iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 2. 2020
17:28 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
4281
zhlédnutí

Interview ČT24

Zdeněk Hřib /Piráti/, primátor hl. m. Prahy

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:09 V Praze bude náměstí
  Borise Němcova.
 • 00:00:11 Tedy ruského politika, vicepremiéra
  za vlády Borise Jelcina,
 • 00:00:15 kritika Putinova režimu oběti
  nájemné vraždy v roce 2015.
 • 00:00:20 Vrazi dopadení,
  objednavatel neznámý.
 • 00:00:31 O Anně Politkovské Praha také
  pojmenuje jednu z částí.
 • 00:00:33 Naším hostem je primátor
  Hlavního města Prahy pan Hřib.
 • 00:00:39 Dobrý den.
 • 00:00:44 Náměstí Borise Němcova v Praze
  před ruským velvyslanectvím.
 • 00:00:48 Proč?
 • 00:00:51 Reagujeme na petici občanů,
 • 00:00:52 kteří chtěli přejmenovat
  toto konkrétní náměstí.
 • 00:00:55 Místopisná komise s tím souhlasila.
 • 00:01:01 Konstatovala, že tam nejsou
  registrovaní obyvatelé,
 • 00:01:04 kteří by si museli měnit občanky
  a není tam žádný duplicitní název.
 • 00:01:08 Naopak si drží ta duplicita
  co tam byla.
 • 00:01:15 Ta se vyřeší.
 • 00:01:16 Zůstává pod kaštany a to Náměstí
  pod Kaštany teď ponese nový název.,
 • 00:01:20 Proč právě toto náměstí?
 • 00:01:26 Nemohli jste vybrat jiné?
 • 00:01:29 Ta petice byla konkrétně
  zaměřena na toto náměstí.
 • 00:01:36 Jsme taková koalice změny,
 • 00:01:37 která se rozhodla vycházet
  vstříc názorům svých občanů
 • 00:01:40 a naslouchat jim.
 • 00:01:41 Toto je jeden z těch případů.
 • 00:01:43 V tomto případě se petice opírala
  o tu mezinárodní iniciativu,
 • 00:01:47 že k obdobnému přejmenování došlo
  také ve Washingtonu a Kyjevě.
 • 00:01:53 Takže nějaká provokace
  vůči Rusku to není?
 • 00:01:56 Já myslím, že naopak
  spousta Rusů bude ráda,
 • 00:01:59 že takové veřejné prostranství
  v Praze ponese jméno po jejich
 • 00:02:03 oblíbeném liberálním politikovi.
 • 00:02:06 Bavíme se o někdejším
  vicepremiérovi Ruské federace.
 • 00:02:12 Nevidím v tom problém.
 • 00:02:13 Dokonce jsem pozval
  ruského velvyslance
 • 00:02:15 na ten ceremoniál přejmenování.
 • 00:02:17 Přijde?
 • 00:02:18 Zatím nemáme reakci.
 • 00:02:21 Myslím si,
 • 00:02:22 že toho 27. 2. což je páté
  výročí vraždy Borise Němcova,
 • 00:02:28 že to bude den,
 • 00:02:29 který potěší celou řadu Rusů
  žijících v Praze a také v Ruské
 • 00:02:34 federaci.,
 • 00:02:35 Opravdu si myslíte, že se to Rusům
  bude líbit?
 • 00:02:39 Určitě.
 • 00:02:40 Mají rádi svoji zemi.
 • 00:02:42 Toto je věc, hrál se týká Ruska.
 • 00:02:48 Nebude jim to vadit?
 • 00:02:49 Já jsem zatím nezaznamenal žádné
  negativní reakce ani z ruské
 • 00:02:55 ambasády ani z ruského
  ministerstva zahraničí.
 • 00:02:58 Takže já v tom opravdu
  žádný problém nevidím.
 • 00:03:03 Dokonce také prezident
  Putin konstatoval,
 • 00:03:06 že viníci té vraždy musí
  být dopadeni a potrestáni.
 • 00:03:11 To se ale nestalo.
 • 00:03:15 Byli nalezeni vykonavatele,
  nikoliv objednavatel.
