iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 12. 2019
17:28 na ČT24

1 2 3 4 5

8 hlasů
5176
zhlédnutí

Interview ČT24

Daniela Kolářová, herečka a bývalá poslankyně

26 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:09 Rok 2019 byl rokem plným nejen
  vzpomínek na dobu minulou,
 • 00:00:12 ale také rokem nových
  dynamických událostí.
 • 00:00:15 Já jak se během něj proměnila
  ČR společnost?
 • 00:00:18 Je rozdělená více, než v letech
  předchozích,
 • 00:00:20 jak velké umění je umění dialogu?
 • 00:00:23 Vítám herečku a také bývalou
  poslankyni Danielu Kolářovou.
 • 00:00:35 Díky, že jste přišla, dobrý večer.
 • 00:00:36 Dobrý večer.
 • 00:00:38 Tento rok byl poměrně turbulentní.
 • 00:00:39 Na řadu událostí, i na výročí,
  o kterých jsem hovořila.
 • 00:00:42 Jak se podle vás zapíše
  jednou rok 2019?
 • 00:00:48 Vzhledem k tomu,
 • 00:00:49 když člověk poslouchá
  zprávy z domova i ze světa,
 • 00:00:53 tak pro mě je to začátek
  tisíciletí plného narušených lidí,
 • 00:01:03 zejména na čelních
  místech v politice.
 • 00:01:06 Pro mě třeba Donald Trump
  nebo v Maďarsku, v Turecku,
 • 00:01:13 koneckonců i v Polsku nebo u nás,
  je to taková turbulence lidí,
 • 00:01:21 kteří evidentně usilují o moc anebo
  vystavují ji na odiv.
 • 00:01:38 Proč si myslíte, že třeba právě
  tyto typy politiků mají úspěch?
 • 00:01:44 Protože na spoustu lidí to působí,
 • 00:01:45 jako že fakt mají recept
  na všechno, všechno za ně vyřeší.
 • 00:01:51 Ale to jsou přece takové
  věci, když jeden den řekne,
 • 00:01:55 udělá nějaké rozhodnutí, takto
  vysoce postavený politik,
 • 00:02:01 a druhý den to klidně odvolá,
  nebo řekne, že to neplatí,
 • 00:02:05 a místo toho vymyslí něco
  úplně jiného, protichůdného.
 • 00:02:13 To svědčí o nějaké psychické
  poruše, až bych řekla.
 • 00:02:22 Nevím, jestli to lidi okouzluje,
  ale proč těmto lidem věří,
 • 00:02:27 to je pro mě otázka.
 • 00:02:29 Jste skeptická,
 • 00:02:30 nebo vidíte i občas nějaké takové
  ostrůvky politické naděje?
 • 00:02:35 Když se člověk pohybuje
  v této oblasti,
 • 00:02:37 tak je to trošku depresivní.
 • 00:02:40 Nebo někdy dost.
 • 00:02:41 Ale na druhou stranu,
 • 00:02:43 žijete normální život a potkáte
  strašně fajn lidi,
 • 00:02:49 kteří se věnují svému
  oboru, a spoustu toho ví,
 • 00:02:54 spoustu toho dokážou.
 • 00:02:58 To se tím vyvažuje.
 • 00:03:00 Letos si tato země připomínala
  17. listopad ve svém
 • 00:03:03 kulatém výročí.
 • 00:03:05 Řekněte mi váš názor na to,
 • 00:03:07 zdali se tato země dokázala
  s minulostí vypořádat,
 • 00:03:11 aniž by se jí vraceli
  dluhy jako bumerang?
 • 00:03:15 Myslím si, že jsme se nevypořádali.
 • 00:03:17 Jak se to projevuje?
 • 00:03:19 Já jsem velice znepokojen
  a tou tichou účastí komunistické
 • 00:03:25 strany v současné naší vládě,
 • 00:03:29 protože léta se chovali docela
  nenápadně v tom parlamentu,
 • 00:03:35 ale teď začaly vznášet požadavky
  a vystupují velice sebevědomě.
 • 00:03:43 Mě osobně je to velice nepříjemné.
 • 00:03:45 Protože třeba v otázce
  církevních restitucí atd.,
 • 00:03:51 mi to přijde naprosto nehorázné.
