iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 7. 2011
23:30 na ČT24

1 2 3 4 5

9 hlasů
5160
zhlédnutí

Před půlnocí

Ivan Martin Jirous, básník, publicista

28 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před půlnocí

 • 00:00:12 Dobrý večer.
 • 00:00:13 Umí okouzlit, pobavit
  i vyděsit.
 • 00:00:16 Známý je pod přezdívkou Magor.
 • 00:00:18 Vystudoval dějiny umění
  na FF Univerzity Karlovy.
 • 00:00:22 Záhy se stal vůdčí osobností
  českého undergroundu.
 • 00:00:25 Byl uměleckým ředitelem
  rockové skupiny
 • 00:00:28 the Plastic People
  of the Universe,
 • 00:00:30 signatářem Charty 77
 • 00:00:31 a ve vězení v normalizačních letech
  strávil v souhrnu 8,5 let.
 • 00:00:36 Dnes žije střídavě v Praze
  a Prostředním Vydří
 • 00:00:38 na českomoravské Vysočině.
 • 00:00:40 Píše nadále básně,
  za které na podzim r. 2006
 • 00:00:43 získal literární cenu
  Jaroslava Seiferta
 • 00:00:46 za celoživotní básnické dílo.
 • 00:00:48 Básník, publicista
  Ivan Martin Jirous.
 • 00:00:50 -Dobrý večer.
  -Dobrý večer.
 • 00:00:52 Kdy jste byl naposledy
  v Ostravě?
 • 00:00:55 Myslím, že loni
  na nějakém autorském čtení.
 • 00:01:00 Když srovnáte loňské autorské čtení
  s tím letošním,
 • 00:01:07 a vůbec, jak se díváte
  na institut autorského čtení,
 • 00:01:10 vyhovuje vám to?
 • 00:01:12 Vyhovuje mi to,
  protože při vší skromnosti
 • 00:01:18 se domnívám, že umím číst básně.
 • 00:01:23 Nemám rád herce,
  kteří se snaží text "osmyslovat".
 • 00:01:31 Říkám, že se mají básně číst
  jako telefonní seznam.
 • 00:01:39 Mám pocit, že v současném světě
  plném komerčních tlaků
 • 00:01:43 a zákonu trhu,
 • 00:01:45 nabývá underground znovu
  na významu.
 • 00:01:49 Jak to cítíte vy?
 • 00:01:52 Je to pro nás, pravda,
  milé a překvapivé,
 • 00:02:02 že po letech, kdy člověk řekl,
  že má něco společného
 • 00:02:06 s Chartou 77
  nebo s undergroundem,
 • 00:02:10 tak se na něj koukali
 • 00:02:12 i po tzv. revoluci
  jako na vyvrhele.
 • 00:02:16 Dnes je překvapivé,
  že mladá generace nás objevuje,
 • 00:02:24 chodí na koncerty
  Plastiků nebo DG 307.
 • 00:02:35 Jde mi o to,
 • 00:02:37 že se o současné době hovoří
  jako o neo-normalizaci.
 • 00:02:44 Vnímáte dnešní dobu také tak?
 • 00:02:52 Já se to snažím
  spíše moc nevnímat.
 • 00:02:56 Vrací se to zase k našemu původnímu
  východisku.
 • 00:03:01 Chtěli jsme si dělat
  svou kulturu,
 • 00:03:04 říkali jsme jí druhá,
 • 00:03:06 aby nás bolševik nechal
  na pokoji,
 • 00:03:10 což se ovšem nestalo,
 • 00:03:12 protože oni to cítili
  jako nebezpečí,
 • 00:03:15 že se lidé začnou organizovat sami.
 • 00:03:20 Dnes postoj vrstev,
  které nám tzv. vládnou,
 • 00:03:28 je obdobný s tím,
  že nás nezavírají,
 • 00:03:31 což je pozitivní posun.
