iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 3. 2008
17:31 na ČT24

1 2 3 4 5

108 hlasů
7712
zhlédnutí

Planeta Věda

Genobanka rostlin na Špicberkách

22 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:25 Dobrý den.
  Začíná další PLANETA VĚDA.
 • 00:00:29 Když Bůh seslal na neposlušné
  lidstvo potopu,
 • 00:00:32 zachránil se jenom Noe s rodinou
  a s nimi na obří lodi jeden pár
 • 00:00:36 od každého druhu zvířat.
 • 00:00:38 Bůh sice slíbil, že podobnou
  katastrofu už na svět nesešle,
 • 00:00:42 vědci se ale v současnosti obávají,
  že něco podobného by se klidně
 • 00:00:46 mohlo stát. A proto je lepší
  se předem připravit.
 • 00:00:49 Na špatné časy se nebudou
  zachraňovat zvířata, ale rostliny.
 • 00:00:52 Mezinárodní společenství na konci
  února otevřelo na Špicberkách
 • 00:00:55 obří genobanku, která má přečkat
  i atomový výbuch.
 • 00:00:59 Pojďte s námi do světa Noemovy
  archy rostlin.
 • 00:01:02 Semínko -
  přirozená schránka života.
 • 00:01:07 Stačí několik teplých dní
  a několik kapek vody,
 • 00:01:10 život se probudí do milionů podob.
 • 00:01:12 Na rostlinách je závislé
  celé lidstvo.
 • 00:01:15 Mezinárodní společenství se proto
  rozhodlo semena nejpotřebnějších
 • 00:01:19 rostlin uchránit na špatné časy.
 • 00:01:22 Je to pojistka proti důsledkům
  klimatických změn, přírodních
 • 00:01:26 katastrof a dalších sil, které
  můžou semena ničit, a ohrožují tak
 • 00:01:29 biodiverzitu planety.
 • 00:01:31 Pohybujeme se v oblasti věčně
  zmrzlé půdy, teplota v podzemním
 • 00:01:34 skaldu bude -18ëC.
 • 00:01:38 Vzorky se v mrazu zakonzervují
  na stovky až tisíce let.
 • 00:01:42 Semenný bunkr je hluboko pod zemí
  a přečkat má i jaderný výbuch.
 • 00:01:45 Co se bude takhle pečlivě chránit?
 • 00:01:50 Přednost mají dostat druhy významné
  pro výživu a zemědělství.
 • 00:01:54 To vyplývá z mezinárodních dohod.
 • 00:01:56 Jsou to druhy, které jsou
  nejvýznamnější pro výživu lidstva.
 • 00:02:00 V obřích ledových halách na ostrově
  Svalbard bude uchováno
 • 00:02:04 na 4,5 milionu vzorků.
  Půjde o jakousi banku.
 • 00:02:06 Místo peněz se tu budou
  ale uchovávat geny, v přirozené
 • 00:02:10 formě milionů nejrůznějších odrůd
  zemědělských plodin.
 • 00:02:13 Jak šlechtění, tak biotechnologie
  nezbytně potřebují zdroje genů
 • 00:02:18 pro genetické zlepšování,
  pro vytváření nových odrůd.
 • 00:02:21 A právě genofondy nejen
  na Špicberkách, ale i národní
 • 00:02:25 genofondy v jednotlivých zemích
  a v dalších mezinárodních
 • 00:02:28 organizacích jsou
  zdrojem těchto genů.
 • 00:02:31 Geny pak odborníci můžou využívat
  k zakládání nových odrůd,
 • 00:02:35 které v budoucnu možná pomohou
  odvrátit potravinovou krizi.
 • 00:02:38 Nové odrůdy totiž
  nevznikají jen tak.
 • 00:02:41 Představte si např., že by na světě
  existoval pouze jeden druh pšenice
 • 00:02:45 a příroda by proti němu
  postavila účinného škůdce.
 • 00:02:48 Miliony lidí by možná
  najednou neměly co jíst.
 • 00:02:53 To je právě otázka biologické
  rozmanitosti, která je předpokladem
 • 00:02:57 stability a setrvalosti
  zemědělského systému.
 • 00:03:00 A koneckonců je cestou,
  jak nahradit intenzivní vstupy
 • 00:03:04 chemikálií, pesticidů
  do zemědělství tím, že získáme
 • 00:03:07 odrůdy, které efektivně přijímají
  živiny, např. jsou rezistentní
 • 00:03:11 k chorobám nebo škůdcům.
