iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
11. 9. 2008
17:30 na ČT1

1 2 3 4 5

73 hlasů
20925
zhlédnutí

Zahrada je hra

Japonský ostrov na české půdě

21 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Zahrada je hra

 • 00:00:19 Šinkanzen. Dobrý den.
 • 00:00:21 Představte si,
  co se mi podařilo zjistit.
 • 00:00:24 Že můj prapradědeček
  byl samuraj,
 • 00:00:27 práci s mečem bych měl ovládat.
 • 00:00:29 Ale kde trénovat?
  V tělocvičně to není ono.
 • 00:00:32 Už vím, chce to japonskou zahradu.
 • 00:00:38 Paní Monika je žena činu.
 • 00:00:40 Spolu s manželem si nechali postavit
  moderní dům přísných tvarů,
 • 00:00:43 dost velký pro život,
  ale s malým prostorem pro zahradu.
 • 00:00:50 Jak vyřešit plochu
  velkou jen 10x10 m?
 • 00:00:54 P. Monika oslovila nás
  a my zahradního architekta.
 • 00:00:58 Tentokrát ze zahraničí.
 • 00:00:59 Ne sice z Japonska,
  ale ze sousedního Polska.
 • 00:01:03 P. Kasia,
  kterou vám za chvíli představím,
 • 00:01:06 je odborník,
  který si tím problémem určitě poradí.
 • 00:01:14 Paní Moniko,
  procházíme kolem vašeho nového domu,
 • 00:01:17 je krásný, moderní,
  ale k sousedům je to velmi blízko.
 • 00:01:22 Jdeme po nevzhledném malém plácku,
  co s tím?
 • 00:01:27 Naše představa by byla zrealizovat
  tiché zákoutí,
 • 00:01:32 kde bychom s manželem trávili
  volné chvíle.
 • 00:01:35 Jelikož je to opravdu velmi malé
  i dle mého názoru,
 • 00:01:39 přemýšlela jsem o přizvání
  paní architektky,
 • 00:01:43 která by nám poradila,
  co s tím kouskem udělat,
 • 00:01:46 jak to zrealizovat,
  jinak bych chtěla upřesnit pár věcí,
 • 00:01:50 které zde budou,
  a které teď nejsou dodělány.
 • 00:01:54 Zde bude betonová zeď ve výšce 1,8 m.
  Bude dělit dům od domu sousedů.
 • 00:02:02 Na druhé straně bude plot ze dřeva,
  který bude dělit příjezd
 • 00:02:11 druhého majitele k domu,
  jinak tu bude terasa ze dřeva
 • 00:02:17 Byla bych ráda, kdybyste nám pomohla
  se zbytkem místa.
 • 00:02:26 Paní Kasio, je možné splnit
  představu paní Moniky?
 • 00:02:29 Možné to je,
  pro architekta je ten prostor výzvou.
 • 00:02:37 Zvláště tak malé území.
 • 00:02:40 Dovolila bych si navrhnout p. Monice,
  aby si tu nechala udělat
 • 00:02:43 japonskou zahradu.
 • 00:02:45 Tento typ zahrady by se hodil
  k takto navrženému domu.
 • 00:02:48 Chtěla byste tady japonskou zahradu?
 • 00:02:51 Vašemu návrhu bych se nebránila,
  nechala bych to na vás,
 • 00:02:57 jste odbornice na slovo vzatá,
  určitě nám vyberete něco vhodného.
 • 00:03:04 Japonci jsou zvyklí na miniaturizaci,
  menší věci, věřím,
 • 00:03:08 že to je tady možné.
 • 00:03:10 Všechno je možné.
 • 00:03:12 Japonci rádi miniaturizují hory,
  lesy, jezírka,
 • 00:03:15 na takto limitovaném terénu
  se to dá udělat.
 • 00:03:20 Nazývají to tsuboniva,
  vytvoření malé vnitřní zahrady
 • 00:03:24 mezi 2-3 domy.
 • 00:03:30 Paní Moniko, důležité je,
  kolik na to máte peněz.
 • 00:03:34 Nevím, kolik by byl váš návrh.
