iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
15. 2. 2011
22:30 na ČT24

1 2 3 4 5

9 hlasů
1562
zhlédnutí

Před půlnocí

Forenzní genetik Daniel Vaněk: Fascinující i přeceňovaná DNA

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Před půlnocí

 • 00:00:00 PŘED PŮLNOCÍ
 • 00:00:11 Dobrý večer.
 • 00:00:13 Bere do rukou kosti obětí zločinů
  nedávných i stovky let starých.
 • 00:00:18 Během svého účinkování
  v Kriminalistickém ústavu Praha
 • 00:00:22 byl účasten mnoha soudních pitev
  i ohledání místa činu.
 • 00:00:26 Jeho práce jej zavedla
  až k masovým hrobům v Bosně,
 • 00:00:29 kde vypracovával
  identifikační posudky
 • 00:00:32 pro Mezinárodní soudní tribunál
  pro bývalou Jugoslávii.
 • 00:00:36 Jde o odborníka,
  který je sám překvapen,
 • 00:00:39 k jak výraznému rozvoji
  forenzní genetiky došlo
 • 00:00:42 během 20 let od jejího vzniku.
 • 00:00:44 Výsledky jeho analýz
  usvědčují pachatele,
 • 00:00:46 ale i osvobozují nevinné.
 • 00:00:48 Přitom sám varuje, že důkazy
  poskytnuté analýzou DNA
 • 00:00:52 nemusejí být věrohodné
  a lze je i uměle vyrobit.
 • 00:00:55 Mimo jiné například tvrdí,
  že i vaše příjmení nese
 • 00:00:58 výrazný genetický podpis.
 • 00:01:00 Hostem pořadu Před půlnocí
  je forenzní genetik,
 • 00:01:03 doktor Daniel Vaněk.
 • 00:01:04 Dobrý večer.
 • 00:01:06 Vy jste sběhlý ve svém oboru,
  i na mediální scéně.
 • 00:01:11 Těší Vás zájem o forenzní genetiku,
  nebo je to pro Vás už noční můra?
 • 00:01:18 Není, tento obor je poměrně mladý.
 • 00:01:26 První zásadní pokusy spadají
  do konce 80. let.
 • 00:01:34 Ale ten obor to potřebuje.
 • 00:01:37 Kromě rozhlasu a televize
  je to i publikační tvorba,
 • 00:01:43 nějaké glosy do časopisů a články.
 • 00:01:47 To, co k té práci patří.
 • 00:01:50 Jsem jedním ze spoluzakladatelů
  tohoto oboru v ČR i ve světě.
 • 00:01:54 Je to moje povinnost.
 • 00:01:56 Na poli jedné z metod
  v kriminalistice
 • 00:02:00 byla cesta forenzní genetiky
  taky velmi obtížná,
 • 00:02:05 např. jako určování identity
  prostřednictvím otisků prstů?
 • 00:02:14 Tato cesta byla obtížná
  z toho důvodu,
 • 00:02:17 že v rámci Policie ČR
  nebylo tolik prostředků,
 • 00:02:22 aby šlo projekt rozjet ve velkém,
  jako v jiných zemích.
 • 00:02:29 Problém, že by výsledky
  nebyly přijímány, nebyl.
 • 00:02:35 Také jsme prováděly
  masivní osvětovou činnost,
 • 00:02:38 mezi vyšetřovateli
  i státními zástupci a soudci.
 • 00:02:43 To, co dělám teď,
  jsem dělal i předtím.
 • 00:02:49 Rád přednáším.
 • 00:02:51 Táhne se to se mnou i v mém životě.
 • 00:03:00 Kolik je takových
  kriminalistických ústavů?
 • 00:03:07 Policie má 1 centrální
  Kriminalistický ústav Praha.
 • 00:03:12 Dále jsou tam
  krajská pracoviště OKTE,
 • 00:03:15 tedy Odbory kriminalistické
  technické expertízy.
 • 00:03:18 Ty mají svoji genetickou laboratoř.
 • 00:03:27 Takže tyto ústavy nemají
  podobnou techniku,
 • 00:03:30 kterou známe ze seriálů,
  kde se nám trojrozměrně
 • 00:03:34 zobrazí z pouhé DNA
  celý obličej?
