční historický
 • 00:24:40 výklad, musíme s manžely,
  restaurátory Alicí a Vlastimilem
 • 00:24:44 Bergerovými, vystoupit
  až na triforium katedrály.
 • 00:24:48 Když byli před léty pověřeni
  náročným, i když banálním úkolem
 • 00:24:53 očistit gotické historické nápisy,
  spolu se svými syny se rozhodli
 • 00:24:58 i moderními metodami prověřit
  technologické okolnosti
 • 00:25:02 jejich vzniku.
 • 00:25:04 Podnět jim k tomu dala
  Marie Kostíková, archivářka
 • 00:25:07 Pražského hradu, které se dostaly
  do ruky originální přepisy
 • 00:25:12 těchto textů
  z ruky Josefa Dobrovského.
 • 00:25:15 A ty se v mnoha detailech lišily
  od dodnes čitelných nápisů.
 • 00:25:20 Byla to sice záhada, ale na první
  pohled nepřinášela vysvětlení.
 • 00:25:25 Teprve když odebrali mikrovzorky
  a vložili je do mikroskopu,
 • 00:25:28 nevycházeli z údivu.
 • 00:25:37 Údajně originální červené písmo
  bylo napsáno přes písmo stříbrné.
 • 00:25:42 To sice červené písmo kopíruje,
  ale na některých - právě těch
 • 00:25:46 historicky ošidných místech -
  se neshodovalo.
 • 00:25:58 Když jsme našimi dostupnými
  metodami zjistili, že na nápisech
 • 00:26:02 nejsou žádné změny, ani dodatečné
  doplňky nebo škrábání,
 • 00:26:06 tak jsme pojali pochybnost,
  že tyto nápisy jsou středověké.
 • 00:26:12 Původní středověké.
 • 00:26:15 Čili že to je opravdu napsáno
  snad někdy později.
 • 00:26:20 Z našeho hlediska to tak vypadá.
 • 00:26:24 Když na tom není žádná jiná změna
  a jsou tam závažné věcné chyby,
 • 00:26:28 pak to tedy musí být doplněné,
  pozměněné v pozdější době.
 • 00:26:34 Pachatelem byl tento muž:
  Václav Hanka a jeho komplic,
 • 00:26:38 geniální malíř Václav Horčička.
 • 00:26:41 Oba tvůrci nechvalně známých
  Rukopisů.
 • 00:26:45 Tak se konečně po letech otázek
  vysvětlilo, proč v nápisech
 • 00:26:49 např. otec Petra Parléře,
  prokazatelně německého původu,
 • 00:26:53 přišel z Polska, proč Anna
  Svídnická přišla z Dalmácie,
 • 00:26:57 která za jejího života
  neexistovala.
 • 00:27:00 Proč je u Matyáše z Arrasu uvedeno
  špatné datum založení katedrály.
 • 00:27:05 Proč jsou popletena další
  historicky doložená data atd.
 • 00:27:09 Jisté je, že když Dobrovský
  Hankův podvod odhalil,
 • 00:27:14 už s ním do konce života
  nepromluvil ani slovo.
 • 00:27:18 Na druhé straně je překvapivé,
  že některým českým historikům
 • 00:27:22 toto zjištění dodnes nedá spát
  a snaží se hledat jiné vysvětlení.
 • 00:27:27 Bohužel nemají šanci.
 • 00:27:35 Další významný úkol v katedrále
  na své řešení teprve čeká.
 • 00:27:39 Je to průzkum, konzervace
  a případné restaurátorské zásahy
 • 00:27:43 na nástěnných malbách,
  které zvlášť v poslední době
 • 00:27:47 začaly dramaticky chátrat.
 • 00:27:49 Jsme ve Valdštejnské kapli
  a sledujeme restaurátorku
 • 00:27:53 Milenu Nečáskovou při kontrole
  stavu jednoho z obrazů,
 • 00:27:57 "Madony s Ježíškem a světci"
  z poloviny 14. století.
