iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 9. 2017
18:28 na ČT24

1 2 3 4 5

3 hlasy
1658
zhlédnutí

Interview ČT24

Jan Chvojka /ČSSD/, ministr pro lidská práva a legislativu

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:06 Právní experti jednat znovu o tom,
 • 00:00:08 jak by se mohla nebo měla
  změnit česká ústava.
 • 00:00:10 Návrhy se týkají poslaneckého
  práva navrhovat zákony.
 • 00:00:15 Pravomoci prezidenta, nebo
  zakotvení soudní moci české ústavě.
 • 00:00:18 Měli by mít možnost
  navrhovat zákony občané?
 • 00:00:21 Kdyby se česká ústava změnit mohla?
 • 00:00:23 Před volbami se otevírají diskuze
  o počtu úřadů nebo ministerstev.
 • 00:00:28 Potřebujeme resort, který
  se zabývá lidskými právy?
 • 00:00:31 I o tom bude dnešní interview.
 • 00:00:33 Přišel ministr pro lidská
  práva pan Chvojka.
 • 00:00:35 Dík za to.
 • 00:00:36 Hezký den.
 • 00:00:40 Pane ministře, jak je náročné
  hledat shodu na ústavních změnách?
 • 00:00:45 Je vůbec zásadní revize
  české ústavy v dohledné
 • 00:00:48 době proveditelná?
 • 00:00:50 Tak je to samozřejmě náročné.
 • 00:00:52 Protože co právník, to dva názory.
 • 00:00:57 Ale Ta moje zásadní věc proto,
  abych ty kulaté stoly udělal,
 • 00:01:04 tak byly celkem jednoduché.
 • 00:01:06 Ty důvody byly takové,
 • 00:01:07 že v tomto období jsme měli
  několik návrhů na změnu ústavy.
 • 00:01:11 Bylo jich hodně.
 • 00:01:12 Ať už vládní návrhy
  nebo poslanecké.
 • 00:01:15 Ale například poslanecké
  byly v podstatě takové
 • 00:01:18 ty jednotlivé drobnosti.
 • 00:01:22 Kde sedával článek bez odborné
  konzultace.
 • 00:01:25 Bez dotace ať už s ostatními
  stranami nebo právě lidmi,
 • 00:01:30 kteří rozumí k ústavnímu právu.
 • 00:01:33 Já to pomocné proč, já to pojmu
  z druhé strany.
 • 00:01:40 Senátorem toho oprava
  čeká jsem názoru,
 • 00:01:49 že by se to mělo řešit
  na bázi odborné.
 • 00:01:52 Pokud jsou změny, některé
  slabá místa v ústavě,
 • 00:01:55 tak je potřeba
  vyslechnout odborníky.
 • 00:02:00 Bodoval kulaté stoly.
 • 00:02:02 Tam musí být lidé, kteří
  to tvořili před 25 lety.
 • 00:02:08 A také, kteří se tomu věnují dnes.
 • 00:02:11 Určitý konsenzus.
 • 00:02:13 Proč se žádnou z těch
  změn nepodařilo prosadit?
 • 00:02:15 Ani v tom uplynulém
  volebním období?
 • 00:02:18 Když třeba ústavní expert
  Aleš Gerloch říká,
 • 00:02:20 že se dovede představit,
 • 00:02:22 že bych těm změnám dojít mohlo
  v polovině příštího volebního
 • 00:02:25 období, není přehnaný optimista?
 • 00:02:27 Když opravdu vycházíme
  z té politické reality?
 • 00:02:29 Pestrost názorů a pes to zastoupení
  politických stran ve sněmovně?
 • 00:02:35 Už to říkáte sama.
 • 00:02:36 Pro každou změnu ústavy nebo
  ústavního zákona potřebujete
 • 00:02:41 kvalifikovanou většinu.
 • 00:02:44 To je o 120 minimálně.
 • 00:02:48 Takže co strana, to názor.
 • 00:02:50 Co právní odborník, to také názor.
 • 00:02:52 Jak jsem ale říkal, my jsme
  dnes ukázali brožuru,
 • 00:02:58 která má ukázat to jednání.
 • 00:03:02 Jsou tady věci, které
  by se změnit mohly.