 • 00:03:20 Ale chtěl bych zmínit,
 • 00:03:22 že přejmenováváme také
  promenádu Anny Politkovské.
 • 00:03:29 K tomu se dostanu.
 • 00:03:32 Připadá mi, že to trochu
  zapadá až za Borise Němcova.
 • 00:03:39 Co promenáda Politkovské?
 • 00:03:47 Jedná se o člověka,
 • 00:03:50 který se věnoval novinářské práci
  a v její souvislosti byl zavražděn.
 • 00:03:56 Toto je téma co je zapotřebí
  si připomínat.
 • 00:04:00 Lidé,
 • 00:04:00 kteří za svoji práci a podporu
  demokracie a boj proti korupci
 • 00:04:06 třeba položili život.
 • 00:04:09 Myslím si,
 • 00:04:10 že to je důležité téma
  v souvislosti s těmi blížícími
 • 00:04:13 se volbami na Slovensku,
 • 00:04:14 kde vlastně to téma také výrazně
  ovlivní ty slovenské volby.
 • 00:04:19 Protože jsme viděli ty demonstrace,
 • 00:04:23 které navazovaly na vraždu novináře
  Jána Kuciaka a jeho snoubenky.
 • 00:04:29 Když se podíváme na ta místa.
 • 00:04:31 Já bych poprosil režii,
  zdali můžeme ukázat mapu,
 • 00:04:34 kterých míst kolem ruské
  ambasády se to dotýká.
 • 00:04:38 V podstatě když to řeknu
  zjednodušeně,
 • 00:04:40 tak z jakýchkoliv úhlů ruské
  ambasády uvidíte na místa
 • 00:04:45 na náměstí Borise Němcova
  což je kritik současného ruského
 • 00:04:51 režimu uvidíte na promenádu
  Politkovské.
 • 00:04:54 Ruská ambasáda je tím obklíčeno.
 • 00:04:57 Je to záměr?
 • 00:05:00 Nešlo pouze o kritiky
  Putinova režimu.
 • 00:05:03 V případě Borise Němcova
  šlo o kritiku toho co se dělo
 • 00:05:06 na východě Ukrajiny.
 • 00:05:09 To je v naprostém souladu
  s hodnotami co tady vyznáváme my.
 • 00:05:13 Proto si myslím, že přejmenování
  toho náměstí bylo určitě namístě.
 • 00:05:17 Proč myslíte, že by Alexandr
  Zmejevskij i ruský velvyslanec,
 • 00:05:21 velvyslanec Putinova režimu
  by měl přijít na to při jmenování?
 • 00:05:30 Já jsem tady zmiňoval to, že smysl
  toto sdělení prezidenta Putina.
 • 00:05:35 Nevidím důvod, proč
  by se neměl účastnit.
 • 00:05:41 V podkladech pro vaše rozhodování
  o této záležitosti se píše o tom,
 • 00:05:45 že to předkládáte jako politické
  gesto vůči Ruské federaci
 • 00:05:50 a vyjádření solidarity s ruskou
  politickou opozicí a hnutím
 • 00:05:54 za lidská práva vystaveným v Rusku
  soustavnému pronásledování.
 • 00:05:58 Jak mám rozumět tomu
  termínu politické gesto?
 • 00:06:03 Jde o záležitost,
 • 00:06:05 kdy navazujeme na českou tradici
  v oblasti lidských práv.
 • 00:06:09 Kde tedy tato aktivita
  spadá také do této oblasti.
 • 00:06:13 Jak zdůrazňuje, tak reagujeme
  na to, co nám navrhli občané.
 • 00:06:18 Nasbírali podpisy a souhlasí
  vlastně s tím také pozůstalí anebo
 • 00:06:24 rodina Borise Němcova.
 • 00:06:26 Na to přejmenování přijede také
  dcera zavražděného Borise Němcova.
 • 00:06:33 Já tomu rozumím.
 • 00:06:34 Teď se obracím k vašemu materiálu,
 • 00:06:36 který jste měli jako materiál
  pro jednání hlavního města Prahy.
 • 00:06:41 Tam píšete o tom politickém gestu.
 • 00:06:44 Proč má české hlavní město dělat
  vůči Rusku politická gesta?