 • 00:03:56 Hodně se teď mluvilo, a řada
  pamětníků také o tom hovořila,
 • 00:03:59 když jsem třeba měla
  příležitost s nimi mluvit,
 • 00:04:02 že bylo namístě tu tehdejší
  komunistickou stranu zakázat.
 • 00:04:08 Alespoň jako výrazné gesto.
 • 00:04:09 Jak to cítíte vy?
 • 00:04:11 Mělo by to smysl?
 • 00:04:12 V podstatě jsem u těch debat
  částečně byla, jak jste zmínila,
 • 00:04:19 v té České národní radě.
 • 00:04:26 A pak převážil názor, že je lepší,
  když budou fungovat legitimně,
 • 00:04:33 než kdyby se uchýlili do nějaké
  ilegality a mohli by škodit.
 • 00:04:41 A nevědělo by se o tom tolik,
  anebo ne hned.
 • 00:04:44 To bylo takové resumé.
 • 00:04:48 Měla jste k tomu
  jednoznačný postoj?
 • 00:04:50 Já bych byla původně pro ten zákaz.
 • 00:04:55 Ale tím spíše jsem to zmínila
  před chvílí,
 • 00:05:00 že mi to jejich sebevědomé
  vystupování strašně vadí.
 • 00:05:11 Začalo trestní stíhání Milouše
  Jakeše, Štrougala a Vajnara.
 • 00:05:17 Je to důležité gesto, nebo důležitý
  právní krok, anebo zbytečnost?
 • 00:05:24 Já si myslím, že to smysl má.
 • 00:05:27 Samozřejmě, že už jsou
  to staří pánové.
 • 00:05:31 Ale vzhledem k té otázce, kterou
  jste mi položila před chvílí,
 • 00:05:34 to má smysl.
 • 00:05:36 Samozřejmě.
 • 00:05:40 Ve svém osobním životě
  všichni neseme odpovědnost.
 • 00:05:44 A oni v těch vysokých politických
  pozicích se dopouštěli vědomě
 • 00:05:51 něčeho, za co by měli
  být právem potrestání.
 • 00:05:57 Když se překlenu k vaší
  tvůrčí činnosti,
 • 00:06:01 jak je pro vás důležitá tvůrčí
  svoboda, osobní svoboda?
 • 00:06:08 Já si myslím, že když
  existovala cenzura,
 • 00:06:13 postihovalo to všechny
  včetně novinářů, ale tam,
 • 00:06:19 kde to bylo nejviditelnější,
  to bylo školství a kultura.
 • 00:06:24 Protože spousta knih
  nemohla vycházet,
 • 00:06:28 spousta uměleckých
  produkcí, vystoupení,
 • 00:06:31 včetně představení v divadle,
  byla sledována cenzorsky.
 • 00:06:37 A osnovy ve škole samozřejmě také.
 • 00:06:41 Takže pro mě svoboda,
 • 00:06:46 mimo jiných atributů právě
  v tom tvůrčím slova smyslu,
 • 00:06:51 nejen v tom ekonomickém,
  je zcela zásadní věc.
 • 00:06:56 Absolvovala jste DAMU v roce 68.
 • 00:06:58 Řekněte mi, v jaké atmosféře?
 • 00:07:01 Říká se, Zlatá 60., platilo
  to i v tehdejším Československu?
 • 00:07:05 Je to pravda.
 • 00:07:14 Velice se to rozvolnilo,
  vycházely tady úžasné knihy,
 • 00:07:18 přicházeli filmy, informace.
 • 00:07:26 My jsme byli okouzlení,
  svobodní, usměvavý, veselý.
 • 00:07:31 Speciálně na té divadelní fakultě
  jsme mohli pracovat s texty předtím
 • 00:07:38 zakázaných dramatiků.
 • 00:07:44 Ukončili jsme studium koncem
  června 68 a 21. srpna se stalo to,
 • 00:07:54 co se stalo.
 • 00:07:56 Takže to všechno rychle opadlo.
 • 00:07:58 Přišla normalizace.
 • 00:07:59 Jak postupná, jak tíživá byla?
 • 00:08:02 Dva roky, 68, 69, to doznívalo.
 • 00:08:09 Ale ten 70. rok, to byla
  tvrdá normalizace.
 • 00:08:17 Byl to stísňující pocit.
