iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
12. 6. 2021
18:28 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
2757
zhlédnutí

Interview ČT24

Přemysl Krejčiřík, zahradní architekt, vědec, vysokoškolský pedagog

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:09 Je víkend otevřených zahrad.
 • 00:00:10 Míst, která s sebou nesou
  nejen dotek přírody,
 • 00:00:13 ale mnohdy dlouhé a komplikované
  historie, zkoumání, nárazů.
 • 00:00:17 Jak se nejen historické
  zahrady obnovu obnovují?
 • 00:00:19 Jak se udržují a jak pečovat
  o přírodu kolem sebe?
 • 00:00:24 Přišel krajinářský architekt
  a pedagog Přemysl Krejčiřík.
 • 00:00:28 Hezký podvečer.
 • 00:00:30 Dobrý den.
 • 00:00:35 Zajímalo by mě, které období
  v přírodě máte nejraději?
 • 00:00:39 Nejkrásnější je jaro.
 • 00:00:42 Chtěla jsem to hádat,
  ale netroufla jsem si.
 • 00:00:44 Jaro, kdy všechno kvete.
 • 00:00:46 Všechno začíná, vrací se naděje.
 • 00:00:49 Toto období je nejkrásnější.
 • 00:00:52 Otevírají se zahrady
  právě tento víkend.
 • 00:00:55 A také zahrady, které
  nebývají vždy přístupné.
 • 00:01:00 Rozvíjí se v české, moravské,
 • 00:01:02 slezské prostředí nějaká větší
  záliba, jakási zahradní turistika?
 • 00:01:07 Určitě, je to tak.
 • 00:01:09 Když jsme začínali před 12 lety,
  byly tři zahrady.
 • 00:01:12 To byli takoví hrdinové, kteří
  převzali koncept z Anglie,
 • 00:01:16 kde se běžně otevírají zahrady.
 • 00:01:19 Musím říci, že jsme překonali
  počtem zahrad, které se otevřely,
 • 00:01:25 ty anglické.
 • 00:01:26 Myslím si, že to u nás zabralo.
 • 00:01:29 Funguje to moc hezky a myslím si,
  že dnes máme 232 otevřených zahrad.
 • 00:01:35 Některé jsou o víkendu, některé
  v sobotu, některé jen v neděli,
 • 00:01:39 ale je to zajímavá akce a dozvíte
  se, co se tam prezentuje,
 • 00:01:44 co tam roste,
 • 00:01:45 jak se zahrada vyvíjela
  historii a jak se bude vyvíjet
 • 00:01:48 do budoucnosti.
 • 00:01:50 Krajinářský architekt se ale nenudí
  ani v zimě ani na podzim.
 • 00:01:56 Co všechno musí zvládnout?
 • 00:01:58 Krajinářský architekt zvládá
  velkou škálu dovedností,
 • 00:02:04 říká se tomu skills.
 • 00:02:08 Od zadání, kdy si musí s investorem
  padnout do oka a říct,
 • 00:02:14 co se bude dělat,
  tak se zpracovávají
 • 00:02:17 analýzy, průzkumy.
 • 00:02:20 Potom se přichází s první
  variantou našich nápadů.
 • 00:02:24 Investor to s námi konzultuje
  a potom se to probírá třeba
 • 00:02:28 s dotčenými orgány státní
  správy, takže to je nadlouho.
 • 00:02:32 A potom se vlastně přistupuje
  k prováděcí dokumentaci.
 • 00:02:37 K dokumentaci, podle které
  se to bude realizovat.
 • 00:02:40 Potom se to realizuje a když
  se celá zahrada udělá,
 • 00:02:44 tak nastává fáze péče.
 • 00:02:47 Podle čeho vy se nakonec
  rozhodnete,
 • 00:02:50 jestli vůbec daný projekt
  prostě chcete dělat,
 • 00:02:53 jestli na tom chcete pracovat?
 • 00:02:55 Ono je to zase o chemii
  mezi investorem a námi.
 • 00:03:01 Anebo je to výběrovým řízením,
  že se tam přihlásíme a vyhrajeme.
 • 00:03:05 Takže třeba peníze hrají roli?
 • 00:03:08 Jak velkou hraje roli
  v případě zahrad?
 • 00:03:13 Je to vždy o penězích.
