iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 5. 2010
09:50 na ČT2

1 2 3 4 5

45 hlasů
1230
zhlédnutí

Folklorní magazín

Kovář Hruška — Nositel moravských tradic Miroslav Říha

21 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Folklorní magazín

 • 00:00:09 Umělecký kovář Josef Hruška.
 • 00:00:14 Niněry a jejich oddaní tvůrci.
 • 00:00:19 Miroslav Říha
  a jeho Slovácky svět v Praze.
 • 00:00:37 Umělecký kovář je člověk,
  který se zabývá uměním.
 • 00:00:40 Vyrábí věci,
  které mohou být použity
 • 00:00:45 jako výtvarný prvek.
 • 00:00:52 Kovář zpracovává kov
  o teplotě 1 000 stupňů Celsia.
 • 00:01:00 Pracuje s výhní,
  její teplota se pohybuje
 • 00:01:03 kolem 3 000 stupňů.
 • 00:01:05 Má velmi krátký čas
  na zpracování materiálu,
 • 00:01:12 protože kov rychle chladne.
 • 00:01:14 Musí si rozmyslet každý úder,
  který bude dělat.
 • 00:01:21 Práce je to velmi namáhavá,
  je to pěkná, tvůrčí práce.
 • 00:01:25 Opravdu umí,
  už jen podle reakce okolí.
 • 00:01:32 Zná tuhle práce velmi dobře.
 • 00:01:34 Vždycky jsem tomu fandila,
  celá rodina tomu fandíme.
 • 00:01:39 Z jeho práce se těšíme.
 • 00:01:42 -Narodil jsem se v kovářské rodině,
  odmalička jsem se motal v kovárně.
 • 00:01:47 Pro mě byl otec obrovským vzorem.
 • 00:01:50 Byl velmi dobrý řemeslník
  a všude kam přišel,
 • 00:01:54 tam mu říkali mistře.
 • 00:01:57 Šel jsem se učit na kováře,
  i když jsem nemusel,
 • 00:02:01 mohl jsem jít na školu.
 • 00:02:03 Ale chtěl jsem kovářem být,
  a tak jsem se jím vyučil.
 • 00:02:07 Tatínek byl pro mě vzorem,
  protože byl velmi dobrý řemeslník,
 • 00:02:11 všichni si ho vážili
  a byl to spravedlivý člověk.
 • 00:02:16 Předal mi řemeslo,
  které dělám dodnes.
 • 00:02:20 Předal mi i tuto kovadlinu,
  na níž dělám.
 • 00:02:25 Předal mi všechny stroje,
  které byly v r. 1959 znárodněny,
 • 00:02:29 ale v r. 1968 mi byly vráceny.
 • 00:02:32 A tak je máme
  a pořád na nich děláme.
 • 00:02:36 -S panem Hruškou si rozumíme,
  jinak by to nešlo.
 • 00:02:41 Za ty roky ani nepotřebujeme
  ani moc mluvit.
 • 00:02:44 Už víme, co ten druhý chce.
  A on ví, co chce.
 • 00:02:50 -Vyučil jsem se u tchána.
 • 00:02:52 Tchán byl na mě vždycky přísný,
  ale za přísností byla poctivost,
 • 00:02:59 aby každý výrobek vypadal dobře.
 • 00:03:05 Vždy jsem viděl kovařinu
  jako chlapskou práci.
 • 00:03:11 Chytlo mě to tehdy, když jsem viděl,
  jak z kusu obyčejného železa
 • 00:03:16 se dá vykovat výrobek,
  který přetrvá 100 i více let.
 • 00:03:23 -Mohl by být mým následovníkem.
 • 00:03:26 Postavili jsme i novou větší dílnu,
  aby s námi mohlo dělat více lidí.
 • 00:03:31 A uvidíme co vnuk v budoucnu.
 • 00:03:36 -Na tchánovi jsem vždy obdivoval,
  že je pilný, pracovitý.
 • 00:03:41 Každý jeho výrobek,
  má nějakou myšlenku.
 • 00:03:44 S jeho výrobky se stále setkávám.
  Na první pohled poznám jeho rukopis.
 • 00:03:51 -25?
  -25 a 35.
 • 00:03:55 -Takže kolik.
  -Tady máme 4, takže 9 kusů.
 • 00:04:04 Musí se zachovávat
  nepsaná přikázání,
 • 00:04:07 když se skončí večer práce.
 • 00:04:11 Lopatku a pohrabáč musí položit
  do kříže na výheň,
 • 00:04:15 aby se zabránilo vstupu
  nečistým duším, čertům.
 • 00:04:19 Na kovadlině se nesmí nechat
  položené kladivo,
 • 00:04:23 jinak by kovář nespal.
