iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 5. 2008
19:31 na ČT24

1 2 3 4 5

24 hlasů
3838
zhlédnutí

Prizma

Vědci bádají po tajemství vesmíru.

21 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Prizma

 • 00:00:03 PRIZMA
 • 00:00:14 Dobrý den! Letní počasí
  pomalu ale jistě vystrkuje drápky
 • 00:00:17 a tak jsem ráda, že jste si
  i přesto našli chvilku
 • 00:00:20 na magazín Prizma.
 • 00:00:21 Tady je malá ochutnávka
  dnešních reportáží.
 • 00:00:24 Jak rozluštit tajemství vesmíru
  - na to se pokusíme přijít
 • 00:00:27 s vědci z Evropské organizace
  pro jaderný výzkum.
 • 00:00:30 Nakoukneme tak do nejdražší
  laboratoře světa.
 • 00:00:33 Zamíříme do ruského Petrohradu.
 • 00:00:36 V tamním akváriu totiž krotí
  nebezpečné žraloky.
 • 00:00:40 A zajedeme si do Austrálie,
  kde rozjíždějí ambiciózní projekt.
 • 00:00:44 Zlepšit má dostupnost
  zdravotní péče.
 • 00:00:46 Jak? Vydržte do konce.
 • 00:00:49 Největší světová laboratoř
  možná brzy pomůže rozluštit
 • 00:00:52 vesmírné tajemství.
 • 00:00:54 Vědci z Evropské organizace
  pro jaderný výzkum
 • 00:00:57 spouštějí ve Švýcarsku
  zatím nejdůležitější
 • 00:00:59 z jejich dosavadních pokusů.
 • 00:01:01 Experiment Atlas má pomoci
  porozumět tomu, jak vznikl vesmír
 • 00:01:04 a z čeho se skládá.
 • 00:01:06 Hluboko v útrobách švýcarských Alp
  leží nejdražší laboratoř světa.
 • 00:01:10 Podzemní pracoviště za více než
  95 mld. Kč má odpovědět na otázku,
 • 00:01:14 jak vznikl svět.
 • 00:01:16 Ve 27 km dlouhém tunelu
  probíhají poslední montážní práce
 • 00:01:20 na novém urychlovači částic
  nazvaném Velký srážeč hadronů.
 • 00:01:23 V tomto složitém zařízení
  chtějí vědci vytvořit podmínky
 • 00:01:27 co nejpodobnější těm,
  které panovaly krátký okamžik
 • 00:01:30 po velkém třesku.
 • 00:01:31 Tím, že se vrátíme zpátky v čase,
  znovu vytváříme a zkoumáme
 • 00:01:35 fyzikální jevy, které utvářely
  vesmír v těch úplně prvních
 • 00:01:39 a nejmenších časových jednotkách.
 • 00:01:41 Je to neuvěřitelné, přes automobily
  a letadla jsme se dostali
 • 00:01:45 až ke zkoumání složení kosmu
  těmito prostředky.
 • 00:01:48 Věda zaznamenala ve 21. století
  velký pokrok.
 • 00:01:50 Právě posouvání jejích hranic
  je nejlepší součástí
 • 00:01:53 tohoto dobrodružství.
 • 00:01:55 Celé speciální zařízení tvoří
  soustava do kruhu propojených
 • 00:01:58 urychlovačů se 4 detektory.
 • 00:02:00 Nejmenší částice hmoty,
  elektrony a pozitrony,
 • 00:02:03 se uvnitř potrubí urychlí
  a získají velmi vysoké energie.
 • 00:02:07 Díky silnému elektrickému poli
  se energie nahustí do svazků.
 • 00:02:10 Aby se svazky udržely
  na kruhové dráze,
 • 00:02:13 zaostřuje je magnetické pole.
 • 00:02:16 Částice se přitom cíleně srážejí
  nebo narážejí na nepohyblivé terče.
 • 00:02:20 Vědce přitom nejvíc zajímají
  centra srážek,
 • 00:02:22 kde panují poměry blízké stavu
  vesmíru těsně po velkém třesku.
 • 00:02:26 Vyskytly se ale obavy,
  že by plánovaný pokus
 • 00:02:29 mohl zničit nejen výzkumné
  pracoviště, ale i planetu Zemi.
 • 00:02:32 Jsme si naprosto jistí,
  že k tomu nedojde,
 • 00:02:36 protože Zemi, Slunce a Měsíc
  neustále zasahují kosmické paprsky
 • 00:02:40 o mnohem větší síle,
  než tu dokážeme vytvořit.
 • 00:02:42 Tady to má výhodu v tom,
  že všechny paprsky
 • 00:02:45 jsou v jednom místě,
  takže můžeme pozorovat, co se děje.
