iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 2. 2021
17:28 na ČT24

1 2 3 4 5

21 hlasů
8728
zhlédnutí

Interview ČT24

Tereza Matějčková, filozofka a vysokoškolská pedagožka

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:08 Láska k moudrosti.
 • 00:00:10 Asi tak většina z nás popisuje
  filozofii.
 • 00:00:14 Co znamená filozoficky
  žít a myslet?
 • 00:00:18 Má současná krize
  nějaký hlubší rozměr?
 • 00:00:20 Zasloužili jsme si, jak si někteří
  vysvětlují pandemii?
 • 00:00:25 Je to, co prožíváme,
  nejlepší doba pro filozofii?
 • 00:00:28 Prohledání věcí kolem nás?
 • 00:00:32 Jaká je výchova mladých
  filozofů a filozofek Čechách?
 • 00:00:36 Zeptáme se Terezy Matějčkové,
 • 00:00:38 vysokoškolské
  pedagožky a filozofky.
 • 00:00:40 Dobrý večer, jsme
  rádi, že jste přišla.
 • 00:00:42 Dobrý večer.
 • 00:00:43 Děkuji za pozvání.
 • 00:00:47 Mám pocit, že teď každý hledá
  nějaké odpovědi na zásadní otázky,
 • 00:00:53 na otázky zdraví, peněz,
  morálky, smyslu práce a tak.
 • 00:00:57 Nabízí filozofie nějaké
  odpovědi nebo je to o tom,
 • 00:01:02 že dává otázky a odpovědi
  musíme najít sami?
 • 00:01:08 Samozřejmě takový klasický
  výměr filozofie je o tom,
 • 00:01:13 že klade otázky.
 • 00:01:17 Pro někoho to může
  působit až poraženecky.
 • 00:01:20 Anebo to může spoustu lidí zklamat.
 • 00:01:25 Může to zklamat studenty
  nebo veřejnost.
 • 00:01:27 Já si vlastně myslím, že to tak je.
 • 00:01:31 Filozofie klade otázky.
 • 00:01:33 Její poselství dnes je ukázat
  veřejnosti a člověku,
 • 00:01:42 že svět se neskládá z problémů.
 • 00:01:47 Tím míním, že my jsme si zvykli
  na to dívat se na svět technicky.
 • 00:01:53 Perspektivou vědy.
 • 00:01:56 Jenomže málo z toho, co zažíváme
  běžně, je binární problém,
 • 00:02:02 na který bychom mohli najít
  odpověď, aby byl vyřešen.
 • 00:02:10 Když mají matematici problém,
  vyřeší ho a je pryč.
 • 00:02:13 Ale naše problémy
  jsou spíš jako výzvy.
 • 00:02:16 Nějak na ně zareagujeme
  a přichází další výzvy.
 • 00:02:22 Poselství filozofie je ukázat,
  že naše problémy nejsou problémy.
 • 00:02:30 Jsou to transformující se výzvy.
 • 00:02:34 Je nějaký filozofický směr
  anebo konkrétní filozof,
 • 00:02:37 který by uměl nějaké otázky
  dneška zodpovědět dobře?
 • 00:02:45 A co znamená dobře?
 • 00:02:48 Často je riziko, když vstupují
  filozofové do veřejnosti.
 • 00:02:52 Někdo se bojí anebo
  si filozofové myslí,
 • 00:02:55 že budou někomu sdělovat pravdu.
 • 00:03:00 Opravdu to tak není.
 • 00:03:01 Je to pasé.
 • 00:03:02 Ale to neznamená,
 • 00:03:03 že by filozof neměl
  být na veřejnosti nebo by se neměl
 • 00:03:06 vyjadřovat k současným výzvám.
 • 00:03:09 Zkrátka zastává
  určitou perspektivu.
 • 00:03:15 Třeba zproblematizuje to,
  na co se díváme tradičně.
 • 00:03:24 Třeba co je spravedlnost?
 • 00:03:28 Najednou byste byla v úzkých
  stejně jako já.
 • 00:03:31 Filozofie nás učí poznat to,
  s jakými pojmy vlastně pracujeme.
