iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 9. 2011
23:30 na ČT24

1 2 3 4 5

1 hlas
2108
zhlédnutí

Před půlnocí

Dětský psychiatr Pavel Theiner: — Klíč k dětské duši

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před půlnocí

 • 00:00:12 Hezký večer.
 • 00:00:13 Psychické poruchy,
  mentální anorexie, bulimie,
 • 00:00:17 problémy v sexuologické oblasti,
  hyperkinetické či úzkostné poruchy.
 • 00:00:22 S tím vším se denně setkává
  v praxi.
 • 00:00:24 Do ordinace za ním přicházejí
  rodiče, jejichž potomci se vymykají
 • 00:00:29 v některé oblasti normálu.
 • 00:00:31 Chování těchto dětí způsobuje
  problémy jim samým
 • 00:00:35 nebo jejich okolí
  a ony potřebují odbornou pomoc.
 • 00:00:39 Jeho pacienty jsou tedy děti.
 • 00:00:41 Pracuje jako vedoucí lékař
  dětského a dorostového oddělení
 • 00:00:45 Psychiatrické kliniky FN
  v Brně Bohunicích.
 • 00:00:48 Spolu s kolegy také zkoumá genetiku
  dětských psychických poruch.
 • 00:00:53 Svoje zkušenosti z praxe
  i z výzkumu předává studentům
 • 00:00:57 lékařské fakulty a zdravotním
  sestrám.
 • 00:00:59 Je autorem či spoluautorem mnoha
  odborných publikací a článků.
 • 00:01:04 Doktor Pavel Theiner, dobrý večer.
 • 00:01:06 - Dobrý večer.
 • 00:01:08 - Pane doktore, vystudoval jste
  všeobecné lékařství.
 • 00:01:11 Postgraduál jste zaměřil
  na psychiatrii.
 • 00:01:14 Čím vás ta oblast zaujala?
 • 00:01:18 - Já jsem se na to specializovat
  nechtěl.
 • 00:01:22 Pak jsem se dostal k zajímavé
  učebnici a začalo mě to zajímat.
 • 00:01:35 Pak jsem získal místo a tak se to
  vyvíjelo.
 • 00:01:43 - Proč dětská psychiatrie?
 • 00:01:49 - Moje maminka je pediatr.
 • 00:01:55 A ona vždy ochotně pomáhala,
  i když lidé volali v noci.
 • 00:02:01 To jsem nechtěl.
 • 00:02:03 Potom, když jsem nastupoval na
  psychiatrii, jsem si říkal,
 • 00:02:07 že je dobré se na něco
  specializovat.
 • 00:02:17 - Říká se, že je každý postižen
  svým povoláním.
 • 00:02:23 Díváte se třeba na děti,
  když jdete nakupovat?
 • 00:02:38 - Když sleduji některé rodiče,
  říkám si, že je dobré,
 • 00:02:46 jak je vychovávají.
 • 00:02:50 Naopak někdy na oddělení máme
  pocit, že je to s dětskou populací
 • 00:02:57 špatné.
 • 00:03:05 Vidět normální děti je pro mě
  balzám.
 • 00:03:09 - A říkáte si někdy, že by vás měli
  navštívit rodiče?
 • 00:03:15 - To určitě ano.
 • 00:03:19 Dětská psychiatrie je hodně
  o vztazích rodičů a dětí.
 • 00:03:26 Je málo biologických onemocnění.
 • 00:03:29 Většina problémů vzniká ve vztazích
  a rodiče na tom mají vinu.
 • 00:03:52 - Dá se posoudit, podle toho, s čím
  k vám děti chodí nejčastěji,
 • 00:03:59 které nemoci jsou nejčastější?
 • 00:04:04 Nebo to může být zkreslené?
 • 00:04:15 - Trošku je náš vzorek zkreslený.
 • 00:04:19 Na oddělení se dostávají děti,
  kterým nestačí ambulantní léčba.