 • 00:08:22 Tím spíše,
 • 00:08:23 že sami komunisté dělali ve svých
  řadách čistky a spoustu lidí
 • 00:08:29 buď odešlo samo, anebo byli
  vyhozeni a vysloveně trestáni.
 • 00:08:42 Byli velice trestání.
 • 00:08:46 Na dobách minulých mě zajímají
  vzpomínky těch,
 • 00:08:50 kteří si to pamatují, i z toho
  důvodu, zdali se dá dnes říci,
 • 00:08:56 jak moc jsou některé
  události předvídatelné.
 • 00:09:01 Dokázala jste v té době odhadnout,
 • 00:09:03 na jak dlouho se tady ten tísnivý
  pocit, o kterém hovoříte,
 • 00:09:07 v Československu usadí?
 • 00:09:10 Já jsem pořád doufala, že se něco
  stane, že nám někdo pomůže.
 • 00:09:16 Jenomže člověk tím,
  že se nepohyboval v politice,
 • 00:09:22 tak jsme věděli, že jsme
  za železnou oponou,
 • 00:09:26 ale pořád jsme doufali,
  že se to stane daleko dříve.
 • 00:09:33 Byl to tak nenormální stav,
  že člověk, speciálně mladý člověk,
 • 00:09:41 pořád doufal, že se to provalí,
  že to není možné donekonečna.
 • 00:09:47 Trvalo to přes 20 let.
 • 00:09:50 Jak hrát, dělat divadlo a film,
  a vyhnout se poplatným snímkům?
 • 00:09:58 To bylo velice nepříjemné.
 • 00:09:59 Stalo se.
 • 00:10:00 Pár věcí jsem odmítla.
 • 00:10:04 Šlo to?
 • 00:10:06 Nějakým způsobem se vám to vždy
  vrátilo.
 • 00:10:09 Pak jsem třeba zažila
  dvouletý totální zákaz mimo
 • 00:10:13 divadelní činnosti.
 • 00:10:15 Všude.
 • 00:10:16 V rádiu, v televizi, prostě všude.
 • 00:10:20 Ale nikde to nebylo napsané
  a kdybych se přišla zeptat, proč,
 • 00:10:26 tak by mi to nikdo neřekl.
 • 00:10:29 Prostě proto, že jsem
  se něčeho dopustila.
 • 00:10:32 V každém případě jsem odmítla třeba
  tři nabídky vstupu do komunistické
 • 00:10:39 strany atd.
 • 00:10:41 To bylo cokoliv, co jste
  mohla udělat,
 • 00:10:45 hned za to mohla být potrestána.
 • 00:10:48 V 70. letech jste byla
  ve vinohradském souboru.
 • 00:10:53 Byla to velká profesní zkouška?
 • 00:10:56 Dovedu si představit, že tam také
  mohly panovat jisté vztahy?
 • 00:11:00 Těžko překlenout předchůdce,
  jiné profesionály.
 • 00:11:05 Ta atmosféra ve Vinohradském
  divadle byla úžasná díky
 • 00:11:10 jet činí kolegů.
 • 00:11:17 Oni byli profesně zdatní.
 • 00:11:19 Byli to slušní a vtipní lidé.
 • 00:11:27 Člověk k nim vzhlížel.
 • 00:11:30 Oni mě přijali do souboru
  tak hezky.
 • 00:11:34 Nikdo se nevytahoval.
 • 00:11:43 Ta atmosféra tam byla.
 • 00:11:46 Když jste vešla do toho divadla,
  měla jste pocit, že jste svobodná.
 • 00:11:59 Jak daleko chybělo k odchodu?
 • 00:12:01 Stalo se vám někdy,
  že jste měla pocit,
 • 00:12:03 že musíte odejít z tohoto
  prostředí,
 • 00:12:05 nebo možná úplně z této země?
 • 00:12:08 Určitě jsme to řešili
  v prvopočátku.
 • 00:12:12 Emigraci.
 • 00:12:15 V roce 69 jsme byli s mým mužem
  ve Francii, v Normandii,
 • 00:12:19 a říkali jsme si, příští
  rok si projedeme Bretaň.
 • 00:12:25 To musí člověka okouzlit.
 • 00:12:29 To bylo hrozně fajn.
 • 00:12:31 Tak jsme měli takové plány.