 • 00:03:13 A to všechno jim dávají
  tyto genové zdroje.
 • 00:03:16 A k dispozici v arktickém podzemí
  budou i české geny, díváte se
 • 00:03:20 na jednoho z nadějných kandidátů.
 • 00:03:22 Jedná se o starou českou pšenici,
  je to česká přesívka.
 • 00:03:27 V hlubokém mrazu vydrží zmražená
  semena v průměru 2 000 let.
 • 00:03:31 Absolutním rekordmanem
  na Špicberkách je ale čirok.
 • 00:03:35 Tato plodina podle expertů totiž
  přečká v mrazu až 20 000 let.
 • 00:03:39 A já už ve studiu vítám našeho
  dnešního hosta, je jím pan
 • 00:03:42 Ladislav Dotlačil z Výzkumného
  ústavu rostlinné výroby,
 • 00:03:46 koordinátor českého programu
  na ochranu genetických
 • 00:03:49 zdrojů rostlin. Dobrý den.
 • 00:03:51 Pane Dotlačile, banka
  na Špicberkách, to je produkt
 • 00:03:55 mezinárodní spolupráce. Kdy vlastně
  ta myšlenka vznikla a proč?
 • 00:04:02 Ta myšlenka vznikla
  před 30 - 40 lety, skladovat semena
 • 00:04:05 v permafrostu, což by ušetřilo
  energii na jejich ochlazování,
 • 00:04:09 ale realizovala
  se až v současné době.
 • 00:04:13 Bylo to díky nabídce norské vlády
  tento projekt financovat
 • 00:04:17 a ochotě Světového společenství
  umístit do této genové banky
 • 00:04:21 nejcennější světové materiály.
 • 00:04:25 V únoru se tam objevily první
  vzorky, bylo jich zatím málo.
 • 00:04:29 Kdy by se tam měly objevit nějaké
  české rostliny a jaké rostliny
 • 00:04:33 to vlastně budou?
 • 00:04:35 Naše vzorky se tam objeví spolu
  s dalšími evropskými vzorky.
 • 00:04:39 Bude to koordinováno v rámci
  Evropského programu spolupráce
 • 00:04:43 na uchování a využívání
  genetických zdrojů.
 • 00:04:47 Počítám, že to bude během 1 - 2 let
  a budou vybírány ty nejcennější
 • 00:04:52 materiály tak, aby tam byly
  materiály originální z jednotlivých
 • 00:04:56 států, které reprezentují
  to nejcennější, co existuje
 • 00:05:00 v evropských kolekcích.
 • 00:05:04 Banka na Špicberkách, to je jen
  jakási záloha pro největší nouzi.
 • 00:05:08 Jsou tam ty nejvýznamnější plodiny,
  které ochraňují ve svých programech
 • 00:05:13 i jednotlivé státy. V reportáži
  se podíváme do české genobanky.
 • 00:05:17 Obilí, zelenina, ovocné stromy
  a desítky dalších druhů
 • 00:05:21 hospodářsky významných rostlin.
 • 00:05:23 Celkem je v mrazácích české
  genobanky semen uloženo
 • 00:05:27 přes 50 000 vzorků nejrůznějších
  odrůd zemědělských plodin.
 • 00:05:31 Od každé asi 7 000 - 12 000 semen.
 • 00:05:34 V případě obilovin se celý vzorek
  vejde do jedné zavařovací sklenice.
 • 00:05:41 Naše genová banka je vlastně
  zodpovědná za uchování genetických
 • 00:05:45 zdrojů rostlin, které se využívají
  pro další šlechtění
 • 00:05:48 a případně výzkum.
 • 00:05:50 Tato genová banka shromažďuje
  semenné vzorky
 • 00:05:53 ze spolupracujících pracovišť.
 • 00:05:55 Posláním banky je chránit hlavně
  tradiční krajové odrůdy.
 • 00:05:59 Například ve středověku rozšířenou
  pšenici dvojzrnku najdete
 • 00:06:03 dnes už jenom v genobance.
 • 00:06:05 Před stovkami let ji vytlačila
  plodnější pšenice setá.
 • 00:06:09 Některé tradiční odrůdy
  se ale vrací, například díky
 • 00:06:12 ekologickému zemědělství.