 • 00:03:37 Často to nejde skrze odpovědi.
 • 00:03:41 Máte tady spravedlnost,
 • 00:03:43 musíte se na to podívat ještě
  z tohoto úhlu, z tamtoho apod.
 • 00:03:49 Myslím si, že toto je vytváření
  perspektiv možných náhledů.
 • 00:03:55 To je podle mě správná filozofie.
 • 00:03:58 Oporu spíš než ve filozofii
  bychom měli hledat v sobě samých?
 • 00:04:02 V některých hodnotách,
  které už máme?
 • 00:04:06 Klidně bych řekla, a že můžeme
  najít oporu ve filozofii.
 • 00:04:13 Ale nemyslím si,
 • 00:04:14 že odpovědi a jistoty nám skýtají
  kdovíjakou oporu.
 • 00:04:22 Možná je to předsudek.
 • 00:04:25 Jediná jistota, kterou
  čelíme, je smrt.
 • 00:04:28 S tou nic moc nenaděláme.
 • 00:04:31 Tak možná nihilismus bude ten směr.
 • 00:04:36 To ne.
 • 00:04:37 Nihilismus určitě ne.
 • 00:04:40 Nihilismus si nemůžeme dovolit.
 • 00:04:41 Žijeme ve velmi
  zajímavé a dobré době.
 • 00:04:46 Konkrétně západní
  společnost je velmi bohatá.
 • 00:04:50 Cítíme to jako filozofové, že máme
  luxus být na katedrále.
 • 00:04:55 Nemůžeme si dovolit
  beznaděj nebo pesimismus.
 • 00:04:59 Musíme otázky tematizovat,
  dívat se na ně.
 • 00:05:05 Mechanismus v zásadě
  nepřipadá v úvahu.
 • 00:05:08 A to myslíte my jako filozofové
  nebo my jako společnost?
 • 00:05:14 Myslím si, že společnost si často
  nadřadila taktiku nad strategii.
 • 00:05:27 Všichni tak nějak řešíme
  bezprostředně, něco se děje,
 • 00:05:31 co je kde zrovna třeba uhasit.
 • 00:05:33 To je taktika.
 • 00:05:35 Jsme ale velmi slabý jako
  širší společnost v tom,
 • 00:05:40 abychom formulovali nějaké cíle.
 • 00:05:45 To znamená, jak by měla
  vypadat budoucí,
 • 00:05:47 v jaké společnosti chceme žít.
 • 00:05:49 To jsou pochopitelně otázky,
 • 00:05:50 na které nebudeme
  mít takové odpovědi,
 • 00:05:52 že se na nich shodneme všichni.
 • 00:05:54 Ale už jen položit si otázku může
  ukázat taktiku v jiném světle.
 • 00:06:02 V loňském rozhovoru pro časopis
  Host jste řekla v kontextu
 • 00:06:07 francouzského spisovatele
  a jeho knihy Serotonin,
 • 00:06:10 že cesta jak se zbavit
  utrpení je utlumení žádosti.
 • 00:06:18 Je odpovědi na tuto
  dobu smíření se s tím,
 • 00:06:22 co se děje a nechtít o moc více?
 • 00:06:27 Může to tak být.
 • 00:06:31 Filozofům se kladou
  tyto otázky právem.
 • 00:06:38 Filozof zároveň musí říct,
 • 00:06:39 že jeho schopnost odpovědět
  na obecné otázky, je omezená.
 • 00:06:47 To, co jste zmiňovala,
  bylo v kontextu žádostí.
 • 00:06:54 Myslím si,
 • 00:06:55 že konzum a současné krize nějakým
  způsobem opravdu zproblematizovala.
 • 00:07:04 My jsme před krizí často uvažovali,
  že by bylo lepší méně létat,
 • 00:07:10 méně konzumovat apod.
 • 00:07:17 My vlastně velmi dobře víme,
  co máme dělat, jde o to,
 • 00:07:21 jak se k tomu přimět.
 • 00:07:24 Bylo nám to předvede no a my jsme
  to vlastně zkusili.