 • 00:03:44 Měla byste vědět,
  že v japonské zahradě
 • 00:03:47 je hodně kamenů,
 • 00:03:49 bambusů, což jsou dost drahé věci.
 • 00:03:51 Počítejte, že realizace vás vyjde
  na 300 tisíc korun.
 • 00:03:57 Moje představa
  by byla někde na polovině.
 • 00:03:59 Kdybyste to byla schopna zrealizovat,
  mohly bychom si plácnout.
 • 00:04:03 Je to možné za 150 tisíc?
 • 00:04:06 Je to možné, uděláme to,
  dáme méně kamenů,
 • 00:04:08 ale vytvoříme
  miniaturní japonskou zahradu.
 • 00:04:15 Paní Monice
  bychom mohli dát nějaký úkol,
 • 00:04:17 aby to neměla tak jednoduché.
 • 00:04:19 Mohla byste se naučit nějaké figury
  z karate nebo aikida,
 • 00:04:24 mohla byste se naučit stříhat
  japonský javor,
 • 00:04:26 ale tím vás nebudu trápit.
 • 00:04:28 Postačí, když zjistíte,
  jak se řekne japonsky Zahrada je hra.
 • 00:04:32 -Berete?
  -Doufám, že to zvládnu.
 • 00:04:35 Můžeme si plácnout?
 • 00:04:41 O japonském zahradním umění
  se dá hovořit od 6. století,
 • 00:04:45 kdy do země začal pronikat
  vliv vyspělé Číny a buddhismu.
 • 00:04:49 1. japonskou zahradu vytvořil
  v r. 612 paradoxně Korejec
 • 00:04:54 pro čínské vládce.
 • 00:04:56 Posypal drobnou kamennou drtí
  terénní nerovnosti,
 • 00:04:59 postavil čínský můstek
  a počátek těchto typů zahrad
 • 00:05:03 byl na světě.
 • 00:05:05 Během 7. a 8. století došlo k rozvoji
  budování zahrad v Japonsku.
 • 00:05:10 Nejprve se objevovaly u klášterů
  ve formě stinných koutů
 • 00:05:14 obehnaných zdí,
  aby v nich mniši
 • 00:05:17 mohli v klidu meditovat.
 • 00:05:20 My v našich podmínkách vytváříme
  jakési stylizace japonských zahrad.
 • 00:05:24 Teď se o to pokusíme i u p. Moniky.
 • 00:05:39 P. Heleno,
  vy jste realizátorkou projektu.
 • 00:05:42 Co se všechno udělalo a co vás čeká?
 • 00:05:45 1. Jsme museli pozemek odplevelit,
  protože od jara se tady nic nedělalo.
 • 00:05:52 Byla tady jen stavební firma,
  takže tráva ke kolenům.
 • 00:05:56 Museli jsme ji vytrhat,
  nyní děláme terénní úpravy,
 • 00:06:02 modulaci terénu
  a mezitím se chystá zídka.
 • 00:06:07 Co to je za zvláštní kámen?
 • 00:06:11 Je to žlutý pískovec dovezený
  z Polska,
 • 00:06:15 aby ladil k oknům a podhledům domů.
 • 00:06:20 Jak sami vidíte, zahrádka je malá,
  u ní musíme dát důraz na detaily.
 • 00:06:30 Skládání kamenných zídek
  má svá přísná pravidla.
 • 00:06:33 I v tomto případě
  provádí práci odborník.
 • 00:06:36 Kameny se musí upravit tak,
  aby na sebe navazovaly
 • 00:06:40 a zapadaly jeden do druhého.
 • 00:06:43 Větší zídky u japonských zahrad
  se obvykle spojují maltou či betonem,
 • 00:06:47 aby vydržely tlak zeminy
  určené k výsadbě.
 • 00:06:50 My ale ukládáme kámen
  tzv. na sucho.
 • 00:06:55 Kamenné zídky jsou mnohdy
  pravým uměleckým dílem.
 • 00:06:58 Totéž lze říci
  i o některých rostlinách.