 • 00:06:16 Pšenice je nejrozsáhlejší kolekcí,
  která má kolem 12 000 položek.
 • 00:06:21 Je to samozřejmě jarní i ozimá
  pšenice, ale máme i velmi zajímavou
 • 00:06:25 sbírku planých příbuzných druhů.
 • 00:06:27 Tam jsou plané druhy, z kterých
  je možné do té pšenice přenést
 • 00:06:31 využitelné geny ve šlechtění.
 • 00:06:33 Všechny vzorky v bance
  se třídí podle množství znaků
 • 00:06:37 a údaje o nich se zapisují
  do centrální databáze.
 • 00:06:40 Důležité je, například jak rychle
  odrůda roste, jaký tvar mají listy
 • 00:06:44 nebo jaké složení chemických
  látek je v plodech.
 • 00:06:47 Šlechtitelé si podle databáze
  najdou přesně takové odrůdy,
 • 00:06:51 které například dobře snáší sucho,
  jsou odolné proti škůdcům nebo mají
 • 00:06:55 výhodné potravinářské vlastnosti.
 • 00:07:00 Ta databáze zahrnuje veškeré
  genetické zdroje rostlin,
 • 00:07:03 které jsou v ČR dostupné.
  Nyní je to téměř 50 000 položek.
 • 00:07:07 Než se semena uloží
  do obřích mrazáků,
 • 00:07:10 musí být pečlivě připravena.
 • 00:07:13 Laboranti se snaží co nejvíc
  snížit jejich vlhkost,
 • 00:07:16 aby je mráz -18ëC nepoškodil.
  Důležité je udržet klíčivost semen.
 • 00:07:20 Semínko, které nevyklíčí, je mrtvé
  a pro budoucnost nemá cenu.
 • 00:07:24 To snížení vody neboli vlhkosti
  semen je relativně značné.
 • 00:07:29 Standardně například u obilí
  je vlhkost 14 % a my tady
 • 00:07:33 redukujeme vlhkost na 5 - 6 %.
 • 00:07:40 To je jeden z faktorů,
  který zpomaluje pochody
 • 00:07:44 v tom semeni a tedy jeho stárnutí.
 • 00:07:47 Další stárnutí semen zpomalí
  právě nízká teplota.
 • 00:07:51 Při -18ëC vydrží semena v pořádku
  minimálně desítky let.
 • 00:07:55 Naše genová banka byla uvedena
  v tomto systému
 • 00:08:00 do činnosti v roce 1988.
 • 00:08:03 Od té doby tam máme v těchto
  regulovaných podmínkách skladovaná
 • 00:08:08 semena a máme zatím velmi
  malé problémy s klíčivostí.
 • 00:08:12 Česká genobanka semen
  je už z 80 % zaplněná
 • 00:08:15 a bude se muset zřejmě dostavět.
 • 00:08:18 Ještě pořád se totiž
  objevují nové odrůdy.
 • 00:08:23 Pane Dotlačile, tohle mě zaujalo.
  Kde se ty nové odrůdy berou?
 • 00:08:27 Jsou to nově vyšlechtěné rostliny,
  nebo hledáte třeba i nějaké starší,
 • 00:08:32 už zapomenuté odrůdy?
 • 00:08:38 Tak samozřejmě, že jsou to nově
  šlechtěné odrůdy, které
 • 00:08:42 po restringci, tzn. po ukončení
  jejich praktického pěstování,
 • 00:08:46 pokud by je nepřevzala genobanka,
  by zmizely.
 • 00:08:49 Ale zdrojem nových materiálů
  jsou např. i sběrové expedice.
 • 00:08:53 V nich se snažíme shromáždit nějaké
  ty krajové odrůdy, jak jste
 • 00:08:56 zmiňoval, nebo plané příbuzné
  druhy, které mohou být zdrojem
 • 00:09:00 velmi cenných genů pro budoucnost.
 • 00:09:03 Pane Dotlačile, jsou také nějaké
  druhy, které se do vaší genobanky
 • 00:09:07 nemají šanci dostat?
 • 00:09:09 Jsou to duplicitní materiály,
  které již máme.
 • 00:09:13 Duplicity, to je velký problém
  genových bank,
 • 00:09:16 odhalit je a neschraňovat
  zbytečně rozsáhlé materiály.
 • 00:09:20 A pak jsme vázáni mandátem,
  který naše genová banka má,
 • 00:09:24 tzn. chránit materiály, které jsou
  významné pro výživu a zemědělství.
