iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 3. 2008
18:31 na ČT24

1 2 3 4 5

148 hlasů
7913
zhlédnutí

Planeta Věda

Stěhování ptáků v době klimatických změn

22 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:27 Dobrý den, začíná další
  expedice do světa vědy.
 • 00:00:30 Tentokrát s PLANETOU VĚDA
  vyrážíme sledovat české ptáky.
 • 00:00:34 Zima byla znovu neobyčejně teplá,
  klima se mění, rostliny a zvířata
 • 00:00:38 na to už reagují.
 • 00:00:39 Hostem PLANETY VĚDA
  je ornitolog Petr Voříšek.
 • 00:00:42 Dobrý den. Jak hodně ptáci reagují
  na klimatické změny?
 • 00:00:47 Ptáci narozdíl od hmyzu
  nebo obojživelníků
 • 00:00:50 jsou teplokrevní živočichové.
 • 00:00:55 Se změnami teploty ve svém okolí se
  tedy dokáží vyrovnat poměrně dobře.
 • 00:00:59 Výjimkou jsou extrémy, když je
  třeba velký mráz nebo naopak
 • 00:01:03 velké horko, příliš tuhá zima
  nebo příliš teplé léto.
 • 00:01:06 Tam potom mohou ptáci více hynout
  nebo mají třeba
 • 00:01:09 větší ztráty na mláďatech.
 • 00:01:11 Takže ty okamžité efekty jsou
  většinou poměrně zanedbatelné.
 • 00:01:16 Ovšem na ptácích se dokáže projevit
  dlouhodobější změna klimatu,
 • 00:01:20 a to sice tak, že se mění vegetace,
  na které jsou ptáci závislí,
 • 00:01:25 nebo potravní podmínky
  nebo jejich konkurenti v prostředí,
 • 00:01:29 predátoři, nemoci.
 • 00:01:31 Takže u ptáků je třeba se věnovat
  hlavně těm dlouhodobým změnám.
 • 00:01:36 Stěhování ptáků, to jsou jakési
  přírodní hodinky, můžete si
 • 00:01:39 podle nich seřídit třeba jaro.
 • 00:01:41 Tedy v době teplotních výkyvů si
  ale musíte vybírat jenom určité
 • 00:01:45 druhy. Následující týden by měl
  patřit kupříkladu vlaštovkám.
 • 00:01:49 Po skončení pořadu
  to můžete překontrolovat.
 • 00:01:52 Teď ale naše první reportáž.
 • 00:01:54 Velké jarní stěhování.
 • 00:01:57 Miliardy ptáků se rok co rok vydají
  na pouť dlouhou tisíce kilometrů.
 • 00:02:01 Stejné trasy, stejné zastávky,
  stejná doba.
 • 00:02:04 Jenomže letošní zima byla znovu
  nadprůměrně teplá
 • 00:02:07 a teplo pomotalo hlavu i ptákům.
 • 00:02:09 Letos už tu v polovině ledna byli
  špačci v poměrně velkém množství.
 • 00:02:14 Takže ty změny skutečně
  u těchto druhů existují.
 • 00:02:20 Já osobně mám zprávu od kolegy
  z Moravy, který již letos má
 • 00:02:24 kroužkovaného čížka, řekněme
  jako typického zimujícího ptáka,
 • 00:02:28 tak má hlášený nález ve Finsku.
 • 00:02:30 To znamená, že ten pták vlastně
  v době, kdy většina populace tady
 • 00:02:33 ještě zimuje, tak se už posunul
  směrem ke svým hnízdištím.
 • 00:02:36 Podle ornitologů je třeba
  rozlišovat u stěhovavých ptáků
 • 00:02:40 dvě skupiny:
  kontinentální cestovatele
 • 00:02:42 a letce mezikontinentální.
 • 00:02:44 Druhům, které zimují
  běžně ve Středomoří,
 • 00:02:48 může teplá zima dodat odvahy.