 • 00:03:15 My jsme se už dostali do fáze,
 • 00:03:17 kdy nemusíme brát každou zakázku
  a můžeme ji také odmítnout,
 • 00:03:23 ale většinou se snažíme,
  pokud nás to místo zaujme,
 • 00:03:27 dotáhnout to dále.
 • 00:03:29 Když jste tvořili projekt
  obnovy pernštejnské zahrady,
 • 00:03:33 tak co rozhodlo?
 • 00:03:36 To je dlouhá věc.
 • 00:03:37 Já jsem kdysi začínal na civilní
  službě v Buchlovicích.
 • 00:03:41 Od pánů, kteří se o to starali
  od války, jsem dostal úkoly,
 • 00:03:46 které mám splnit.
 • 00:03:47 A to byla obnova Květné zahrady
  v Kroměříži, Buchlovicích,
 • 00:03:52 na Pernštejně, Milovicích.
 • 00:03:54 To jste dostal úkoly do budoucna?
 • 00:03:56 Takové výzvy.
 • 00:03:58 To bylo ty tady budeš
  pracovat a bude hezké,
 • 00:04:01 když se postaráš o zahrady.
 • 00:04:03 Nebylo to jednoduché.
 • 00:04:06 Všechno to prochází
  určitými řízeními a tak,
 • 00:04:09 ale nám se to prostě podařilo.
 • 00:04:12 A teď úkoly mám splněné.
 • 00:04:14 A to je krásné, protože generace
  před námi o tom mluvila,
 • 00:04:17 jak by se to dalo udělat.
 • 00:04:23 Dnes se tyto zahrady
  podařilo z peněz EU obnovit.
 • 00:04:26 Takže jste si nesl s sebou
  tento závazek z mládí?
 • 00:04:30 Přesně tak.
 • 00:04:31 Bylo to marný zadání.
 • 00:04:32 Dostal jsem vysvětlení, jakým
  způsobem v zahradách pracovat,
 • 00:04:37 jakým způsobem se tam pohybovat
  a jaká byla jejich historie.
 • 00:04:44 Na pernštejnskou
  zahradu byla soutěž.
 • 00:04:46 My jsme nevyhráli,
  skončili jsme druzí.
 • 00:04:48 O 10 let byla soutěž
  podruhé a to jsme vyhráli.
 • 00:04:52 Na Pernštejně je zahrada
  anglo-čínská.
 • 00:04:56 Co to v sobě nese?
 • 00:04:58 To je krásné období,
 • 00:04:59 kdy se proměňují francouzské
  zahrady do krajinářských.
 • 00:05:04 Bylo tam takové období přechodu,
 • 00:05:06 kdy se do českých zemí a do Evropy
  dostávají tyto prvky,
 • 00:05:11 jako jsou třeba sochy, stavby.
 • 00:05:17 Anglo-čínské zahrady
  mají několik kultur.
 • 00:05:22 Je to egyptská, vidíte
  tam obelisky, Čínu.
 • 00:05:35 Do Evropy se dostaly stavbičky,
  které byly exotické.
 • 00:05:41 Oni tam postavili a kolem
  vysázeli třeba hrušky.
 • 00:05:45 Kombinace těchto prvků vznikla
  sběratelstvím panovníků?
 • 00:05:52 Bylo to nadšení pro svět,
  pro cestování.
 • 00:05:56 Tehdejší šlechtic,
  který byl osvícenec,
 • 00:05:58 přičemž letos máme
  rok osvícené šachty,
 • 00:06:02 tak ten tam měl mít v zahradě
  celý svět.
 • 00:06:06 Antiku, Egypt, křesťanství,
  i něco orientálního.
 • 00:06:10 Vy jste také nadšenec
  cestování a objevování?
 • 00:06:14 Určitě.
 • 00:06:15 To je krásná vášeň.
 • 00:06:17 Krajinářský architekt musí jezdit,
 • 00:06:19 musí vidět Versailles a další
  zahrady, aby vlastně pochopil,
 • 00:06:24 proč a co je v našich českých.
 • 00:06:27 Tady je to kombinace a to je mnohem
  složitější.
 • 00:06:29 Je to pro vás inspirativní?
 • 00:06:31 Je nějaké místo, které vám vyloženě
  vyrazilo dech?
 • 00:06:35 Člověk sbírá vjemy a potom
  to dokáže použít.
 • 00:06:49 Je to o tom, že prochází
  místem a napadnou ho nápady,
 • 00:06:53 které se spojují třeba s Lednicí.