 • 00:04:27 Ta situace v ambulanci je jiná.
 • 00:04:31 Perspektiva je veselejší.
 • 00:04:38 Většinou je u nás krátký pobyt je
  pro ty nejtěžší případy.
 • 00:04:47 Nejčastější jsou poruchy příjmu
  potravy a chování.
 • 00:05:03 - Tedy to jsou nejčastější
  problémy.
 • 00:05:11 Co se týče hyperkynetických poruch,
  takové děti mají poruchu
 • 00:05:19 pozornosti, jsou hyperaktivní.
 • 00:05:23 Ale dnes se to říká každému
  druhému dítěti.
 • 00:05:28 Označují se tak aktivní
  a energické děti.
 • 00:05:33 Jak rodič pozná, že má jeho dítě
  opravdu poruchu?
 • 00:05:39 - Rodič to obtížně pozná.
 • 00:05:46 Neexistuje specifický příznak.
 • 00:05:53 Pokud má pocit, že je dítě nadměrně
  živé a nesoustředí se, je dobré se
 • 00:06:03 poradit s odborníkem.
 • 00:06:10 Ten dokáže srovnat.
 • 00:06:27 Když má rodič pocit z nadměrné
  živosti a celá rodina je nešťastná,
 • 00:06:39 to jsou varovné příznaky.
 • 00:06:54 - Mohou leccos rozpoznat také
  učitelé.
 • 00:07:02 Měl by tedy rodič, pokud ho pedagog
  upozorní, vyhledat pomoc?
 • 00:07:15 - Je to svobodná volba a nikdo
  rodiče nemůže do ničeho nutit.
 • 00:07:22 Ale pedagogové jsou většinou dobří
  diagnostici a dokáží to rozpoznat.
 • 00:07:29 Jsou proškoleni a mají cit to
  poznat, těch dětí je řada.
 • 00:07:35 Co už je nad rámec.
 • 00:07:42 Rodič by tu informaci měl dobře
  zvážit.
 • 00:07:49 Je to pro dítě prospěšné.
 • 00:07:52 - Tato porucha se projevuje
  v ranném věku.
 • 00:07:58 Lze s tím něco dělat, aby i dítě
  mělo už ve škole menší problémy?
 • 00:08:15 - Všechny duševní poruchy se
  vývojem času mění.
 • 00:08:20 Sice v mateřské škole jsou děti
  hodně živé, mají období vzdoru.
 • 00:08:34 Většinou v mateřské škole to rodiče
  nechávají být, že to patří
 • 00:08:39 k dětství.
 • 00:08:41 Až s nástupem do školy, kdy jsou
  na dítě kladeny požadavky,
 • 00:08:47 aby dodržovalo nějaká pravidla,
  se ta porucha projeví.
 • 00:08:52 Některé případy jsou rozpoznatelné
  už ve školce a většinou se nedá
 • 00:09:02 zabránit tomu, aby ty problémy
  pak ve škole byly.
 • 00:09:08 Nicméně už všichni vědí,
  že ty problémy nastanou
 • 00:09:13 a jsou připraveni.
 • 00:09:15 Je připraven učitel a rodiče,
  a ta porucha pak nemá nepříjemné
 • 00:09:24 sociální důsledky.
 • 00:09:29 - Tato porucha postihuje 5 až 7 %
  dětí, nejčastěji chlapců.
 • 00:09:35 Proč to tak je?
  Nakolik hraje roli genetika?
 • 00:09:44 - 75 % je dáno geneticky.
 • 00:09:53 Dřív se myslelo, že je to až 10x
  častější u chlapců.
 • 00:10:00 Postupně se ukázalo, že rozdíl není
  tak velký.
 • 00:10:05 Příznaky jsou rozdílné.
 • 00:10:12 U dívek je to nepozornost,
  u chlapců hyperaktivita
 • 00:10:17 a impulzivita.
 • 00:10:19 Chlapci víc zlobí a jsou
  nápadnější.