 • 00:07:30 Je zajímavé, že se mi zdá,
 • 00:07:31 že v prvních měsících jsem cítila
  stejně jako moji známí úlevu.
 • 00:07:38 Nemusíme létat na pracovní cesty,
  nemusíme stále něco nakupovat.
 • 00:07:45 Mohu být doma, mám více času.
 • 00:07:51 A teď jsme postoupili trochu dále
  v krizi a najednou už nás trochu
 • 00:07:56 popadla panika a netoužíme
  po ničem více,
 • 00:07:58 než se vrátit zpět do konzumu.
 • 00:08:05 Ten konzum není jen špatný,
  dává smysluplnost,
 • 00:08:09 protože dává lidem zaměstnání.
 • 00:08:12 Přestaneme létat, projeví
  se to na nezaměstnanosti apod.
 • 00:08:22 Najít model, ve kterém bychom mohli
  žít v rámci udržitelné ekonomiky,
 • 00:08:28 abychom méně toužili,
  méně konzumovali,
 • 00:08:31 ale byl by to model udržitelný,
  je výzvou budoucnosti.
 • 00:08:41 Předvedla nám to také tato krize.
 • 00:08:44 Tuto výzvu bychom možná neměli
  přenechat jen ekonomům.
 • 00:08:49 Je to opravdu výzva, na kterou
  odpověď nemám.
 • 00:08:54 Často se v rámci hledání
  pozitivních momentů krize mluví
 • 00:08:58 o tom, že nás to promění.
 • 00:09:00 Společnost bude lepší.
 • 00:09:02 Mluvila jste o tom částečně
  před chvílí,
 • 00:09:04 že budeme lepší a budeme dále.
 • 00:09:06 A to je naivita nebo
  tomu opravdu věříte?
 • 00:09:09 Nebo filozofie věří
  tomu, že se posuneme?
 • 00:09:13 Může to být naivita nebo nemusí.
 • 00:09:16 Společnosti se vždy
  vyvíjí skrze krize.
 • 00:09:26 To ale neznamená, že každá
  krize vede k vývoji.
 • 00:09:31 Ne každá krize vede
  k lepšímu vývoji.
 • 00:09:36 Já bych nepřeceňovala, že nikdy
  nic nebude jako předtím.
 • 00:09:41 Myslím si, že lidé budou
  mít tendenci vracet se.
 • 00:09:45 My chceme návrat,
  návrat dětí do školy,
 • 00:09:47 my chceme návrat k normálu.
 • 00:09:51 A když to lidé chtějí,
  tak je to znamení,
 • 00:09:54 že se něco takového stane.
 • 00:09:56 Budeme se vracet.
 • 00:10:00 Budeme ale zaznamenávat
  také posuny.
 • 00:10:02 Na vysokých školách proměnila
  on-line výuka způsob výuky.
 • 00:10:08 Nebude možné vrátit se do doby
  jako předtím,
 • 00:10:12 protože studenti budou třeba
  žádat nahrávky mých přednášek.
 • 00:10:17 Takže já se musím ptát sama sebe,
  jestli se vyplatí opakovat to,
 • 00:10:23 co mají nahrané anebo jestli musím
  nově promyslet to, jak učím.
 • 00:10:29 Obojí platí.
 • 00:10:31 Nějaký hlubší filozofický
  rozměr to může mít?
 • 00:10:38 Hnali jsme se pořád dopředu,
 • 00:10:39 ale může být dobré
  vrátit se o krok zpět?
 • 00:10:45 Myslím si, že filozofickým
  poselstvím je to,
 • 00:10:49 že jsme si dost dlouho mysleli,
 • 00:10:56 že změny provádějí lidé a že stačí
  lidem říct správné věci
 • 00:11:05 a ono to bude dobré.
 • 00:11:07 Teď se ukázalo, že obrovskou
  transformaci provedla příroda.
 • 00:11:12 Ukázalo se, že to, že jsme
  se báli počítačových virů,
 • 00:11:17 že napadnou kurzů apod.,
  bylo vlastně sice na místě,
 • 00:11:23 ale reálné viry mají
  také něco do sebe.
