iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 4. 2016
19:29 na ČT24

1 2 3 4 5

100 hlasů
23090
zhlédnutí

Interview ČT24

Tomáš Halík, teolog a filozof, držitel Templetonovy ceny

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:07 Komentáře o rozdělené společnosti
  mohou znít jako klišé,
 • 00:00:14 ale pokud to existuje,
  mělo by se o tom mluvit?
 • 00:00:17 Jakou etapou společnost přechází?
 • 00:00:19 Má se přestat věřit na dobré konce?
 • 00:00:21 Zeptáme se faráře a prof. Tomáše
  Halíka.
 • 00:00:25 Dobrý večer.
 • 00:00:26 Mluvili jsme spolu před dvěma lety.
 • 00:00:28 Jak moc se za tu dobu
  proměnila společnost?
 • 00:00:32 Je rozdělená?
 • 00:00:34 Velice se změnila.
 • 00:00:36 Na konci minulého roku jsem
  se vrátil po jednom semestru
 • 00:00:38 ze Spojených států.
 • 00:00:40 Byl jsem šokován tím,
 • 00:00:42 jak se zhoupla ta morální
  atmosféra společnosti.
 • 00:00:46 Ještě před měsícem jsem si říkal,
  že tomu nerozumím.
 • 00:00:51 Proč velice rozumní lidé
  podléhají předsudkům a strachu.
 • 00:00:55 Ale řek jsem si, že na to přijdu.
 • 00:00:58 Šedé buňky mozkové musím zapojit.
 • 00:01:02 Studoval jsem, přemýšlel jsem
  a diskutoval jsem s kolegy.
 • 00:01:08 Říkal jsem si,
 • 00:01:10 že musím zůstat na bázi
  racionálního analytického
 • 00:01:13 střízlivého myšlení.
 • 00:01:15 Nepodléhat emocím.
 • 00:01:17 Nemohu se nechat vtáhnout pouze
  do takového prvoplánového pohledu
 • 00:01:22 politiků, komentátorů.
 • 00:01:23 Myslím si, že jsem na něco přišel.
 • 00:01:26 Mám dojem, že tři věci
  tady hrají roli.
 • 00:01:31 Jednak, že chybí jakési
  vědomí naší identity.
 • 00:01:38 Proto také chybí
  nějaká politická vize.
 • 00:01:42 Kdo jsme jako česká společnost?
 • 00:01:46 Kam chceme patřit a kam jdeme?
 • 00:01:51 Svého času to formuloval Masaryk
  a Havel, ale tato vize teď chybí.
 • 00:01:57 Potom ta sebereflexe.
 • 00:01:59 Bojíme se cizího, protože nemáme
  ujasněno vlastní identitu.
 • 00:02:03 Za druhé je vyčerpaný
  sociální kapitál důvěry.
 • 00:02:09 Ještě důležitější než ekonomický
  kapitál je pro demokracii
 • 00:02:12 kapitál důvěry.
 • 00:02:14 Důvěra ve stát, instituce,
  politickou sféru.
 • 00:02:19 To je ohromným způsobem otřeseno.
 • 00:02:23 Za třetí je narušený
  imunitní systém společnosti.
 • 00:02:30 V každé společnosti jsou
  extremistické skupiny.
 • 00:02:36 To je něco jako v těle.
 • 00:02:38 Čas od času máme nádorové buňky.
 • 00:02:44 Ale pokud je normální doba,
 • 00:02:49 tak si s tím imunitní
  systém poradí.
 • 00:02:52 Když jsme vystaveni stresu,
 • 00:02:54 nebo nějakému nezdravému
  životnímu prostředí,
 • 00:02:59 tak začnou rakovinové buňky bujet.
 • 00:03:02 To začali ti extremisté.
 • 00:03:06 Ochromily imunitní
  systém společnosti.
 • 00:03:09 Za ten by měli nést
  hlavní zodpovědnost ti,
 • 00:03:12 kteří tvoří morálně
  kulturní pilíř společnosti.