 • 00:03:41 Teď jsem tuto záležitost seriálů
  glosoval do březnového čísla
 • 00:03:47 časopisu Vesmír.
 • 00:03:50 Takováto situace tam není.
 • 00:03:53 V seriálech často ukazují věci,
  které neexistují,
 • 00:03:56 např. technologie,
  které se zatím vyvíjejí.
 • 00:03:59 Často nepostupují tak,
  jak by se mělo.
 • 00:04:03 Podle tohoto postupu existuje
  konkrétní desatero,
 • 00:04:09 které by se mělo provádět
  na místě činu.
 • 00:04:13 Režisér to přizpůsobuje tomu,
  aby herci bylo vidět
 • 00:04:19 na jeho krásné bílé zuby.
 • 00:04:26 Říkáte, že ten obor se vyvíjí.
 • 00:04:29 Třeba v kosmonautice nebo armádě,
  věci, na které se přišlo,
 • 00:04:34 byly aplikovány do praxe
  mnohem později.
 • 00:04:38 Je něco takového
  ve forenzní genetice?
 • 00:04:41 Co všechno již umí?
 • 00:04:47 Některé věci bývají
  hodně obtížné na čtení.
 • 00:04:55 Tyto seriály informují o tom,
  co se dá udělat,
 • 00:04:58 nebo co by se dalo udělat
  v budoucnosti.
 • 00:05:04 V dnešních médiích
  není problém získat informace.
 • 00:05:14 Máte Vy vůbec čas v případu,
  ke kterému zpracováváte analýzu,
 • 00:05:23 prožívat dobrodružství detektiva?
 • 00:05:27 Nebo jste pouze v laboratoři?
 • 00:05:31 Tam je to zajímavé.
 • 00:05:33 Když máte nějaký případ,
  může to být něco banálního,
 • 00:05:42 ale můžou to být i vraždy.
 • 00:05:49 Já jsem ten první s kolegyní,
  kdo to zpracovává.
 • 00:05:54 Kdo se dozví, jak to opravdu bylo.
 • 00:05:57 To je to vzrušení.
 • 00:06:00 Vy tedy máte výsledky zápasů,
  zatímco ostatní ještě neví?
 • 00:06:03 Ano, přesně tak.
 • 00:06:05 Televize a média se to dozví
  až se zpožděním několika dní,
 • 00:06:09 týdnů, měsíců.
 • 00:06:11 My v laboratoři víme,
  kdo to udělal, kdo je nevinen.
 • 00:06:16 Z Vás září radost fascinace
  Vaším oborem.
 • 00:06:19 Na druhé straně jste znám
  jako rebel.
 • 00:06:22 Umíte zdvihnout varovný prst
  a zpochybnit
 • 00:06:25 přílišnou důvěru
  k výsledkům analýzy DNA?
 • 00:06:30 To je spojeno s tím,
  jak se obor vyvíjí.
 • 00:06:34 Pokud technologie nenastudujeme
  s výhodami i nevýhodami,
 • 00:06:39 může nás předběhnout.
 • 00:06:43 To se stalo právě
  ve forenzní genetice.
 • 00:06:47 Před 10 lety téměř neexistoval
  problém s kontaminací.
 • 00:06:52 Já když mluvím,
  tak zde naprskám pár svých buněk,
 • 00:06:58 to je normální.
 • 00:06:59 Před 10 lety bylo množství buněk,
  které zde vytrousím, příliš malé.
 • 00:07:07 Za posledních 10 let se
  technologie velmi vyvinula.
 • 00:07:15 Zejména co se týká citlivosti.
 • 00:07:25 Problémem je, že často může
  docházet ke kontaminacím,
 • 00:07:31 náhodným přenosům vzorků.
 • 00:07:35 Já kdybych si půjčil Vaše pero,
  přenesu na něj
 • 00:07:39 svůj biologický materiál.
 • 00:07:43 Vy pero zase použijete,
  a budete na něm mít mé DNA.
 • 00:07:48 Pokud by se Vám večer něco stalo,
  lidé by se ptali,
 • 00:07:53 co dělá Vaňkova DNA
  na ruce poškozeného?