 • 00:02:48 Víme, že nemůžeme udělat nic,
  co by se nedělo už milióny let.
 • 00:02:52 6500 vědců z 80 zemí světa
  zaznamená a vyhodnotí,
 • 00:02:55 co přesně se po srážce stalo.
 • 00:02:57 Budou se tu měřit
  různé vlastnosti částic,
 • 00:03:00 zapisovat údaje
  o drahách částic v oblasti,
 • 00:03:04 kde vyletují z místa srážky.
 • 00:03:05 Fyzici si od ohromujícího pokusu
  slibují zisk
 • 00:03:08 nepřeberného množství informací.
 • 00:03:10 Ty jim pomohou zpracovat
  tisíce počítačů
 • 00:03:13 vybavených speciálně
  upraveným softwarem,
 • 00:03:15 které se nacházejí v laboratoři
  v hloubce 50 až 150 metrů pod zemí.
 • 00:03:19 Tento program umožní vědcům
  analyzovat data,
 • 00:03:21 aniž by museli vědět,
  kde přesně jsou uložená
 • 00:03:25 a kde je umístěný počítač,
  který je zpracovává.
 • 00:03:28 Náš software dokáže dát
  všechna data dohromady,
 • 00:03:30 správně je uspořádat a poslat
  fyzikům požadované výsledky.
 • 00:03:34 Výzkumné pracoviště
  je skutečně obří.
 • 00:03:36 Na stavbu laboratoře posloužilo
  35.000 tun různých materiálů.
 • 00:03:39 Jen magnetů se použilo 1700.
 • 00:03:41 Například detektor Atlas je velký
  asi jako 6patrová budova.
 • 00:03:44 Zdá se paradoxní, že zkoumání
  něčeho tak neuvěřitelně malého
 • 00:03:48 vyžaduje tak velké přístroje.
 • 00:03:50 Důvod je jednoduchý.
 • 00:03:51 Částice s vyšší energií mohou
  pronikat silnější vrstvou hmoty.
 • 00:03:55 Aby se podařilo všechny zastavit,
  musí být obal co nejtlustší.
 • 00:03:59 Fyzici věří, že právě tyto
  ostře sledované částice
 • 00:04:02 jim pomohou najít odpovědi
  na co nejvíc otázek
 • 00:04:04 spojených se stvořením světa.
 • 00:04:08 Farmáři na východním pobřeží
  Austrálie zažívají nejhorší sucho
 • 00:04:11 za poslední roky.
 • 00:04:13 Starosti si dělají
  i ochránci přírody,
 • 00:04:15 vodní ptáci totiž pomalu
  nemají kde hnízdit.
 • 00:04:18 Rozhodli se proto upravit
  jednu bažinu a odklonit do ní vodu
 • 00:04:22 z drobných srážek.
 • 00:04:23 Bažina Barren Box byla
  ještě nedávno prakticky vyschlá
 • 00:04:27 a holé stromy trčely k nebi
  jako smutná připomínka
 • 00:04:30 dávno mrtvé zeleně.
 • 00:04:32 Mokřady využívali farmáři
  jako zásobník vody na zavlažování.
 • 00:04:35 Velká plocha a malá hloubka
  ale vedly k velkému odpařování
 • 00:04:39 a značným ztrátám.
 • 00:04:40 Proto se vodohospodáři rozhodli
  bažinu zmenšit
 • 00:04:43 a hladinu zvýšit pomocí hráze.
 • 00:04:46 Bažina měla původně rozlohu
  asi 3200 hektarů
 • 00:04:51 a byla maximálně 2 metry hluboká.
 • 00:04:53 Teď jsme ji rozdělili
  na mnohem menší plochu.
 • 00:04:55 Voda je vlastně asi jen v desetině
  původní rozlohy a tak zabraňujeme
 • 00:04:59 přílišnému odpařování.
 • 00:05:00 Během několika týdnů se do bažiny
  už nastěhovaly desítky druhů
 • 00:05:04 vodních ptáků.
 • 00:05:05 Do bažiny přitom přitéká voda
  ze srážek i z přepadů kanálů.
 • 00:05:09 To, co nastalo, když jsme tam
  vrátili vodu, bylo úžasné.
 • 00:05:12 Přiletěli a zahnízdili tam
  dokonce i mořští orli
 • 00:05:15 a to asi jen po 2 nebo 3 týdnech.
 • 00:05:18 Vodohospodáři si navíc pochvalují
  i značné úspory,
 • 00:05:21 kterých dosáhli díky tomu,
  že nádrž prohloubili.
 • 00:05:24 Podle některých výpočtů
  tak před vypařením zachrání
 • 00:05:27 každý rok až 20 gigalitrů
  životodárné tekutiny.
