iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 1. 2020
18:28 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
3165
zhlédnutí

Interview ČT24

Pavel Fischer /nestr./, předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Senát

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:17 Komunisté se vyjadřují
  k situaci v Iráku.
 • 00:00:20 Mají čeští vojáci v Iráku zůstat?
 • 00:00:24 Mají se Rakušané a Visegrádská
  čtyřka spíše rádi kvůli společnému
 • 00:00:27 postupu vůči migraci,
  nebo spíše neradi?
 • 00:00:34 To nám řekne pan Pavel Fischer.
 • 00:00:38 Díky, že jste přišel.
 • 00:00:39 Dobrý večer.
 • 00:00:40 Díky za pozvání.
 • 00:00:45 Pane předsedo.
 • 00:00:46 Má irácká mise, nebo česká část
  armády v Iráku pokračovat?
 • 00:00:54 Dokud máme pozvání irácké vlády,
  dokud je shoda se spojenci,
 • 00:00:59 že tam máme být, tak to má smysl.
 • 00:01:02 Já jsem o tom mluvil s iráckou
  velvyslankyní v ČR.
 • 00:01:07 Hodně jsme analyzovali ty důvody,
 • 00:01:10 které předcházely hlasování
  v iráckém parlamentu.
 • 00:01:13 Mluvili jsme o složité
  situaci v Iráku.
 • 00:01:19 Jakou cestu hledat ven.
 • 00:01:21 Jedna z nich je určitě
  budovat ozbrojené síly.
 • 00:01:24 Moderní irácké ozbrojené síly.
 • 00:01:27 Na tomto úkolu ČR se svými
  policisty a vojáky participuje
 • 00:01:32 a má účast.
 • 00:01:33 Ten smysl a tedy vidíte?
 • 00:01:35 Jedna věc je, zda se politici
  dohodnou, druhá věc je,
 • 00:01:40 jestli to k něčemu vede.
 • 00:01:42 Je to výcviková mise ze strany ČR.
 • 00:01:46 My se tam vidíte?
 • 00:01:48 Vidíme tam ten smysl právě proto,
  že se budují moderní síly.
 • 00:01:54 Jak dobře víme, v Iráku operuje
  celá řada ozbrojených milicí.
 • 00:01:58 Ti mají potíž se začlenit
  do jednotného vedení.
 • 00:02:03 Tam je potřeba budovat skutečné
  profesionální struktury státu.
 • 00:02:08 Armáda, ozbrojené síly, ty jsou
  toho nezbytnou součástí.
 • 00:02:11 Pokud tam můžeme něčemu
  pomoci, tak ať tam zůstaneme.
 • 00:02:16 Ale je dobré si definovat,
  za jakých podmínek tam ještě být.
 • 00:02:20 Je potřeba hlídat také
  bezpečnost našich lidí.
 • 00:02:23 To je samo sebou.
 • 00:02:24 Z jakých podmínek tam ještě být?
 • 00:02:27 Dokud regionální situace
  nebude natolik stabilní,
 • 00:02:31 abychom mohli říci,
  je to hotová věc.
 • 00:02:33 Jedeme dále.
 • 00:02:35 Ale je to rozhodně region,
 • 00:02:36 ze kterého se může nestabilita
  šířit do širokého okolí.
 • 00:02:42 Viděli jsme to.
 • 00:02:43 Je tam vazba na krizi v Sýrii,
  dění v Íránu také.
 • 00:02:48 Mohli bychom pokračovat
  do palestinského
 • 00:02:52 a izraelského konfliktu.
 • 00:02:53 Kdy vidíme souvislosti.
 • 00:02:55 Je to region nesmírně citlivý.
 • 00:02:57 Máme tam vojáky na Golanských
  výšinách.
 • 00:02:59 Jedna z důležitých misí.
 • 00:03:02 Která je pod dikcí OSN.
 • 00:03:04 To je dobře.
 • 00:03:05 Že tam jsme.
 • 00:03:07 Ten region skutečně
  potřebuje stabilitu.