 • 00:12:35 A když jsme se vrátili, a začala
  normalizace, tak samozřejmě,
 • 00:12:39 že se to téma opakovalo,
  odejít, neodejít.
 • 00:12:43 Ale fakt je, že jsme byli
  čerství absolventi školy,
 • 00:12:48 dostali jsme čerstvá angažmá.
 • 00:12:52 Uvědomovali jsme si,
 • 00:12:54 že tím odchodem někam jinam
  bychom přišli o tu profesi.
 • 00:13:01 Nemohli bychom ji dělat.
 • 00:13:11 Řešili jsme to nesčetněkrát.
 • 00:13:15 Toto byl asi takový
  generální důvod,
 • 00:13:18 proč jsme to nakonec neudělali.
 • 00:13:22 Na začátku jste říkala,
  že jste věřila,
 • 00:13:24 že se to musí jednou zlomit.
 • 00:13:26 Nakonec jste v herecké profesi
  zažila revoluci zblízka.
 • 00:13:29 Jak moc to bylo
  přirozené prostředí?
 • 00:13:34 To byla taková spontánní reakce,
 • 00:13:38 že jste vlastně v tom okamžiku
  to vůbec nemohla hodnotit.
 • 00:13:42 To se prostě dělo.
 • 00:13:43 Bylo to tak intenzivní.
 • 00:13:59 Já jsem to tehdy pojmenovala,
 • 00:14:00 že tam lidi chodili
  jako do kostela.
 • 00:14:05 Mohli diskutovat, mohli se ptát.
 • 00:14:20 Byla to absolutně
  spontánní záležitost.
 • 00:14:25 Bylo to svým způsobem
  vyčerpávající, unavené,
 • 00:14:28 protože sama jsem pracovala
  ve stávkovém výboru Divadla
 • 00:14:32 na Vinohradech, tak celé
  dopoledne jsme přijímali nabídky,
 • 00:14:36 kdo chce přijet, s čím chce
  vystoupit, co chci říci.
 • 00:14:42 Potom se to dramaturgicky
  sestavovalo.
 • 00:14:48 Vy jste hrála důležitou roli.
 • 00:14:49 A my si tento moment
  můžeme připomenout.
 • 00:14:54 Během této doby dorazili kolegové,
 • 00:14:56 kteří oznámili jednohlasně
  odhlasovanou stávku,
 • 00:15:05 tímto okamžikem počínající,
 • 00:15:07 na protest proti
  včerejším událostem.
 • 00:15:42 Dostalo se jim společenského
  vědomí, že si to nenecháme líbit.
 • 00:15:47 Vy jste tím diváky úplně
  překvapili, je to tak?
 • 00:15:51 Překvapily.
 • 00:15:53 Protože se vedly spory o tom,
  jestli divadla zahájí stávku,
 • 00:15:59 anebo případně kdy.
 • 00:16:01 Hledal se termín atd.
 • 00:16:03 Toto bylo v Obecním
  domě Melantrich.
 • 00:16:17 Každoročně se tam pořádal
  herecký koncert.
 • 00:16:30 Vybíraly se monology z představení
  a už někteří kolegové vystoupili,
 • 00:16:36 ale na nás nedošlo, protože mezitím
  dorazili lidé, kteří řekli,
 • 00:16:42 že je vyhlášená divadelní stávka.
 • 00:16:47 Tak jsme to oznámili.
 • 00:16:48 Vy jste to trošku naznačila,
  že to byla doba velice turbulentní.
 • 00:16:51 Často lidé z vašeho prostředí
  hovoří o tom, že si ani nepamatují,
 • 00:16:55 jestli spali, co jedli.
 • 00:16:59 Já si jen pamatuji,
  že to byl milion vypitých kafí.
 • 00:17:12 Já jsem měla tak sevřený žaludek,
  že jsem nemohla ani pořádně jíst.
 • 00:17:19 Jak byl člověk v takovém
  zvláštním napětí.
 • 00:17:23 Jen si pamatuji na milion
  vypitých káv.
 • 00:17:26 Také občas zaslechnu, co mají
  herci co mluvit do politiky.
 • 00:17:32 Stává se to i vám?
 • 00:17:47 Stává.
 • 00:17:48 Vy jste měla zkušenosti z politiky.
 • 00:17:55 Já si pamatuji na to dvouleté
  období.
