iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
8. 4. 2016
19:28 na ČT24

1 2 3 4 5

18 hlasů
3355
zhlédnutí

Interview ČT24

Hana Machková, rektorka, Vysoká škola ekonomická v Praze

27 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Interview ČT24

 • 00:00:08 V Česku se rozpoutala
  debata o začleňování žáků.
 • 00:00:12 Proč je kolem toho tolik vášní?
 • 00:00:15 Jaká je současná generace
  žáků a studentů?
 • 00:00:18 Mění se přístup na vysokých
  školách?
 • 00:00:22 Jak jsou na tom oproti
  zemím v Evropě?
 • 00:00:28 Vítám našeho hosta.
 • 00:00:31 Dobrý večer.
 • 00:00:35 Možná se těžce chválí vlastní
  práce, ale řekněte nám,
 • 00:00:39 za co jste obdržela
  řád čestné legie.
 • 00:00:42 Za jakou formu
  vzdělávací spolupráce?
 • 00:00:46 Já se v oblasti Česko francouzské
  spolupráce objevuji už od roku
 • 00:00:53 1990, kdy jsem se vrátila z Francie
  ze studijního pobytu a založila
 • 00:00:59 jsem Česko francouzský institut.
 • 00:01:03 Letos tady oslavíme 26 let tohoto
  jediného projektu,
 • 00:01:07 který se zaměřuje na vzdělávání
  frankofonních manažerů.
 • 00:01:12 Máme více než 600 absolventů,
 • 00:01:14 kteří se uplatňují ve francouzských
  firmách.
 • 00:01:16 Pro francouzskou vládu je důležité
  podporovat své podniky.
 • 00:01:20 Jak jinak podporovat své podniky
  než formu vzdělání.
 • 00:01:24 Tzn. ten hlavní můj přínos spočívá
  právě ve vzdělání odborném
 • 00:01:30 a manažersky zaměřeném.
 • 00:01:33 Začíná mezinárodní
  konference rektorů.
 • 00:01:35 Zabývá se rostoucími nároky
  pracovního trhu a také kariérou
 • 00:01:41 studentů a absolventů.
 • 00:01:43 Jaké postavení má české vysoké
  školství v současné Evropě?
 • 00:01:48 Postavení českého vysokého
  školství je dobré.
 • 00:01:52 Je možná lepší než si řada
  lidí myslí.
 • 00:01:56 Je to dáno tím, že ČR je vnímána
  jako země,
 • 00:02:01 která se hodně zaměřuje
  na oblast vzdělávání.
 • 00:02:05 Vzdělávání má u nás dlouholetou
  tradici.
 • 00:02:07 Je pravda,
 • 00:02:08 že z hlediska počtu přijíždějících
  studentů k nám nemáme
 • 00:02:15 kladnou bilanci.
 • 00:02:16 V ČR studuje více
  studentů než Čechů,
 • 00:02:22 kteří vyjíždí do zahraničí.
 • 00:02:24 Teď mluvím o těch
  dlouhodobých pobytech,
 • 00:02:26 o akreditovaných
  studijních programech.
 • 00:02:28 Je pravda, že těmi nejčastěji
  studujícími studenty jsou Slováci.
 • 00:02:35 Těch je u nás nejvíce.
 • 00:02:37 Dále jsou to Rusové,
  Ukrajinci a Vietnamci.
 • 00:02:40 To jsou nejčastější skupiny.
 • 00:02:44 Ale je potřeba si uvědomit,
 • 00:02:46 že kdyby slovenští
  studenti se domnívali,
 • 00:02:49 že slovenské VŠ jsou kvalitnější,
  tak by k nám studovat nechodili.
 • 00:02:54 I to svědčí o kvalitě
  českého vysokého školství.
 • 00:02:58 Samozřejmě že máme také
  celou řadu problémů.
 • 00:03:00 Ale obecně si myslím,
  že kvalita je dobrá.
 • 00:03:03 Veřejné vysoké školy si chtějí
  udržet svou nezávislost.
 • 00:03:07 Zároveň se objevují
  argumenty o boji s penězi.
