iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 1. 2006
19:00 na ČT2

1 2 3 4 5

18 hlasů
19773
zhlédnutí

Samoty Zikmunda Reacha

Staré fotografie smíchovských a košířských pražských dvorců vyprávějí mlčenlivé příběhy

53 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Samoty Zikmunda Reacha

 • 00:00:34 Až tady nebude tento svět,
  zůstanou aspoň fotografie.
 • 00:00:41 Mlčenlivé otisky své doby.
 • 00:00:55 Kdyby v antice či gotice
  znali fotografie,
 • 00:00:58 jakou hodnotu by asi dnes měly?
  Vždyť i z fotografií sotva
 • 00:01:02 sto let starých se na nás dívá
  dnes už těžko pochopitelný svět.
 • 00:01:07 Svět, který ve svých albech
  zachytil Zikmund Reach.
 • 00:01:11 Ono to bylo totiž tak,
  že pan Zikmund Reach,
 • 00:01:15 který se narodil roku 1859,
 • 00:01:18 pracoval celý
  svůj produktivní život
 • 00:01:22 u knihkupce Aloise Hynka v Praze.
  Byl to vlastně povoláním knihkupec.
 • 00:01:27 Ale v roce 1910 se rozhodl,
  že bude taky vydávat knihy.
 • 00:01:33 A protože to byl veliký nadšenec,
  milovník staré Prahy
 • 00:01:37 a člověk, který viděl
  tu starou Prahu zanikat,
 • 00:01:40 vlastně všechny ty demolice,
  tu pražskou asanaci a podobně
 • 00:01:45 v době, kdy byl mladý člověk
  a nadchl se pro historické památky,
 • 00:01:49 tak on začal sbírat i fotografie
  starých zanikajících budov
 • 00:01:57 a jejich detailů.
  A pravděpodobně i sám fotografoval.
 • 00:02:01 A protože vydávání knih bylo zřejmě
  velice drahé a nákladné,
 • 00:02:06 tak si vymyslel takový způsob,
 • 00:02:10 že fotografickou cestou
  ze skleněných negativů
 • 00:02:15 dělal kontakty, a ty potom
  řadil do různých souborů,
 • 00:02:21 například Pražské portály,
  Pražské kašny a podobně.
 • 00:02:28 A právě touto fotografickou cestou
  je znova zvětšoval a vydával
 • 00:02:35 podle potřeby,
  jak byla poptávka, jak byl zájem.
 • 00:02:40 A v roce 1919 si zřídil krámek,
 • 00:02:44 čili měl k tomu
  i knihkupeckou koncesi.
 • 00:02:48 Ten jeho krámek byl takový
  malý antikvariát ve Skořepce.
 • 00:02:54 Ten dům dodnes existuje.
 • 00:02:57 Tam měl takové království,
 • 00:03:01 na které pamětníci dokonce ještě
  před nedávnou dobou vzpomínali,
 • 00:03:06 kteří zažili tento krámek,
  kde byly rozvěšené tyhle fotografie
 • 00:03:12 a každý, kdo měl zájem
  o starou Prahu si mohl vybrat
 • 00:03:16 jednotlivý snímek nebo celý soubor.
 • 00:03:38 To album vypadá takto
  a to je taková adjustace,
 • 00:03:42 která byla, když si kupoval
  zájemce celý soubor.
 • 00:03:47 Jinak on samozřejmě prodával
  ty fotografie i jednotlivě.
 • 00:03:51 Čili tady jsou jakoby svázané
  a ručně popsané.
 • 00:03:55 A nejenom že jednotlivé fotografie
  jsou ručně popsané,
 • 00:03:59 ale ještě k tomu
  u toho souboru byl přiložen seznam
 • 00:04:05 zase ručně psaný
  s razítkem Zikmunda Reacha.
 • 00:04:10 Tady je dokonce
  obchod učebními pomůckami.
 • 00:04:14 Já si myslím, že zaměstnával
  třeba nějaké studenty,
 • 00:04:18 kteří mu to přepisovali,
  ale říká se,
 • 00:04:21 nebo někteří znalci a pamětníci
  poznají Reachův rukopis,
 • 00:04:25 čili mnohé ty fotografie
  skutečně popisoval sám.
 • 00:04:29 K tomuhle albu byla i mapka,
 • 00:04:33 aby se zájemce
  zorientoval v terénu.
 • 00:04:36 To album má poměrně
  nízké inventární číslo,
 • 00:04:41 to znamená, že je zde už z doby
  vlastně první republiky.
 • 00:04:47 Čili je to možná jedno z těch alb,
 • 00:04:49 které muzeum přímo koupilo
  od Zikmunda Reacha.
 • 00:05:20 Já jsem možná poslední pamětník,
  který tady ještě bydlí.
 • 00:05:27 De facto jsem se tady narodil.
 • 00:05:29 Jestli budete chtít,
  tak se pojďte podívat.
 • 00:05:33 Já vám ukážu, jak to tady
  vypadalo, když jsem byl malej.
 • 00:05:42 Tady v tomto místě stál baráček,
  který už tady není.
 • 00:05:49 A byla to taková zajímavá věc,
 • 00:05:51 že tam bydlela
  taková pomatená paní.
 • 00:05:54 Jmenovala se Votická,
  rozená Čánská.
 • 00:05:59 Umřelo jí malý dítě
  a pobláznila se.
 • 00:06:03 My jako děti máme na to vzpomínky,
 • 00:06:06 že když jsme si tady hráli,
  tak ona nás honila.
