iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
31. 8. 2017
18:28 na ČT24

1 2 3 4 5

4 hlasy
2293
zhlédnutí

Interview ČT24

Jan Outlý, člen, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:05 Stranám a hnutím dnes končí lhůta
  pro nápravu případných chyb
 • 00:00:09 na kandidátkách pro sněmovní volby.
 • 00:00:13 Uskupení, která splní podmínky,
 • 00:00:15 zaregistrují pražský magistrát
  a krajské úřady nejpozději v pátek.
 • 00:00:20 Do voleb se přihlásilo
  31 stran a hnutí.
 • 00:00:25 Nově pro všechny platí pravidla
  pro financování kampaně.
 • 00:00:29 Jaké chyby dělají?
 • 00:00:30 Co budou muset do nákladů
  na kampaň započítat?
 • 00:00:34 Zeptám se člena Úřadu pro dohled
  nad hospodařením stran
 • 00:00:38 Jana Outlého.
 • 00:00:40 Dobrý den.
 • 00:00:45 Dohledový úřad vede souvislosti
  s volbami dvě správní řízení.
 • 00:00:51 Další čtyři budou.
 • 00:00:53 Už jste uzavřeli řízení a čekáte
  pouze na doručení.
 • 00:00:57 V čem udělali subjekty chyby?
 • 00:01:08 Dnes skutečně přibyla
  další čtyři řízení.
 • 00:01:14 Pochybení mají několik druhů.
 • 00:01:17 Třeba neoznačení volební
  kampaně v souladu se zákonem.
 • 00:01:25 Některé hnutí nebo strany nejsou
  registrované u našeho úřadu.
 • 00:01:30 Jeden případ se týká využití
  komunikačního média kraje
 • 00:01:34 k volební kampani.
 • 00:01:39 Co si pod tím představit?
 • 00:01:41 Volební zákon to zakazuje.
 • 00:01:44 Nesmí být využívány
  ani kraje, ani obce.
 • 00:01:48 Je to třeba regionální televize?
 • 00:01:52 Je to tištěné médium,
  ale specifikovat to nemohu.
 • 00:01:59 Máte seznam, co je a co není
  kampaň?
 • 00:02:05 Aby to bylo všem jasné?
 • 00:02:10 Nebo rozhodujete poté?
 • 00:02:15 Musíme se řídit zákonem,
  určitě se neobhajuji ad hoc.
 • 00:02:20 Zákon říká,
 • 00:02:26 že volební kampaně jakékoliv
  sdělení ve prospěch kandidáta.
 • 00:02:33 Je to včetně doprovodné akce.
 • 00:02:39 Výjimka je sdělení nebo
  propagace, která je placena.
 • 00:02:49 To, co obvykle je hrazeno a zároveň
  to slouží k propagaci kandidáta,
 • 00:02:58 je kampaň.
 • 00:02:59 Nebylo by jednodušší vyjmenovat,
  co nespadá do kampaně?
 • 00:03:06 Problém je v tom, že volební
  kampaně jsou rozmanité.
 • 00:03:09 Mění se v čase.
 • 00:03:12 Vynalézavost politických
  stran a kandidátů je veliká.
 • 00:03:17 Definice v zákoně je obecná.
 • 00:03:22 Spoléhá na to, že úřad
  aplikuje obecnost,
 • 00:03:29 protože jinak by se obcházela
  definice kampaně a dala
 • 00:03:32 by se špatně regulovat.
 • 00:03:35 Náš úřad není autorem
  tohoto zákona,
 • 00:03:38 takže tato otázka by mohla
  směřovat třeba na zákonodárce.
 • 00:03:44 Z vašeho pohledu by bylo lepší,
  kdyby to bylo formulováno jinak?
 • 00:03:49 Ne.
 • 00:03:54 Každý výčet musí být neúplný.
 • 00:04:00 Tak, jak definice je formulována
  obecně, je správně.
 • 00:04:06 V zákoně jsou další
  věci na uvážení.
 • 00:04:10 To je však ještě předčasná debata.
 • 00:04:13 Teď teprve testujeme zákona
  na první volební kampaní a ještě
 • 00:04:16 bude nějakou dobu trvat,
 • 00:04:18 než dospějeme ke smysluplným
  podnětům,
 • 00:04:21 jak případně legislativu
  nivelizovat.
 • 00:04:25 Včera jste se shodli na stanovisku,
 • 00:04:29 že už samotný sběr podpisů
  je způsob kampaně.
 • 00:04:39 Týkalo se to volby prezidenta.