 • 00:07:00 Toto byla věc,
 • 00:07:01 kdy jsem viděl dva sloupy a spojil
  jsem si zase Lednicí.
 • 00:07:05 Jak se daří dodržet
  historické plány zahrad?
 • 00:07:10 To je naše specialita.
 • 00:07:11 Vytvořili jsme metodické postupy,
  jak rozebrat historické plány,
 • 00:07:17 jak je interpretovat a převést
  do naší podoby.
 • 00:07:22 Toto byla jedna z našich
  prvních zahrad,
 • 00:07:24 kde jsme objevili indikační skici.
 • 00:07:29 Tam byla jemně naznačená kompozice
  a my jsme ji interpretovali
 • 00:07:33 do našeho světa.
 • 00:07:34 A jak se ke všem historickým
  podkladům dostanete?
 • 00:07:38 Někdy může být složité dohledat?
 • 00:07:40 Vždy to je složité.
 • 00:07:42 Vy máte erudici a studujete
  postupně.
 • 00:07:45 Když jsme začínali, bylo to určité
  penzum informací.
 • 00:07:49 Dnes to máme ozkoušené
  a ve světě ukazujeme,
 • 00:07:52 jak to tedy v Čechách děláme.
 • 00:07:55 Kdo vám pomáhá?
 • 00:07:56 Máme tým 10 lidí.
 • 00:07:59 Je to úchvatná práce,
  kdy vlastně vracíte čas.
 • 00:08:03 V Pernštejně jsme se vrátili
  o 200 let zpět.
 • 00:08:11 Narazili jste někde na překážku,
  která vám úplně zhatila práci?
 • 00:08:16 Muselo něco skončit nebo
  se projekt musel předělat?
 • 00:08:19 U památek to tak bývá často.
 • 00:08:22 Na Pernštejně jsme našly
  archeologické nálezy,
 • 00:08:25 podle kterých se celý
  projekt musel předělat.
 • 00:08:28 Objevila se právě historická stopa.
 • 00:08:32 A to bylo úžasné.
 • 00:08:33 Použili jsme georadar.
 • 00:08:37 To je takový kočárek,
 • 00:08:38 kterým projedete území a on vidí
  dva m do země.
 • 00:08:43 Zjistili jsme, kde byl potok,
  kde byly cesty.
 • 00:08:46 Podle toho se to realizovalo.
 • 00:08:47 Jak často se stává,
 • 00:08:49 že historické zahrady
  neodpovídají původním plánům?
 • 00:08:54 To je často.
 • 00:08:59 Je tam několik vrstev.
 • 00:09:01 Barokní vrstva, klasicistní,
  krajinářský park.
 • 00:09:04 A teď záleží na tom,
 • 00:09:06 jak je vzdělaný
  krajinářský architekt.
 • 00:09:12 Pracuje na tom více lidí.
 • 00:09:14 Vypracuje se tzv. záměr
  a potom studie.
 • 00:09:18 Podle toho se pokračuje dále.
 • 00:09:20 Třeba taková zahrada na Kuksu
  zanikla ve své původní
 • 00:09:24 variantě úplně?
 • 00:09:25 Přesně tak.
 • 00:09:26 Jak bylo náročné se s tím vyrovnat
  a jak se tím probojovat?
 • 00:09:31 To je velmi zajímavá věc.
 • 00:09:34 My jsme měli historické
  obrazy, které nás inspirovaly.
 • 00:09:38 Zahrada opravdu zanikla a my jsme
  podle historických obrázků,
 • 00:09:42 které maloval člověk z Valtic,
  odkud pocházím,
 • 00:09:48 někdy v roce 1785 je namaloval
  a my jsme vytvořili zahradu,
 • 00:09:55 za kterou jsme získali
  památkářského Oscara.
 • 00:09:59 Ale zahrada je nová.
 • 00:10:01 A vy jste měli plány,
  jak to vypadalo v době baroka?
 • 00:10:08 To je náznak a vy to musíte
  interpretovat.
 • 00:10:10 Vy musíte poskládat materiály tak,
 • 00:10:13 aby to fungovalo a fungovalo
  dlouhodobě.
 • 00:10:15 Vy jste měli jasno o tom,
  co po vás zadavatelé budou chtít?
 • 00:10:19 Jak potom došlo k symbióze?