 • 00:03:11 Je to velký problém pro české
  vysoké veřejné školství?
 • 00:03:15 Nebo byste jmenovala další?
 • 00:03:18 Je to základní problém.
 • 00:03:19 Asi těžko můžeme být na špici
  Evropy pokud je financování
 • 00:03:25 u nás dlouhodobě podceňována.
 • 00:03:27 Co se týče terciárního vzdělávání,
 • 00:03:30 ČR dává jedno % z HDP na tuto
  oblast.
 • 00:03:34 Finsko dává třeba dvojnásobek.
 • 00:03:36 A Finsko má větší HDP než my.
 • 00:03:39 V letošním roce ta situace
  vypadá úplně tragicky.
 • 00:03:42 Ať máme hospodářský růst,
 • 00:03:45 ač všechny kapitoly financované
  z veřejného rozpočtu byly posíleny,
 • 00:03:52 ten prvotní návrh
  Ministerstva financí bylo
 • 00:03:54 pro vysoké školství - 5,19 %.
 • 00:03:58 To nás šokovalo.
 • 00:03:59 Je pravda, že paní ministryně
  se snažila, našla nějaké rezervy,
 • 00:04:04 udělala nepříliš standardní
  finanční operace,
 • 00:04:07 aby nám ten výpadek dorovnala.
 • 00:04:09 Ale přesto máme období
  ekonomického růstu.
 • 00:04:15 Pro VŠ ekonomickou to ale znamená
  - 1,6 %.
 • 00:04:20 Mohou vysoké školy získávat
  finanční prostředky sami?
 • 00:04:24 Mohou.
 • 00:04:26 Dělají to, umýt a?
 • 00:04:30 Některé ano.
 • 00:04:31 Jsou školy, které jsou úspěšné.
 • 00:04:33 Třeba ČVUT, která dělá hodně
  aplikovaného výzkumu na zakázku.
 • 00:04:38 Z hlediska VŠ ekonomické zhruba
  10 % našeho rozpočtu jsou naše
 • 00:04:42 vlastní příjmy, které získáváme
  z toho, že učíme v cizích jazycích.
 • 00:04:47 Máme akreditované
  studijní programy,
 • 00:04:50 za které můžeme vybírat školné.
 • 00:04:52 Máme vzdělávací programy,
 • 00:04:55 děláme různé studie pro firmy
  nebo státní správu.
 • 00:04:59 Takže ano, školy si mohou
  přivydělat.
 • 00:05:02 Ale stejně důležité je,
 • 00:05:05 aby učitelé se mohli věnovat
  hlavně výuce a výzkumu.
 • 00:05:08 Buď se můžeme rozhodnout,
 • 00:05:10 že budeme vydělávat peníze nebo
  budeme mít kvalitní výuku.
 • 00:05:13 Je z principu bezplatné
  veřejné školství v Česku
 • 00:05:17 tím pádem udržitelné?
 • 00:05:19 Já se domnívám, že je povinnost
  státu,
 • 00:05:23 aby měl veřejné vysoké školství.
 • 00:05:26 Podle mého názoru školné
  nebude řešit velké problémy.
 • 00:05:31 Školné tady máme na soukromých
  školách.
 • 00:05:34 A neznamenalo to vyšší
  kvalitu soukromých škol.
 • 00:05:41 Je potřeba si uvědomit, jaká
  je kupní síla českého obyvatelstva.
 • 00:05:45 Pokud by školné bylo příliš vysoké,
  tak by se opravdu mohlo stát,
 • 00:05:49 že by tam nechodili
  ti nejtalentovanější studenti.
 • 00:05:52 Na druhou stranu podporuje
  to, aby cizinci,
 • 00:05:55 kteří u nás studují v těch
  akreditovaných cizojazyčných
 • 00:05:59 oborech, platili.
 • 00:06:01 To je správné.
 • 00:06:02 Myslím si, že se tak dostáváme
  i na ten trh mezinárodní.
 • 00:06:07 Tam si myslím, že je to v naprostém
  pořádku.
 • 00:06:13 Takže to není nerovný přístup?
 • 00:06:15 To nenaráží na nerovný přístup.