 • 00:28:02 Už po roce měření se ukazuje,
  že záchrana těchto maleb
 • 00:28:06 bude podmíněna i vnějšími
  opatřeními.
 • 00:28:09 Např. bylo zakázáno tzv. mokré
  uklízení.
 • 00:28:12 V úvahách je změna vstupu
  do katedrály,
 • 00:28:16 ale především omezení provozu.
 • 00:28:24 Stav maleb je velmi špatný.
  Mají smůlu už svojí polohou.
 • 00:28:28 Jsou umístěny několik málo
  decimetrů nad úrovní podlahy,
 • 00:28:33 tzn. že jsou na zdivu,
  které pravidelně provlhá.
 • 00:28:43 Restaurátorské práce tu byly
  zahájeny v roce 2005,
 • 00:28:46 protože při kontrole stavu maleb
  se zjistilo, že barevná vrstva
 • 00:28:49 se na velmi četných místech
  uvolňuje a malby opadávají.
 • 00:28:54 Porovnáním se starší dokumentací
  bylo zjištěno, že úbytek barevné
 • 00:28:59 vrstvy je pozorovatelný.
 • 00:29:02 Doufáme, že dojde i na komplexní
  restaurování maleb,
 • 00:29:06 které by zahrnulo skutečně detailní
  průzkum, orientovaný už na poznání
 • 00:29:11 maleb, rozlišení přemaleb
  případně i autorskou atribuci.
 • 00:29:15 Tyto základní věci vzhledem
  k absenci historických pramenů
 • 00:29:18 dosud nejsou u všech maleb
  katedrály udělány.
 • 00:29:22 Badatelsky je to velmi zajímavý
  úkol.
 • 00:29:30 Jestliže o některé z aktivit
  na Pražském hradě lze říci,
 • 00:29:33 že je na světové úrovni,
  tak to určitě platí o textilním
 • 00:29:36 restaurátorském ateliéru.
 • 00:29:39 Bylo to mj. podmíněno tím,
  že se zde nalézá naprosto unikátní,
 • 00:29:44 nesrovnatelná kolekce zbytků
  pohřebních oděvů
 • 00:29:47 už od 10. století.
 • 00:29:50 Když byly zřízeny dílny Pražského
  hradu, provedli jsme dokumentaci
 • 00:29:54 všech gotických textilií
  a raně renesančních textilií
 • 00:29:58 z královské krypty.
 • 00:30:01 Co se týče gotických textilií,
  zdokumentovali
 • 00:30:03 jsme téměř 400 jednotlivých
  fragmentů.
 • 00:30:06 Když se vrátíme ke královské
  kryptě, podařilo se nám dokončit
 • 00:30:12 restaurování pohřebních tkanin
  z rakve Karla IV.
 • 00:30:17 A částečně pohřební tkaniny
  z rakve Ladislava Pohrobka
 • 00:30:22 a z rakve Jiříka z Poděbrad.
 • 00:30:25 Karel IV. byl v době, kdy zemřel
  a vystaven na katafalku, oblečen
 • 00:30:32 do dvou velice luxusních oděvů.
 • 00:30:37 Dalmatika Karla IV. byla zhotovena
  ze zelené a bohatě zlatě vytkávané
 • 00:30:43 tkaniny, která byla zhotovena
  někdy okolo roku 1350 v Itálii.
 • 00:30:49 Nejspíše v Lucce.
 • 00:30:52 Byla zdobena motivy čínských ptáků
  a draků a dalšími rostlinnými
 • 00:30:58 motivy včetně pseudoarabského
  nápisu.
 • 00:31:03 Druhým oděvem, do kterého byl
  Karel IV. oblečen, byl sametový
 • 00:31:08 polokruhový plášť.
  Samet je nesmírně luxusně zdoben.
 • 00:31:14 Je opět vytkáván kovovou nití.
 • 00:31:17 Jsou na něm vytkány rostlinné
  motivy.
 • 00:31:20 Je to nesmírně luxusní věc,
  také asi zhotovená v Itálii
 • 00:31:25 někdy okolo roku 1370.