 • 00:03:16 Univerzity, autority,
  církve, média.
 • 00:03:22 Tady se vlastně ten rakovinový
  systém dostal do samého centra.
 • 00:03:30 Mluvili jsme o rozdělené
  společnosti.
 • 00:03:33 Ano, byla rozdělena.
 • 00:03:35 Vděčím panu prezidentu Zemanovi,
  protože tu společnost opět spojuje.
 • 00:03:40 Něco se tady skutečně
  událo a to se událo okolo
 • 00:03:43 té čínské návštěvy.
 • 00:03:46 Tam je jakýsi bod obratu.
 • 00:03:48 Když mluvíte o krizi identity.
 • 00:03:50 Kdo se na tom podílí?
 • 00:03:57 Jakou odpovědnost
  nese politická elita?
 • 00:03:59 Položil jste obrat, že lidé
  jsou jako pod drogou.
 • 00:04:04 Jak je ta droga silná?
 • 00:04:06 Je velice silná.
 • 00:04:07 Je to jako ta rakovinová buňka,
 • 00:04:10 kterou by měl ten normální
  systém imunity zlikvidovat.
 • 00:04:15 Ten systém imunity tady není.
 • 00:04:20 Prezident, který má v české
  společnosti ten úřad,
 • 00:04:25 tak to má tradici od Masaryka
  a Havla.
 • 00:04:28 Měla by to být nějaká
  intelektuální a morální autorita.
 • 00:04:33 Od toho by měla
  vycházet ta imunita.
 • 00:04:35 Říci to jasné ne.
 • 00:04:38 Jako je třeba prezident Kiska.
 • 00:04:44 Ten se třeba snaží uklidnit
  společnost zachvácenou strachem
 • 00:04:48 a propagandou.
 • 00:04:49 U nás je to naopak.
 • 00:04:52 Prezident se ukazuje s lidmi, kteří
  jsou hlavními nositeli té rakoviny.
 • 00:04:57 S Konvičkou atd.
 • 00:05:02 Povzbuzuje toto rakovinové bujení.
 • 00:05:07 To je ojedinělé,
 • 00:05:09 takovým způsobem povzbuzovat
  negativní prvky ve společnosti.
 • 00:05:13 To je velice znepokojující.
 • 00:05:15 Ale jak jsem řekl.
 • 00:05:17 Mám dojem,
 • 00:05:18 že ta čínská návštěva byla bodem
  obratu v české společnosti.
 • 00:05:23 Když pan prezident
  vypustil tu větu,
 • 00:05:25 že nás vlastně manipulovala
  EU a Spojené státy a teď jsme
 • 00:05:31 konečně svobodní, tak spoustu
  lidí se řeklo, tak dost.
 • 00:05:37 Tady někdo otáčí kormidlo
  zahraniční politiky našeho státu
 • 00:05:41 bez mandátu občanů, bez mandátu
  vlády, bez mandátu parlamentu.
 • 00:05:48 Tady se ten člověk prezident
  stává loutkou určitých oligarchů,
 • 00:05:53 kteří mají své zájmy v obchodu.
 • 00:05:58 Není to příliš silné tvrzení?
 • 00:06:04 Říkáte, že prezident
  republiky je loutka.
 • 00:06:07 Vypadá, že je silný, ale není.
 • 00:06:10 Silní jsou v jeho okolí ti lidé,
 • 00:06:12 kteří reprezentují
  zájmy Číny a Ruska,
 • 00:06:15 kteří tam mají své obchodní zájmy.
 • 00:06:17 Tyto oligarchy fascinují tyto
  dvě východní země právě proto,
 • 00:06:21 že tam existuje právní nihilismus.
 • 00:06:24 Je to kapitalismus
  bez právního systému.
 • 00:06:28 To se jim hrozně líbí.
 • 00:06:30 Proto nenávidí EU, která
  dbá na tu kulturu práva.