 • 00:06:18 Máme Bc. i navazující studenty,
  máme 3600 euro za rok.
 • 00:06:24 Čeští studenti, kteří si přejí
  studovat anglicky, také platí.
 • 00:06:29 Když se bavíme o tom,
 • 00:06:30 že se setkávají i rektoři
  v těchto dnech a hodinách,
 • 00:06:33 co si myslíte o tom sporu
  jmenování profesorů,
 • 00:06:40 kdy prezident nechce
  některé jmenovat?
 • 00:06:45 To je taková velice
  nešťastná záležitost.
 • 00:06:49 Už se to táhne hodně dlouho.
 • 00:06:52 Těmi postiženými jsou vlastně
  v současné době tři profesoři.
 • 00:06:56 Jsou tu dva profesoři
  z Univerzity Karlovy a jeden
 • 00:06:59 od nás z VŠ ekonomické.
 • 00:07:02 My jsme se nad touto záležitostí
  s prezidentem sešli.
 • 00:07:07 Diskutovali jsme, snažili
  jsme se přesvědčit ho o tom,
 • 00:07:10 že by je měl vyjmenovat, protože
  splnili všechny podmínky,
 • 00:07:14 které zákon ukládá.
 • 00:07:21 Pan prezident nerozporoval
  odborné hledisko,
 • 00:07:24 že prošli vědeckou radou
  celé vysoké školy, fakulty,
 • 00:07:29 prošli kontrolou
  ministerstva školství,
 • 00:07:32 nakonec je doporučila vláda,
 • 00:07:34 protože každého prof. projednává
  vláda.
 • 00:07:37 A pan prezident se rozhodl,
  že to jmenování nepodepíše.
 • 00:07:41 To nás velice mrzí.
 • 00:07:43 Protože jsme se nedohodli,
  podali jsme tedy žalobu.
 • 00:07:50 Rádi bychom byli, kdyby
  soud rozhodl o tom,
 • 00:07:53 že ti lidé mají nárok
  vzhledem k tomu,
 • 00:07:56 že splnili všechny podmínky
  dané zákonem, na jmenování.
 • 00:08:00 Jak to dopadne, to nemohu říkat.
 • 00:08:03 Zatím jsme v té fázi,
  kdy jsme podali žalobu.
 • 00:08:08 Advokátní kancelář pana
  prezidenta se k tomu vyjádřila.
 • 00:08:11 Samozřejmě nesouhlasí
  s naším názorem.
 • 00:08:15 Teď zase na to dáváme repliku,
  konkrétně Univerzita Karlova,
 • 00:08:19 tak uvidíme.
 • 00:08:20 Rozumíte těm motivům, když říkáte,
 • 00:08:22 že ty odborné podmínky
  byly splněny?
 • 00:08:27 Prezident prý nerespektuje
  samosprávu univerzit.
 • 00:08:31 Já musím říci, budu mluvit tedy
  za svého učitele, tím důvodem,
 • 00:08:39 proč není jmenován, je jeho
  činnost v minulosti.
 • 00:08:45 Tzn., že pracoval na ministerstvu
  obrany,
 • 00:08:49 byl vyslán do Paříže
  jako vojenský atašé.
 • 00:08:55 Hrad to nazývá tím,
 • 00:08:57 že pracoval v předlistopadových
  útvarech armády.
 • 00:09:03 On se brání tím, že má lustrační
  osvědčení a všechno v pořádku.
 • 00:09:07 Ano, to má.
 • 00:09:09 To lustrační osvědčení jsem
  viděla na vlastní oči.
 • 00:09:11 Proto mi to není příliš jasné.
 • 00:09:17 Zpochybňovat čisté lustrační
  osvědčení není správné.
 • 00:09:20 Kvůli několika případům soukromých
  vysokých škol se debatuje o úrovni
 • 00:09:25 vysokých škol právě v tom soukromém
  sektoru.
 • 00:09:28 Co si o tom myslíte?
 • 00:09:30 Devalvuje to české vysoké školství,
  nebo to obecně zvedá vzdělanost?
