iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 6. 2008
18:31 na ČT24

1 2 3 4 5

39 hlasů
3958
zhlédnutí

Planeta Věda

Střední Amerika - činné sopky od Mexika až po Kostariku

21 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:28 Dobrý den, dnes vás čeká
  s PLANETOU VĚDA dobrodružná výprava.
 • 00:00:32 Sopky v okolí velkoměst.
 • 00:00:34 Stačí několik záběrů vulkánu
  a ihned se vynoří množství otázek.
 • 00:00:38 Odpovědi dostanete od předního
  českého vulkanologa
 • 00:00:42 Petra Hradeckého z České
  geologické služby. Dobrý den.
 • 00:00:45 Když se podíváme do nejbližší
  historie, jak to vypadá
 • 00:00:49 se sopečnou aktivitou?
  Prožíváme klidnější období?
 • 00:00:54 Dobrý den. To je relativní.
 • 00:00:55 Jako geologové víme,
  že před několika miliony let
 • 00:00:59 docházelo na planetě
  k obrovským explozím,
 • 00:01:02 k obrovským erupcím sopek.
 • 00:01:04 Dneska tomu tak není, nicméně každá
  z těch činných sopek má svoje
 • 00:01:08 stádia, kdy je aktivní.
 • 00:01:09 Můžeme se dočkat i různých překvapení
  jako teď byla zcela neočekávaná erupc
 • 00:01:14 vulkánu Chaiten v Chile,
  který byl v klidu 2000 let.
 • 00:01:18 Nebo to byl i vulkán Arenal
  v Kostarice, který se taky probudil
 • 00:01:22 po dlouhém klidu.
 • 00:01:24 Takže se může stát, že ty sopky se tu
  a tam objeví zcela neočekávaně,
 • 00:01:28 magma si najde cestu.
 • 00:01:30 Musím však říct znovu, že ty obrovské
  erupce se v současnosti neprojevují.
 • 00:01:35 Sopky představují jedno
  z největších přírodních nebezpečí
 • 00:01:39 pro civilizaci. A nemusí dojít
  ani k erupci supervulkánu.
 • 00:01:42 Jen v posledních dvou měsících se
  musely stěhovat desetitisíce lidí
 • 00:01:47 z okolí sopek, které se
  probudily k činnosti.
 • 00:01:52 Výbuch sopky, rozžhavená láva
  lítá do všech stran.
 • 00:01:55 Vulkán vymršťuje sopečné pumy
  a obrovský kužel dýmu a prachu
 • 00:01:59 stoupá do výšky několika kilometrů.
 • 00:02:03 Záběry erupcí sopek diváky fascinují,
  katastrofické exploze
 • 00:02:07 se v televizním vysílání
  každoročně opakují.
 • 00:02:10 Naštěstí v posledních letech
  nedošlo k vulkanické události,
 • 00:02:14 která by měla na svědomí desetitisíce
  mrtvých. Naštěstí.
 • 00:02:18 Jenže tam, kde se katastrofy
  pravidelně neopakují,
 • 00:02:22 lidé začínají zapomínat.
 • 00:02:24 Podobně jako se zapomínalo
  na hrozbu povodní.
 • 00:02:27 Život nedaleko vulkánů
  je velmi nebezpečný.
 • 00:02:31 To není dobré místo pro život.
  Kam se podíváte, všechno zabíjí:
 • 00:02:35 prach, kameny, láva, jedovaté
  plyny, zemětřesení.
 • 00:02:38 Okolí sopek se dá rozdělit
  do několika zón podle míry nebezpečí.
 • 00:02:43 První okruh tvoří místa, kam doteče
  láva a dopadnou sopečné pumy.
 • 00:02:47 Je to oblast několika kilometrů
  od vulkánu.
 • 00:02:50 Poněkud širší zónu tvoří místa, kam
  můžou dosáhnout pyroklastické proudy.