 • 00:10:23 Dívky se nesoustředí a mají jen
  horší prospěch.
 • 00:10:30 Když se dělají výzkumy na populaci,
  tam se ukazuje, že počet dívek
 • 00:10:39 i chlapců je velmi blízký.
 • 00:10:43 Zvlášť nápadné je to tam, kde je
  hyperaktivní chlapec.
 • 00:10:50 Ptáme se, zda má sestry
  a jaké mají známky ve škole.
 • 00:11:11 - Jaká je léčba této poruchy?
 • 00:11:15 Dočetla jsem se, že 50 % přetrvává
  do dospělosti.
 • 00:11:20 - Dřív se říkalo vydržte
  do puberty.
 • 00:11:23 Dítě z toho vyroste.
 • 00:11:27 Dnes víme, že tak optimistické to
  není a více než 60 % přetrvá
 • 00:11:33 do dospělosti.
 • 00:11:37 My s tím zacházíme jako
  celoživotním problémem.
 • 00:11:43 Je úžasné, jak mozek dokáže na
  různé deficity se přizpůsobit.
 • 00:11:49 V dětství si vytváří pomocné
  mechanismy, jak to zvládat.
 • 00:11:57 Většina lidí se s tím nějak srovná.
 • 00:12:01 Dospělí se třeba problémovým
  situacím vyhýbají a mohou být
 • 00:12:06 úspěšní.
 • 00:12:10 Ale když takový člověk třeba musí
  jít na nějaký vzdělávací kurz,
 • 00:12:17 ty příznaky se opět projeví.
 • 00:12:22 - A jak je to tedy s léčbou?
 • 00:12:24 Jsou nějaké léky?
 • 00:12:29 - To je zajímavá porucha, máme na
  ni léky a mají nejvyšší účinnost.
 • 00:12:42 Ta lékové léčba se nabízí.
 • 00:12:46 Ale je to za cenu toho,
  že dítě dlouhodobě užívá léky.
 • 00:12:52 Jakmile se vysadí,
  znovu se to projeví.
 • 00:12:56 Ten lék neléčí, jen upravuje
  příznaky.
 • 00:13:02 Dnes je velký administrativní
  problém.
 • 00:13:09 Tím, jak dítě v 18 letech přechází
  psychiatrovi pro dospělé,
 • 00:13:15 kteří tuto poruchu neznají
  a dostává se do jiných diagnóz.
 • 00:13:22 Najednou se třeba stává psychopatem
  a nikdo ho nechce léčit,
 • 00:13:28 protože ta léčba je obtížná.
 • 00:13:33 Přitom ty léky jsou stejně účinné
  u dětí i u dospělých,
 • 00:13:40 ale dají se jen obtížně předepsat,
  jsou různá omezení.
 • 00:13:46 Ti lidé jsou pak bezprizorní.
 • 00:13:50 V USA už ale léčí i dospělé.
 • 00:13:54 To je jedna z možností.
 • 00:13:58 V každém stádiu stojí za to
  vyzkoušet různé terapie,
 • 00:14:02 práci s rodiči a podobně.
 • 00:14:06 Učíme rodiče, jak reagovat na různé
  příznaky, za co dítě může
 • 00:14:13 a za co nemá cenu ho kárat.
 • 00:14:17 Později ho učíme nakládat s těmi
  problémy.
 • 00:14:22 Když se nemůžeš soustředit, zaveď
  si deníček.
 • 00:14:27 Když se nemůžeš učit z knih,
  nahrávej si to.
 • 00:14:31 - Dalším problémem, který ale
  postihuje více dívky,
 • 00:14:36 je porucha příjmu potravy.
 • 00:14:43 Jaký je přístup k poruše
  za posledních 10 let?
 • 00:14:54 - Dříve se říkalo, že se to týká
  dívek jakoby z lepších rodin.
 • 00:14:59 - Kde jsou na ně kladeny vyšší
  nároky?