 • 00:05:29 Tu pak můžou využívat k zavlažování
  a pokud to bude potřeba,
 • 00:05:33 tak i odvádět do okolních řek.
 • 00:05:36 Je to skvělé, do řek se vrátí
  asi 292.000 megalitrů.
 • 00:05:41 Většina skončí v řekách
  Snowy a Muray.
 • 00:05:43 Ušetřených 20.000 megalitrů
  je hodně vody
 • 00:05:46 a je to zatím náš největší projekt.
 • 00:05:48 Úřady už uvažují i o tom,
  že znovu vysadí v okolí bažiny
 • 00:05:53 Barren Box nové stromy.
 • 00:05:54 Měly by nahradit ty, které zahubily
  střídavé záplavy a sucho.
 • 00:05:58 Podle ochranářů by se s novou
  zelení do mokřadů navíc vrátilo
 • 00:06:02 i hodně z původního života.
 • 00:06:05 V odlehlých džunglích
  a na vzdálených pastvinách
 • 00:06:08 v Nepálu se bojuje.
 • 00:06:09 Nemám ale na mysli střety
  povstalců s vládní garniturou.
 • 00:06:13 Nepálští vojáci mají políčeno
  na pytláky, kteří zabíjejí
 • 00:06:16 ohrožené druhy zvířat.
 • 00:06:17 S jednou takovou výpravou
  se vydáme po stopách těch,
 • 00:06:20 kteří loví jednorohé nosorožce.
 • 00:06:22 Není to úplně běžná expedice
  - nepálští vojáci
 • 00:06:26 na hřbetech slonů,
  vyzbrojení automatickými samopaly.
 • 00:06:29 Tak projíždějí bažinatými lesy,
  rákosinovou džunglí a plantážemi,
 • 00:06:34 aby pytlákům ztížili
  a nejlépe úplně překazili
 • 00:06:37 jejich práci - zabíjení
  jednorohých nosorožců
 • 00:06:40 - jedem, elektrickým proudem,
  kulkou.
 • 00:06:42 Nosorožčí rohy jsou totiž ceněným
  a vyhledávaným zbožím
 • 00:06:46 na černém trhu.
 • 00:06:47 Nosorožce ale ohrožují i domorodci.
 • 00:06:49 Těm totiž tenhle obrovský
  suchozemský tvor ničí úrodu.
 • 00:06:52 Pochopím, když někdo zabije
  nosorožce kvůli tomu, aby přežil,
 • 00:06:58 takže pokud jeho smrt
  třeba zachrání lidský život,
 • 00:07:01 tak prosím.
  Ale většinou to tak nechodí.
 • 00:07:04 Nosorožci jsou navíc důvěřiví
  a před lidmi často ani neutečou.
 • 00:07:07 Svůj podíl na jejich nebojácnosti
  má pravděpodobně i chabý zrak.
 • 00:07:10 Dokážou se na vás
  zadívat a neutéct.
 • 00:07:13 Prostě se v půlce kroku zastaví,
  přežvykují
 • 00:07:15 a hypnotizují vás pohledem.
 • 00:07:17 Ochránci zvířat a pracovníci
  Světového fondu divočiny
 • 00:07:20 dělají všechno možné,
  aby nosorožce ubránili.
 • 00:07:22 Uhlídat ale taková zvířata
  v rozlehlých savanách
 • 00:07:24 a nepřehledných džunglích
  není snadné.
 • 00:07:26 Chov v zajetí je zase dost nákladný
  - ročně vyjde v přepočtu
 • 00:07:30 až na 460.000 Kč na 1 zvíře.
 • 00:07:32 A rozvojové země
  dostatek prostředků nemají.
 • 00:07:34 Nemohou ani vzdorovat
  organizovaným pytlákům
 • 00:07:37 nebo podplaceným úředníkům
  v zemích, kde pár dolarů
 • 00:07:40 znamená velké bohatství.
 • 00:07:42 Tenhle muž dostal za transport
  rohů 300 dolarů.
 • 00:07:45 Teď si odpykává 15 let ve vězení.
 • 00:07:47 Najali mě, jen abych ty rohy
  někam dovezl.
 • 00:07:50 Nevěděl jsem,
  že jsou nosorožci tak ohrožení.
 • 00:07:53 Nějak si peníze vydělat musím.
 • 00:07:55 Třeba v Nepálu se snaží zvířata
  převážet do míst,
 • 00:07:58 která se dají lépe kontrolovat,
  v asijských rezervacích se pytláci
 • 00:08:02 dokonce přeplácejí, aby jim
  ve výsledku černý lov vynášel míň.
 • 00:08:05 Zdá se ale, že rohy nosorožců
  budou i nadále chtěným zbožím.