 • 00:06:35 Také řada našich občanů se dovolala
  práva u evropských institucí.
 • 00:06:41 Zmínil jste ten politický
  extremismus.
 • 00:06:44 Jak vážně to berete?
 • 00:06:49 Je to zapotřebí brát vážně.
 • 00:06:52 Zachvacuje to celou
  středovýchodní Evropu.
 • 00:06:55 Ukazuje se,
 • 00:06:56 že ta kultura demokracie se tady
  pořádně nerozvinula.
 • 00:07:00 RD přišly lidé příliš snadno k tomu
  prostřenému stolu a představovali
 • 00:07:10 si, že ta cesta na západ bude tak,
  že usedneme k tomu bohatému stolu.
 • 00:07:17 Nechtějí si uvědomovat,
 • 00:07:19 že svoboda je spojená
  s odpovědností a solidárnosti.
 • 00:07:23 Že nemůžeme pouze pořád brát.
 • 00:07:25 Musíme se také rozdělit o určité
  problémy, které jsou celoevropské.
 • 00:07:30 Takže ta protievropská nálada
  a ten provincialismus a krátkozraké
 • 00:07:39 myšlení, tak to je tedy velice
  nebezpečné a málo lidí tomu čelí.
 • 00:07:43 Ty názory se začaly tříštit
  už kvůli pohledu na krizi
 • 00:07:47 na Ukrajině.
 • 00:07:48 Teď se nepokrytě mluví o podobě
  informační války.
 • 00:07:52 Jak moc je ten konflikt jiný?
 • 00:07:54 Jaké zmatení to přináší?
 • 00:07:57 Ta hysterie okolo uprchlíků
  svým způsobem měla zakrýt to,
 • 00:08:02 že to co je pro nás nejvíce
  nebezpečné je tato informační válka
 • 00:08:06 ze strany Ruska.
 • 00:08:10 Ty ruské služby jsou
  tady neobyčejně silné.
 • 00:08:14 Včera jsem se bavil s lidmi,
  kteří tomu monitorují.
 • 00:08:21 Říkají, že to není
  konspirační teorie.
 • 00:08:23 Mají seznam lidí, že když budete
  mluvit do rádia nebo do televize,
 • 00:08:30 tak už jsou připraveni lidé
  s připraveným e-maily,
 • 00:08:37 kterými budou útočit.
 • 00:08:39 Chtějí především zlikvidovat
  veřejnoprávní média,
 • 00:08:42 nebo spíš tu jejich svobodu.
 • 00:08:45 To je hlavní úkol
  těch ruských agentů.
 • 00:08:48 To je strašně nebezpečná věc.
 • 00:08:50 Je zapotřebí tomu čelit.
 • 00:08:52 Když jsme mluvili o těch
  extremistických silách.
 • 00:08:55 Často používají argumenty,
  že chtějí společnost chránit.
 • 00:08:59 Patříte mezi ty,
 • 00:09:01 kteří se snaží oddělovat například
  islám jako takový od radikální
 • 00:09:05 podoby islamistické.
 • 00:09:08 Jak moc náročné je hájit
  tento názor?
 • 00:09:12 Je to značně náročné.
 • 00:09:16 Jsme ve společnosti,
  která si říká ateistická.
 • 00:09:20 Ona je bohužel v té oblasti
  nábožensky nevzdělaná.
 • 00:09:25 Lidé prostě spolknou
  nejrůznější předsudky.
 • 00:09:28 Toto je hrozně nebezpečné.
 • 00:09:30 Neoddělovat islám od islamistů.
 • 00:09:35 To je hlavní cíl islamistů.
 • 00:09:38 Chtějí vtáhnout do apokalyptické
  války celý arabský svět.
 • 00:09:41 Chtějí říci, že západ
  nenávidí islám jako takový,
 • 00:09:46 nenávidí arabský svět.
 • 00:09:47 To není pravda.
 • 00:09:49 Jsme ve válce s extremisty
  a nikoliv s islámem.