 • 00:06:53 Myslím si, že celá
  řada Rusů to ocení.
 • 00:06:56 Myslím si,
 • 00:06:57 že ten krok je skutečně zapadající
  do toho co tady v Praze chceme.
 • 00:07:03 Že si chceme připomínat jména těch,
 • 00:07:06 kteří třeba zaplatili v tom boji
  za demokracii tu nejvyšší cenu.
 • 00:07:12 Myslím si, že to je v pořádku
  si tato jména připomínat.
 • 00:07:15 Do toho správa města
  do té politické roviny
 • 00:07:19 má vstupovat?
 • 00:07:21 Já si myslím, že je důležité
  mít nějaké hodnoty,
 • 00:07:26 které jsou ty evropské hodnoty.
 • 00:07:29 Jako je podpora svobody
  a demokracie a právního státu
 • 00:07:34 a to jsou také
  důležité záležitosti.
 • 00:07:37 Pevně doufám,
 • 00:07:38 že tu demokracii a svobodu si tady
  budeme užívat jak dlouho
 • 00:07:41 to bude možné.
 • 00:07:43 Už jste zmiňoval,
 • 00:07:44 že místopisná komise
  s ním vyslovila technický souhlas.
 • 00:07:47 Ona nejdříve nesouhlasila.
 • 00:07:50 Asi nějaký problém musela mít.
 • 00:07:53 V podstatě místopisná
  komise konstatovala,
 • 00:07:57 že tam není žádný problém s tím,
  že by se měly vyměňovat občanky.
 • 00:08:03 Není tam duplicita.
 • 00:08:06 Je to jasně vymezené prostranství
  a zůstane zachováno.
 • 00:08:12 Ale první komise řekla ne.
 • 00:08:17 To bylo za předchozí
  vlády předchozí koalice.
 • 00:08:21 Tady seděli strašné věci
  za předchozí vlády.
 • 00:08:23 Takže to byl politický problém?
 • 00:08:30 Dělo se tady spoustu věcí,
  které jsme kritizovali.
 • 00:08:33 V tomto případě?
 • 00:08:35 Já myslím, že to je vlastně
  skutečně o tom,
 • 00:08:40 jaké hodnoty tady
  má koalice uznává.
 • 00:08:45 Předchozí koalice se snažila
  nadbíhat třeba i čínské diktatuře.
 • 00:08:53 Dostala se tady do smlouvy
  mezi městy klauzule,
 • 00:08:56 která tam vůbec neměla co dělat.
 • 00:08:58 Uznávání jedné Číny,
 • 00:08:59 která nepřípustně zatahovala
  do těch záležitostí zahraniční
 • 00:09:03 politiky notabene velice obtížně
  interpretovatelná záležitost
 • 00:09:07 zahraniční politiky a téma
  jedné Číny není jednoduché.
 • 00:09:13 Chtěli jsme vyjednat
  odstranění toho článku.
 • 00:09:16 Nakonec Peking zrušil tu smlouvu
  ze své strany.
 • 00:09:22 To znamená,
 • 00:09:23 že minulá koalice zřejmě ty hodnoty
  měla postavené trochu jinak.
 • 00:09:28 Takže minulá koalice politicky
  ovlivnila místopisnou komisi,
 • 00:09:31 že to není dobrý nápad.
 • 00:09:33 Abyste ovlivnili místopisnou
  komisi, že to je dobrý nápad?
 • 00:09:40 My jsme místopisnou komisi
  vůbec neovlivňovali.
 • 00:09:43 Požádali jsme o odborné stanovisko.
 • 00:09:46 Nikoliv stanovisko politické.
 • 00:09:48 Místopisná komise má kontrolovat
  z mého pohledu primárně to,
 • 00:09:53 jak to zapadá do kontextu
  pražského místopisu.
 • 00:09:57 Jestli to je prostě
  technicky proveditelné.
 • 00:10:00 Tyto záležitosti.
 • 00:10:02 V rovině těch hodnotových uznání
  si myslím, že to je záležitost,
 • 00:10:08 kterou naopak má dělat ráda.
 • 00:10:10 Ostatně ta komise je pouze
  poradním orgánem rady.