 • 00:07:01 Odmala jsou tvarovány a sestříhávány
  do oku lahodících tvarů.
 • 00:07:08 Součástí zahrady v japonském stylu
  bude i plastika nebo mozaika.
 • 00:07:12 Co na ní bude, paní Jano?
 • 00:07:15 Bude to plastiková mozaika
  vytvořená z kamenů a samorostů.
 • 00:07:20 Tady máme návrh.
 • 00:07:25 Co symbolizuje?
 • 00:07:27 Symbolizuje rotaci života,
  slunce, vodu, přírodu.
 • 00:07:35 Jaký použijete materiál?
 • 00:07:37 Použiji přírodní kameny.
 • 00:07:41 Kam je umístíte?
 • 00:07:43 Umístím je na betonovou stěnu,
  která má sloužit
 • 00:07:47 jako dělící plot od sousedů.
 • 00:07:50 Betonová stěna
  je velice nevlídná, nepěkná.
 • 00:07:53 Bude to jako mozaika,
  je to tak?
 • 00:07:57 Není to klasická mozaika,
  v jakém pojetí ji známe,
 • 00:08:01 mozaika by byla jednolitá plocha,
  která bude mít jednotvárný kamínek,
 • 00:08:08 který je vyspárovaný plošně.
 • 00:08:12 Tato plastiková mozaika
  bude vytvořena z různorodých kamenů
 • 00:08:17 různých velikostí,
  takže bude tvořit plastiku na stěně.
 • 00:08:22 -Skoro až reliéf.
  -Ano.
 • 00:08:30 Jak má správná japonská zahrada
  vypadat,
 • 00:08:33 jsme se vyjeli podívat do ciziny.
 • 00:08:36 Sice ne do Japonska,
  ale do Polska.
 • 00:08:40 Jsme na návštěvě u paní Kasii
  v zahradnictví,
 • 00:08:42 přesněji řečeno v japonském koutku.
 • 00:08:45 Jaké se používají materiály?
 • 00:08:47 Především hodně kamene,
  tady není trávník,
 • 00:08:51 protože to je malý prostor.
 • 00:08:56 Je obehnán ze všech stran,
  celkově izolován od zbylého prostoru.
 • 00:09:03 Je tady zátiší.
 • 00:09:06 Jdeme teď přes štěrk
  stezkou z žulových kostek,
 • 00:09:13 míjíme buxusy a každá stezka
  vede k nějakému cíli.
 • 00:09:21 Tady např. k napajedlu pro ptáky.
 • 00:09:26 Ptáci také musí mít něco
  v japonské zahradě.
 • 00:09:30 Jdeme přes můstek v červené barvě,
  protože to je typické
 • 00:09:33 pro japonské zahrady.
 • 00:09:35 Typické červené akcenty.
 • 00:09:39 Objevuje se kontrast.
 • 00:09:41 Zasadili jsme tady žlutý javor
  u červeného mostu,
 • 00:09:44 aby kontrast vynikl.
 • 00:09:46 Japonská zahrada, to je i voda,
  můžeme tady vidět tzv. shi-shi
 • 00:09:51 odoshi,
 • 00:09:53 strašáka na jeleny,
 • 00:09:56 Voda naráží do bambusu
  a tento zvuk plaší v Japonsku jeleny.
 • 00:09:59 U nás jeleni nejsou.
 • 00:10:01 Nevadí, vypadá to pěkně,
  je to bambus.
 • 00:10:05 Ten je pro japonskou zahradu
  důležitý.
 • 00:10:08 Ano, je nepostradatelným elementem
  v japonské zahradě.
 • 00:10:11 Tady vidíte bambusovou bránu,
  shi shi odoshi,
 • 00:10:14 i na stěnách
  se vyskytují bambusy.
 • 00:10:18 Proč myslíte,
  že si my jako Evropané
 • 00:10:21 rádi budujeme japonské koutky?
 • 00:10:25 Chtěli bychom něco jiného.
 • 00:10:29 Chceme mít trochu daleké
  východní kultury
 • 00:10:32 a přenášíme si ji stylizovaně
  třeba jako japonskou zahradu.