 • 00:07:59 Přitom by tam bylo docela
  logické vysvětlení.
 • 00:08:02 Je třeba přemýšlet o tom,
  co technologie umí.
 • 00:08:09 To se týká i správné aplikace
  statistiky na vyhodnocení výsledků.
 • 00:08:15 Zažil jste někdy případ,
  kdy právě nešetrné zacházení
 • 00:08:20 se vzorky někoho přivedlo do vězení
  nebo nepříjemného procesu?
 • 00:08:30 Ve forenzní komunitě se často
  diskutují případy,
 • 00:08:34 zejména se zahraničím.
 • 00:08:43 Těch případů je celá řada.
 • 00:08:48 Jenom V USA to číslo osvobozených
  lidí, díky přezkoumání případu,
 • 00:08:54 už se blíží 300.
 • 00:09:00 V ČR se nám takto nezadařilo.
 • 00:09:04 Je velká rezistence těch,
  kteří by měli rozhodnout
 • 00:09:09 o obnově procesu, např. Policie
  odmítne vydat vzorky na přezkoumání
 • 00:09:14 nebo je sama zničí,
  nebo soud nepovolí obnovu řízení.
 • 00:09:22 Je to poměrně složitá situace.
 • 00:09:34 Lidi tam nechtějí, aby se přišlo
  na to, že udělali chybu.
 • 00:09:40 V USA např. z 1000 případů,
  které se přezkoumávají,
 • 00:09:44 se přijde na to, že chyba byla
  v desetině případů,
 • 00:09:47 nebo v menším procentu,
  ale je tam možnost přezkoumání.
 • 00:09:55 Vám už se něco takového stalo,
  že jste zachránil někoho?
 • 00:10:00 Byl jste někdy pod tlakem,
  např. politickým?
 • 00:10:04 Já si žádné tlaky nepřipouštím.
 • 00:10:08 Já jsem 3 roky strávil v Bosně
  a Hercegovině.
 • 00:10:11 Pokud tam běháte v minových polích
  a masových hrobech,
 • 00:10:15 člověk je více otrlejší.
 • 00:10:18 Přece jen jsem něco zažil.
 • 00:10:21 Tomuto jsem však vystaven nebyl.
 • 00:10:31 Bosna a Hercegovina, jak vůbec
  došlo ke spolupráci
 • 00:10:35 Vás a Mezinárodního soudu?
 • 00:10:38 V ČR jsem stál kdysi u počátku
  založení forenzní genetiky.
 • 00:10:47 Kolega, který dříve dělal v USA
  ve vojenské laboratoři,
 • 00:10:53 začal řídit tento program
  v Bosně a Hercegovině.
 • 00:11:01 Potkali jsme se
  na jedné konferenci,
 • 00:11:05 říkal jsem mu o tom,
  že jsme dosáhli dobrých výsledků
 • 00:11:09 na kostech, na materiálech,
  kde je poměrně málo DNA.
 • 00:11:15 Když jsem po 10 letech
  mohl odejít od Policie s výsluhou,
 • 00:11:23 tak jsem zvažoval několik nabídek.
 • 00:11:31 Z vědeckého hlediska a prestiže
  vyhrála Bosna a Hercegovina.
 • 00:11:39 Vy jste mi málem vzal iluzi.
 • 00:11:41 Já jsem si říkal, že neřeknete,
  že je to otázka
 • 00:11:45 vztahů a kamarádění.
 • 00:11:47 Dá se říci, že Vaše práce
  je v něčem originální?
 • 00:11:53 My se věnujeme v laboratoři
  hodně starým kostem.
 • 00:11:56 Specializujeme se
  na kosterní materiály.
 • 00:11:59 Co jsme vyvinuli v Bosně,
  aplikujeme na mnohem starší
 • 00:12:03 kosterní pozůstatky,
  např. z doby bronzové, či neolitu.
 • 00:12:08 Pracujeme s kostmi
  starými 1000 let.
 • 00:12:16 Vše záleží na tom, v jakých
  podmínkách byl vzorek uložen.
 • 00:12:25 Často studentům říkám,
  že extrémem špatného uložení
 • 00:12:29 kosterních pozůstatků, je kremace.