 • 00:04:42 Řešili jsme, jak přistoupit
  k lidem,
 • 00:04:44 kteří budou chtít kandidovat
  na prezidenta později.
 • 00:04:48 Nestihnout do pěti dnů od vyhlášení
  voleb nahlásit našemu úřadu účet.
 • 00:04:54 Říkali jsme, že skutečně nelze
  formálně postihnout někoho,
 • 00:05:00 kdo voleb vstoupil až později.
 • 00:05:02 Nemůže tedy stihnout
  zpětně pětidenní lhůtu.
 • 00:05:07 Řešili jsme,
 • 00:05:08 jak přistupovat k takovým lidem
  a naše stanovisko je takové,
 • 00:05:12 že pokud do té doby žádnou
  kampaň nedělali, je v pořádku,
 • 00:05:20 když volební účet
  založí až ve chvíli,
 • 00:05:23 kdy do kampaně vstoupí.
 • 00:05:26 Je však rozdíl,
 • 00:05:28 když někdo už v době regulované
  kampani sbírá podpisy se.
 • 00:05:31 Shodli jsme se na tom,
 • 00:05:33 že tento sběr dopisů je způsob
  propagace kandidáta.
 • 00:05:39 Takový člověk by už měl mít zřízený
  volební účet.
 • 00:05:43 Není tento výklad trochu pozdě?
 • 00:05:46 Někteří totiž možná sbíraly
  podpisy ještě ve chvíli
 • 00:05:49 kdy jste nefungovaly.
 • 00:05:51 Je to fér vůči těm,
 • 00:05:53 kteří do kampaně vstoupili
  mnohem dříve a vůbec tato
 • 00:05:59 pravidla neznali?
 • 00:06:05 Neměníme pravidla za pochodu.
 • 00:06:08 Pravidla jsou stejná
  před vyhlášením voleb.
 • 00:06:17 Do limitu se nepočítá
  nic, co kandidát dělá.
 • 00:06:26 Třeba náklady na výrobu
  stánků jsou nákladem kampaně,
 • 00:06:29 ale to co vynaložili lidé před
  začátkem vyhlášení kampaně na sběr
 • 00:06:37 podpisů apod., to se nepočítá.
 • 00:06:42 Když někdo začal sbírat podpisy
  ji před několika měsíci a netušil,
 • 00:06:48 že už začala volební
  kampaní a udělal něco,
 • 00:06:54 co nepovažoval za kampaní?
 • 00:06:57 Kampaň začala oficiálním vyhlášením
  voleb ve Sbírce zákonů to bylo
 • 00:07:05 v pondělí.
 • 00:07:09 To, co dělali kandidáti předtím,
  nebyla kampaň podle zákona.
 • 00:07:15 Teď už běží kampaň
  ve smyslu zákona,
 • 00:07:18 takže podle toho musí fungovat
  pravidla a člověk musí
 • 00:07:22 mít založený účet.
 • 00:07:27 Takže pokud někdo bude v příští
  prezidentské volbě sbírat podpisy
 • 00:07:30 dva roky, tak to nebude
  bráno jako kampaň.
 • 00:07:40 Nebude to kampani ve smyslu zákona.
 • 00:07:44 Pokud si pro sběr podpisů vyhotoví
  člověk nějaké materiály a bude
 • 00:07:49 to používat následně také
  v kampani, tak se to započítá.
 • 00:07:53 Kdyby to tak nebylo,
 • 00:07:55 tak by bylo velmi jednoduché
  vyrobit si všechny materiály před
 • 00:07:59 startem kampaně.
 • 00:08:01 Tím by se to obešlo.
 • 00:08:03 To co je použito v době oficiální
  kampaně, to se počítá do limitu.
 • 00:08:10 Sběr podpisů před vyhlášením
  kampaně se tam nepočítá.
 • 00:08:14 Uzávěrka je sedmého listopadu.
 • 00:08:16 Nebylo by jednodušší stanovit
  datum sedmého listopadu a říci,
 • 00:08:23 že od té doby platí volební kampaň?
 • 00:08:28 To je otázka spíš na zákonodárce.
 • 00:08:31 Podle mě jsou to dva odlišné
  procesy.
 • 00:08:34 Prvním krokem,, který dělají
  kandidáti, je vstup do kampaně.
 • 00:08:41 Nahlásí volební účet úřadu
  a tím už pro ně vyplývají
 • 00:08:44 nějaké povinnosti.
 • 00:08:46 Kandidáti se nalézají v režimu
  kampaně podle zákona.
 • 00:09:06 Druhá stránka je pouze
  administrativní úkon,
 • 00:09:09 aby bylo jasné,
  s kým se má počítat.