 • 00:10:21 To je úplně nejkrásnější.
 • 00:10:24 Tady architektonická soutěž.
 • 00:10:26 Ze tří návrhů byl vybraný náš.
 • 00:10:29 Bylo to tím, že jsme
  přijeli z Valtic.
 • 00:10:32 Když poprvé přijeli
  milosrdní bratři,
 • 00:10:36 tak byly také z Valtic a areál
  vybudovali do podoby + -,
 • 00:10:41 jak byl dochovaných
  archivních podkladech.
 • 00:10:44 A my jsme řekli,
 • 00:10:45 že jsme přijeli zase z Valtic
  a že to podruhé dáme dohromady.
 • 00:10:48 Ono se to podařilo.
 • 00:10:49 Když za sebou někde necháte
  tak hlubokou stopu,
 • 00:10:53 jak často se na ta místa
  zase vracíte?
 • 00:10:56 My tam jezdíme poměrně pravidelně,
  protože zahrady vyžadují péči.
 • 00:11:01 A ta péče je vlastně každodenní
  a potom jsou to takové
 • 00:11:05 koncepční věci.
 • 00:11:08 Je vždy důležité, jak se zahrada
  vyvíjí.
 • 00:11:13 Je důležité, aby tam byl zahradník.
 • 00:11:18 Na Kuksu nebo na Pernštejně
  jsou skvělí zahradníci,
 • 00:11:21 kteří pochopili naše
  myšlenky a pracují na tom.
 • 00:11:23 Stává se někdy, že to zahradníci
  nepochopí?
 • 00:11:28 Ano, ale to se řeší jinými způsoby.
 • 00:11:32 Objekt si zahradníka přitáhne
  a on se tomu věnuje a pochopí to.
 • 00:11:36 Co je pro vás největší satisfakcí,
  když je projekt hotový?
 • 00:11:40 Je to třeba to, že je o zahradu
  dobře pečováno?
 • 00:11:45 Tady byla návštěvnost
  asi 40 000 lidí.
 • 00:11:49 Když jsme to obnovili,
  návštěvnost stoupla na 141 000.
 • 00:11:53 A to je krásná satisfakce.
 • 00:11:55 Vy jste také sběrateli cen.
 • 00:11:58 Jak velkou vám to dodává
  radost nebo pohon?
 • 00:12:06 Třeba Kuks, tam jsme
  to vůbec nečekali.
 • 00:12:10 Bylo to ocenění práce.
 • 00:12:12 Vůbec nejkrásnější ocenění jsem
  dostal od jiného Zahradníka.
 • 00:12:24 Nebo jsme s manželkou
  přebrali ocenění.
 • 00:12:31 Ani jsme se nechtěli přihlásit,
  ale oni nás donutili.
 • 00:12:40 Setkáte se někdy třeba také
  s nepochopením zadavatele?
 • 00:12:45 Anebo s nějakým odporem?
 • 00:12:47 Je to tak.
 • 00:12:48 Je to poměrně časté.
 • 00:12:49 Krajinářská architektura nebo
  zahradní umění je poměrně složité.
 • 00:12:53 Musí být vysvětlováno.
 • 00:12:55 A k tomu třeba slouží
  víkend otevřených zahrad,
 • 00:12:58 kdy jednotliví vlastníci
  vysvětlují, co na zahradách dělají,
 • 00:13:04 jak tam postupují.
 • 00:13:06 A to je krásná akce.
 • 00:13:07 Protože vy, pokud se nemýlím,
  i vaše žena říká,
 • 00:13:11 že architekt musí být trochu
  psycholog.
 • 00:13:14 Jak se to projevuje při realizaci
  projektů?
 • 00:13:18 To je základní věc.
 • 00:13:19 My musíme vycítit,
  co ten člověk chce.
 • 00:13:23 My musíme klienta pochopit
  pokud je to soukromý subjekt.
 • 00:13:26 Potom většinou projednáváme tyto
  věci třeba s občanskými sdruženími.
 • 00:13:31 To je velmi náročná práce.
 • 00:13:35 Když máte vykácet 5000 stromů
  a projednávat to s občanskými
 • 00:13:40 sdruženími, je to jemná
  psychologická práce,
 • 00:13:43 ale nakonec se to podaří.
 • 00:13:45 Jaké používáte metody?
 • 00:13:48 Vysvětlování.