 • 00:12:33 Tam za 2 hodiny kauza končí
  a genetik si tam ani neškrtne.
 • 00:12:41 Pokud kost je uložena
  v krásné písčité půdě,
 • 00:12:45 kde není příliš kyselé pH,
  není problém, aby vydržela
 • 00:12:54 přes 1000 let.
 • 00:13:08 Slavný ledový muž - to je
  případ, který by Vás vzrušoval?
 • 00:13:13 Já jsem se na tom trošku podílel.
 • 00:13:16 Dělali to kolegové
  z univerzity v Innsbrucku,
 • 00:13:19 řešili jsme to na konferencích.
 • 00:13:22 Ale tohle je přesně ta věc,
  která mě zajímala.
 • 00:13:25 Dělali jsme i vampíra
  z Hrádku nad Nisou.
 • 00:13:29 Tam našli okolo 17. listopadu
  kostru muže,
 • 00:13:38 který byl pohřben obličejem dolů.
 • 00:13:42 V jedné ruce měl 4 stříbrné groše.
 • 00:13:46 To jsou znaky vampirismu.
 • 00:13:50 Je to jedna z pracovních hypotéz.
 • 00:13:54 Podařilo se na kostře
  provést genetiku,
 • 00:13:58 ale i určit pravděpodobný
  geografický původ předků člověka.
 • 00:14:05 Pracovala tam řada
  dalších odborníků.
 • 00:14:09 Rekonstruovala se i lebka,
  analýza izotopu.
 • 00:14:13 Nyní se chystáme tyto výsledky
  identifikace vampíra
 • 00:14:17 v Hrádku nad Nisou publikovat.
 • 00:14:26 Kromě toho, když odložíme
  tu forenzní genetiku,
 • 00:14:30 co se týká kriminalistiky
  i několik set let staré.
 • 00:14:33 Jaký jste řešil zajímavý případ
  z genetické archeologie,
 • 00:14:39 nebo co byste rád zanalyzoval?
 • 00:14:42 Je to projekt, který jsme
  oznamovali před pár lety.
 • 00:14:49 Je to identifikace kosterních
  pozůstatků Přemyslovské rodiny
 • 00:14:53 na Pražském hradě.
 • 00:14:56 Požádali jsme o finanční prostředky
  grantovou agenturu v ČR,
 • 00:15:03 tam jsme však nepochodili.
 • 00:15:08 Rád bych zde připomněl divákům
  pana premiéra Nečase,
 • 00:15:12 který v prosinci byl dotazován,
  jak je možné, že lidé z komisí
 • 00:15:17 jsou ti nejúspěšnější
  v získávání grantů.
 • 00:15:20 Já v té komisi nesedím.
 • 00:15:22 Nyní nám sdělili, že výzkum
  prvopočátku našeho státu,
 • 00:15:27 není základní výzkum.
 • 00:15:33 Je zase pravda, že Váš obor
  dost stojí?
 • 00:15:38 Je to pravda.
 • 00:15:41 Když jsem se však díval
  na projekty typu
 • 00:15:43 "rozšíření francouzštiny
  v subsaharské AfriceŞ,
 • 00:15:48 dostával stejné
  finanční prostředky.
 • 00:15:51 Nevím, jakou hodnotu mají
  tyto výstupy pro český národ.
 • 00:16:00 Další kosterní pozůstatky,
  které bych rád zpracovával,
 • 00:16:05 se týkají také naší historie.
 • 00:16:09 Také jsem o tom hovořil.
 • 00:16:12 Byl by to nejen Ďáblický hřbitov,
  ale i hromadné hroby
 • 00:16:17 např. z Jáchymova.
 • 00:16:19 To jsou věci z poměrně
  bližší historie.
 • 00:16:33 My potřebujeme srovnávací
  vzorky osob rodinných příslušníků.
 • 00:16:38 Ty by měly dostat prioritu
  před Pražským hradem,
 • 00:16:42 nebo jinými staršími pozůstatky.
 • 00:16:45 Zde hrozí nebezpečí,
  že tito lidé z rodiny,
 • 00:16:49 by mohli časem zemřít.