 • 00:02:55 To jsou na obrázcích
  i ze současných vulkánů známé
 • 00:03:00 takové ty vlny popele, prachu,
  úlomků vlastně ještě horkých
 • 00:03:04 kamenů, které se valí po svazích
  sopky často rychlostí
 • 00:03:07 několika set kilometrů za hodinu
  a pak se spečou.
 • 00:03:13 Proud žhavého popele, prachu a plynu
  se pohybuje vysokou rychlostí
 • 00:03:17 a nic ho nezastaví.
 • 00:03:19 Zatímco při útěku před lávou šanci
  máte, u pyroklastických proudů
 • 00:03:23 jste bez šance. Pyroklastický proud
  zasypal kupříkladu starověké Pompeje.
 • 00:03:28 Konec života ve vteřině.
 • 00:03:32 Ty proudy mají ohromnou rychlost
  přesahující 120 km/h.
 • 00:03:35 Tady v Kostarice na sopce Arenal,
  za mnou, jsou poměrně časté.
 • 00:03:39 Menší tu jsou každý den
  a i tady zabíjejí.
 • 00:03:42 Známé jsou případy, kdy před těmito
  lavinami ujížděli lidé v autech,
 • 00:03:46 ale utéct nestihli.
 • 00:03:48 Pyroklastické proudy se dostanou
  i několik desítek kilometrů
 • 00:03:52 od vulkánu. Pro sídla v okolí sopky
  je to nejnebezpečnější jev.
 • 00:03:56 A pak je třetí zóna, kam se dostane
  sopečný prach a popel.
 • 00:04:02 I ta se ale nedá podceňovat.
  Může jít až o stovky kilometrů.
 • 00:04:06 Vrstva spadlého prachu může být velmi
  silná, třeba i 5 metrů.
 • 00:04:10 Když je taková silná erupce, tak ta
  vrstva napadne třeba za dva měsíce.
 • 00:04:16 Protože to je neustálá erupce,
  ten oblak jde do velké výšky,
 • 00:04:20 spadne dolů jako sloupec
  a je doprovázený tou napadávkou.
 • 00:04:24 Takže to je klidně měsíc i dva.
 • 00:04:26 Pod mohutnou vrstvou prachu
  nic nepřežije.
 • 00:04:29 Zkuste si představit, že by podobná
  vrstva zasypala Prahu nebo Brno.
 • 00:04:33 U nás výbuch vulkánu nehrozí,
  ale jinde ano.
 • 00:04:36 Moderní civilizace má k dispozici
  přístroje a vědu, přesto může zaostat
 • 00:04:41 za kulturami méně vyspělými,
  jako třeba ve Střední Americe.
 • 00:04:47 Předkolumbovští indiáni měli
  fantastickou zkušenost
 • 00:04:50 s tou krajinou,
  měli ji dokonale prochozenou.
 • 00:04:53 Znali z vyprávění svých předků,
  kde došlo třeba ke skalnímu zřícení.
 • 00:04:58 Indiány vytlačili Španělé,
  a ti začali stavět města
 • 00:05:01 na velmi rizikových místech.
  Příkladem je starý Leon.
 • 00:05:05 Španělé vlastně toto město postavili
  velmi špatně,
 • 00:05:08 pod aktivním vulkánem Momotombo.
 • 00:05:11 A až po zničení tohoto města,
  které existovalo necelých 100 let,
 • 00:05:17 Leon přemístili do místa,
  kde bylo staré indiánské pueblo,
 • 00:05:21 protože si všimli, že indiáni
  se těm rizikovým místům vyhýbají.
 • 00:05:25 Jenomže to bylo před stovkami let
  a teď nedaleko vulkánů
 • 00:05:28 stojí sídla nová.
 • 00:05:30 Lidé je vystavěli, protože ztratili
  nebo neměli paměť
 • 00:05:34 na podobné vrtochy planety Země.
 • 00:05:36 A tak jsou statisícová města,
  která může sopka za humny
 • 00:05:40 v několika hodinách zničit.