 • 00:17:59 Byla jsem požádána, jestli bych
  také nechtěla, řekla jsem dobře,
 • 00:18:05 ráda pomohu, ale řekla
  jsem, až někam na konec.
 • 00:18:10 Potom jsem dostala tolik
  preferenčních hlasů,
 • 00:18:14 že mě to na kandidátní listině
  vystrčilo hodně dopředu.
 • 00:18:21 Já jsem najednou měla pocit,
 • 00:18:25 že by to ode mě nebylo
  fér tu výzvu nepřijmout.
 • 00:18:35 Z toho důvodu jsem se potom
  rozhodla, že to podstoupím.
 • 00:18:39 Jaký to byl svět?
 • 00:18:40 Byl o tolik jiný,
  než ten divadelní,
 • 00:18:42 anebo možná o tolik ne?
 • 00:18:46 Je to trošku jinak, ale svým
  způsobem to jeviště je,
 • 00:18:51 kde se lidé různým
  způsobem předvádějí.
 • 00:18:56 Ze začátku to vypadalo, že to bude
  velice rychlé, že je jasné,
 • 00:19:03 na čem se shodneme.
 • 00:19:11 Ale pak se Občanské fórum
  rozdělilo a začalo to být chvílemi
 • 00:19:22 až agresivní prostředí.
 • 00:19:24 Ale myslím si, že proti dnešku,
  i slovníkem, i vystupováním,
 • 00:19:30 způsobem uvažování, že to bylo
  daleko kultivovanější,
 • 00:19:35 pokud to mohu srovnat.
 • 00:19:37 Nicméně jste tam potkala
  vzdělané, chytré, báječné lidi.
 • 00:19:42 Stejně jako ty ostatní.
 • 00:19:45 Je to svým způsobem jeviště.
 • 00:19:47 Dokážete být shovívavá k těm chybám
  porevolučních politiků?
 • 00:19:54 Teď, když jsme mluvili o České
  národní radě tehdy, tak vím,
 • 00:20:03 že argumentace občanského hnutí
  se opírala o základní osnovu,
 • 00:20:12 právní osnovu privatizace.
 • 00:20:30 Tak, aby se nedalo
  tak snadno krást.
 • 00:20:33 Protože to se předpokládalo,
  že se na chvíli zhasne,
 • 00:20:38 to byl takový argument, a potom
  se zase rozsvítí.
 • 00:20:42 Takže bohužel se zhaslo a potom
  se zase rozsvítilo.
 • 00:20:50 Ale dodnes je spoustu
  kauz nedořešených.
 • 00:20:55 A to si myslíte, že je také
  jistá hniloba české politiky?
 • 00:20:59 Já si myslím, že ty důsledky vedou
  až k tomu dnešnímu, že je to jedno,
 • 00:21:05 že si může krást, vždyť
  koneckonců nemusí nic stát.
 • 00:21:11 Takže to považuji za veliký
  prohřešek.
 • 00:21:15 Říkala jste, jsem především
  občanka, pochopitelně.
 • 00:21:19 Tím pádem se účastníte VV.
 • 00:21:22 Být v politice aktivní.
 • 00:21:23 Není to úplně národní disciplína.
 • 00:21:26 Je to chyba nebo není?
 • 00:21:31 Těžko to označovat za chybu.
 • 00:21:32 Prostě na to někdo
  má, někdo na to nemá.
 • 00:21:38 Myslím si, že to, co každý
  můžeme dělat sám za sebe,
 • 00:21:42 když nechceme vstupovat do politiky
  a angažovat se,
 • 00:21:46 tak se můžeme chovat
  slušně, dodržovat to,
 • 00:21:53 co řekl pan prezident
  Masaryk, nebát se a nekrást.
 • 00:21:58 To můžeme dodržovat všichni.
 • 00:22:01 I to je svým způsobem
  občanský politický prostor.
 • 00:22:05 Jaké je to prostředí dnes?
 • 00:22:07 Lidé debatují často ve virtuálním
  prostředí, také demonstrují,
 • 00:22:12 chodí do ulic, prostor
  mají všichni, co chtějí.
 • 00:22:16 Co je nebezpečné?
 • 00:22:18 Lhostejnost?
 • 00:22:21 Určitě.
 • 00:22:22 Lhostejnost je vždy
  strašně nebezpečná.
 • 00:22:29 Za všechno prostě může někdo jiný.