 • 00:31:28 Čili nedlouho před Karlovou smrtí.
 • 00:31:31 Je to tedy jeden z prvních
  takto vzorovaných sametů.
 • 00:31:35 V současné době přistupujeme
  k průzkumu dalšího
 • 00:31:39 velice unikátního oděvu.
 • 00:31:41 Je to tkanina,
  která je zde na stole.
 • 00:31:45 Zdá se, že toto byl oděv
  jedné z žen Karla IV.
 • 00:31:54 Ale která z nich to byla,
  se už asi nedozvíme.
 • 00:31:57 Ostatky všech jeho manželek
  byly totiž roku 1612 sesypány
 • 00:32:02 do jedné rakve.
 • 00:32:04 I když lze odhadnout,
  že oděv patřil asi Anně Falcké.
 • 00:32:08 Prostřižená sukně odráží
  tehdejší módu.
 • 00:32:11 Celý oděv byl ale zhotoven
  poměrně ledabyle.
 • 00:32:19 Napadlo vás někdy, že ty krásné
  chrliče opravdu už 600 let
 • 00:32:23 chrlí pod katedrálu vodu?
 • 00:32:26 A když se spojila s narůstajícím
  návštěvnickým provozem,
 • 00:32:31 problémy na sebe nedaly
  dlouho čekat.
 • 00:32:34 První významné poškození
  zaznamenali památkáři
 • 00:32:38 u opukových náhrobků českých
  knížat, zhotovených z podnětu
 • 00:32:42 Karla IV. Rozbor podivných skvrn
  a dokonce viditelného poškození,
 • 00:32:48 místy až do hloubky centimetru,
  prokázal, že příčinou jsou jednak
 • 00:32:52 staré restaurátorské zásahy, ale
  především sůl ze vzlínající vody.
 • 00:32:57 A pak plísně a řasy,
  kterým mimořádně svědčí
 • 00:33:01 vzdušná vlhkost, zanesená sem
  nekončícím procesím turistů.
 • 00:33:08 Znepokojující rychlost poškození
  přinutila restaurátory
 • 00:33:11 k rychlé akci.
 • 00:33:13 I když řešení bylo nalezeno
  až po tříletém hledání.
 • 00:33:16 Za přispění grantu World Monuments
  Fund, který průzkumné
 • 00:33:21 a restaurátorské práce od r. 2000
  částečně financoval.
 • 00:34:14 Práce se zpočátku soustředily
  do kaple sv. Jana Křtitele,
 • 00:34:18 na náhrobní desky Bořivoje II.
  a jeho bratra Břetislava II.
 • 00:34:23 Prvním předpokladem bylo
  bez poškození je odsunout od zdi.
 • 00:34:28 Restaurátoři, manželé Kačerovi,
  spolu s Ing. Petrem Justou
 • 00:34:32 se s každým z nich potýkali
  celý den.
 • 00:34:35 V obavách, aby se nevymkla
  z rukou a nepraskla.
 • 00:34:38 Opuka je totiž velmi zrádný
  materiál.
 • 00:34:41 Od začátku bylo jasné, že
  Bořivojova hrobka nebude otevřena.
 • 00:34:46 Je totiž poslední v katedrále,
  kterou žádný ze smrtelníků
 • 00:34:50 od roku 1377 neotevřel.
 • 00:34:53 A tak bylo rozhodnuto nechat
  také něco pro další generace.
 • 00:35:04 Ale protože zvědavost archeologů
  nezná mezí, nakonec se dohodli
 • 00:35:08 s českou policií o zapůjčení
  miniaturní kamery a videotechniky
 • 00:35:13 k nedestruktivní prohlídce hrobky.
 • 00:35:17 Jak později potvrdil archeolog
  Jan Frolík, skutečně od 14. století
 • 00:35:21 v hrobce nikdo nebyl.
 • 00:35:23 Bohužel obvyklá olověná destička,
  tzv. autentika, se jménem
 • 00:35:28 pohřbeného kamerou nebyla
  objevena.