 • 00:09:30 Když se podíváme na to skladování,
  tak samozřejmě semínka.
 • 00:09:34 Je nabíledni, že tahle cesta je
  asi u většiny rostlin využitelná,
 • 00:09:38 ale asi ne u všech.
 • 00:09:41 U kterých se musejí hledat
  jiné cesty zachování genofondu?
 • 00:09:47 Je to u těch rostlin,
  které se nemnoží semeny,
 • 00:09:50 které se množí vegetativně.
 • 00:09:53 U nás je to asi 18 000 položek,
  v našich kolekcích.
 • 00:09:57 A ty se uchovávají buď v polních
  kolekcích nebo v tkáňových nebo
 • 00:10:01 meristémových kulturách a nejnověji
  s využitím kryokonzervace.
 • 00:10:07 V další reportáži jednu
  takovou banku navštívíme.
 • 00:10:10 Podíváme se do Havlíčkova Brodu,
  kde mají opravdu úctyhodnou
 • 00:10:14 sbírku brambor.
 • 00:10:16 A potom vám ukážeme, že je možné
  rostliny zmrazit na -200ëC
 • 00:10:19 a pak je znovu přivést k životu.
 • 00:10:22 Miniaturní brambory ve zkumavkách.
 • 00:10:27 Místo hektarů pole tak stačí
  jediná chlazená místnost, ve které
 • 00:10:30 se dá uchovat přes 1 000 odrůd.
 • 00:10:33 Čeští bramboráři tu mají
  přes 2 000 vzorků.
 • 00:10:38 Odrůd zde máme asi přes 1 000
  a z toho zde uchováváme
 • 00:10:41 asi 117 odrůd českého šlechtění.
 • 00:10:43 Genová banka vlastně zaručuje
  uchovávání odrůd,
 • 00:10:47 které se již nepěstují.
 • 00:10:50 Jsou zde především uchovávány
  odrůdy, které jsou restringované,
 • 00:10:54 které bychom v současné době
  již nikde nenalezli.
 • 00:10:57 Brambory se v zemědělství
  rozmnožují především hlízami.
 • 00:11:01 Tomu odpovídá i způsob
  uchování vzorků.
 • 00:11:04 Genové zdroje bramborů
  se v Havlíčkově Brodě hodnotí
 • 00:11:08 nepřetržitě už od roku 1952.
 • 00:11:10 Původní kolekce bramborů byly
  pěstovány tím, že se vzorky
 • 00:11:16 každoročně vysazovaly na pole.
 • 00:11:19 Brambory jsou známé tím, že jsou
  velmi náchylné k virovým chorobám,
 • 00:11:23 proto vzorky postupně degenerovaly.
 • 00:11:26 Virové choroby se zvyšovaly a mnoho
  vzorků se z tohoto důvodu
 • 00:11:29 i z kolekce ztratilo.
 • 00:11:31 V 80. letech proto vědci postupně
  začali celou sbírku převádět
 • 00:11:35 do podoby miniaturních
  rostlinek ve zkumavkách.
 • 00:11:39 Klíčky nebo výhonky stonků se musí
  nejdřív dokonale sterilizovat,
 • 00:11:43 aby se do zkumavky nedostaly
  zárodky plísní nebo bakteriální
 • 00:11:47 nákazy. Práce na jednom vzorku
  zabere i 2 - 3 měsíce.
 • 00:11:50 Rostlinky jsou pěstovány
  ve zkumavkách na živných půdách,
 • 00:11:57 živných médiích ztužených agarem.
  Agar nahrazuje v podstatě půdu.
 • 00:12:01 Zkumavky se vzorky se uchovávají
  v místnosti s teplotou 10ëC.
 • 00:12:05 Díky chladu a speciálnímu
  světelnému režimu se daří
 • 00:12:09 výrazně zpomalit proces klíčení.
 • 00:12:11 I přesto se vzorky musí
  pravidelně obnovovat.
 • 00:12:14 Ve zkumavkách se po určitém čase
  na rostlinách začnou vytvářet
 • 00:12:18 malé hlízky, mikrohlízky.
 • 00:12:21 Tyto hlízky vznikají zhruba
  po půlroce pěstování na živné půdě
 • 00:12:25 a vydrží v té zkumavce
  ještě minimálně další rok.