 • 00:03:09 Ale také rozvoj.
 • 00:03:11 Politický dialog.
 • 00:03:12 V tom můžeme také něco dělat.
 • 00:03:14 Mluvíte o budování státu.
 • 00:03:16 Budování profesionálních
  ozbrojených sil.
 • 00:03:19 Ale i ozbrojené síly nějakým
  způsobem musí odrážet společenskou
 • 00:03:25 situaci v té zemi.
 • 00:03:26 Náboženské rozdělení v té zemi.
 • 00:03:28 Bavíme se skutečně o čistých
  profesionálech?
 • 00:03:32 Předpokládám, že té profesionalitě
  je učí čeští vojáci.
 • 00:03:37 Nebo to jsou lidé, kteří
  stejně podléhají náboženství?
 • 00:03:41 Já to teď hodně zjednoduším.
 • 00:03:43 Když zavelím nějaký
  náboženský vůdce,
 • 00:03:45 tak z profesionálního člena
  irácké armády se může najednou
 • 00:03:49 stát neprofesionál?
 • 00:03:51 Je dobře, že to říkáte.
 • 00:03:53 My se nesmíme omezit pouze
  na operace bezpečnostních složek.
 • 00:03:59 To je málo.
 • 00:04:01 Musíme se starat také o rozvoj,
  který se týká například toho,
 • 00:04:06 aby lidé měli přístup
  ke spravedlnosti.
 • 00:04:08 Aby se dovolali na úřadech.
 • 00:04:10 Aby se s nimi nakládal bez ohledu
  na jejich etnikum,
 • 00:04:13 nebo náboženství.
 • 00:04:15 To je celá struktura kroků, které
  jsou skutečně na mnoho let dopředu.
 • 00:04:20 Někde se začít musí.
 • 00:04:22 Jelikož je tam velká nestabilita,
  velké nebezpečí na ulicích,
 • 00:04:26 v některých oblastech, tak byla
  potřeba, abychom nabídli pomoc.
 • 00:04:30 Nabídli jsme výcvikovou misi.
 • 00:04:32 To nebyl český nápad.
 • 00:04:34 To se rodilo v alianci
  mezi spojenci.
 • 00:04:39 To už je přece dávno, co se začalo.
 • 00:04:41 Posunulo se to někam?
 • 00:04:44 Irák se moc neposunuje
  ke bezpečnosti.
 • 00:04:47 Nebo stabilní ekonomice.
 • 00:04:49 Náboženské konflikty budou vždy.
 • 00:04:51 Protože tam vždy byly.
 • 00:04:53 Nebo ne?
 • 00:04:55 Tak musíme si uvědomit, že tam máme
  také příležitosti pro naše firmy.
 • 00:04:59 Pro velké infrastrukturní projekty.
 • 00:05:01 Celá řada jednání
  probíhala a probíhá.
 • 00:05:05 Bylo by škoda se tvářit, že kvůli
  složitosti regionu jako takového,
 • 00:05:13 tak prostě uvolníme místo.
 • 00:05:15 Je to prostor, ve kterém
  dochází ke skutečné soutěži.
 • 00:05:18 Na jedné straně Írán,
  tam cítíme Čínu a Rusko.
 • 00:05:23 Na druhé straně vidíme
  zase Spojené státy.
 • 00:05:26 A každý z nich má své metody.
 • 00:05:29 Já mám zato, že pokud
  souhlasím s tím,
 • 00:05:32 aby se budovaly ozbrojené síly,
 • 00:05:34 nad kterými bude mít parlament
  kontrolu,
 • 00:05:36 který si dokonce může odhlasovat
  rezoluci, že už pomoc nepotřebuje,
 • 00:05:42 tak je to ku prospěchu.
 • 00:05:55 Je dobré, že nám teď iráčtí
  kolegové a partneři vysvětlují,
 • 00:05:59 že to byla deklarace.
 • 00:06:01 Ale třeba výcviková mise, na které
  mají podíl naši vojáci,
 • 00:06:05 tak by měly pokračovat.
 • 00:06:07 Ale to Parlament tak explicitně
  neřekl.