 • 00:16:54 Tím se dostáváme k práci
  na identifikaci
 • 00:16:58 v masových hrobech v Bosně.
 • 00:17:01 Vy jste naznačil,
  co Vám práce dala profesně.
 • 00:17:05 Co Vám dala nebo vzala lidsky?
 • 00:17:08 Lidsky mi nic nevzala.
 • 00:17:10 Zjistil jsem tam,
  jak důležitý byl náš obor,
 • 00:17:17 naše práce pro lidi
  z Bosny i Balkánu.
 • 00:17:24 Podle posledních výpočtů
  během válečného konfliktu
 • 00:17:28 zmizelo asi 96 tis. lidí.
 • 00:17:31 Pokud rodiny nemají pohřbené
  toto tělo, jejich trauma pokračuje.
 • 00:17:38 Zjistil jsem, jak je důležité,
  že ten hrůzný příběh skončí.
 • 00:17:48 Viděl jsem sám na vlastní oči,
  že to lidem tam velmi pomáhalo.
 • 00:18:00 Genetika sloužila humanitárním
  věcem naprosto přímo.
 • 00:18:09 Informace, které jsem poskytoval,
  byly důvěryhodné pro tyto rodiny.
 • 00:18:15 Nicméně při takové práci,
  nenarazili jste na etické problémy,
 • 00:18:19 při pokusu odebírat vzorky?
 • 00:18:23 Toto se dobře diskutovalo
  s různými spolky, zejména muslimů.
 • 00:18:32 Potřebovali jsme vyvážit to,
  co jim nařizuje náboženství.
 • 00:18:40 Uvědomovali si, že bez toho,
  abychom si kousek vzorku vzali,
 • 00:18:45 bychom cíl nikdy nesplnili.
 • 00:18:49 Podařilo se nám rychle domluvit.
 • 00:18:53 Při přesvědčování lidí hrálo
  pozitivní roli to, že jsem z Čech,
 • 00:18:59 a naučil jsem se srbochorvatsky
  na komunikativní úrovni.
 • 00:19:06 Lidé to brali lépe od Čecha,
  který tam má historické vazby
 • 00:19:12 než od ředitele Američana.
 • 00:19:25 Genetika a příjmení?
 • 00:19:27 Co je to za projekt?
 • 00:19:29 Vy říkáte, že podle mého příjmení
  byste mohl odhadnout,
 • 00:19:33 co je v mé šroubovici?
 • 00:19:37 Vy si sám odpovídáte na otázku.
 • 00:19:47 Ve forenzní genetice používáme
  jadernou DNA,
 • 00:19:54 tam máme 46 chromozomů,
  dva z nich jsou pohlavní.
 • 00:19:58 Jeden z nich, Y chromozom,
  nemá nikoho, s kým by si mohl
 • 00:20:05 vyměnit genetickou informaci.
 • 00:20:07 Přenáší se tedy z generace
  na generaci, pokud otec má syna,
 • 00:20:12 téměř v nezměněné podobě.
 • 00:20:15 V našich končinách se
  na druhou generaci
 • 00:20:18 přenáší samozřejmě i příjmení.
 • 00:20:25 Platí to zejména
  pro méně častá příjmení.
 • 00:20:34 Tam byl jeden zakladatel rodu.
 • 00:20:41 Potom i ti lidé nevědí,
  co děláme v laboratoři,
 • 00:20:45 že jsou příbuzní.
 • 00:20:46 Říkají si, že je to shoda,
  že naše příjmení je stejné.
 • 00:20:50 Podle analýzy Y chromozomu
  potom určíme,
 • 00:20:54 že patří do stejného
  rodinného klanu.
 • 00:20:57 Zároveň dokážeme vyčíst,
  odkud jejich předkové přišli.
 • 00:21:03 Podobné věci můžeme dělat
  po ženské linii.
 • 00:21:07 Tam zkoumáme mytochondriální DNA.
 • 00:21:11 Mytochondrie jsou malé organelky
  v rámci každé buňky.
 • 00:21:15 Ty se starají o výrobu energie.
 • 00:21:17 Je to malá "atomov᪠elektrárna,
  obsahují zase svoji vlastní DNA.