 • 00:05:42 Stačí si vybrat písmenko abecedy
  a nějaké najdete.
 • 00:05:45 M, N - Managua,
  Mexiko City, Neapol...
 • 00:05:50 Těch velkoměst v okolí vulkánů
  je poměrně dost.
 • 00:05:53 Jaké jsou nejrizikovější
  oblasti světa?
 • 00:05:56 Většina činných sopek je soustředěna
  na zeměkouli do tzv. ohnivých pásů,
 • 00:06:01 které lemují kontinenty.
 • 00:06:03 Je to západní pobřeží amerického
  kontinentu, další takový ohnivý pás
 • 00:06:08 jde v Indonésii do Japonska
  až na Dálný východ.
 • 00:06:11 To jsou vlastně oblasti,
  kde ty sopky hrozí neustále.
 • 00:06:14 Když se člověk podívá na milionové
  velkoměsto, jakým způsobem by se
 • 00:06:19 vůbec postupovalo, kdyby došlo
  k nějakému reálnému ohrožení?
 • 00:06:22 To je velice složitá záležitost.
 • 00:06:25 Samozřejmě existují a připravují se
  odborné studie, které by mohly být
 • 00:06:29 představeny obyvatelstvu v případě
  nějaké blížící se erupce.
 • 00:06:34 Když by k ní mělo dojít, tak potom je
  to otázka státních organizací,
 • 00:06:38 civilní obrany a vojska, které by
  mohlo připravit evakuaci obyvatel
 • 00:06:43 z ohrožených částí měst.
 • 00:06:46 Rizikové oblasti známe, a tak se
  do jedné z nich vypravíme.
 • 00:06:50 Naším cílem je úzká spojnice
  mezi Jižní a Severní Amerikou.
 • 00:06:56 Střední Amerika -
  místo sopečného pásu.
 • 00:06:58 Do sebe tu narážejí kontinentální
  desky, karibská a kokosová.
 • 00:07:03 Jedna se podsouvá pod druhou, a to
  neobyčejnou rychlostí 9 cm za rok.
 • 00:07:07 Materiál mizí v hlubinách, kde se tav
  a postupně se z něj stává
 • 00:07:11 ohromné množství magmatu.
  Celá středoamerická krajina pracuje.
 • 00:07:18 Postupně se vyzvedává,
  je to asi 2 mm ročně.
 • 00:07:22 Samozřejmě z pohledu lidského je to
  zanedbatelné, ale z pohledu
 • 00:07:26 geologického vývoje je to dost rychlý
  výzdvih pevniny.
 • 00:07:31 V kontinentální desce se objevují
  trhliny, kterými se přebytečná
 • 00:07:36 láva tlačí vzhůru.
 • 00:07:37 Probuzené aktivní sopky jsou
  od Mexika až po Kostariku.
 • 00:07:45 V Nikaragui je 6 aktivních vulkánů,
  z čehož jsou všechny situovány
 • 00:07:49 v tom tzv. pacifickém řetězci.
 • 00:07:51 Ty vulkány samozřejmě nejsou aktivní
  pořád, ale v průměru
 • 00:07:55 jednou za 10 let.
 • 00:07:57 Nicméně ta oblast je tím pádem velice
  nebezpečná,
 • 00:08:00 hrozí nejen přímému okolí vulkánů,
  ale i vzdálenějším větším městům.
 • 00:08:05 Zůstaňme právě v Nikaragui.
 • 00:08:07 Hlavním městem této země je Managua,
  takřka milionové město.
 • 00:08:12 Když se podíváme do geologické
  historie, tak získáme důkazy
 • 00:08:16 o mnoha vulkanických katastrofách.
 • 00:08:18 Tohle jsou zkamenělé stopy indiánů,
  které nalezli stavbaři prakticky
 • 00:08:23 v centru města. Indiáni tudy
  chodili k jezeru pro vodu.
 • 00:08:27 Jednoho dne před tisíci lety stopy
  zakryla několik metrů vysoká vrstva
 • 00:08:31 sopečného prachu a popela.