 • 00:09:37 Ten problém soukromých
  vysokých škol spočívá v tom,
 • 00:09:40 že je jich příliš mnoho.
 • 00:09:42 Je jich více než 40.
 • 00:09:44 Ale je potřeba si také uvědomit,
 • 00:09:46 že na těchto školách
  studuje 12 % studentů.
 • 00:09:50 Ta velká masa,
 • 00:09:51 více než 350 000 studentů studuje
  na veřejných vysokých školách.
 • 00:09:56 Soukromá VŠ jsou pod velkým
  konkurenčním tlakem.
 • 00:10:01 Některé ty školy
  začínají také fúzovat,
 • 00:10:04 protože nemají dostatek zájemců.
 • 00:10:06 Já si myslím, že jich opravdu
  vzniklo příliš mnoho.
 • 00:10:13 Na druhou stranu je to prostě
  jejich riziko.
 • 00:10:18 Na těch soukromých
  školách se mi nelíbí to,
 • 00:10:21 že nemají vlastní učitele.
 • 00:10:23 Jsou to takové, některé z nich,
  prázdné skořápky,
 • 00:10:27 které si najímají učitele na dohodu
  o provedení práce.
 • 00:10:31 Jen šetří na nákladech.
 • 00:10:34 Ale co s takovou školou,
  která nemá vlastní učitele?
 • 00:10:37 Jak probíhá ta práce se studenty?
 • 00:10:39 Kdo vede diplomové práce?
 • 00:10:41 Jak moc probíhají konzultace?
 • 00:10:44 Domnívám se, že to by měl vyřešit
  také do značné míry trh.
 • 00:10:49 Že zaměstnavatelé by se měli dívat.
 • 00:10:51 Podle mých zkušeností se opravdu
  dívají na to,
 • 00:10:54 kdo je absolvent jaké vysoké školy.
 • 00:10:56 Já vím o celé řadě
  firem, které mi říkají,
 • 00:11:00 že životopisy našich absolventů
  a absolventů Univerzity Karlovy
 • 00:11:06 mají jednoznačnou prioritu.
 • 00:11:09 Ani ty absolventy z těch soukromých
  vysokých škol nesou nezvou
 • 00:11:14 na pohovory.
 • 00:11:15 Každý by se mělo rozhodnout,
  jakou školu bude studovat.
 • 00:11:18 Musí si být vědom toho,
 • 00:11:20 že některý ten diplom možná nebude
  nejlepší vstup na trh práce.
 • 00:11:25 Děje se něco podobného ve Francii?
 • 00:11:27 Jakou vůbec mají pověst historicky
  prestižní francouzské školy?
 • 00:11:32 Drží se jí stále?
 • 00:11:35 Ano.
 • 00:11:36 Francie je země, která má kvalitní
  vysoké školství.
 • 00:11:38 Francie také investuje opravdu
  mnohem podstatnější částky
 • 00:11:43 do vysokoškolského vzdělání.
 • 00:11:46 Pravda je,
 • 00:11:47 že třeba v oblasti manažerských
  vysokých škol mají naopak lepší
 • 00:11:51 pověst vysoké školy soukromé.
 • 00:11:53 Ale je tam velký rozdíl.
 • 00:11:55 Existují malé soukromé školy,
  které nemají dobrou pověst.
 • 00:12:01 Existují prestižní školy,
  které jsou neuvěřitelně drahé,
 • 00:12:04 kde je mimořádně drahé se dostat.
 • 00:12:07 Je to celonárodní konkurz, dva roky
  se studenti připravují,
 • 00:12:10 aby se tam dostali.
 • 00:12:12 Potom jsou veřejné vysoké školy,
 • 00:12:14 kam se bere každý bez přijímacích
  zkoušek.
 • 00:12:17 Každý ve Francii má právo
  studovat na veřejné VŠ zdarma.
 • 00:12:22 Tam se nesmí vybírat
  žádné poplatky,
 • 00:12:24 jen takový malý administrativní
  poplatek na začátek.
 • 00:12:28 První ročníky jsou velkým sítem.
 • 00:12:31 Po prvním ročníkem vypadne
  celá řada studentů.