 • 00:15:05 - Ano.
 • 00:15:08 Zdá se, že v posledních letech se
  toto ztrácí.
 • 00:15:15 - Změnila se skupina těch
  postižených dívek?
 • 00:15:27 - Myslím, že se mění ta skupina
  a ten tlak je především sociální.
 • 00:15:32 Jak jsme říkali, že u předešlé
  poruchy je to genetické,
 • 00:15:38 tady je to sociální.
 • 00:15:45 Je velký tlak, jak má vypadat
  ženská postava.
 • 00:15:52 Ten je pak podporován např.
  panenkami Barbie.
 • 00:16:01 Podle odborníků jedna z nejhorších
  věcí, jak má postava vypadat.
 • 00:16:07 Některé dívky to mohou dotáhnout do
  takového smutného konce.
 • 00:16:16 - Je tedy možné, že v dobré rodině,
  kde není nic tabuizováno,
 • 00:16:28 se vyvine dívka trpící anorexií?
 • 00:16:40 - Přesto, že ty rodinné faktory
  jsou důležité, se to může objevit
 • 00:16:46 i v dobře fungující rodině.
 • 00:16:52 Ale ta šance na uzdravení je mnohem
  vyšší.
 • 00:16:58 - Nakolik jste úspěšní v léčbě této
  poruchy?
 • 00:17:05 - To je bolavý bod.
 • 00:17:09 Pobyt na oddělení trvá 6 až 8
  týdnů.
 • 00:17:16 Sice se něco změní, ale nevyléčí.
 • 00:17:21 Pak je léčba ambulantní.
 • 00:17:26 A kolegyně říkají tak rok až dva,
  a pak vidíme výsledky.
 • 00:17:32 Třeba až za rok se ta dívka
  uzdraví.
 • 00:17:39 Že váha a jídlo nejsou nic než váha
  a jídlo.
 • 00:17:45 - Vy se zabýváte i oblastí
  sexuálních poruch u dětí.
 • 00:17:53 Je dobré se poradit s odborníkem,
  když jako rodič mám pocit,
 • 00:17:59 že něco není normální?
 • 00:18:08 - Tady je to víc o rodičích.
 • 00:18:14 Lidská sexualita je téma,
  o kterém se moc nemluví.
 • 00:18:19 Spíš ve smyslu zneužívání dětí.
 • 00:18:23 Ale i ony mají svůj vývoj,
  mají různé projevy.
 • 00:18:28 Někdy hodně bouřlivé.
 • 00:18:33 Je dobré, když se přijde rodič
  poradit.
 • 00:18:38 Někdy s hrůzou volá, co se děje
  s jeho dítětem.
 • 00:18:44 Tak mu řeknu přijďte,
  popovídáme si, co je normální.
 • 00:18:50 - Co je tedy normální v tom věku
  od tří do šesti let?
 • 00:18:58 Že si děti třeba ukazují a
  osahávají pohlavní orgány?
 • 00:19:09 - Ano, to je zcela přirozené.
 • 00:19:15 Je to poznávací věc, není ovlivněná
  hormony.
 • 00:19:22 Děti zkouší vše.
 • 00:19:28 Tady je úloha dospělých, aby tomu
  dali hranice a nepromítali do toho
 • 00:19:43 svoje sexuální normy.
 • 00:19:49 U dětí je to úplně jiné.
 • 00:19:52 Je to pro ně jen příjemné
  objevování.
 • 00:20:01 - Může být v tomto věku už nějaká
  deviace?
 • 00:20:06 - V tomto věku před začátkem
  puberty se deviace nepozná.
 • 00:20:13 Jsou náznaky, ale když se toho dítě
  dopouští opakovaně, sledujeme ho.
 • 00:20:27 V tomto věku ale můžeme poznat
  problém s identitou,
 • 00:20:37 tedy budoucí transsexuály.
 • 00:20:40 Že se chovají jinak, než by
  příslušelo jeho pohlaví.