 • 00:11:27 Prostě jsme tělesné bytosti
  a s tím spojujeme mnohé radosti,
 • 00:11:36 které patří k tomu, že jsme lidé.
 • 00:11:39 Třeba to, že se setkáváme.
 • 00:11:40 Jakmile ztratíme kontakt s druhým,
  ztratíme kontakt s námi samými.
 • 00:11:48 Ukázalo se také mnoho nebezpečí.
 • 00:11:51 Všechno se přesouvá do on-line
  prostředí, lidé nechodí nakupovat,
 • 00:11:54 já nechodím na univerzitu,
  nejezdíme na konference.
 • 00:12:01 Nebezpečí je ztráta veřejnosti.
 • 00:12:04 Právě na veřejnosti stojí
  moderní demokracie.
 • 00:12:09 Takže to je další verze obavy,
  kterou můžeme mít oprávněně.
 • 00:12:16 Jak se učí filozofie na dálku?
 • 00:12:19 Filozofie na dálku se učí dobře.
 • 00:12:24 Já si myslím, že dobře.
 • 00:12:27 Musíme si přehodnotit to,
  jakým způsobem učíme.
 • 00:12:31 Takový ten model,
 • 00:12:33 kdy vepředu stál jeden pán a kolem
  něho spoustu posluchačů,
 • 00:12:38 je ze středověku,
 • 00:12:39 kdy jeden pán měl jednu knihu
  a ostatní často neuměli číst.
 • 00:12:44 A to platí často pro další
  disciplíny.
 • 00:12:46 Samozřejmě.
 • 00:12:48 Dnes už ale máme knihy, video,
 • 00:12:51 můžeme se pro kliknout
  ke skvělým osobnostem,
 • 00:12:54 kteří umí vysvětlit základy.
 • 00:13:03 Takže univerzitu můžeme ponechat
  třeba pro intenzivní semináře.
 • 00:13:12 Spoustu věcí si dospělí
  lidé mohou nastudovat sami.
 • 00:13:16 Mohou přijít jinak
  připraveni na semináře.
 • 00:13:21 Myslím si,
 • 00:13:22 že vzdělání se v humanitních
  vědách musí změnit.
 • 00:13:26 Některé vaše přednášky jsou
  stále dostupné na YouTube.
 • 00:13:31 Mě zaujala jedna věc.
 • 00:13:32 Mám pocit,
 • 00:13:33 že se velké filozofické
  myšlení snažíte trochu ponížit
 • 00:13:37 tím způsobem, že to je i lidštější.
 • 00:13:47 Je váš záměr přiblížit
  těmto lidem filozofii?
 • 00:13:53 To si nemyslím, že je to můj záměr.
 • 00:13:56 Myslím si, že filozofie
  zkrátka taková je.
 • 00:14:00 Není pouze pro moudré
  postarší pány.
 • 00:14:06 Je to něco, z čeho
  žijeme, z čeho žijete vy.
 • 00:14:14 Pro lidský druh je zkrátka jazyk
  důležitý stejně jako myšlení.
 • 00:14:21 Můžeme hovořit třeba
  o tom, co je jazyk,
 • 00:14:24 co je humor a co chci
  od sebe, od druhého.
 • 00:14:28 To všechno jsou vlastně
  filozofické otázky.
 • 00:14:31 My vlastně žijeme z toho, že víme.
 • 00:14:36 Ale když se nad tím zamyslíme,
  zjistíme, že nevíme.
 • 00:14:39 Filozofie může přibližovat to,
  že máme jasno o tom, co nevíme.
 • 00:14:51 A to je dost důležitá věc.
 • 00:14:53 V první řadě nevidím
  filozofii jako disciplínu,
 • 00:14:56 která by měla být zavřená
  na univerzitních pracovištích
 • 00:15:00 a měla by se praktikovat jen jako
  dopisy mezi přáteli.
 • 00:15:13 Psát si specifickými jazyky dopisy
  a specificky to komentovat nemůže
 • 00:15:18 být jediná role filozofie.
 • 00:15:21 To si nemůžeme v této
  společnosti dovolit.
 • 00:15:24 Jací jsou dnes mladí lidé,
  kteří jdou studovat filozofii?