 • 00:06:12 Samozřejmě vláda nikoho
  nevyhodila z té země.
 • 00:06:17 Ale je to parlament.
 • 00:06:19 Ne vyjádřil vůli?
 • 00:06:20 Není potřeba balit kufry?
 • 00:06:24 Říkáte, že to musíme respektovat.
 • 00:06:26 Také bychom měli doplnit, že vláda
  je vlastně dočasná.
 • 00:06:29 V demisi.
 • 00:06:31 Tam probíhají politické procesy,
  na které musíme vzít trochu času.
 • 00:06:37 Brát na ně ohled.
 • 00:06:39 Zůstaňme v kontaktu s našimi
  partnery na místě.
 • 00:06:43 Je velice dobře, že tu probíhá
  dialog nejen mezi diplomaty,
 • 00:06:46 ale také mezi parlamentáři.
 • 00:06:49 Nechme se překvapit.
 • 00:06:50 Naším zájmem přece je, aby celý
  region byl stabilní.
 • 00:06:55 Aby se tam respektovali hranice.
 • 00:06:57 Aby se tam respektovalo právo.
 • 00:06:59 Aby tam fungovaly
  profesionální ozbrojené síly
 • 00:07:02 pod kontrolou parlamentu.
 • 00:07:04 Nikoliv nějací
  ozbrojení milicionáři.
 • 00:07:09 Komunisté se obávali toho, že naši
  vojáci se stanou okupanty.
 • 00:07:12 Kvůli následkům deklarace.
 • 00:07:16 V tom iráckém parlamentu.
 • 00:07:21 Nehrozí tady nějaké nebezpečí?
 • 00:07:24 Nebudou to okupanti?
 • 00:07:26 Já bych tady tu logiku opustil.
 • 00:07:30 Není úplně pravdivá.
 • 00:07:32 Naši vojáci tam byli pozváni.
 • 00:07:33 Máme tam cvičit.
 • 00:07:36 Okupaci nikdo nedělá.
 • 00:07:37 O tom není řeč.
 • 00:07:46 Je v diplomacii obvyklý krok?
 • 00:07:48 Taková komunikace?
 • 00:07:50 Nebo někdo pozdvihne obočí,
 • 00:07:53 že předseda parlamentu spíše
  jinému předsedovi parlamentu?
 • 00:07:58 Všechny kanály jsou potřebné.
 • 00:08:01 Vedli jsme s představiteli
  Iráku jednání v Senátu.
 • 00:08:07 Také ta parlamentní
  úroveň má svůj smysl.
 • 00:08:10 Ale musím pamatovat, že v situaci,
  kde tam je rozjitřená atmosféra,
 • 00:08:17 kde jsou obavy z toho, jaký bude
  mít ten konflikt další vývoj,
 • 00:08:23 jestli tam nebudou ještě
  nějaké další útoky,
 • 00:08:26 například ze strany
  Íránu pokračovat,
 • 00:08:29 tak bychom měli být obezřetní.
 • 00:08:31 Hlídat tu vertikálu moci.
 • 00:08:34 Vláda, prezident, parlament.
 • 00:08:36 V tomto pořadí.
 • 00:08:38 Je dobře, že udržujeme
  všechny kanály otevřené.
 • 00:08:41 To je podle mě potřeba pouze vítat.
 • 00:08:43 Prezident, vláda, parlament,
 • 00:08:45 ti musí vyvažovat zájmy
  mezi různými kmeny.
 • 00:08:48 Předpokládám v té oblasti.
 • 00:08:50 Mezi šíity, sunnity.
 • 00:08:53 To lze?
 • 00:08:54 Zejména poté, co mají
  všichni za sebou?
 • 00:08:57 Z dob Saddáma Husajna,
  nebo ještě dříve?
 • 00:09:03 Za Saddáma Husajna
  to bylo jednodušší.
 • 00:09:07 Situace se změnila.
 • 00:09:10 Máte pravdu,
 • 00:09:11 že právě ten konflikt mezi šíity
  a sunnity se objevil velkou silou.