 • 00:03:34 O Češích se říká,
  že obešli svou minulost.
 • 00:03:39 Jak jsme se s minulostí vyrovnali?
 • 00:03:42 Jak jsme se vyrovnali
  s půlstoletím totalit?
 • 00:03:47 Myslíte, že je to stále v nás?
  Že něco nemáme v sobě vyřešeno?
 • 00:03:57 Já jsem s tímto neměl
  nikdy problém,
 • 00:04:00 můžu mluvit jen za sebe.
 • 00:04:03 Řeknu příklad:
 • 00:04:06 Když nás v Brně
  u Nejvyššího soudu
 • 00:04:09 rehabilitovali
  za Plastiky, za to zavření,
 • 00:04:14 četly se tam staré výpovědi
  a vypadalo to,
 • 00:04:19 že nás odsoudí znovu.
 • 00:04:22 Pak jsme si oddechli,
  že nás neodsoudili znovu.
 • 00:04:26 Myslím, že postoj
  většinové společnosti k nám
 • 00:04:31 je stále stejný.
 • 00:04:35 Tedy?
 • 00:04:38 Opovržení, v nejlepším případě
  si myslí,
 • 00:04:44 že jsme trochu šílenci,
  ale nám je to jedno,
 • 00:04:51 nebo mluvím-li za sebe,
  mně je jedno,
 • 00:04:55 co si o mně lidé myslí.
 • 00:04:58 Jsou pro vás klíčovým problémem
  dnešní doby nadále komunisté?
 • 00:05:03 Vůbec.
 • 00:05:06 Nejsem si jist, jestli pro mě
  někdy problémem byli.
 • 00:05:11 Já jsem se choval
  vždy svobodně,
 • 00:05:14 akorát tehdy to s sebou neslo
  riziko represí.
 • 00:05:24 Chci se zeptat,
 • 00:05:26 jestli jsou komunisté
  v dnešní době horším nebezpečím
 • 00:05:29 než nebezpečí privatizace
  politických stran,
 • 00:05:35 o které se teď v souvislosti
  s Věcmi veřejnými hovoří.
 • 00:05:41 Jak to vnímáte?
  Privatizaci politiky.
 • 00:05:45 Já to chápu.
 • 00:05:47 Celkově je to doba
  v něčem horší,
 • 00:05:51 než byla za komunistů,
  ne ve smyslu represí,
 • 00:05:57 ale my jsme měli jasný cíl:
 • 00:06:02 Stavět se proti tehdejší kultuře
  nebo proti nim,
 • 00:06:07 kdežto dnes obdivuji mladé lidi
  kolem 20 let,
 • 00:06:13 jak si s tím poradí,
  protože kapitalismus,
 • 00:06:18 který tady vládne,
 • 00:06:20 ta jeho forma
  je taková rozplizlá,
 • 00:06:23 těžko se s tím dá vyrovnat.
 • 00:06:28 Celkem obdivuji ty,
 • 00:06:32 kteří se s tím snaží
  něco udělat.
 • 00:06:36 S tou privatizací politiky,
  vidíte v tom nebezpečí?
 • 00:06:44 Já jsem nechodil volit.
 • 00:06:47 V minulých volbách
  jsem volil TOP 09,
 • 00:06:53 ale když vidím
  třeba stranu Věci veřejné,
 • 00:06:59 jak si počínají, řekl bych,
  že je to opovržení lidmi,
 • 00:07:15 pro které by se měli snažit
  něco dělat.
 • 00:07:22 Jste věřící člověk.
 • 00:07:26 Dokázal byste si představit
  dialog s komunisty,
 • 00:07:33 nebo je to pro vás vzhledem
  k minulosti nepředstavitelné?