 • 00:10:37 Zde máte př. jedné takové zahrady.
 • 00:10:40 Člověk se chce zastavit na své pouti,
  chvilku meditovat,
 • 00:10:44 přijít na jiné myšlenky.
 • 00:10:47 Je to prostě malá zahrada,
  která slouží k meditaci, zklidnění,
 • 00:10:51 má hodně míst k sezení.
 • 00:10:56 Zrovna tady máme
  3 malé kamenné lavičky,
 • 00:10:58 abychom si tady mohli odpočinout.
 • 00:11:01 Jsou postaveny
  na různé světové strany.
 • 00:11:05 Filozofií zahrady
  je především meditace.
 • 00:11:08 Pro mě to je velká inspirace,
  jdu meditovat.
 • 00:11:11 Děkuji.
 • 00:11:24 Já jsem pochopil!
  Všechno jsem pochopil.
 • 00:11:40 P. Heleno, pojďme se podívat,
  co už je vysázeno
 • 00:11:42 a co na výsadbu teprve čeká.
 • 00:11:44 Udělali jsme zídku, modulaci terénu,
  vysázeli tvarované rostliny,
 • 00:11:50 které do japonské zahrady patří.
 • 00:11:53 Tohle je stříhaná túje, cypřišek,
  poléhavý jalovec zlatý.
 • 00:12:00 To má moc pěkný tvar.
 • 00:12:05 To je buxus,
  který je stříhaný do spirály.
 • 00:12:08 Tady replika bambusového plotu.
 • 00:12:16 -
  -To je opět túje.
 • 00:12:20 -Ale má netypický tvar.
 • 00:12:22 Odmalička se vystříhávaly větvičky
  a zahlazovaly.
 • 00:12:27 Odmalička se vědělo,
  co z toho stromku bude.
 • 00:12:32 Do jaké půdy se vysazuje?
 • 00:12:35 Do běžné ornice.
 • 00:12:37 Tady jsou trvalky, zakrslé keře,
  které kvetou 2x do roka,
 • 00:12:44 tady převislou roubovanou borovici,
  která bude viset přes zídku.
 • 00:12:50 Vzadu jsou traviny
  a sloupovitý jilm zlatý.
 • 00:12:53 Co ještě budete vysazovat?
 • 00:12:56 Zakrslé dřeviny, trvalky,
  pak vše doladíme a vysejeme trávu.
 • 00:13:02 Až to bude hotovo,
  pozveme Japonce.
 • 00:13:06 Což o to,
  Japonec se k nám dostane jednoduše,
 • 00:13:09 ale co rostliny?
 • 00:13:11 Nedalo mi to, a tak jsem se zeptal
  paní Kasii.
 • 00:13:13 Proč se do japonské zahrady
  rostliny nevozí přímo z Japonska?
 • 00:13:17 Pro nás je obtížné
  vybudovat přesnou japonskou zahradu,
 • 00:13:21 protože bude problém s rostlinami.
 • 00:13:24 Nemůžeme je jen tak přenést
  z toho klimatu sem.
 • 00:13:27 Můžeme využít naše rostliny
  nebo ze západní Evropy.
 • 00:13:32 Vedle strašáku vidíte hosty,
  typické pro japonské zahrady,
 • 00:13:37 tavolník, pěkně upravená borovice,
  to je typické.
 • 00:13:46 V zahradě nemůže chybět višeň,
  protože to je symbol Japonska.
 • 00:13:55 Máme tady několik višní,
  buxusy upravené jako kostky,
 • 00:14:00 hodně borovic,
  musí tady i něco kvést,
 • 00:14:03 proto se tu objevují irisy,
  které již vykvetly.
 • 00:14:06 I ginko biloba,
  čili jinan dvoulaločný.
 • 00:14:09 Tady je jeden deštníkovitý,
  dále je upravený do koule
 • 00:14:12 a samozřejmě javory.
 • 00:14:15 Hodně druhů javorů.
 • 00:14:29 Práce na mozaikové plastice
  právě probíhají,
 • 00:14:34 Paní Jano, co to je za materiál?
