iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 11. 2008
18:31 na ČT24

1 2 3 4 5

44 hlasů
9874
zhlédnutí

Planeta Věda

Ovládne člověk Klima?

22 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:25 Dobrý den.
  Je tady další PLANETA VĚDA.
 • 00:00:28 Velkým tématem současnosti je
  v médiích globální oteplování.
 • 00:00:32 My se ale dnes na klima a na počasí
  podíváme z trochu jiného pohledu.
 • 00:00:36 Moderní věda dokáže téměř zázraky -
  třeba zamezit dešti
 • 00:00:40 nebo odvrátit krupobití.
 • 00:00:41 V krajním případě by se vědci možná
  pokusili i speciálním zásahem
 • 00:00:45 do atmosféry zastavit
  postupující oteplování.
 • 00:00:48 Vše samozřejmě nese určitá rizika.
  I o nich si dnes budeme povídat.
 • 00:00:53 Teď už je tady naše první reportáž.
 • 00:00:57 "Poručíme větru, dešti...Ş, zpívalo
  se v jedné budovatelské písni.
 • 00:01:01 Jakoby si z ní vzali inspiraci
  pořadatelé letních olympijských
 • 00:01:05 her v Pekingu.
 • 00:01:07 Perfektně nacvičený zahajovací
  ceremoniál už mohl pokazit
 • 00:01:10 jedině déšť, a tak se
  čínská vláda rozhodla
 • 00:01:13 udělat preventivní opatření.
 • 00:01:15 Uvádí se, že bylo vypáleno
  asi 1 100 raket do oblačných pásů,
 • 00:01:21 které se blížily k olympijskému
  stadionu. K dešti nedošlo.
 • 00:01:25 Některé agentury uvádějí,
  že v Pekingu bylo
 • 00:01:29 zaznamenáno lehké sněžení.
 • 00:01:32 Meteorologická měření udávají,
  že v okolí Pekingu byly
 • 00:01:36 zaznamenány výrazné srážkové úhrny.
 • 00:01:40 Jedno je tedy jisté,
  nad stadionem nezapršelo.
 • 00:01:43 Jestli to bylo díky zásahu,
  se ale nedá na 100 % říct.
 • 00:01:47 Čína není jediná, kdo takové
  ovlivňování počasí provádí.
 • 00:01:51 Ve 40. letech s tím začali
  Američané a dnes se počasí běžně
 • 00:01:55 vylepšuje v Evropě i jinde.
 • 00:01:57 Chceme buď vyvolat srážky
  nebo rozpustit oblačnost
 • 00:02:01 nebo také třeba potlačit vývoj
  krup v oblacích.
 • 00:02:07 To vše činíme souborem postupů,
  které se označují
 • 00:02:10 jako umělá infekce oblaků.
 • 00:02:15 Do mraků, které je potřeba
  rozpustit nebo vypršet, se ze země
 • 00:02:19 dopravují mikroskopické částice
  chemických látek, které nastartují
 • 00:02:24 reakce se žádoucím účinkem.
 • 00:02:28 Ty částice tam dopravujeme
  třeba letecky.
 • 00:02:31 To znamená, že na křídlech letedel
  jsou generátory, které se zapnou,
 • 00:02:36 hoří, produkují kouř.
 • 00:02:38 A ten kouř, to jsou ty
  mikroskopické částice.
 • 00:02:41 Nebo tam dopravujeme částice
  raketami země - vzduch
 • 00:02:44 nebo dělostřeleckými náboji,
  které vystřelujeme do horních
 • 00:02:48 partií oblaků a tam po explozi musí
  vyprodukovat velké množství částic.
 • 00:02:53 A konečně nejjednodušším způsobem,
  ale nejméně účinným,
 • 00:02:56 a to jsou pozemní generátory.
 • 00:02:58 Mraky se infikují různými
  chemickými látkami s odlišnými
 • 00:03:02 účinky. Někdy se z letadel mraky
  jakoby práškují jodidem stříbrným.