 • 00:22:32 Odmítáte vlastní spoluúčast nebo
  vlastní zodpovědnost za to,
 • 00:22:37 jak vypadají chodby třeba
  ve vašem domě, kde bydlíte,
 • 00:22:44 jestli tam házíte odpadky
  nebo je tam čisto,
 • 00:22:48 jestli se lidé k sobě
  chovají ohleduplně.
 • 00:22:52 To jsou takové základní věci.
 • 00:22:54 A ne, že je mi jedno, co někdo
  dělá, nebo že mohu řvát, kdy chci,
 • 00:23:01 dělat špínu, krást, dělat nepořádek
  partajím naproti, nebo schválnosti.
 • 00:23:09 To začíná u těch běžných věcí.
 • 00:23:11 Ano.
 • 00:23:13 Společnost je ale rozdělená.
 • 00:23:15 Jak zásadní je podle vás dialog?
 • 00:23:22 Zmínila jsem to před chvilkou.
 • 00:23:27 Bože, byl u StB, byl ve straně,
  když se zhaslo,
 • 00:23:34 přišel k nějakému majetku,
  no a co, nebyl sám.
 • 00:23:40 To je ten jeden postoj.
 • 00:23:42 Ten druhý postoj je, že to prostě
  člověku vadí.
 • 00:23:48 Že vám to není jedno.
 • 00:23:49 Protože takto to nemělo být.
 • 00:23:52 Když chceme fungovat jako
  demokratický právní stát,
 • 00:23:57 tak máme všichni povinnost
  dodržovat ta pravidla.
 • 00:24:05 Česko na tom není ekonomicky
  ani bezpečnostně rozhodně nejhůře
 • 00:24:09 v Evropě.
 • 00:24:11 Jsou tady sice patrné rozdíly.
 • 00:24:13 I z toho vyplývá řada
  nespokojených reakcí,
 • 00:24:16 nebo je tady řada
  nespokojených občanů.
 • 00:24:19 Myslíte si, že to je přirozené,
 • 00:24:23 nebo právě tady může být někde
  ten základ pro to,
 • 00:24:27 že lidé věří těm jednoduchým
  řešením a slibům?
 • 00:24:34 To je věc informovanosti.
 • 00:24:38 To si člověk neuvědomil.
 • 00:24:41 Já jsem přece zažila tu dobu,
 • 00:24:42 kdy Československá televize
  měla dva programy.
 • 00:24:48 A nic jiného jste nemohla sledovat.
 • 00:24:51 Dnes je televizních kanálů mnoho.
 • 00:24:55 A teď záleží na tom, odkud
  ti diváci, lidé, spoluobčané,
 • 00:25:02 informace čerpají.
 • 00:25:04 Protože ne každý sleduje
  veřejnoprávní rozhlas a televizi,
 • 00:25:12 prostě bere ty zprávy odněkud
  jinud, a tam si myslím,
 • 00:25:16 že může být jedno z úskalí.
 • 00:25:22 Hodnocení reality.
 • 00:25:25 Když přijmou nějakou dezinformaci,
  tak řeknou, no jasně,
 • 00:25:28 vždyť je to všechno svinstvo.
 • 00:25:30 Někdy je to těžké se v tom vyznat,
  je těch informací hodně.
 • 00:25:34 Je těch informací hodně.
 • 00:25:36 Také se věnujete
  charitativní činnosti.
 • 00:25:39 Řekněte mi, jestli toto vám dává
  nějakou víru, naději, v dobro?
 • 00:25:46 Jsem ráda,
 • 00:25:47 že se vytvořil svobodný prostor
  pro vznik nadací v té široké škále
 • 00:25:58 činností pro lidi s nějakým
  postižením,
 • 00:26:01 kteří potřebují pomoct
  tak, aby se začlenili,
 • 00:26:06 měli šanci začlenit
  se do společnosti.
 • 00:26:09 A začít pracovat nebo se vzdělávat.
 • 00:26:15 Zato jsem strašně ráda, že to je,
  a že se to děje.
 • 00:26:20 Říká Daniela Kolářová.
 • 00:26:24 Moc vám děkuji za návštěvu.
 • 00:26:27 Za malou chvíli začínají
  události, podívejte se na ně.
 • 00:26:30 Hezký večer.
 • 00:26:31 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Dagmar Zajíčková

Související