 • 00:09:16 Nová legislativa odlišuje
  dvě roviny procesu.
 • 00:09:21 Nejprve to vstup do kampaně
  a poté je to registrace.
 • 00:09:25 Vy jste říkal,
 • 00:09:26 že současný prezident by měl zvážit
  své cesty do krajů nebo část
 • 00:09:36 nákladů započítat do kampaně.
 • 00:09:39 Proč?
 • 00:09:40 Protože součástí cest,
 • 00:09:46 které panu prezidentovi
  nikdo samozřejmě nezakazuje,
 • 00:09:55 bývají setkání s občany.
 • 00:09:57 To už naplňuje kritéria kampaně.
 • 00:10:00 Pokud jakýkoliv veřejný
  činitel ukončí pracovní část,
 • 00:10:08 kdy se setkává s dalšími
  orgány veřejné moci,
 • 00:10:16 což jsou různí starostové apod.
 • 00:10:24 Obvykle pokračuje
  dále cesta za občany,
 • 00:10:28 což bývá volební setkání.
 • 00:10:33 Toto setkání má představit
  politika občanům a jeho vize.
 • 00:10:41 V tom spočívá volební kampaní.
 • 00:10:46 Je to vlastně akce sloužící
  ve prospěch kandidáta.
 • 00:10:50 Část pracovní cesty,
 • 00:10:52 která už se netýká představitelů
  orgánů veřejné moci nebo jimi
 • 00:10:57 zřizovaných institucí jako třeba
  nemocnice, nepatří do kampaně.
 • 00:11:05 Je zcela pochopitelné,
 • 00:11:07 že také veřejní činitelé jako
  všichni ostatní kandidáti
 • 00:11:11 se představí před občany.
 • 00:11:14 To, co požadujeme a je v souladu
  se zákonem,
 • 00:11:19 je zařazení nákladů
  do limitu pro kampaň.
 • 00:11:27 Nevyžaduje se speciálně v případě
  prezidentských voleb,
 • 00:11:32 aby kandidát nemohl přijmout
  plnění od krajů nebo obcí.
 • 00:11:39 Politické strany mají naopak
  zákaz přijímat bezúplatné plnění
 • 00:11:43 od samospráv.
 • 00:11:45 Jediné, o co jde,
 • 00:11:50 je poznamenávat náklady na našich
  webových stránkách.
 • 00:12:05 Prezident říkal, že nic platit
  nebude.
 • 00:12:18 Když jezdím do krajů
  čtyři a půl roku atd.
 • 00:12:32 Jaká je vaše reakce?
 • 00:12:34 Říkal jsem, že nebudu
  reagovat na osobní rovinu.
 • 00:12:48 Pokud se budeme bavit o významu
  volební kampaně obecně,,
 • 00:12:53 tak je jasné,
 • 00:12:54 že každý politik se nějak
  představuje voličům během
 • 00:13:04 celého období.
 • 00:13:06 Jde o to, aby neztratil podporu.
 • 00:13:09 Jde však o to, že část funkčního
  období je období volební kampaně.
 • 00:13:17 V tomto období platí
  určitá pravidla.
 • 00:13:27 V zákonem vymezené době,
  která je určena Sb. zákonů,
 • 00:13:33 se musí takové činnosti
  evidovat do limitu pro kampaň.
 • 00:13:49 Máme tedy strany,
 • 00:13:51 které dlouhodobě podnikají
  kampaň v podobě billboardu,
 • 00:13:57 snaží se komunikovat s občany apod.
 • 00:14:09 Pustím vám, jak Vratislav
  Mynář pochopil váš výklad.
 • 00:14:14 Nedávno jsem poslouchal
  rozhovor pana Outlého,
 • 00:14:17 který je jedním ze členů úřadů.
 • 00:14:20 Pro mě to zdůvodnil srozumitelně.
 • 00:14:27 Pakliže se pan prezident setkává
  se zástupci veřejné správy,
 • 00:14:33 není to kampaň.
 • 00:14:34 Je to bráno jako
  pracovní služební cesta.
 • 00:14:37 Mohu říci, že na všech
  setkáních jsou zástupci obcí,
 • 00:14:43 obecních zastupitelstev apod.
 • 00:14:46 Nikdy tam nejsou pouze občané.
 • 00:14:53 Proto je to bráno
  jako služební cesta.
 • 00:14:57 Pan prezident sedí
  na pódiu na náměstí,
 • 00:15:01 vedle něho sedí regionální
  politik, hejtman, zastupitel.
 • 00:15:09 Prezident hovoří s občany.
 • 00:15:11 Co to je?
 • 00:15:13 Služební cesta nebo kampaň?