 • 00:02:50 Třeba ani do zimovišť neodletí
  nebo se zastaví v půlce cesty.
 • 00:02:57 Letos i v té loňské teplé zimě
  jsme skutečně zaznamenali
 • 00:03:01 některé druhy, s kterými se tady
  obvykle nesetkáváme.
 • 00:03:04 Např. u pěnice černohlavé,
  která normálně migruje od nás
 • 00:03:08 do Středomoří nebo její
  středoevropské populace do Anglie,
 • 00:03:12 tak z Prahy evidujeme několik
  pozorování v letošní zimě.
 • 00:03:15 Máme hlášeno i několik budníčků
  menších a několik králíčků
 • 00:03:19 ohnivých, kteří také normálně
  táhnou do jihozápadní Evropy.
 • 00:03:23 Naopak stále kratší dobu tu tráví
  severské druhy ptáků,
 • 00:03:27 které v zimě utíkají před polárním
  chladem do české přírody.
 • 00:03:31 V tomto případě jsou pozorovatelné
  i dlouhodobé změny, jako v případě
 • 00:03:35 pravidelného odchytu stěhovavých
  čížků v Říčanech u Prahy.
 • 00:03:40 V posledních letech vymizí trvale
  z toho krmiště
 • 00:03:43 kolem 20. - 25. března.
 • 00:03:47 Před lety, když jsme s tímhle
  stylem krmení a chytání ptáků
 • 00:03:52 začínali, řekněme někdy začátkem
  90. let, tak se ti ptáci ztráceli
 • 00:03:56 až v druhé polovině dubna.
 • 00:03:58 Z jednoho místa odchytu se ještě
  nedá potvrdit jednoznačný
 • 00:04:02 celoevropský trend,
  alespoň ve světě vědy.
 • 00:04:05 Ornitologové se ale čím dál častěji
  setkávají s podobnými příběhy.
 • 00:04:09 Tedy u těch kontinentálních druhů.
 • 00:04:11 Na dálkové letce,
  kteří překonávají moře, nemá průběh
 • 00:04:15 evropské zimy tak velký vliv.
 • 00:04:20 U ptáků je většina toho migračního
  chování podmíněna geneticky.
 • 00:04:24 Oni mají geneticky naprogramován
  celý ten roční cyklus,
 • 00:04:27 stejně tak i nástup působení
  určitých hormonů na jejich
 • 00:04:31 zbarvení, na přepeřování,
  ale i právě na to migrační chování.
 • 00:04:35 Zatímco spousta rostlin a nižších
  živočichů reaguje na změnu teploty,
 • 00:04:39 u stěhovavých ptáků dálkařů
  je to trochu jiné.
 • 00:04:43 Genetického dirigenta uvnitř
  ptačího těla probudí změny
 • 00:04:46 třeba v délce dne.
 • 00:04:48 Co se týče takových těch typických
  dálkových migrantů typu vlaštovky
 • 00:04:55 nebo čápa bílého, tak tam skutečně
  k posunu nedojde, alespoň ne tedy
 • 00:04:59 k posunu v čase měřitelném
  lidskými životy.
 • 00:05:02 Takováto změna je spíše změnou
  evoluční, a ta skutečně si vyžádá
 • 00:05:06 když ne tisíciletí,
  tak určitě století.
 • 00:05:10 Jenže i tady už se vědci setkali
  s jemnou, ale významnou změnou,
 • 00:05:14 týká se čápů bílých.
 • 00:05:16 Dochází k tomu, že ti ptáci hnízdí
  dříve, je to zhruba o týden.
 • 00:05:20 To se může na první pohled zdát
  jako nízké číslo, těch 7 dní.
 • 00:05:24 Pokud ale během tak krátké
  časové doby, jako je 40 let,
 • 00:05:28 dojde k takovému posunu,
  tak to skutečně je odrazem něčeho,
 • 00:05:33 co se v té přírodě děje.