 • 00:08:34 Sopka zanechala také stopy
  a jsou vidět na každém kroku.
 • 00:08:38 Vznikaly erupcemi, silnými
  explozemi z různých stran,
 • 00:08:41 z různých vulkánů.
 • 00:08:43 My jsme zjistili, že ta mocnost
  v centrální části města je
 • 00:08:47 až 6 metrů, přičemž se kombinují
  vrstvy staré 3000 let, 5000 let
 • 00:08:51 nebo 9000 let, což není
  z geologického hlediska moc.
 • 00:08:56 V okolí hlavního města
  jsou 4 aktivní sopky.
 • 00:08:59 Každá z nich má specifické
  složení popela.
 • 00:09:02 Třeba takový vulkán Apoyeque
  je typický pemzou -
 • 00:09:05 bílá, lehká, přesto smrticí.
 • 00:09:08 2 - 3 metry pemzy nasáklé vodou
  zboří svou tíhou domy, ulicemi
 • 00:09:12 neprojedou auta, lidé se zadusí
  jemným prachem.
 • 00:09:15 Podobné katastrofy se naštěstí
  na sopkách nestávají každý den.
 • 00:09:20 Stojíme na nejaktivnější sopce
  nedaleko Managuy, jmenuje se Masaya
 • 00:09:24 a vědci zde zaznamenali poslední
  erupci v roce 2002.
 • 00:09:28 Každodennost sopky je zdánlivě
  pohodová, malé jezírko lávy na dně,
 • 00:09:32 oblak dýmu, který se valí ven.
 • 00:09:34 I když i ten zabil několik turistů,
  kteří se nadýchali
 • 00:09:38 nebezpečných plynů.
 • 00:09:42 Nemyslím, že by dnes hrozilo nebezpeč
  katastrofické erupce.
 • 00:09:46 Máme dnes množství moderních
  přístrojů, s jejichž pomocí
 • 00:09:49 vulkán neustále monitorujeme.
 • 00:09:51 Sopka se většinou projevuje tak,
  jak to vidíte - kouřem z kráteru.
 • 00:09:55 V období dešťů je sloupec větší.
 • 00:09:57 Člověk, který stojí počtyřicáté
  nad sopouchem, by si řekl:
 • 00:10:02 tady nic nehrozí a několik desítek km
  vzdálenému velkoměstu už vůbec ne.
 • 00:10:06 Omyl, geologické stopy
  jsou nesmlouvavé.
 • 00:10:09 Masaya je sopka, která byla
  v minulosti velice silně aktivní,
 • 00:10:15 explozivní, je to tak 3000 let.
 • 00:10:17 Potom byla činná v 18. století,
  19. století, v podobě efuzivních
 • 00:10:21 lávových projevů.
 • 00:10:23 Láva má navíc nepříznivé složení,
  takže ze sopky vytéká takřka
 • 00:10:27 jako voda, podobně nezadržitelně,
  podobně rychle.
 • 00:10:30 Důkazem jsou třeba ve světě ojedinělé
  lávové jeskyně.
 • 00:10:33 Masaya je vulkán, který produkuje
  pouze bazaltovou lávu.
 • 00:10:37 Ten bazalt je láva,
  která teče velice rychle.
 • 00:10:40 Takže ona když proteče z kopce,
  tak na povrchu se vytvoří jakási
 • 00:10:45 kůrka, tím ochlazením.
 • 00:10:47 Jenomže láva teče dál a ta kůrka drží
  už tu klenbu nějaké jeskyně,
 • 00:10:51 nějaké struktury,
  z které pak ta láva vyteče.
 • 00:10:54 Přímo pod sopkou jsou městečka
  a okrajové části hlavního města.
 • 00:10:58 Milion lidí hraje vabank,
  možná vybouchne, možná ne.
 • 00:11:02 Riskují podobně jako tisíce papoušků,
  kteří přilétají nocovat
 • 00:11:06 přímo do sopky.