 • 00:12:34 Teď je tady velká diskuze,
  jestli je to správně.
 • 00:12:37 Jestli by nebyly lepší
  přijímací zkoušky jako máme my.
 • 00:12:40 Nebo jestli to síto v tom prvním
  ročníku neprokáže tu kvalitu
 • 00:12:43 těch studentů.
 • 00:12:44 Ale myslím si, že veřejné vysoké
  školy mají vysokou úroveň.
 • 00:12:50 Jací vlastně jsou současní
  studenti vysokých škol?
 • 00:12:54 Možná ještě než odpovíte,
 • 00:12:55 odcitovala bych ráda slova
  jednoho muže, který říká,
 • 00:12:59 že se potřebujeme
  přizpůsobit trendu,
 • 00:13:01 který souvisí s prodlužováním
  našeho života.
 • 00:13:04 Když se nám prodlužuje
  lidský život, tak je jasné,
 • 00:13:07 že se neprodlouží nejen jeho vzal
  a a senilita, ale další části.
 • 00:13:18 Souhlasíte?
 • 00:13:19 Už jsem to říkal
  několikrát, nesouhlasím.
 • 00:13:22 Asi záleží na tom, kteří
  studenti a na jaké škole.
 • 00:13:26 U nás na škole, je pravda,
 • 00:13:30 na VŠ ekonomickou do ambiciozní
  studenti,
 • 00:13:34 kteří mají představu o své kariéře.
 • 00:13:36 Možná je to jiné u humanitních
  oborů.
 • 00:13:41 Já si nemyslím, že dnešní generace
  je jiná než jsme byli my.
 • 00:13:46 Studenti se mi zdají
  stejně vyzrálý.
 • 00:13:49 Takže ta debata není ani důležité
  a co se týče těch
 • 00:13:52 generačních rozdílů?
 • 00:13:54 Je to takový ten klasický stesk,
 • 00:13:56 že starší generace
  na tom byla lépe?
 • 00:14:00 Opravdu si myslím, že naši
  studenti jsou dospělí lidé,
 • 00:14:04 nemám s ním žádné problémy.
 • 00:14:07 Nemáme opravdu.
 • 00:14:10 Kdybyste se k nám přišla podívat,
  nejsou tam pomalované stěny.
 • 00:14:17 Byla jsem tam několikrát.
 • 00:14:19 Máme více než 60 organizací,
  které jsou nesmírně aktivní,
 • 00:14:24 organizují přednášky, semináře.
 • 00:14:27 Já prostě na studentech nevidím,
  že by měli infantilní sklony.
 • 00:14:35 Kam by české školství
  mělo směřovat?
 • 00:14:38 Teď se hodně debatuje o přijímacích
  zkouškách na střední školy.
 • 00:14:42 Co si o tom myslíte?
 • 00:14:45 Já si myslím,
 • 00:14:47 že ten systém přijímání na vysoké
  školy v současné době musí
 • 00:14:53 byt záležitostí těch příslušných
  vysokých škol a jejich strategie.
 • 00:14:59 Státní maturita zatím neprokázala,
  nemáme je ale tak dlouho,
 • 00:15:06 zatím nemá takové výsledky,
  jaké se od něj očekávali.
 • 00:15:10 Ale jestli jednoho dne státní
  maturita bude opravdu zkouškou,
 • 00:15:15 která prokáže v našem případě,
 • 00:15:23 že státní maturita přinese
  srovnatelné výsledky,
 • 00:15:26 tak bych vůbec nebyla proti
  přijímat ty nejlepší studenty
 • 00:15:30 na základě státní maturity.
 • 00:15:32 Ale muselo by to být tak,
  že je to garance standardizace,
 • 00:15:41 objektivního opravování.
 • 00:15:43 Nebylo by to tak špatné.
 • 00:15:44 Přijímací zkoušky mají tu nevýhodu,
 • 00:15:47 že jeden den v životě člověka
  rozhodne o jeho budoucím osudu.
 • 00:15:54 A když se podíváme na přijímání
  studentů na střední školy?