 • 00:08:09 Orientální medicína jim přičítá
  magické účinky a prášek z rohů
 • 00:08:12 jako například afrodiziakum
  nechybí snad v žádné lékárně
 • 00:08:15 na Dálném východě.
 • 00:08:19 V USA uspořádali vědecký festival
  pro děti.
 • 00:08:22 Na prestižním Technologickém
  institutu v Massachusetts
 • 00:08:25 nešlo jen o to,
  začít vychovávat mladé vědce.
 • 00:08:28 Organizátoři se hlavně snažili
  dětem vědu představit,
 • 00:08:32 zlepšit její image
  a samozřejmě je pobavit.
 • 00:08:34 Boston nedávno přivítal malé vědce.
 • 00:08:36 Čekali na ně pedagogové,
  herci a samozřejmě
 • 00:08:39 i výzkumní pracovníci.
 • 00:08:41 Ve workshopech se malí zvědavci
  mohli seznámit třeba s roboty,
 • 00:08:44 zahrát si na schovávanou
  za pomoci navigace GPS
 • 00:08:47 nebo zkusit postavit vodní raketu.
 • 00:08:50 Technologický institut
  v Massachusetts má i muzeum.
 • 00:08:53 Tam se návštěvníci podívali,
  jak věda vypadala dřív.
 • 00:08:56 Osahat si mohli třeba
  staré počítače nebo jízdní kola.
 • 00:08:59 Děti se nejdřív musí rozkoukat.
 • 00:09:04 Chvíli to trvá,
  než se začnou ptát.
 • 00:09:06 Pak je začne zajímat,
  co se kolem nich děje,
 • 00:09:08 a jak to můžou ovlivnit.
 • 00:09:10 Ve workshopu nazvaném
  Camp Kaleidoskop se děti učí
 • 00:09:13 v úplně jiném
  než školním prostředí.
 • 00:09:15 Nemusí sedět poslušně v lavicích,
  nikdo po nich nežádá
 • 00:09:18 přísnou disciplínu.
 • 00:09:19 A děti hýří nápady.
 • 00:09:21 S tímhle by se dalo dělat
  plno věcí.
 • 00:09:23 Já bych z toho udělal prak.
 • 00:09:24 Zatímco se děti baví,
  jejich rodiče s nimi nepřišli
 • 00:09:27 jenom kvůli zábavě.
 • 00:09:29 Mladí vědci budou odcházet
  s mnohými užitečnými vědomostmi.
 • 00:09:33 Věda se stává každodenní
  součástí našeho života.
 • 00:09:36 Ať už se tyhle děti budou někdy
  vědou zabývat profesně anebo ne,
 • 00:09:40 každopádně by s ní měly
  být seznámeny už od dětství.
 • 00:09:43 Velké oblibě se těší workshop,
  kde se používá navigace GPS.
 • 00:09:46 Děti třeba musí sledovat body
  vytyčené pomocí navigačního systému
 • 00:09:49 a včas se umět rozhodnout.
 • 00:09:54 Hra může být o ekologii
  nebo globálním oteplování.
 • 00:09:56 Pro děti to je velká příležitost,
  jak se dozvědět
 • 00:09:58 něco nového a užitečného.
 • 00:10:00 Učí se i dovednostem
  nezbytným v 21. století.
 • 00:10:02 Tedy týmové spolupráci,
  analyzování dat,
 • 00:10:04 porovnávání informací.
 • 00:10:06 Nejde jenom o to, najít řešení.
 • 00:10:08 Děti o něm hlavně musejí umět
  diskutovat a před ostatními
 • 00:10:11 svůj nápad obhájit.
 • 00:10:13 Teď zamíříme pod hladinu.
 • 00:10:15 Nikoliv ale pod hladinu oceánu,
  ale do akvária v ruském Petrohradu.
 • 00:10:18 Jeho největšími hvězdami
  jsou žraloci.
 • 00:10:20 Tamní chovatelé se pokoušejí
  o něco velmi neobvyklého
 • 00:10:23 - tyto údajně neovladatelné
  zabijáky se snaží zkrotit.
 • 00:10:27 Jedni z nejnebezpečnějších
  a zároveň nejvíce fascinujících
 • 00:10:30 tvorů naší planety.
 • 00:10:32 V oceánech nemají žraloci soupeře
  a stojí na samém vrcholu
 • 00:10:35 potravního řetězce.
 • 00:10:36 V ruském Petrohradu
  ale hrají úplně jinou roli.
 • 00:10:40 Ve zdejším obřím akváriu
  především baví diváky.
 • 00:10:43 Stará se o to tento muž.