 • 00:15:22 Není to pracovní setkání
  s představiteli veřejné moci,
 • 00:15:27 protože tam mohou přijít občané.
 • 00:15:31 Tento výklad považuji
  za lobbistický.
 • 00:15:35 Je to snaha hledat skulinky
  v našich vyjádřeních.
 • 00:15:46 Pokud součástí pracovní
  cesty je setkání s občany,
 • 00:15:52 kde se představuje daný
  kandidát, tak není důležité,
 • 00:15:57 že tam také sedí
  představitele veřejné moci.
 • 00:16:02 Podle místopředsedy legislativní
  rady vlády pana Gerlocha
 • 00:16:06 je klíčové, jak budou návštěvy
  krajů vypadat během kampaně.
 • 00:16:11 On říká,
 • 00:16:12 že pokud by někdo na setkání
  s občany rozdával letáky,
 • 00:16:17 pokud by prezident Zeman
  říkal, aby byl volen,
 • 00:16:22 bylo by to součástí kampaně.
 • 00:16:24 Pokud jezdí na tyto cesty
  více než čtyři roky,
 • 00:16:27 tak by to nepovažoval za kampaň.
 • 00:16:30 Nevím, o co pan prof. Gerloch
  opírá tento názor.
 • 00:16:38 O nález Ústavního soudu
  starý 10 let.
 • 00:16:43 To platilo úplně jiná
  legislativní situace.
 • 00:16:49 My jsme v této oblasti
  neměli legislativu upravenou
 • 00:16:53 zhruba 25 let.
 • 00:16:55 Teprve teď definujeme co je kampaní
  a jak se má během kampaně regulovat
 • 00:17:07 činnost kandidátů.
 • 00:17:11 Dnes mohu opět parafrázovat
  definici kampaně ze zákona.
 • 00:17:18 Je to jakékoliv propagování
  kandidáta včetně doprovodné akce,
 • 00:17:29 za kterou se poskytne nebo
  obvykle poskytuje úplata.
 • 00:17:34 Zákon nehovoří o tom,
 • 00:17:36 že puse musela vyslovit formule
  volte mě nebo že by se musely
 • 00:17:41 rozdávat materiály.
 • 00:17:44 Proto nejsem schopný posoudit
  stanovisko pana Gerlocha.
 • 00:17:50 Pan prezident ale nemůže
  být potrestán ani za přestupek.
 • 00:17:54 Má specifické postavení.
 • 00:17:56 Pokud váš úřad zjistí, že nedodržel
  zákonné podmínky, co můžete udělat?
 • 00:18:02 Od všech kandidátů se očekává
  ochota a připravenost respektovat
 • 00:18:08 zákony ČR bez ohledu na to,
  jakou mají funkci.
 • 00:18:15 Je pravda, že přestupková imunita
  pana prezidenta existuje.
 • 00:18:25 Já však nechci spekulovat o tom,
 • 00:18:28 co by úřad udělal kdyby
  se prezident neřídil zákony.
 • 00:18:38 Slyšel jste však, jak hradní
  kancléř pochopil výklad.
 • 00:18:41 Mohl by o to být ještě spor.
 • 00:18:47 Volební zákon hovoří o kandidátovi
  na prezidenta.
 • 00:18:52 Já jako zaměstnanec státu
  nemohu jinak než očekávat,
 • 00:18:57 že prezident se bude řídit zákony.
 • 00:19:00 Stejně by měli do svých nákladů
  na kampaň zaznamenávat také členové
 • 00:19:06 vlády kandidující do PS.
 • 00:19:10 Jsou to všichni veřejní činitelé.
 • 00:19:13 Tento pojem se vyskytuje v zákoně
  v několika předpisech.
 • 00:19:17 My jsme k tomu přistoupili tak,
 • 00:19:20 že jsme jako vzor vzali
  zákon o střetu zájmů,
 • 00:19:23 který vyjmenovává všechny
  veřejné funkcionáře.
 • 00:19:27 Přidali jsme k tomu
  ústavní činitele.
 • 00:19:30 Všichni s výjimkou prezidenta jsou
  už uvedeni v zákoně o střetu zájmu.
 • 00:19:45 Když si představíte cestu pana
  premiéra do nějakého kraje,
 • 00:19:50 kde nebude dělat kampaň, ale místní
  politici ho pozvu na nějakou akci,
 • 00:19:57 kde bude setkání s občany,
 • 00:20:00 bude to muset pan premiér
  zapsat do nákladů?
 • 00:20:04 I kdyby o tom předem nemusel vědět?