 • 00:11:09 Vidíte geologickou mapu Nikaragui,
  kterou vytvořili čeští geologové.
 • 00:11:13 Tady je třeba vulkán Apoyeque,
  který ohrožuje Managuu.
 • 00:11:17 Pane Hradecký,
  ta mapa je plná barev.
 • 00:11:20 Co z ní dokážete všechno vyčíst?
 • 00:11:23 Ta mapa vznikla jako syntéza našeho
  pětiletého působení v první části
 • 00:11:28 projektu zahraniční rozvojové
  spolupráce ČR, který je financován
 • 00:11:32 Ministerstvem životního prostředí.
 • 00:11:35 Tato mapa vznikla během první části,
  jak už jsem říkal,
 • 00:11:38 a zobrazuje geologickou situaci
  sopečného pásu, který probíhá
 • 00:11:42 v Nikaragui podél pobřeží Pacifiku.
 • 00:11:45 Je tam znázorněna celá řada hornin,
  které vznikaly sopečnými výbuchy
 • 00:11:49 a vlastně stále vznikají.
 • 00:11:55 A z toho lze vyčíst různý stupeň
  zranitelnosti té oblasti.
 • 00:11:59 To znamená zvětrání,
  různý charakter hornin apod.
 • 00:12:04 Odhadnout chování sopky není možné
  bez důkladného poznání.
 • 00:12:07 Jakmile nějaká sopka oživne,
  tisíce lidí prchají
 • 00:12:11 a desítky naopak vyrazí na výzkum.
 • 00:12:16 Tisíce geologů, vulkanologů
  i seismologů se snaží popsat život
 • 00:12:20 sopek. Hledají tak cestu, jak snížit
  možná rizika pro civilizaci.
 • 00:12:24 Pro diváky jsou bezesporu nejvděčnějš
  záběry vědců,
 • 00:12:28 kteří v oblecích z azbestu
  a s dýchacími přístroji
 • 00:12:31 odebírají vzorky tekoucí lávy.
 • 00:12:33 Výzkum sopečné aktivity
  ale má většinou jiné stránky.
 • 00:12:37 To vlastní studium vulkánů není
  v tom, že člověk vyleze nahoru
 • 00:12:41 a sleze do vulkánu.
 • 00:12:43 Hlavně musí studovat, jak asi
  ta vulkanická historie probíhala
 • 00:12:47 v minulosti, na základě těch uloženin
  na základě geologie.
 • 00:12:51 A pak se dá říct leccos o další
  budoucnosti vulkanické činnosti.
 • 00:12:54 Desítky českých geologů tak v rámci
  zahraniční rozvojové spolupráce,
 • 00:12:59 podporované a financované
  Ministerstvem životního prostředí,
 • 00:13:03 mapují v terénu a hledají v krajině
  veškeré projevy vulkánů.
 • 00:13:07 Sbírají se vzorky, sledují se stopy
  bahnotoků a sesuvů.
 • 00:13:10 Výsledkem jsou unikátní mapy
  přírodních ohrožení.
 • 00:13:14 Ty slouží jako základ třeba
  v centru včasného varování,
 • 00:13:17 jako je pracoviště Nikaragujské
  geologické služby INETERU.
 • 00:13:22 Dáváme dohromady mapy vulkanických
  rizik, spolupracujeme s nejlepšími
 • 00:13:27 specialisty světa, třeba s českými,
  kteří jsou ve světě respektovaní.
 • 00:13:31 Právě jejich geologické mapy
  se doplňují informacemi vulkanologů
 • 00:13:35 z Velké Británie a USA.
 • 00:13:37 Aktuální stav sopek hlídá
  senzorická síť.
 • 00:13:40 Měříme seismickou aktivitu.
 • 00:13:42 Jakmile se na vulkánu schyluje k nové
  erupci, projeví se to pohybem,
 • 00:13:46 okolí vulkánu se začíná třást častěji
  a silněji. Můžeme vyhlásit alarm.