 • 00:12:33 Z hlízek postupně začnou vyrůstat
  nové výhonky, které vědci používají
 • 00:12:37 k obnovení vzorku.
 • 00:12:39 Podobně jako brambory se uchovává
  například česnek,
 • 00:12:42 vinná réva nebo chmel.
 • 00:12:44 Ve srovnání se semennými rostlinami
  je příprava a skladování
 • 00:12:48 těchto plodin mnohem náročnější.
 • 00:12:51 Navíc jeden vzorek vydrží
  jen asi rok nebo dva.
 • 00:12:54 Vědci proto hledali cestu, jak je
  pro jistotu zazálohovat natrvalo.
 • 00:12:58 Vybrané vzorky proto putují
  do Prahy, kde se zmrazí
 • 00:13:01 tekutým dusíkem na teplotu -190ëC.
 • 00:13:03 Při této teplotě dochází k omezení
  veškerých procesů ve skladovaném
 • 00:13:10 materiálu, a tudíž se dá říci,
  že tento materiál lze uchovávat
 • 00:13:13 po neomezeně dlouhou dobu.
 • 00:13:15 Rostliny se do hluboce zmraženého
  stavu převádějí složitým postupem.
 • 00:13:19 Důležité přitom je zmenšit podíl
  vody v tkáních a zamezit tomu,
 • 00:13:23 aby v nich vznikaly krystalky ledu.
 • 00:13:26 V takovém případě by se rostlinu
  už pravděpodobně nepodařilo
 • 00:13:29 znovu přivést k životu.
 • 00:13:31 Některé rostliny jsou mrazuvzdorné,
  tzn. vydrží mráz,
 • 00:13:35 některé dokonce ani mráz nevydrží,
  např. zmíněné brambory.
 • 00:13:39 Většina lidí ví, že když přijde
  mráz a na poli máme brambory,
 • 00:13:43 takže nám zmrznou.
 • 00:13:44 Musíme je tedy ovlivnit takovým
  způsobem, navodit takový stav,
 • 00:13:49 aby toho byly schopné.
 • 00:13:51 Principem té metody je to,
  že uchovávaný materiál
 • 00:13:54 je v takzvaném skelném stavu.
 • 00:13:56 Vědcům pro zamražení stačí jen
  vrcholové části stonků nebo pupeny.
 • 00:14:00 Ty se důkladně vysuší
  nad silikagelem a pak rychle ponoří
 • 00:14:04 do tekutého dusíku. Teplota klesá
  rychle, asi o 10ëC za vteřinu.
 • 00:14:08 Většina poškození,
  ke kterým dochází u těch rostlin
 • 00:14:13 nebo u materiálu, který zamrazíme,
  tak dochází v těchto procesech,
 • 00:14:18 při ochlazování toho materiálu
  nebo při ohřevu materiálu.
 • 00:14:21 Další teplotní šok následuje
  při probouzení.
 • 00:14:24 Rostlina se ponoří do destilované
  vody, kde znovu dosáhne
 • 00:14:28 přirozené teploty.
 • 00:14:30 Např. v případě brambor se podaří
  probudit asi čtvrtinu rostlin.
 • 00:14:34 Potom se vrcholy vysadí
  na regenerační médium.
 • 00:14:38 Toto je zrovna včera vysázené,
  zatím tam není nic vidět.
 • 00:14:42 Po týdnu se hodnotí životnost
  a asi po 6 - 8 týdnech
 • 00:14:45 se hodnotí regenerace.
 • 00:14:47 Regenerace rostlin po kryorezervaci
  vypadá asi následujícím způsobem.
 • 00:14:54 V devarových nádobách v pražském
  Výzkumném ústavu rostlinné výroby
 • 00:14:58 je uloženo asi 250 odrůd různých
  vegetativně množených plodin.
 • 00:15:02 Od každé odrůdy aspoň 120 kusů.
 • 00:15:04 Podobně se uchovávají i zvířecí
  embrya nebo buňky pro klonování.
 • 00:15:09 Pane Dotlačile, jak vlastně dlouho
  tyhle vzorky vydrží?
 • 00:15:13 Je nějaký rozdíl mezi tou ochranou
  semen a tou kryokonzervací?
 • 00:15:20 V semenné genové bance většina
  druhů vydrží 20 - 30 let,
 • 00:15:26 podle použitých technologií, což je
  zcela dostatečné pro běžnou praxi.