  Svěrák nesmí být zatažený,
 • 00:04:27 jinak by ho bolely zuby.
 • 00:04:29 A takových pověr je více.
 • 00:04:32 Přesně je dodržujeme,
  protože nechceme,
 • 00:04:35 aby nás bolely zuby,
  abychom nespali
 • 00:04:39 a aby tady v noci nepracovali čerti
  a my měli ráno rozházený oheň.
 • 00:04:47 -Dostal jsem ocenění Nositel tradice.
 • 00:04:50 Takový člověk předává
  staré technologie dalším generacím.
 • 00:04:57 Takže svařování ohněm
  a jiné práce, které ovládám.
 • 00:05:01 Za ocenění jsem byl rád.
 • 00:05:04 Na ocenění mě navrhli naši hoši
  ze sdružení uměleckých kovářů,
 • 00:05:08 cech má sídlo v Brně.
 • 00:05:10 Je to už 5 let, co existujeme.
 • 00:05:13 Přede mnou dostal ocenění
  kolega Trefanec od Klatov,
 • 00:05:17 který je také vynikají kovář
  a mistr.
 • 00:05:22 A já jsem druhý.
 • 00:05:27 Každý kovář chce svůj život
  dokonat u kovadliny.
 • 00:05:33 Kovář své řemeslo dělá
  až do konce života.
 • 00:05:40 -Můj tchán mi vždycky říkával,
  že on už tady nebude,
 • 00:05:46 ale jeho výrobky tu budou stále.
 • 00:05:48 Vzpomínám si,
  co mi říkával u kovadliny,
 • 00:05:52 abych byl poctivý v řemesle.
 • 00:06:00 Umělecké kovářství jako řemeslo
  má budoucnost,
 • 00:06:03 protože všechno nejde udělat
  z plastu.
 • 00:06:06 Co se týče památek,
  tam vždy bude ruční práce žádaná.
 • 00:06:18 -To je pravda,
  že kovářova kobyla chodí bosa.
 • 00:06:21 Doma taky ledacos potřebuji,
  chci si vylepšit byt,
 • 00:06:25 ale není možné toho dosáhnout.
 • 00:06:27 Neustále má jinou práci,
  která je přednější.
 • 00:06:33 I nářadí na zahrádku.
 • 00:06:36 A to musím někam za kovářem,
  aby mi motyku spravil,
 • 00:06:39 krumpáč udělal.
 • 00:06:40 Musím vyhledat někoho jiného,
  abych pak i já mohla pracovat.
 • 00:06:58 -Nikdy jsem nelitoval,
  že dělám tohle řemeslo.
 • 00:07:02 Když jsem dělal ve stavením podniku
  a chvíli jsem nekoval,
 • 00:07:08 třeba jsem svařoval,
  tak jsem moc toužil jít k výhni
 • 00:07:14 a zase kovat.
 • 00:07:15 Toto řemeslo beru jako poslání
  a hlavně jako koníčka.
 • 00:07:20 Kdo to dělá rád,
  tak překoná i tu dřinu,
 • 00:07:24 která kolem toho je.
 • 00:07:31 Jednou se nám stalo na Helfštýně,
  že za námi přišel nějaký pán,
 • 00:07:40 kunsthistorik, a řekl nám:
 • 00:07:46 "I když vám přeji dlouhý život,
  tohle řemeslo vás přežije."
 • 00:07:54 A to je nejlepší odměna.
 • 00:07:57 -Večer domů přijde pozdě.
  Někdy pro něj musím i do dílny jít.
 • 00:08:02 Pořád kreslí, tvoří, něco vymýšlí
  nebo má nějakou myšlenku.
 • 00:08:07 A tak pořád říká:
  "Za chvilku, za chvilku."
 • 00:08:10 Přijde pak domů celý černý,
  umyje se a je zase čistý a šikovný.
 • 00:08:25 Zašlou slávu niněr u nás udržuje
  rodina Košíková z Brna
 • 00:08:29 a jejich soubor Vnučec.
 • 00:08:32 Pan Jiří Košík niněry
  dokonce vyrábí.
 • 00:08:36 -Moje nástroje umí dynamiku,
  to niněry ve světě neumí.
 • 00:08:40 Tam to musí řvát.
  Moje nástroje dokáží modulovat.
 • 00:08:45 To je 1 z nástrojů.
 • 00:08:52 Nástroj se původně držel takto,
  klapky tak odpadaly vlastní vahou.
 • 00:08:58 Ale já nemám malíček,
  na to se hraje 4 prsty.
 • 00:09:03 Napadlo mě,
  že kdybych si to otočil,
 • 00:09:05 mohl bych hrát i palcem.
 • 00:09:09 To s sebou přineslo tolik možností!
 • 00:09:12 Víte kolik lidí si to u mě
