iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 5. 2007
18:31 na ČT24

1 2 3 4 5

11 hlasů
2748
zhlédnutí

Planeta Věda

Sysel

21 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Planeta Věda

 • 00:00:26 Dobrý den, začíná PLANETA VĚDA.
 • 00:00:29 Dnes se podíváme zblízka na osud
  jednoho z nejohroženějších
 • 00:00:32 českých savců - sysla obecného.
 • 00:00:34 Dřív byl prakticky všude,
  dnes se s ním setkáte
 • 00:00:37 na posledních 29 místech v ČR.
 • 00:00:40 Přírodovědci navíc každým rokem
  hlásí spíš špatné zprávy.
 • 00:00:44 Syslí kolonie se zmenšují,
  některé zanikají úplně.
 • 00:00:47 Naším průvodcem bude docent
  František Sedláček, zoolog
 • 00:00:51 z biologické fakulty Jihočeské
  univerzity v Českých Budějovicích.
 • 00:00:55 Je případ sysla v české krajině,
  v české přírodě ojedinělý?
 • 00:01:03 Bohužel není. A nejenom v naší
  krajině, ale obecně současná
 • 00:01:07 kulturní krajina ohrožuje
  existenci mnoha druhů.
 • 00:01:11 Jedním z nejdůležitějších
  nebo nejzávažnějších faktorů
 • 00:01:15 je rozmělňování habitatů,
  rozmělňování životního prostředí
 • 00:01:18 konkrétního druhu.
 • 00:01:22 Bohužel mnoho aktivit člověka vede
  k tomuhle rozmělňování, zmenšování.
 • 00:01:29 Jsou to například dopravní stavby,
  silnice, dálnice, velké plochy
 • 00:01:35 polí, nevhodné kácení
  lesních porostů.
 • 00:01:43 Sysli vyburcovali mediální
  pozornost před několika měsíci.
 • 00:01:47 Na místě, kde žije nejpočetnější
  česká kolonie, by mohl
 • 00:01:50 vyrůst olympijský stadion.
  Zvítězí sysli nebo sportovci?
 • 00:01:54 Podle nejnovějších plánů
  se plánovaná výstavba
 • 00:01:57 syslů snad nedotkne.
 • 00:01:59 Jsme na sportovním letišti
  v pražských Letňanech.
 • 00:02:03 Počasí nám nepřeje, i přesto
  ale po krátkém trávníku občas
 • 00:02:06 přeběhne nebo zapanáčkuje taková
  větší krémově zbarvená myš
 • 00:02:09 nebo spíš veverka.
 • 00:02:11 V letním období se to tady
  sysly doslova hemží.
 • 00:02:17 Teď se nacházíme
  na Letňanském letišti.
 • 00:02:20 Je to lokalita, která byla v roce
  2005 vyhlášena národní přírodní
 • 00:02:24 památkou, díky výskytu
  sysla obecného.
 • 00:02:27 A vlastně se jedná
  o nejpočetnější lokalitu v ČR.
 • 00:02:30 Odhad početnosti je zhruba
  asi 600 jedinců.
 • 00:02:35 Dospělý sysel neváží ani půl kila.
 • 00:02:37 Z dlouhého zimního spánku,
  který může trvat i třičtvrtě roku,
 • 00:02:41 se probouzí většinou v dubnu.
 • 00:02:43 Ven z podzimní nory ho vyláká
  první slunce.
 • 00:02:46 Před sebou má celou řadu úkolů,
  nejdřív splodit potomky
 • 00:02:49 a hned potom se začít vykrmovat
  na příští zimu.
 • 00:02:53 Narozdíl od jiných hlodavců si
  totiž nevytváří zimní zásoby,
 • 00:02:56 přežít musí z podkožního tuku.
 • 00:03:01 Sysel obecný žije v takových
  koloniích o několika desítkách,
 • 00:03:05 stovkách, někde až tisíce jedinců
  na vhodných místech, na vhodných
 • 00:03:11 lokalitách, kde především je nízká
  stepní vegetace, kde je vhodný
 • 00:03:17 substrát, kde je vhodná půda.