 • 00:09:18 Místa, která byla
  klidná, už nejsou.
 • 00:09:22 Také je otázka Kurdistánu.
 • 00:09:25 Ti mají další velké slovo.
 • 00:09:28 Propojují tento
  region až do Turecka.
 • 00:09:33 To je tak složitá situace, že tady
  vybudovat státní struktury,
 • 00:09:37 které budou poslouchat,
  respektive hlídat hranice státu,
 • 00:09:42 budou mít schopnost
  vynucovat právo,
 • 00:09:46 toto je běh na velice dlouhou trať.
 • 00:09:49 Máme na tom dnes podíl.
 • 00:09:51 Je to určitě lepší varianta,
 • 00:09:53 než kdyby tam byla anarchie
  jako vidíme třeba v Libyi.
 • 00:09:58 Co stabilitu zajistí
  v této oblasti?
 • 00:10:01 Jaké síly se musí vyvážit?
 • 00:10:03 Jaké ekonomické zájmy
  se musí vyvážit?
 • 00:10:05 Jaké mezinárodní politické zájmy?
 • 00:10:08 Aby ta situace byla stabilní?
 • 00:10:11 Vzít a kam ostatně nemá smysl.
 • 00:10:14 Musíme se podívat na okolí.
 • 00:10:17 Je tam celá řada problémů,
  které přetékají hranice.
 • 00:10:23 Zmiňovali jsme Sýrii.
 • 00:10:24 Musíme se podívat také
  do dalších území.
 • 00:10:27 Zjistíme,
 • 00:10:27 že přes celý region si Írán budoval
  přístup až do Středozemního moře.
 • 00:10:34 Přes nejrůznější své prostředníky.
 • 00:10:38 Kteří mu zajišťovali
  obranu jeho zájmu.
 • 00:10:42 Teherán tam měl své lidi.
 • 00:10:44 Musíme si uvědomit, že bez toho,
  že do té hry vtáhneme Teherán,
 • 00:10:49 například proto, aby některé
  věci respektoval,
 • 00:10:52 abychom měli pod kontrolou jeho
  jaderný program, to je veliké téma,
 • 00:10:57 o kterém se nemluví v posledních
  týdnech,
 • 00:10:59 ale je možná dost důležité.
 • 00:11:02 No, Evropa před několika dny začala
  být poměrně nervózní.
 • 00:11:07 Že Írán nadále porušuje tu dohodu.
 • 00:11:10 Která asi neplatí, když
  to vypověděl jeden signatář.
 • 00:11:16 Očekáváte nové jednání?
 • 00:11:20 Stabilita regionu, bez toho,
 • 00:11:23 že se na to podíváme z většího
  celku, tak nedává smysl.
 • 00:11:28 EU, nebo Evropa, tak má na místě
  jen málo figur.
 • 00:11:32 Málo se angažovala.
 • 00:11:34 Bez toho, že se budeme
  angažovat více,
 • 00:11:36 tak se zkrátka s tou situací
  nepohne kupředu nic.
 • 00:11:39 Je dobře, že tam máme své vojáky.
 • 00:11:41 Politicky nebo
  ekonomicky se angažovat?
 • 00:11:48 Obojí.
 • 00:11:50 Ta slavná dohoda, tu vyjednat,
  to trvalo dva roky.
 • 00:11:56 Pokud dnes by přestala platit,
 • 00:11:58 zatím ještě se evropské státy
  tváří, že platí, tak je to dobře,
 • 00:12:04 chtějí vyvolat jednání
  o naplňování kritérií,
 • 00:12:09 tak dokud tato dohoda má šanci
  a naději, že bude platit,
 • 00:12:12 tak je potřeba do toho
  investovat maximum energie.
 • 00:12:15 Americký prezident mluví o tom,
  že je potřeba vyjednat novou,
 • 00:12:19 lepší dohodu.
 • 00:12:20 V jaké situaci teď je Írán?
 • 00:12:22 Není teď v situaci kolem generála,
  jejich útoku na americké základny,
 • 00:12:29 sestřelení toho letadla,
  není teď Írán oslabený?