 • 00:35:45 O to větší překvapení čekalo na
  archeology v hrobce Břetislava II.
 • 00:35:49 Tumba byla předem rozebrána
  a odsunuta, s výjimkou mohutné
 • 00:35:53 čelní stěny se znaky svatováclavské
  orlice a českého lva.
 • 00:35:59 V hrobě byla dobová schránka,
  uzavřená vruty z 19. století.
 • 00:36:04 Spolu s ostatky byla objevena
  i měděná destička
 • 00:36:07 s datem 24. květen 1824.
 • 00:36:13 Později byla na základě
  antropologického výzkumu sepsána
 • 00:36:16 tato zpráva: Hrobka obsahuje
  pozůstatky minimálně 5 jedinců,
 • 00:36:21 z toho 2 dětí.
 • 00:36:23 Kosti dospělých jedinců byly
  podrobeny určení pohlaví
 • 00:36:26 a věku dožití.
 • 00:36:28 Podle pánevních kostí bylo
  jednoznačně určeno, že se jedná
 • 00:36:32 o 2 ženy blíže neurčeného věku
  a pravděpodobné pozůstatky 1 muže,
 • 00:36:37 reprezentovaného kalvou a čelistí.
 • 00:36:42 Kromě lidských kostí byly určeny
  kosti prasete domácího, slepice,
 • 00:36:47 tura domácího a zajíce.
 • 00:36:49 Ostatky nebyly konzervovány.
 • 00:36:52 Fragmenty textilií a hřebíky
  se staly součástí sbírek
 • 00:36:55 Pražského hradu.
 • 00:37:43 Na Pražském hradě není,
  až na výjimky, místa,
 • 00:37:45 kde by se nerestaurovalo,
  neopravovalo a nezkoumalo.
 • 00:37:50 Platí-li tato slova o celém areálu,
  pak o katedrále dvojnásob.
 • 00:37:54 A tak znovu opakujeme větu
  památkářů: Skončíme-li na jednom
 • 00:37:57 místě, na druhém začneme znova.
 • 00:38:00 Nedá se nic dělat, právě katedrála
  dělá náš národ národem.
 • 00:38:05 Karel na věčné časy věnoval
  ke stavbě kostela,
 • 00:38:14 čili hlavního kostela království,
  a vlastně i tehdejší Evropy,
 • 00:38:18 desetinu výnosů z kutnohorských
  dolů na stříbro.
 • 00:38:23 A jak se zdůrazňuje, toto darování
  stvrdil veřejným listem.
 • 00:38:29 Proto dnešní diskuse o tom,
  komu patří katedrála,
 • 00:38:32 jsou bezpředmětné.
 • 00:38:35 Kdo se jen trochu vyzná v právu,
  tak ví, že když někomu
 • 00:38:38 něco darujete, tak nemůžete potom
  dodatečně chtít, aby se to vrátilo.
 • 00:38:48 Nakonec událost, jejíž opomenutí
  by bylo neomluvitelné.
 • 00:38:52 A to přesto, že už patří minulosti.
 • 00:38:54 Tou událostí byla výstava,
  kterou nespatří nejen tato,
 • 00:38:57 ale pravděpodobně ani příští
  generace.
 • 00:39:00 Výstava, která představila
  v jedinečném záběru kulturu
 • 00:39:04 a umění vrcholného středověku,
  umění vytvořené za Lucemburků,
 • 00:39:08 především za Karla IV.
 • 00:39:11 Podělíme se s vámi o jedinečné
  okamžiky přípravy této výstavy.
 • 00:39:16 Věřte, byl to silný zážitek,
  pohybovat se mezi tak vzácnými
 • 00:39:20 exponáty bez bariéry
  skleněné vitríny.
 • 00:39:23 Vždyť také mimo nás do těchto míst
  neměl přístup
 • 00:39:26 ani jediný nepovolaný návštěvník.
  Výjimky nebyly uděleny.