 • 00:03:06 Pak jsou tady věci, kde někdo
  říká ano, někdo říká ne.
 • 00:03:15 Co byste si přál, aby se s těmito
  závěry stalo?
 • 00:03:18 Budou předkládány
  dalšímu ministrovi?
 • 00:03:21 Má to nějaký smysl?
 • 00:03:23 Chtěl bych, minimálně u těch
  10 věcí, kde jsme se shodli,
 • 00:03:29 že by změna být měla,
 • 00:03:30 tak aby se to dostalo
  do legislativního znění.
 • 00:03:33 Do podoby změny ústavy.
 • 00:03:36 Aby ať už příští vláda
  nebo například já,
 • 00:03:39 pokud bude ve sněmovně,
  tak aby došlo k předložení.
 • 00:03:43 Aby práce, kterou jsme
  udělali, nebyla marná.
 • 00:03:48 Aby to mělo závěr.
 • 00:03:49 Když vezmeme postupně
  jednotlivé body.
 • 00:03:52 Zákonodárná iniciativa poslanců.
 • 00:03:55 Shoda padne na tom, že experti
  a i vy konkrétně nechcete,
 • 00:04:00 aby právo neměl jen jediný
  poslanec?
 • 00:04:05 Navrhovat zákony?
 • 00:04:06 Je to určitá anomálie.
 • 00:04:08 Když se podívat do ústavy.
 • 00:04:10 Tak předkládat mají orgány,
  které rozhoduje ve sboru.
 • 00:04:12 Vláda, Senát, zastupitelstvo krajů.
 • 00:04:15 Musí se vždy najít více lidí.
 • 00:04:18 Pak anomálie, která
  není ve všech státech.
 • 00:04:22 Třeba v EU.
 • 00:04:23 Spíše jich je minimum, že je tady
  samostatný poslanec.
 • 00:04:27 Který může předložit
  konkrétní návrh zákona.
 • 00:04:29 Nebo pozměňovací návrh.
 • 00:04:31 Myslím, že to není úplně dobře.
 • 00:04:33 Máme systém založený na politických
  stranách.
 • 00:04:36 Nikoliv na jednotlivých poslancích.
 • 00:04:38 A samozřejmě je to i určitý způsob
  spjato s tím, co chce regulovat.
 • 00:04:44 Možná se můžeme bavit
  o lobbingu nebo ne.
 • 00:04:47 Spíše to souvisí
 • 00:04:49 s tím
 • 00:04:52 Že to souvisí s tím,
 • 00:04:54 že je jednodušší ovlivnit
  jednoho poslance.
 • 00:04:58 Než ovlivnit například 10.
 • 00:05:02 Jak by se to projevilo konkrétně?
 • 00:05:05 Kde je to škodlivé?
 • 00:05:06 Při schvalování a navrhování
  zákonů?
 • 00:05:09 Jak jsem říkal, zejména
  jde o ty lobbistické tlaky.
 • 00:05:13 Kdybyste měl dát nějaký
  příklad konkrétního zákona?
 • 00:05:18 Tak kde se pohybuje ve sněmovně,
 • 00:05:20 tak se setkává s obchodníky
  s deštěm.
 • 00:05:24 Kteří dávají pozměňovací návrhy.
 • 00:05:28 Někdy je to míněno dobře.
 • 00:05:30 Někdy méně dobře.
 • 00:05:33 Kolikrát tam jsou ne úplně
  hezké věci.
 • 00:05:37 Proto se ptám.
 • 00:05:38 Můžete být konkrétní?
 • 00:05:40 Když se tím zabýváte?
 • 00:05:42 Nechci být.
 • 00:05:43 Když se podíváte do novin,
  tak zjistíte,
 • 00:05:45 že prostě někde byl předložen
  pozměňovací návrh.
 • 00:05:47 Který potom byl kritizován.
 • 00:05:50 Já si to ale nespojuji hned
  se škodlivým lobbistickým tlakem.
 • 00:05:55 Jak si to vyhodnocujete vy?
 • 00:05:58 Na základě nějaké zkušenosti?
 • 00:06:00 Je zkušenost.
 • 00:06:01 Je to určitá prevence rizika.
 • 00:06:05 Ovlivnit pět nebo 10 lidí,
  to je hodně těžší,
 • 00:06:13 než ovlivnit jednoho.