 • 00:16:00 Přijímání studentů na střední
  školy, myslím si,
 • 00:16:03 že by mělo být jednotné.
 • 00:16:05 Koneckonců ta maturita
  má garantovat.
 • 00:16:09 Je prostě mít kvalitu na vstupu,
 • 00:16:11 abyste jí mohla garantovat
  také na výstupu.
 • 00:16:14 V Česku se teď hlavně mediálně
  probírá téma začleňování žáků
 • 00:16:21 se speciálními potřebami
  do běžného proudu.
 • 00:16:24 Je to trend, který by ČR měla
  následovat?
 • 00:16:29 Za nějakých jasně daných okolností?
 • 00:16:32 Myslím si, že ano.
 • 00:16:33 Koneckonců u nás na vysoké škole
  máme středisko hendikepovaných.
 • 00:16:39 Snažíme se dělat maximum
  pro integraci studentů
 • 00:16:42 s nějakým postižením.
 • 00:16:44 Máme tam studenty slepé,
  studenty s tělesným hendikepem,
 • 00:16:50 máme tam také studenty, kteří mají
  jiné problémy, třeba dyslektiky.
 • 00:16:58 Je to určitě trend moderní doby.
 • 00:17:00 Já nevím, proč ta debata
  zrovna teď tak vypukla.
 • 00:17:04 Už 10 let to společné
  vzdělávání existuje v ČR.
 • 00:17:08 Myslím si,
 • 00:17:10 že cílem té novely školského zákona
  je poskytnout spíše tu pomoc
 • 00:17:15 a asistenci.
 • 00:17:17 Umožnit těm dětem,
  aby se začlenili.
 • 00:17:20 U dětí s hendikepem, s tělesným
  postižením, není co řešit.
 • 00:17:27 Moje děti jezdily na tábory jako
  vedoucí, tam je naprosto běžné,
 • 00:17:35 že děti spolu tráví prázdniny.
 • 00:17:38 Že mají svého asistenta,
  který jim pomáhá.
 • 00:17:41 To je v pořádku.
 • 00:17:42 Co se týče těch dětí slabších,
  tzn., tam se spíše jedná o to,
 • 00:17:49 aby se nesnížila úroveň vzdělávání
  tím, že tam budou děti,
 • 00:17:54 které na to nebudou stačit, které
  by patřily do speciálních škol.
 • 00:17:59 Tam si myslím, že je to k velké
  diskuzi,
 • 00:18:02 jestli potom by nedocházelo
  ke snížení kvality celé třídy.
 • 00:18:08 Ale myslím si, že rodiče jsou
  zodpovědní, žádní rodič by nechtěl,
 • 00:18:14 aby jeho dítě bylo neúspěšné.
 • 00:18:16 V případě, že by rodiče cítili,
 • 00:18:20 že její děti na běžnou
  školu nestačí,
 • 00:18:23 tak by nešel tak velký tlak,
 • 00:18:25 aby byli mezi těmi dětmi
  pořád jen ti nejhorší.
 • 00:18:29 Předseda ODS říká, že odmítá
  inkluze žáků na ZŠ,
 • 00:18:36 kteří nemají mentální kapacitu.
 • 00:18:37 Kde je podle vás možné
  takto děti kategorizovat?
 • 00:18:47 Co říkáte na tento mechanismus?
 • 00:18:49 Je to opravdu těžké.
 • 00:18:52 Jak poznat, samozřejmě že se měří
  IQ, je to možné s tímto pracovat.
 • 00:19:01 Ale je pravda, že někteří
  dyslektici, nevím,
 • 00:19:05 jestli se na mě nebude
  jeden z mých kolegů zlobit,
 • 00:19:08 ale ona třeba byl dyslektik.
 • 00:19:11 Vyprávěl mi, jak to bylo těžké,
  všichni si mysleli, že není chytrý.
 • 00:19:19 A dnes je to rektor.
 • 00:19:21 Je to o diskuzi kdy to dítě
  vyčlenit a dát tam to dítě mezi
 • 00:19:28 ty horší.
 • 00:19:29 Největším problémem českého
  vysokého školství v současné době
 • 00:19:35 je, kdo chce být vlastně učitel.