 • 00:13:50 My ukážeme, co by tam mohlo
  být, proč se stromy musí kácet.
 • 00:13:55 Na Pernštejně byly zásahy poměrně
  razantní, ale je to odůvodněné,
 • 00:14:01 má to určitou logiku a smysl.
 • 00:14:04 To je důležité vysvětlit
  lidem, proč se to děje.
 • 00:14:07 Když vidíte padat strom,
 • 00:14:09 jak se kácí před realizací
  projektu, tak se vám nestává,
 • 00:14:13 že vás trochu píchne u srdce?
 • 00:14:15 Zažil jsem tu věc.
 • 00:14:17 Narodil jsem se ve Valticích a když
  jsem jel autem směrem k domovu,
 • 00:14:23 viděl jsem první stromy na světě
  a potom jsem je měl vykácet.
 • 00:14:30 A než je člověk vykácí, výčitky má.
 • 00:14:33 Když jedu teď zpět a po 10 letech
  se dívám, jak stromy vypadají,
 • 00:14:38 je to krása.
 • 00:14:40 Jak moc jsou emoce a pocity
  důležité u toho, co děláte?
 • 00:14:45 Naprosto.
 • 00:14:46 My se dostáváme do toho,
  že naše práce není o tom,
 • 00:14:50 co v zahradě roste,
  ale co tam zažijete.
 • 00:14:54 Jakou má ta zahrada
  atmosféru, když procházíte.
 • 00:14:58 Jak na vás působí,
 • 00:14:59 jestli vás uklidňuje
  nebo k něčemu stimuluje.
 • 00:15:02 A s tím umíme krásně pracovat.
 • 00:15:05 Vy se také podílíte na projektu
  Boromejské léčebné zahrady
 • 00:15:10 pod Petřínem.
 • 00:15:15 Proč jste se spojili s Německem?
 • 00:15:18 Byl to grant německé strany,
 • 00:15:21 který zafinancoval
  projektovou dokumentaci.
 • 00:15:25 Připravujeme ji sedmým rokem,
  takže to byla velmi náročná,
 • 00:15:29 ale nádherná práce,
  protože vytváříme zahradu,
 • 00:15:33 která dnes vypadá poměrně zpustle,
  ale do budoucna si myslím,
 • 00:15:39 že bude velmi krásná.
 • 00:15:40 Je důležité, že má další nadstavby.
 • 00:15:44 Lidé tam budou chodit do kavárny,
 • 00:15:47 budou se tam dostávat
  do kontaktu s přírodou.
 • 00:15:55 Lidé, kteří jsou dlouhodobě
  uvězněni na postelích v nemocnici,
 • 00:15:59 se budou moci díky tomuto projektu
  dostat ven a budou moci v zahradě
 • 00:16:05 být třeba pod stromy,
  cítit květiny.
 • 00:16:08 Myslím, že je to povzbudí dále.
 • 00:16:10 Co všechno má projekt před sebou
  a co všechno má prostor bývalých
 • 00:16:17 středověkých vinic za sebou?
 • 00:16:19 Je to úžasné místo,
 • 00:16:21 které bylo dlouho využíváno
  jako zázemí zahrady.
 • 00:16:27 Pěstovali tam rostliny,
  zeleninu, ovoce pro nemocnici.
 • 00:16:32 Dnes bychom zahradě
  chtěli dát další funkce.
 • 00:16:36 To je to, že lidé budou
  v kontaktu s přírodou.
 • 00:16:40 Budou tam sady.
 • 00:16:41 Bude to místo, kde se mohou
  potkávat nemocní s rodinou.
 • 00:16:49 Bude to prostředí, které zase
  lidi povzbudí k dalšímu životu.
 • 00:16:55 Uvádí se, že to, že se rozběhl
  projekt,
 • 00:16:59 má na svědomí boromejka Nikol.
 • 00:17:05 Ona je výjimečná.
 • 00:17:07 Čím?
 • 00:17:08 Přišla s tím, že by chtěla
  zahradu, která léčí.
 • 00:17:14 A že bychom to měli dát dohromady.
 • 00:17:16 Byli jsme se podívat v rámci grantů
  do Německa a sledovali jsme,
 • 00:17:20 jak to dělají tam, jak tamní
  sestry pracují.
 • 00:17:25 Myslím si, že to byla
  velká inspirace.
 • 00:17:27 Zahrada by tak měla fungovat.