 • 00:12:42 Otevírá to cestu pro lepší
  vyjednání jaderné dohody?
 • 00:12:47 Ta situace je skutečně komplexní.
 • 00:12:49 Necháme se překvapit.
 • 00:12:50 Málokdo z nás ví,
  co se v Íránu děje.
 • 00:12:54 Teherán začal dělat kroky k tomu,
 • 00:12:57 aby označil britského velvyslance
  jako nevítaného hosta.
 • 00:13:06 To jsou velmi silné
  signály, které musíme číst.
 • 00:13:10 Vidíme, že tam možná uvnitř Íránu
  dochází ke politickému kvašení.
 • 00:13:17 Je tam opravdu ekonomická nouze.
 • 00:13:21 V důsledku dlouhodobých sankcí.
 • 00:13:24 Je tam nespokojenost
  velké části obyvatel.
 • 00:13:27 Například s tím, jak právě jednali
  některé ty revoluční gardy,
 • 00:13:31 které jsme viděli konat v regionu.
 • 00:13:36 Právě pod velením
  generála Sulajmáníja.
 • 00:13:38 Ti třeba střílely do demonstrantů
  při pokojných demonstracích.
 • 00:13:45 Nebo se podívejte, jak nakládají
  se ženami.
 • 00:13:56 Tady je dobré, abychom těm,
  kteří jezdí reprezentovat EU,
 • 00:14:00 tak aby si nedávali na hlavu
  jejich šátek, pokud to jsou ženy.
 • 00:14:06 Ale aby tam šla jako Evropanka.
 • 00:14:09 Aby věděla, že má co obhajovat.
 • 00:14:13 Tam musíme začít.
 • 00:14:14 Půjdeme zpátky do Evropy.
 • 00:14:30 Evropské unijní
  struktury se usazují.
 • 00:14:33 Evropský parlament začíná jednat.
 • 00:14:35 Evropská komise se rozběhla.
 • 00:14:37 Takže Visegrád o sobě dal vědět.
 • 00:14:41 Mluvil o jaderné energetice.
 • 00:14:42 Byl u toho rakouský premiér.
 • 00:14:45 Takže podle mě bylo
  důležité setkání.
 • 00:14:50 Jak ostrý spor se za těmi
  úsměvy a klidnými slovy skrývá?
 • 00:14:58 Máme se spíše rádi kvůli postojům
  migrace, nebo spíše neradi?
 • 00:15:02 Kvůli té energetické otázce?
 • 00:15:06 Jaderná energetika je téma nejen
  pro Visegrád, ale pro celou EU.
 • 00:15:11 Máme tam velké spojence.
 • 00:15:13 Mezi jadernými zeměmi, které mají
  energetiku postavenou na jádru.
 • 00:15:18 Nejsme v tom rozhodně sami.
 • 00:15:20 To má asi Rakousko smůlu.
 • 00:15:22 Ale měli bychom
  naslouchat sousedům.
 • 00:15:26 Třeba také Rakousku a Německu.
 • 00:15:29 Ty věci dobře
  koordinovat, vysvětlovat.
 • 00:15:31 Zohledňovat také jejich starost.
 • 00:15:33 Protože my často se omezíme
  pouze tím,
 • 00:15:36 že mluvíme o výrobě
  elektrické energie.
 • 00:15:40 Ale my bychom už možná také měli
  více mluvit o úsporách energie.
 • 00:15:45 Jak to udělat, abychom vlastně
  jako země, jako hospodářství,
 • 00:15:50 také investovali hodně
  prostředků a pozornosti do toho,
 • 00:15:54 kde energii šetřit.
 • 00:15:56 Tam je třeba Rakousko
  hodně daleko před námi.
 • 00:15:59 Tam se od nich máme co učit.
 • 00:16:01 Vy jste letitý diplomat.
 • 00:16:08 Jak ty dva ostré hroty Rakousko,
  které jádro nechce, a ČR,
 • 00:16:12 která jádro chce, jak spolu
  mohou jednat?