 • 00:20:12 Pokud tuší, že se blíží
  jeho volební limit hranici,
 • 00:20:16 může to odmítnout.
 • 00:20:19 Kdo chce dostát pravidlům
  beze zbytku, tak by měl říct,
 • 00:20:25 že půjde s nimi, ale musí
  za to vzít celou zodpovědnost,
 • 00:20:39 aby postupoval v souladu
  se zákonem.
 • 00:20:43 Možná se hodí říci, že my nejsme
  úřad, který říká,
 • 00:20:49 co všechno započítat.
 • 00:20:55 Legislativa přenáší povinnost
  na kandidáty a politiky.
 • 00:20:58 My pouze monitorujeme kampaň.
 • 00:21:03 Jak monitorujete kampaň respektive
  každého kandidáta na sociálních
 • 00:21:08 sítích apod.?
 • 00:21:11 Kdo to všechno dělá, když
  je vás na úřadu tak málo.
 • 00:21:23 Kontrola sociálních
  sítí se rozjíždí.
 • 00:21:27 Nemůžeme se samozřejmě
  zabývat všemi kandidáty.
 • 00:21:46 Zaměřujeme se při regulování
  činnosti na to podstatné.
 • 00:21:53 Sami na to personálně nestačíme,
 • 00:21:57 takže některé služby
  využijeme externě.
 • 00:21:59 Jaký rozpočet má úřad na rok?
 • 00:22:02 To je spíše otázka
  na pana předsedu.
 • 00:22:05 Je to asi 50 milionů pro první rok,
 • 00:22:11 kdy se muselo pořizovat
  hodně vybavení.
 • 00:22:15 Pak to bude zhruba polovina.
 • 00:22:17 Pro mnoho kandidátů neexistuje
  strop pro příspěvky a někteří mohou
 • 00:22:24 dostávat sponzorské
  dary ze zahraničí.
 • 00:22:27 Není to pro vás problém?
 • 00:22:29 Jste schopni to dohledat
  i ze zahraničí??
 • 00:22:34 Kampaň ještě nezačala v tom smyslu,
 • 00:22:36 že bychom mohli monitorovat
  pohyby na účtech.
 • 00:22:47 To, že nemáme zákon týkající
  se volby prezidenta nám to ztěžuje.
 • 00:23:13 Neznáme výši daru
 • 00:23:18 apod.
 • 00:23:19 Také jste se zabývali tím,
 • 00:23:21 jestli brožura Andreje Babiše
  je součástí volební kampaně
 • 00:23:25 nebo ne.
 • 00:23:27 On tvrdí, že je to kniha.
 • 00:23:29 Už máte jasno v tom,
 • 00:23:31 jak budete chápat takovou
  knihu v kampani hnutí ANO?
 • 00:23:36 V hnutí samo na svém volebním účtu
  náklady na tisk této knihy uvádí.
 • 00:23:46 Tímto přiznali, že je to náklad
  kampaně.
 • 00:23:51 Šlo hlavně o označování
  materiálu v souladu se zákonem.
 • 00:23:55 To jsme řešili.
 • 00:23:57 Vy budete až po volbách
  kontrolovat financování kampaně.
 • 00:24:01 Strany mají totiž 90 dnů na to,
  aby předložili údaje.
 • 00:24:05 Vy budete mít svou hromádku,
 • 00:24:08 oni přivezou svojí a vy to budete
  porovnávat?
 • 00:24:14 My spatříme to, co ještě
  žádný jiný tvor.
 • 00:24:18 To bude volební účetnictví
  všech 31 stran vedle sebe.
 • 00:24:26 Porovnávání je pro nás velmi cenné.
 • 00:24:29 Stanovit konkrétní
  částku je problematické.
 • 00:24:39 V poměru, který máme zmapovaný,
 • 00:24:48 uvidíme také poměry
  nákladů v účetnictví.
 • 00:24:51 Doufám, že se dovtípíme alespoň
  nějakých flagrantních porušení.
 • 00:24:57 Jste původně politolog.
 • 00:25:00 Bylo nutné vytvořit tento úřad?
 • 00:25:04 Jsem přesvědčený o tom, že ano.
 • 00:25:08 Legislativa je výsledkem našeho
  působení v rámci Evropy.
 • 00:25:24 Čas ukáže.
 • 00:25:26 To říká Jan Outlý,
 • 00:25:27 člen Úřadu pro dohled
  nad hospodařením politických stran
 • 00:25:30 a hnutí.
 • 00:25:32 Děkuji vám.
 • 00:25:33 Děkuji za pozvání.
 • 00:25:35 Děkujeme za pozornost.
 • 00:25:36 Dobrý večer.

Související