 • 00:07:44 Nevím,
  co bych si s nimi povídal,
 • 00:07:48 ale chtěl bych zdůraznit,
  že kdysi jsem pracoval v JZD
 • 00:07:56 za totality
  jako pomocný dělník,
 • 00:07:59 a mám odtud několik přátel,
  kteří jsou dodneška členy
 • 00:08:03 komunistické strany,
  i když z toho nic neměli,
 • 00:08:08 a že lidi posuzuji
  podle skutků.
 • 00:08:19 Myslím, že ODS nebo ČSSD,
 • 00:08:25 pokud jde o nebezpečí
  pro společnost,
 • 00:08:30 že si s komunisty nijak nezadá.
 • 00:08:33 Myslíte, že je ve světě
  málo víry?
 • 00:08:41 Nepochybně.
 • 00:08:43 Dost víry je mezi muslimy.
 • 00:08:49 Je otázkou času,
  nevím, jestli se toho dožiji,
 • 00:08:55 kdy dojde ke konfliktu
  mezi křesťanstvím a islámem
 • 00:09:05 a křesťanství prohraje,
 • 00:09:07 protože tady má skutečnou víru
  málokdo.
 • 00:09:17 To zesvětštění společnosti je,
  ta by mi nevadila,
 • 00:09:21 ale lidé nejsou ochotni
  položit život za své ideály
 • 00:09:30 a to je vždy nebezpečné.
 • 00:09:33 Vidíte v dnešním
  globalizovaném světě,
 • 00:09:36 který se potácí
  v nejrůznějších problémech,
 • 00:09:40 ať už ekonomických
  nebo politických,
 • 00:09:42 nějaké východisko?
 • 00:09:46 Ne.
 • 00:09:48 Jste totální pesimista.
 • 00:09:50 Nejsem pesimista,
  ale rezignoval jsem na to.
 • 00:09:59 Kdy se to tak stalo?
 • 00:10:07 Řekl jsem to
  v jednom rozhovoru,
 • 00:10:12 klidně to zopakuji.
 • 00:10:14 S přítelem Vláďou Drápalem,
  undergroundovým aktivistou,
 • 00:10:21 jsem definitivně odepsal
  český národ,
 • 00:10:23 když bratři Nedvědové naplnili
  Strahovský stadion,
 • 00:10:28 tak jsem si řekl:
 • 00:10:29 Co chceš pro takový národ dělat?
 • 00:10:32 Vy jste národ pěkně označkoval
  i v jednom dokumentu,
 • 00:10:40 který se jmenuje Český mír.
 • 00:10:46 Pusťme si to.
 • 00:10:48 "V těchto věcech nechci referendum,
  protože tento národ
 • 00:10:52 je z 85 % blbej jak hovno.
 • 00:11:02 Já bych ho zabil toho zmrda!
 • 00:11:06 Co si to dovoluje?
  Takový smrkáč!
 • 00:11:10 Já bych ti zkoumal váš původ,
  to dělali komunisté.
 • 00:11:15 Ale pravděpodobně pro mě
  jste syn nebo vnuk
 • 00:11:20 těch komunistických zrůd,
 • 00:11:24 které naši vlast 40 let
  ovládali
 • 00:11:29 a nechápu, proč vaši rodiče,
 • 00:11:34 když tady byly SS rakety
  Sovětského svazu v bunkrech,
 • 00:11:38 neprotestovali proti tomu.
 • 00:11:45 Dnes, když jak říkáte,
  je demokracie,
 • 00:11:49 že smíte mluvit proti všemu,
  že jste tak nestoudní,
 • 00:11:54 že si troufáte protestovat
  proti americkému radaru?
 • 00:12:00 Tomu se říká demokracie, pane.
 • 00:12:02 Drž hubu!"
 • 00:12:04 Ukázka z dokumentu Český mír.
 • 00:12:07 -Viděl jste ten dokument?
  -Neviděl.
 • 00:12:13 A teď když to vidíte,
  reagoval byste dnes jinak?
 • 00:12:17 Myslím si pořád to samé.
 • 00:12:21 Padly tam i nějaké vulgarismy.