 • 00:39:41 Když jsme viděli ustaraného autora
  výstavy, dr. Jiřího Fajta, u plánu
 • 00:39:46 instalace, napadla nás provokace:
 • 00:39:49 Jak by uvedl tuto výstavu
  v bulváru?
 • 00:39:56 Já si myslím, že by zněl v každém
  případě: "Karel, největší Čech?"
 • 00:39:59 S velikým otazníkem.
 • 00:40:01 A pak bych se snažil připojit,
  že jsme asi jediným státem,
 • 00:40:05 který si zvolil Lucemburčana
  za největšího Čecha.
 • 00:40:08 To mě naplňuje velkou hrdostí.
 • 00:40:11 Co by tak stálo za to uvést
  na začátek? Že je až neuvěřitelné,
 • 00:40:16 jak málo se toho z doby vrcholné
  gotiky zachovalo.
 • 00:40:20 Nejen v Čechách, ale vůbec
  v celé střední Evropě.
 • 00:40:23 Příčiny jsou bohužel jasné:
  husitské války.
 • 00:40:28 Odhaduje se, že po jejich skončení
  zůstalo zachováno pouhých
 • 00:40:31 5 % obrazů, soch, rukopisů
  i řemeslných,
 • 00:40:35 především zlatnických výrobků.
 • 00:40:38 Pak v Čechách také řádili kalvíni.
 • 00:40:41 Jen v prosinci 1619 hořel
  před Svatovítskou katedrálou
 • 00:40:45 3 dny obrovský oheň, živený
  uměleckými díly z jejího interiéru.
 • 00:40:52 A nakonec v 18. století zcela
  programový nezájem o gotiku
 • 00:40:56 jako umění, které se už
  zcela vyžilo.
 • 00:41:00 O to bylo těžší a složitější
  takovou výstavu uspořádat.
 • 00:41:04 Zvlášť když je o jejím autorovi
  Jiřím Fajtovi známo,
 • 00:41:08 že je programovým maximalistou.
 • 00:41:50 Jiří Fajt věnoval přípravě výstavy
  8 let života.
 • 00:41:54 Několikrát myšlenku na její
  realizaci vzdal,
 • 00:41:57 ale pak zase přišel okamžik,
  kdy stálo za to projekt nevzdat.
 • 00:42:02 Prvním takovým byla zpráva,
  že Metropolitní muzeum výstavu
 • 00:42:06 s konečnou platností zařadilo
  do svého plánu na rok 2005.
 • 00:42:11 Tou druhou bylo vstřícné přijetí
  u pražského arcibiskupa
 • 00:42:14 a jednoznačná podpora představitelů
  Správy Pražského hradu.
 • 00:42:19 O to náročnější pak bylo stanovit
  přesné zadání.
 • 00:42:28 Výstava je jakýmsi ohlédnutím
  za jednou kapitolou českých dějin,
 • 00:42:33 ke které se všichni vracíme,
  s níž se snažíme identifikovat.
 • 00:42:38 My samozřejmě známe Karla IV.,
  známe Jana Lucemburského,
 • 00:42:41 známe Zikmunda.
 • 00:42:43 Ale my se snažíme podívat se
  na panovníky trochu jinak,
 • 00:42:47 netradičním způsobem ve srovnání
  s tím, jak jsme se o nich učili.
 • 00:42:52 My se tady snažíme polemizovat
  s tím, jestli Jan Lucemburský
 • 00:42:57 byl skutečně králem cizincem.
 • 00:42:59 Když si srovnáte jeho pobyty
  v Praze, tak ten Karel byl v Praze
 • 00:43:02 stejně málo jako Jan Lucemburský.
 • 00:43:05 Já se snažím upozorňovat na to,
  že Karel IV. byl velmi vzdělaný
 • 00:43:09 panovník, velmi cílevědomý,
  ale k tomu patří i velká dávka
 • 00:43:14 pragmatismu - kdyby nebyl
  pragmatický, tak by nemohl
 • 00:43:17 dosáhnout toho, čeho dosáhl.