 • 00:10:45 Sergej Pančuk
  chce návštěvníkům ukázat,
 • 00:10:47 že žraloci nejsou jen
  nevyzpytatelné a krvelačné bestie,
 • 00:10:51 ale že se naopak s člověkem
  dokážou docela dobře shodnout.
 • 00:10:54 A třeba s ním dokonce i tancovat.
 • 00:10:58 Podobné vodní hrátky byly až dosud
  vyhrazeny především kytovcům,
 • 00:11:02 kteří jdou dobře známí
  svou vysokou inteligencí
 • 00:11:04 - delfínům nebo kosatkám.
 • 00:11:06 Žraloci si dosud získali respekt
  spíš jako dokonalý
 • 00:11:09 živý nástroj na zabíjení.
 • 00:11:11 Podle Sergeje se ale inteligence
  žraloků podceňuje
 • 00:11:14 a pomocí klasické metody
  podmíněných reflexů
 • 00:11:16 je možné ovládat i je.
 • 00:11:18 Když udělám určité gesto,
  žralok se zavěsí na mou ruku
 • 00:11:22 a zůstane vztyčený.
 • 00:11:23 Samozřejmě za to očekává odměnu.
  To je základ celého tréninku.
 • 00:11:26 Nicméně každá ryba má stejně
  jako každý jiný tvor
 • 00:11:29 svůj osobitý charakter.
 • 00:11:31 Pro cvičitele je nejdůležitější
  snažit se mu porozumět.
 • 00:11:34 Zvíře je údajně ochotné na chvíli
  přenechat člověku vůdčí roli,
 • 00:11:38 pokud ví, že se mu to vyplatí
  - ať už jde o jinak
 • 00:11:42 velmi dravé žraloky bambusové
  nebo neméně hrozivě vypadající
 • 00:11:45 dvoumetrovou murénu.
 • 00:11:47 Máme tu 2 žraloky,
  samce a samičku.
 • 00:11:49 Říkáme jim Míša a Máša.
 • 00:11:51 Máša je trochu agresivní
  - pořád se snaží do něčeho kousat
 • 00:11:54 nebo něco trhat na kusy.
 • 00:11:56 Míša je naopak velmi oddaný.
 • 00:11:58 A pak tu máme murénu
  jménem Baghíra.
 • 00:12:00 I ta byla na začátku velmi útočná.
  Nyní už je ale klidná.
 • 00:12:03 Zvykla si na zdejší prostředí.
 • 00:12:05 Vystupujeme spolu před publikem
  každý den.
 • 00:12:07 Petrohrad se snaží být
  výkladní skříní nového,
 • 00:12:10 rychle bohatnoucího Ruska.
 • 00:12:12 Zdejší expozice mořského života
  je největší a nejmodernější,
 • 00:12:15 jakou v největší zemi
  světa najdete.
 • 00:12:17 32 akvárií stojí na ploše 5000 m2.
 • 00:12:20 Nejvíce pozornosti ale k sobě
  vždy přitahuje největší nádrž
 • 00:12:24 o obsahu 750.000 litrů vody,
  ve které Sergej vystupuje
 • 00:12:27 se svými dravými svěřenci.
 • 00:12:30 A ne vždy sklízí jen obdiv.
 • 00:12:32 Mořské centrum vzbuzuje značné
  rozpaky u ruských ochránců zvířat.
 • 00:12:36 Žralok, který tancuje
  podle lidských pokynů
 • 00:12:39 - něco takového prý zcela odporuje
  přirozenosti tohoto zvířete.
 • 00:12:42 Na Sergeje Pančuka padá podezření,
  že zvířata dopuje drogami.
 • 00:12:46 Predátoři žijí v souladu
  se svými vlastními
 • 00:12:50 zvířecími zákony.
 • 00:12:51 Jejich agresivní instinkty
  mohou ještě zesílit,
 • 00:12:54 pokud jsou chováni
  s ostatními jedinci v malých,
 • 00:12:57 uzavřených prostorech.
 • 00:12:58 Nemyslím si, že by je mohli
  zvládnut bez použití sedativ.
 • 00:13:02 Průlom v pohledu
  na nejobávanější mořské dravce
 • 00:13:05 nebo špinavý cirkusácký trik?
 • 00:13:07 Odpověď na tuto otázku
  zatím neznáme.
 • 00:13:09 Tak jako tak, žralokům
  to bezpochyby sluší víc
 • 00:13:12 ve volných vodách oceánu,
  než za sklem malého akvária.
 • 00:13:16 Jako každé velké město
  se i Los Angeles potýká
 • 00:13:18 s domovním odpadem.
 • 00:13:20 Řeší se nejen otázka kam s ním,
  ale i jak.
 • 00:13:22 Některým obyvatelům LA teď ubyla
  jedna nepříjemná povinnost.