 • 00:03:06 Díky němu se v oblaku, který
  obsahuje pouze kapalnou vodu,
 • 00:03:10 začnou vytvářet ledové krystalky.
 • 00:03:13 Jodid stříbrný má totiž podobnou
  strukturu jako led.
 • 00:03:16 Drobné částečky ledu fungují jako
  zárodky větších dešťových kapek.
 • 00:03:20 Zásah tak způsobí,
  že se mrak vyprší dřív.
 • 00:03:23 Jako urychlovač deště funguje
  i obyčejná kuchyňská sůl -
 • 00:03:27 chlorid sodný - nebo taky
  granule suchého ledu.
 • 00:03:30 Při rozptylování granulí suchého
  ledu, zpravidla z letadla,
 • 00:03:34 se částice vypařují a v okolí,
  kde vypadávají nebo propadávají,
 • 00:03:38 tak ochlazují vzduch.
 • 00:03:44 Vzduch už předtím obsahoval
  určité přirozené aerosolové
 • 00:03:48 částice, které ovšem byly neúčinné.
 • 00:03:50 Při ochlazení se tyto částice
  stávají účinnými a přirozená jádra
 • 00:03:54 fungují jako jádra umělá.
 • 00:03:57 V dnešní době se už vyrábějí
  i komerční přístroje na ovlivňování
 • 00:04:01 některých meteorologických jevů.
 • 00:04:03 Např. speciální zvuková děla,
  která mají zamezit vzniku krup.
 • 00:04:07 Dvě taková si pořídili třeba sadaři
  v Piešťanech na Slovensku,
 • 00:04:11 aby svou úrodu ochránili
  před zkázou v podobě
 • 00:04:14 ledových kuliček z nebe.
 • 00:04:16 Je to generátor zvuku, který vynáší
  do ovzduší acetylenovou směs.
 • 00:04:23 Acetylenová směs je výrazně hořlavá
  a výbušná, a tím, že se dostane
 • 00:04:28 do bouřkového mraku, tak naruší
  cirkulační poměry v tom mraku.
 • 00:04:32 Tzn., že bouřkové kroupy, které
  se tam vytvářejí, se takovýmto
 • 00:04:36 způsobem už v zárodku likvidují.
 • 00:04:39 Tím se chrání ovocné stromy,
  aby nedošlo k poškození.
 • 00:04:43 Sadaři tvrdí, že generátor
  úrodu ochrání, ale bydlet
 • 00:04:47 v jeho blízkosti se nedá.
 • 00:04:50 - RÁNA A HUKOT -
 • 00:04:53 Na to, aby byl úspěšný,
  musí každých 6 sekund vystřelit
 • 00:04:57 tuto zápalnou směs do oblaků
  a střílí se asi 20 minut.
 • 00:05:02 Dělá to velký hluk.
 • 00:05:05 Už naši předci se nepříznivé počasí
  snažili přelstít.
 • 00:05:09 Například Marie Terezie vydala
  v roce 1760 nařízení,
 • 00:05:12 které přikazovalo před blížící se
  bouřkou zvonit na zvony.
 • 00:05:17 Já už vítám ve studiu pana Pavla
  Jungwirtha z Ústavu organické
 • 00:05:21 -chemie a biochemie AV. Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:05:24 Kdy se vlastně lidé začali
  pokoušet ovlivňovat počasí
 • 00:05:28 a s jakými výsledky?
 • 00:05:30 Takové to úsměvné "poručíme deštiŞ,
  větruŞ, to jdeme zpátky
 • 00:05:35 do poloviny minulého století.
 • 00:05:37 Zajímavé je, že to zkoušeli
  jak Sověti, tak Američané.
 • 00:05:41 Dneska jsme viděli, jak to dělali
  i Číňané, a je to trošku
 • 00:05:44 v tom budovatelském duchu.
 • 00:05:46 Jsou nějaké příklady,
  kdy se to třeba nepovedlo?