 • 00:03:21 A na těchto místech můžeme
  spatřit sysla ve velké hustotě.
 • 00:03:28 Své území si neustále
  kontrolují panáčkováním.
 • 00:03:31 Právě proto potřebují sysli krátký
  trávník, mají v něm přehled
 • 00:03:35 o blížícím se nebezpečí.
 • 00:03:38 V dlouhé trávě se doslova ztrácejí
  a stávají se snadnou kořistí
 • 00:03:41 koček, hranostajů nebo tchořů.
 • 00:03:47 Je tedy vázaný na krátkostébelné
  porosty a ještě vyžaduje suchá
 • 00:03:53 místa, kde je hladina spodní vody
  velmi hluboko pod povrchem země.
 • 00:03:58 V takových místech
  si pak hloubí nory.
 • 00:04:00 Těch nor jsou dva typy,
  jedním jsou takové úkrytové nory,
 • 00:04:04 to jsou jenom krátké šikmé tunely.
 • 00:04:07 To si dělá například na okraji pole
  nebo v nějakém biotopu,
 • 00:04:11 kam chodí za potravou.
 • 00:04:15 A pak má trvalé nory, to jsou
  tedy stavby, které můžou být
 • 00:04:18 řádově až do 10 metrů.
 • 00:04:21 Přírodovědci vyrážejí do terénu
  několikrát za rok.
 • 00:04:25 Na většina lokalit ale v posledních
  letech napočítají
 • 00:04:28 sotva pár desítek zvířat.
 • 00:04:31 Máme co do činění s několika
  desítkami izolovaných populací,
 • 00:04:35 které bohužel nemohou
  mezi sebou komunikovat.
 • 00:04:39 A to vede samozřejmě
  k různým důsledkům.
 • 00:04:42 Mezi ty nejdůležitější patří,
  že se zužuje genetická variabilita,
 • 00:04:47 že dochází k tzv. imbrednímu efektu
  a že se vzdaluje genetická kvalita
 • 00:04:54 mezi jednotlivými populacemi.
 • 00:05:00 Izolované ostrůvky syslích
  trosečníků pak snadno podlehnou
 • 00:05:03 zkáze, stačí vydatný přívalový
  déšť nebo rychlé tání sněhu,
 • 00:05:07 které sysly doslova vyplaví.
 • 00:05:12 Ty populační trendy
  jsou velmi různorodé.
 • 00:05:15 Lokality jsou v současné době
  ovlivňované spíše náhodnými faktory
 • 00:05:18 než nějakými globálními trendy.
 • 00:05:21 Na řadě lokalit dochází
  k úbytku zvířat z různých příčin.
 • 00:05:25 Třeba máme přesně zdokumentováno,
  že lokalita Trhovky zanikla
 • 00:05:30 v důsledku přívalových
  dešťů ve dvou
 • 00:05:33 po sobě následujících letech.
 • 00:05:35 Černý křížek na mapě výskytu syslů
  si v případě kempu Trhovky
 • 00:05:38 u Orlické přehrady udělali
  přírodovědci v roce 2005.
 • 00:05:43 Pojďme se teď podívat na několik
  biologických zajímavostí o syslech.
 • 00:05:47 V přírodě se sysel dožívá
  maximálně pěti let.
 • 00:05:50 V průměru je to ale mnohem míň,
  necelé dva nebo tři roky.
 • 00:05:54 Většinu svého života prospí,
  zimní spánek sysla
 • 00:05:57 trvá 180 - 210 dní.
 • 00:06:00 Jeho tělesná teplota přitom
  klesne na pouhé 3°C.
 • 00:06:04 Každý prospaný den spotřebuje
  sysel téměř půl procenta
 • 00:06:07 své tělesné hmotnosti.
 • 00:06:10 Energeticky nejnáročnější
  je samotné probouzení.
 • 00:06:13 Pane docente, čím dalším
  je ještě sysel zajímavý?