 • 00:06:10 A říkali jsme jí Baba Čiči,
 • 00:06:13 protože každý den ráno si vzala
  takových 7 - 8 koček do nůše,
 • 00:06:19 šla kousíček támhle nahoru,
  jak je statek,
 • 00:06:23 Skalka se to tam jmenuje,
  tam vždycky rozbalila ty kočky
 • 00:06:28 a vydržela tam celý den.
  Povídala si sama pro sebe.
 • 00:06:31 A když se vracela zpátky, tak děti
  a mládež jsme ji obklopovali,
 • 00:06:37 posmívali jsme se jí
  a křičeli jsme na ni:
 • 00:06:41 Baba Čiči jde! Baba Čiči jde!
 • 00:06:43 Měla velký nůž. S tím vyběhla
  a utíkali jsme přes celý Buďánka
 • 00:06:47 a zase zpátky.
  Ona tyhle útoky na nás dělala,
 • 00:06:51 ale nikomu nic neudělala.
 • 00:06:55 Tady podle tý fotografie
  dole, přímo pod ním
 • 00:06:59 v tomto baráčku bydlela
  nějaká rodina Trávníčkových,
 • 00:07:05 která byla jako manžel s manželkou,
  byli bezdětní a byli to prima lidi.
 • 00:07:12 Pán opravoval šaty celým Košířům.
  Každej k němu chodil.
 • 00:07:16 A de facto byl furt soukromník.
  Já si pamatuju, že furt šil doma.
 • 00:07:20 Takže jako...
  V létě tady měl malý dvoreček,
 • 00:07:25 tam měl vanu litinovou
  a vždycky se naložil do tý vody
 • 00:07:30 a vydržel tam půl dne
  ležet v tý vaně na sluníčku.
 • 00:07:43 Já už to tady nepoznávám.
  To je jako džungle.
 • 00:07:48 Tady byla cesta. Po ní se chodilo
  z týhletý části Buďánek tam
 • 00:07:54 a byly tam takový schody,
  jako máte třeba na Starým Městě.
 • 00:07:58 Tady je to úžasný!
 • 00:08:04 Tak na tomto místě stál domeček,
  a to byl takovej dvojdomek.
 • 00:08:09 Z jedný strany to měl pan Havlík,
  z druhý strany rodina Hýblerovic.
 • 00:08:16 Ten Josef Hýbler,
  to byl válečnej veterán.
 • 00:08:22 Bojoval u RAF
  ve 113.peruti jako pilot.
 • 00:08:27 Po válce a návratu byl zavřenej
  a odseděl si hodně let.
 • 00:08:34 V 60.letech, když byla ta první
  rehabilitace válečných veteránů,
 • 00:08:39 co byli zavření,
  tak první, co udělal z vězení,
 • 00:08:44 byla cesta k nám.
 • 00:09:43 To album je, já bych tak počítala,
  z roku 1920,
 • 00:09:49 protože to fotil otec mého muže.
 • 00:09:56 A do roku 1918 byl na vojně,
  tak to muselo bejt potom.
 • 00:09:58 Na dvoře původně byly stromy.
 • 00:10:01 Já když jsem sem přišla,
  tak tam nebylo nic,
 • 00:10:05 ale můj syn prohlásil,
  že tam ty stromy obnoví,
 • 00:10:08 takže tam znova zasadil dvě lípy.
 • 00:10:11 Sázel je asi třikrát, než se mu
  podařilo, aby se uchytily.
 • 00:10:16 Ale teď už se uchytily
  a už rostou. Už jsou pěkný.
 • 00:10:20 Tady jsou místní kluci
  a psí bouda.
 • 00:10:26 Tři psi.
  Ne, to jsou dva psi a koza.
 • 00:10:30 Ty vrata jsou tam pořád.
 • 00:10:32 A tohle je cesta ke Glorietu.
  To byla alej třešní a hrušek,
 • 00:10:41 ale z těch tam jsou jen zbytky
  ubohý a nic to nerodí.
 • 00:10:54 A tady jsou sekáči.
 • 00:10:57 Sekají obilí pod stodolou
  dole na tom poli.
 • 00:11:01 To je pole
  od stodoly dolů k Jinonický.
 • 00:11:06 A tady zase ženský
  kopěji zřejmě seno.
 • 00:11:11 A to bude nahoře pod Vidoulí.
 • 00:11:15 Kolem trati.
  A ona ta trať je tu taky vidět.
 • 00:11:18 Ano, to je ta Buštěhradská dráha.
 • 00:11:21 To je trať, která vede
  ze Smíchova na Hostivici.
 • 00:11:38 Cibulka vznikla
  někdy ve 14.století.
 • 00:11:41 Tehdy se zde, podobně jako kolem
  celé Prahy rozkládaly vinice.
 • 00:11:45 Po jednom z majitelů v 16.století
 • 00:11:48 se tento dvorech
  nazýval Cibulkovský.
 • 00:11:54 Na konci 18.století
  se zde střídalo mnoho majitelů,
 • 00:11:57 ale počátkem 19.století v roce 1817
  ji zakoupil Leopold hrabě Thun
 • 00:12:03 z Hohensteinu,
  poslední pasovský biskup.
 • 00:12:07 Jak usedlost v té době vypadala,
  jak vypadala kolem roku 1820,
 • 00:12:12 víme z mnoha pražských grafik.
 • 00:12:42 Ještě před 150 lety byl Smíchov
  zemědělskou venkovskou krajinou.
 • 00:12:48 Po stráních byste našli rozesazené
  jednotlivé usedlosti
 • 00:12:52 převážně viniční,
  ale nejenom viniční.