 • 00:15:31 Vegetativně množené druhy,
  které jsou skladovány
 • 00:15:35 v kryokonzervaci,
  by měly mít teoreticky neomezenou
 • 00:15:38 dobu živnosti.
 • 00:15:40 Rizika tam jsou především,
  jak bylo zmíněno, v rámci zakládání
 • 00:15:45 a vyjímání z té kryokonzervace.
 • 00:15:48 Takže vlastně nikdo doposud neví,
  jak dlouho takový materiál vydrží,
 • 00:15:53 protože samotná kryoprezervace
  je metoda používaná asi tak 15 let.
 • 00:15:57 Jenom pro zajímavost,
  kryokonzervovat lze i ta semena.
 • 00:16:02 Např. americké genofondy
  a kanadské genofondy semen jsou
 • 00:16:06 jako železná zásoba uloženy právě
  v takovéto kryokonzervaci také.
 • 00:16:12 Když se podíváme na běžnou přírodu,
  jak dlouho vydrží třeba v té půdní
 • 00:16:17 bance, která je přirozenou součástí
  živé přírody, jak dlouho tam vydrží
 • 00:16:22 semínka tak, aby třeba vyklíčila?
  Dá se to nějakým způsobem spočítat?
 • 00:16:28 Tak to je velmi rozdílné.
 • 00:16:30 Jsou semena, která prakticky
  velmi rychle ztrácejí klíčivost.
 • 00:16:34 Jiná semena, zejména u plevelů,
  vydrží léta až desítky let.
 • 00:16:38 Jde o tzv. dormanci semen,
  kdy semena se probouzí z dormance
 • 00:16:43 až za určitých podmínek.
 • 00:16:45 Je to v podstatě strategie přežití
  těch příslušných druhů.
 • 00:16:50 Vraťme se na Špicberky a k těm
  genetickým zdrojům vegetativním.
 • 00:16:55 Budou tam obsaženy třeba vzorky
  vinné révy, česneku nebo brambor?
 • 00:17:00 Ne, tam budou pouze semenné vzorky,
  protože to je technologie,
 • 00:17:05 která je vytvářena jenom
  pro semenné druhy.
 • 00:17:09 Je to klasická genová banka,
  tak jak funguje
 • 00:17:12 již desítky let ve světě.
 • 00:17:14 Ty druhy, které se udržují jiným
  způsobem, budou zajištěny
 • 00:17:18 v budoucnosti zase někde jinde
  a s jinou technologií.
 • 00:17:24 Mnoho lidí vkládá do této genobanky
  naději i z hlediska ohrožených
 • 00:17:29 druhů rostlin, které se vyskytují
  ve volné přírodě.
 • 00:17:32 Jak je to s těmito rostlinami?
 • 00:17:34 Ten jejich hospodářský efekt
  se může ukázat třeba v budoucnosti,
 • 00:17:38 objeví se tam látka,
  která je využitelná ve farmacii.
 • 00:17:42 Budou i ty na Špicberkách, nebo ne?
 • 00:17:45 Já se domnívám, že zatím asi ne.
 • 00:17:47 Je to otázka vývoje
  a je to otázka rozhodnutí vědců,
 • 00:17:51 které nové druhy budou umísťovat.
 • 00:17:53 Obecně ale lze říci, že při ochraně
  přírody je důsledně dávána přednost
 • 00:17:59 tzv. in situ konzervaci.
 • 00:18:01 To znamená uchování příslušných
  druhů a populací na místě jejich
 • 00:18:06 přirozené existence, a to ochranou
  toho území, vytváření podmínek,
 • 00:18:10 které by je chránily.
 • 00:18:13 Programy na ochranu genetických
  zdrojů se snaží zachránit
 • 00:18:17 i zvířata. To ovšem nejde
  tak snadno jako u rostlin.
 • 00:18:21 Stále to trochu připomíná scifi.
 • 00:18:23 Zamrazit semínko ohrožené rostliny
  a za několik let ho nechat vzklíčit
 • 00:18:28 v živném roztoku nebo v půdě
  můžou vědci prakticky kdykoliv.
 • 00:18:32 U zvířat, narozdíl od rostlin,
  to má ale jeden háček.
 • 00:18:36 Aby ze semene vyrostl potomek,
  potřebují vědci nutně
 • 00:18:39 žijící samici. To může být
  u některých druhů docela problém.