 • 00:13:26 Těžké popelnice už nemusí
  stěhovat k silnici
 • 00:13:29 - kompletně se o ně postará
  jedna tamní firma.
 • 00:13:31 Samozřejmě ne zadarmo.
 • 00:13:33 16 dolarů měsíčně
  a je po starosti.
 • 00:13:36 Časově vytížení Kaliforňané
  přijali novou službu s nadšením.
 • 00:13:40 Zaměstnanci firmy na svoz odpadků
  zajedou až k jejich domu,
 • 00:13:44 vysypou kontejnery do svého vozu
  a prázdné je zase vrátí zpátky.
 • 00:13:48 Objíždějí rezidenční čtvrti města,
  když jsou jejich obyvatelé v práci.
 • 00:13:53 Nápad je společným dítětem
  Ricka Christophera,
 • 00:13:57 Craiga Strausse
  a Davida McSweeneyho.
 • 00:14:00 Znám to z vlastní zkušenosti.
 • 00:14:04 Žil jsem v domě, kde byly 4 byty.
 • 00:14:06 Jen já jsem odpadky
  vynášel k silnici.
 • 00:14:08 Bylo mi až zle z toho,
  že se tam válely třeba i měsíc.
 • 00:14:11 Jednou jsem si všiml, že je někdo
  nakládá v půl 12 v noci.
 • 00:14:14 Šel jsem mu poděkovat
  a až pak jsem zjistil,
 • 00:14:16 že je to má žena.
 • 00:14:18 Už se na to mé trápení
  nemohla dívat.
 • 00:14:20 Tak jsem si řekl,
  že radši někomu zaplatím,
 • 00:14:22 aby odvážel odpadky pravidelně.
 • 00:14:24 Myšlenka měla úspěch, zájemců
  o novou službu se našlo dost.
 • 00:14:28 Potřebují nás hlavně starší lidé
  a tělesně postižení.
 • 00:14:31 Jsou tu samozřejmě taky lenoši,
  ale terén tady na Hollywood Hills
 • 00:14:35 je hodně kopcovitý.
 • 00:14:36 Lidem se nechce nebo nemůžou
  tahat kontejnery
 • 00:14:39 nebo pytle s odpadky
  až k veřejné silnici.
 • 00:14:41 A takový kontejner má 50 kg.
 • 00:14:44 Jak si s ním poradí
  50kilová žena?
 • 00:14:46 Nová firma se ještě zavádí
  a občas se setkává i s nedůvěrou.
 • 00:14:50 Lidi si nejdřív myslí,
  že si z nich děláme legraci,
 • 00:14:55 potom ale říkají: "Škoda, že jsem
  na tak dobrý nápad nepřišel sám.?
 • 00:14:58 Životní prostředí ve velkoměstě
  nová firma na svoz odpadu
 • 00:15:02 nezhoršuje, naopak.
 • 00:15:03 Jejich sběrná auta
  jezdí na elektřinu.
 • 00:15:06 Neznečišťují tak ovzduší.
 • 00:15:11 Auto zvládne asi tak 40 km
  a tak sveze odpad
 • 00:15:14 z nejbližšího okolí.
 • 00:15:15 Trasy si ekonomicky plánujeme.
 • 00:15:17 Přijedeme, jdeme pro odpad,
  naložíme ho do vozu,
 • 00:15:19 dáme zpět kontejner
  a jedeme o dům dál.
 • 00:15:22 Bohužel, často máme potíže
  s parkováním,
 • 00:15:24 tak to někdy musíme i vzdát.
 • 00:15:26 Službu vítají hlavně lidé,
  kteří jsou pracovně vytížení.
 • 00:15:29 Lidé jsou hodně zaměstnaní.
 • 00:15:31 Pracují 40, 50 i 60 hodin týdně.
  Přijdou domů a jsou velmi unavení.
 • 00:15:35 Jeden z našich zákazníků
  nám pořád děkuje,
 • 00:15:37 že se o popelnici nemusí starat.
 • 00:15:40 Firma našla velkou podporu
  i na radnici
 • 00:15:42 městské části Beverly Hills.
 • 00:15:45 My v Beverly Hills
  s odpadem zacházíme zodpovědně.
 • 00:15:49 60 % z něj se na skládky nedostane.
 • 00:15:51 Jsou to tříděné odpadky
  a tak bioodpad kompostujeme.
 • 00:15:54 Hliník jde na recyklaci,
  stejně jako papír.
 • 00:15:57 A lidé z Beverly Hills se netají
  nadšením nad novou službou občanům.
 • 00:16:01 Řekl jsem si, že si od 65 let
  už budu dělat jen samou radost.
 • 00:16:06 A věčné starosti s odvozem odpadu
  do této kategorie rozhodně nepatří.