 • 00:05:37 My jsme zjistili, že ten termín,
  kdy pravidelně kroužkujeme mláďata,
 • 00:05:41 to znamená kolem 20. června,
  začíná být nevhodný přibližně
 • 00:05:45 tak o týden až o 10 dnů.
 • 00:05:47 Někdy musíme ustoupit
  od kroužkování, protože mláďata
 • 00:05:53 už jsou tak velká a opeřená,
  jak v minulých letech nebyla.
 • 00:05:56 Je docela možné, že ptačí svět jako
  celek už modelují klimatické změny.
 • 00:06:00 Stěhování ptáků vědci sledují
  a zaznamenávají desítky let.
 • 00:06:04 Pane Voříšku, když se podíváme
  na ty dálkové migranty, oni nevědí,
 • 00:06:09 jaké je počasí v Evropě.
 • 00:06:11 Jak je může ta dlouhodobá
  klimatická změna poškodit?
 • 00:06:16 Skutečně u dálkových migrantů
  se většinou nestává,
 • 00:06:20 že by přilétali třeba dříve,
  s tím jak se otepluje. Většinou.
 • 00:06:24 Nicméně ta změna se může projevit
  tak, že ten pták se - zjednodušeně
 • 00:06:28 řečeno - vrátí do jiného prostředí.
 • 00:06:31 Příkladem může být třeba lejsek
  černohlavý, na něm dělali poměrně
 • 00:06:35 rozsáhlé studie v Holandsku.
 • 00:06:37 Ten se vrací poměrně přesně
  ze svých afrických zimovišť
 • 00:06:41 na svá hnízdiště a současně je to
  pták, který pro svou výchovu mláďat
 • 00:06:45 potřebuje dostatek hmyzu.
 • 00:06:47 Ten hmyz je závislý na rozvoji
  vegetace, a tudíž také na teplotě.
 • 00:06:51 A s tím, jak v Holandsku začíná
  jaro čím dál dříve, tak vlastně
 • 00:06:55 lejsek se vrací do svých hnízdišť
  v období, kdy už je pryč
 • 00:06:59 vrchol množství potravy,
  kterou potřebuje pro svá mláďata.
 • 00:07:02 Tím pádem on má problém
  svoje mláďata uživit.
 • 00:07:06 Liší se to rok od roku, každý rok
  může být jiný, ale dlouhodobý trend
 • 00:07:10 tuhle záležitost potvrzuje.
 • 00:07:12 Na začátku roku ornitologové
  celé Evropy představili tuto knihu.
 • 00:07:17 Jde o Klimatický atlas rozšíření
  ptáků v Evropě.
 • 00:07:20 Přírodovědci vzali ten střední
  odhad toho, jak se bude
 • 00:07:23 klima vyvíjet, resp. jak budou
  teploty stoupat.
 • 00:07:26 Na jeho základě pak vytvořili
  představu o tom, jak klimatické
 • 00:07:30 změny zamíchají s ptačím světem.
  Odhady mě dost překvapily.
 • 00:07:37 Větší teplo přiláká
  teplomilnější ptáky.
 • 00:07:40 Neznamená to, že se během roku 2020
  usadí v českém lese
 • 00:07:44 hned hejna papoušků, ale nové druhy
  už na naše území pronikají.
 • 00:07:48 Můžou to být velmi zajímaví
  a pestrobarevní ptáci.
 • 00:07:52 Rychlokvíz: Který z těchto tří
  druhů už českou přírodu dobývá?
 • 00:07:58 C je správně, vlha pestrá.
 • 00:08:01 V současnosti se v ČR vyskytuje
  v početnosti několika málo desítek
 • 00:08:05 párů, navíc ta početnost kolísá
  velmi výrazně z roku na rok.
 • 00:08:10 Ona je ČR v současnosti víceméně
  na severním okraji areálu rozšíření
 • 00:08:15 toho druhu, takže někdy jich
  je více, někdy jich je méně.