 • 00:14:36 Jsou to přírodní kameny,
  které jsem získala v ČR,
 • 00:14:42 ale nepocházejí původem odsud,
  jsou přivezeny ze zahraničí.
 • 00:14:47 Zemi původu neznám,
  je mi to líto,
 • 00:14:50 ale vybírala jsem je citem.
 • 00:14:55 Hodily se mi pro zpracování
  výtvarné myšlenky.
 • 00:14:58 Ano. Na čem jsou upevněny?
 • 00:15:02 Jsou upevněny na stavební perlince,
  která slouží pro natahování na zdivo.
 • 00:15:08 Hodila se mi pro nalepení kamenů,
  abych je mohla předem připravit
 • 00:15:13 v ateliéru, poskládat,
  nastříhat podle motivu na segmenty,
 • 00:15:18 abych je mohla nalepit na plochu.
 • 00:15:24 Čím jste je lepila?
  Nějakým speciálním lepidlem?
 • 00:15:27 Speciální lepidlo, tekuté hřebíky.
 • 00:15:32 Nehledejme v tom nějakou vědu.
 • 00:15:34 Jde o to, aby držely.
 • 00:15:36 Na stěně drží čím?
  Také tekutými hřebíky?
 • 00:15:39 Ne, to je speciální
  flexibilní lepidlo na beton.
 • 00:15:42 Máte tady štukatéra,
  co tady provádí?
 • 00:15:45 Po nalepení a připevnění kamenů
  otírá zbytky flexibilního lepidla,
 • 00:15:53 aby se zahladily a mezi kameny
  se mohla nanést spárovací hmota.
 • 00:15:59 Pak přijde omítka, fasádní barva,
  aby byla práce začištěná
 • 00:16:05 a působila čistě.
 • 00:16:08 Budete používat jen kameny
  nebo i jiné materiály?
 • 00:16:11 Můj záměr byl použít kameny,
  ale pak přišla myšlenka,
 • 00:16:14 že příroda nabízí víc možností.
 • 00:16:18 Proč nepoužít kousek dřeva?
 • 00:16:20 Třeba samorost,
  který příroda také nabízí.
 • 00:16:23 Mně se líbil, hodí se sem,
  protože mozaiková plastika
 • 00:16:30 nebude jen kamenem, betonem.
 • 00:16:34 Dáme do ní trochu života
  a přírody.
 • 00:16:39 Nebude mu vadit třeba déšť?
 • 00:16:41 Ne, protože samorosty jsou
  impregnovány speciálními prostředky
 • 00:16:48 proti povětrnostním vlivům.
 • 00:16:52 Práce se pomalu chýlí ke konci.
 • 00:16:55 Doufám, že ze samotného výsledku
  bude mít p. Monika radost.
 • 00:16:58 Určitě ji potěší i rozpočet.
 • 00:17:00 Z původně plánovaných 150 tisíc
  se smrsknul na 114 tisíc korun.
 • 00:17:07 Ještě dodělat bambusový plot
  a je hotovo.
 • 00:17:17 Dílo je hotovo, kámen usazen,
  stromečky zasazeny.
 • 00:17:21 Leckteré Japoncovo oko
  by jistě zaslzelo.
 • 00:17:24 Dámy, pojďte zhodnotit svou práci.
 • 00:17:27 Paní Kasiu, jak se vám líbí
  mozaiková plastika,
 • 00:17:31 kterou vytvořila paní Jana?
 • 00:17:33 Moc se mi to líbí.
 • 00:17:35 Kdybych nevěděla,
  že je blízko japonská zahrada,
 • 00:17:39 při pohledu na mozaiku bych řekla,
  že to je umělecké dílo
 • 00:17:44 s japonskými motivy.
 • 00:17:46 Hodně druhů kamenů, dřevo,
  to je přece příroda.
 • 00:17:52 Vidím květ, ale co to znamená,
  musí říct člověk, který to vytvořil.
 • 00:17:59 Moc se mi to líbí.
 • 00:18:01 Co celá zahrada?
  Je podle vašich představ?