 • 00:18:45 To, čemu my říkáme semenné dávky,
  je využíváno už asi 50 let
 • 00:18:49 poměrně spolehlivě.
 • 00:18:51 Tam ta spolehlivost po oplození
  je až 70 % u skotu,
 • 00:18:55 u koní a prasat jsme na 50 %,
  u ovcí a koz mezi 40 - 50 %.
 • 00:19:00 Nicméně to je pořád jenom polovina,
  tam samčí část.
 • 00:19:05 Potřebujete k tomu mít existující,
  žijící samci toho druhu.
 • 00:19:11 Řešením může být zmrazování embryí
  nebo tělních buněk.
 • 00:19:15 Zárodek nebo klon pak může vynosit
  příbuzný druh zvířete.
 • 00:19:19 Jenže i nad těmito postupy
  zatím visí otazník.
 • 00:19:23 Z rozmražených embryí se jen
  málokdy narodí zdravý potomek
 • 00:19:27 a tělní buňky zase čeká
  složitý proces klonování.
 • 00:19:30 I tady věda zatím hledá
  schůdné cesty.
 • 00:19:35 Každá nepřirozenost, kterou
  použijeme při kryokonzervaci se pak
 • 00:19:40 může kdykoliv projevit a vymstít.
 • 00:19:42 Technologie zachrání před zánikem
  možná i nejstarší druh
 • 00:19:46 české krávy, červinku.
 • 00:19:48 Slavná česká kráva, která pamatuje
  keltskou civilizaci, je na prahu
 • 00:19:52 zániku z jednoduchého důvodu,
  stala se zemědělsky nezajímavou.
 • 00:19:56 Ročně dává totiž jenom 2 500 litrů
  mléka, zatímco šlechtěné
 • 00:20:00 konkurentky zhruba 3x tolik.
 • 00:20:02 Problém je v tom, že se nám nedaří
  odchovat přiměřeně kvalitního
 • 00:20:06 plemenného býka.
 • 00:20:08 Tak jsme právě v minulém roce
  využili našich zásob embryí
 • 00:20:12 z programu kryokonzervace,
  naaplikovali jsme je.
 • 00:20:15 Na jaře se uměle oplodněným kravám
  narodí 15 telat.
 • 00:20:18 Vědci doufají, že aspoň polovina
  z nich budou býci.
 • 00:20:22 Myslíte, že někdy na Špicberkách
  vyroste vedle tohoto bunkru
 • 00:20:26 ještě jeden, kde se budou
  uchovávat vzorky živočichů?
 • 00:20:29 Řekl bych, že spíše to bude
  na jiném místě než na Špicberkách
 • 00:20:36 a zcela jistě to budou
  jiné technologie.
 • 00:20:39 Věřím ale, že i v genofondech
  zvířat, speciálně hospodářských
 • 00:20:43 zvířat, budou snahy zajistit
  maximální bezpečnost těchto
 • 00:20:47 genofondů a že Světové společenství
  bude dbát o to,
 • 00:20:51 aby vytvořilo centrální genové
  banky, které k tomu pomohou.
 • 00:20:56 Říká Ladislav Dotlačil z Výzkumného
  ústavu rostlinné výroby. Děkuji.
 • 00:21:01 A teď přichází čas na soutěže.
  Nejdříve vyhlásíme vítěze.
 • 00:21:08 Tento člověk byl jedním z mnoha,
  kdo odpověděl, že za ptáka
 • 00:21:11 roku 2008 ornitologové vyhlásili
  racka chechtavého.
 • 00:21:15 Byl vylosován a získá unikátní
  kámen z expedic českých geologů.
 • 00:21:19 Cenu Roku planety Země získá
  i jeden ze soutěžících,
 • 00:21:23 který správně odpoví
  na následující otázku.
 • 00:21:27 Semennou banku na Špicberkách
  chrání socha jednoho živočicha.
 • 00:21:31 Jakého? Musím upozornit,
  že tento člověk to není.
 • 00:21:34 Odpovědi posílejte na adresu
  planetaveda@ceskatelevize.cz.
 • 00:21:38 Víc už se do dnešní
  PLANETY VĚDA nevejde.
 • 00:21:41 Příště si ukážeme jeden zajímavý
  objev, na kterém spolupracovali
 • 00:21:45 čeští vědci a který možná významně
  pomůže v léčbě malárie.
 • 00:21:48 Na shledanou.
 • 00:21:50 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008

Související