 • 00:08:18 Ale právě ten Klimatický atlas
  předpovídá, že klimatické podmínky
 • 00:08:23 pro tenhle ptačí druh se změní tak,
  že oblast jejího hnízdního výskytu
 • 00:08:27 by měla pokrývat nejen celou ČR,
  ale měla by zasahovat až k Dánsku.
 • 00:08:32 V posledních letech se populace
  v Německu ztrojnásobila.
 • 00:08:36 U nás hnízdí vlhy na jižní Moravě
  a před dvěma lety se poprvé
 • 00:08:40 objevily v Českém středohoří.
 • 00:08:44 Vlhy potřebují pokud možno
  co nejjižnější svahy,
 • 00:08:47 takovou tu stepní vegetaci
  nebo nejrůznější květnaté kultury,
 • 00:08:51 ať už jsou to kultury na polích,
  tedy bylinné, nebo sady, vinohrady.
 • 00:08:59 Hnízdí všude tam, kde se ta krajina
  mozaikovitě střídá, drobnější
 • 00:09:03 políčka i s ruderálními porosty,
  prostě tam, kde je dostatek
 • 00:09:07 létajícího hmyzu.
 • 00:09:10 Preferují samozřejmě
  ty jižní exponované svahy.
 • 00:09:13 Např. České středohoří
  je pro ně ideálním hnízdištěm.
 • 00:09:17 Vlha má ještě jeden takový
  trošku limitující faktor.
 • 00:09:21 K tomu, aby mohla zahnízdit,
  tak potřebuje šikmé stěny,
 • 00:09:25 do kterých může vyvrtat
  hnízdní noru.
 • 00:09:27 Podobně jako třeba ledňáčci nebo
  břehule, tak i vlhy pro hnízdění
 • 00:09:31 využívají nor,
  které si samy vyhloubí.
 • 00:09:34 Hnízdí v koloniích, a to je velmi
  zajímavé z hlediska sociálních
 • 00:09:38 vztahů, jde o nevěrné ptáky, kteří
  velmi často střídají partnery.
 • 00:09:43 Navíc může mít hnízdící pár
  ještě jakéhosi "helfraŞ.
 • 00:09:46 Pomocníci při hnízdění
  jsou sice dospělí ptáci,
 • 00:09:50 ale zatím nehnízdící,
  kteří nemají svého partnera.
 • 00:09:53 A proto vlastně jiný pár,
  který má svá vlastní mláďata,
 • 00:09:57 je využije k tomu,
  aby mu pomohli mláďata vykrmit.
 • 00:10:03 Takže takový pomocník se s těmi
  rodiči střídá v krmení mláďat,
 • 00:10:07 pomáhá jim aktivně.
 • 00:10:09 U některých afrických druhů vlh je
  to dokonce tak, že ten samec otec
 • 00:10:14 takovému mladému samci znemožní
  spárovat se s jinou samicí,
 • 00:10:18 přinutí ho pomoci mu vyvést
  jeho vlastní potomstvo
 • 00:10:22 a pak mu teprve dá pokoj.
 • 00:10:24 Zajímavého ptáka už lidé můžou
  na podzim pozorovat v hejnech
 • 00:10:28 na jižní Moravě.
  Radost ale nepřinese každému.
 • 00:10:32 Žere blanokřídlý hmyz.
 • 00:10:34 Včelaři ji nemají moc rádi,
  protože ráda chytá včely.
 • 00:10:38 Kromě vlhy počítá Klimatický atlas
  ještě s dalšími druhy, které se
 • 00:10:42 na našem území objeví a rozšíří.
 • 00:10:44 Loni 30. září ornitologové chytili
  poprvé v české přírodě cetii jižní,
 • 00:10:48 typického ptáka Středomoří.
 • 00:10:50 České podnebí středomořským ptákům
  začíná vyhovovat.
 • 00:10:54 V našich krajích získají domov také
  nové druhy sov, jako výreček malý.