 • 00:05:49 Takový ten mimoděk příklad, co se
  nepovedl, je třeba vyschlé Aralské
 • 00:05:54 jezero, kdy se Sověti pokoušeli
  zavlažovat tu poušť a pěstovat
 • 00:05:58 bavlnu, ale nedošlo jim,
  že při tom vyschne celé jezero.
 • 00:06:01 Kam se to posunulo dneska?
 • 00:06:03 Uvažují stále vědci o možnostech,
  že by manipulovali s počasím?
 • 00:06:07 Dneska nám trochu zmrzl úsměv
  na rtech, protože vidíme,
 • 00:06:11 jak se mění klima,
  jak se planeta otepluje.
 • 00:06:14 Protože to oteplení v určitých
  katastrofických scénářích může být
 • 00:06:18 velmi dramatické, může ovlivnit
  životy mnoha milionů lidí,
 • 00:06:22 tak vědci začínají uvažovat
  i o takových krizových scénářích.
 • 00:06:26 Co by se dalo udělat, kdyby se to
  oteplení vymklo z rukou,
 • 00:06:30 abychom to rychle mohli pozastavit,
  zvrátit, vrátit se k bodu nula.
 • 00:06:34 -Jsou tam nějaká úskalí?
  -Jsou tam velká úskalí.
 • 00:06:37 Tam je základní filozofický
  problém, že z planety,
 • 00:06:40 která funguje sama o sobě,
  se dostaneme k planetě, která nám
 • 00:06:44 bude připomínat pacienta
  na hadičkách v nemocnici.
 • 00:06:48 Budeme muset tu ubrat,
  tu přidat lék.
 • 00:06:50 Pak budeme asi s láskou vzpomínat
  na doby, kdy Země fungovala sama.
 • 00:06:55 Olympijský ceremoniál bez deště je
  jedna věc, pojďme teď ale uvažovat
 • 00:06:59 ve větších měřítcích.
 • 00:07:01 Co kdyby vědci vymysleli prášek,
  který by zastavil globální
 • 00:07:04 oteplování, bez nutnosti snižovat
  emise skleníkových plynů.
 • 00:07:08 I takové úvahy se už objevily.
 • 00:07:12 Téměř každá lidská činnost dneška
  přispívá k produkci skleníkových
 • 00:07:17 plynů - doprava, topení fosilními
  palivy, elektřina z tepelných
 • 00:07:21 elektráren, průmyslová výroba.
 • 00:07:23 Téměř nikdo na světě se vymožeností
  moderní civilizace nechce zříct.
 • 00:07:27 Objevují se proto
  nejrůznější teorie.
 • 00:07:30 Co třeba pěstovat v mořích
  speciální plankton,
 • 00:07:33 který by pohlcoval přebytečný
  kysličník uhličitý?
 • 00:07:36 Plankton by uhynul
  a klesl na dno moře, kde by
 • 00:07:39 nebezpečný plyn zakonzervoval.
 • 00:07:41 Ještě obvyklejší je myšlenka využít
  k ovlivňování klimatu vlastností
 • 00:07:46 aerosolů - mikroskopických
  pevných částic v atmosféře.
 • 00:07:51 Aerosol je suspenze tuhých
  a kapalných částic ve vzduchu.
 • 00:07:54 Jsou to částice, které jsou
  ve vzduchu jakoby zavěšené,
 • 00:07:58 které nesedimentují dostatečně
  rychle k zemi, takže vydrží
 • 00:08:02 v atmosféře dlouhou dobu.
 • 00:08:04 Např. v troposféře, v té spodní
  vrstvě atmosféry do 10 km,
 • 00:08:07 vydrží několik dní až týden.
 • 00:08:09 Může to být přidané z přírody.
 • 00:08:13 Představte si třeba sopečný výbuch,
  kdy se spousta částic té sopky
 • 00:08:17 dostane do atmosféry.
 • 00:08:19 Jsou to částice, které se tam
  dostávají z mořské vody,
 • 00:08:23 aerosoly mořské vody.
