iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 4. 2006
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

226 hlasů
44206
zhlédnutí

V šeru ticha

Prales - náš dávný domov. Vrátí se industriální civilizace do systému přírodního koloběhu? Filmová esej Josefa Císařovského.

55 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

V šeru ticha

 • 00:00:42 Na počátku bylo ticho.
 • 00:00:47 A básník řekl:
 • 00:00:49 "Pod samým tichem
  jakýsi jiný svět
 • 00:00:52 a pod tím světem
  jakési jiné ticho."
 • 00:00:57 Šepot panenských prahvozdů
  uložili stavitelé
 • 00:01:01 do gotických katedrál.
 • 00:01:04 Jako paměť starobylého rodu
  pralesních stromů, který vymírá.
 • 00:01:08 Hodnotu míst, kterých se
  ještě nedotkla lidská ruka,
 • 00:01:13 na poslední chvíli zachytili
  romantičtí malíři a básníci.
 • 00:01:49 "...napojen světelným jasem,
  prostoupen silicí sosen,
 • 00:01:55 jsem čist
  jak lesní vzduch...",
 • 00:01:59 napsal Antonín Sova
  někdy na počátku 20.století.
 • 00:02:08 V obrazech krajiny z dob,
 • 00:02:11 kdy vidina automobilismu
  teprve zrála v hlavách inženýrů,
 • 00:02:16 dodnes dýchá jas
  čistého vzduchu.
 • 00:02:45 Pralesy jsou
  dětství Evropy.
 • 00:02:49 Dítě však pošetile
  spěchá do dospělosti,
 • 00:02:53 a pak po celý život s námahou
  sbírá střípky svého dětství.
 • 00:02:58 Co všechno
  se nenávratně ztratilo
 • 00:03:00 s kořeny evropských pralesů?
 • 00:03:04 A jakým divem
  se dokázalo uchovat
 • 00:03:07 těch pár ostrůvků,
  které přetrvaly.
 • 00:03:11 Prales je podloží
  všeho bytí.
 • 00:03:14 Silné, zářivé, dýchající.
 • 00:03:26 Prales Mionší v Beskydech,
  Boubín na Šumavě,
 • 00:03:31 Žofín v Novohradských horách...
 • 00:03:34 Poslední zbytky
  dožívají v rezervacích.
 • 00:03:38 Asi jako
  severoameričtí indiáni.
 • 00:03:41 Stihne je stejný osud?
 • 00:03:57 Za osud pralesů se dřív
 • 00:04:00 brala hrstka podivínů
  z řad šlechty a církve.
 • 00:04:05 Těmto osvícencům
  vděčíme za to,
 • 00:04:08 že vůbec ještě
  něco zbylo.
 • 00:04:12 A lesní správce řekl:
 • 00:04:15 "Ten prales Žofín
  nám byl čert dlužen.
 • 00:04:19 Víte, co to dá práce,
 • 00:04:21 vodit sem každou sobotu
  a neděli exkurze?"
 • 00:04:47 Každý rok, každý den, každou
  vteřinu cosi nenávratně mizí.
 • 00:04:54 Uplývá čas, voda, život
  i naděje něco změnit k lepšímu.
 • 00:05:01 A nakonec se ztratí
  i sám pocit,
 • 00:05:05 že máme ještě
  dost času.
 • 00:05:08 Místo lidských rukou
 • 00:05:11 se přírody začala
  dotýkat ruka průmyslu,
 • 00:05:14 čím dál důmyslnějšího
  a výkonnějšího.
 • 00:05:19 Příroda se mění
  v užitkovou hodnotu.
 • 00:05:23 Ale z užitkové hodnoty
  vykřesat zpátky přírodu
 • 00:05:27 nedokázala žádná technologie.
 • 00:05:44 Obraz neporušené přírody
 • 00:05:48 se dochoval alespoň
  v krajinomalbě 19.století.
 • 00:06:17 Končí doba ledová.
 • 00:06:21 Ve vzduchu je
  cítit změna.
 • 00:06:24 Ledovec uvolňuje sevření
  a brzy ustoupí k pólům.
 • 00:06:29 Dokud zase nepohltí tento svět,
  nic nezůstane při starém.
 • 00:06:44 Zavoněla otevřená země.
 • 00:06:47 Z rozmrzlé půdy vyrazí
  prales pionýrských dřevin.
 • 00:07:00 Zrození pralesa umožní
  i vzestup lidského rodu.
 • 00:07:07 Prales mu bude
  úkrytem, spižírnou
 • 00:07:11 i dodavatelem topiva
  a stavebního materiálu.