 • 00:16:32 Každá změna vyžaduje hodně
  trpělivosti za jednacím stolem.
 • 00:16:37 My si musíme spíše
  připravit cestu k tomu,
 • 00:16:40 abychom si navzájem
  vycházeli vstříc.
 • 00:16:42 Abychom například, pokud bychom
  modernizovali ten náš park,
 • 00:16:47 tak abychom naslouchali
  také obavám našich sousedů.
 • 00:16:51 Abychom se úplně neodcizili.
 • 00:16:54 Máme modernizovat, nebo čekat?
 • 00:16:58 Když se podíváme na ty roky,
  které je potřeba započítat,
 • 00:17:02 než se postaví moderní elektrárna,
 • 00:17:06 která bude splňovat všechny
  bezpečnostní parametry,
 • 00:17:10 než se vysoutěží, tak to je potřeba
  odpracovat hodně dlouho dopředu.
 • 00:17:17 Tady musí ty procesy jít souběžně.
 • 00:17:20 A jdou?
 • 00:17:21 Jde v zákulisí něco,
  co třeba nevidíme?
 • 00:17:25 Byly to případy z minulosti.
 • 00:17:26 Já jsem přesvědčený,
  že to jde také teď.
 • 00:17:30 Na naší úrovni parlamentní
  my v tom chceme také něco dělat.
 • 00:17:34 Minulý rok jsme jednali
  s našimi kolegy.
 • 00:17:38 Také v tomto roce máme v plánu
  s Rakouskem jednat.
 • 00:17:42 Je to hodně obecné konstatování.
 • 00:17:45 Které vzešlo z Evropské rady.
 • 00:17:48 Že některé země prostě mají ve svém
  energetickém mixu jádro.
 • 00:17:53 To je první krok k nějakému
  usmíření?
 • 00:17:56 Ke smírné cestě?
 • 00:17:58 Jak nadále s jadernou
  energií nakládat?
 • 00:18:03 Dobře, že zmiňujete toto.
 • 00:18:08 To je volba, kterou EU dlouhodobě
  potvrzuje.
 • 00:18:12 Jaderná energetika
  v tom energetickém mixu,
 • 00:18:15 má své místo, pokud
  splní nějaké parametry.
 • 00:18:25 Pokud se dnes něco mění, tak bychom
  se neměli dívat jen na Vídeň,
 • 00:18:30 ale třeba také hlídat další státy.
 • 00:18:33 Které mají jadernou energetiku.
 • 00:18:35 Francie v první řadě.
 • 00:18:37 Ta má nějakých 50 traktorů.
 • 00:18:40 S nimi potom hrát.
 • 00:18:41 Protože to sami samozřejmě
  nemůžeme utáhnout.
 • 00:18:45 Evropská komise chce být daleko
  tvrdší v otázkách právního státu.
 • 00:18:51 Chce také vést
  strukturovaný dialog.
 • 00:18:53 Co to je strukturovaný dialog?
 • 00:18:57 To bych si také nechal vysvětlit.
 • 00:18:59 Protože u každé z těch
  zemí to bude jinak.
 • 00:19:03 My bychom se neměli smířit s tím,
 • 00:19:05 že si dáme nápis
  Visegrádská skupina.
 • 00:19:08 A vlezeme všichni do jednoho pytle.
 • 00:19:10 To je přece falešná představa.
 • 00:19:13 Každá z našich zemí má jinou
  velikost, jiné zájmy.
 • 00:19:16 Možná také jiné starosti.
 • 00:19:18 Jiné plány do budoucna.
 • 00:19:20 Ano, je dobře,
 • 00:19:22 že si můžeme s Evropskou komisí
  některé věci vysvětlovat,
 • 00:19:27 ten proces ale probíhá také
  v Evropském parlamentu.
 • 00:19:30 Já bych řekl, že zaplať
  pánbůh, že máme dialog,
 • 00:19:34 strukturovaný dialog před sebou.
 • 00:19:36 Ale nešel bych do toho
  jako skupina s prominutím.