 • 00:08:24 A pak jsou tam částice, které tam
  přidáváme industriální činností -
 • 00:08:29 z továren, z elektráren, z aut.
 • 00:08:31 Právě příklady sopečných výbuchů
  z minulosti prokázaly
 • 00:08:34 jeden zvláštní efekt aerosolů.
 • 00:08:36 Částice, které se dostanou
  do horních vrstev atmosféry,
 • 00:08:40 odrážejí sluneční záření
  zpátky do vesmíru.
 • 00:08:43 Čím míň paprsků na zemský
  povrch pronikne,
 • 00:08:45 tím míň se planeta ohřívá.
 • 00:08:47 Když vybuchne nějaké velká sopka,
  to se ví už z historie,
 • 00:08:51 tak následuje třeba několik let
  poté ochlazení, zima,
 • 00:08:54 hladomor, neúroda.
 • 00:08:56 Účinek aerosolů v atmosféře
  je tedy přesně opačný
 • 00:09:00 než působení skleníkových plynů.
 • 00:09:02 Nabízí se proto myšlenka tak trochu
  z oblasti science fiction -
 • 00:09:06 vyvážit emise skleníkový plynů
  množstvím pevných částic.
 • 00:09:11 Zatím je to ve stádiu počítačových
  modelů a je to trošku scifi.
 • 00:09:15 V principu by se daly do atmosféry
  vystřelit rakety, které by se tam
 • 00:09:20 rozpadly a vypustily by spoustu
  takových částic,
 • 00:09:23 jako by se imitoval sopečný výbuch.
 • 00:09:25 Ve stratosféře ty částice
  vydrží rok, dva roky,
 • 00:09:28 mohly by přispívat k té odrazivosti
  a jako by se vyrušil
 • 00:09:32 efekt skleníkových plynů.
 • 00:09:34 Podle jiných strategií by bylo
  možné do atmosféry vypustit velké
 • 00:09:38 množství kapiček mořské vody.
 • 00:09:40 Voda by se vypařila a mikroskopické
  částice soli by fungovaly
 • 00:09:44 jako jádra pro vznik hustých mraků,
  které by sluneční záření
 • 00:09:48 nepustily na zem.
 • 00:09:50 Schopnost aerosolů ovlivňovat déšť
  je jejich další
 • 00:09:53 důležitou vlastností.
 • 00:09:54 V našich podmínkách mraky
  nevznikají tak, že by vodní
 • 00:09:58 pára sama o sobě kondenzovala,
  ale je potřeba kondenzační jádro.
 • 00:10:02 Některé aerosoly, některé částice
  jsou velmi efektivní jako
 • 00:10:05 kondenzační jádra. Budou to nějaké
  částice solí, např. mořské soli.
 • 00:10:11 Ty částice také vstupují
  do koloběhu vody tím, že slouží
 • 00:10:15 jako zárodky dešťových kapek.
 • 00:10:17 Protože těch aerosolových částic je
  jiné množství a mají jiné složení
 • 00:10:21 než v minulosti, tak i naše mraky
  vypadají jinak
 • 00:10:25 než před začátkem průmyslové éry.
 • 00:10:27 Aerosolové částice z průmyslu
  nebo dopravy tak prý dokonce
 • 00:10:31 dokážou ovlivňovat množství
  a rozložení dešťových srážek
 • 00:10:34 v průběhu času.
 • 00:10:36 Meteorologové z Velké Británie
  v nich našli odpověď na dlouholetou
 • 00:10:40 záhadu, proč v Anglii prší víc
  o víkendu než ve všední dny.
 • 00:10:44 Množství vody v atmosféře je
  konstantní a může se buď rozdělit
 • 00:10:48 na spoustu malých kapek
  nebo málo velkých kapek.
 • 00:10:51 Když budeme mít více aerosolů,
  bude v atmosféře více malých kapek.
 • 00:10:56 A malé kapky mají menší šanci
  se spojovat a vytvořit
 • 00:10:59 dešťové kapky, které spadnou.