 • 00:12:55 Myslím si, že ta původní krajina
  s usedlostmi
 • 00:12:58 je pořád i v dnešním Smíchově
  rozpoznatelná
 • 00:13:02 a dává mu charakter,
 • 00:13:04 který asi v jiných částech Prahy
  už nenajdete.
 • 00:13:08 Ty výstavba se potom
  na Smíchově vyvíjela tak,
 • 00:13:12 že převažují hodně
  v těch stráních viladomy.
 • 00:13:15 Mají mezi sebou volný prostor,
  uliční síť je nepravidelná,
 • 00:13:18 v některých místech sleduje
  dokonce ty původní polní cesty.
 • 00:13:23 Tohle jsem tady vždycky cítil a
  hrozně se mi to na Smíchově líbilo.
 • 00:13:28 Když jdete odspoda od Vltavy,
  tak tam je pravidelná,
 • 00:13:31 pravoúhlá bloková zástavba,
 • 00:13:34 která má něco společného třeba
  s Karlínem nebo s Vinohrady.
 • 00:13:38 Ale jak začnete stoupat nahoru,
  tak se to mění.
 • 00:13:41 Mění se měřítko,
  přibývá zeleň a rozpoznáte,
 • 00:13:45 kde asi mohly být
  ty původní usedlosti.
 • 00:13:49 Třeba tady na kopci Cihlářka.
 • 00:13:51 Díky tomu, že stála uprostřed vinic
  na vršku kopce,
 • 00:13:55 tak má trochu neobvyklou polohu
 • 00:13:57 uprostřed těch ostatních viladomů
  tady kolem.
 • 00:14:00 Ty vznikly až po parcelaci
  původních zemědělských pozemků.
 • 00:14:05 A samotná Cihlářka zůstala odsunutá
  od uliční čáry víc dovnitř
 • 00:14:11 a je uprostřed ostrůvku
  těch sousedních vil.
 • 00:14:15 Taky ta zahrada,
  která je před domem,
 • 00:14:18 je takovou poslední připomínkou
  těch původních vinic.
 • 00:14:23 Majitel tam dokonce
  symbolicky obnovil
 • 00:14:27 pěstování révy v jedné řádce.
 • 00:14:33 Plány jsou z roku 1923.
  Podepsali je bratři Kavalírové.
 • 00:14:38 Z té doby pochází
  i nový železný plot.
 • 00:14:43 Dole na hranici pozemku
  najdete název Mimosa.
 • 00:14:47 Tak se tehdy Cihlářka jmenovala.
 • 00:14:51 Tady vidíte nejcennější část
  usedlosti Cihlářka.
 • 00:14:56 Trámový strop ze začátku
  18.století.
 • 00:15:00 Dokonce s původní výmalbou
  na dřevěném záklopu
 • 00:15:04 mezi těmi nosnými trámy.
 • 00:15:08 Zachovalo se to mimo jiné i díky
  rekonstrukci ve 20.letech,
 • 00:15:13 která měla smysl
  pro tu původní výzdobu
 • 00:15:18 a rozvinula ji v dekoru
  na výmalbě stěn
 • 00:15:23 tady v této hlavní místnosti
  a vedle na schodišti.
 • 00:15:29 Ve 20.letech se v architektuře
  a ve výtvarném umění
 • 00:15:34 projevil zájem o lidové motivy.
 • 00:15:39 Tady to, myslím,
  souzní s tím původním stropem.
 • 00:15:44 Navíc se to potkalo se závěrem
  geometrizující secese
 • 00:15:48 nebo trošku i vlivem art decco.
 • 00:15:51 A výsledkem jsou třeba
  i ta dřevěná svítidla,
 • 00:15:55 která vidíte po obvodu místnosti.
 • 00:16:31 Jedná se o historickou budovu,
  která je památkově chráněna.
 • 00:16:36 Jak vidíte, jedná se o hlavní
  patrovou obytnou budovu
 • 00:16:41 s hranolovou věžičkou
  a původně hospodářské stavení,
 • 00:16:47 které je uzavřeno
  do nepravidelného čtyřúhelníku.
 • 00:16:52 Vůbec Horní Palata je místo,
  která je jako stvořené
 • 00:16:59 pro psychoterapii a pro tu práci,
  kterou tady děláme.
 • 00:17:02 Skupinová psychoterapie
  probíhá tak,
 • 00:17:05 že se sedí většinou takto v kroužku
  a povídá se o důležitých věcech.
 • 00:17:11 Na zemi leží koláž, a to je
  z neverbální terapie příklad,
 • 00:17:16 kdy pacient se vyjadřuje
  jiným způsobem než slovy.
 • 00:17:24 Vyjadřuje to, co cítí,
  jak mu právě je.
 • 00:17:28 Později se užije i dost legrace
 • 00:17:31 při komentování toho,
  co se stvořilo.
 • 00:17:34 Víceméně naše terapie
  taky spočívá na tom, že se...
 • 00:17:39 Prosím, pojďte vzít místo!
 • 00:17:41 Že se v podstatě simuluje
  vztah mezi lidmi.
 • 00:17:45 Sejdou se tady lidé
  různého věku a různého vzdělání
 • 00:17:50 a navazují nové vztahy, takže
  to je vlastně takový malý svět,
 • 00:17:56 kde je dobře pozorovatelné,
 • 00:17:59 jak vztahy a starosti
  mezi lidmi vznikají
 • 00:18:02 a můžeme se na to snadno zaměřit.
 • 00:18:04 Kdo se u nás léčí? Jaké diagnózy?