 • 00:18:04 Zahrada je moc pěkná, jen ne tak,
  jak jsem ji úplně naplánovala.
 • 00:18:10 Ale nevadí, nic se nestalo.
  Všechno dobře dopadlo.
 • 00:18:13 Podle japonských tradic
  je tu hodně kamenů,
 • 00:18:16 tak to mělo být a tak to je.
 • 00:18:18 Dobře, paní Jano,
  jak se vám líbí zahrada?
 • 00:18:20 Jak na vás působí?
 • 00:18:23 Realizace zahrady se mi velice líbí,
  je moc pěkná,
 • 00:18:25 líbí se mi
  kombinace pískovcových kamenů
 • 00:18:28 se zdejší zelení
  na tak minimálním prostoru.
 • 00:18:30 Pěkné.
 • 00:18:32 Vy jste, paní Helenko,
  realizátorkou celého projektu.
 • 00:18:36 Jak jste spokojená s prací?
  Šlo vše podle vašich představ?
 • 00:18:39 Podle představ nám šlo vše,
  horší to bylo s firmou,
 • 00:18:42 která neudělala dřevěnou podlahu,
  nedodělala dřevěný plot.
 • 00:18:47 Ale jeden plot jsem viděl
  a moc se mi líbil.
 • 00:18:51 Je to tento bambusový.
 • 00:18:53 Je součástí koncepce japonské zahrady
  .
 • 00:18:57 Jednoduchá konstrukce,
  která rozbíjí pohled
 • 00:19:01 na sousedovu zeď.
 • 00:19:04 Měli bychom prozradit,
  jak dlouho trvala realizace.
 • 00:19:07 Jak dlouho myslíte, Jirko?
 • 00:19:09 Byl jsem tady, takže to vím.
  4 dny, což je úctyhodné.
 • 00:19:11 Děkujeme.
 • 00:19:12 My jsme spokojeni,
  nám se to líbí,
 • 00:19:15 ale důležité je,
  jak se to bude líbit majitelce,
 • 00:19:17 paní Monice.
 • 00:19:23 Prosím, paní Moniko,
  jste na své zahradě,
 • 00:19:27 která se změnila k nepoznání.
 • 00:19:29 Jak se vám to líbí?
 • 00:19:30 Je to hezké, opravdu změna.
 • 00:19:32 Myslím si, že když tu bude trávník
  kolem zasazených stromků,
 • 00:19:37 bude to moc hezké zákoutí
  k trávení volných chvilek,
 • 00:19:41 jak jsem si přála.
 • 00:19:43 Vysazený je,
  za měsíc by se měl zazelenat.
 • 00:19:45 Co se vám líbí nejvíc?
 • 00:19:48 Nejvíc se mi líbí zastřižené stromky,
  jsou moc hezké.
 • 00:19:51 Jinak i kaskádovitě položené kameny.
  Líbí se mi to jako celek.
 • 00:19:59 Jedno zapadá do druhého,
  je to hezky odvedená práce.
 • 00:20:04 Co říkáte na mozaiku?
 • 00:20:07 Ta je velmi zvláštní, moc hezká.
  Chtěla jsem, aby se ráz plotu změnil
 • 00:20:13 Je to opravdu hezké.
 • 00:20:16 Vy jste, paní Moniko,
  měla úkol.
 • 00:20:19 Měla jste zjistit,
  jak se řekne japonsky Zahrada je hra.
 • 00:20:21 Víte to?
 • 00:20:22 Ano, vím, zjistila jsem to.
  Niva d asabu.
 • 00:20:26 Doufám,
  že se vám dnešní realizace líbila.
 • 00:20:30 Budu se s vámi těšit
  při dalším vysílání.
 • 00:20:33 Niva d asabu.
  Sayonara.
 • 00:20:42 Milí zahradníci a japonologové,
  máme tady obvyklou kvízovou otázku.
 • 00:20:46 Správnou odpověď pošlete na:
 • 00:21:07 Nebo e-mailem:
 • 00:21:19 Pac a pusu, sayonara.
 • 00:21:29 Skryté titulky: Milada Gajdová,
  Česká televize Ostrava, 2008

Související