 • 00:07:28 Zatím musí postačit
  chudý lišejník.
 • 00:07:32 Ale brzy jej vystřídá
  bohatě prostřený stůl.
 • 00:08:06 Člověk bude
  dosyta ukrajovat
 • 00:08:09 ze zdánlivě nekonečného
  přírodního bohatství.
 • 00:08:12 Koho by tenkrát napadlo,
 • 00:08:15 že ho nakonec bude
  málo pro všechny?
 • 00:08:45 Roztálý ledovec uvolnil
  obrovskou energii.
 • 00:08:49 A z ní povstal prahvozd,
 • 00:08:53 který pokryl
  téměř celou Evropu.
 • 00:09:06 Když do Evropy
  dorazily stepní národy,
 • 00:09:11 zastavila je
  neprostupná hradba.
 • 00:09:14 Prales.
 • 00:09:21 A tu kdosi řekl:
 • 00:09:24 "Vypalte to místo
  jedovatého býlí,
 • 00:09:28 ropuch, bestií a zmijí!"
 • 00:09:32 Posvěcená ústa vyhlásila
  prales za rejdiště zlých sil.
 • 00:09:38 A tak se Evropa začala
  zbavovat všeho,
 • 00:09:42 co rostlo či stálo
  v cestě k lepším zítřkům.
 • 00:09:46 A také druidů
  a bab kořenářek.
 • 00:10:01 A někdo řekl:
 • 00:10:03 "Vypalte ty čarodějnice
  jak síť pavoučí.
 • 00:10:07 Pak bude chaos
  starého světa vymýcen.
 • 00:10:10 Přijde nový řád.
  Vyroste nový les."
 • 00:11:09 V novém lese lze
  snadno kácet i lovit.
 • 00:11:15 Nový les podle těžebních
  plánů vyrábí dřevo.
 • 00:11:19 V novém lese se
  vyplatí nasadit stroje.
 • 00:11:23 Nový les se stále
  víc podobá člověku.
 • 00:11:51 Cítíte vůni lesa?
 • 00:11:54 Pryskyřic a hub?
 • 00:11:57 Listovky a jehličí?
 • 00:12:04 Slyšíte? Slyšíte to
  ticho v pralese?
 • 00:12:09 Ne?
  Tak poslouchejte.
 • 00:12:17 Vypněme mobily,
  internet, přehrávače,
 • 00:12:22 cédéčka a empétrojky,
  minidisky a dývídýčka,
 • 00:12:34 vypněme motory a sekačky,
 • 00:12:39 zastavme cirkulárky,
  zastavme pily,
 • 00:12:43 vypněme virtuální realitu,
  i tenhle film
 • 00:12:47 a potichu vstupme
  do čtvera ročních dob
 • 00:12:52 v pralesním tichu...
 • 00:12:56 To ticho
  člověk nevysloví.
 • 00:13:00 A proto by je
  neměl rušit.
 • 00:15:28 Virtuální realita
  nemá třetí dimenzi.
 • 00:15:33 Nemá kořeny, nemá tlení,
  nezná neúprosný čas.
 • 00:15:38 Virtuální strom má
  všechny listy stejné,
 • 00:15:43 ale v pralese dva
  stejné listy nenajdeš.
 • 00:15:47 Živé listy jednou zvadnou
  a promění se v prsť.
 • 00:15:51 Tak zrodí nový život.
 • 00:15:54 Z virtuálních listů
  nikdy nic živého nevzejde.
 • 00:15:59 Jsou samy sobě cílem,
  jsou samy sobě zrcadlením,
 • 00:16:02 v sobě samých
  se vzhlížejí jak Narcis.
 • 00:16:32 Slyšíte to ticho?
 • 00:16:35 To dýchá duše
  tohoto světa.
 • 00:16:38 Ta živá a posvátná energie.
  Poslouchejte její tep.
 • 00:16:45 Rytmus lesa, jeho puls
  jako znamení života.
 • 00:17:33 Den jako rok.
  Rok jako život.
 • 00:17:37 Den za dnem.
  Rok za rokem.
 • 00:17:41 Život za životem.
 • 00:17:51 Kruh života,
  život v letokruzích.
 • 00:17:55 A v něm platí:
 • 00:17:57 jak nahoře, tak dole,
  jak dole, tak nahoře.
 • 00:18:38 Stůj tiše. Nekřič.
 • 00:18:42 Kdo poslouchá,
  slyší i šepot.
 • 00:18:46 A hluchý hluchým zůstane.