 • 00:17:30 Měli by tam být rehabilitační
  stroje, zákoutí,
 • 00:17:34 kde se lidé mohou potkávat
  a kde to vlastně povzbudí člověka
 • 00:17:40 k dalšímu životu.
 • 00:17:41 Vy jste naznačoval,
 • 00:17:43 že zahrada a to prostředí
  nebylo v ideálním stavu.
 • 00:17:49 Jak často se stává, že se pokusíte
  zachránit zdánlivě nemožné?
 • 00:17:54 My máme takové heslo.
 • 00:17:57 Ono je to opravdu většinou tak,
  že když do toho prostoru přijdeme,
 • 00:18:00 je to naprosto zpustle.
 • 00:18:03 Lidé nám říkají, že se to nepodaří
  a tak.
 • 00:18:06 Několikrát se nám to stalo a myslím
  si, že je to pouze o síle návrhu,
 • 00:18:12 který přesvědčí ostatní,
 • 00:18:13 aby do toho vložili
  peníze a mělo to smysl.
 • 00:18:17 Za vámi je také slavný
  Palmový skleník v Lednici.
 • 00:18:22 Co si myslíte o prolínání druhů?
 • 00:18:25 O prolínání rostlin se zeměmi,
  které nejsou zeměmi původu?
 • 00:18:30 Často se to řeší u zvířat.
 • 00:18:32 Jak to je s Florou?
 • 00:18:33 Tady je to možná ještě
  horší a složitější.
 • 00:18:36 Zvířata se dají nějakým
  způsobem pacifikovat,
 • 00:18:40 ale tady jsme třeba
  viděli invazivní druhy.
 • 00:18:46 Když člověk projíždí Prahou,
  tak nejrozšířenější rostlinou,
 • 00:18:49 kterou vidíme, je pajasan,
  který pochází z Číny.
 • 00:18:57 Je velmi invazivní.
 • 00:19:00 Akát, který je na pozadí, je ještě
  taková hodná rostlinka.
 • 00:19:09 Je to strom,
 • 00:19:10 který dokáže vyrůst mezi dlaždicemi
  chodníku a všechno roztrhá.
 • 00:19:18 Zpočátku hezky vypadá jako
  palmička, je cítit po myších.
 • 00:19:28 Je to velmi nebezpečná rostlina.
 • 00:19:31 EU jí zakázala
  pěstovat a vysazovat.
 • 00:19:36 Myslím si, že to je jeden z adeptů,
 • 00:19:38 který by měl být z našich měst
  nekompromisně nahrazena našimi
 • 00:19:45 rostlinami, protože
  jinak je vytlačí.
 • 00:19:48 Je silnější, intenzivnější.
 • 00:19:50 My jsme projížděli od mexických
  hranic ke kanadským a když
 • 00:19:55 tam člověk viděl tuto rostlinu,
  tak jsem tomu nevěřil.
 • 00:20:00 Na poušti stejně jako v deštných
  pralesech roste pajasan.
 • 00:20:12 Jak vznikla vaše vlastní zahrada?
 • 00:20:17 Naše vlastní zahrada je na kopci.
 • 00:20:22 Vidíme na minaret,
  je v Lednicko-valtický areálu.
 • 00:20:27 Vznikla tak,
 • 00:20:29 že jsme se dohodli s manželkou
  a ještě nám pomohla kolem.
 • 00:20:34 Dohodli, takže jste se nehádali?
 • 00:20:38 Kolegyně to rozsekla.
 • 00:20:44 Před dvěma lety jste řekl ČRo,
  že jste dali větší prostor louce.
 • 00:20:50 Častější je teď přirozenost.
 • 00:20:52 Jak moc je důležitá?
 • 00:20:55 Biodiverzita je zásadní.
 • 00:20:57 Dostává se také do laických kruhů.
 • 00:21:03 Evropská příroda si zaslouží,
 • 00:21:05 aby tady zůstala
  zachována biodiverzita,
 • 00:21:08 protože klasické anglické trávníky
  jsou velmi náročné na závlahu
 • 00:21:17 a na péči.
 • 00:21:19 Teď se vlastně vysazují louky znovu
  do míst, kde dříve býval trávník.
 • 00:21:25 Je nejlepší,
 • 00:21:26 když se starý trávník vymění
  za luční porosty a vznikají krásné
 • 00:21:33 louky, které fungují.