 • 00:12:24 V čem spatřujete kouzlo vulgarismů?
 • 00:12:29 Používáte je míň v této době
  nebo ještě stále?
 • 00:12:33 Mám zakázáno pít od lékařů.
 • 00:12:36 Takže je to spojeno
  s alkoholem.
 • 00:12:39 Samozřejmě používám méně,
  ale nic proti nim nemám.
 • 00:12:44 Pořád spatřujete
  jakési východisko
 • 00:12:49 nebo orientaci naší země
  spíše na Ameriku než na EU,
 • 00:12:55 jak to cítíte
  z mezinárodního hlediska?
 • 00:12:58 Jak by se ČR teď měla orientovat?
 • 00:13:00 Rozhodně stále na NATO.
 • 00:13:04 Nic jiného nás nemůže zachránit,
 • 00:13:08 kdyby došlo k nějakému konfliktu.
 • 00:13:12 K EU mám postoj zhruba stejný
  jako pan prezident Klaus.
 • 00:13:25 Nejsem jejím milovníkem.
 • 00:13:29 Řadunesmyslných předpisů,
  které sem z ní proudí,
 • 00:13:37 považuji za blbost.
 • 00:13:41 Myslíte, že ČR,
  kdyby nebyla v evropském klubu,
 • 00:13:45 tak bychom jako malá
  samotná země něco svedla?
 • 00:13:51 Nevím, nejsem futurolog,
  je to tak, jak to je.
 • 00:13:57 Možná, že je to dějinná nutnost,
 • 00:14:01 což neznamená,
  že se mi to musí líbit.
 • 00:14:05 Zpět k literatuře.
 • 00:14:07 Jste laureátem Ceny J. Seiferta
  za celoživotní dílo.
 • 00:14:12 Připomeňme si to předání.
 • 00:14:16 "Jako dalšího hosta vítám
  pana prezidenta Václava Havla.
 • 00:14:24 Dámy a pánové, vážení přítomní,
  jsem rád, že už podruhé
 • 00:14:29 nadace Charty 77
  zde uděluje svou cenu.
 • 00:14:36 Obzvláštní radost mám,
 • 00:14:38 že ji uděluje mému příteli
  Ivanu Jirousovi,
 • 00:14:43 kterému tímto blahopřeji
 • 00:14:47 a o němž už dávno vím,
  že byl dobrým básníkem,
 • 00:14:51 možná dřív
  než celá vaše nadace.
 • 00:14:55 UKÁZKA HUDEBNÍ PRODUKCE
 • 00:15:22 Jsem upřímně dojat,
 • 00:15:26 jelikož byly
  v předchozích letech obavy,
 • 00:15:30 že bych se při přijetí
  nějaké ceny obnažoval,
 • 00:15:38 tak se nebudu obnažovat
  ani duchovně.
 • 00:15:46 Vážím si toho,
 • 00:15:51 že cena je spojena
  se jménem Jaroslava Seiferta,
 • 00:15:57 básníka, kterého mám rád,
 • 00:16:01 a tak vám řeknu
  jednu z jeho básní,
 • 00:16:03 kterou umím nazpaměť.
 • 00:16:06 Čas vinobraní dospěl,
  sám pěstoval jsi víno leda psí,
 • 00:16:13 tož sklízej nuzáckou svou úrodu,
  smích větru, kouř
 • 00:16:21 a páru nad lesy.
 • 00:16:24 Lehkomyslný nástroj zněl
  v tvých rukou.
 • 00:16:28 Zpěněné stříbro, temná ocel strun
  nad křivkou dvojí.
 • 00:16:35 Tak podobáš se leda holubům
  umírajícím na Orloji."
 • 00:16:43 Cena J. Seiferta,
 • 00:16:45 evidentně jste si toho
  hodně považoval a považujete.
 • 00:16:49 Jaké jste měl pocity
  při předávání?