  objednává?
 • 00:09:15 Musel bych tu být ještě 100 let.
  Abych to stihl.
 • 00:09:19 To je 9 měsíců práce.
 • 00:09:21 Nikdy nevíte, jestli to bude hrát.
  Proto jsou niněry tak drahé.
 • 00:09:28 -Je to smyčcový nástroj.
 • 00:09:31 Místo smyčce to má
  nakalafunované kolečko.
 • 00:09:37 Jak smyčcem hrajete na strunu,
  tak tady hrajete klikou.
 • 00:09:45 Na struny se mačká prsty.
 • 00:09:51 -Klapky jsou vlastně pražce.
  Je to úplně stejné jako u kytary.
 • 00:10:01 Patrikovi mniši přišli do Francie.
 • 00:10:05 Odtud se to rozšířilo
  po celé Evropě až po Ural.
 • 00:10:13 Na Západě nástroj žije.
 • 00:10:15 Ve Francii, Belgii, Anglii,
  Německu i Irsku.
 • 00:10:24 Tady je to exot.
 • 00:10:27 Lidé ve skutečnosti niněry
  používají jako atrakci.
 • 00:10:32 I já jsem o tak používal.
 • 00:10:39 Zatočili jste klikou
  a ten krám hrál.
 • 00:10:48 Jmenuje se to žebrácká lyra.
  Na Ukrajině, to byla periferie.
 • 00:10:53 Pak jsem jel do světa a zjistil,
  že neexistuje hudebního slohu,
 • 00:10:57 který by niněře nevěnoval pozornost.
 • 00:11:00 Mám partitury 8 velkých koncertů
  a 5 velkých nokturn
 • 00:11:04 pro symfonický orchestr
  a 2 niněry od J. Hydena.
 • 00:11:08 Vivaldi, Mozzart, Beethoven dokonce.
 • 00:11:11 Každý ve své době pro niněru
  něco napsal.
 • 00:11:16 Nástroj má totiž tu výhodu,
  že když vám ho položím na klín,
 • 00:11:22 vy zatočíte klikou,
  tak už je z vás niněrista.
 • 00:11:26 Nemusíte umět ani na klavír,
  stačí, když budete zpívat.
 • 00:11:37 ZPĚV
 • 00:11:39 Na rozloučení, mé potěšení...
 • 00:11:47 Víc nepotřebujete.
  A pak přidáte dvojhlas.
 • 00:11:53 ZPĚV
 • 00:11:55 Na rozloučení, mé potěšení...
 • 00:12:00 A jdete dál, sežere vás to.
 • 00:12:04 Jednoduchost nástroje je důvod,
  proč přečkal 1000 let své existence.
 • 00:12:13 Ta naprostá, banální jednoduchost.
 • 00:12:38 Vítám vás, milí krajané.
 • 00:12:42 Je mi opravdovým potěšením
  opět po roce vás všechny přivítat
 • 00:12:48 jménem pražských krajanských spolků.
 • 00:12:51 Hanáků, Valachů
  a Moravských Slováků.
 • 00:12:56 A to ve zcela vyprodaném
  Národním domě na Smíchově.
 • 00:13:04 Proč organizuji moravské plesy?
  To je pro mě otázka srdce.
 • 00:13:09 Moravské plesy v Praze,
  to je pro mě
 • 00:13:12 perla pražské plesové sezony.
 • 00:13:15 20 let jsem tady s mými předchůdci
  dělal pomocníka.
 • 00:13:22 Po 90. roce se opět obrodila tradice
  moravských plesů
 • 00:13:29 a nebylo o čem diskutovat.
 • 00:13:39 Náklady jsou v Praze
  na takové prostředí malé.
 • 00:13:43 Podpora lidové kultury
  není zrovna na té nejvyšší úrovni.
 • 00:13:49 Když se do toho ale vloží srdce,
  dostanete kolem sebe
 • 00:13:53 partu dobrých, zanícených lidí
  a zavoláte na Moravu svým kamarádům:
 • 00:13:59 "Musíš, to je povinnost přijet,
  ale ne za peníze.
 • 00:14:04 Máš tu čest ukázat v Praze,
  naši lidovou kulturu."
 • 00:14:09 A takhle to funguje dodnes.
 • 00:14:13 ZPĚV
 • 00:14:14 "Pásla děvečka páva
  mezi horama sama,
 • 00:14:17 dojeli za ňú páni:
  Pojeď, děvečko, s námi.
 • 00:14:31 Išla jedna panenka pro vodu,
  přišla ona o svojú svobodu.
 • 00:14:40 Jak se moja nejmilejší v kole točí.
 • 00:14:48 Kukurica strapatá, strapatá,
  která děuka která je bohatá".
 • 00:15:10 Tento kroj je z mé rodné obce.
  Z uherskohradišťského Dolňácka.