 • 00:18:07 Jsou to hlavně lidi, kteří mají
  různé úzkosti, strachy, deprese,
 • 00:18:13 specifické fobie -
  strach z pavouků, z výšek,
 • 00:18:17 který člověku brání
  přiměřeně spokojeně žít.
 • 00:18:26 Postupem doby zjišťuju,
  že je to takový ostrůvek klidu,
 • 00:18:30 ostrůvek svobody,
  ostrůvek i naděje pro lidi.
 • 00:18:35 A když řeknu, že svým způsobem je
  Horní Palata pro mě druhým domovem,
 • 00:18:44 tak nebudu vůbec přehánět.
 • 00:18:49 Stalo se, že jsem třeba po dlouhém
  dni na Horní Palatě přespal.
 • 00:18:54 A to si teprve člověk uvědomí
  po tom celodenním ruchu,
 • 00:18:58 kdy přes den je Palata
  plná lidí a personálu,
 • 00:19:02 kdy najednou je dům opuštěn,
  že je to vlastně staré stavení,
 • 00:19:06 které má ducha, které dýchá.
 • 00:19:09 Slyšíte, jak vržou dřevěné stropy,
  jak vydávají zvuky.
 • 00:19:14 Slyšíte...
  ZVONÍ MOBIL
 • 00:19:19 -Mobilní telefon.
  -Tak. Mobilní telefon. Promiňte.
 • 00:20:09 Buďte vítáni. Pojďte dál.
 • 00:20:17 Byla to zapomenutá věc,
  zapomenutý dům, zapomenuté místo.
 • 00:20:22 Všude okolo byly hromady stromů,
  takové temné zákoutí.
 • 00:20:29 Když jsme se to pokoušeli oživovat,
  tak každý z těch obyvatel,
 • 00:20:33 který tuto usedlost používal,
  svým způsobem se setkal se smrtí.
 • 00:20:40 Ať svého blízkého,
  nebo ta smrt mu byla někde blízká.
 • 00:20:45 Bylo to pro nás takový,
  nevím, jak to říct,
 • 00:20:52 jestli daň něčemu...
 • 00:20:56 Ani nemůžeme říkat,
  že za to může to místo,
 • 00:21:00 ale prostě se to tady tak dělo,
  stalo se to.
 • 00:21:04 Mně osobně, když budeme mluvit
  jenom o mně samém,
 • 00:21:07 když sem za mnou jela dcera,
  tak skončila pod autem
 • 00:21:14 a do večera jsem odsud volal,
 • 00:21:17 protože jsem tady
  nějaké úpravy ještě dodělával,
 • 00:21:21 ale měl jsem být někde jinde,
  byl jsem tady.
 • 00:21:24 A než jsem se nadál,
  tak bylo po ní.
 • 00:21:27 Takže jenom taková věc, kterou
  člověk za sebou stále nese.
 • 00:21:35 Stále to rozdýchává,
  stále se to snaží nějak rozsvítit,
 • 00:21:39 dát tomu nějakým způsobem význam,
 • 00:21:42 ale může být, že to je tak silně
  emočně zatížený pro mě místo,
 • 00:21:48 že ještě nevím sám,
  jak vlastně ta energie tady proudí.
 • 00:22:04 Na Klamovku mě přivedl sen.
 • 00:22:07 Ve starém ateliéru, který
  byl ve Vršovicích v suterénu,
 • 00:22:11 jsem jednou hodně utrápeně
  ležel v podvečer na posteli,
 • 00:22:16 ráno jsem se vzbudil a věděl jsem,
  že se všechno musí změnit.
 • 00:22:21 Měl jsem v noci nádherný sen o tom,
  že nejsem v suterénu, ale v parku,
 • 00:22:25 mám zahradní altán, můžu běhat ven,
  žít tam na vzduchu,
 • 00:22:31 sekat, jak se mi zachce,
  nikoho nebudím, nikoho netrápím,
 • 00:22:35 nikdo mi nenadává.
  Asi za čtvrt roku po tomhle snu
 • 00:22:38 mi zavolal jeden kolega
  známý architekt,
 • 00:22:43 který říkal: Je tady taková
  možnost, někdo pouští ateliér,
 • 00:22:48 pojď se na to podívat,
  třeba by tě to zaujalo.
 • 00:22:52 Já jsem tehdy neváhal,
  přijel jsem tady na Klamovku,
 • 00:22:56 do Košíř, hledal jsem to tady
  v takových zarostlých končinách.
 • 00:23:01 A najednou jsem prošel houštím
  a stál jsem před touhle
 • 00:23:05 bizarní stavbičkou,
  hodně už se rozpadávající.
 • 00:23:08 A vrostl jsem do země a měl jsem
  pocit, že jsem zase u toho snu.
 • 00:23:13 Sice takovýho hodně použitýho
  a zdevastovanýho,
 • 00:23:18 ale jako že se ten sen nabízí.
 • 00:23:21 Takže to byl takový úvodní sen,
  který mě sem vlastně přivedl.
 • 00:23:25 Jinak tento prostor sám o sobě
  v tý kopuli tam,
 • 00:23:28 ta oválná proporce
  ještě zaklenutá nahoru
 • 00:23:33 a ještě dokola sama o sobě dává
  jakoby cirkulovat něčemu,
 • 00:23:39 nevím, co to je, ale nádherně
  se tady třeba medituje.
 • 00:23:44 Řekl bych, že je to prostor
  bezčasí tady.
 • 00:23:50 Já tomu říkám Klamovka,
  že tady je množství toho klamu.