 • 00:10:59 V ČR už tato sova prokazatelně
  hnízdí, už nějakou dobu
 • 00:11:02 jsou jednotlivé záznamy,
  jednotlivá pozorování
 • 00:11:05 a jednotlivá prokázaná hnízdění.
 • 00:11:08 Klimatická změna se dá dobře
  pozorovat v živé přírodě.
 • 00:11:11 Podle právě vydaného atlasu
  budou druhové změny velmi výrazné.
 • 00:11:15 Teď vám ukážeme dvě mapy.
 • 00:11:17 První ukazuje rozšíření
  vlhy pestré v současnosti.
 • 00:11:20 Jak je vidět, pár teček je v Českém
  středohoří a na jižní Moravě.
 • 00:11:25 Teď režii poprosím o druhou mapu,
  ta ukazuje, jak to bude vypadat
 • 00:11:28 za několik desítek let.
 • 00:11:30 ČR takřka v centru areálu
  rozšíření tohoto ptáka.
 • 00:11:33 Pane Voříšku,
  jak vlastně ten model byl tvořen?
 • 00:11:37 Autoři atlasu použili jako hlavní
  zdroje informací
 • 00:11:43 především scénáře vývoje klimatu,
  které vytvořil Mezinárodní panel
 • 00:11:47 pro změnu klimatu.
 • 00:11:49 Současně vzali v úvahu ještě
  scénáře vývoje emisí skleníkových
 • 00:11:53 plynů ke konci 21. století.
 • 00:11:56 A potom použili informace
  o rozšíření jednotlivých
 • 00:11:59 ptačích druhů v Evropě na přelomu
  80. a 90. let 20. století.
 • 00:12:03 Kombinací těchto informací
  vytvořili modely pro každý druh,
 • 00:12:06 kde budou na konci 21. století
  vhodné klimatické podmínky
 • 00:12:10 pro existenci toho kterého
  ptačího druhu.
 • 00:12:13 Ptáci nejenom přibudou, o některé
  druhy česká příroda také přijde.
 • 00:12:17 O které?
  To už je na další reportáž.
 • 00:12:20 U sov jsme končili minule,
  u sov začneme i teď.
 • 00:12:25 21. století má být ve znamení
  tepla, jenže ne každý má teplo rád.
 • 00:12:29 Některé druhy sov
  se z české přírody mají ztratit.
 • 00:12:32 Znovu rychlokvíz: O kterou sovu
  mají české lesy přijít?
 • 00:12:38 Správná odpověď je A - sýc rousný.
 • 00:12:41 Je to lesní sova,
  taková chladnomilnější.
 • 00:12:44 V českých zemích ji můžeme potkat,
  pokud tedy tomu věnujeme patřičnou
 • 00:12:51 pozornost, protože ten sýc žije
  dost skrytým způsobem života.
 • 00:12:54 Můžeme ho potkat prakticky ve všech
  rozsáhlejších lesních celcích,
 • 00:12:59 tzn. veškeré pohraniční hory,
  ale i třeba větší lesní komplexy
 • 00:13:03 v centru středních Čech,
  jako jsou Brdy, Křivoklátsko atd.
 • 00:13:09 Je to poměrně hojný pták.
 • 00:13:11 Jako každou sovu,
  prozradí i sýce typické houkání.
 • 00:13:15 Ten sýc se ozývá druhově
  specifickým hlasem, dá se poznat
 • 00:13:19 relativně bez problémů, v zásadě
  je to houkání, i když přerušované.
 • 00:13:24 Je to sova, která si neumí
  postavit hnízdo,
 • 00:13:27 a váže se proto na dutiny stromů.
 • 00:13:29 Klimatická změna nejspíš bude
  ovlivňovat přirozené prostředí,
 • 00:13:33 kterým je smrkový les.
 • 00:13:35 Na toto prostředí se specializuje
  další chladnomilný zástupce
 • 00:13:38 ptačí říše - ořešník kropenatý.