 • 00:09:51 Ti lidé, kteří nejsou
  ochotni to rozlišit,
 • 00:09:56 tak vlastně spolupracují
  s islamistického propagandou.
 • 00:10:02 Je zapotřebí to rozdělovat.
 • 00:10:04 Je to zápas o 1,6 miliardy
  muslimů ve světě,
 • 00:10:09 z nichž naprostá
  většina toto odmítá.
 • 00:10:15 V Respektu byl článek,
  kde se psalo.
 • 00:10:19 Není to o tom, že by to byli lidé,
 • 00:10:30 kteří vyznávali islám
  a radikalizovali se.
 • 00:10:33 Ale obráceně.
 • 00:10:37 Často to jsou lidé,
  kteří neznají korán.
 • 00:10:40 Ale vzali si z toho symboly
  a rétoriku, která je nebezpečná.
 • 00:10:46 Náboženství může být zdrojem velice
  významným pozitivním morálním
 • 00:10:50 zdrojem, ale zároveň může
  být velice nebezpečné.
 • 00:10:54 Patříte mezi ty, kdo podporují
  mezináboženský dialog.
 • 00:10:58 Jakou má podporu v této zemi?
 • 00:11:00 Účastnil se ho například
  kardinál Vlk.
 • 00:11:05 Je o to zájem?
 • 00:11:08 Zejména u mladých lidí ano.
 • 00:11:11 Lidé by si měli uvědomit, že nemohu
  mluvit o náboženství paušálně.
 • 00:11:16 Náboženství je strašně
  rozličný jev.
 • 00:11:21 Neliší se ani tak ta jednotlivá
  náboženství,
 • 00:11:23 ale uvnitř těch náboženství.
 • 00:11:25 Jeden psycholog kdysi řekl,
  že jsou dva typy náboženství.
 • 00:11:31 Náboženství, které je využito
  k nějakým jiným cílům
 • 00:11:34 a náboženství, ve kterém
  lidé hledají to,
 • 00:11:36 co každé náboženství nabízí.
 • 00:11:38 Tzn. určitou pedagogiku,
  jak zvládnout lidské sobectví,
 • 00:11:43 egoismus, jak kultivovat
  tu oblast pudů.
 • 00:11:48 Jakým způsobem spravedlivě
  žít s druhými lidmi.
 • 00:11:52 Toto nějakým způsobem učí všechna
  ta velká náboženství.
 • 00:11:55 Ale ta náboženství se mohou stát
  také nástrojem obhajoby třeba
 • 00:12:01 určité národnostní identity.
 • 00:12:03 Stávají se politickou ideologií.
 • 00:12:05 To se stalo islámu.
 • 00:12:07 Ale jsou i takoví křesťané.
 • 00:12:10 To instrumentalizovaná
  náboženství je hrozně nebezpečné.
 • 00:12:15 O náboženství nelze mluvit
  jako o dobrém nebo špatném.
 • 00:12:20 Tyto typy náboženskosti
  jsou v každé té tradici.
 • 00:12:24 Záleží na tom, zdali tam jsou
  lidé otevření, vzdělání,
 • 00:12:30 lidé kteří jsou sociální, nebo
  jsou tam frustrovaní lidé,
 • 00:12:40 kteří si proboha
  projektují svůj strach.
 • 00:12:44 Děsně děkujeme těm kritikům
  náboženstvím,
 • 00:12:53 kteří ukázali třeba tu patologii.
 • 00:13:05 Často se teď mluví o obraně
  křesťanských hodnot.
 • 00:13:08 Co tomu říkáte, když
  to říkají lidé,
 • 00:13:10 kteří se kloní k naprosto
  jiným extrémům?
 • 00:13:13 Je to strašně nebezpečná fráze.
 • 00:13:18 Používají to ti lidé,
 • 00:13:19 kteří si pod křesťanskými hodnotami
  představují nenávist vůči islámu
 • 00:13:32 nebo homosexualitě.