 • 00:11:01 O víkendu, kdy je vzduch čistší,
  tak je tam méně
 • 00:11:04 kondenzačních jader. Kapek bude
  méně, ale budou větší.
 • 00:11:07 To jsou kapky, které se mohou
  spojovat a padat,
 • 00:11:10 proto o víkendu více prší.
 • 00:11:12 V reportáži byla řeč o aerosolech.
 • 00:11:14 Kde všude se s těmito
  částicemi setkáváme?
 • 00:11:17 Aerosoly jsou v podstatě
  všudypřítomné v atmosféře.
 • 00:11:22 V širším slova smyslu můžeme
  mezi ně zahrnout
 • 00:11:25 i kapičky vody či ledové
  krystalky v mracích.
 • 00:11:28 My teď za námi už vidíme takový
  model. Můžete nám říct, co to je?
 • 00:11:32 Ano, to je počítačový model
  takové vodní částice.
 • 00:11:35 Vidíme tady molekuly vody.
  Je to částice, která je znečištěná.
 • 00:11:40 Nahoře a dole je znečištěna
  organickou látkou.
 • 00:11:43 A my zkoumáme, jak to znečištění
  může ovlivnit fyzikální
 • 00:11:46 vlastnosti takové částice.
 • 00:11:48 Konkrétně tady se díváme,
  jak ta částice mrzne.
 • 00:11:51 Od shora se vytváří led a ten led
  postupně prorůstá celou částicí.
 • 00:11:56 To je taková jednoduchá věc
  v ledničce, ale udělat to
 • 00:11:59 na počítači jako molekulový model
  není vůbec triviální.
 • 00:12:03 Tam ty aerosoly taky
  nějakým způsobem vystupují?
 • 00:12:06 Tam ten aerosol v širším slova
  smyslu je vlastně ta kapička vody
 • 00:12:10 v mraku. Týká se to konkrétně
  polárních stratosférických mraků.
 • 00:12:14 K čemu to slouží v praxi?
 • 00:12:16 Ono je dobré vědět, zda ta kapička
  je ve skupenství pevném,
 • 00:12:20 tedy krystal, nebo kapalném.
 • 00:12:22 Krystal bude jinak odrážet světlo
  než kapalná voda a má to vliv
 • 00:12:26 na to, čemu se říká v angličtině
  "albedoŞ neboli odrazivost mraků.
 • 00:12:30 Budou-li více odrážet,
  nebude se tak ohřívat planeta Země.
 • 00:12:34 A my zkoumáme, jak znečišťující
  látky, které se dostanou na povrch
 • 00:12:38 té kapičky, můžou ovlivnit přechod
  z fáze kapalné do fáze krystalické.
 • 00:12:43 -Jak ho ovlivňují?-Závisí na tom,
  jaká je to znečišťující látka.
 • 00:12:47 Některé látky nemají skoro žádný
  vliv a jiné látky
 • 00:12:50 krystalizaci zpomalují.
 • 00:12:52 Mikroskopické částice dokáží
  cestovat na daleké vzdálenosti.
 • 00:12:56 Jejich pohyb sleduje množství
  stanic po celé Evropě.
 • 00:12:59 Vědci je zkoumají z řady důvodů.
 • 00:13:01 Mají vliv na klima
  i na zdraví lidí.
 • 00:13:04 Aerosoly - částečky okem
  neviditelné, a přesto velmi
 • 00:13:08 důležité. Souvisí s nimi
  koloběh vody v přírodě.
 • 00:13:11 Pokud by v atmosféře nebyly,
  nemohlo by pršet.
 • 00:13:14 Kvůli nim dochází ke změně klimatu
  a také ovlivňují viditelnost.
 • 00:13:18 Kdyby ve vzduchu nebyly žádné
  aerosolové částice, viděli bychom
 • 00:13:22 zhruba na vzdálenost 350 km.
 • 00:13:24 Když do čisté atmosféry bez částic
  přidáme aerosolové částice
 • 00:13:30 v koncentraci asi 20 mikrogramů
  na krychlový metr (to je polovina
 • 00:13:34 běžných koncentrací v Praze),
  tak viditelnost klesne
 • 00:13:38 z 350 km asi na 40 km, na desetinu.