 • 00:23:56 I když se tady dělá ten kumšt,
  tak to je taky trochu klam art.
 • 00:24:01 Prostě klamavé umění.
  Tak nějak jinak, no.
 • 00:25:09 Často procházíme
  kolem posledních stop starého světa
 • 00:25:13 a možná si jich ani nevšimneme.
 • 00:25:35 Klimentka.
  Tudy vedla původní stará stezka,
 • 00:25:40 která se později
  proměnila v moderní tepnu.
 • 00:26:21 Do jeskyně jsme lezli
  jako malý děti,
 • 00:26:25 poněvadž jsme tady měli
  ty jeskyně blízko.
 • 00:26:28 Bydleli jsme tady v baráku,
  tak jsme tam lezli se podívat,
 • 00:26:32 co je tam novýho.
  Jelikož jeskyně byly dost pobořený,
 • 00:26:35 tak jsme se nedostali dál,
 • 00:26:38 ovšem vedly zřejmě
  až pod kopec Brabenčák.
 • 00:26:57 Celá stavba byla ražená
 • 00:27:00 v libeňských
  a letenských břidlicích.
 • 00:27:06 Libeňské břidlice
  byly velice nebezpečné.
 • 00:27:11 Hlavně pod ulicí Ostrovského,
  kde podcházely domy.
 • 00:27:16 Největší hloubka v celé trase
  je sedmdesát metrů
 • 00:27:22 na Pavím vrchu, kde také stojí
  výdechový objekt vzduchotechniky.
 • 00:28:01 Josef Bečka
  byl stavitel na Smíchově
 • 00:28:05 a tento statek si koupil,
  aby tu postavil cihelnu.
 • 00:28:08 A z těch cihel
  se pak stavěl Smíchov.
 • 00:28:11 A otevřel tu tři lomy na kámen.
  Josef Bečka měl více dětí,
 • 00:28:17 ale důležitý je pro mě,
  že měl dceru,
 • 00:28:20 která si vzala za muže
  slavného Jana Janského,
 • 00:28:24 objevitele krevních skupin.
  Ten zase měl sestru,
 • 00:28:30 která si vzala pana Rašína,
  ministra financí první republiky.
 • 00:28:35 A všichni tito slavní lidé
  se tady scházeli
 • 00:28:40 a chodili po těchto místech.
 • 00:28:49 Pojďte dále!
 • 00:28:55 Tak tady stával altánek,
  kde si lidi mohli sednout,
 • 00:29:00 A po tom, co se v restituci
  navrátil les původním majitelům,
 • 00:29:04 tak altánek zmizel.
  nemohli za to majitelé.
 • 00:29:09 Dříví jsem našel.
  Naproti v lese je správa polesí
 • 00:29:14 a tam měli to dříví složený.
 • 00:29:25 Tady procházíme lesem
  po vrcholu kopce
 • 00:29:29 a nikdy jsem nevěděl a nechápal,
  na co tady byla tahle vodní nádrž
 • 00:29:36 na vrcholu kopce. A nevěděl to
  nikdo z mých současníků.
 • 00:29:40 Tak jsem poprosil maminku
  a maminka přivedla starého pána,
 • 00:29:45 který to tu velice dobře znal.
  A on mi povídal:
 • 00:29:48 "Myslíte tu nádrž vedle tý pěšinky
  sypaný pískem na vrcholu kopce?
 • 00:29:54 Tam přece byly zlaté,
  stříbrné a červené rybičky
 • 00:29:58 pro okrasu. Mezi leknínama plavaly.
  Jako kluci jsme je museli
 • 00:30:03 vždycky na podzim chytat, protože
  na zimu se dávaly do úschovny
 • 00:30:07 zlatých, stříbrných a červených
  rybiček na Smíchově.
 • 00:30:10 A na jaře jsme je zase vypouštěli."
 • 00:30:13 Tak to tady vypadlo tehdy,
  když tady ještě nebyli komunisti.
 • 00:30:25 Tady vás vedu na vyhlídku.
 • 00:30:27 Dřív tu nebyl tento les.
  Tady byly normálně louky,
 • 00:30:32 aby měly kravičky
  na statku co jíst.
 • 00:30:35 Ale tenhle doubek je tady staletej.
  Ten tu stojí několik století.
 • 00:30:40 Ale jak dlouho bude ještě stát,
  se neví, protože lidi z panelů
 • 00:30:44 berou pilky
  a tady přeřezávají kořeny.
 • 00:30:48 I sekyrkou
  chtějí ten doubek prostě zničit.
 • 00:30:58 Tady byl statek a fungoval.
  Byly tu krávy.
 • 00:31:02 Chodili jsme pro mlíko,
  na kukuřici.
 • 00:31:05 Ten nájemce tam stloukal máslo.
  To bylo jako všecko dobrý.
 • 00:31:11 Pamatuju si na chuť kakaa
  z toho dobrýho mlíka.
 • 00:31:15 A když jsme byly nemocný děti,
  tak nás sem k babičce odvezli.
 • 00:31:20 V Praze takový místo těžko najdete.
 • 00:32:34 Poprvé jsem o Malvazinkách slyšel,
  to už je dobrých dvacet let,
 • 00:32:40 když jsem začínal svoji praxi.
  Nastoupil jsem do Střešovic
 • 00:32:45 a kamarádi sem chodili
  operovat a pracovat na anestezii.
 • 00:32:51 To bylo v té době
  speciální zařízení
 • 00:32:55 pro vládní a stranické špičky.