 • 00:10:14 Naopak jsme požádali komisi o zcela
  apolitické stanovisko.
 • 00:10:18 A to stanovisko bylo takové,
 • 00:10:20 že technicky a organizačně
  tomu nic nebrání.
 • 00:10:25 Takže oni politicky ovlivňovali
  a vy pouze technicky jste požádali
 • 00:10:28 o informaci.
 • 00:10:30 Konzultovali jste to,
 • 00:10:31 když to má mezinárodní přesah
  a je to tím politickým gestem,
 • 00:10:36 jak se píše ve vašem materiálu?
 • 00:10:37 Konzultovali jste
  to s ministerstvem zahraničí
 • 00:10:41 tu změnu názvu?
 • 00:10:44 Tuto záležitost tak nikdy
  jsem o tom mluvil s panem
 • 00:10:49 ministrem zahraničí.
 • 00:10:51 Ale že bychom na to měli
  samostatnou schůzku tak to asi ne.
 • 00:10:54 Hlavně to není záležitost
  ministerstva zahraničí.
 • 00:10:58 Tady se jedná o pražský místopis.
 • 00:11:00 To je záležitost, která je jasně
  vymezená působností rady.
 • 00:11:05 Vůbec nechápu,
 • 00:11:06 proč bychom si do toho měli
  nechat někým zasahovat.
 • 00:11:09 Protože to má mezinárodní přesah.
 • 00:11:12 To je naše věc, jaksi
  pojmenuje ulice.
 • 00:11:17 Otevřel jste otázku činy.
 • 00:11:19 To je také mezinárodní
  politický přesah.
 • 00:11:23 Má se město takto angažovat
  a zasahovat a jednat a rozhodovat
 • 00:11:30 v mezinárodně politických
  věcích, které mají tento rozměr?
 • 00:11:36 Snažili jsme se opravit chybu
  našich politických předchůdců
 • 00:11:39 v případě smlouvy s Pekingem
  a vyjmout ze smlouvy mezi dvěma
 • 00:11:43 městy mezi Prahou a Pekingem
  ten mezinárodně politický přesah.
 • 00:11:49 Nechtěli jsme,
 • 00:11:50 aby tam byl ten článek
  o jedné Číně,
 • 00:11:52 který tam prostě neměl co dělat.
 • 00:11:54 Taková věc tak žádné jiné město
  to ve své smlouvě s Pekingem nemá.
 • 00:11:59 Nemá to ten Londýn ani Riga.
 • 00:12:01 Nevím proč by toto měla mít Praha.
 • 00:12:05 Když už to tam bylo,
  tak se tu nedalo nechat doběhnout?
 • 00:12:09 To byl nesmysl od lidí, kteří
  tu smlouvu nikdy nečetli.
 • 00:12:13 Ta smlouva se automaticky
  prodlužovala a bylo nutné provést
 • 00:12:16 aktivní krok k tomu
  aby byla ukončena.
 • 00:12:20 Řešíte bydlení v hlavním
  městě Praze.
 • 00:12:23 Kdy klesne nájemné?
 • 00:12:26 Já předpokládám,
 • 00:12:27 že jednak záležitost bydlení
  je v Praze mnohem komplexnější
 • 00:12:34 na to, aby se dala vyřešit tím,
  že si vyřeší problémy s Airbnb.
 • 00:12:42 Kdy bude v Praze levnější nájem ne?
 • 00:12:45 Je to často spojované s tím,
 • 00:12:46 že to je otázka pouze
  Airbnb ale tak tomu není.
 • 00:12:50 Ta záležitost má vícero vrstev.
 • 00:12:57 Řadu z nich rozebereme.
 • 00:12:59 Kdy to bude mít efekt a kdy bude
  v Praze levnější nájemné?
 • 00:13:03 V případě,
 • 00:13:04 že se podaří vyřešit problém
  s Airbnb tak se dostane
 • 00:13:07 na trh 10 000 nájemních
  bytů a to bude mít vliv
 • 00:13:10 na cenu nájemného.
 • 00:13:12 Kolik je odpovídající nájemné?
 • 00:13:14 V takovém městě jako je Praha.