 • 00:06:20 Sysel je zajímavý pro nás především
  tím, že bychom mohli s tímto druhem
 • 00:06:25 postupovat jako s modelovým druhem
  studia i pro jiné druhy v krajině,
 • 00:06:30 které ubývají.
 • 00:06:33 Podobně jako sysla, který je omezen
  na určitá malá území, ještě máme
 • 00:06:37 několik dalších druhů, kde bychom
  mohli podobně postupovat.
 • 00:06:43 Které druhy jsou to konkrétně?
 • 00:06:45 Je to například velmi zajímavý druh
  plh zahradní, o kterém většina
 • 00:06:50 veřejnosti ani neví,
  že v našich lesích žije.
 • 00:06:55 Dokonce ani mnoho zoologů
  ho v přírodě nevidělo.
 • 00:06:59 Tento druh by bylo zase velmi
  zajímavé prostudovat
 • 00:07:03 z populačně genetického hlediska.
 • 00:07:06 Vraťme se zpátky k syslům.
  Jaká je jejich role v ekosystému?
 • 00:07:11 Váží se na sysly třeba
  některé organizmy?
 • 00:07:14 Z ekosystémového hlediska by se
  dalo říct, že sysel je konzument
 • 00:07:18 prvního řádu a na něj se váží
  predátoři, konzumenti vyššího řádu
 • 00:07:24 jako například tchoř stepní.
 • 00:07:28 Pojďme se teď podívat
  trochu do minulosti.
 • 00:07:31 Dnes syslí kolonie chrání
  evropský systém NATURA 2000.
 • 00:07:35 Ještě před 50 lety se ale jednalo
  o nevítaného hosta.
 • 00:07:39 Sysel a člověk spolu žijí
  odnepaměti v dobrém i zlém.
 • 00:07:43 Byla to totiž právě lidská činnost,
  která umožnila sysům přejít
 • 00:07:47 z Malé Asie až do střední Evropy.
 • 00:07:50 Na našem území se tento hlodavec
  objevil už ve středověku.
 • 00:07:55 Původně se vyskytoval zejména
  v jižní a jihovýchodní části
 • 00:07:58 Moravy, která je takovým přirozeným
  stepním regionem u nás.
 • 00:08:02 Ale ve středověku, kdy došlo
  k rozsáhlému osidlování
 • 00:08:05 a odlesňování, tak vlastně člověk
  otevřel syslovi cestu,
 • 00:08:09 a tím pronikl sysel více
  do vnitrozemí Čech a českých krajů.
 • 00:08:14 Tak to vydrželo několik století.
 • 00:08:16 Ostatně to potvrzují archeologické
  vykopávky, právě ve vrcholném
 • 00:08:20 středověku byly nálezy syslů
  ve vykopávkách nejpočetnější.
 • 00:08:25 Před 200 lety nebyl sysel
  v Česku žádnou vzácností,
 • 00:08:29 zlom nastal až
  v polovině 20. století.
 • 00:08:32 Vztah člověk - sysel narušila
  kolektivizace zemědělství.
 • 00:08:36 V 50. letech minulého století byl
  sysel jedním z úhlavních nepřátel
 • 00:08:40 zkolektivizovaného zemědělství.
 • 00:08:44 Opravdu se vyhlašovaly velké akce:
  hubte sysly.
 • 00:08:47 Dokonce za ocásek sysla
  se vyplácela nějaká odměna.
 • 00:08:51 Syslové byli hubeni ve velkém
  a byli řazeni mezi polní škůdce.
 • 00:08:55 Největší ránu malému hlodavci
  ale zasadila samotná změna způsobu
 • 00:08:59 hospodaření, malá políčka
  se proměnila v nekonečné lány.
 • 00:09:03 Z menších pastvin
  se vytratily ovce a krávy.
 • 00:09:06 Nízký porost, kdysi plný syslích
  nor, se proměnil v houští.
 • 00:09:11 Změna krajiny vedla k tomu,
  že populace sysů
 • 00:09:16 se staly ostrůvkovité.
 • 00:09:19 Kdo se trochu zajímá o ekologii,
  o biologii, tak ví,
 • 00:09:23 že ostrůvkovitá populace je velice
  snadno zranitelná.