 • 00:13:34 Nedovedli by třeba vyjmenovat
  ani čtyři přikázání.
 • 00:13:38 V Polsku je to teď strašně
  nebezpečné.
 • 00:13:40 Kdyby se katolicismus
  spojil s nacionalismem,
 • 00:13:48 tak to byl problém.
 • 00:13:53 Jakmile opadne hysterie kolem
  migrantů a bude se racionálně
 • 00:13:57 rozlišovat mezi lidmi ohroženými
  a lidmi, kteří nasedli na ty sliby,
 • 00:14:04 že se budou mít dobře atd.
 • 00:14:06 Toto pomine.
 • 00:14:08 Ti lidé, kteří na to vsadili,
  tak nevyhrají.
 • 00:14:13 Nebo ti co vsadili na tu nenávist
  k uprchlíkům,
 • 00:14:19 tak vypustili džina z láhve,
  který je zahubí.
 • 00:14:23 To byl třeba Fico na Slovensku.
 • 00:14:25 Ten chtěl podobně jako u nás Zeman
  být na tom strachu z uprchlíků,
 • 00:14:30 ale potom se objevil Kotleba,
 • 00:14:32 který to udělal ještě
  radikálněji a sebral mu hlasy.
 • 00:14:37 Lidé, kteří vypouštějí ducha
  xenofobie vypouštějí hrozně
 • 00:14:41 nebezpečné věci.
 • 00:14:45 Křesťanství by se neměl nechat
  zatáhnout do těchto věcí.
 • 00:14:48 Křesťanské hodnoty je něco
  úplně jiného.
 • 00:14:50 Je to solidarita, zodpovědnost
  za životní prostředí, odpuštění,
 • 00:14:57 milosrdenství,
  sociální spravedlnost.
 • 00:14:59 To co hlásí papež František.
 • 00:15:02 To je evangelium a křesťanské
  hodnoty.
 • 00:15:05 Ale k tomu nepatří
  nenávist a strach.
 • 00:15:08 Zmínil jste Kotlebu, který
  nakonec ve volbách uspěl.
 • 00:15:12 O čem to vypovídá?
 • 00:15:14 Kdy to může opadnout?
 • 00:15:17 Nebo to může dopadnout
  po nějakém konfliktu?
 • 00:15:22 Nejsem člověk,
 • 00:15:24 který by koukal pánubohu přes
  rameno a viděl budoucnost.
 • 00:15:30 Ty scénáře jsou rozlišné a je možný
  také tragický scénář.
 • 00:15:34 Tito lidé využívají toho,
 • 00:15:36 že demokratická kultura
  předpokládá určitou inteligentní
 • 00:15:42 veřejnou diskuzi.
 • 00:15:44 Musí tady být nějací lidé,
  kteří dávají impulzy.
 • 00:15:49 Určité morální a duchovní autority.
 • 00:15:51 Nikoliv v tom smyslu, že by to byli
  nějací tátové,
 • 00:15:57 kteří by museli být poslouchání.
 • 00:15:59 Ale protože přemýšlí,
 • 00:16:01 tak jsou povinni nabídnout
  určité vize a myšlenky.
 • 00:16:04 Jestli to lidé přijmou nebo
  ne, tak to je jejich věc.
 • 00:16:09 Lidé, kteří dávají určité
  orientační impulzy a vedou
 • 00:16:12 k zamyšlení, tak ti tady musí být.
 • 00:16:14 U nás jsou okřikováni.
 • 00:16:17 To je pražská kavárna,
  intelektuálové atd.
 • 00:16:23 Ta neúcta ke vzdělaným lidem,
  kterou šíří třeba pan prezident,
 • 00:16:27 tak to je strašně nebezpečná věc.
 • 00:16:30 Je třeba vzdělanost
  a veřejná diskuze.
 • 00:16:33 Je třeba jasně vystupovat proti
  těmto demagogům, fašistům atd.
