iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 9. 2020
19:28 na ČT24

1 2 3 4 5

12 hlasů
5528
zhlédnutí

Interview ČT24

Miloš Vystrčil /ODS/, předseda Senátu a místopředseda strany

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:08 A pozastavenou dodávku pijan
  od české firmy Petrof do Číny
 • 00:00:12 je postaráno.
 • 00:00:13 Nástroje koupil miliardář
  Komárek, který je rozdá školám.
 • 00:00:17 Je to cesta pro všechny případně
  poškozené české podnikatele?
 • 00:00:20 Proč bylo nutné jet na obchodní
  výpravu na Taiwan,
 • 00:00:25 když se Česko drží
  politiky jedné Číny?
 • 00:00:29 Co výprava přinesla?
 • 00:00:30 Zeptám se Miloše Vystrčila.
 • 00:00:34 Dobrý večer.
 • 00:00:35 Děkuji za pozvání.
 • 00:00:40 Uznáváte autority?
 • 00:00:43 Uznávám autority, pokud disponují
  vlastnostmi, které vedou k tomu,
 • 00:00:50 že je uznávám.
 • 00:00:52 Když vám nejvyšší ústavní činitel,
 • 00:00:53 premiér a ministr zahraničí
  cestu na Taiwan nedoporučí
 • 00:00:56 aby to ignorujete a uděláte
  si co chcete a jedete.
 • 00:01:01 Tak co to je?
 • 00:01:02 Je to projev neúcty k nim anebo to,
 • 00:01:03 že nesplňují ty kvality
  co byste si představoval,
 • 00:01:06 aby tito ústavní činitelé
  měli abyste respektoval?
 • 00:01:10 Je to důvodem toho, že možná
  existuje ještě důležitější věci,
 • 00:01:14 než jsou autority a to jsou
  některé hodnoty.
 • 00:01:17 Potom je to také důvodem toho,
 • 00:01:18 že byly jiné autority
  které mi to doporučovali.
 • 00:01:21 Usnesení českého Senátu,
 • 00:01:22 což je pro mě velká autorita
  50 z 52 hlasujících senátorů cestu
 • 00:01:27 do Číny podpořilo.
 • 00:01:29 Také jsem se bavil s několika
  například bývalými předsedy Senátu,
 • 00:01:33 kteří mi cestu také doporučili.
 • 00:01:35 Z hlediska toho vašeho pojetí
  to byly autority proti autoritám.
 • 00:01:40 Svými vlastnostmi, které
  si každý umí představit.
 • 00:01:44 Potom to byly ty hodnoty,
 • 00:01:46 které považuje ještě výše
  než jsou ty autority
 • 00:01:49 Ale tyto autority jsou volené.
 • 00:01:52 Prezident je volený přímo,
 • 00:01:54 premiér je volen cestu
  demokratických voleb.
 • 00:01:58 Takže to jsou autority,
  které uznávají občané ČR.
 • 00:02:02 Jde mi o to, zdali
  když si představíte,
 • 00:02:04 že přijde práce a doporučíte
  svým senátorům, noste roušky,
 • 00:02:11 já vám to doporučuji kvůli
  zhoršené epidemiologické situaci.
 • 00:02:14 Oni řeknou, my vás respektujeme,
  ale uděláme si to po svém,
 • 00:02:17 protože bychom se cítili
  nesvobodní.
 • 00:02:19 Nebyli jste naštvaný?
 • 00:02:24 Já jsem to doporučení zvažoval.
 • 00:02:26 Opravdu velice vážně
  jsem o tom přemýšlel.
 • 00:02:30 Dokonce jsem těm autoritám
  o kterých mluvíte říkal,
 • 00:02:33 že si dovedu představit, že bychom
  se o změně mého názoru mohli bavit,
 • 00:02:37 pokud bychom se jasně vyjádřili
  k tomuto čínská ambasáda podnikala
 • 00:02:42 vůči Jaroslavu Kuberovi a případně
  vůči tomu jak se vměšovala
 • 00:02:47 do záležitostí ČR.
 • 00:02:49 Pokud ty autority nebyly schopné
  to veřejně odsoudit toto chování
 • 00:02:55 čínské ambasády, tak to nebyly
  až takové autority,
 • 00:02:59 které já respektuji.
 • 00:03:01 Budete pátrat ale potom co se dělo
  kolem chystané cesty Jaroslava
 • 00:03:05 Kubery,
 • 00:03:06 nebo už to je pro vás uzavřená
  záležitost a když jste tam odjel,
 • 00:03:09 tak máte z vašeho pohledu splněno?