 • 00:09:26 V případě syslů stačí třeba období
  dlouhých dešťů, třeba 2 - 3 týdny
 • 00:09:30 dešťů, a ta populace může být
  natolik postižena, že vyhyne.
 • 00:09:34 A protože je ostrůvkovitá,
  nemůže být doplněna z okolních
 • 00:09:39 populací, a to vede k tomu,
  proč syslové ubývají.
 • 00:09:43 Dopad kolektivizace na počet
  syslích kolonií byl katastrofální.
 • 00:09:48 Hlodavec, který ještě
  před 50 lety obýval
 • 00:09:51 zhruba třetinu české krajiny,
  se dnes vyskytuje na 4 % území.
 • 00:09:56 Některé zásahy člověka do přírody
  ale syslům přece jen prospěly.
 • 00:10:00 Kruh se uzavírá, většina
  z posledních kolonií sysla
 • 00:10:03 v Česku přežívá tam, kde lidé
  pravidelně sekají trávu.
 • 00:10:07 Když si dnes vezmeme tu dvacítku
  obsazených lokalit, tak velkou část
 • 00:10:11 z nich my charakterizujeme
  jako takzvaná "iště",
 • 00:10:14 protože jsou to z velké části
  buď letiště nebo nějaká hřiště
 • 00:10:18 nebo dostihová závodiště apod.
 • 00:10:21 Ochočení sysli tak v létě pobíhají
  třeba na golfovém hřišti
 • 00:10:24 v Karlových Varech nebo v kempu
  na jihočeské Albeři.
 • 00:10:29 Na mapě vidíte, kde všude se sysel
  vyskytoval ještě v 50. letech
 • 00:10:33 a také dnes, to jsou
  ty červené tečky.
 • 00:10:36 Jeho největší česká kolonie je
  na pražském Letňanském letišti,
 • 00:10:40 další například na Rané v Českém
  středohoří, v Loděnicích u Prahy,
 • 00:10:43 na golfovém hřišti v Karlových
  Varech, to je dokonce
 • 00:10:47 jeho nejzápadnější kolonie.
 • 00:10:49 Další je třeba na letišti
  ve Strakonicích.
 • 00:10:52 Ve studiu vítám dalšího hosta,
  je to Štěpánka Hulová
 • 00:10:55 z Jihočeské univerzity.
 • 00:10:57 Můžete říci nějaké srovnání
  se světem, došlo tam také
 • 00:11:01 k úbytku kolonií sysla?
 • 00:11:07 Centrum rozšíření sysla obecného
  vlastně spadá
 • 00:11:10 do jihovýchodní Evropy.
 • 00:11:13 Ještě v Rumunsku a v Bulharsku
  jsou tamější populace ještě
 • 00:11:17 doposud velice početné.
 • 00:11:19 A vůbec i ten charakter rozšíření
  sysla obecného v těchto zemích
 • 00:11:23 je jiný, má ještě v podstatě
  metapopulační charakter,
 • 00:11:27 což znamená, že jednotlivé populace
  mezi sebou stále komunikují
 • 00:11:32 a dochází k migraci mezi nimi.
 • 00:11:34 Kdežto právě ČR je specifická tím,
  že jednotlivé kolonie
 • 00:11:39 jsou velice izolované.
 • 00:11:43 Jsou to vlastně takové ostrůvky,
  které mezi sebou
 • 00:11:46 nemají šanci komunikovat.
 • 00:11:50 U vás na Jihočeské univerzitě
  probíhá zajímavý výzkum.
 • 00:11:55 Vy se snažíte podívat na sysly
  po té genetické stránce.
 • 00:11:58 K čemu to může být dobré?
 • 00:12:00 Je to určitě jeden náhled na to,
  proč vlastně sysel obecný
 • 00:12:04 v naší krajině mizí.
 • 00:12:07 My nevíme, jak vlastně
  ta fragmentace habitatu
 • 00:12:11 se podepsala nebo odrazila
  v jeho genetické struktuře.