 • 00:32:59 A fakticky jsem přišel sem
  před 4 - 5 lety,
 • 00:33:05 kdy naše společnost
  začala uvažovat o tom,
 • 00:33:08 že bychom si toto zařízení
  nějakým způsobem pronajali.
 • 00:33:13 Zušlechtili. Něco s tím udělali.
 • 00:33:17 Takže můj první dojem,
  když jsem sem přišel,
 • 00:33:21 byl vlastně dvojí.
 • 00:33:23 První ten nádherný pocit,
  že stojíte na místě,
 • 00:33:29 které je asi
  jedno z nejpěknějších v Praze.
 • 00:33:33 S krásným výhledem na město.
 • 00:33:38 V překrásné čtvrti, klidné, tiché.
 • 00:33:41 No a druhý,
  takový trošku smutnější,
 • 00:33:44 kdy vidíte v tom nádherném areálu
  zničené zdravotnické zařízení tak,
 • 00:33:50 jak je známe ještě i v současné
  době v řadě míst naší republiky.
 • 00:33:57 Poničené zařízení,
  téměř vybydlené, nikde nic.
 • 00:34:02 A je vám z toho strašně smutno.
 • 00:35:29 Jsem ráda, že tento dům
  má tak bohatou historii.
 • 00:35:34 Víme, že to byla stará usedlost,
  kde se pěstovalo víno.
 • 00:35:38 Později se tady pekl perníček
  a zůstal ten název U Perníkářky.
 • 00:35:42 Je to takové milé místo.
 • 00:35:49 Touto cestou jsme chodívali
  od roku 1938 až do toho roku 1946.
 • 00:35:57 Nebo ještě déle.
 • 00:35:59 A představte si, že mě sem pozvali
  a že já to poznala.
 • 00:36:05 Protože tahle brána,
  ta je pořád stejná.
 • 00:36:10 Tady někde jsi,
  maminko, měla zahrádku,
 • 00:36:14 tady dole jsme bydleli,
  tady bydleli Krylovic,
 • 00:36:18 nahoře Černoškovic
  a všichni jsme se tady měli rádi.
 • 00:36:22 Byli jsme spokojení, nehádali se,
  nic jsme si nezáviděli.
 • 00:36:27 Kdyby nám tak bylo dopřáno,
  všem, kteří jsme tady bydleli,
 • 00:36:33 a žili jsme tu po svým,
  žili jsme tu teda chudě,
 • 00:36:37 ale v tý době to jinak nešlo,
 • 00:36:42 tak kdybyste si tak
  mohli vzít dovolenou
 • 00:36:45 tam seshora
  a přišli se na to podívat.
 • 00:36:49 Teda to se nepozná.
  Já ten hořejšek vůbec nepoznala.
 • 00:36:52 Jenom tady dole
  jsem se zorientovala.
 • 00:36:55 Tak vás zdravím a mějte se hezky
  nahoře, jako jste se měli dole.
 • 00:37:00 Víc říct nemůžu.
  Jenom vzpomínky mi zbyly.
 • 00:37:03 Ale hezký vzpomínky. A jsem ráda,
  že jsem to mohla vidět.
 • 00:37:11 My patříme do řádu karmelitánů
  a my jsme tady velice krátce
 • 00:37:15 v tom domě.
  Koupili jsme ho před pár lety -
 • 00:37:19 v roce 1998 - a dva roky
  jsme ho opravovali.
 • 00:37:22 Nám se líbil, že je to takový
  jako strukturovaný dům.
 • 00:37:26 Že je tak velký a že se tady
  dá dělat víc než jedna věc.
 • 00:37:29 Že se tady může dělat
  víc různých aktivit.
 • 00:37:32 A taky se nám to líbilo,
  protože ten dům má nějakého ducha.
 • 00:37:38 A nám se to líbí.
  Praha přece je takové místo,
 • 00:37:41 kde stojí za to
  se starat o ty starší domy
 • 00:37:45 a o to, co už pěkného tady je.
 • 00:37:47 Ne jenom stavět něco nového,
  pěkného. Ať si to někdo dělá,
 • 00:37:50 to nevadí, ale vadí nám, když
  vedle toho stojí nějaký starý dům
 • 00:37:54 a ten dům prostě nikoho nemá
  a hroutí se.
 • 00:38:09 My tady máme kolej v našem domě
  a máme tu takový dům pro poutníky.
 • 00:38:14 Někdo tomu říká hotel
  ale my to strašně nerady slyšíme,
 • 00:38:17 protože my jsme nepřišly do Prahy
  proto, abychom měly hotel.
 • 00:38:21 A když někdo řekne: "To jsou
  ty sestry, co mají hotel
 • 00:38:24 a výbornou italskou restauraci",
  tak to nás fakt zlobí.
 • 00:38:28 Protože my jsme tady
  hledaly prostě něco,
 • 00:38:32 čím bychom mohly pomoct
  tomuto místu.
 • 00:38:37 A my jsme řeholní sestry,
  tak taky bereme ohled na to,
 • 00:38:40 co může přinést
  tato církev tomu místu
 • 00:38:43 a té společnosti, ve které žije.
  A zdálo se nám, že to,
 • 00:38:47 čím můžeme asi nejvíce pomoct,
  je, trošku se věnovat těm,
 • 00:38:53 kteří vlastně do budoucna
  budou mít tu zemi v rukách.
 • 00:38:57 Takže tady máme vysokoškolské
  studenty, máme tady hodně mediček,
 • 00:39:00 máme tady nějaké ekonomky
  a další lidi.