 • 00:16:41 Je zapotřebí se snažit porozumět
  tomu, z čeho to vyrůstá.
 • 00:16:47 Vyrůstá to z neznalosti
  vlastní identity.
 • 00:16:50 Takže hledat vlastní
  identitu a nabízet nějakou
 • 00:16:52 dlouhodobější vizi.
 • 00:16:54 Využívat ty morální impulzy
  v té oblasti náboženství.
 • 00:17:00 Nezneužívat to náboženství atd.
 • 00:17:03 Když jste hovořil o té solidaritě
  a nutnosti nabídnout pomoc.
 • 00:17:10 Dovedete zároveň pochopit,
 • 00:17:12 proč lidé ty obavy mají právě
  z prolínání těch kultur
 • 00:17:16 a náboženství jako takových?
 • 00:17:18 Je to těžký problém a bude
  to těžký problém.
 • 00:17:22 Ale bude to horší.
 • 00:17:24 Protože toto je pouze
  první vlna uprchlíků.
 • 00:17:30 Za určitou dobu přijde druhá vlna
  těch ekologických uprchlíků.
 • 00:17:35 Protože tady byl zanedbán
  ten problém oteplování a vysychání.
 • 00:17:42 Nezodpovědní politici jako
  u nás třeba Václav Klaus hlásali,
 • 00:17:45 že to není žádný problém.
 • 00:17:47 Ti kteří za to byli zodpovědní,
  tak měli své falešné instituty,
 • 00:17:52 které falšovali data o důsledku
  toho oteplování
 • 00:17:56 a znečišťování prostředí.
 • 00:17:59 Teď to máme.
 • 00:18:01 Ukazuje se, že vysychá
  voda v Africe.
 • 00:18:05 To teprve přinese
  takovou vlnu uprchlíků.
 • 00:18:09 Budeme žít ve složitém světě.
 • 00:18:12 Ti demonstranti, kteří chtějí,
  aby to bylo jako předtím,
 • 00:18:16 tak svět nebude takový
  jako byl předtím.
 • 00:18:19 Svět je složitý a ta globalizace
  přinese to,
 • 00:18:22 že budeme žít s lidmi
  různých kultur.
 • 00:18:24 Ať se nám to líbí nebo ne.
 • 00:18:27 Nemůžeme je prostě
  vystřelit na Měsíc.
 • 00:18:29 Zejména k tomu nahrává to,
  že ten západní svět vymírá.
 • 00:18:34 Jestli budeme mít málo dětí a mladí
  lidé nebudou ochotní plodit
 • 00:18:39 a vychovávat děti,
 • 00:18:41 tak do tohoto prostoru samozřejmě
  budou přicházet lidé z přelidněné
 • 00:18:46 části světa.
 • 00:18:48 Ty věci je zapotřebí vidět
  komplexně a ne pouze mít ten strach
 • 00:18:51 a nenávist.
 • 00:18:53 Co si myslíte v tomto
  kontextu opozici ČR,
 • 00:18:58 ve které často vychází
  odmítáme ne vůči návrhům EU.
 • 00:19:04 Zároveň neslyšíme příliš o tom,
 • 00:19:06 jakým způsobem se spolupodílet
  na přijímání například uprchlíků
 • 00:19:10 a začleňování jich do společnosti.
 • 00:19:15 Ta hysterie je zbytečná, protože
  k nám se nikdo cpát nebude.
 • 00:19:19 Ti co k nám přišly
  od nás spíš utíkají.
 • 00:19:22 Oni budou spíše směřovat do těch
  zemí jako je Německo nebo Francie,
 • 00:19:28 kde už je spousta těch
  lidí z jiných etnik.
 • 00:19:33 Nedávno jsem byl v Holandsku.
 • 00:19:35 Říkali, že se toho nebojí.
 • 00:19:37 Že po generace tam mají
  lidi z kolonií.
 • 00:19:41 Naučili se s nimi žít.
 • 00:19:43 Ty problémy budou, ale média
  pouze upozorňují na problémy.