 • 00:12:16 My se snažíme vypátrat,
  jak vlastně je na tom sysel
 • 00:12:20 obecný s genetickou variabilitou.
 • 00:12:23 Z ušního boltce sysla získají
  vědci malý vzorek tkáně,
 • 00:12:28 který pak v laboratoři
  projde genetickou analýzou.
 • 00:12:30 Podle rozdílů v DNA se pak
  zjišťuje podobnost
 • 00:12:34 mezi jednotlivými populacemi.
 • 00:12:36 Důležitá je speciální DNA,
  která nepodléhá tlakům prostředí.
 • 00:12:40 My jsme přišli na to, že genetická
  variabilita u sysla obecného,
 • 00:12:47 tedy u šesti vybraných populací,
  co jsme měli k dispozici,
 • 00:12:50 tak jsme zjistili,
  že je velice nízká.
 • 00:12:54 A vlastně ta izolovanost
  zapříčinila to, že jsou
 • 00:12:57 ty populace geneticky odlišné.
 • 00:13:00 Testy potvrdily, že mezi
  jednotlivými koloniemi neprobíhá
 • 00:13:03 žádná genetická výměna.
 • 00:13:05 Zvířata na jednotlivých místech
  se množí jenom mezi sebou.
 • 00:13:11 My jsme například zjistili,
  že nejenom, že je velmi snížená
 • 00:13:14 ta neutrální genetická variabilita,
  ale je snížená i variabilita genů,
 • 00:13:17 které zodpovídají například
  za odpověď vůči parazitům,
 • 00:13:20 to jsou geny tzv. hlavního
  histokompatibilního systému.
 • 00:13:25 A v podstatě každá ta česká
  populace má na určitém tomhle genu
 • 00:13:28 pouze jednu formu toho genu.
 • 00:13:30 Znamená to, že kdyby se do té
  populace dostali někteří paraziti,
 • 00:13:35 na něž ti jedinci nebudou vlastně
  připraveni, tak ti paraziti můžou
 • 00:13:39 velmi rychle způsobit zhoubu téhle
  populace, protože ta genetická
 • 00:13:42 variabilita v té populaci už není.
 • 00:13:45 Křížení příbuzných zvířat se jako
  první projeví na zdravotním stavu
 • 00:13:49 mláďat, většina z nich nepřežije.
 • 00:13:54 Kolega Honza Matějů studoval
  velice detailně tu populaci
 • 00:13:58 v Karlových Varech a zjistil,
  že tam vlastně 90 % mláďat
 • 00:14:02 z toho roku umírá.
 • 00:14:06 My zároveň přes tu genetiku
  jsme zjistili, že tato populace
 • 00:14:10 je vlastně nejvíce imbrední,
  nejvíce dochází k tomu
 • 00:14:13 příbuzenskému křížení,
  což může být jeden znak.
 • 00:14:17 Pomoci druhu, který se dostal
  do genetické krize,
 • 00:14:20 může příliv nových genů zvenčí.
 • 00:14:22 Pokud jiná zvířata nejsou nablízku,
  je potřeba zásah ochranářů.
 • 00:14:25 Na Floridě se tak např. podařilo
  podpořit populace pumy americké.
 • 00:14:29 Jednotlivé populace těchto pum
  jsou poměrně izolované.
 • 00:14:34 A vlastně v důsledku téhle
  izolovanosti došlo
 • 00:14:38 v jedné z těch populací
  k významnému navýšení frekvencí
 • 00:14:41 různých genetických chorob,
  různých negativních změn.
 • 00:14:45 Po takovém teoretickém výpočtu
  a předběžném testování genetické
 • 00:14:50 variability potom došlo
  k opravdu cílené reintrodukci
 • 00:14:54 určitých zvířat.
 • 00:14:56 A aniž by se nějak narušil genofond
  té původní populace,
 • 00:14:59 tak došlo velmi výrazně ke snížení
  všech těch negativních jevů.
 • 00:15:03 Vysazování nových zvířat by mohlo
  v budoucnu pomoci i českým syslům.
 • 00:15:08 Pane docente, s kým ještě na tomto
  genetickém projektu spolupracujete?