 • 00:03:12 Ta záležitost není uzavřená.
 • 00:03:14 Je otevřená, ale já nemám žádné
  nástroje jak se dozvědět více.
 • 00:03:18 Protože nedisponuji žádnou
  exekutivní mocí o žádnou možností
 • 00:03:24 ty věci vypátrat.
 • 00:03:33 Pokud Kancelář prezidenta republiky
  už nechce více vysvětlovat,
 • 00:03:37 jakým způsobem se stalo,
 • 00:03:38 že dopis Jaroslavu Kuberovi
  je posílán přes Kancelář prezidenta
 • 00:03:44 republiky, tak s tím nic nenadělám.
 • 00:03:46 Nemám žádnou pravomoc
  přikázat aby to vysvětlili.
 • 00:03:49 Chápete reakci prezidenta,
  i o vaší cestě řekl,
 • 00:03:52 že to je klukovská provokace
  hrubá politická chyba?
 • 00:03:56 Nechápu, ale je to jeho názor.
 • 00:03:59 Já nemám možnost opravovat názory
  prezidenta ČR a mrzí mě to.
 • 00:04:06 Nebyl byste naštvaný,
  být na jeho místě?
 • 00:04:08 Kdyby předseda senátu dokud
  růstem činitel nerespektoval
 • 00:04:12 vaše doporučení?
 • 00:04:14 Já jsem demokrat.
 • 00:04:17 Pokud by tím neporušil
  zásady, kterými jsme vázáni,
 • 00:04:22 tak bych to respektoval.
 • 00:04:24 Cítíte se jako hrdina?
 • 00:04:26 Ne.
 • 00:04:27 Necítím se jako hrdina.
 • 00:04:28 Hrdina vypadá jinak.
 • 00:04:32 Prezident vás nebude zvát
  na schůzky nejvyšších ústavních
 • 00:04:35 činitelů kvůli koordinaci
  zahraniční politiky.
 • 00:04:38 Pojďme si poslechnout jeho slova.
 • 00:04:41 Není důvod,
 • 00:04:42 aby se pan předseda Vystrčil nadále
  účastnil porady ústavních činitelů.
 • 00:04:49 Nebudu ho tedy zvát.
 • 00:04:51 Protože kdo nerespektuje pravidla
  hry, tak nemůže tuto hru hrát.
 • 00:04:58 Nebudete hrát tu hru.
 • 00:04:59 Přestavte si, že jste prezident.
 • 00:05:01 Máte pochopení pro to co udělal,
  když si tedy vezmete,
 • 00:05:05 že jste byl zván na porady,
 • 00:05:06 kde se řeší jednotná
  zahraniční politika.
 • 00:05:16 Ale vy jste se rozhodl jinak.
 • 00:05:20 Chápete rozhodnutí pana prezidenta?
 • 00:05:25 Já jsem přesvědčen, že jsem
  pravidla hry neporušil.
 • 00:05:30 Nikomu jsem neslíbil,
  že na Taiwan nepojedu.
 • 00:05:32 Do konce toho 11. března,
 • 00:05:35 o kterém mluví pan prezident jsme
  měli schůzku nejvyšších ústavních
 • 00:05:38 činitelů jsem ještě nebyl
  rozhodnutý zda na Taiwan pojedu
 • 00:05:42 anebo nikoliv.
 • 00:05:44 A oni vám to nedoporučili.
 • 00:05:49 My jsme tam řešili
  jinou věc kde jsem
 • 00:05:52 to pravidlo respektoval.
 • 00:05:54 To je,
 • 00:05:55 jestli se čtyři nejvyšší ústavní
  činitelé explicitně vyjádří k tomu
 • 00:05:59 odvolání čínského velvyslance.
 • 00:06:04 To jsem prohrál a už jsem
  k tomu nevyzýval.
 • 00:06:07 Ani už jsem v té věci nic nedělal.
 • 00:06:10 Ale o tom doporučeních jste věděl.
 • 00:06:13 Existovalo.
 • 00:06:15 Ale to,
 • 00:06:15 že máte jiný názor a zachováte
  se podle svého jiného názoru
 • 00:06:20 tak to není
  nerespektování pravidel.
 • 00:06:22 Nerespektování pravidel je když
  slíbíte že se nějak zachováte
 • 00:06:27 a potom to porušíte.
 • 00:06:28 To jsem neudělal.
 • 00:06:32 To jsou schůzky, abychom
  něco koordinovali.