 • 00:43:19 Na straně druhé se snažím
  upozorňovat na to,
 • 00:43:22 že stojí za pozornost i takový
  člověk, kterým je Václav IV.
 • 00:43:26 Že to není zase ten - speciálně
  v německé historiografii
 • 00:43:30 zdůrazňovaný - líný panovník,
  který dokonce v nadměrné míře
 • 00:43:33 konzumoval alkohol.
  To bychom mohli ostatně říct
 • 00:43:36 o každém druhém středověkém
  panovníkovi.
 • 00:43:39 Ale že Václav IV. byl v podstatě
  syn svého velmi úspěšného otce.
 • 00:43:43 Vyrůstal ve stínu svého otce,
  se všemi negativy,
 • 00:43:46 které tento vztah naplňují.
  A nakonec ten Zikmund.
 • 00:43:50 My jsme si z něj udělali negativní
  postavu, my jej vnímáme skutečně
 • 00:43:55 jako tu "lišku ryšavou".
 • 00:43:59 Tento přídomek není konstruktem
  19. nebo 20. století,
 • 00:44:04 to je opravdu historický pojem
  - takto byl zván svými vrstevníky.
 • 00:44:10 Ale proto, že měl ryšavé vlasy.
 • 00:44:14 My jsme k tomu přidali jakýsi
  negativní podtext.
 • 00:44:18 Samozřejmě celkem neprávem.
 • 00:44:20 Zikmund byl velkou postavou
  evropských dějin.
 • 00:44:23 Byl jedním z největších panovníků
  přelomu 14. a 15. století.
 • 00:44:27 Byl to člověk, který dokázal
  vyřešit desetiletí trvající problém
 • 00:44:32 papežského schizmatu.
 • 00:44:34 Nakonec to byl on, který se dohodl
  s husitskou stranou
 • 00:44:37 a přijal kompaktát.
 • 00:44:40 Triumfálně roku 1436 se potom vrací
  do Prahy jako samozřejmě u několik
 • 00:44:44 let římský císař,
  ale také jako český král.
 • 00:44:49 Takže ta výstava je v podstatě
  příběhem o těchto 3 panovnících.
 • 00:44:54 O jejich uměleckém mecenátu,
  protože je to samozřejmě výstava
 • 00:44:57 výtvarného umění.
 • 00:44:58 A nás zajímalo to, jakým způsobem
  tito panovníci inscenovali
 • 00:45:02 výtvarné umění ve službách své
  politiky, svých mocenských ambicí.
 • 00:45:07 A skutečně se jim to dařilo
  velmi soustavně,
 • 00:45:11 zvláště u Karla IV.
 • 00:45:15 Teď by snad stálo za to dát několik
  informací, které v nadšení
 • 00:45:19 z výstavy tak trošku zapadly,
  a které jsou také důležité -
 • 00:45:23 přiblížit výstavu z té druhé
  strany. Například: podařilo se
 • 00:45:28 dovézt 220 exponátů z 90 galerií,
  muzeí a soukromých sbírek
 • 00:45:34 celkem z patnácti zemí světa.
 • 00:45:37 Téměř s každým exponátem
  jak do New Yorku, tak do Prahy
 • 00:45:42 přijel zvláštní kurýr,
  který osobně dohlížel na otevření
 • 00:45:46 přepravní bedny, ale občas
  i cestovního trezoru.
 • 00:45:49 O každém jednotlivém díle byl
  sepsán s českým restaurátorem
 • 00:45:53 podrobný protokol.
 • 00:45:56 Někdy to bylo jednoduché,
  jindy na hranici infarktu.
 • 00:45:59 Ostatně o práci kurýrů by se daly
  psát knihy.
 • 00:46:03 Vyžadují téměř vždy v letadle
  business class,
 • 00:46:06 hned tak v každém hotelu se
  neubytují, dodržují pracovní dobu,
 • 00:46:10 a když se někde zdrží,
  netrápí se tím, že naruší práci
 • 00:46:14 třeba i několika dalších lidí.