 • 00:19:39 Ale jako ČR.
 • 00:19:41 Že se někde potkáme, s našimi
  sousedy, tak proč ne.
 • 00:19:44 Má to smysl.
 • 00:19:45 Ale já musím říci,
  že některé kroky,
 • 00:19:49 třeba našich partnerů z Maďarska,
  nebo Slovenska, nebo z Polska,
 • 00:19:54 tak bych také neuměl vysvětlovat.
 • 00:19:56 Je potřeba, abychom vysvětlovali
  věci, které vysvětlit můžeme.
 • 00:20:00 Tedy ČR.
 • 00:20:02 To je postoj české diplomacie?
 • 00:20:04 Co teď říkáte?
 • 00:20:05 Vypadá to,
 • 00:20:06 že pokud se s každou zemí
  Visegrádské čtyřky Evropská komise
 • 00:20:10 bude bavit jinak, tak je to trochu
  útok na jednotu.
 • 00:20:13 Nebo ne?
 • 00:20:15 Snaha nemít velkou
  středoevropskou sílu,
 • 00:20:19 která lecčemu dokáže zabránit?
 • 00:20:23 Nevím, čemu bychom chtěli bránit.
 • 00:20:26 Tak já budu konkrétní.
 • 00:20:28 Neumím obhajovat například
  postoj maďarské vlády.
 • 00:20:32 Nebo konkrétně premiéra Orbána.
 • 00:20:34 Vůči svobodě médií.
 • 00:20:36 Vůči nezávislosti justice.
 • 00:20:38 Nebo vůči například
  akademickým svobodám.
 • 00:20:41 Čeho jsme byli svědky v minulých
  letech v Maďarsku, tak mi přijde,
 • 00:20:44 že je za hranou.
 • 00:20:46 Bylo by dobře,
  abychom si vyjasnili,
 • 00:20:49 já třeba zrovna ty jeho
  kroky vysvětlit neumím,
 • 00:20:53 tak já bych to ani nechtěl jako
  Visegrádská skupina hájit.
 • 00:20:57 Jen abyste věděl, že jsou věci,
  ve kterých nemůžeme zůstat klidní.
 • 00:21:03 Politické zabarvení se může lišit.
 • 00:21:09 Nezůstávejme spolu za každou cenu.
 • 00:21:12 Ale že Visegrádská skupina může
  v určitých oblastech posloužit
 • 00:21:16 k tomu, abychom prosadili
  své zájmy, to je pravda.
 • 00:21:19 To je realita.
 • 00:21:21 Toho bych využíval chytře.
 • 00:21:22 V souvislosti s tím setkáním
  rakouského kancléře a Visegrádské
 • 00:21:26 čtyřky se v Praze mluvilo o tom,
 • 00:21:29 že Rakousko by mohlo být jakýmsi
  mostem mezi staršími členy
 • 00:21:35 EU a novými členy EU.
 • 00:21:37 Proč se pořád mluví o nějakých
  starších a novějších členech?
 • 00:21:42 Ten kontinent se prostě
  žádným způsobem nesbližuje?
 • 00:21:47 Pořád to je na stole?
 • 00:21:49 Dobře, že to říkáte.
 • 00:21:51 Podle mě je to chyba.
 • 00:21:56 Že nás to vrací do logiky,
  která není zdravá.
 • 00:21:59 Protože potom bychom mohli
  začít přemýšlet o tom,
 • 00:22:03 zda Rakousko také nepatří
  do těch novějších zemí.
 • 00:22:06 Když bychom
  šli až k těm zakládajícím zemím
 • 00:22:10 v EU.
 • 00:22:12 Dělit na staré a novější
  a nejnovější,
 • 00:22:15 to je vlastně trochu nesmysl.
 • 00:22:18 Zabraňuje to tomu, abychom
  mluvili o věcných tématech.
 • 00:22:21 Ano, tady bych byl velice přísný.
 • 00:22:24 Toto názvosloví bych nepoužíval.