 • 00:06:36 Nejdůležitější je koordinovat
  to s lidmi,
 • 00:06:38 kteří třeba na něco
  mohou mít jiný názor.
 • 00:06:41 To vypadá, že jste měl jiný názor.
 • 00:06:44 Pokud vyloučíte ty co mají
  jiný názor z nějakých schůzek
 • 00:06:49 tak vlastně co se tam potom
  bude koordinovat,
 • 00:06:51 když se tam budou pouze scházet
  ti co mají na všechno stejný názor?
 • 00:06:54 Já myslím, že to není tak,
 • 00:06:56 že by ti co se tam scházeli
  měli na všechno stejný názor.
 • 00:06:59 Neplánujete ze své pozice,
 • 00:07:01 že zorganizuje té schůzky abyste
  si sladili zahraniční politiku?
 • 00:07:11 Je to důležitá věc, by Česko
  vystupovalo navenek jednotně.
 • 00:07:15 Neuděláte nějakou takovou
  paralelní schůzku?
 • 00:07:19 Třeba schůzky předsedy Senátu.
 • 00:07:23 Ta komunikace ohledně zahraniční
  politiky je s premiérem a ministrem
 • 00:07:26 zahraničních věcí a také s panem
  předsedou sněmovny nastavená.
 • 00:07:31 Já tam nevidím žádný problém.
 • 00:07:33 Podle toho co jsem si mohl přečíst
  také schůzky vznikly zejména proto
 • 00:07:38 aby se koordinovala zahraniční
  politika s panem prezidentem.
 • 00:07:44 Pokud dnes pan prezident
  říká, že mě nebude zvát,
 • 00:07:47 tak já se nebudu tlačit.
 • 00:07:49 Neplánujete svůj paralelní schůzku?
 • 00:07:55 Neplánuji.
 • 00:07:58 Vratislav Mynář se sešel v pondělí
  čínským velvyslancem.
 • 00:08:03 Schůzku potvrdil
  mluvčí Jiří Ovčáček.
 • 00:08:05 Napsal,
 • 00:08:06 že byla poskytnuta informace
  o novém formátu jednání ústavních
 • 00:08:09 činitelů a Česko potvrdilo,
  že vyznává politiku jedné Číny.
 • 00:08:13 Překvapilo vás to, že pan kancléř
  sešel s čínským velvyslancem?
 • 00:08:19 Já jsem nepřemýšlel o tom, co bude
  dělat pan kancléř Mynář.
 • 00:08:23 Je vám to jedno?
 • 00:08:25 Není,
 • 00:08:26 ale mám spoustu jiných věcí
  na starosti než abych přemýšlel
 • 00:08:29 co bude dělat kancléř
  pana prezidenta.
 • 00:08:31 Existuje úzká komunikace mezi
  čínskou ambasádou a Kanceláří
 • 00:08:37 prezidenta republiky.
 • 00:08:38 To mě nepřekvapuje.
 • 00:08:40 Prezident chtěl udělit vašemu
  předchůdci Jaroslavu Kuberovi
 • 00:08:43 nejvyšší státní vyznamenání
  Řád Bílého lva.
 • 00:08:45 Paní Kuberová odmítla
  vyznamenání převzít.
 • 00:08:53 On má výhrady ke kanceláři
  prezidenta.
 • 00:09:02 Myslíte si, jak znáte
  Jaroslava Kuberu,
 • 00:09:04 že by to vyznamenání odmítl?
 • 00:09:08 Já musím říci, že rozhodnutí
  paní Kuberové chápu.
 • 00:09:11 Přestože jsem i do toho
  vůbec nemluvil.
 • 00:09:16 Celé mi to připadá
  jako velice zvláštní.
 • 00:09:20 Protože Jaroslav Kubera
  byl ten kdo jako první z těch
 • 00:09:25 druhých ústavních činitelů
  chtěl jet na Taiwan.
 • 00:09:27 Pan prezident s tím nesouhlasil
  a poté co nemohl jet,
 • 00:09:30 protože bohužel zemřel, tak mu chce
  udělit Řád Bílého lva.
 • 00:09:35 Jaroslav Kubera chce jet na Taiwan,
  nemůže, protože bohužel odešel.
 • 00:09:40 Pan prezident mu chce
  udělit Řád Bílého lva.
 • 00:09:42 Přijde Vystrčil říká,
 • 00:09:44 já stejně jako pan Kubera
  pojedu také na Taiwan.
 • 00:09:49 Výsledek je, že nemá
  chodit na schůzky.