 • 00:06:14 Ale vycházím i z dlouholeté
  zkušenosti, nejen svojí,
 • 00:06:17 ale i ostatních poslanců.
 • 00:06:19 Je to prostě prevence.
 • 00:06:20 Ovlivnit jednoho člověka je vždy
  jednodušší než ovlivnit
 • 00:06:23 pět nebo 10.
 • 00:06:27 Takže nechcete nikoho nařknout?
 • 00:06:30 Jak jsem řekla, není
  to potřeba dělat.
 • 00:06:35 Je to jednodušší než ovlivnit
  pět nebo 10.
 • 00:06:38 Nebudu konkrétní.
 • 00:06:40 Kdo by měl tu zákonodárnou
  iniciativu tedy mít?
 • 00:06:42 Co se týče PS?
 • 00:06:45 To už máte promyšlené?
 • 00:06:48 Skupina poslanců.
 • 00:06:49 Neměl by to být jednotlivec.
 • 00:06:51 Rizika jsme zmínili.
 • 00:06:53 Měla by to být skupina
  pěti nebo 10 poslanců.
 • 00:06:56 Minimálně.
 • 00:06:57 Expert na ústavní právo Aleš
  Gerloch mluvil také například
 • 00:07:00 o tom, že by se dalo
  diskutovat o tom,
 • 00:07:02 že by právo mohla mít také
  skupina občanů.
 • 00:07:07 Opravdu by to něčemu prospělo?
 • 00:07:09 Dovede si představit?
 • 00:07:13 Byl to jeden z návrhů, kde nebylo
  úplně většinového názoru,
 • 00:07:17 aby se to zakotvil ústavy.
 • 00:07:19 Takže to není v 10 bodech,
  které se podle nás měly řešit.
 • 00:07:27 Byl to určitý návrh,
  který jsme dostali.
 • 00:07:31 Bylo to míněno tak,
 • 00:07:32 že lidé by měli mít možnost
  vyvolat zákonodárnou iniciativu.
 • 00:07:37 Vzpomínkami typu, že by jich
  muselo být 100 000.
 • 00:07:42 Samozřejmě by to musel mít návrhy
  standardního návrhu zákona.
 • 00:07:48 Dopady.
 • 00:07:49 Doprovodná zpráva.
 • 00:07:50 Dopady na rozpočet.
 • 00:07:52 Pokud by se našlo dost lidí proto,
  aby podepsali ten návrh zákona,
 • 00:07:55 tak by se tomu musela
  sněmovna věnovat.
 • 00:07:59 Jaký je váš názor?
 • 00:08:01 Já si myslím, že je to asi něco,
  co by ničemu neškodilo.
 • 00:08:06 Na druhou stranu, my tady máme PS.
 • 00:08:09 Zastupuje občany.
 • 00:08:11 V rámci legislativního procesu.
 • 00:08:13 Takže by to bylo určité zdvojování.
 • 00:08:18 Někteří poslanci
  hnutí ANO prosazují a prosazovali
 • 00:08:21 vznik klouzavého mandátu.
 • 00:08:23 Vítězí zatím negativní postoj?
 • 00:08:25 K tomuto návrhu?
 • 00:08:26 Tam byl jednomyslný
  negativní postoj.
 • 00:08:28 Z několika důvodů.
 • 00:08:30 Ten první byl takový praktický.
 • 00:08:32 To říkám já jako ministr.
 • 00:08:34 A také poslanec.
 • 00:08:35 Jsem toho názoru, že kdybychom
  měli klouzavý mandát, ministr,
 • 00:08:41 který by byl poslanec,
  tak by přišel o poslanecký mandát,
 • 00:08:44 tak máme problém.
 • 00:08:46 S některými ministry,
  kteří jsou poslanci,
 • 00:08:49 tak je tam skoro nepotkali
  oprava, nepotkáme ve sněmovně.
 • 00:08:56 Oni odříkají se body, pak zmizí.
 • 00:09:01 Ministr by měl být naopak
  poslancem.
 • 00:09:04 My máme parlamentní systém.
 • 00:09:06 PS kontroluje vládu.
 • 00:09:08 A takto to například je v Británii.