 • 00:13:41 Narozdíl do sýce
  si ořešníci hnízda staví.
 • 00:13:44 Je velmi dobře schované
  a většinou se nachází
 • 00:13:48 v hustých porostech mladých
  jehličnanů, u nás především smrků.
 • 00:13:52 Najít hnízdo ořešníka se považuje
  za ornitologickou maturitu,
 • 00:13:57 ne-li univerzitu.
 • 00:14:01 Zatímco na jaře a v létě není
  jednoduché tohoto krásného
 • 00:14:05 a velkého ptáka najít,
  na podzim zavítá do mnoha zahrad.
 • 00:14:09 Nedá se při sběru
  vlašských ořechů přehlédnout.
 • 00:14:13 Do třetice ukážeme další druh,
  který má podle atlasu změnou
 • 00:14:16 klimatu utrpět, a bude to škoda,
  brkoslav severní je něco
 • 00:14:20 jako polární papoušek,
  který k nám občas zavítá na zimu.
 • 00:14:23 To pestré zbarvení ptáků má určitě
  svůj adaptační význam.
 • 00:14:28 I když by se nám zdálo, že severské
  kraje nepřekypují barvami, není
 • 00:14:33 tomu tak, léto tam bývá poměrně
  krátké, ale velmi intenzivní.
 • 00:14:38 Např. severská tundra na vrcholu
  léta, to je celá paleta barev.
 • 00:14:46 A i když to zbarvení ptáků vytržené
  z kontextu je velmi nápadné
 • 00:14:50 a pestré, tak potom v tom
  přirozeném prostředí je někdy
 • 00:14:54 až překvapivé, jak ptáci dokážou
  s tím svým prostředím splynout.
 • 00:14:58 Čili i na tom vysokém severu můžou
  zvířata být velmi pestře zbarvená.
 • 00:15:02 Hejna brkoslavů jsou početná,
  můžou to být tisíce kusů.
 • 00:15:06 Navíc se vůbec nebojí lidí,
  prakticky si na ně můžete sáhnout.
 • 00:15:10 Pro severské ptáky je to typické,
  nejsou zvyklí na lidi.
 • 00:15:14 Jenže lidé svět těchto
  krasavců nejspíš změní,
 • 00:15:17 areál rozšíření se posune pryč
  ze Skandinávie a Ruska.
 • 00:15:23 Předpoklad je takový, že se bude
  posouvat severovýchodním směrem,
 • 00:15:27 tzn. do těch oblastí
  východně od pohoří Ural.
 • 00:15:30 Takže už to bude vlastně
  mimo evropský kontinent.
 • 00:15:33 Samozřejmě, že brkoslavi nevymizí
  zcela, ale ta jejich populace
 • 00:15:38 díky tomu silně zmenšenému areálu
  bude výrazně nižší.
 • 00:15:41 Listování v Klimatickém atlase
  je neobyčejně zajímavé.
 • 00:15:45 Klimatické změny se mají dotknout
  desítek druhů a některé z nich
 • 00:15:49 se mají z planety Země ztratit
  úplně, jednou provždy.
 • 00:15:54 Zase dvě mapy, tentokrát
  u sýce rousného.
 • 00:15:57 Na té první vidíme současné
  rozšíření, ČR je červeně zaplněná.
 • 00:16:03 A tady vidíme už to, jak to bude
  vypadat za několik desítek let
 • 00:16:07 později, ten areál se posune
  do Skandinávie a samozřejmě některé
 • 00:16:12 populace zůstanou v oblasti Alp.
 • 00:16:14 Pane Voříšku, když se podíváme
  na některé ty druhy, které zmizí
 • 00:16:18 z české přírody nebo z toho
  evropského kontinentu, hrozí
 • 00:16:22 některému druhu v důsledku globální
  klimatické změny i vyhynutí?