 • 00:13:51 60 seismografů po celé zemi zaznamená
  i to nejmenší zemětřesení,
 • 00:13:55 denně jich je 3 - 5.
 • 00:13:57 Mnohá lidé ani nepostřehnou,
  těch větších je kolem 50 do roka.
 • 00:14:01 Každá aktivní sopka
  je pod drobnohledem,
 • 00:14:04 hledají se i nepatrné změny.
 • 00:14:09 Sledujeme minerální prameny,
  výrony plynu, tzv. fumaroly.
 • 00:14:12 Každý týden se mapují změny kráteru,
  chemické složení vzorků.
 • 00:14:16 Na dálku se měří změny ve složení
  plynů, které ze sopek vycházejí,
 • 00:14:20 především jde o oxidy síry.
 • 00:14:24 Tato stanice měří emise plynů
  z kráteru sopky Masaya.
 • 00:14:27 Rádiem se přenášejí do Managuy.
 • 00:14:29 Ze změn složení plynů lze usuzovat
  na případnou blížící se erupci.
 • 00:14:35 Zařízení je složeno z malého
  dalekohledu, který se otáčí.
 • 00:14:38 Během 2 minut projede
  celou oblohu nad sopkou.
 • 00:14:41 Světlo, které teleskop zachytí,
  se rozloží na hranolu a vytvoří se
 • 00:14:45 spektrum toho světla, každé
  2 vteřiny máme pořízený záznam.
 • 00:14:49 Jednotlivé sloučeniny nechávají
  ve spektru svou stoupu.
 • 00:14:53 Když je sopka klidná, vychází
  z ní 500 tun oxidu siřičitého denně.
 • 00:14:57 Když se aktivita zvýší,
  může vypustit až 5 000 tun.
 • 00:15:01 Sečteme-li všechny aktivní sopky
  světa, je to ohromné množství,
 • 00:15:05 které má bezesporu zásadní vliv
  na celou planetu.
 • 00:15:08 Zařízení na Masaye je součástí
  celosvětového projektu, který
 • 00:15:12 zahrnuje nejaktivnější sopky světa.
 • 00:15:14 To, co měří tato stanice,
  je důležité nejenom pro lidi
 • 00:15:18 v Nikaragui, ale také pro lidi
  v Evropě, včetně Česka.
 • 00:15:21 Zkoumáme, jaký vliv mají sopky
  na procesy v atmosféře.
 • 00:15:25 Je potřeba znát, jaké plyny vycházejí
  z této sopky a dalších vulkánů
 • 00:15:29 a v jakém množství a odhadnout
  jejich vliv na změnu klimatu.
 • 00:15:33 Sopky a průmysl. Co je pro klima
  horší, co má větší vliv?
 • 00:15:36 Dá se vůbec srovnávat? Proč ne.
 • 00:15:39 Odsiřená elektrárna Počerady
  vyprodukuje ročně podle dat
 • 00:15:42 z roku 2006 tolik SO2
  co Masaya za pouhých 14 dní.
 • 00:15:46 A to počítáme klidné dny.
 • 00:15:48 Odsiření mělo zásadní význam,
  ještě v roce 1980 tehdejší
 • 00:15:51 Československo produkovalo tolik síry
  co 13 aktivních sopek.
 • 00:15:55 Teď by to mělo odpovídat
  jenom dvěma.
 • 00:15:58 Dopady nadměrného obsahu síry
  v ovzduší jsou stejné.
 • 00:16:02 Plyny většinu času jdou tímto směrem,
  tam je návrší ve výšce
 • 00:16:06 1 000 metrů, kde neuvidíte žádnou
  vysokou vegetaci, žádné stromy.
 • 00:16:10 Je to stejný efekt jako kyselé deště,
  které vznikaly
 • 00:16:14 kvůli spalování uhlí v ČR.
 • 00:16:16 Tady je to přirozený proces,
  ale v Česku nebo v Německu
 • 00:16:19 za něj můžou lidé.