 • 00:09:52 Nemohla by to být ukázka
  velkorysosti pana prezidenta,
 • 00:09:55 že přestože Jaroslav Kubera
  chtěl jet na Taiwan,
 • 00:09:58 ale má za sebou spoustu práce jako
  politik a senátor jako primátor
 • 00:10:03 Teplic a předseda Senátu.
 • 00:10:05 Tak za celoživotní práci co udělal,
  takže to nemusí být rovnou to,
 • 00:10:10 že to je nějaký naschvál,
 • 00:10:11 ale je to třeba ocenění
  práce Jaroslava Kubery.
 • 00:10:15 Jaroslav Kubera by si státní
  vyznamenání zasloužil.
 • 00:10:20 Chápu,
 • 00:10:21 že paní Věra Kuberová
  se v tu chvíli zachoval
 • 00:10:24 tím způsobem, že řekla,
 • 00:10:25 že z rukou současného pana
  prezidenta ho nepřevezme.
 • 00:10:29 Třeba až bude jiný prezident,
 • 00:10:31 tak znovu Jaroslava Kuberu
  na státní vyznamenání in memoriam
 • 00:10:35 navrhne a třeba k tomu dojde.
 • 00:10:37 Myslíte si, že kdyby tady
  byli Jaroslav Kubera,
 • 00:10:40 tak by odmítl Řád Bílého lva?
 • 00:10:43 Nevím.,
 • 00:10:44 Už se ozvaly dvě české firmy,
  kterým Čína dělá problémy.
 • 00:10:48 Česko vyváží zboží do Číny
  za desetkrát více peněz
 • 00:10:51 než na Taiwan.
 • 00:10:52 Stála ta cesta za ty problémy
  co teď vylézají na povrch?
 • 00:10:57 Podívejte se.
 • 00:10:58 Pokud bude tomu tak a mě to velice
  mrzí,
 • 00:11:01 že na základě mé cesty nebo naší
  cesty podnikatelské na Tchaj-wan
 • 00:11:08 dojde k tomu,
 • 00:11:09 že politickým rozhodnutím budou
  rušeny některé hospodářské
 • 00:11:14 kontrakty,
 • 00:11:15 tak to je jasná zpráva
  o tom co můžeme z hlediska obchodní
 • 00:11:19 spolupráce s Čínskou
  lidovou republikou očekávat
 • 00:11:22 a co by se mohlo
  stát i do budoucna.
 • 00:11:25 Pokud tuto informaci
  získáme tak si myslím,
 • 00:11:28 že ta informace je i pro budoucí
  vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 00:11:32 velice užitečná.
 • 00:11:35 I z tohoto důvodu si myslím,
  že ta cesta vlastně je užitečná.
 • 00:11:40 Druhá věc ještě je,
 • 00:11:41 že my jsme na Tchaj-wanu
  získali velké množství kontaktů
 • 00:11:45 a ty možnosti a ten potenciál
  té spolupráce který by mohl
 • 00:11:49 být řekněme přeměněn v konkrétní
  spolupráci je obrovský.
 • 00:11:54 Budeme se o tom bavit a budeme
  informovat pana premiéra který
 • 00:11:57 se schůzkou už předběžně souhlasil.
 • 00:12:00 A budeme se snažit,
 • 00:12:01 aby ty přínosy té cesty
  na Tchaj-wan se podařilo opravdu
 • 00:12:06 přetavit v tu skutečnou
  hospodářskou spolupráci,
 • 00:12:10 přičemž upozorňuji,
 • 00:12:11 že už je vědecká spolupráce
  a spolupráce v oblasti moderních
 • 00:12:15 technologií funguje.
 • 00:12:17 Byla podepsána memoranda.
 • 00:12:19 Rovněž se ukazuje,
 • 00:12:20 že má Taiwan velký zájem otevřít
  přímou linku Taipei Praha.
 • 00:12:27 Myslím leteckou.
 • 00:12:28 A velice dobře to vypadá s tím,
 • 00:12:30 že by tchajwanská banka
  tady otevřela pobočku.
 • 00:12:33 To jsou věci,
 • 00:12:34 které jsou zatím na úrovni
  slibů a memoranda příslibů.
 • 00:12:39 Neobáváte se,
 • 00:12:40 že to může dopadnout podobně jako
  to dopadlo se sliby co přivezl
 • 00:12:43 pan prezident Číny?
 • 00:12:45 To jsme slyšeli,
 • 00:12:46 který bude Čína investovat a kolik
  peněz tedy bude a jaká vznikne
 • 00:12:49 přímá linka.