 • 00:15:36 V dnešním racionálním
  světě, kde se honí úspěch,
 • 00:15:40 je možné obhájit si studium
  neperspektivního oboru,
 • 00:15:43 jako je filozofie?
 • 00:15:47 Já si nemyslím,
  že by to byl neperspektivní obor.
 • 00:15:52 My nevíme, jaká zaměstnání
  tady budou za 20 let.
 • 00:15:55 To, že budete muset být schopná
  se plynule,
 • 00:16:00 smysluplně vyjádřit a předložit
  argumenty nebo umět mluvit a opřít
 • 00:16:04 se o tradici nějakých idejí,
  je velmi perspektivní.
 • 00:16:19 Já jsem se ptala schválně
  trochu provokativně.
 • 00:16:23 Zároveň je to vzdor
  vůči duchu doby.
 • 00:16:32 Zároveň nikdo jiný než mladí
  lidé, by měli studovat filozofii?
 • 00:16:38 Oni se rozhodují o tom,
  co je pro ně důležité.
 • 00:16:42 Kam chci jít?
 • 00:16:44 Co chci od života?
 • 00:16:47 To je to období,
  kdy se o tom rozhoduje.
 • 00:16:53 Když už potom pracujeme,
 • 00:16:55 na smysl života se moc neptáme
  nebo nám to připadá banální.
 • 00:17:01 Ale mladí lidé to berou
  vážně a to je správně.
 • 00:17:08 Jsou to zvídavý, inteligentní,
  motivovaní mladí lidé.
 • 00:17:12 Z vašeho díla jsem pochopila,
 • 00:17:14 že vaším největším filozofickým
  učitelem je Högel.
 • 00:17:19 Co byste poradila začátečníkům
  s filozofickým myšlením?
 • 00:17:23 Na koho se mají zaměřit?
 • 00:17:25 Kdo je stravitelnější než Hegel?
 • 00:17:37 Myslím si, že to je docela jedno.
 • 00:17:43 Je důležité najít jazyk svého
  myšlení, své filozofie.
 • 00:17:49 A ten člověk získá
  skrze studium druhých.
 • 00:17:53 Proto si myslím, že tradice
  je důležitá.
 • 00:17:58 Číst proto, abych si rozuměla
  sama sobě.
 • 00:18:03 Chápu tradici jako jazyk.
 • 00:18:04 Bez jazyka nemůžete myslet.
 • 00:18:06 Bez tradice filozofické
  nemůžete klást filozoficky
 • 00:18:11 relevantní otázky.
 • 00:18:14 Určitě bych asi nedoporučila
  Hegela začátečníkům,
 • 00:18:18 ale klasika typu Platónovy
  dialogy jsou dobré.
 • 00:18:24 Je tam vtip.
 • 00:18:25 Ukazuje se, že se mluví s prostým
  člověkem o tom, co je spravedlnost,
 • 00:18:30 co je dobro.
 • 00:18:32 Často se říká, aby se začínalo
  Nietzchem,
 • 00:18:34 ale podle mě je dobré začít
  tím, vůči čemu se vymezuje.
 • 00:18:48 Zajímavé.
 • 00:18:51 Tři kategorie.
 • 00:18:53 Myšlení, čtení, psaní.
 • 00:18:55 Co je pro rozvoj
  člověka nejdůležitější?
 • 00:19:04 Odpovím banálně.
 • 00:19:07 Nemůžete myslet bez mluvení.
 • 00:19:12 Nemůžete ani pořádně myslet,
  aniž byste zároveň psali.
 • 00:19:17 Představa toho,
 • 00:19:19 že myšlení je někde vevnitř
  a my to realizujeme skrz mluvení
 • 00:19:28 nebo psaní není úplně dobrá.
 • 00:19:31 Zkrátka myšlení je domýšlení
  napsaného.
 • 00:19:35 Myšlení je domýšlené nakousnutého.
 • 00:19:48 Lidé by se měly učit mluvit,
  psát a skrze to myslet.
 • 00:19:55 V rámci čtení jak mám poznat,
 • 00:19:57 že jsem se setkala
  se zásadním dílem?