 • 00:46:17 Samozřejmě to neplatí o všech,
  ale v každém případě o mnohých.
 • 00:46:21 A zdali se podařilo dostat do Prahy
  vše vyžádané?
 • 00:46:25 Velkoryse se zachovaly církevní
  instituce, z jejichž sbírek
 • 00:46:29 bylo nakonec 85 % všech
  českých exponátů.
 • 00:46:34 Svým způsobem macešsky se zachovala
  pražská Národní galerie,
 • 00:46:39 která se rozhodla nepůjčit
  ani jediný z významných exponátů.
 • 00:46:44 Slíbená díla z Maďarska nedorazila
  proto, že několikrát odkládaná
 • 00:46:48 výstava o Zikmundovi Lucemburském
  byla nakonec stanovena
 • 00:46:52 na stejný termín jako výstava
  pražská.
 • 00:46:56 A podobně se zachovali i Slováci,
  kteří přes podepsanou dohodu
 • 00:47:00 nakonec dali přednost Budapešti
  před Prahou.
 • 00:47:03 Ale takový už je život.
 • 00:47:05 Někdy je jednodušší domluva
  s kolegou na druhém konci světa
 • 00:47:09 než se sousedem.
 • 00:47:47 A teď k několika exponátům.
 • 00:47:50 Tyhle světice, objevené kdysi
  v kostele sv. Linharta
 • 00:47:53 v Dolní Vltavici, se setkaly
  po letech až tady.
 • 00:47:57 Jedna je totiž v Düsseldorfu
  a druhá na Hluboké.
 • 00:48:02 Se způsobem vystavení tohoto lustru
  královny Žofie si restaurátoři
 • 00:48:07 dlouho nevěděli rady.
 • 00:48:09 Velký problém byl s vitrážemi.
  Nesnesou napětí, jsou křehké.
 • 00:48:14 Stejně tak okraje misek z českých
  drahokamů z naleziště u Ciboušova.
 • 00:48:21 Mnoho planých hodin probíhalo
  nad osvětlením.
 • 00:48:25 Intenzita pracovního světla
  kurýry zneklidňovala.
 • 00:48:28 Nemohli pochopit,
  že výstavní světlo bude jiné.
 • 00:48:32 A teď prozradíme, za který obraz
  Jiří Fajt nejusilovněji orodoval.
 • 00:48:38 Kdysi patřil jistému
  Richardu von Kaufmannovi,
 • 00:48:41 který ho roku 1918 věnoval
  Státnímu muzeu v Berlíně.
 • 00:48:45 Je to tak významné dílo,
  že jeho pojistka na výstavu
 • 00:48:49 byla na samém vrcholu
  hodně přes milion korun.
 • 00:48:56 Tady je.
  Tzv. Kaufmannovo Ukřižování.
 • 00:49:00 Obraz byl namalován v Praze
  a je to pravděpodobně polovina
 • 00:49:04 diptychu z privátní kaple
  přítele Jana Lucemburského
 • 00:49:08 a posledního pražského biskupa
  Jana IV. z Dražic.
 • 00:49:36 A víte, který exponát
  vystavovatelům nejvíc
 • 00:49:39 zamotal hlavu?
 • 00:49:41 V New Yorku vzbudil pozornost
  amerických celníků a v Praze
 • 00:49:45 ho byli prověřit pracovníci
  ministerstva životního prostředí.
 • 00:49:49 Přivezl si ho pravděpodobně
  Karel IV. jako vzpomínku
 • 00:49:52 na své mládí v Paříži.
 • 00:49:55 Je to tato soška.
 • 00:49:57 Je ozdobou pokladnice katedrály
  sv. Víta už 600 let.
 • 00:50:01 Má jedinou nevýhodu.
  Je ze slonoviny.