 • 00:21:22 Tu umíme dále zkoumat.
 • 00:21:27 Přechod od forenzní genetiky
  do komerční, ale i do výzkumu,
 • 00:21:34 byl poměrně plynulý.
 • 00:21:40 Uživí to Vaše výzkumy,
  takový pokus?
 • 00:21:46 Lidé si hlavně před Vánoci
  nechávají určit takto svá příjmení.
 • 00:21:55 Řadu výzkumu provádíme
  na vlastní finanční prostředky.
 • 00:22:05 Tím, že jsem si založil
  vlastní laboratoř,
 • 00:22:08 jsem si splnil svůj sen.
 • 00:22:10 Chtěl jsem sám rozhodovat
  o výzkumu, bez žádosti nadřízených.
 • 00:22:16 Je to přesně to,
  co jsem potřeboval.
 • 00:22:22 Když dostanu nápad,
  co bychom mohli udělat,
 • 00:22:25 nemusím psát grantové návrhy
  či prosit o schválení.
 • 00:22:32 Můžu to začít realizovat
  hned druhý den.
 • 00:22:36 Vám splněný sen nestačí.
 • 00:22:38 Nejen že jste ve spoustě rozhovorů
  jako ten, koho se ptají,
 • 00:22:42 také se už sám ptáte.
 • 00:22:44 Vy prý připravujete nějakou knihu?
 • 00:22:47 Těch knih je více.
 • 00:22:49 S kolegy připravujeme
  knihu o genetické genealogii,
 • 00:22:53 která už měla být pokřtěna,
  měla být mezi lidmi,
 • 00:22:57 ale zkoordinovat práci více lidí
  bylo nesmírně těžké.
 • 00:23:10 Bude to má první kniha,
  v níž budu editor.
 • 00:23:19 Můžeme se na ni těšit jako
  na genealogickou mapu Evropy?
 • 00:23:25 Budeme se zabývat ČR.
 • 00:23:27 Máme tam zajímavé výsledky
  od jednoho kolegy,
 • 00:23:32 který zkoumal Valachy,
  udělal nádhernou studii
 • 00:23:40 v rámci své disertační práce.
 • 00:23:45 Zjistili jsme, že co se týká
  rodového podpisu,
 • 00:23:53 dokážeme vysvětlovat
  i některé valašské linie.
 • 00:24:07 To je naprostý unikát.
 • 00:24:13 Objeví se v mé knize.
 • 00:24:16 Pak by to měla být kuchařka,
  jak nakládat s výsledky
 • 00:24:20 genetické genealogie
  a jak je používat
 • 00:24:23 pro práci se sestavováním rodů.
 • 00:24:29 K čemu může být člověku,
  když si zjistí svůj
 • 00:24:32 genetický podpis?
 • 00:24:34 A jak vypadá takové zjištění?
 • 00:24:37 Já sám jsem byl překvapen,
  odkud pochází má linie.
 • 00:24:44 Pokládal jsem se
  za typického Slovana.
 • 00:24:49 Najednou přišlo zklamání.
 • 00:24:56 Je to informace,
  s kterou pak musíte žít.
 • 00:24:59 Svoji DNA nezměníte.
 • 00:25:03 Aplikace je vhodná
  pro spojování rodin.
 • 00:25:09 Musíme si uvědomit,
  jak masivní vlny emigrace
 • 00:25:12 probíhaly za posledních 150 let.
 • 00:25:15 Podařilo se nám spojit
  rodiny ČR - USA.
 • 00:25:20 To jsou takové hezké příběhy
  s dobrým koncem.
 • 00:25:24 Někdy však nalezneme věci,
  kterým klienti vůbec nevěří.
 • 00:25:35 Podobně jako karty nelžou,
  zde nelžou ani geny.
 • 00:25:40 Přeji Vám, aby Vám práce
  přinášela příjemná překvapení.
 • 00:25:45 Děkuji za Váš čas.
 • 00:25:49 Dobrou noc.
 • 00:25:51 Vám, milí diváci, děkuji
  za pozornost, a přeji dobrou noc.
 • 00:25:55 Skryté titulky: Petra Kinclová
  Česká televize, 2011
 • 00:25:59 .