 • 00:18:57 A někdo řekl:
  "Všem křiklounům odpovězte:
 • 00:19:02 Chcete snad zpátky na stromy?
  Zpátky do jeskyní?
 • 00:19:08 Jděte! Postavte nové
  babylónské věže!
 • 00:19:30 Zploďte novou infrastrukturu,
  založte sítě nové generace!
 • 00:19:41 Les, ptáky a zvířata
  zavřete do klecí!
 • 00:19:56 Spalte uhlí a ropu,
  nemocná zvířata a ptáky!
 • 00:20:14 Postavte nové dálnice
  a benzínové pumpy!
 • 00:20:45 Jeďte! Množte nové vozy
  a zem zalijte asfaltem!"
 • 00:20:58 A tak jsme šli,
 • 00:21:02 a místo nanebevzetí
  Panny Marie
 • 00:21:05 jsme proměnili
  v ozónovou díru.
 • 00:21:11 Na místě léčivé energie
  tečou megawaty.
 • 00:21:19 Na místě pralesního šera
  září megahvězdy.
 • 00:21:41 Jilmy a buky,
  jsme vyměnili za penězovod.
 • 00:22:06 Místo vůně lesa
  smog velkoměsta.
 • 00:22:16 Místo padlých kmenů
  parkoviště a vrakoviště.
 • 00:22:30 Prales jsme už spálili,
  zbývají ještě zvířata a ptáci.
 • 00:22:54 A někdo řekl:
 • 00:22:56 "Jděte, kupte pár cetek
  a zavěste je přírodě na hrdlo,
 • 00:23:00 ať nejsou tolik
  vidět její jizvy."
 • 00:23:12 A uprostřed tohoto světa
 • 00:23:16 se jednoho deštivého rána
  probudil Řehoř Samsa.
 • 00:23:55 Sbírej kapku po kapce.
 • 00:24:02 Stékej do pramínků.
 • 00:24:06 Vyhlub potůčky.
 • 00:24:16 Vlévej se do koryt.
 • 00:24:30 Obtékej kameny.
 • 00:24:33 Podemel kořeny.
  Vsákni se do mechů.
 • 00:24:59 Buď krůpějí na kapradině.
  Dej napít ptákům a zvěři.
 • 00:25:06 Zrcadli měsíc.
  Vykoupej hvězdy.
 • 00:25:11 Šeptej kamenům.
  Padej do propasti.
 • 00:25:16 Uchovej paměť vody.
 • 00:25:53 Toužíte se
  někdy vrátit?
 • 00:25:57 Znovu si projít
  svá milovaná místa?
 • 00:26:00 Z oblaků do hlubin?
  Z hlubin do nebe?
 • 00:26:17 Tak pojďte za mnou.
  Ale musíme daleko.
 • 00:26:37 Až na dno světa.
 • 00:26:43 Až ke kořenům,
  na něž se zapomnělo.
 • 00:26:48 Budeme bloudit
  v srdci země.
 • 00:26:55 Buď studnou hlubin.
  Zrcadli nebe.
 • 00:27:01 Dej napít klášteru.
  Dej narůst paměti letokruhů.
 • 00:27:12 Prosákni do kamenné
  knihovny věků.
 • 00:27:16 Dej napít listoví a pupenům,
  které tu zkameněly.
 • 00:28:22 Plán stvoření jsme
  přenesli z nebe na zem.
 • 00:28:27 A netušili jsme,
  že nás to nadobro změní.
 • 00:28:35 Vztáhli jsme kamenné
  paže k nebesům.
 • 00:28:38 A zapomněli jsme, že kořeny
  katedrál pijí z vod nepaměti.
 • 00:28:54 Poslouchali jsme
  světlo v listí pralesa,
 • 00:28:58 cinkot fotonů
  v chlorofylu.
 • 00:29:03 Ale pak nám z úst
  a očí vyrazilo listoví
 • 00:29:07 a kámen zaklel
  strašlivý výkřik.
 • 00:29:13 Jsme zkamenělé
  ticho korun stromů.
 • 00:29:17 Zkamenělý šumot listí.
 • 00:29:21 Jsme šero, v němž temnota
  potkává svět světla.
 • 00:29:25 Zkamenělé přítmí
  pralesa i katedrál.
 • 00:30:07 Věděli jsme,
  že příběh světa
 • 00:30:10 vyrostl z tůně
  roztálého ledovce.
 • 00:30:14 Ale nečekali jsme,
  že tak brzy přeteče krví.