 • 00:09:11 Nejsou to problémy.
 • 00:09:12 Jak jsem říkal řeka, ten poslanecký
  mandát je náročný.
 • 00:09:24 Ohrožovalo by to podle
  vás konstrukci parlamentarismu?
 • 00:09:29 Koncepce jako taková.
 • 00:09:34 Tam jsou takové nuance
  typu, že kdyby se ministr,
 • 00:09:37 který byl poslanec,
  musel vzdát mandátu,
 • 00:09:40 jestli by na něho platila
  imunita, nebo ne.
 • 00:09:43 To je na debatu.
 • 00:09:45 Třeba na půl hodiny.
 • 00:09:47 Po přímé volbě prezidenta se také
  debatovalo o změnách
 • 00:09:51 pravomocí prezidenta.
 • 00:09:53 Tam nedochází k ničemu.
 • 00:09:55 Tady seshora hledá asi nejhorším
  způsobem.
 • 00:09:58 Dojde podle vašeho návrhu
  k nějakým ustanovením,
 • 00:10:03 která byste si vy představoval
  jako do budoucna?
 • 00:10:07 Je potřeba zmínit, že to není
  můj návrh.
 • 00:10:09 Ale já jsem se snažil o to,
 • 00:10:11 aby to byli právě
  názory těch odborníků.
 • 00:10:13 Nikoliv politiků.
 • 00:10:15 Které by byly výstupem
  těch jednání.
 • 00:10:18 Určitě je tam také věc,
 • 00:10:21 že prezident dnes jmenuje
  bez kontrasignace předsedy
 • 00:10:26 Nejvyššího soudu.
 • 00:10:28 Kdežto u předsedy a místopředsedy
  Nejvyššího správního soudu
 • 00:10:31 potřebuje kontrasignaci.
 • 00:10:33 Takže tam je potřeba to nastavit
  aby to bylo stejné.
 • 00:10:35 Nemá to logiku.
 • 00:10:38 Diskutovat také o tom,
 • 00:10:39 to byl určitý podnět
  ministerstva zahraničí.
 • 00:10:44 Že by prezident neměl
  sjednávat mezinárodní smlouvy.
 • 00:10:50 To je také otázka diskuze.
 • 00:10:54 Samozřejmě.
 • 00:10:55 Vy máte jaký názor?
 • 00:10:57 Má právo pověřit člena vlády
  s jednáním v mezinárodní smlouvy.
 • 00:11:01 Pak by mohl být problém ratifikace.
 • 00:11:05 Prezident musí ratifikovat.
 • 00:11:08 Kdyby tam nemohl být,
  tak by to nemohlo ratifikovat.
 • 00:11:13 Takže byste to ponechal?
 • 00:11:16 Ano.
 • 00:11:17 Je to tradice.
 • 00:11:21 A co potřebné hlasy pro schválení
  a jejich snížení?
 • 00:11:27 Tam myslím o něčem jiném.
 • 00:11:30 Ta musí být tři pětiny
  potřebných senátorů.
 • 00:11:33 Pokud se podaří žalobu stanovy.
 • 00:11:36 My k tomu souhlas tří pětin
  všech poslanců.
 • 00:11:40 Jsem proto, že by se to mělo
  změnit.
 • 00:11:44 Protože v dnešním systému když
  jsou takto dvě komory odkázány,
 • 00:11:50 tak se blokují.
 • 00:11:51 Vy zase mluvíte.
 • 00:11:53 V Senátu je to více
  obsazené, než ve sněmovně.
 • 00:12:00 V podstatě nikdy k té ústavní
  žalobě dojít nemůže.
 • 00:12:03 Jsem proto, že každá komora,
  ať už sněmovna, nebo Senát,
 • 00:12:06 tak mohla podat ústavní
  žaloby samo o sobě.
 • 00:12:08 S tím, že by se tam musela
  najít kvalifikovaná většina.
 • 00:12:12 Takže prostor by se otevřel?
 • 00:12:14 To tím chcete říci?
 • 00:12:17 Nevím, jestli by jich
  bylo více těch žalob,
 • 00:12:20 koneckonců nikdy jich moc nebylo.
 • 00:12:22 Ale jak říkám, dnes
  je to spíše teorie.