 • 00:15:13 Spolupracujeme s Ústavem
  biologie obratlovců v Brně
 • 00:15:21 a s Ústavem živočišné fyziologie
  a genetiky v Liběchově.
 • 00:15:27 Když se na to podíváme, myslíte,
  že si sysel dokáže z téhle
 • 00:15:31 genetické pasti poradit sám?
 • 00:15:35 To je zajímavá otázka.
 • 00:15:37 My budeme pozorovat jednotlivé
  populace sysla obecného,
 • 00:15:41 jestli u nich nedochází k takovému
  efektu úzkého hrdla, odborně
 • 00:15:46 bottle neck efektu, kdy právě
  některá zvířata, některé genotypy
 • 00:15:52 jsou úspěšné i za těchto
  současných podmínek.
 • 00:15:59 A tyhle genotypy jsou potom schopny
  prosperovat i za těchto podmínek.
 • 00:16:05 Tahle zvířata my bychom potom mohli
  eventuálně využít při další
 • 00:16:11 introdukci, při dalším záchranném
  programu sysla obecného.
 • 00:16:22 Když se podíváme na ten efekt
  zúženého hrdla, jsou nějaké
 • 00:16:25 jiné živočišné druhy, kde se tahle
  poměrně riskantní záležitost
 • 00:16:28 odehrála a ten živočišný druh
  se podařilo zachránit i přes
 • 00:16:33 tu nepřízeň možných degenerací
  a vysoké úmrtnosti mláďat?
 • 00:16:41 Tak zatím je to známo u několika
  druhů, například u geparda
 • 00:16:46 štíhlého, křečka zlatého.
 • 00:16:50 Předpokládá se, že tohle proběhlo
  i u některých kytovců, možná
 • 00:16:54 že to proběhlo u bobra evropského.
 • 00:16:59 Tady ta změna nebo zúžení
  té populační genetické variability
 • 00:17:07 se možná odehrála i u dalších
  druhů, ale my to přesně samozřejmě
 • 00:17:14 nevíme, protože to vyžaduje
  rozsáhlé studie.
 • 00:17:21 Rizika efektu zúženého hrdla
  jsou vysoká, stačí jediný parazit
 • 00:17:26 a celá populace může přijít nazmar.
 • 00:17:29 I proto ochránci přírody
  samozřejmě nechtějí čekat,
 • 00:17:32 jestli si sysel poradí sám,
  a snaží se pomáhat aktivně.
 • 00:17:35 Zatím ale narážejí na mnohá úskalí,
  nároky zdánlivě obyčejného
 • 00:17:40 hlodavce jsou nevyzpytatelné.
 • 00:17:45 Pomoci skomírajícím syslím
  populacím zvenčí se už zoologové
 • 00:17:49 v minulosti pokusili několikrát.
 • 00:17:52 S výjimkou jediného případu
  zatím vždy neúspěšně.
 • 00:17:57 V minulosti proběhly asi čtyři
  velké akce a dva menší transfery,
 • 00:18:01 kdy bylo snahou navrátit sysla
  na jeho původní nebo historická
 • 00:18:04 místa, stanoviště.
 • 00:18:07 Většinou se to provádělo tak,
  že v nějaké početnější kolonii
 • 00:18:10 se nachytalo několik zvířat,
  většinou 20, maximálně 40 zvířat.
 • 00:18:15 Aby si sysli na nový domov lépe
  zvykli, umístili je ochranáři
 • 00:18:19 nejdřív do ohrádky, ve které jim
  připravili i nory, v prvních dnech
 • 00:18:23 je dokonce přikrmovali.
 • 00:18:25 Přežít zimu a dokonce se
  i rozmnožit dokázali sysli
 • 00:18:28 jen v jediném případě.
 • 00:18:30 Zvířata z golfového hřiště
  v Karlových Varech byla tehdy
 • 00:18:33 dopravena do blízkého kempu
  Vítkův vrch.
 • 00:18:35 I tato akce ale skončila
  s otazníkem.