 • 00:12:50 Něco konkrétního co jste
  tam dohodli a podepsali,
 • 00:12:53 že víte že to na 100 % klapne
  a bude to přínos pro Česko?
 • 00:13:00 První věc je, že žádné
  sliby nedávám.
 • 00:13:04 Říká Mike jsme dojednali
  příležitosti a bude muset pracovat
 • 00:13:08 na tom aby té příležitosti
  se přeměnily ve skutečný byznys
 • 00:13:12 a ve skutečnou vzájemnou
  hospodářskou výměnu.
 • 00:13:16 Jestli se to realizuje
  anebo ne tak to uvidíme.
 • 00:13:19 Zdá se,
 • 00:13:20 že jedna z věcí co je velice
  blízko ale nebudu říkat,
 • 00:13:22 že to je jisté je,
 • 00:13:24 že by například bylo dodáno
  pět linek na výrobu roušek do ČR.
 • 00:13:31 Jestli se to podaří a jak rychle
  se to podaří tak to uvidíme.
 • 00:13:34 Samozřejmě je to otázka
  vzájemné dohody.
 • 00:13:38 A vyřešení všech těch věcí
  administrativních které
 • 00:13:41 s tím souvisí.
 • 00:13:43 Já nebudu říkat, že to je jisté.
 • 00:13:46 Protože to dnes nevím.
 • 00:13:49 Ani nebudu říkat
  kolik mu dávám času.
 • 00:13:51 Protože ta jednání probíhají
  a já při nich nejsem.
 • 00:13:55 To dělají jiní lidé.
 • 00:13:56 Já před tímto pořadem jsem
  se jich na to neptal.
 • 00:14:01 Budeme dělat vše pro to aby to bylo
  co nejrychleji.
 • 00:14:04 Co mají dělat majitelé
  firem, kterým Čína hrozí,
 • 00:14:07 že třeba je kontrakty nedopadnou.
 • 00:14:11 Můžete vy třeba jim pomoci dojednat
  kontakty na Tchaj-wanu anebo
 • 00:14:15 jim nabídnout zprostředkování
  jejich byznysu někde jinde?
 • 00:14:20 Můžete pro ně něco udělat,
  nebo to necháte na vládě?
 • 00:14:24 Já si myslím, že je zapotřebí
  hledat všechna možná řešení,
 • 00:14:29 která umožní byznys
  dělat někde jinde.
 • 00:14:34 V tuto chvíli se bavíme
  vyloženě spekulativně.
 • 00:14:37 Pokud by v tom nějaká vláda mohla
  pomoci svými institucemi nebo pokud
 • 00:14:41 bychom mohli pomoci my,
  tak se o to pokusíme.
 • 00:14:48 Jediné co k tomu dodávám je,
 • 00:14:51 že pokud takové problémy firmám
  vznikaly tak má otázka je.
 • 00:14:56 Dobře,
 • 00:14:57 my jsme navštívili Taiwan
  demokratickou zemi a následně Čína
 • 00:15:04 politickým rozhodnutím dělá
  problémy našim podnikatelům.
 • 00:15:08 Udělali jsme něco
  co si ona nepřeje.
 • 00:15:11 To znamená, že aby ty problémy
  nevznikly,
 • 00:15:14 tak ti co nás dnes
  kritizují jsou přesvědčeni,
 • 00:15:18 že bychom nikdy neměli dělat
  něco co si Čína nepřeje?
 • 00:15:22 Já se vás zeptám na jinou věc.
 • 00:15:24 Někdy to musí skončit.
 • 00:15:25 Čím dříve se k tomu postavíme
  a čím dříve ukážeme že jsme
 • 00:15:28 suverénně nezávislý tak tím lépe.
 • 00:15:30 Zachoval byste se stejně, kdyby
  byla ODS součástí vládní koalice?
 • 00:15:35 Z pozice opozičního politika můžete
  dělat cokoliv ale ta zodpovědnost
 • 00:15:40 a ty dopady odnese vláda
  a odnesou podnikatele.
 • 00:15:46 Kdyby se něco stalo tak to není
  lehkovážné z pozice opozičního
 • 00:15:50 politika udělat takovou věc, která
  jde proti oficiální politice Česka?
 • 00:15:55 Česko vyznává politiku jedné Číny.
 • 00:15:57 Tak se ptám na to, zdali
  jste si na 100 % jistý,
 • 00:16:01 že byste se zachoval úplně stejně
  a odjel byste kdybyste jako
 • 00:16:04 ODS byli součástí vládní koalice.