 • 00:16:21 Život pod pravou sopkou má svoje
  rizika, stejně tak život
 • 00:16:25 pod tou umělou, průmyslovou.
 • 00:16:27 Na rozdíl od sopky přirozené
  se ta umělá zkrotit dá.
 • 00:16:31 Pane Hradecký, vy jste vylezl
  na většinu nikaragujských sopek.
 • 00:16:35 Která vás nejvíc překvapila a čím?
 • 00:16:38 Mě překvapila nejvíc sopka Cosiquina,
  která je dneska naprosto
 • 00:16:42 nečinná, ale před 150 lety měla
  obrovskou erupci, která byla
 • 00:16:46 zaznamenávána dokonce až v Kolumbii,
  v Salvadoru a všude.
 • 00:16:50 Takže mě překvapilo, že dneska
  tam není sebemenší náznak jakékoliv
 • 00:16:54 aktivity, což je právě podezřelé.
 • 00:16:56 Sopky, které jsou dlouho v klidu,
  najednou zase můžou znovu překvapit.
 • 00:17:00 Nikaragujské sopky teď opustíme.
 • 00:17:03 Tady je adresa, na které se můžete
  podívat na jejich aktuální záběry,
 • 00:17:07 jak je přenášejí webkamery INETERU.
 • 00:17:12 Sopečný pás ve Střední Americe
  zahrnuje hned několik zemí.
 • 00:17:16 Další na šňůře je Kostarika, i tam
  sopky vyvolávají strach, i když
 • 00:17:20 také vydělávají peníze, a to nejenom
  jako termální elektrárny.
 • 00:17:25 Další stát a další sopečné
  riziko pro velké město.
 • 00:17:29 Nedaleko hlavního města Kostariky
  San José se také nacházejí
 • 00:17:33 aktivní vulkány.
 • 00:17:37 Kostarika má dnes celkem
  6 činných vulkánů.
 • 00:17:39 Nejblíž San José je vulkán
  Poás a vulkán Irazú.
 • 00:17:43 Dneska už je San José tak velké město
  že v podstatě by mohly být
 • 00:17:47 ohrožovány jeho periferie,
  jak tomu bylo v roce 1965
 • 00:17:50 při erupci vulkánu Irazú.
 • 00:17:53 Tohle je druhá ze jmenovaných
  sopek - Poás.
 • 00:17:55 Přímo pod ní, 20 km od kráteru,
  je stotisícové město Alajuela,
 • 00:18:00 jakési předměstí metropole.
 • 00:18:02 Jezero v kráteru je nejkyselejší
  na světě, má teplotu 40 stupňů,
 • 00:18:06 ale občas se sopka rozpumpuje
  do krajnosti.
 • 00:18:09 I tady sledují vědci sebemenší změny,
  už několikrát
 • 00:18:13 byla na spadnutí evakuace.
 • 00:18:16 Provádíme monitoring
  a pravidelné kontroly.
 • 00:18:19 V posledních letech jsme navíc začali
  spolupracovat
 • 00:18:23 s Českou geologickou službou.
 • 00:18:25 Tyto výzkumy přinášejí znalosti
  o geologických příčinách přírodních
 • 00:18:29 rizik, přispívají pro předpovědi
  a také pro územní plánování.
 • 00:18:33 Na rozdíl od jiných sopek je
  ale relativně klidný Poás především
 • 00:18:37 turistickou atrakcí. Ročně sem zavítá
  až půl milionu návštěvníků.
 • 00:18:41 Sopečná turistika
  je pro Kostariku typická.
 • 00:18:44 Další z turistických sopek
  se jmenuje Arenal,
 • 00:18:47 leží ve střední části země.
 • 00:18:50 V posledních letech je aktivní,
  časté jsou erupce, výrony lávy.
 • 00:18:54 Arenal je jedna z nejaktivnějších
  sopek na celém světě.
 • 00:18:57 Hotely s velkými okny namířenými
  k sopce, aby člověk mohl z postele
 • 00:19:01 sledovat pády lávových kamenů
  po bocích vulkánu.