 • 00:18:41 V roce 2000 jsme tam přenesli
  34 zvířat, která jsme tam vypustili
 • 00:18:45 do připravené ohrádky a byly tam
  udělané provizorní úkryty a nory.
 • 00:18:49 Ta zvířata se samozřejmě po čase
  z té ohrádky prohrabala
 • 00:18:54 a obydlela území toho kempu.
 • 00:18:58 V následujícím roce jsme tam
  obdobným způsobem donesli
 • 00:19:02 dalších 26 zvířat.
 • 00:19:05 Zase se tam ta zvířata nějakou dobu
  zdržovala, ale postupně
 • 00:19:09 se v kempu počet zvířat snižoval
  a mizela odtud.
 • 00:19:13 A jak jsme posléze zjistili,
  tak ta zvířata se přestěhovala
 • 00:19:18 zhruba 300 metrů vzdušnou čarou
  na plochy mezinárodního letiště
 • 00:19:22 v Karlových Varech, kde dodneška
  existuje nějaká kolonie
 • 00:19:26 zhruba 30 - 35 zvířat.
 • 00:19:29 Zvířat v předchozích výsadcích
  bylo zřejmě příliš málo.
 • 00:19:33 Podle zkušeností slovenských
  ochranářů je k úspěšnému obnovení
 • 00:19:36 syslího osídlení zapotřebí
  i několik stovek jedinců,
 • 00:19:40 české kolonie jsou
  ale už tak příliš malé.
 • 00:19:44 Každý sysel převezený jinam
  tak znamená oslabení
 • 00:19:47 stávající populace.
 • 00:19:49 Existují ale místa,
  kde se řešení samo nabízí -
 • 00:19:52 zvětšit areál rozšíření
  nebo propojit oddělené kolonie.
 • 00:19:56 Tady se to řešení nabízí
  poměrně jednoduché.
 • 00:20:00 Jak je vidět, tak vzdálenost
  mezi vrchem Raná a letištěm Hrádek,
 • 00:20:05 kde je malá populace syslů,
  je poměrně krátká.
 • 00:20:10 Stačilo by jednoduchou úpravou,
  vynecháním nějakých dvou
 • 00:20:14 20metrových pásů v těch polních
  kulturách vytvořit meze,
 • 00:20:19 po kterých by ta zvířata mohla
  přecházet mezi oběma lokalitami.
 • 00:20:26 Právě na Rané se syslům
  v posledních letech daří,
 • 00:20:29 správa zdejší chráněné krajinné
  oblasti jim totiž
 • 00:20:33 přizpůsobila hospodaření.
 • 00:20:35 Z původních několika desítek
  jich tu dnes pobíhá přes 200.
 • 00:20:38 Poslední alternativou pro sysly
  může být umělý chov,
 • 00:20:42 i tady ale zatím visí otazníky.
 • 00:20:44 Voliéru s pěti zvířaty
  má už měsíc i pražská Zoo.
 • 00:20:48 Ten plán počítá nakonec
  až celkem zhruba s 20 zvířaty.
 • 00:20:52 Pakliže se teda ta zvířata usadí
  v té voliéře a začnou
 • 00:20:56 se rozmnožovat, tak v následujícím
  roce bychom tu voliéru otevřeli
 • 00:20:59 a zpřístupnili syslům
  celý ten svah.
 • 00:21:02 V žirafím výběhu může být
  prostor pro stovky syslů.
 • 00:21:07 Jaký je osud syslů v české přírodě?
 • 00:21:10 Já se obávám, pokud syslům
  nepomůžeme, pokud nezajistíme
 • 00:21:14 náležité podmínky na určitých
  lokalitách, tak to má bohužel sysel
 • 00:21:18 obecný v naší krajině spočítáno.
 • 00:21:23 Říká František Sedláček
  z biologické fakulty Jihočeské
 • 00:21:27 univerzity v Českých Budějovicích.
  Děkuji za pomoc s přípravou pořadu.
 • 00:21:31 Příště se podíváme, jak věda pomáhá
  bojovat s ohněm. Na shledanou.
 • 00:21:36 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2007

Související