 • 00:16:06 Ano nebo ne?
 • 00:16:09 Odpovím.
 • 00:16:11 Ale my jsme neporušili
  politiku jedné Číny.
 • 00:16:16 Navštívili jsme Taiwan.
 • 00:16:23 Nikde není napsáno, že předseda
  senátu nemůže jet na Taiwan.
 • 00:16:27 Pokud to někde máte na papíře
  tak mi to ukažte.
 • 00:16:30 Teď k té vaší otázce.
 • 00:16:32 Nejjednodušší by pro mě bylo
  říci, že bych se zachoval stejně.
 • 00:16:35 Ale já vám to neřeknu.
 • 00:16:36 Nebudu na tyto laciné
  věci odpovídat.
 • 00:16:40 Toto možná každého napadne.
 • 00:16:42 Zdali to není tak jednoduché odjet.
 • 00:16:46 Pokud bych to považoval za správné,
  tak bych zase jel.
 • 00:16:49 Snažím se ty věci dělat
  tak aby byly správné a nikoliv
 • 00:16:51 podle toho kdo vládne
  anebo nevládne.
 • 00:16:54 Může to být divné.
 • 00:16:59 Ale já se takto chovám.
 • 00:17:00 Tak mi řekněte, jak chápete
  politiku jedné Číny.
 • 00:17:04 Politiku jedné Číny chápu
  tak, že není zakázáno,
 • 00:17:09 by druhý nejvyšší ústavní činitel
  jel do demokratické země,
 • 00:17:13 kterou je Taiwan.
 • 00:17:15 Podle těch informací
  co mám k dispozici a vycházím
 • 00:17:19 z interpretace sinologů,
 • 00:17:22 tak máme nárok na vlastní
  výklad politiky jedné Číny.
 • 00:17:28 A ta říká,
 • 00:17:29 že vlastně není ani jasné
  co je tou jednou Čínou a jaká
 • 00:17:33 to je Čína.
 • 00:17:34 A není rozhodně z toho jasné,
 • 00:17:36 že tam druhý nejvyšší ústavní
  činitel nemůže jet na Taiwan.
 • 00:17:39 Vycházíte z šanghajského komuniké.
 • 00:17:41 Například.
 • 00:17:42 Proč nejezdí ostatní
  představitelé dalších zemí?
 • 00:17:48 Byl tam ministr zahraničí
  Spojených států amerických,
 • 00:17:51 byl tam také belgický ministr.
 • 00:18:05 Já jsem si myslel, že někdo
  jim pořád říká vy nesmíte.
 • 00:18:14 Ale zase oni nesmí vyhrožovat
  našim podnikatelům.
 • 00:18:21 Odpověď je, jak to že nemůžeme?
 • 00:18:25 A nechoďte sem s rouškami.
 • 00:18:31 Takže kdyby Čína nic takového
  nedělala tak tam nepojedete?
 • 00:18:34 Kdybychom měli rovné vztahy,
  tak se dá debatovat o tom,
 • 00:18:40 co se komu líbí a nelíbí a do jaké
  míry mu ten druhý rovnocenný
 • 00:18:45 partner může vyjít vstříc.
 • 00:18:47 Pokud on také ustoupí z některých
  svých názorů anebo některých
 • 00:18:52 svých prohlášení.
 • 00:18:54 Pokud se tak neděje,
  tak to není truc.
 • 00:18:58 To je když vám něco udělá někdo
  a vy mu to oplácí ty aniž byste
 • 00:19:02 mu dal šanci se napravit.
 • 00:19:06 Omluvit anebo říci já jsem
  tak nemyslel.
 • 00:19:10 Kdyby se chovali normálně a slušně
  také ke v demokratické zemi zvykem
 • 00:19:16 tak by z druhé strany mohou
  očekávat něco podobného.
 • 00:19:20 O té cestě říkáte, že to nebyla
  státní návštěva,
 • 00:19:22 ale návštěva v rámci
  parlamentní diplomacie.
 • 00:19:26 Jste druhý nejvyšší
  ústavní činitel.
 • 00:19:29 Na Twitteru Senát označil cestu
  na Taiwan jako let svobody.
 • 00:19:33 To už je přece politika.
 • 00:19:37 Označit vaši cestu
  jako let svobody,
 • 00:19:40 tak to už je politické vyjádření.
 • 00:19:42 Říkáte, že zahraniční cesta
  kohokoliv z ústavních činitelů,
 • 00:19:47 což také poslanci a senátoři,
  tak to není politikou?