 • 00:19:38 Moc záleží na tom, jestli je učitel
  schopen ty děti vést, motivovat,
 • 00:19:43 věnovat se jim.
 • 00:19:45 Když se podíváte na pedagogické
  fakulty,
 • 00:19:48 většina těch studentů pedagogických
  fakult ani nechce učit.
 • 00:19:53 Oni potom odchází a dělají něco
  jiného, protože je to povolání,
 • 00:19:58 které je nesmírně obtížné
  a špatně ohodnocené.
 • 00:20:02 Já bych tu debatu změnila na to,
 • 00:20:04 jak podpořit pedagogické fakulty
  a učitele, jakým zvýšit plat,
 • 00:20:08 jak udělat z toho
  prestižní povolání.
 • 00:20:11 Není možné, aby se stalo
  něco takového,
 • 00:20:15 kdy je šikanována učitelka.
 • 00:20:22 To je přece nemožné
  v českém prostředí,
 • 00:20:25 které tradičně mělo k učitelům
  spíše respekt.
 • 00:20:28 Někde ten problém je.
 • 00:20:30 Ten problém ale musí být řešen vždy
  ve spolupráci se školou a rodinou.
 • 00:20:35 Rodina je určitě základ.
 • 00:20:37 Ještě bych s vámi chtěla probrat
  současné dění ve společnosti.
 • 00:20:42 Často se pohybujete
  mezi ČR a Francií.
 • 00:20:45 Jak se vás dotýkají současné
  výzvy, kterým musí čelit Evropa?
 • 00:20:52 Musím říci,
 • 00:20:53 že pro mě samozřejmě
  je to asi šokující jako
 • 00:20:58 pro každého, že se mohou dít takové
  věci, jako se staly v Bruselu.
 • 00:21:03 Že ta společnost
  je tak frustrovaná,
 • 00:21:06 že je někdo ochoten jít a zabíjet
  lidi, kteří nikomu nic neudělali.
 • 00:21:14 Na druhou stranu byla jsem
  ve Francii zrovna v pondělí
 • 00:21:19 a v úterý.
 • 00:21:20 Měli jsme tam jednání v Paříži.
 • 00:21:22 Jak jsem si všimla, byla jsem
  jediná, kdo tam měla obavy.
 • 00:21:26 Já jsem přiletěla na letiště,
  říkala jsem si, mám jet metrem,
 • 00:21:31 raději pojedu autobusem.
 • 00:21:33 Čím to je?
 • 00:21:35 Já si myslím, že je to taková
  atmosféra tady.
 • 00:21:38 Že mi to prožíváme, pořád vidíme
  v médiích ty strašlivé obrázky.
 • 00:21:45 A máme prostě strach z neznáma.
 • 00:21:47 Já si myslím, že dlouhou dobu jsme
  byli taková uzavřená společnost.
 • 00:21:52 Nejsme příliš zvyklí na cizince.
 • 00:21:55 Máme rádi své jistoty obecně.
 • 00:21:58 Já také mám ráda své jistoty.
 • 00:22:00 Nejsme příliš dobrodružný návrat,
  třeba mobilita Čechů je minimální,
 • 00:22:07 nikdo nechce pracovat v zahraničí,
 • 00:22:09 ani naši studenti se nechtějí
  příliš stěhovat.
 • 00:22:12 Myslím si, že je to kulturně
  podmíněno.
 • 00:22:15 Nejsme tady zvyklí
  přijít do nejistoty.
 • 00:22:19 Ve Francii žije celá
  řada přistěhovalců.
 • 00:22:22 Francie řeší problémy s druhou
  a třetí generací právě narozenou
 • 00:22:26 ve Francii.
 • 00:22:27 Je to v té společnosti znát?
 • 00:22:29 Je to obrovský sociální problém.
 • 00:22:33 Francie tento problém nezvládá.
 • 00:22:36 Nezvládá ho proto, protože
  je to velice bohatá země,
 • 00:22:42 která má založenou svou
  ekonomiku na inovaci,
 • 00:22:45 která se zaměřuje na vyspělé
  technologie a služby.