 • 00:39:03 A snažíme se,
  aby se ti lidé nebáli světa,
 • 00:39:07 aby se nebáli toho,
  že ten svět je velký
 • 00:39:11 a že jsou v něm různé názory,
  že tam můžou být i věřící lidi,
 • 00:39:13 jako jsme my, protože my tady
  nemáme takové kritérium,
 • 00:39:16 že kdo tady bydlí,
  že musí být věřící.
 • 00:40:04 Teď se nacházíme v kapli.
 • 00:40:09 To je poměrně skryté místo
  tady Na Šalamounce,
 • 00:40:12 které moc lidí nezná a neví o něm,
 • 00:40:17 protože sem většinou zákazníci
  nepřijdou, nemají úplně důvod.
 • 00:40:19 A je tady přinejmenším zajímavé
  spojení starého a nového,
 • 00:40:25 protože kaple
  nebyla rekonstruována,
 • 00:40:29 nevíme, jestli někdy v 50.letech
  nebo za minulého režimu
 • 00:40:34 byla jenom používána
  jako skladiště.
 • 00:40:37 My jsme ji nechali v podstatě
  jako jakési skladiště také,
 • 00:40:41 ale snad bychom mohli říct,
  že se nacházíme v jakési
 • 00:40:45 jedné z posledních svatyň
  zlatých českých rukou.
 • 00:40:49 Protože my ještě pořád
  nejenom vyměňujeme díly,
 • 00:40:55 ale snažíme se je i opravovat.
 • 00:40:58 A naši hoši,
  kteří se těmito věcmi zabývají,
 • 00:41:02 zejména pan Müller, myslím,
  že dokážou tady vyrobit
 • 00:41:06 velmi leccos a věci,
  které normálně nejsou k mání
 • 00:41:10 a ani továrna
  je nemá ve své nabídce.
 • 00:41:13 Tak to je on.
 • 00:41:16 Když se člověku zachce,
  tak tady může
 • 00:41:20 úplně jednoduše si jenom
  dát kávu s přáteli,
 • 00:41:23 poklábosit, ať už přijede
  na jakémkoliv motocyklu
 • 00:41:26 nebo automobilu. Jenom prostě
  posedět a užít si trochu klidu,
 • 00:41:30 protože toto místo už svou
  lokalitou a i snad zařízením
 • 00:41:37 a tím, jak vypadá uvnitř ve dvoře,
  což uvidíme později,
 • 00:41:41 tak je o jedný hrozně hezký věci.
 • 00:41:44 Když nedaleko odsud
  vás vycucne chrám konzumu
 • 00:41:48 a už nemůžete vidět vůbec nic,
  co se vám v reklamě nabízí,
 • 00:41:52 a máte toho prostě plný zuby,
  tak přijedete sem
 • 00:41:55 a ocitnete se v jiném světě,
  kde si fakt můžete odpočinout
 • 00:41:59 a myslet na něco úplně jinýho.
 • 00:42:04 Jak jsem říkal,
  ten areál pokračuje dál,
 • 00:42:09 a to, prosím pěkně, zde.
 • 00:43:38 Týhle budově se, co já si pamatuju
  od tý války, co jsem se narodil,
 • 00:43:43 tak se tomu říkalo Erpa.
  Tady byly všude pole.
 • 00:43:46 To, co tady vidíte, tady je
  postavenej hotel, to tady nebylo.
 • 00:43:49 Tady byly všude pole.
  Nahoře ty kopce, to se obdělávalo
 • 00:43:52 normálně koňma. Tady bylo dole
  v Radlicích asi pět statkářů,
 • 00:43:57 kteří ty pole měli na starosti.
  To byl pan Ženíšek, pan Košťál,
 • 00:44:01 pan Loučka. To byli ti,
  co tady jezdili s těma koňma
 • 00:44:05 a co to obhospodařovali.
 • 00:44:11 Ono to bylo původně jako klášter.
 • 00:44:14 Ve dvoře byla kamnářská dílna,
  tady dělali ty lázeňský kamna.
 • 00:44:19 Pak to byla jako truhlářská dílna.
 • 00:44:22 Tam bylo truhlářství,
  nějaký pan Kozler.
 • 00:44:25 To se v 50.letech zrušilo.
 • 00:44:27 Pak to tady převzal OPBH
  a měli tady nájemní byty.
 • 00:44:31 Když v roce 1945 končila válka,
  tak tady ve dvoře a mezi lidma
 • 00:44:35 byli ubytovaný vlasovci,
  který to tady osvobozovali.
 • 00:44:39 A potom, když to skončilo, tak je
  Rusové postříleli Na Vidoulích,
 • 00:44:42 což vím od rodičů. Mně byly čtyři
  roky, tak si to nemůžu pamatovat.
 • 00:44:53 Zdi starých statků,
 • 00:44:55 které uchovávají paměť
  svých obyvatel, se drolí.
 • 00:44:58 Některá místa zmizela nadobro
 • 00:45:01 a jejich jména se ozývají
  jen v názvech ulic a zastávek.
 • 00:45:06 Jiná jsou zcela proměněna
  a žijí novým životem.
 • 00:45:18 "Milý pane Trnko,
  když jste někdy k nám přicházíval
 • 00:45:22 a hovořil svým klidným
  a trochu zastřeným hlasem,
 • 00:45:25 pozoroval jsem,
  že se občas zahledíte
 • 00:45:29 k cigaretě ve svých prstech,
  ustanete v řeči
 • 00:45:32 a necháte přejít pár vteřin ticha.
 • 00:45:35 Zdálo se mi,
  že je to Váš způsob řeči.