 • 00:19:49 Upozorňují na to, že je řada lidí,
  kteří se s námi naučili žít.
 • 00:19:52 Pokud chceme,
 • 00:19:53 aby oni respektovali naši kulturu
  a naše hodnoty a to je správné,
 • 00:19:58 tak si musíme uvědomit, jaké
  jsou to ty naše hodnoty.
 • 00:20:02 Jestli je opravdu žijeme.
 • 00:20:04 Byl tady kdysi strašný poprask,
 • 00:20:06 že ti uprchlíci sahaly
  o Silvestru na ženy.
 • 00:20:10 Že je zapotřebí to odsoudit.
 • 00:20:12 Ale nikdo neřekne,
 • 00:20:14 že u nás ve 30 % manželství
  je domácí násilí.
 • 00:20:18 Tím se nezabýváme.
 • 00:20:20 Vidíme to pouze u těch uprchlíků.
 • 00:20:24 Bude to složitý problém
  žít v tomto světě.
 • 00:20:30 Ale hysterie, nenávist a jednoduchá
  řešení nepomohou.
 • 00:20:34 Musíme být solidární
  s celou Evropou.
 • 00:20:38 Evropské sjednocení je strašně
  důležitý moment v tomto okamžiku.
 • 00:20:42 Kdy na nás útočí z jedné strany
  ten radikální islám a z druhé
 • 00:20:48 strany imperiální zájmy Ruska.
 • 00:20:51 Pokud my jako menší státy máme
  uspět, tak nemůžeme být izolovaní.
 • 00:20:56 Ale díky politice některých
  lidí, zejména prezidenta,
 • 00:21:00 se stáváme naprosto nedůvěryhodnými
  v očích našich spojenců.
 • 00:21:05 Naše svoboda závisí na síle
  a Severoatlantické aliance.
 • 00:21:11 Ale ti se rozmyslí nám dávat
  důležité informace,
 • 00:21:15 protože mohou protéct
  směrem na východ.
 • 00:21:18 Naše ekonomika závisí především
  na provázání s Německem a těmito
 • 00:21:23 zeměmi, jestli budeme pouze
  otevřenými dveřmi pro nekvalitní
 • 00:21:27 zboží z Číny, tak to bude
  výborné pro pár lidí,
 • 00:21:30 kteří tady na tom budou vydělávat.
 • 00:21:32 Ale pro ten český stát to žádný
  velký přínos nebude.
 • 00:21:35 Musíme posilovat to naše zakotvení
  v těch atlantických strukturách.
 • 00:21:41 Už jste zmínil počínání
  papeže Františka.
 • 00:21:43 Teď naposledy podepsal prohlášení
  vyzývající mezinárodní společenství
 • 00:21:47 k ochraně lidských životů
  a soucitu s uprchlíky.
 • 00:21:51 Jsou to podle vás prázdná
  gesta, nebo mají smysl?
 • 00:21:55 Řekněte mi,
 • 00:21:56 jakou podporu má papež František
  třeba v tom českém okruhu
 • 00:22:01 křesťanské katolické církve?
 • 00:22:04 Někdy to vypadá, že nemá podporu
  ani on napříč těmi představiteli.
 • 00:22:10 To je přesně to, co jsem říkal.
 • 00:22:13 Jsou dva typy náboženství
  a to je také v křesťanské církvi.
 • 00:22:17 Jsou katolíci,
 • 00:22:18 pro které je církev určitý
  nástroj nenávistí ke gayům atd.,
 • 00:22:24 kteří si udělali své náboženství
  například se zakazováním potratů.
 • 00:22:30 Tito lidé papeže
  Františka nenávidí.
 • 00:22:33 On řekl, že obrana nenarozeného
  života je důležitá.
 • 00:22:37 Ale když se soustředíme
  pouze na tu sexuální etiku,
 • 00:22:40 tak to je neurotická obsese.