 • 00:19:49 Každá taková cesta je politikou.
 • 00:19:51 Říkáte, že to je v rámci
  parlamentní diplomacie.
 • 00:19:55 Návštěva parlamentní diplomacie
  je také provádění politiky souvisí
 • 00:20:01 to vlastně s typem
  realizace politiky,
 • 00:20:05 kterou začaly Spojené státy
  americké za období prezidentování
 • 00:20:10 prezidenta Wilsona,
 • 00:20:11 kdy komory rozšiřují formu
  zahraniční spolupráce i do podob
 • 00:20:25 které třeba absentují anebo jsou
  málo zdůrazňované to oficiální
 • 00:20:30 zahraniční politikou.
 • 00:20:31 My kteří jsme začali dělat
  zahraniční politiku za dob Havla
 • 00:20:34 a Dienstbiera tak jsme akcentovali
  svobodu práv a lidská práva obecně.
 • 00:20:42 Teď se mi zdá,
 • 00:20:43 že jsme od toho ustoupili
  a parlamentní diplomacie slouží
 • 00:20:45 k tomu, aby kromě toho že napomáhá
  rozvoji hospodářství,
 • 00:20:49 zdůraznila tyto důležité hodnoty.
 • 00:20:52 Ředitel zahraničního odboru
  Hradu Rudolf Jindrák řekl,
 • 00:20:55 že s Taiwanem se jednalo vždy,
  ale nikoliv v Černínském paláci.
 • 00:20:58 Bylo to jindy a nedělalo
  se to demonstrativně.
 • 00:21:04 Proč u toho nezůstal?
 • 00:21:05 My jsme nejednali v Černínském
  paláci.
 • 00:21:08 Já vím.
 • 00:21:10 To byl příměr pana
  Rudolfa Jindráka.
 • 00:21:17 Je to příměr.
 • 00:21:24 Proč nepokračovat v tom,
  že jednáme s Taiwanem.
 • 00:21:28 Je to na ne úplně oficiální úrovni.
 • 00:21:31 Obchodujeme s Čínou a Tchaj-wanem.
 • 00:21:33 Dělají to tak všichni.
 • 00:21:34 Proč to děláme jinak?
 • 00:21:36 Já jsem vám to vysvětloval.
 • 00:21:37 Je možné se na spousty
  věcí domluvit.
 • 00:21:40 Ale musíte být tak,
 • 00:21:41 že to partnerství je rovné
  a vzájemně výhodné.
 • 00:21:44 Pokud se tak neděje,
 • 00:21:46 tak v tom okamžiku přichází z naší
  strany krok, který není obvyklý.
 • 00:21:51 A ten nastal.
 • 00:21:53 Já znovu opakuji, že to považuji
  za naprosto správné.
 • 00:21:57 Protože ta situace, která vznikala
  postupně se dále a dále rozvíjela,
 • 00:22:02 naše závislost na Číně
  neustále narůstá.
 • 00:22:06 Klidně by se mohlo stát,
 • 00:22:08 že bychom byli závislí
  na základních technologiích na Číně
 • 00:22:11 a byli bychom závislý na výrobě
  ochranných pomůcek, nebo lécích.
 • 00:22:17 To by bylo velice nebezpečné.
 • 00:22:21 Toto rozvíjení a podpora politickou
  reprezentací tohoto typu spolupráce
 • 00:22:25 a tohoto typu závislosti,
 • 00:22:27 tak to nazývám prodáváním svobody
  a považoval jsem za naprosto
 • 00:22:30 správné, když se vůči tomu vymezíme
  třeba tím, že pojedeme na Taiwan.
 • 00:22:36 Premiér sice cestu nedoporučil,
  ale také se od ní nedistancoval.
 • 00:22:40 Není to nakonec dobrá zpráva
  a takové dvojité vítězství,
 • 00:22:44 že on vám řekl
  já vám to nedoporučuji,
 • 00:22:47 ale když ses vrátil, tak řekl,
  nedistancuji se.
 • 00:22:50 Nereagoval ani na výzvu KSČM,
 • 00:22:52 aby tu cestu vláda
  považovala za špatnou.
 • 00:22:59 Nemáte radost jak k tomu
  premiér postavil.
 • 00:23:04 Jemu se nelíbilo co jste
  říkal o Senátu,
 • 00:23:09 že to je nejvíce
  demokratická instituce.
 • 00:23:12 Ale v podstatě vás úplně
  nehodil přes palubu.