 • 00:16:56 Trochu rozporuplné.
 • 00:16:59 Vím, že jsem ji měl dostat
  už několik let předtím.
 • 00:17:03 Opravdu?
 • 00:17:04 Jistě, o tom tam mluvím
  v té komisi.
 • 00:17:07 Vždy jste říkal,
  že jste jen řemeslník,
 • 00:17:10 že nejste poeta,
  že nejste básník,
 • 00:17:12 protože básník je ten,
 • 00:17:14 kdo stanoví novou definici
  vnímání světa.
 • 00:17:17 -To jsou vaše slova.
  -To je pravda.
 • 00:17:20 Jestli vás cena
  trochu nepřekvapila?
 • 00:17:23 Nepřekvapila, jak říkám,
 • 00:17:25 měl jsem ji už dostat
  několik let předtím.
 • 00:17:29 Cena je za vaše celoživotní dílo
  ve sféře poezie.
 • 00:17:36 Ptám se, jestli si ceníte
  vlastní poezie natolik,
 • 00:17:41 že se můžete postavit
  např. vedle Jiřího Koláře?
 • 00:17:46 To jistěže ne.
 • 00:17:48 Cenu jsem dostal za dopisy
  z kriminálu s přihlédnutím
 • 00:17:54 k celoživotní básnické tvorbě.
 • 00:17:58 Není přesné, že jsem to dostal
  pouze za básně.
 • 00:18:02 Kterou svou knihu považujete
  za literární mistrovské dílo?
 • 00:18:10 Které si nejvíce ceníte?
 • 00:18:15 V poslední době mám nejradši
  předposlední sbírku Okuje,
 • 00:18:21 ze které budu dneska číst
  v Ostravě.
 • 00:18:24 Proč?
 • 00:18:27 Myslím, že se mi tam
  pár textů povedlo.
 • 00:18:35 Zastavím se u vašich začátků
  a možná u knížky,
 • 00:18:39 která je málo známá:
  Magor dětem.
 • 00:18:45 Tam nejde o naivní veršíky,
  nýbrž o bytostní lyriku.
 • 00:18:51 Jak vnímáte tvorbu pro děti?
 • 00:18:53 Nakolik by se měla poezie
  dětem předkládat?
 • 00:19:02 To záleží na rodičích,
  jak chtějí děti vychovat,
 • 00:19:07 jestli je nechají koukat
  na idiotské počítačové hry,
 • 00:19:14 nebo jimčtou poezii.
 • 00:19:20 V Čechách je básníků,
  kteří píší pro děti.
 • 00:19:28 Např. Pavel Šulta.
 • 00:19:31 Máme co těm dětem dávat.
 • 00:19:35 Vy jste sbírku Magor dětem
  psal svým dcerám,
 • 00:19:39 když jste byl ve vězení
  ve Valdicích.
 • 00:19:42 Proč jste zvolil tuto formu?
 • 00:19:47 Tenkrát jsem dostal 3,5 let
 • 00:19:53 a návštěva byla jednou
  za 10 měsíců na hodinu.
 • 00:20:03 Martě bylo půl roku
  a Františce 1,5 roku,
 • 00:20:06 když mě zavřeli.
 • 00:20:08 Byl jsem pro ně
  zcela neznámá bytost,
 • 00:20:14 tak jsem se snažil s nimi být
  aspoň na dálku.
 • 00:20:20 Ocenily to zpětně,
  co vám pak říkaly?
 • 00:20:25 Byly rády.
 • 00:20:29 Marta dokonce ilustrovala
  jedno vydání,
 • 00:20:33 ale bylo to v dětství,
 • 00:20:43 pak už se moc nezajímaly o to,
  co jsem dělal.
 • 00:20:49 Někdy uvažujeme
  v rozhovorech,
 • 00:20:52 že na to, kdo je jejich otec,
  přišly až kolem 17 let.