 • 00:22:27 Navíc, jak se říká, za první
  republiky, být most,
 • 00:22:30 to je to místo, po kterém se šlape.
 • 00:22:36 To určitě nechceme.
 • 00:22:38 Zeman nechce jet do Číny.
 • 00:22:41 Číňané neplní investice,
  které tady slíbili.
 • 00:22:45 Dělá Zeman dobře?
 • 00:22:48 Nemáme za úkol počítat
  pouze miliardy,
 • 00:22:51 nebo pandy v zoologické zahradě,
  jako to dělá pan prezident.
 • 00:22:56 Ale musíme také hlídat naše
  obranné a bezpečnostní zájmy.
 • 00:23:01 Když to dáme dohromady,
  tak je navýsost důležité,
 • 00:23:05 abychom si z toho formátu
  17 + jedna, o kterém mluvíme,
 • 00:23:10 Čína + některé evropské země,
  abychom si dokázali popsat,
 • 00:23:13 zda to pro nás ještě
  vůbec je výhodné.
 • 00:23:16 Ne, zda tam má jezdit prezident,
 • 00:23:18 ale jestli by Češi za určitých
  podmínek neměli z toho vystoupit.
 • 00:23:23 Prezident to možná přehodnotí.
 • 00:23:24 Pakliže se uzavřou
  konkrétní kontrakty.
 • 00:23:28 To je řešení?
 • 00:23:30 Nebo platí, co jste říkal?
 • 00:23:33 Vztahy mezi státy jsou založené
  na vzájemné přijatelnosti.
 • 00:23:37 Dlouhodobosti.
 • 00:23:38 Na tématech, která přesahují.
 • 00:23:44 Není potřeba komentovat
  jednotlivé výroky politiků.
 • 00:23:47 Já pana prezidenta v tomto
  smyslu úplně nechápu.
 • 00:23:50 Nebo mu nerozumím.
 • 00:23:52 Spíše bych řekl,
 • 00:23:53 že v našem zájmu je budovat
  vzájemně výhodné vztahy se Čínskou
 • 00:23:57 lidovou republikou.
 • 00:23:58 A to, že to jako ČR nejlépe
  prosadíme v rámci EU,
 • 00:24:02 to je také jasné.
 • 00:24:05 Praha vypovězení smlouvy s Pekingem
  už bere jako realitu.
 • 00:24:11 Přispívá to ke vzájemným vztahům?
 • 00:24:15 V těch čínských reáliích,
  já jsem si uvědomil,
 • 00:24:19 že jelikož vládě ČR se vyčítalo,
  že neumí bouchnout do stolu,
 • 00:24:25 aby Prahu přesvědčila,
  že má smlouvu udržet.
 • 00:24:30 Tak jsem si uvědomil, že je dobré,
  že máme vlastní názor.
 • 00:24:33 My máme jiný systém, než má Čína.
 • 00:24:39 Nemáme centralizovaný systém.
 • 00:24:41 Který řídí úplně všechno.
 • 00:24:49 Jako je to v Číně.
 • 00:24:51 Stálo to úsilí, ale podle
  mě to stojí zato.
 • 00:24:58 Podle jednoho serveru vás čeká
  kontrola prezidentské kampaně.
 • 00:25:06 Víte, co se bude dít?
 • 00:25:07 Já jsem všechno
  vykázal transparentně.
 • 00:25:10 Je potřeba dohledat
  nějaké dokumenty.
 • 00:25:12 Hledám originál smlouvy o založení
  bankovního účtu.
 • 00:25:16 Jen pro příklad.
 • 00:25:18 Mám důvěru.
 • 00:25:19 Mám zato, že je dobré
  takové věci zkontrolovat.
 • 00:25:22 Pane předsedo, díky
  za účast v interview.
 • 00:25:25 A za rozhovor.
 • 00:25:26 Já díky za pozvání.
 • 00:25:28 ČT za chvíli uvede události.
 • 00:25:30 Nenechte si ujít.
 • 00:25:31 Hezký večer s ČT.
 • 00:25:32 Na shledanou.
 • 00:25:33 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Jiří Holický

Související