 • 00:21:35 Je to opravdu o to, že louku
  založíte znovu.
 • 00:21:37 Jaké chyby dělají nejčastěji
  zahrádkáři v našem prostředí?
 • 00:21:47 Z čeho vám úplně není dobře, když
  jedete kolem některých kolonií?
 • 00:21:52 Je to ovlivněno psychologií.
 • 00:21:55 Dříve po válce lidé
  chtěli mít jistotu.
 • 00:21:58 To znamená,
 • 00:21:59 že do zahrad se u nás vysazovalo
  extrémní množství jehličnanů.
 • 00:22:03 To bylo v celé Evropě.
 • 00:22:05 Jehličnany dnes mají
  velké problémy s tím,
 • 00:22:08 že je sucho a není taková
  vysoká vzdušná vlhkost.
 • 00:22:12 Postupně usychají a měly
  být nahrazeny třeba trvalkovými
 • 00:22:18 záhony, květinami.
 • 00:22:19 Myslím si, že nám dělají
  větší radost.
 • 00:22:21 A co stromy?
 • 00:22:25 Vidíme,
 • 00:22:26 že stromy z jižnějších poloh
  se dostávají k nám a naše
 • 00:22:32 jehličnaté porosty už nemají
  dostatek vody.
 • 00:22:42 Teď je totiž cyklus,
  kdy bude větší sucho.
 • 00:22:45 Musíme na to reagovat.
 • 00:22:47 Co nám ukázala doba pandemie?
 • 00:22:51 Všichni jsme začali
  možná trochu více řešit,
 • 00:22:54 jak vypadá náš nejbližší
  okolní veřejný prostor.
 • 00:22:57 Myslím si, že se ukázalo,
  že na to vůbec nejsme připraveni.
 • 00:23:00 Naše veřejné prostory,
  obzvlášť ve větších městech,
 • 00:23:04 jsou připravené pro to,
 • 00:23:08 aby krajinářský architekt do nich
  zasáhla vytvořil menší prostory.
 • 00:23:13 Není to o velkých parcích.
 • 00:23:15 Je to udržovaných prostorech,
  které vyvolávají emoce,
 • 00:23:21 člověk si tam může
  odpočinout, zastavit.
 • 00:23:23 Znamená podle vás kultivace
  veřejného prostoru a zároveň
 • 00:23:27 obrovské nákladné projekty
  anebo se to dá dělat i jinak?
 • 00:23:31 Myslím si, že se to dá dělat velmi
  rozumně a že to může být o tom,
 • 00:23:35 že se na to komunita slouží.
 • 00:23:39 Prostě si koupí strom, který
  vysadí v blízkém okolí.
 • 00:23:44 Dokázali jsme to v naší ulici.
 • 00:23:48 Máme z toho radost.
 • 00:23:50 Myslím si, že to je o aktivních
  lidech,
 • 00:23:52 kteří budou přicházet s nápady.
 • 00:23:54 Do měst se to postupně dostat.
 • 00:23:58 Vy jste to naznačil,
 • 00:23:59 že se zajímáte o všechny vrstvy
  krajiny a koneckonců učíte
 • 00:24:03 na univerzitě.
 • 00:24:04 Jakou šanci dáváte tomu,
 • 00:24:06 že se nám podaří zabrzdit anebo
  odvrátit některé globální hrozby,
 • 00:24:10 jako je sucho?
 • 00:24:12 Já věřím tomu, že člověk
  je natolik inteligentní,
 • 00:24:16 že nás čekají velké projekty.
 • 00:24:28 Po válce bylo hodně vody, takže
  voda se musela z krajiny odvést.
 • 00:24:33 Jenže dnes máme větší
  sucho, takže to je problém.
 • 00:24:36 Naši předkové dělali tak,
  že dokázali přivézt i odvézt.
 • 00:24:43 Myslím si, že to je o vyváženosti.
 • 00:24:45 Měli bychom nastartovat
  program obnovy krajiny tak,
 • 00:24:48 aby v určitých místech,
 • 00:24:50 kde se zemědělsky nevyplatí
  pracovat, hospodařit,
 • 00:24:55 byli zase mokřady a tak.
 • 00:25:01 A když sledujete debatu a českou
  krajinu, není to někdy trochu ta,
 • 00:25:06 že se hodně mluví a málo děje?
 • 00:25:09 Ne, je to vždy ode zdi ke zdi.