 • 00:20:59 -Nemrzelo vás to?
  -Ne.
 • 00:21:03 Ve Valdicích jste napsal
  také známé Labutí písně.
 • 00:21:07 Jak probíhalo to psaní,
  kde jste ty verše ukrýval?
 • 00:21:15 Uměl jsem je nazpaměť,
 • 00:21:18 protože je to provázeno
  různými vnitřními rýmy.
 • 00:21:24 Pro jistotu, kdyby se člověku
  něco přihodilo,
 • 00:21:30 schovával jsem je v duté noze
  od postele
 • 00:21:36 a kopii jsem dával
  Jiřímu Grunterádovi,
 • 00:21:44 který seděl současně se mnou.
 • 00:21:49 Četla jsem o něm, že to vynesl ven
  velmi zvláštním způsobem.
 • 00:21:56 Popište nám to.
 • 00:21:59 Na to se ho ptali.
 • 00:22:03 Je vidět, jaký názor převzal
  po tzv. revoluci.
 • 00:22:08 Řekl novinářům, že jim nepoví,
  jak to vynesl ven,
 • 00:22:17 že ta technika
  bude možná ještě někdy potřeba.
 • 00:22:22 Ale teď už to prozradit můžeme.
 • 00:22:25 Ne ne, tím spíš ne.
 • 00:22:27 Tak to prozradím já,
 • 00:22:29 protože já jsem se dočetla,
  že to údajně přenesl polibkem.
 • 00:22:36 O tom se mluvit může,
  to byla jenom ukázka
 • 00:22:39 asi 12 básní.
  Měl soud ve Valdicích
 • 00:22:45 kvůli údajnému napadení
  bachaře Vondrušky.
 • 00:22:53 Byl pak v parlamentu
  nebo ještě dnes je.
 • 00:22:58 Byla tam D.a Němcová,
  jeho substitutka, on se k ní vrhl
 • 00:23:04 a dal ji pusu
  a přitom jí to plivnul do pusy.
 • 00:23:11 To byla jenom ukázka,
  za mnou přijela na návštěvu
 • 00:23:15 manželka Juliána,
  a když mi do hovoru vpletla
 • 00:23:21 nějaký citát z toho,
  tak jsem zjistil,
 • 00:23:25 že Grunterád část z toho
  takhle poslal ven.
 • 00:23:28 Říkal jsem si,
  že ho zabiju,
 • 00:23:32 a začal jsem tam dělat
  mrtvého brouka.
 • 00:23:35 Byla to taková nevyslovená dohoda
  mezi mnou a vedením,
 • 00:23:42 že se o ně nebudu starat
 • 00:23:45 a montovat se do nich
  a oni mě nechají na pokoji.
 • 00:23:51 Za celou dobu věznění
  jsem třeba nedostal facku.
 • 00:24:00 Jsou lidé,
  kteří umí sedět,
 • 00:24:04 a kteří neumí sedět.
 • 00:24:06 Vy jste to tam odseděl
  v klidu?
 • 00:24:11 Např. když za mnou přišel
  někdo z muklů
 • 00:24:14 a chtěl, abych mu napsal
  stížnost, dopis,
 • 00:24:19 tak jsem řekl, že mu to nenapíšu,
  když tam byli svědkové.
 • 00:24:26 Když někdo přišel o samotě,
  tak jsem mu to nadiktoval,
 • 00:24:33 že si to musel napsat
  svým rukopisem,
 • 00:24:37 abych s tím neměl nic společného.
 • 00:24:41 To je trošku pokrytecké.
 • 00:24:43 Není, to je opatrnost,
  protože tam bylo 90 % práskačů.
 • 00:24:48 S pokrytectvím to nemá co dělat,
  ale s opatrností.
 • 00:24:54 Když se ohlédnete za svým životem,
  litujete něčeho?
 • 00:25:00 Ani ne.
 • 00:25:02 Třeba toho, že jste neměl čas
  na výchovu svých dcer?