 • 00:22:49 Po druhé světové válce Francouzi
  řešili obnovu své země tím,
 • 00:22:53 že pozvali do své země
  Maročany, Tunisany, Alžířany,
 • 00:22:57 kteří pracovali v továrnách,
 • 00:23:00 kteří se podíleli jakoby
  na obnově Francie.
 • 00:23:05 Tato generace tam zůstala.
 • 00:23:08 Je potřeba zmínit historické vazby.
 • 00:23:13 Tam to byla vůle Francie,
  aby získala levnou pracovní sílu.
 • 00:23:18 V současné době ty francouzské
  továrny jsou tak sofistikované,
 • 00:23:23 že je tam hodně robotů, jsou
  tam špičkové technologie.
 • 00:23:27 A další věc je globalizace.
 • 00:23:30 Francouzi přenáší svou
  výrobu do zahraničí.
 • 00:23:33 Když se podíváte třeba na tradiční
  průmyslové odvětví,
 • 00:23:38 ve kterém Francie byla silná,
  to je automobilový průmysl,
 • 00:23:42 tak během 10 let počet míst
  v automobilkách klesl o polovinu.
 • 00:23:51 Francie má dnes 12. místo
  z hlediska výroby aut,
 • 00:23:57 my jsme na 13. místě.
 • 00:23:59 A to srovnejme velikost obou zemí.
 • 00:24:03 Lidé přišli o práci,
  nemají žádné uplatnění,
 • 00:24:07 nezaměstnanost je více než 10 %.
 • 00:24:08 A týká se právě této generace
  těch frustrovaných lidí,
 • 00:24:13 kteří mnoho šancí na pracovním
  trhu nemají.
 • 00:24:17 Roste populismus a extremismus
  i v řadách Evropanů.
 • 00:24:23 Všímáte si těchto tendencí?
 • 00:24:24 Máte z toho obavy?
 • 00:24:26 Mám z toho obavy.
 • 00:24:27 Protože je to velice nebezpečná
  věc, která nenabízí žádné řešení.
 • 00:24:33 Vezměte si ženu, která říká ano,
  já být francouzskou prezidentkou,
 • 00:24:42 tak budu deportovat lidi, kteří
  nemají u nás povolení k pobytu.
 • 00:24:46 Těch lidí jsou ale možná miliony.
 • 00:24:49 Pokud chce deportovat
  miliony lidí, tak tam?
 • 00:24:52 To by je musela poslat do země,
 • 00:24:55 ze které přišly a ta země
  je chtít nebude.
 • 00:24:58 Je to obrovský problém.
 • 00:25:00 Tam není jednoduché řešení.
 • 00:25:01 Je to velice složitá věc.
 • 00:25:04 Máte třeba obavy z toho, že se něco
  bude šířit v Česku?
 • 00:25:10 Když třeba zmíním případ, který
  se dotýká Martina Konvičky,
 • 00:25:14 dnes přišel ČRo tím, že půjde před
  soud z podněcování nenávisti.
 • 00:25:20 Co si o tom myslíte?
 • 00:25:25 Jako odborník na hmyz
  je to kompetentní člověk.
 • 00:25:30 Ale je to vysokoškolsky
  vzdělaný doc.
 • 00:25:35 Musí si být vědom, že pokud
  napíše něco někam,
 • 00:25:40 tak každý z nás ručí za to,
  co světu sděluje.
 • 00:25:46 Že se o vysokoškolských
  pedagogů asi očekává,
 • 00:25:50 že budou vážit slova a že jejich
  názory nebudou tak extrémní,
 • 00:25:55 aby mohly vést k obžalobě.
 • 00:25:58 Říká rektorka VŠ ekonomické,
  která přišla do dnešního pořadu.
 • 00:26:04 Děkuji.
 • 00:26:05 Mockrát děkuji za pozvání.
 • 00:26:07 V 19 hodin začínají zprávy.
 • 00:26:09 Hezký večer.
 • 00:26:12 Živé titulky ve spolupráci se ZČU
  Inovace podpořená TA ČR
  Mluvčí: Jaroslava Nováková

Související