 • 00:22:42 Musíme objevit evangelium,
  které mluví o milosrdenství,
 • 00:22:47 solidarity a sociální
  spravedlnosti.
 • 00:22:49 Ty lidé, pro které je náboženství
  pouze nástroj nenávisti k druhým,
 • 00:22:54 tak ti ho nenávidí.
 • 00:22:56 Lidé, kteří berou evangelium vážně,
  tak jsou tímto papežem nadšení.
 • 00:23:01 Protože z něho mluví obrovská
  autenticita spirituální osobnosti,
 • 00:23:07 která svým životem a konkrétními
  kroky dosvědčuje to co říká.
 • 00:23:11 Takoví lidé jsou pro svět
  hrozně důležitý.
 • 00:23:16 Zmínil jste několikrát počínání
  také českého prezidenta
 • 00:23:19 Miloše Zemana.
 • 00:23:20 Zeptám se vás na jednu věc.
 • 00:23:24 Kdysi to vypadalo,
 • 00:23:25 že byste mohl být jedním z těch
  příštích prezidentských kandidátů.
 • 00:23:28 Teď jste v médiích nedávno
  řekl, že to nechcete.
 • 00:23:31 Je to definitivní?
 • 00:23:34 Já jsem to neřekl.
 • 00:23:36 To byly titulky, které tam byly.
 • 00:23:39 Já říkám stále to stejné jsou
  dobu těch 17 let od chvíle,
 • 00:23:44 kdy mě zmínil jako možného
  nástupce prezident Havel.
 • 00:23:48 Říkal jsem, že ta moje představa
  o mé roli ve společnosti je jiná.
 • 00:23:55 Ale kdyby to skutečně bylo třeba,
 • 00:23:58 tak se nedá nic dělat
  a půjdu do boje.
 • 00:24:01 Teď spíš hledám někoho,
  kdo by byl obecně přijatelnější.
 • 00:24:06 Protože já jsem se určitým
  způsobem vyhranil.
 • 00:24:08 Já jsem tady dlouhou dobu
  byl tím intelektuálem
 • 00:24:11 nad těmi spory.
 • 00:24:13 Nejsem identifikován ani s pravicí
  ani s levicí.
 • 00:24:19 Ale v tomto zápase jsem to cítil
  jako věc svého svědomí,
 • 00:24:24 tak jsem se musel dát na stranu
  těch lidí,
 • 00:24:26 kteří jsou dnes
  povětšinou odmítáni.
 • 00:24:34 Ten hlas rozumu vůči uprchlíkům
  je stále slabší oproti těm hlasům
 • 00:24:39 nenávisti a strachu.
 • 00:24:41 Kdybych chtěl získat tu většinu,
 • 00:24:44 tak musím říkat určité populistické
  věci a to nejsem ochotný.
 • 00:24:49 Já vždy budu říkat to, co odpovídá
  mému svědomí a rozumu.
 • 00:24:55 Myslíte si, že reprezentujete
  spíše postoje menšiny?
 • 00:25:00 Dnes je to menšina.
 • 00:25:03 Doufám, že tomu tak vždy nebude
  a že ta společnost se uzdraví.
 • 00:25:07 To vzdělání bude narůstat.
 • 00:25:09 Lidé budou více jezdit
  po světě a poznají svět.
 • 00:25:12 Přiblíží se tomu stanovisku,
  které reprezentuji.
 • 00:25:15 Ale to je dlouhá cesta.
 • 00:25:17 To nebude za dva roky.
 • 00:25:18 Proto bych byl raději,
 • 00:25:20 kdyby se ty síly netříštily
  a vystoupil někdo,
 • 00:25:23 kdo může také další lidi.
 • 00:25:34 Já nejsem schopný oslovit lidi,
 • 00:25:36 kteří jsou fascinováni
  vulgaritou Zemana.
 • 00:25:43 Naším hostem byl Tomáš Halík.
 • 00:25:45 Děkuji vám za pozornost
  a hezký večer.

Související