 • 00:50:07 I když v minulosti už dokonce
  několikrát světová muzea oznámila
 • 00:50:10 konec výstav pokladů,
  nic jiného výstava
 • 00:50:14 "Karel IV., císař z Boží milosti"
  v tom nejlepším slova smyslu
 • 00:50:17 nebyla, jednoho dne
  tyto projekty skončí.
 • 00:50:22 Správci a majitelé uměleckých děl
  budou vyžadovat tak nízkou hladinu
 • 00:50:26 osvětlení, že nebude mít smysl
  je vystavovat.
 • 00:50:32 Nejrozpornější pocity na výstavě
  vyvolal tento nádherný exponát.
 • 00:50:36 Z Metropolitního muzea ho přivezla
  spoluautorka výstavy B. Böhm.
 • 00:50:41 Bylo to skutečně sedlo Václava IV.,
  zhotovené na začátku 15.,
 • 00:50:46 nebo až v 19. století?
 • 00:50:50 Bylo zhotoveno v Čechách?
  Čemu sloužilo?
 • 00:50:53 Zdá se, že zbytečná záhada.
 • 00:50:59 Blížila se vernisáž.
 • 00:51:01 Restaurátor T. Berger umístil
  do vitríny jednu z posledních
 • 00:51:04 prohlédnutých sošek, když doslova
  na poslední chvíli vznikl problém.
 • 00:51:10 Až v okamžiku instalace se
  zjistilo, že architektem navržená
 • 00:51:14 konstrukce nevydrží parléřovské
  kamenné znaky Čech, Lucemburska
 • 00:51:19 a říše, roku 1903 vyměněné
  na vnějším schodišti
 • 00:51:23 katedrály za kopie.
 • 00:51:26 A tak se na poslední chvíli
  svářelo, vrtalo, brousilo,
 • 00:51:29 natíralo v tempu, které asi
  k zahájení každé výstavy patří.
 • 00:51:50 Snad by byl vzdělaný a uměnímilovný
  císař s výstavou spokojen.
 • 00:51:54 Určitě důstojně reprezentovala
  jeho umělecké nároky.
 • 00:51:59 Každý z exponátů svým způsobem
  odrážel jeho myšlení a cítění,
 • 00:52:03 byl oslavou jeho rodu.
 • 00:52:05 Mimochodem málokdo před ním,
  ale i po něm, dokázal tak dokonale
 • 00:52:09 využít umění k oslavě vlastní
  osoby. Ostatně i z těchto důvodů
 • 00:52:15 jako jediný evropský panovník
  napsal vlastní životopis.
 • 00:52:19 Karel IV. byl nesporně nejvíce
  zobrazovaným panovníkem
 • 00:52:23 na evropském trůně.
 • 00:52:26 V Praze pevně zakotvil
  i institut dvorních umělců.
 • 00:52:30 Připomeňme jen dva
  jeho nejoblíbenější:
 • 00:52:33 Petra Parléře a Mistra Theodorika.
 • 00:52:37 Karel IV. pozorně sledoval
  jejich tvorbu, diskutoval s nimi,
 • 00:52:40 přitom hledal stále nové moderně
  myslící umělce.
 • 00:52:45 Postupně získával ty nejlepší,
  jací byli na trhu.
 • 00:52:49 Zasadil se tak svým způsobem
  o vznik nového uměleckého projevu,
 • 00:52:53 který nahradil už překonanou
  pražskou uměleckou tvorbu.
 • 00:52:58 Po letech hledání a zkoušení
  tak vznikl jednotný císařský styl,
 • 00:53:02 který po jeho císařské korunovaci
  zcela ovládl lucemburský dvůr
 • 00:53:07 v Praze a postupně pronikl
  do všech koutů říše.
 • 00:53:12 Císařský styl.
 • 00:53:25 I když výstava už patří minulosti,
  provždy svojí jedinečností
 • 00:53:30 bude patřit do bohaté historie
  Karlova hradu.
 • 00:53:34 Ostatně právě proto jsme ji
  zařadili i do tohoto dokumentu.
 • 00:54:19 Skryté titulky: Simona Sedmihorská
  Česká televize 2006

Související