 • 00:13:17 Je to hlavní město jedno
  z nejbohatších měst na světě pokud
 • 00:13:21 se nemýlím podle různých žebříčků.
 • 00:13:24 Jaká je odpovídající
  výši nájemného?
 • 00:13:27 Existují studie,
 • 00:13:28 které říkají do kolika % průměrného
  příjmu byste si měli pohybovat.
 • 00:13:34 V Praze jsme daleko nad tím.
 • 00:13:37 Ten problém spočívá v tom,
 • 00:13:39 že cena toho bydlení je jedním
  z nejvýznamnějších faktorů
 • 00:13:43 konkurenceschopnosti těch měst.
 • 00:13:45 V momentě, kdy v tom městě
  je drahé bydlení,
 • 00:13:48 tak pravděpodobně vám mladí budou
  utíkat do zahraničí a proto město
 • 00:13:54 to nebude dobré.
 • 00:13:55 To znamená,
 • 00:13:56 že tato záležitost je bezesporu
  jedním z těch nejvýznamnějších
 • 00:14:00 problémů, které tady
  teď ve městě řešíme.
 • 00:14:04 Jinak co se týče těch otázek.
 • 00:14:07 Abychom zůstali u té částky.
 • 00:14:08 Takže zhruba třetina průměrného
  příjmu v daném místě.
 • 00:14:11 Říká se 30 %.
 • 00:14:18 Teď pojďme k tomu Airbnb.
 • 00:14:22 Vy si představujete
  úpravy a regulaci.
 • 00:14:26 Prosím tři základní body,
  jak zasáhnout proti Airbnb.
 • 00:14:32 Ale těch platforem je více.
 • 00:14:34 Předpokládám, že to chcete
  řešit obecně.
 • 00:14:38 Shodli jsme se na třech opatřeních.
 • 00:14:43 V prvním případě se jedná o to,
 • 00:14:45 že chceme aby ty platformy
  nám předávali údaje o tom,
 • 00:14:49 kde vlastně jsou ty ubytovací
  jednotky.
 • 00:14:52 A počet ubytovaných osob.
 • 00:14:55 To je záležitost,
 • 00:14:56 ze které se vypočítává poplatek
  za to přenocování, které jde městu.
 • 00:15:02 Přestože ten je teď nízký nějakých
  21 korun a bude se to zvrat
 • 00:15:06 v příštím roce na nějakých 50.
 • 00:15:07 Stále to bude málo.
 • 00:15:11 Další věc je to vydání zmocnění
  respektive zmocnění pro obce,
 • 00:15:16 by se dalo vydávat nařízení
  které by regulovalo krátkodobé
 • 00:15:22 ubytovací služby.
 • 00:15:24 Posílení pravomocí vlastníků
  jednotek v těch domech.
 • 00:15:32 Jak regulovat?
 • 00:15:33 Jsem skeptický k tomu tématu
  těch počet dnů v roce.
 • 00:15:37 To se ukazuje v jiných evropských
  metropolích jako spíše obtížněji
 • 00:15:41 vymahatelné a kontrolovatelné.
 • 00:15:44 Z mého pohledu by bylo ideální,
 • 00:15:46 kdyby vlastně Airbnb se vrátilo
  primárně do sféry kde začínalo.
 • 00:15:51 Do sféry sdílené ekonomiky.
 • 00:15:55 To je správně pokud nabízíte
  jeden pokoj ve svém bytě,
 • 00:15:58 kde normálně bydlíte tak když
  nabízíte turistům.
 • 00:16:03 Jak to dělat?
 • 00:16:04 Jakou regulaci?
 • 00:16:06 Dny nechcete.
 • 00:16:09 Tak regulace bude předmětem
  intenzivní politické diskuze.
 • 00:16:13 V Praze nejsme schopni si ten zákon
  sami schválit.
 • 00:16:16 Ten zákon se bude schvalovat
  v parlamentu a pochopitelně
 • 00:16:19 tam bude nutné dosáhnout
  co největšího konsenzu všech
 • 00:16:22 politických stran,
  které jsou ve sněmovně.