 • 00:23:17 Ještě uvidíme jak to celé dopadne.
 • 00:23:19 Je evidentní,
 • 00:23:20 abychom ty příležitosti Tchaj-wanu
  mohli využít tak potřeba
 • 00:23:24 spolupracovat s ministry.
 • 00:23:31 Jsme domluveni s pane premiére,
 • 00:23:32 že se potkáme a podle
  toho na čem se domluvíme,
 • 00:23:34 tak já budu schopen nějakou dobu
  vám odpovědět na tu vaši otázku.
 • 00:23:39 Četli jste dopis,
 • 00:23:40 který napsal váš stranický kolega
  starosta Řeporyjí Pavel Novotný,
 • 00:23:45 když v dopise na hlavičkovém papíře
  radnice vyzývá čínského ministra
 • 00:23:49 zahraničí, aby se fofrem omluvil?
 • 00:23:52 Používal poměrně expresivní výrazy.
 • 00:23:54 Co tomu říkáte?
 • 00:23:56 To je nadsázka typická
  pro Pavla Novotného.
 • 00:23:59 On dobře ví, že já tyto
  věci úplně neobdivuji.
 • 00:24:05 Ale na druhé straně
  když existuje člověk,
 • 00:24:10 který toto dokáže a dokáže
  to prodat formou,
 • 00:24:13 která rozhodně minimálně
  část obyvatel Česka zaujme,
 • 00:24:20 tak to každý nedokáže.
 • 00:24:22 Mluvil jste s ním o tom?
 • 00:24:24 Ne.
 • 00:24:25 Jak je to s reakcí Evropy?
 • 00:24:27 Pan Jindrák říkal, že mu volali
  z Německa co to proboha děláme.
 • 00:24:33 Že oni chtějí mít prioritu vztahy
  s Čínou a vy jdete na Taiwan.
 • 00:24:37 Na druhou stranu se vás zastal
  německý ministr zahraničí.
 • 00:24:40 Nepokazil jste to Němcům?
 • 00:24:44 Vzhledem k tomu co řekl ministr
  zahraničních věcí Německa,
 • 00:24:47 tak si myslím, že jsem
  to nepokazil.
 • 00:24:50 Naopak třeba to mohl být určité
  upozornění pro ostatní.
 • 00:24:54 Že ty věci, které dnes
  vznikají na základě toho,
 • 00:24:59 že spolupracujeme s Čínskou
  lidovou republikou a nepřemýšlíme
 • 00:25:01 o tom zdali to vzbudí nějakou
  závislost která by se nám potom
 • 00:25:05 mohla nevyplatit tak jsou
  teď obnaženější a budou o nich více
 • 00:25:10 přemýšlet také jiné země Evropy.
 • 00:25:13 Český ministr zahraničí napsal,
 • 00:25:15 že za vaše krátkozraké chování
  a politický oportunismus vás Čína
 • 00:25:19 přiměje zaplatí vysokou cenu.
 • 00:25:22 Začal jste platit?
 • 00:25:26 Myslím si, že jsem
  zatím nezačal platit.
 • 00:25:29 Co tím je myšleno nevím.
 • 00:25:30 Není příjemné to poslouchat.
 • 00:25:32 Prezident řekl,
 • 00:25:33 že pro vaše chování nemá pochopení
  a pan ministr to trochu přehnal.
 • 00:25:39 Říkáte, že to není příjemné.
 • 00:25:40 Ale co se stane?
 • 00:25:44 Nezlob se.
 • 00:25:45 Já mám spoustu práce abych
  pořád přemýšlel co se stane,
 • 00:25:48 tak to bych nemohl
  normálně pracovat.
 • 00:25:51 Něco si o té výhrůžce myslíte.
 • 00:25:56 Já jsem to přešel a věnuji
  se své práci a tomu co bych měla
 • 00:26:00 dělat, abych se mohl sám sobě
  podívat do tváře.
 • 00:26:07 Nebudu to více komentovat.
 • 00:26:08 Pan prezident říkal, že vás možná
  Čína nepustí do Číny.
 • 00:26:12 Nebude vám to vadit?
 • 00:26:15 Nebude.
 • 00:26:17 Přestože jsem nic špatného
  neudělal.
 • 00:26:22 Děkuji vám a na shledanou.
 • 00:26:24 Děkuji za pozvání a na shledanou.
 • 00:26:25 Vám vážení diváci
  děkujeme za pozornost.
 • 00:26:27 Podívejte se na Události.
 • 00:26:29 Hezký večer.

Související