 • 00:20:02 To nepoznáte úplně snadno.
 • 00:20:06 Od toho je tady právě tradice,
  která nám to vybrala.
 • 00:20:09 Některé texty přežily
  mnoho tisíciletí.
 • 00:20:13 Já si myslím, že se o ně můžeme
  opřít.
 • 00:20:21 Ukazují nám, že společnost
  může být úplně něco jiného,
 • 00:20:24 než co si myslíme.
 • 00:20:27 Rozšiřují nám představu možného.
 • 00:20:31 Takže v tomto smyslu si myslím,
  že tradice a dobrý učitel,
 • 00:20:36 který vás k tomu vede,
 • 00:20:37 je pro mladého člověka
  opravdu něco klíčového.
 • 00:20:42 Časem se to myslím naučíte.
 • 00:20:51 Často mám problém rozlišit, jestli
  je něco blábol nebo filozofie.
 • 00:20:57 Hranice je tenká.
 • 00:21:00 Ano.
 • 00:21:00 Proto je filozofie dost
  ošemetná disciplína.
 • 00:21:03 Když se podíváte na klasické texty,
  kolikrát vám to připadá jako dada.
 • 00:21:12 Ale je tam něco, co inspiruje.
 • 00:21:16 Něco, na co můžeme navázat.
 • 00:21:22 A to je nakonec to rozhodující.
 • 00:21:23 Často se to ukáže až dlouhou
  dobu po smrti daného autora.
 • 00:21:29 Takže bych se tím tolik netrápila.
 • 00:21:32 Píšete také literární recenze.
 • 00:21:34 V čem vás baví tento žánr?
 • 00:21:36 Tříbíte si na tom styl psaní,
 • 00:21:38 aby byl jednodušší ve filozofických
  myšlenkách?
 • 00:21:42 Zjistila jsem, že když si knihu
  pouze přečtu, nic moc o ní nevím.
 • 00:21:49 A to souvisí s tím, jak souvisí
  myšlení, mluvení, psaní.
 • 00:21:56 Já si musím ujasnit myšlenky
  tím, že o tom něco napíšu.
 • 00:22:01 V tomto smyslu je to naprosto
  samoúčelné.
 • 00:22:06 Na druhou stranu si také myslím,
 • 00:22:08 že je zkrátka důležité
  reagovat na kolegy.
 • 00:22:17 Je důležité, aby také oni věděli,
 • 00:22:20 že jejich myšlení je dále
  předáváno a že s nimi myslíte.
 • 00:22:26 Myšlení nikdy není
  pouze v první osobě.
 • 00:22:30 Vy myslíte s někým.
 • 00:22:31 Když tady nebude člověk, o jehož
  myšlení se budete moci opřít,
 • 00:22:35 bude to jako s jazykem.
 • 00:22:36 Jazyk si sama nevymyslíte.
 • 00:22:53 A v tomto smyslu
 • 00:22:54 je to
 • 00:22:55 Když někdo z vaší knihou
  pracuje, je to důležité.
 • 00:22:59 Filozofové často takovou
  zkušenost nemají.
 • 00:23:03 Když jsme u ega,
 • 00:23:04 tak milovat se nebo sebeláska
  jsou termíny kolem nás.
 • 00:23:08 Mám pocit, že nabývají na významu.
 • 00:23:09 Naopak Hegel prosazoval
  umenšování vlastního já.
 • 00:23:13 Proč je to dobré?
 • 00:23:17 To je podmínka myšlení.
 • 00:23:20 Když se dnes podíváme
  do veřejnosti, tak mám pocit,
 • 00:23:27 jakoby to nejdůležitější
  na člověku byl názor.
 • 00:23:32 Mít na něco názor.
 • 00:23:35 Ale filozofie nás učí,
  že není nutné mít názor.
 • 00:23:44 Máte na něco názor proto,
 • 00:23:46 že jste z určité sociální skupiny
  nebo chcete někam patřit anebo jste
 • 00:23:51 pod vlivem médií.
 • 00:23:56 To není podstatné.
 • 00:23:57 Podstatné je zeptat se, proč
  si to myslím, s čím to souvisí,
 • 00:24:02 z čeho to vychází?