 • 00:16:26 Dali jsme dohromady
  nějaké teze za Prahu,
 • 00:16:28 které jsou za nás klíčové.
 • 00:16:30 Víceméně to odpovídá také předchozí
  výzvě evropských měst čemuž
 • 00:16:36 se věnuje Evropská komise a my jsme
  se tomu připojili.
 • 00:16:41 Já se na toto téma budu
  scházet s místopředsedou
 • 00:16:45 Evropského parlamentu.
 • 00:16:47 Takže konkrétní regulaci
  my teď neřeknete?
 • 00:16:50 Řeknu.
 • 00:16:51 Máme navržené to, jakým způsobem
  bychom chtěli regulaci pojmout.
 • 00:16:56 Jedná se o více pravomocí pro obce,
 • 00:16:58 více pravomocí pro jednotky
  vlastníků, poskytování informací,
 • 00:17:01 o kterém jsem mluvil v úvodu.
 • 00:17:04 Ještě to o změně
  stavebních předpisů tak,
 • 00:17:07 aby nedocházelo k nekalé
  konkurenci třeba hotelů.
 • 00:17:11 Když máte celý barák a tam jsou
  pouze Airbnb a krátkodobé ubytování
 • 00:17:16 pro turisty, tak to je vlastně
  hotel načerno.
 • 00:17:19 Nemusí plnit ty předpisy
  požární hygienické apod.
 • 00:17:24 Ale de facto to je nekalá
  konkurence hotelů.
 • 00:17:27 Velice krátce k těm sdružením
  vlastníků bytových jednotek.
 • 00:17:33 Proti tomu stojí argument,
 • 00:17:34 že ti co to pronajímají
  na to krátkodobé ubytování tak když
 • 00:17:38 budou mít převahu,
  tak to věc starousedlíků neřeší.
 • 00:17:43 Proto jsem mluvil o tom,
  že když máte bytový dům,
 • 00:17:47 který je z převážné většiny takže
  není bytovým domem ale spíše hotel.
 • 00:17:52 Takto je nutné to znovu
  zkolaudovat na hotel.
 • 00:17:55 To je o té úpravě
  stavebních předpisů.
 • 00:17:58 To za stávajících
  zákonů nelze vynutit?
 • 00:18:02 Dočetl jsem se, že v Mnichově
  toto umí od roku 1972.
 • 00:18:07 Prostě územní plán, tady se bydlí,
  takže se tady nepronajímá.
 • 00:18:13 Když se zeptáte nás, tak podle
  nás se to má vykládat takto.
 • 00:18:18 Ale výklad ministerstva
  je bohužel odlišný.
 • 00:18:21 Snažili jsme se to nějakým
  způsobem prokopnout.
 • 00:18:23 Náš radní pro bydlení Adam
  Zábranský za Piráty chtěl vyvolat
 • 00:18:28 přezkoumání na ministerstvu
  předchozích rozhodnutí.
 • 00:18:31 Ale bohužel ten výklad ministerstva
  je extrémně formalistický a není
 • 00:18:36 to poprvé kdy na to narážíme.
 • 00:18:38 Jedná se také o výklady
  ministerstva průmyslu a obchodu
 • 00:18:41 v oblasti reklamy,
 • 00:18:43 kdy nějaká rikša stojící před
  maskérnou není reklamní poutač,
 • 00:18:51 ale to pouze kolo, byť tam není
  napsáno masáž.
 • 00:18:58 Ale když to je ve stejných barvách,
 • 00:19:00 jako vývěsní štít
  poskytovatelé masáží,
 • 00:19:04 tak to patří k sobě
  a je to reklamní poutač.
 • 00:19:06 Tak prostě formálního hlediska ne.
 • 00:19:11 Narážíme vyslovení na formalistický
  přístup ministerstev.
 • 00:19:16 Proto je nutné upravit ten zákon.
 • 00:19:19 Jinak se k tomu nedostaneme.
 • 00:19:25 Když jsme zmínili ten Mnichov.
 • 00:19:27 Tam jsou stejně ceny nájmů
  jedny z nejvyšších Německu.
 • 00:19:31 Samo o sobě to asi není řešení.
 • 00:19:34 Já říkám, že ten přístup
  musí být na více frontách.