 • 00:13:40 V poměru k ostatním částem vzduchu
  je aerosolů docela málo.
 • 00:13:44 V krychlovém metru vzduchu,
  který váží něco přes kilogram,
 • 00:13:48 jsou jich desítky mikrogramů.
 • 00:13:50 Tvoří tedy asi 10 miliardtin
  celkového vzduchu.
 • 00:13:53 Vědci z Akademie věd se zabývají
  jejich vlastnostmi.
 • 00:13:56 Zkoumají velikost a koncentraci
  částic a zjišťují
 • 00:14:00 i jejich chemické složení.
 • 00:14:01 Zaprvé se snažíme z těch našich
  zařízení nebo z těch našich
 • 00:14:06 výsledků zjistit, jaký podíl
  aerosolových částic je z těch
 • 00:14:10 přírodních procesů, které ovlivnit
  nemůžeme, a kolik těch aerosolových
 • 00:14:15 částic vzniká lidskou činností.
 • 00:14:17 Víme, že například v Praze zhruba
  polovina aerosolových částic,
 • 00:14:21 které vdechujeme, vznikla těmi
  lidsky vyprodukovanými aerosoly.
 • 00:14:28 Na základě svých měření vědci
  zjistí, odkud k nám aerosol
 • 00:14:32 doputoval. Dokážou také určit trasu
  pohybu jednotlivých částic.
 • 00:14:36 Pokud k nám například docestuje
  prach ze Sahary,
 • 00:14:39 dokáží to zjistit během 5 minut.
 • 00:14:41 Přístroje mají rozmístěné
  na několika místech republiky.
 • 00:14:45 Měří např. v Praze na Suchdole
  nebo uprostřed čisté přírody
 • 00:14:49 poblíž obce Košetice u Pelhřimova.
 • 00:14:51 Stanice je umístěna zde,
  protože zde nejsou žádné
 • 00:14:56 významnější vlivy nějakých továren
  nebo něčeho takového.
 • 00:15:00 To znamená, že zde měříme
  tzv. pozaďové koncentrace
 • 00:15:04 aerosolových částic,
  jejich velikostní rozdělení.
 • 00:15:07 Oproti tomu, co měříme u nás
  na ústavu, tak průměrné celkové
 • 00:15:11 početní koncentrace jsou
  zhruba poloviční,
 • 00:15:14 tzn. kolem 3000 částic na kubický
  centimetr, zatímco na Suchdole
 • 00:15:19 máme roční průměr kolem 7000.
 • 00:15:23 Měření pevných částic se provádělo
  třeba i u pražské Jižní spojky.
 • 00:15:27 Výsledky možná ani nepřekvapily -
  oproti hodnotám v Košeticích
 • 00:15:31 tu vědci naměřili až stonásobně
  vyšší koncentrace.
 • 00:15:35 Výzkum aerosolů je součástí
  mezinárodního projektu EUCARI.
 • 00:15:39 Víc než 20 stanic po celé Evropě
  měří množství aerosolů v ovzduší,
 • 00:15:43 výsledky výzkumu pak ukážou
  velikostní rozdělení a chování
 • 00:15:47 aerosolových částic po celé Evropě.
 • 00:15:51 My měříme početní koncentrace,
  to se zatím moc nesleduje,
 • 00:15:55 ale je to velmi důležité zejména
  ve vztahu k lidskému zdraví.
 • 00:16:00 Mimo jiné taky na velikosti
  aerosolových částic závisí,
 • 00:16:04 kam až se dostanou
  do lidského organismu.
 • 00:16:07 To znamená jestli se dostanou
  až do plicních sklípků
 • 00:16:11 a pak následně putují
  do krevního oběhu nebo ne.
 • 00:16:15 Denně nadýcháme asi
  10 krychlových metrů vzduchu
 • 00:16:19 a v každém krychlovém centimetru
  vzduchu je několik tisíc částic.