 • 00:12:26 Protože v tom Senátu je přece
  jen jiná politická situace.
 • 00:12:31 Volby jsou jiné.
 • 00:12:32 Většinou je to jiný
  systém, než ve sněmovně.
 • 00:12:39 Sněmovna sama je proto,
 • 00:12:41 aby potvrdila s tím souhlasem
  to hnutí Senátu.
 • 00:12:44 Když sledujete jako ministr
  české vlády vývoj v Polsku,
 • 00:12:48 i když podle českých právních věcí
  tam dochází k ohrožení nezávislé
 • 00:12:53 soudní moci.
 • 00:12:55 Co s vámi dělá?
 • 00:12:57 Jsi si jistý, že u nás nejsou
  tendence, které by Česko,
 • 00:13:01 limitům po volbách, mohli
  vést podobným směrem?
 • 00:13:06 Já jsem situaci v Polsku
  komentoval.
 • 00:13:08 Myslím, že je nepřijatelné,
 • 00:13:10 aby takto justice
  byla znásilňována.
 • 00:13:13 Momentálně v vládnoucí stranou.
 • 00:13:17 Tady se toho zatím obávat nemusíme.
 • 00:13:21 Myslím, že ani do budoucna.
 • 00:13:23 Vy jako ministr pro lidská práva,
  jaké máte vůbec ještě ambice,
 • 00:13:28 co se týče konce našeho
  volebního období?
 • 00:13:36 Tak já si myslím,
 • 00:13:37 že v oblasti lidských práv
  ať už já nebo můj předchůdce
 • 00:13:41 Dienstbier, tak jsme
  toho udělali hodně.
 • 00:13:43 Jsem rád,
 • 00:13:45 že například se v poslední době
  pohnulo zpráva životně postižených.
 • 00:13:50 Sám nemám ambice veliké.
 • 00:13:52 Chtěl bych dokončit práci na věcném
  záměru zákona o lobbingu.
 • 00:13:57 Pak bych chtěl na vládu předložit
  návrh zákona o sociálním podnikání.
 • 00:14:04 To myslím, že je důležitá věc.
 • 00:14:06 Bylo by to o tom, že podniky,
 • 00:14:11 které zaměstnávají například
  zdravotně postižené, nebo lidi,
 • 00:14:16 kteří mají pár let před
  odchodem do důchodu,
 • 00:14:20 nebo jinak hendikepované,
 • 00:14:22 tak by dostávali benefity
  případě nižších daní.
 • 00:14:31 Nebo dotace od EU.
 • 00:14:34 A co myslíte o kritice,
 • 00:14:36 že se prosazují práva
  menšin na úkor většiny?
 • 00:14:40 Je to model, který obvyklý
  například ve Francii.
 • 00:14:43 Ta pracuje v podnicích, které
  jsou sociální, 12 % obyvatel.
 • 00:14:50 Jsem proto, aby raději
  ten člověk pracoval.
 • 00:14:54 Ať už zdravotně postižený, nebo
  člověk, který na východ do důchodu.
 • 00:14:58 Než aby bral nějaké dávky.
 • 00:15:00 Myslím, že tady je správný směr.
 • 00:15:04 12 % zaměstnaných lidí ve Francii
  je velké číslo.
 • 00:15:07 Je to dobrá věc.
 • 00:15:08 Motivace konkrétně jste
  hovořil o podpoře?
 • 00:15:13 To by mohlo vypadat jak?
 • 00:15:14 České prostředí je tomu
  v vůbec nakloněny?
 • 00:15:20 Samozřejmě jsou tam nižší
  daně pro podnik.
 • 00:15:25 To je podle mě velká motivace.
 • 00:15:27 Při té dotace od EU také.
 • 00:15:30 Takže je lepší být takto zaměstnán,
  než brát sociální dávky.
 • 00:15:36 Před časopisu týden,
 • 00:15:37 že se vám podařilo stáhnout
  novelu o veřejném ochránci práv.
 • 00:15:42 Proč jste rád?
 • 00:15:45 Protože ta novela tam ve sněmovně
  ležel dva nebo tři roky.
 • 00:15:54 Některé věci tam byly dobře míněné.
 • 00:15:58 Že veřejný ochránce práv bude moci
  dávat přednost Ústavnímu soudu
 • 00:16:01 na zrušení zákona nebo části.