 • 00:24:05 Tak tomu už musíte
  mít nějaký odstup.
 • 00:24:10 A tady začíná myšlení.
 • 00:24:12 A s tím zkrátka souvisí také to,
 • 00:24:14 že odstoupíte od zabedněnosti
  do sebe sama.
 • 00:24:18 Připustíte jiné možnosti.
 • 00:24:22 V souvislosti s vámi mě zaujal
  výraz odpracovat si sebe sama.
 • 00:24:26 Co to znamená?
 • 00:24:29 Možná to, co jsem říkala.
 • 00:24:30 Prostě testovat vlastní hranice.
 • 00:24:34 Když jsem začala studovat
  Hegela, tak mojí motivací bylo,
 • 00:24:38 že mi byl velmi nesympatický
  a vůbec jsem mu nerozuměla.
 • 00:24:42 Ne vycházet si vstříc, nejít
  si na ruku a dělat také něco,
 • 00:24:47 co se člověk často bojí dělat,
 • 00:24:49 tak tam se nám otevírají
  naše možnosti.
 • 00:25:02 Nakonec tam žijeme
  spokojenější život.
 • 00:25:05 Jaká je generace třicátníků?
 • 00:25:08 Většina lidí kolem vás prý polyká
  prášky a není schopná milovat.
 • 00:25:12 To je generace, která má příliš
  mnoho a zároveň Kynic?
 • 00:25:17 Jak se díváte na fenomén
  sociálních sítí?
 • 00:25:23 Generace třicátníků.
 • 00:25:25 Vždy ráda mluvím o jednotlivých
  lidech.
 • 00:25:32 Tyto generační soudy
  jsou velmi těžké.
 • 00:25:36 Já si myslím,
 • 00:25:37 že generace třicátníků jsou
  často velmi úzkostliví lidé.
 • 00:25:48 Žijí v době, která před ně staví
  strašně moc možností volit.
 • 00:25:54 Neustále si něco můžeme volit.
 • 00:25:57 Můžeme o všem rozhodovat.
 • 00:26:00 A máme docela dost času na sebe
  sama, což se dost často podceňuje.
 • 00:26:06 Máme pocit, že jsme uspěchaní.
 • 00:26:09 My ale máme docela dost času.
 • 00:26:16 Může to vést k určitému
  pocitu bezradnosti,
 • 00:26:20 co vlastně se svým životem.
 • 00:26:25 Aspekt, který strašně vstupuje
  do života třicátníků, je ten,
 • 00:26:30 že se všechny rozhodující okamžiky
  života už neodbývají ve 20,
 • 00:26:37 kdy se zakládaly rodiny, stavěli
  domy, vstupovalo na pracovní trh.
 • 00:26:43 Najednou se to posunulo
  a třicátníci už jsou obezřetnější.
 • 00:26:50 Více toho vědí, více se bojí,
  jsou méně naivní.
 • 00:26:56 A možná to těm začátkům
  úplně nepřeje.
 • 00:27:01 Stále nemáte žádné hodnoty?
 • 00:27:04 To byla určitá nadsázka.
 • 00:27:06 Hodnoty mám.
 • 00:27:08 Jsem ale alergická na to,
 • 00:27:09 když se vzývají ve veřejnosti
  hodnoty jako prostředek k boji
 • 00:27:13 proti druhému a když se velká
  slova jako svoboda, pravda, láska,
 • 00:27:18 důstojnost nad užívají.
 • 00:27:20 A především v té souvislosti,
  že druhý je nemá.
 • 00:27:24 To zažíváme nejčastěji.
 • 00:27:28 Mně se to nelíbí a vyloženě
  mě ta v pravém slova
 • 00:27:32 smyslu otravuje.
 • 00:27:34 Říká Tereza Matějčková, filozofka,
  vysokoškolská pedagožka.
 • 00:27:37 Děkuji, že jste přišla.
 • 00:27:39 Děkuji za pozvání.
 • 00:27:41 Teď už Události.
 • 00:27:43 Krásný večer.
 • 00:27:44 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Naděžda Zajíčková

Související