 • 00:16:25 Když to vynásobíme, tak dojdeme
  k denní dávce asi 70 miliard
 • 00:16:29 aerosolových částic.
 • 00:16:31 Asi polovina se usadí
  v našem dýchacím ústrojí
 • 00:16:34 a polovinu zase vydechneme.
 • 00:16:36 Zdraví škodlivé jsou hlavně umělé
  částice z průmyslu nebo dopravy.
 • 00:16:40 Mohou přispívat k rozvoji astmatu,
  alergií nebo nádorových onemocnění.
 • 00:16:44 Naopak aerosoly z mořské soli
  jsou zdraví prospěšné.
 • 00:16:48 V jakých dalších souvislostech
  ty aerosolové částice studujete?
 • 00:16:52 Kromě studia mrznutí kapiček
  se zabýváme právě slanou vodou,
 • 00:16:58 to jsou aerosoly mořské soli.
 • 00:16:59 Zajímáme se o jejich chemii třeba
  ve velmi znečištěných oblastech,
 • 00:17:04 typická je přímořská oblast
  Los Angeles.
 • 00:17:06 K čemu to tam může přispívat?
 • 00:17:08 Tam se ukazuje, že při velkém
  znečištění se mohou vyvíjet
 • 00:17:12 nebezpečné látky jako chlór.
 • 00:17:14 Takže se snažíme ukázat,
  jaký je ten mechanismus
 • 00:17:17 a kolik jich vzniká. Naštěstí
  to množství není tak dramatické.
 • 00:17:21 Je ještě nějaký další projekt,
  který byste chtěl zmínit?
 • 00:17:25 V poslední době se přesouváme
  do oblasti slané vody v našem těle.
 • 00:17:29 Tam je moc pěkná souvislost,
  protože my si v našem těle neseme
 • 00:17:33 vzpomínku na to, jak vypadal oceán,
  když vznikl život.
 • 00:17:37 Slanost našich tělních tekutin
  odpovídá slanosti moře tehdy.
 • 00:17:41 Takže studujeme, jak se chová
  slaná voda v našem těle.
 • 00:17:44 Já vám děkuji za rozhovor.
  A je tady naše poslední reportáž.
 • 00:17:48 Jejím tématem je umělé zasněžování,
  což je v podstatě také boj proti
 • 00:17:53 přírodě a přitom naprosto běžná
  praxe, nejen v českých horách.
 • 00:17:57 Jenže hory nejsou jen o lyžování,
  ale hlavně o přírodě.
 • 00:18:01 Vědci si proto položili otázku:
 • 00:18:03 Co dělají sjezdovky a umělý sníh
  s horskou přírodou?
 • 00:18:08 Moderní technologie
  přeje lidským rozmarům.
 • 00:18:11 I v zimní sezóně mimořádně chudé
  na sníh poslouží provozovatelům
 • 00:18:15 lyžařských areálů sněžná děla.
 • 00:18:17 Stačí k tomu, aby teplota
  aspoň v noci klesla pod -4°C.
 • 00:18:21 Jenže zdánlivě neškodná činnost
  může mít závažné dopady.
 • 00:18:24 K výrobě umělého sněhu je potřeba
  obrovské množství vody a energie.
 • 00:18:29 Vodu pro umělé zasněžování
  je třeba odněkud vzít,
 • 00:18:32 což v nižších nadmořských výškách
  může být menší problém než tady.
 • 00:18:37 Tady to znamená třeba zásah
  do hydrologického režimu lokality.
 • 00:18:42 Velké obavy vzbuzuje mezi některými
  odborníky hlavně situace v Alpách.
 • 00:18:46 Na zasněžení 23 800 hektarů
  sjezdovek se tady každoročně
 • 00:18:50 spotřebovává 95 milionů metrů
  krychlových vody, což odpovídá
 • 00:18:54 spotřebě města o velikosti Prahy.
  A jsou tu i další aspekty.