 • 00:15:16 Máme tam 2 košile.
  Tohle je tzv. samkovica.
 • 00:15:22 Ženáči nosí lajbl,
  svobodní nosí kordulu v barvě,
 • 00:15:31 v jaké jsou nohavice.
 • 00:15:35 Ať mi odpustí příznivci z domova,
  protože bych měl mít na hlavě
 • 00:15:40 ještě beranici.
 • 00:15:43 Ale v takovém horku se nedá nosit.
 • 00:15:49 V kroji chodím odmala.
 • 00:15:54 Přímo tento kroj jsem dostal
  ke svým padesátinám.
 • 00:16:03 Pražákem se necítím.
 • 00:16:05 Žiji tady sice od r. 1969
  a člověka utváří jiné zvyklosti,
 • 00:16:12 ale těžko se hovoří o tom,
  jestli je člověk Pražákem,
 • 00:16:22 nebo Moravským Slovákem.
 • 00:16:25 Pocházím z vesnice
  na Moravském Slovácku.
 • 00:16:28 Jakmile jsem přišel do Prahy,
  zjistil jsem, že mi něco chybí.
 • 00:16:35 A začal jsem pracovat
  ve Slováckém krúžku.
 • 00:16:39 Nebojte se, celý parket je náš.
 • 00:16:44 Pokud bych měl mluvit
  o svém vztahu
 • 00:16:46 k pražskému Slováckému krúžku,
  tak kroužek je obrovská hodnota,
 • 00:16:55 kterou mi život přihrál.
 • 00:17:03 Pro mnohé Pražany
  je slovácký folklor exotika.
 • 00:17:07 Ale pro řadu lidí z Prahy,
  pro něž není folklor koníčkem,
 • 00:17:19 tak to exotika není.
 • 00:17:23 A my se to tak snažíme dělat.
 • 00:17:25 Je jistý způsob života.
  Folklor není nic výjimečného.
 • 00:17:31 Mluví se pouze
  o vnějších projevech folkloru.
 • 00:17:35 Kroj, písnička, sklenička.
  To přece není folklor.
 • 00:17:39 To jsou vnější projevy folkloru.
 • 00:17:42 Folklor a lidová kultura
  Moravského Slovácka,
 • 00:17:46 to je způsob žití, nahlížení na věc,
  to je poctivá práce a dřina.
 • 00:17:53 To je umět se pobavit
  a zanadávat si.
 • 00:17:55 Umět si dát občas facku
  a pak se obejmout.
 • 00:17:59 To je pro mě folklor.
 • 00:18:01 -Ticho!
  -Jé, on tady natáčí!
 • 00:18:06 Vy říkáte robky
  a my říkáme baby.
 • 00:18:10 -To je škaredé.
  -Není to škaredé.
 • 00:18:13 Mně se to nelíbí,
  mně se líbí robky.
 • 00:18:16 Počkej, ale která je to televize?
 • 00:18:21 Ještě jim zazpíváme.
 • 00:18:25 ZPĚV
 • 00:18:26 "A my jsme robečky, robečky
  jako z růže květ".
 • 00:18:36 -Pražský Slovácký krúžok má
  110. výročí.
 • 00:18:40 Vůbec nemá obavu z toho,
  jestli tu bude dalších 100 let.
 • 00:18:43 Samozřejmě, že bude.
 • 00:18:45 Byla období, kdy se zdálo,
  že folklor trochu ustupuje
 • 00:18:49 do pozadí.
 • 00:18:51 Ale pokud folklor bude plnit to,
  co plní,
 • 00:18:57 tedy že to je způsob života,
  nejen vnější projev,
 • 00:19:04 tak tady bude.
 • 00:19:08 Protože to není nic umělého.
 • 00:19:11 Pokud ho budeme pěstovat uměle,
  brzy zahyne.
 • 00:19:18 Mám fantastickou ženu
  a navíc všichni pomáhají.
 • 00:19:26 V listopadu jsme měli 110. výročí.
 • 00:19:30 A to byl oblečený v kroji
  a účinkoval můj vnuk.
 • 00:19:36 Má dcera hrála v muzice
  a také má maličkost tam působila.
 • 00:19:41 Rodina o 3 generecích je členem
  Slováckého krúžku.
 • 00:19:50 Jak globalizace postupuje
  a pohlcují nás
 • 00:19:55 technologické vymoženosti,
  bude se člověk bránit.
 • 00:20:00 Naopak bude víc chtít
  se přimknout
 • 00:20:03 a více se setkávat při zábavě.
 • 00:20:06 Což folklor mimo jiné také je.
 • 00:20:17 Na závěr lidová pranostika:
 • 00:20:26 Skryté titulky: Lucie Valachovičová,
  Česká televize, 2010

Související