 • 00:30:36 A Filémón řekl:
 • 00:30:39 "Nikdy ať nezřím ženy své hrob,
  a mne ať nemusí pohřbívat ona!"
 • 00:30:47 Baukis k němu
  vztáhne paži
 • 00:30:51 a paže se jí promění
  v rameno stromu,
 • 00:30:54 ve větev plnou
  zelených snítek.
 • 00:31:10 Filémón rozevře
  své rámě v náruč
 • 00:31:15 a jeho tělo se mění
  v kmen stromu
 • 00:31:19 a jeho náruč
  se plní haluzemi.
 • 00:31:29 Děkujeme, že nás
  nekácíte jako stromy.
 • 00:31:36 Jsme vaše pralesy,
  které zkameněly v katedrálách.
 • 00:31:42 Střežíme to, co každý musí
  sám za sebe znovu objevovat.
 • 00:32:59 Snad se tam nahoře
  zas spolu setkáme.
 • 00:33:03 Ty a já.
 • 00:33:06 Já a ty.
 • 00:33:08 Ty a já.
 • 00:33:32 Prales.
  Svět, který roste tím,
 • 00:33:36 že stravuje sám sebe.
 • 00:33:39 Svět, který nemusí
  brát odjinud.
 • 00:33:42 Svět, který svůj odpad
  nikam nevyváží.
 • 00:34:03 Místo, kde hranice mezi
  životem a smrtí je prostupná.
 • 00:34:15 Zánik a rozpad je podhoubím
  nového zrodu a klíčení.
 • 00:34:23 Spadlé kmeny a pařezy jedlí
  jsou domovem pralesních tvorů,
 • 00:34:28 kteří mohou žít jen v obrovské
  mase trouchnivějícího dřeva.
 • 00:34:34 Až zmizí hřbitov jedlových
  velikánů, zmizí i oni.
 • 00:34:40 V hospodářském lese
  nové jedle
 • 00:34:43 nikdy nedorostou
  do takové mohutnosti
 • 00:34:46 jako v předchozích generacích.
 • 00:34:59 Očistnou energii pralesa vytváří
  jediná mnohohlavá bytost:
 • 00:35:05 brouci, bakterie,
  houby, plísně, lišejníky.
 • 00:35:21 Někdo však řekl:
 • 00:35:25 "Z lebky a kostry
  utvořte smrtku,
 • 00:35:28 mrtvoly schovejte
  do rakví, hrobů a hřbitovů.
 • 00:35:32 Mrchožrouty, červy a brouky
  vykažte ze svého světa."
 • 00:36:23 Tyto záběry zachycují
  možná poslední
 • 00:36:27 okamžiky ze života
  obyvatel jedlových pařezů,
 • 00:36:32 jimž hrozí
  úplné vyhynutí.
 • 00:37:03 I tato generace pralesního
  roháče je patrně poslední.
 • 00:37:18 A Řehoř Samsa řekl:
  "Co se to se mnou stalo?"
 • 00:37:28 A přitom jsme
  si tak podobní.
 • 00:37:35 Jedni se živí
  mrtvým dřevem stromů.
 • 00:37:39 Druzí se živí mrtvým
  masem jiných tvorů.
 • 00:37:47 Prominou nám až doplujeme
  řekou Styx na ostrov mrtvých?
 • 00:38:46 Kamenné památníky
  nemluví řečí živých.
 • 00:38:51 Tvůrci jim dali svou paměť
  a pak je zapečetili.
 • 00:38:56 Ale paměť stromů
  roste v letokruzích
 • 00:38:59 po celou dobu
  jejich života.
 • 00:39:29 Každý strom,
  každý kmen, každý list
 • 00:39:34 píše knihu rodu
  všech živých věcí.
 • 00:39:38 Součástí tohoto
  textu jsme i my.
 • 00:39:51 Najdeme v něm šepot
  všech živých bytostí.
 • 00:39:56 Krista i Merlina.
  Herma i Homéra.
 • 00:40:01 Keltů i Etrusků.
 • 00:40:10 A někdo řekl:
 • 00:40:13 "A já nejsem dřevo,
  já jsem krev a tělo...
 • 00:40:22 ...já jsem krev a tělo."
 • 00:42:35 Až jednou kdosi otevře
  knihu života a knihu smrti,
 • 00:42:41 najde v ní jména všech stromů,
  které jsme zbůhdarma porazili.
 • 00:42:46 A s nimi jména všech
  vymřelých pralesních tvorů.
 • 00:42:56 A někdo řekne:
  "Tu knihu smrti spalte..."