 • 00:19:37 Říkám, že tam je více záležitostí
  co je nutné řešit paralelně.
 • 00:19:41 Jednou se nám daří řešit.
 • 00:19:44 To je objem nové výstavby.
 • 00:19:48 Bylo zahájeno výstavu více
  než 5000 bytů což je více
 • 00:19:52 než dvakrát tolik co rok předtím
  v roce 2018.
 • 00:20:00 Je to rekord.
 • 00:20:01 Potom připravujeme plán
  pro družstevní bydlení,
 • 00:20:04 rekonstruujeme městské byty.
 • 00:20:06 Schválili jsme smlouvy pro přesun
  rodin s dětmi z ubytoven
 • 00:20:11 do městských bytů.
 • 00:20:14 Problémy s AirBnB a pochopitelně
  také změny územního plánu,
 • 00:20:18 respektive schválení toho
  metropolitního plánu.
 • 00:20:32 Když se budeme bavit
  o běžných lidech,
 • 00:20:34 kteří žijí v Praze a rádi
  by vydělávali a nemohou,
 • 00:20:40 tak těch 5000 bytů
  co jste rozestavěli,
 • 00:20:43 tak jak velkou část té poptávky
  uspokojíte?
 • 00:20:46 To je komerční výstavba
  těch 5000 bytů.
 • 00:20:49 Já bych byl rád, kdyby do budoucna
  stavilo také městu.
 • 00:20:52 Město zatím nestaví?
 • 00:20:54 Bohužel ne.
 • 00:20:55 Nejsou připravené ty projekty
  z minulých let.
 • 00:20:59 Teď se soustředíme na opravy
  městských bytů.
 • 00:21:02 Protože v Praze
  je asi 2100 městských bytů,
 • 00:21:04 které nebyly rekonstruované
  a nebyly obsazené.
 • 00:21:08 To je myslím to první,
 • 00:21:09 na co se musíme zaměřit
  a pochopitelně cílem
 • 00:21:12 je zrekonstruovat všechny ty,
  které patří přímo magistrátu.
 • 00:21:15 Kolik byste chtěli rozestavět?
 • 00:21:22 Do konce volebního období.
 • 00:21:24 Kolik bytů Praha rozestaví?
 • 00:21:30 Myslíte městské byty.
 • 00:21:31 Já bych byl rád, abychom skutečně
  zahájili nějaké projekty městské.
 • 00:21:35 Je otázka,
 • 00:21:36 zdali to budou pouze městské
  anebo to budou nějaké projekty
 • 00:21:39 PPP se soukromými investory.
 • 00:21:43 To je ještě tématem k diskuzi.
 • 00:21:45 Já bych byl rád,
 • 00:21:46 kdyby se nám podařilo využít
  některé stávající městské budovy,
 • 00:21:50 které momentálně nemají využití.
 • 00:21:53 Třeba karlínské kasárny
  tak ty by byly použitelné
 • 00:21:56 pro nějaké dostupné bydlení třeba
  pro mladší lidi nebo studenty.
 • 00:22:00 Tam by to nájemné mělo být jaké?
 • 00:22:02 Předpokládám, že ho budete vnucovat
  přestože to bude PPP projekt.
 • 00:22:07 Že to nájemné budete
  chtít spolu určit.
 • 00:22:10 Nepochybně ano, kdyby
  šlo o PPP projekt.
 • 00:22:13 Ty diskuze ukrajinských kasárny
  jsou v rané fázi protože ta budova
 • 00:22:18 nám nepatří a je státu.
 • 00:22:20 Snažíme se se státem před
  vyjednat ten převod s tím,
 • 00:22:24 že máme nemovitosti které
  můžeme směnit se státem.
 • 00:22:26 Ať už to jsou hasičárny nebo
  zdravotnické nemovitosti a pozemky
 • 00:22:32 a budovy v areálech
  státních nemocnic.
 • 00:22:35 Řekněte mi konkrétní číslo?
 • 00:22:38 Já bych rád zdůraznil,
 • 00:22:39 že na to se chceme zaměřit
  primárně ta klasická výstavba.
 • 00:22:45 Výstavba privátního sektoru
  anebo ta družstevní výstavba.