 • 00:20:46 Ale může se to zase změnit.
 • 00:20:52 - Takže když si chlapeček bere
  maminčiny lodičky a sukni,
 • 00:21:00 nemusí mír rodiče obavy?
 • 00:21:04 - Ne.
 • 00:21:06 - Jsou nějaké varovné příznaky
  v období staršího dítěte,
 • 00:21:11 kterých by si rodiče mohli
  všimnout?
 • 00:21:15 Např. agresivita k dětem, zvířatům,
  pomočování třeba v 9 letech,
 • 00:21:23 že to může být pomocné
  pro budoucí deviaci?
 • 00:21:31 - Agresivní chování je vždy
  problém.
 • 00:21:38 Zase se musí poznat, co je
  normální.
 • 00:21:45 Někdy chlapci osahávají o
  okoukávají holky pod sukýnky.
 • 00:21:50 Ale někdo, kdo je tím iniciátorem,
  tam může být problém.
 • 00:21:57 Když je tam agrese a je to násilné.
 • 00:22:02 V pubertě jsou to varovné signály.
 • 00:22:06 - Je možné docílit toho, aby se
  u těch postižených dětí vyvíjela
 • 00:22:18 ta sexualita podobně,
  jako u zdravých?
 • 00:22:30 - Podle těch dnešních teorií
  sexuální orientace vzniká
 • 00:22:37 ještě v nitroděložním vývoji.
 • 00:22:41 Přístupem tedy být ovlivněny
  nemohou.
 • 00:22:44 Ale spousta těch věcí může být
  ovlivněna tak, že ten člověk se
 • 00:22:52 v blízkém okolí může cítit bezpečně
  a může o tom mluvit.
 • 00:22:58 Např. že by mohl někomu ublížit
  nebo ho přitahují děti.
 • 00:23:04 Největší problém je,
  že to nemá komu říct.
 • 00:23:09 Otevřená sexuální výchova ano.
 • 00:23:13 Vždy se diskutuje o tom, zda
  s dětmi mluvit o deviacích.
 • 00:23:19 Myslím, že ano.
 • 00:23:24 Pokud se někdo vyvíjí jinak, je
  dobře, když může přijít za rodičem
 • 00:23:30 a popovídat si o tom.
 • 00:23:35 Pokud je ten přístup aktivní
  a mluví se i o těchto menšinách
 • 00:23:42 odmítavě, to dítě nebude mít
  odvahu nikdy přijít.
 • 00:23:50 - Pane doktore, ordinace dětského
  psychiatra jsou údajně
 • 00:23:57 těžko dostupné.
 • 00:24:00 Někdy musí rodiče cestovat
  až 50 km, nedostatek jich je
 • 00:24:07 na Vysočině, v Moravskoslezském
  kraji a v severních Čechách.
 • 00:24:14 Přitom pomoc potřebuje až každé
  desáté dítě.
 • 00:24:18 Sledujete to?
 • 00:24:26 - Každé desáté dítě by asi mohlo
  navštívit.
 • 00:24:34 Nepotřebuje ale dlouhodobou péči.
 • 00:24:38 Ale dětských psychiatrů je málo,
  mnoho odchází do důchodu.
 • 00:24:45 Čekací doby jsou dlouhé.
 • 00:24:51 V Brně třeba 2 až 3 měsíce.
 • 00:24:58 Někdy i v Praze až 1 rok.
 • 00:25:06 - Doufejme, že vás bude více
  a pacientů méně.
 • 00:25:10 Děkuji, že jste přišel.
 • 00:25:13 - Děkuji za pozvání.
 • 00:25:15 - Mým hostem byl doktor
  Pavel Theiner.
 • 00:25:18 Děkuji Vám za rozhovor.
 • 00:25:21 A vám, milí diváci,
  díky za pozornost a dobrou noc.
 • 00:25:23 Skryté titulky:
  K. Schwarzová, Česká televize 2011
 • 00:25:25 .

Související