 • 00:16:04 Tak tam se vědělo, že v té sněmovně
  to nemá podporu.
 • 00:16:07 Na druhou stranu tam byly ve znělce
  návrhy oprava řeka tam byly
 • 00:16:12 pozměňovací návrhy typu,
 • 00:16:14 že ČR musíme brát
  ohled na šaría právo.
 • 00:16:26 Takto se tam samozřejmě nedostalo.
 • 00:16:29 Proto jsem ten zákon stáhl.
 • 00:16:31 V podstatě jsem ho nahradil
  velmi krátkou novelu.
 • 00:16:37 Která znamená to, že tady
  budeme mít monitorovací orgán.
 • 00:16:41 Který bude sledovat právu
  zdravotně postižených.
 • 00:16:45 A jeho dodržování.
 • 00:16:47 To je ta pasáž, kterou
  se povedlo zachovat?
 • 00:16:54 Ano.
 • 00:16:55 Má veřejný ochránce práv, tedy
  ochránkyni, příliš mnoho pravomocí?
 • 00:16:59 Nebo dost?
 • 00:17:01 Myslím, že jich má dost.
 • 00:17:03 Ten názor na to,
 • 00:17:04 že by Veřejný ochránce práv
  měl mít například možnost podávat
 • 00:17:10 k Ústavnímu soudu žádost na zrušení
  zákona, tak to je dost nadbytečné.
 • 00:17:16 Jak si rozumíte se zavede
  než ombudsmanky,
 • 00:17:23 která přednesla kritiku
  o českém vězeňství.
 • 00:17:27 Nebo chování policie v případě
  zadržených osob.
 • 00:17:30 S tím souhlasíte?
 • 00:17:31 V tomto ohledu?
 • 00:17:33 Já jsem Kancelář
  veřejného ochránce práv
 • 00:17:35 spolupracovala už minulé
  funkční období.
 • 00:17:38 Když tento předchůdce
  paní ombudsmanky tam.
 • 00:17:49 Tady pokud jsem dobře obeznámen,
  tak ty závěry byly správné.
 • 00:17:54 Neměl jsem problém.
 • 00:17:56 Co se s tím potom v realitě
  má podle vás dělat?
 • 00:18:02 Jak na ty závěry paní ochránkyně
  reaguje česká politika?
 • 00:18:07 Ministerstvo?
 • 00:18:08 Policie?
 • 00:18:09 Dost?
 • 00:18:10 Nebo to vždy skončí
  tím závěrem a konec?
 • 00:18:12 Veřejná ochránkyně práv má možnost
  chodit na vládu.
 • 00:18:20 Někdy je to její úsilí
  samozřejmě tomu směřuje.
 • 00:18:24 Nakonec to dopadne tak,
  že se změní zákon.
 • 00:18:27 Obecný institut veřejného ochránce
  práv v české republice je správný.
 • 00:18:32 Také jste se vyjadřoval k tomu,
 • 00:18:33 zdali má vůbec v českém prostředí
  smysl samostatné ministerstvo
 • 00:18:37 pro lidská práva.
 • 00:18:40 Když to není v podstatě
  ministerstvo, nemá svůj rezort.
 • 00:18:45 Říkáte, že by stačila
  obdoba institutu.
 • 00:18:48 Jak si představujete?
 • 00:18:50 Proč jste tu funkci byla?
 • 00:18:52 Pokud není nutná?
 • 00:18:55 Tady šlo o to, ne kdo to dělá,
  zda ministr pro lidská práva,
 • 00:18:59 který svoje ministerstvo nemá, nebo
  někdo jiný, ale aby to někdo dělal.
 • 00:19:04 Tady jsme v podstatě každé
  volební období volbách.
 • 00:19:08 Jsme svědky toho, jak se vyskytuje,
 • 00:19:11 jestli má být ministr pro lidská
  práva, nebude.
 • 00:19:13 Někdy ho máme.
 • 00:19:16 Někdy ne.
 • 00:19:17 To znamená určitou nestabilitu.
 • 00:19:23 Pokud uslyšíme od kolegů některých
  předsedů stran, že to je zbytečné,
 • 00:19:28 tak to svědčí o tom, že ta funkce
  stabilní není.