 • 00:16:26 V Evropě takovéto problémy
  hrozí zejména druhům,
 • 00:16:32 které jsou pro Evropu endemické,
  tzn. nevyskytují se nikde jinde.
 • 00:16:36 A hodně ohroženy jsou druhy
  zejména ze Středomoří,
 • 00:16:39 řekl bych např. racek Audouinův
  nebo skřivan Dupontův.
 • 00:16:44 Ovšem do potíží se může dostat
  třeba i takový strakapoud
 • 00:16:48 prostřední, kterého známe i z ČR.
 • 00:16:51 Když se podíváme na ty způsoby
  ochrany, jak vlastně v době
 • 00:16:55 těch klimatických veletočů
  ptáky chránit?
 • 00:16:59 V první řadě, což je úkol spíše
  pro politiky, se snažit,
 • 00:17:02 aby změna klimatu byla co nejmenší.
 • 00:17:05 Ochrana přírody ovšem musí počítat
  s tím, že změna klimatu tady bude,
 • 00:17:10 je jenom otázka, jak bude velká,
  a musí se na ni připravit.
 • 00:17:14 To znamená umožnit ptákům,
  aby mohli svoje areály změnit,
 • 00:17:18 aby jejich populace byly dostatečně
  životaschopné, krajina pro jejich
 • 00:17:22 změnu areálu aby byla propustná.
 • 00:17:25 To znamená spíše posílit soustavu
  chráněných území a v okolní krajině
 • 00:17:29 hospodařit tak, aby to nebyla úplná
  poušť pro ptáky, aby tam mohli
 • 00:17:34 nacházet dostatek potravy a mohli
  postupně svoje areály změnit.
 • 00:17:38 Narozdíl od botaniků mají
  ornitologové o dost víc práce,
 • 00:17:42 ptáci se přesunují na tisíce km.
 • 00:17:44 Tato věda se musí opírat
  o širokou podporu veřejnosti.
 • 00:17:48 Věda, do které se můžou
  zapojit i amatéři.
 • 00:17:53 Mnoho cenných dat získávají
  ornitologové na základě odchytů
 • 00:17:57 a kroužkování, věda získává
  dlouhodobá data
 • 00:17:59 o pohybu milionů ptáků.
 • 00:18:03 V současné době se v ČR ročně
  kroužkuje kolem 150 000 ptáků.
 • 00:18:07 V posledních letech počet
  okroužkovaných ptáků roste.
 • 00:18:11 Vraťme se k čížkům chytaným
  na jednom ze stanovišť
 • 00:18:14 uprostřed Říčan u Prahy.
 • 00:18:16 Jde o místo, kde se každý rok
  chytí a okroužkují tisíce ptáků.
 • 00:18:20 Základem je druhové určení,
  zjištění pohlaví a věku.
 • 00:18:23 Tady ten napravo je mladý samec.
 • 00:18:25 Ty znaky jsou poměrně markantní
  u těch samců, bez problémů
 • 00:18:29 rozlišitelné. U samic je to
  někdy trošku složitější.
 • 00:18:33 Rýdovací pera starého samce
  jsou zakulacená, rýdovací pera
 • 00:18:37 samce mladého jsou špičatá.
 • 00:18:41 Ta žlutá barva na rýdovacích perech
  je u mladého samce světle žlutá
 • 00:18:45 a černá barva vybíhá
  podle ostnu dovnitř.
 • 00:18:49 U samce starého je sytě žlutá,
  podle ostnu tolik nevybíhá,
 • 00:18:54 ta rovina je taková vyrovnanější.
 • 00:19:00 Žlutá barva dosahuje
  do dvou třetin, téměř skoro
 • 00:19:04 až ke konci ocasu u některých per
  a je výrazně sytější žluté barvy.
 • 00:19:08 Zkontroluje se, zda už ptáka
  neokroužkoval někdo jiný.
 • 00:19:12 Na tomto místě se letos chytili
  ptáci s italským, švýcarským
 • 00:19:15 nebo lotyšským kroužkem.