 • 00:18:58 Uježděný sníh na svazích
  od prosince do dubna může mít vliv
 • 00:19:02 na rostliny i živočichy.
 • 00:19:04 To, co ovlivňuje přírodní složky
  toho prostředí, je de facto to,
 • 00:19:08 že se výrazně zkracuje vegetační
  sezóna pod tím vlastním
 • 00:19:12 sněhem té sjezdovky.
 • 00:19:16 Druhá věc je to, že ten zhutnělý
  sníh je podstatně lepším vodičem
 • 00:19:21 pro teplo a vlastní povrch
  té sjezdovky promrzá.
 • 00:19:24 Vědci z Palackého univerzity
  v Olomouci provedli tříletou
 • 00:19:28 studii, v jejímž rámci zkoumali
  vliv lyžařského areálu
 • 00:19:31 pod Petrovými kameny v Hrubém
  Jeseníku na místní ekosystém.
 • 00:19:35 V polohách kolem 1000 metrů
  nad mořem trvá vegetační sezóna
 • 00:19:40 asi tři čtvrtě roku.
 • 00:19:41 Upravovaná sjezdovka,
  na které se sníh udrží dlouho,
 • 00:19:45 ji může zkrátit skoro o měsíc.
 • 00:19:47 Sjezdovka jako taková tu dobu
  výrazně zkracuje, zhruba
 • 00:19:51 o 2 - 4 týdny v průběhu roku.
 • 00:19:55 Čili pokud dojde k tomu zkrácení
  vegetační sezóny,
 • 00:19:58 tak může dojít k tomu, že některé
  druhy živočichů a rostlin
 • 00:20:02 se v takovýchto pozměněných
  typech prostředí nevyskytují.
 • 00:20:06 Délka vegetační sezóny je totiž
  klíčová pro to, jestli druh stačí
 • 00:20:10 dokončit svůj vývojový cyklus,
  a tudíž přežije do dalšího roku.
 • 00:20:14 A je tu i druhý aspekt.
 • 00:20:16 Přirozeně napadaný, nadýchaný sníh
  funguje v přírodě jako jakási
 • 00:20:20 peřina, která chrání půdu
  a organizmy v ní ukryté
 • 00:20:24 před promrznutím.
 • 00:20:25 Uježděný a urolbovaný sníh ale svou
  tepelně izolační funkci ztrácí.
 • 00:20:30 Teplota při povrchu půdy v době,
  kdy na té půdě leží třeba několik
 • 00:20:34 metrů sněhu, se pohybuje okolo
  nuly, respektive lehce nad nulou.
 • 00:20:39 Pokud se ten sníh zhutní, tak je
  podstatně lepším vodičem pro teplo
 • 00:20:44 a ty povrchové vrstvy půdy
  začnou promrzat.
 • 00:20:47 To má potom za následek to,
  že některé druhy
 • 00:20:50 to promrznutí nesnesou
  a z toho prostředí se ztrácí.
 • 00:20:54 Ještě horší izolační funkci má
  umělý sníh, který má odlišnou
 • 00:20:58 chemickou strukturu
  s vyšším obsahem vody.
 • 00:21:01 Do zasněžovacích směsí se navíc
  přidávají některé chemické látky
 • 00:21:05 s vysokým obsahem dusíku,
  který se tak dostává do prostředí.
 • 00:21:09 Teď už zbývají jenom naše soutěže.
 • 00:21:12 Vladimír se vás minule ptal, jestli
  se největší česká sopka nacházela
 • 00:21:16 v oblasti, kde dnes leží Teplice.
  Správná odpověď je ANO. Vítězem je:
 • 00:21:22 Otázka nová: Dá se k ovlivňování
  oblačnosti použít chlorid sodný?
 • 00:21:26 Ano nebo ne?
 • 00:21:28 Odpovědi posílejte do čtvrteční
  půlnoci na uvedené telefonní číslo
 • 00:21:32 a v uvedeném formátu.
 • 00:21:36 Příští týden se podíváme
  na genom pšenice. Na shledanou.
 • 00:21:40 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související