 • 00:19:31 Že se po volbách může
  stát, že prostě nebude.
 • 00:19:35 A takový institut pro lidská
  práva, jako v Německu,
 • 00:19:39 to jsem zmiňoval v tom rozhovoru,
  to je podle mě správná cesta.
 • 00:19:43 Je to zřízené zákonem.
 • 00:19:45 Tam se mohou podílet různé
  neziskové organizace.
 • 00:19:51 Například financování mají.
 • 00:19:52 Je to stabilnější,
 • 00:19:54 že bychom se tři roky hádali
  jestli tady bude místo, nebo ne.
 • 00:19:57 Je to stabilnější?
 • 00:19:59 Ministr má tu váhu.
 • 00:20:01 Tím, že může prosazovat zákony.
 • 00:20:03 Může se účastnit jednání vlády.
 • 00:20:06 Nebylo by to spíše všechno toto
  nějakou cestou a odklonění
 • 00:20:10 se od pozornosti od lidských
  práv a té problematiky?
 • 00:20:17 Říkal jsem jednu věc.
 • 00:20:18 Na té trvám.
 • 00:20:21 Základní ochranu lidských
  práv poskytují soudy.
 • 00:20:24 Nelze očekávat, že tady bude
  nějaký orgán pro lidská práva,
 • 00:20:28 jako jsem já, nebo někdo
  jiný, že to bude ten hlavní,
 • 00:20:31 kdo bude sledovat dodržování
  lidských práv a jejich garanci.
 • 00:20:37 Základní poskytovatelé jsou soudy.
 • 00:20:39 Ale soudy se tím zabývají.
 • 00:20:44 Jde o to, aby se tomu
  někdo věnoval.
 • 00:20:46 Podle mě je lepší cestou,
 • 00:20:48 když to bude nějaké ne neustále
  zpochybňované místo typu ministra.
 • 00:20:57 Ale aby tady byla stabilita.
 • 00:20:59 Ne, abychom se každé tři roky
  hádali, jestli tedy ministr má být.
 • 00:21:03 Nebo ne.
 • 00:21:05 Teď jste ministr.
 • 00:21:07 V příští vládě byste také bych
  chtěl být ve stejné pozici?
 • 00:21:11 Nebo už by tam lidská
  práva zmizela?
 • 00:21:16 Debatu to vyvolává
 • 00:21:17 už teď
 • 00:21:19 Je to o cestě, kterou zvolíme.
 • 00:21:21 O vítězích voleb.
 • 00:21:25 Můžete být voleny.
 • 00:21:30 Oprava,, můžete být volen.
 • 00:21:32 Proto mě zajímá váš názor.
 • 00:21:35 Předseda dostal ještě ho kompetenci
  ministra pro lidská práva.
 • 00:21:39 Pokud jde o to, aby tady
  byla lidská práva.
 • 00:21:43 Já se nechci opakovat.
 • 00:21:44 Ale pořád mi neodpovídáte.
 • 00:21:46 Chtěl byste být ministrem
  pro legislativu a zároveň
 • 00:21:49 lidská práva?
 • 00:21:50 I potom?
 • 00:21:51 Já s tím problém nemám.
 • 00:21:53 Nejde ale o toto,
  ale o tu stabilitu.
 • 00:21:58 Za měsíc mi volby.
 • 00:22:00 Vy nevíte, jak se vítězové budou
  rozhodovat v koaliční smlouvě.
 • 00:22:07 To rozhodnutí není na mně.
 • 00:22:09 Ale jde o váš postoj.
 • 00:22:11 Já s tím problém nemám.
 • 00:22:14 Jaká byla vaše reakce jako
  ministra, jak pro legislativu,
 • 00:22:18 tak pro lidská práva, na vyjádření
  náměstka Novotného.
 • 00:22:21 Ty na Facebooku napsal, že cikáni
  jsou jako medúzy.
 • 00:22:25 Otravní a ničemu.
 • 00:22:28 Neměl by takový člověk,
  tak to veřejné funkci, skončit?
 • 00:22:34 Mě to mrzelo,
 • 00:22:35 zrovna ten den jsem měl setkání
  se zástupci romské menšiny.