 • 00:43:26 Pod samým tichem
  jakýsi jiný svět
 • 00:43:30 a pod tím světem
  jakési jiné ticho.
 • 00:43:50 Miliardy generací
  mikroorganismů
 • 00:43:54 žijí po tisíce let
  jak mýtický had Uroboros,
 • 00:43:59 který stravuje sám sebe.
  Světloživní a hniložijní.
 • 00:44:05 Pralesní bakterie, prvoci, plísně,
  lišejníky, mechy, houby.
 • 00:45:05 Zato motorem veškerého
  úsilí lidského rodu
 • 00:45:10 je snaha zanechat po sobě
  stopy co možná největší.
 • 00:45:28 Z pralesních tvorů však žádný
  nemá své webové stránky,
 • 00:45:33 ani imagemakery, není zapsán
  v knize Kdo je kdo,
 • 00:45:38 ba dokonce ani v Červené knize
  vymírajících druhů.
 • 00:45:43 A přesto v hierarchii světa
  hrají mnohem důležitější roli
 • 00:45:48 než naše
  nejskvělejší výrobky.
 • 00:46:27 Žádná z lidských civilizací
  dosud nedokázala žít
 • 00:46:31 v tak harmonické koexistenci
  jako třeba lišejník.
 • 00:47:28 Lidské bohatství
  roste jen proto,
 • 00:47:32 že přírodního bohatství
  stále ubývá.
 • 00:48:16 Cestu do ráje
  jsme ztratili.
 • 00:48:20 Ale proto ještě nemusíme
  dělat na zemi peklo.
 • 00:48:59 Na konci každé
  cesty bývá ticho.
 • 00:49:10 Koloběh sil v přírodě připomíná
  životní krédo alchymistů:
 • 00:49:18 "Pokud to, co hledáš,
  nenajdeš v sobě,
 • 00:49:21 nikdy to nenalezneš."
 • 00:49:27 Abys našel,
  musíš se spotřebovat
 • 00:49:30 v péči o tento svět.
 • 00:49:33 Ale my jen bereme
  a nedáváme.
 • 00:49:36 A protože pod tímto
  tlakem příroda oškliví,
 • 00:49:39 těšíme se raději
  z virtuální reality.
 • 00:49:47 Zbudou po nás
  jen skládky?
 • 00:49:50 Nebo snad ze země zamořené
  rtutí, kadmiem a olovem
 • 00:49:55 vyrostou nové pralesy?
 • 00:50:25 Můžou se z dioxinů
  a karcinogenů
 • 00:50:29 zrodit generace
  zdravých bakterií?
 • 00:50:47 Industriální zóny
  opuštěné sotva 10 let.
 • 00:50:51 Příroda se pomalu
  vrací na území nikoho.
 • 00:51:11 Beton, kov i sklo drolí
  čas vyzbrojený sírou.
 • 00:51:23 Naše žíravé ovzduší
  rozleptá i kámen.
 • 00:51:49 Každý živý systém,
 • 00:51:51 který se nedokáže sladit
  se svým prostředím,
 • 00:51:54 nakonec otráví sám sebe
  svými vlastními odpady.
 • 00:52:11 Je zbytečné
  stále dokola opakovat
 • 00:52:15 výčet všech
  vyhynulých druhů.
 • 00:52:18 A civilizací, které to
  nedokázaly, a proto zmizely.
 • 00:52:23 Třeba by stačilo
  zaposlouchat se
 • 00:52:27 do šera v pralese
  a dívat se,
 • 00:52:29 jak se pralesní rozpadání
  proměňuje v nový život.
 • 00:52:34 A chránit ho.
 • 00:52:37 Chránit ho, i když
  nenese okamžitý užitek.
 • 00:52:46 Bylo by snadné odejít
  do virtuální reality.
 • 00:52:50 Ale možná je lepší
  se rozhlédnout
 • 00:52:53 a přiznat si stav věcí.
 • 00:52:56 A pak udělat něco drobného
  pro přírodu a okolní svět.
 • 00:53:02 A udělat to dobře.
 • 00:53:13 Na konci každé cesty
  bývá dobré se ohlédnout.
 • 00:53:21 Prales vybízí k tichu
  a zastavení. Jako katedrály.
 • 00:53:26 Až zmizí místa,
  kde čistit duši,
 • 00:53:31 umělý svět nás
  pohltí nadobro.
 • 00:54:02 A Baukis řekla:
  "Sbohem..."
 • 00:54:07 ...a současně ústa jim
  pokryl větvovím strom.
 • 00:54:55 Skryté titulky: Jan Drda
  Česká televize, 2006

Související