 • 00:25:13 To je špatně.
 • 00:25:15 Udělali jsme oboru Obelisk
  v Lednicko-valtický areál,
 • 00:25:20 kde jsme stáhli vodu do míst
  kde je historických plánech.
 • 00:25:28 My máme několikeré mapování
  krajiny z předchozích období.
 • 00:25:33 Naše generace by měla dělat
  to samé, akorát v digitální podobě.
 • 00:25:37 Měl by to být vratné.
 • 00:25:40 Když je sucho, zavlažujeme.
 • 00:25:42 Když je mokro, odvodňujeme.
 • 00:25:44 Často se hovoří o tom, jak nakládat
  se zemědělskou půdou.
 • 00:25:47 Když letos znovu vidíme
  obrovské lány řepky,
 • 00:25:51 co se vám konkrétně honí hlavou?
 • 00:25:53 Je to o biodiverzitě.
 • 00:25:56 I krajina by měla být nějakým
  způsobem hospodářsky využívaná,
 • 00:26:00 aby byla udržitelná.
 • 00:26:02 To znamená,
 • 00:26:03 že kultury by se měli střídat
  a měly by tam být určité postupy
 • 00:26:07 tak, je univerzální hodnota,
  což je vlastně půda,
 • 00:26:11 která dokáže zadržet vodu,
  když se s ní hospodaří dobře.
 • 00:26:16 Nepotřebujeme velké přehrady,
  ale potřebujeme půdu,
 • 00:26:19 která dokáže vodu vstřebat.
 • 00:26:22 Je podle vás záruka,
 • 00:26:23 že v našich podmínkách se se suchem
  máme šanci vypořádat
 • 00:26:29 opravdu snadněji?
 • 00:26:31 Evropa je natolik poučitelná
  a natolik chytrá a funkční,
 • 00:26:38 že dokáže na tyto věci reagovat.
 • 00:26:40 Myslím si, že to je naším úkolem,
 • 00:26:42 abychom naši krajinu předali
  další generaci funkční.
 • 00:26:49 Myslím si, že to máme
  dobře nastartováno,
 • 00:26:52 ale některé zemědělské projekty
  by měly být zrevidovány.
 • 00:26:58 Měl by se připravit krajinný
  plán pro celou republiku,
 • 00:27:02 který by tyto věci
  vyhodnotil a řekl ano,
 • 00:27:06 tady je dobré hospodařit, tady
  založíme louky, tady mokřady.
 • 00:27:11 V některých částech krajiny
  jsou výjevy mnohem horší.
 • 00:27:18 Desítky km dlouhé pukliny v zemi.
 • 00:27:23 U nás je to také.
 • 00:27:26 Hovořím třeba o dalších místech.
 • 00:27:29 Také se rozšiřuje poušť z míst,
  odkud byla voda odvedena.
 • 00:27:36 Objevují se tam praskliny.
 • 00:27:40 Hospodář, který se o to stará,
 • 00:27:42 by měl být zodpovědný a předat půdu
  synovi tak, aby na ní hospodařil.
 • 00:27:49 To je strašně důležité, aby byla
  zodpovědnost lidí,
 • 00:27:53 kteří na půdě hospodaří, větší.
 • 00:27:59 Ptala jsem se proto,
  jak si myslíte,
 • 00:28:01 že nás to může ovlivnit.
 • 00:28:04 Jaké to může mít sekundární dopady?
 • 00:28:09 Je to globální problém.
 • 00:28:11 Pokud se pojedete podívat
  do Severní Ameriky,
 • 00:28:14 přičemž my jsme jeli od pouště
  do vlhkých lesů,
 • 00:28:18 tak my žijeme v ráji.
 • 00:28:21 Evropa je pořád vůči
  těmto jevům stabilnější.
 • 00:28:28 Jet stream jsme zažili
  teď, když bylo hodně vody.
 • 00:28:36 Jde o to vnímat ty věci
  a krajinu nachystat tak,
 • 00:28:39 aby dokázala reagovat na sucho
  i na dostatek vody.
 • 00:28:43 Říká Přemysl Krejčiřík, který
  byl hostem dnešních Interview.
 • 00:28:47 Děkuji vám.
 • 00:28:50 Děkuji.
 • 00:28:50 Děkuji vám za pozornost.
 • 00:28:52 Přeji klidný večer a hezký víkend.

Související