 • 00:19:04 Každou minutu ze sopouchu vypadne
  lavina balvanů o velikosti trafiky,
 • 00:19:08 které se na svahu rozjedou rychlostí
  několika metrů za vteřinu
 • 00:19:12 a za dunění dopadnou k úpatí.
 • 00:19:14 Zvědavci a turisté jsou v klidných
  sopečných dobách nejčastější obětí
 • 00:19:19 aktivních vulkánů.
 • 00:19:21 Sopky jsou pro turisty nebezpečné,
  ohrožují i malé domy a hotely.
 • 00:19:25 A vlastně tady v okolí Arenalu je to
  hlavní problém, tedy kromě
 • 00:19:29 velké přehrady přímo pod sopkou.
 • 00:19:31 Poslední tragická událost
  se odehrála před osmi lety,
 • 00:19:35 kdy zemřeli dva turisté.
 • 00:19:37 Byli na vyhlídce, která je už dnes
  v zakázané zóně.
 • 00:19:40 Sopky a unikátní přírodní scenérie
  táhnou, středoamerická krajina
 • 00:19:44 je fascinující a na jejím zrodu
  se dá vysvětlit hodně
 • 00:19:48 o geologických pochodech.
 • 00:19:49 Jak vlastně vznikl most mezi dvěma
  původně oddělenými kontinenty,
 • 00:19:54 Severní a Jižní Amerikou?
 • 00:19:58 Geologická historie Kostariky začíná
  někdy v druhohorách,
 • 00:20:01 to je v období dinosaurů.
 • 00:20:03 Tady v té době byl hluboký oceán,
  z kterého čněly jenom
 • 00:20:07 řetězce sopečných ostrovů.
 • 00:20:09 Postupně během desítek milionů let
  se v místě srážky kontinentálních
 • 00:20:13 desek začala pomalu vytvářet pevnina
  a sopky nesopky,
 • 00:20:16 i tuto tropickou oblast
  postihla doba ledová.
 • 00:20:20 Dochází zároveň k ochlazení, protože
  na některých místech jsou
 • 00:20:24 zde v Kostarice uloženiny ledovců,
  v nadmořské výšce kolem 3 000 m.
 • 00:20:29 Nejvyšší vrcholy tropických
  vulkánů zasypal sníh.
 • 00:20:32 Po novém mezikontinentálním mostě se
  ale začaly promíchávat
 • 00:20:36 druhy ze severu s těmi jižními.
 • 00:20:39 V mořích došlo naopak k opačnému jevu
  dříve propojené oceány -
 • 00:20:43 Atlantský a Tichý -
  se začaly vyvíjet odděleně.
 • 00:20:46 Třeba tito mlži z pacifického pobřeží
  se nemůžou dostat
 • 00:20:50 na atlantické pobřeží
  a tvoří vlastně jinou
 • 00:20:53 zoogeografickou provincii.
 • 00:20:55 Příroda se právě ve Střední Americe
  měla možnost rozvinout
 • 00:20:59 do pestrého vějíře druhů.
 • 00:21:01 A nebýt dramatických geologických
  událostí, nikdy by se to nestalo.
 • 00:21:07 Naším hostem byl Petr Hradecký z Česk
  geologické služby.
 • 00:21:10 Děkuji za pozvání do vzrušujícího
  světa středoamerických vulkánů.
 • 00:21:14 Ještě soutěže, nejdřív ta minulá:
  Největší kořenový stalagmit
 • 00:21:18 labyrintu Poseidon v Teplických
  skalách se jmenuje Kyklop. Výherce:
 • 00:21:24 Otázka pro dnešek: Ve které zemi
  se nachází sopka Masaya?
 • 00:21:27 Odpovědi posílejte na tradiční adresu
  možná vyhrajete kámen z kráteru
 • 00:21:32 této sopky. Dívejte se i příště
  na PLANETU VĚDA.
 • 00:21:37 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související