 • 00:19:18 Každý kroužek má jedinečnou
  kombinaci čísel a písmen.
 • 00:19:24 Na kroužku je samozřejmě napsáno
  Národní muzeum Praha,
 • 00:19:27 což je velice dobrá adresa.
 • 00:19:29 Z minulých let jsou známy
  i případy, kdy byl vložen kroužek
 • 00:19:33 do obálky z Afriky a bylo tam jenom
  napsáno Národní muzeum Praha
 • 00:19:37 a opsáno číslo toho kroužku,
  a přesto to došlo, což je úžasný.
 • 00:19:41 Každý pták se eviduje
  a dá se tak při dalším odchytu
 • 00:19:44 rychle určit jeho pohyb.
 • 00:19:46 V poslední době máme nález naší
  volavky na Kapverdských ostrovech,
 • 00:19:52 což je vůbec nejzápadnější nález
  našeho kroužkovaného ptáka.
 • 00:19:55 Dálkový rekord drží rákosník,
  který uletěl přes 9 000 km
 • 00:19:59 až do Jihoafrické republiky.
 • 00:20:01 Moderní věda umožňuje využití
  vysílaček nebo čipů.
 • 00:20:05 Vraťme se ale k výpomoci
  ornitologů amatérů,
 • 00:20:08 kterých v Česku působí víc než 300.
  Jaké vybavení potřebují?
 • 00:20:12 Nejběžnější způsob jsou
  tyto nárazové sítě
 • 00:20:15 pro většinu druhů ptáků.
 • 00:20:17 Chytají se tímto způsobem nejenom
  pěvci, čili ptáci malé velikosti,
 • 00:20:21 ale třeba ptáci až do velikosti
  dravců, káněte lesního apod.
 • 00:20:25 Svoje místo mají ale také
  sklopné sítě, vrše a pasti.
 • 00:20:28 Jen během půldenního natáčení
  ornitologové v Říčanech chytili
 • 00:20:32 a okroužkovali 428 čížků,
  13 stehlíků a 1 sýkoru koňadru.
 • 00:20:37 Jsou ale i druhy,
  které se takřka chytnout nedají.
 • 00:20:41 Mám na mysli konkrétně třeba
  orlovce říčního, což je takový
 • 00:20:45 druh, který naším územím jenom
  protahuje, alespoň nejsou
 • 00:20:48 zaznamenána hnízdění.
 • 00:20:50 Sbírá ryby z vodní hladiny,
  čili ten pták je skutečně
 • 00:20:54 dá se říct nedostupný.
 • 00:20:56 Pokud vím, u nás byl kroužkován
  jediný pták, který se dostal
 • 00:21:00 do zajetí, do záchranné
  stanice na Pavlově.
 • 00:21:03 Toho bychom mohli označit
  jako druh téměř nechytatelný.
 • 00:21:06 Sebraná data mají velkou cenu.
 • 00:21:09 Ornitologové v současnosti
  připravují podrobný atlas všech
 • 00:21:12 stěhovavých ptáků, kde budou přesné
  mapy základních migračních tras.
 • 00:21:17 Na otázky PLANETY VĚDA odpovídal
  Petr Voříšek z České společnosti
 • 00:21:21 ornitologické. Díky vám.
 • 00:21:23 Otázky jsou součástí i našich
  soutěží, minule jsme se ptali
 • 00:21:27 na to, kdy byla založena
  pevnost v Terezíně.
 • 00:21:30 Správná odpověd je roku 1780.
  Vítěz:
 • 00:21:33 Otázka dnešního vydání: Který pták
  byl vyhlášen ptákem roku 2008?
 • 00:21:37 Odpovědi zasílejte na adresu:
 • 00:21:43 Cenu pro vás znovu připravila
  Česká geologická služba.
 • 00:21:46 Tolik z PLANETY VĚDA. Na shledanou.
 • 00:21:49 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2008