 • 00:16:10 Navíc, s manželkou jedeme
  příští týden do Argentiny
 • 00:16:13 a tak jsem rád,
  že mi jedna povinnost ubyla.
 • 00:16:17 Je to výborná služba.
 • 00:16:19 Vždyť k nám chodí zahradníci
  i lidi na úklid.
 • 00:16:22 A odvoz odpadků je totéž.
 • 00:16:23 Máme víc volného času a míň práce.
  Byl to bezvadný nápad.
 • 00:16:27 Majitelé firmy jsou spokojení,
  obchod jen kvete.
 • 00:16:29 Chystají se dokonce expandovat
  mimo Los Angeles
 • 00:16:32 a nabízet své služby na celém
  západním pobřeží Spojených států.
 • 00:16:37 Výzvy pomáhají rozšiřovat obzory
  a to nejen ve vědě.
 • 00:16:40 Své o tom ví malíř Edd Aragon
  z filipínské Manily.
 • 00:16:43 Před lety dostal zakázku pro jeden
  vyhlášený bar v Sydney.
 • 00:16:46 Nejen, že zajistil, že jeho díla
  budou vidět i ve zdánlivé tmě,
 • 00:16:50 ale zůstal malování v šeru
  i nadále věrný.
 • 00:16:53 Ne, tady skutečně nejde
  o abstraktní minimalistické umění
 • 00:16:57 a už vůbec ne o prázdná plátna.
 • 00:17:00 Obrazy Edda Aragona si prostě
  za denního světla neprohlédnete.
 • 00:17:04 Určené jsou pro stejné
  světelné podmínky,
 • 00:17:06 za jakých vznikaly - tmu
  prosvětlenou jen UV zářivkami.
 • 00:17:10 Nápad malovat neviditelné obrazy
  bývalého slavného
 • 00:17:13 komiksového malíře nadchl,
  věnuje se mu už řadu let.
 • 00:17:18 Je to zábava, můžu malovat ve tmě
  a navíc je to něco nového,
 • 00:17:21 ale není to žádná legrace,
  všechny moje malby jsou trvanlivé.
 • 00:17:25 Všechen materiál jsem testoval
  4 roky na slunci.
 • 00:17:28 Pomohlo mi to zjistit,
  které barvy vyblednou,
 • 00:17:30 zežloutnou nebo ztratí
  některé vlastnosti.
 • 00:17:33 Teď jsem si jist,
  že obrazy vydrží téměř navždy,
 • 00:17:36 tedy pokud je nebudete
  vystavovat přímému slunci,
 • 00:17:39 dešti nebo je sami nezničíte.
 • 00:17:41 Původně Edd používal
  k přípravě barev nerost,
 • 00:17:44 který shodou okolností nesl
  stejné jméno jako on - Aragonit.
 • 00:17:48 Ten se těží ve Španělsku,
  vyskytuje se ale i na Slovensku.
 • 00:17:52 Problém ale byla jeho vysoká cena.
 • 00:17:54 Pouhých 30 g totiž stálo v přepočtu
  přes 7000 Kč.
 • 00:17:58 Proto musel Edd zaimprovizovat
  a hledat levnější náhražku.
 • 00:18:01 Na umělcích, kteří používají
  neobvyklé postupy
 • 00:18:06 jako třeba UV záření, je zajímavé,
  že to dělají proto,
 • 00:18:09 aby někam posunuli umění,
  a ne pro zisk.
 • 00:18:11 Komerční stránka věci
  je většinou nezajímá.
 • 00:18:14 Potvrzují to i poměrně nízké ceny,
  za které Edd své obrazy prodává.
 • 00:18:18 Spíš než výdělek
  ho fascinují nové možnosti,
 • 00:18:21 které využití speciálních
  barev přináší.
 • 00:18:23 Zkouší stále další postupy
  a vítá i nápady
 • 00:18:26 svých známých a zákazníků.
 • 00:18:28 Dají se s tím dělat nové věci,
  např. když jde o portrét rodiny,
 • 00:18:31 ze které už někdo zemřel,
  tak žijící členy
 • 00:18:34 namaluji normálními barvami.
 • 00:18:36 Když se ale přepne na UV světlo,
  vynoří se mezi nimi i zesnulí
 • 00:18:39 namalovaní speciální barvou.
 • 00:18:41 Je to trošku strašidelné.
 • 00:18:43 Aragon na svých obrazech ztvárňuje
  komiksové postavy,
 • 00:18:46 rockové hvězdy i akty.
 • 00:18:48 Je přesvědčen, že malování
  speciálními barvami se hodí
 • 00:18:51 pro romantické výjevy,
  stejně jako pro zobrazení
 • 00:18:54 nejrůznějších temných vizí.