 • 00:22:43 To je platforma, která
  se schází jednou za rok.
 • 00:22:46 Zástupci Romů mají šanci
  říci, co by chtěli změnit.
 • 00:22:51 Zároveň možnost pro mě zeptat
  jich, zda problém je, nebo ne.
 • 00:22:58 Ta schůzka byla produktivní.
 • 00:23:01 Myslím, že jsem z ní odcházel
  v dobré náladě.
 • 00:23:04 Pak se to dozvěděl.
 • 00:23:08 Nesouhlasil jsem.
 • 00:23:10 Nadšený jsem nebyl.
 • 00:23:11 To je jasné.
 • 00:23:13 Neměl by takový člověk,
  který umocňuje stereotyp,
 • 00:23:18 nenávistné rasistické komentáře,
  neměl by v této funkci skončit?
 • 00:23:22 Ve funkci náměstka?
 • 00:23:24 Ano.
 • 00:23:25 Myslím, že časté to není.
 • 00:23:31 Myslím, že ostatní evropské
  státy by už dohlédli na to,
 • 00:23:37 aby tam nebyl.
 • 00:23:38 Proč se to nestane u nás?
 • 00:23:41 To není otázka na mě.
 • 00:23:42 Já jsem ale říkal, že tím,
  jak se to pitvalo,
 • 00:23:47 že se možná mu dělá
  zbytečná reklama.
 • 00:23:51 Otázka není na mně.
 • 00:23:53 Já nejsem nadřízený.
 • 00:23:56 Kdybyste jeho nadřízený byl.
 • 00:23:59 Tak by skončil?
 • 00:24:02 Určitě.
 • 00:24:04 Je to důležité?
 • 00:24:08 Pakliže veřejný komentář
  má takové dopady.
 • 00:24:11 Je to důležité.
 • 00:24:13 Nevím jestli to víte,
  já mám náměstka doma oprava,
 • 00:24:20 já mám náměstka Roma.
 • 00:24:22 Je velmi kompetentní.
 • 00:24:24 Na to se neptám.
 • 00:24:26 Nejde
 • 00:24:27 o to
 • 00:24:28 Jestli by neměl skončit i tady.
 • 00:24:31 Samozřejmě.
 • 00:24:34 Diskriminace v rámci
  škol a romských dětí.
 • 00:24:39 Zpráva uvádí,
 • 00:24:40 že v Česku se děti potýkají
  s vyloučením ze společnosti.
 • 00:24:45 Je to velmi silně cítit.
 • 00:24:47 Pane zprávy z některých krajů,
  víme, jak věci fungují.
 • 00:24:52 Někdy je to bohužel i tak,
 • 00:24:54 že to není jakoby jen odmítání
  většinovou společností,
 • 00:25:00 nebo je to děláno takovým
  zvláštním praktikami,
 • 00:25:03 kdy vlastně se mi třeba
  romští rodiče chodí a říkají,
 • 00:25:07 tam by mu bylo špatně.
 • 00:25:08 My víme.
 • 00:25:10 Říkali nám, že kdyby byl společně
  s ostatními, tak by to bylo špatné.
 • 00:25:19 Chtějí raději takovou
  praktickou školu.
 • 00:25:21 My jsme země, která se v posledních
  letech začala nesmírně uzavírat.
 • 00:25:26 Dostávat do defenzivního postoje.
 • 00:25:28 Takové odmítání jiného cizího.
 • 00:25:32 Odlišného atd.
 • 00:25:34 Souhlasíte s panem ministrem?
 • 00:25:36 Je to problém.
 • 00:25:38 Ale musím říci, že naše
  vláda udělala vše, co mohla.
 • 00:25:41 Proto aby k tomuto nedocházelo.
 • 00:25:43 V rámci inkluze dnes mnoho
  dětí, když romského,
 • 00:25:47 nebo jiného původu už jsou
  vylučovány tak jako byly dříve.
 • 00:25:52 Říká ministr pro lidská práva.
 • 00:25:53 Jan Chvojka.
 • 00:25:58 Díky, že jste přišel.
 • 00:25:59 Díky za pozvání.
 • 00:26:01 Začínají události.
 • 00:26:02 Tak se na ně podívejte.
 • 00:26:04 Hezký večer.

Související