 • 00:25:13 To je dobře, protože Juliana
  je vychovala nepochybně líp,
 • 00:25:18 než kdybych se do toho pletl.
 • 00:25:21 Myslím, že dítě má vychovávat
  1 člověk.
 • 00:25:28 Manželé mají žít spolu,
  ale je známo,
 • 00:25:33 jak toho děti zneužívají.
 • 00:25:36 Táta mi to povolil, atd.
 • 00:25:42 Takže změnil byste vůbec něco
  ve vašem životě?
 • 00:25:46 Třeba životosprávu?
 • 00:25:48 Litoval jste toho,
  že jste tolik pil?
 • 00:25:51 Ne, naopak, lituji toho,
  že teď pít nemůžu.
 • 00:25:56 Přestal jste pít definitivně?
 • 00:25:59 Myslíte, že se to ve vás
  definitivně zlomilo?
 • 00:26:02 Ve mně se nic nezlomilo,
  doktoři mě zlomili,
 • 00:26:06 protože mám tzv. varexy,
  což jsou výrůstky na jícnu
 • 00:26:11 a játra mám
  údajně dvojnásobně velká,
 • 00:26:15 i když nevím proč.
 • 00:26:18 Prý na to tlačí,
  měl jsem 2x chrlení krve
 • 00:26:23 a prý potřetí to může být
  definitivní.
 • 00:26:27 Jak se teď cítíte?
 • 00:26:33 Už je to lepší,
 • 00:26:34 ale ty první týdny
  jsem na ty panáky měl chuť značnou.
 • 00:26:38 Nezeptala jsem se na přezdívku
  Magor.
 • 00:26:42 Vy jste se s ní rychle ztotožnil.
  Jak to vzniklo?
 • 00:26:49 Hlásila se k tomu zesnulá
  Naďa Pýšková.
 • 00:26:53 Říkám, že to způsobil
  Evžen Brikcius,
 • 00:27:00 člen křižovnické školy
  čistého humoru bez vtipu.
 • 00:27:06 To byl takový náš spolek outsiderů
  z různých uměleckých oborů.
 • 00:27:12 Já dělal všelijaké divoké kousky
  a Evžen potřásal hlavou a říkal,
 • 00:27:17 že jsem magor.
 • 00:27:19 Mně se to zalíbilo,
  tak jsem se tak začal podepisovat.
 • 00:27:23 Je to jednak libozvučné,
 • 00:27:26 a pak mi řekl Sváťa Karásek,
  že se to prvně vyskytuje v Písmu,
 • 00:27:33 byl to nějaký žalářník Izajáše,
  nějaký strašný hajzl.
 • 00:27:39 Má to ale 2 slova, Magor Mizabib,
 • 00:27:43 které znamená hrůza
  na všechny strany.
 • 00:27:46 To se mi taky líbí.
 • 00:27:48 Dnes z vás ale hrůza nejde,
  nevím, proč.
 • 00:27:52 Co se stalo?
 • 00:27:54 Tady mluvím k národu.
 • 00:27:58 V českém dokumentu
  jste také mluvil k národu.
 • 00:28:01 To jsem nevěděl.
 • 00:28:02 Na Vás mířila kamera,
  to jste musel tušit.
 • 00:28:05 Na mě pořád míří nějaké kamery.
 • 00:28:08 Říká Ivan Martin Jirous
  zvaný Magor,
 • 00:28:11 náš předpůlnoční host.
 • 00:28:13 Mockrát Vám děkuji za to,
  že jste k nám přišel.
 • 00:28:17 Přeji hodně zdraví,
  co nejméně alkoholu.
 • 00:28:21 Vám, milí přátelé,
  děkuji za pozornost
 • 00:28:24 a přeji příjemnou dobrou noc.
 • 00:28:27 Skryté titulky:
  M. Gajdová a L. Nápravníková

Související