 • 00:18:55 Doufá, že svou výstavou osloví
  i své kolegy a pomůže tak rozšířit
 • 00:18:59 toto umění do všech koutů světa.
 • 00:19:02 V Austrálii se rozjíždí projekt,
  který má zlepšit dostupnost
 • 00:19:06 zdravotnické péče
  - hlavně na odlehlých místech Země.
 • 00:19:09 Nejde jen o běžné kontroly
  u praktického lékaře,
 • 00:19:12 ale i možnost konzultací
  se specialisty.
 • 00:19:15 A aby lidé z australského venkova
  nemuseli desítky kilometrů
 • 00:19:18 do velkých měst,
  hledá se jiné řešení.
 • 00:19:21 A tím je takzvaná telemedicína.
 • 00:19:23 Okamžitá diagnóza
  může zachránit život
 • 00:19:27 - třeba při hromadných haváriích
  nebo přírodních katastrofách.
 • 00:19:30 I malé zdravotní potíže
  můžou ale znamenat velký problém
 • 00:19:34 - například pro lidi
  z australského venkova.
 • 00:19:36 Na cestě do nemocnice
  do velkého města můžou strávit
 • 00:19:39 až několik hodin.
 • 00:19:40 A to třeba jen kvůli obyčejné
  preventivní prohlídce.
 • 00:19:43 Když se něco stane,
  lidé na odlehlých místech
 • 00:19:47 musí spoléhat pouze na radu
  po telefonu.
 • 00:19:49 Díky telemedicíně
  ale dostanou veškerou péči,
 • 00:19:51 kterou by jim poskytli
  lékaři v nemocnici.
 • 00:19:54 My zase získáme
  mnohem přesnější diagnózu.
 • 00:19:56 Speciální přístroje v sobě mají
  zabudované kamery
 • 00:19:59 a přenáší tak obraz i zvuk
  přímo do lékařské ordinace.
 • 00:20:02 Od letošního srpna
  začne tento systém využívat
 • 00:20:04 Alfredova nemocnice v Melbourne.
 • 00:20:06 Servis by měla poskytovat několika
  malým městům a vesnicím
 • 00:20:09 v Novém Jižním Walesu.
 • 00:20:11 Asociace telemedicíny
  by ho ale ráda do konce roku
 • 00:20:14 rozšířila i do jiných částí
  Austrálie.
 • 00:20:16 Telematika nemá v lékařské
  diagnostice obdoby.
 • 00:20:19 Je skutečně unikátní a obyvatelům
  vzdáleného venkova přináší
 • 00:20:22 jen samé výhody.
 • 00:20:23 Telematika je jednou
  z nejperspektivnějších oblastí
 • 00:20:26 lékařské informatiky.
 • 00:20:27 Rychle přenáší data, informace
  i obraz ke specialistovi
 • 00:20:31 a ten pak už jen využije
  své lékařské znalosti.
 • 00:20:33 Myslím, že už dnešní generace
  mladých začne tento druh
 • 00:20:37 zdravotnických služeb vyžadovat.
 • 00:20:38 A ta další generace
  se třeba bude snažit
 • 00:20:40 ještě víc ji rozšířit.
 • 00:20:42 Chodit k doktorovi na kontrolu
  se může stát zastaralým zvykem.
 • 00:20:45 Telemedicína zlepšuje dostupnost
  zdravotní péče, ale taky snižuje
 • 00:20:49 náklady na její poskytování.
 • 00:20:51 Monitorování pacientů doma
  navíc může zkrátit čas,
 • 00:20:53 který strávíte pobytem v nemocnici
  nebo v čekárně před ordinací.
 • 00:20:57 Telemedicína se už obecně využívá
  v dermatologii,
 • 00:20:59 radiodiagnostice nebo patologii.
 • 00:21:01 Denním chlebem lékařů
  se ale třeba časem stane
 • 00:21:04 i takzvaná telechirurgie.
 • 00:21:07 Nemůžeme se rozloučit
  bez soutěžní otázky.
 • 00:21:09 V té květnové by nás zajímalo,
  kolik družic bude využívat
 • 00:21:13 evropský navigační systém Galileo?
 • 00:21:15 Na vaše odpovědi
  se těšíme na této adrese:
 • 00:21:26 A nezapomeňte připsat
  své celé jméno a adresu.
 • 00:21:29 Prizma je u konce,
  díky za pozornost.
 • 00:21:31 Zoufat ale nemusíte,
  zase příští týden
 • 00:21:34 tu pro vás budeme mít další
  porci informací. Na shledanou.
 • 00:21:39 Skryté titulky: Tomáš Seidl
  Česká televize, 2008

Související