 • 00:22:49 Městské byty tady nikdy
  nebudou pokrývat jako ve Vídni
 • 00:22:52 většinu obyvatel.
 • 00:22:56 Nám jde primárně o to číslo,
  které jsem zmiňoval původně.
 • 00:22:59 Teď více jak 5000 zahájených
  nových bytů v minulém roce.
 • 00:23:03 Byl bych rád aby číslo stoupalo
  abychom se dostali přes 6000 bytů.
 • 00:23:07 Nicméně v případě,
 • 00:23:09 že se podaří vyřešit problém
  s Airbnb tak by to znamenalo,
 • 00:23:12 že ty byty,
 • 00:23:13 které jsou teď kompletně
  o krátkodobé ubytování de facto
 • 00:23:17 hotel rozlezlí do bytových
  domů tak to by znamenalo
 • 00:23:20 že by se na trhu okamžitě ocitlo
  více jak 10 000 dlouhodobých nájmů.
 • 00:23:26 Prosím ještě jednu výhradu
  a zase se vracíme k Airbnb.
 • 00:23:31 Hluk a nepořádek
  takto častá výhrada.
 • 00:23:33 Proč to neumím řešit
  městská policie?
 • 00:23:38 Zasahují strážníci okamžitě?
 • 00:23:42 V případě,
 • 00:23:43 že někdo zavolá na Městskou
  polici tak policie to řeší.
 • 00:23:47 To je jasné.
 • 00:23:48 Nicméně ten problém je v tom,
 • 00:23:49 že ten problém je často tak velký
  a rozlezlé po celém městě,
 • 00:23:55 že je nutná systémová regulace
  a není možné to nechat pouze tak.
 • 00:24:00 Je důležité si všimnout
  jedné věci a to je to,
 • 00:24:03 že Městská policie to potom
  předává často do správních řízení
 • 00:24:07 na městské části.
 • 00:24:08 Takže ten proces
  je komplikovanější,
 • 00:24:10 než že by to bylo pouze
  o městské policii.
 • 00:24:12 Je to také o přístupu jednotlivých
  městských částí o tom,
 • 00:24:16 jak ty incidenty vyhodnocují apod.
 • 00:24:18 Ta otázka mířila tam, kdyby
  tam ten strážník byl,
 • 00:24:21 což se původně očekávalo.
 • 00:24:29 Ten nepořádek se děje spíše
  uvnitř bytových domů.
 • 00:24:33 Nikoliv na ulici.
 • 00:24:49 Na ulici se děje.
 • 00:24:50 Jsou to zvýšené náklady které
  nejsou pokryté z toho ubytovacího
 • 00:24:53 poplatku 21 korun zvlášť z toho
  musíte dotovat 70 % dopravy
 • 00:24:57 ve městě.
 • 00:24:59 Toto jsou záležitosti,
 • 00:25:00 kdy ten policista samozřejmě nemůže
  být uvnitř toho bytového domu.
 • 00:25:06 Prosím velice krátce.
 • 00:25:10 Je to definitivní,
 • 00:25:11 že za zábor pro výstavbu
  mariánského sloupu se platit bude?
 • 00:25:15 Z mého pohledu je to o tom,
 • 00:25:17 že je tady pouze jeden ceník
  a jedna pravidla a ten platí
 • 00:25:20 pro všechny a není možné rozdělovat
  zábory podle církevní příslušnosti
 • 00:25:27 nebo náboženství.
 • 00:25:28 To bychom se za chvíli
  nemohli dočkat toho,
 • 00:25:30 že ty zábory budeme rozlišovat
  podle příslušnosti k rase nebo
 • 00:25:35 národu a sexuální orientace.
 • 00:25:38 Toho bych se velice nerad dožil.
 • 00:25:40 Děkuji pane primátore za rozhovor.
 • 00:25:43 Na shledanou.
 • 00:25:44 Děkuji a na shledanou.
 • 00:25:45 Události začínají za chvíli.
 • 00:25:47 Pěkný večer s ČT.
 • 00:25:48 Na shledanou.
 • 00:25:49 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Stínový mluvčí: Pavel Petrle

Související