 • 00:45:39 Dnes tu stojíme před Vámi
  a ta chvilka Vašeho mlčení
 • 00:45:43 prodlužuje se zlověstně
  do nekonečna.
 • 00:45:46 Můj drahý, jsme tu,
  abychom Vám dali sbohem,
 • 00:45:50 pokud nám to dovolí slzy a pláč.
 • 00:45:54 Milý pane Trnko,
  bylo nám s Vámi pěkně na světě.
 • 00:45:58 S Vámi osobně i s Vaším uměním.
 • 00:46:02 A můžeme mluvit o štěstí,
  že jsme byli Vašimi současníky.
 • 00:46:06 Byl jste dobrý a byl jste moudrý.
 • 00:46:12 Dnes, kdy nám odcházíte,
 • 00:46:15 zdá se mi, že vidím
  nad Vašimi knihami zářit statisíce
 • 00:46:20 a snad milióny dětských očí.
 • 00:46:23 Je těch očí tolik a září tak,
  že se podobají jiskrám,
 • 00:46:27 které doprovázejí hvězdu
  na její pouti.
 • 00:46:31 Tolik radostí a úsměvů rozdal jste
  u nás i ve světě svým uměním.
 • 00:46:37 Jaká to veliká a krásná sudba!
 • 00:46:41 Mohl jste být spokojen
  tímto svým štěstím,
 • 00:46:45 kdyby v údělu umělců
  byla kdy spokojenost!"
 • 00:46:50 Jaroslav Seifert
 • 00:46:53 Je to hrozný dojem, protože
  já to pamatuju trošku jinak.
 • 00:46:59 Tohle byla
  upravená barokní zahrada.
 • 00:47:03 Tady v těchto místech byly vinice,
  zelinářská zahrada, ovocný sad.
 • 00:47:08 Takže to, co vidíme tady,
  je opravdu zdrcující.
 • 00:47:13 Tohle byl původní vchod.
 • 00:47:16 Tohle byl pokoj maminky,
  tohle byl pokoj náš.
 • 00:47:25 Tady byla jídelna.
 • 00:47:29 Tady vám ještě ukážu,
  ale z toho bude vidět pramálo,
 • 00:47:34 což si myslím,
  že je nejdůležitější ze všeho.
 • 00:47:37 Tady v této frontě
  měl tatínek pracovnu a ateliér.
 • 00:47:42 V té vznikalo všechno.
 • 00:47:46 Já si trošku morbidně myslím,
  že kdyby tady tatínek stál,
 • 00:47:52 že by se mu to možná i líbilo,
 • 00:47:55 protože to má
  takový trošku smutný kouzlo.
 • 00:47:58 Tady, kde jsou tyhle sloupky,
  byla krásná barokní tepaná brána.
 • 00:48:08 Myslím, že všichni psi z tatínkovy
  knihy Zahrada by měli radost,
 • 00:48:14 protože tolik psího vína,
  myslím, neviděli nikdy.
 • 00:48:22 Jedno z nejoblíbenějších míst
  našich dětských her
 • 00:48:26 byl tenhle prastarý tis,
 • 00:48:30 který stojí na bývalé
  kočárové cestě,
 • 00:48:33 která končí barokní brankou,
 • 00:48:37 nepochybně jednou
  z inspirací pro Zahradu.
 • 00:48:44 "Ruce mám popálené od kopřiv,
  boty plné listí, trávy a hlíny.
 • 00:48:49 Horší je to ale
  se srdcem a duší. Bolí.
 • 00:48:54 Můj Bože, co se to stalo
  s naším dětským rájem?
 • 00:48:58 Poznávala jsem stará místa,
 • 00:49:00 ale bylo to jako setkání
  s milovanou osobou, která umírá.
 • 00:49:08 V tomto domě kdysi vládla harmonie,
  noblesa a dobré vychování,
 • 00:49:13 které se dnes už nenosí.
 • 00:49:16 V zahradě pak víly a skřítci.
 • 00:49:19 Ti jediní snad nezmizeli,
  když už všichni a všechno odešlo.
 • 00:49:25 V této Zahradě už kluci nenajdou
 • 00:49:28 ani trpaslíka,
  ani velrybu, ani kocoura.
 • 00:49:31 Brána je zamčená
  a klíč se definitivně ztratil."
 • 00:49:38 Tak už se sem asi nevrátím.
 • 00:49:41 Zůstanou tu jenom víly a skřítkové
  z otcových knih.
 • 00:50:00 Ještě před několika tisíci lety
 • 00:50:02 šuměla na kopcích Košíř
  a Malvazinek pravěká step.
 • 00:50:07 Vzduchem letí kouř ohně
 • 00:50:09 a vůně obilných placek
  pečených v hliněné peci.
 • 00:50:20 Ale krajina se pomalu mění.
 • 00:50:22 Holé travnaté kopce prorůstají
  vinicemi a ovocnými sady.
 • 00:50:27 Vzduchem se nese vůně
  zralého ovoce a sladkého vína.
 • 00:50:35 Ale krajina se stále mění.
 • 00:50:38 Z kopců a údolí vyrůstají
  mohutné kmeny parkových listnáčů.
 • 00:50:43 Zvedají se bílé zdi statků,
  zámečků a altánů.
 • 00:50:50 Uprostřed mozaiky polí,
  pastvin a vinic
 • 00:50:53 rozkvétají šlechtěné zahrady.
 • 00:50:59 Ale krajina se tu dál rychle mění.
 • 00:51:03 Přes kopce se přelévají
  cihlové činžovní domy.
 • 00:51:07 K nebi se šplhají tovární komíny.
 • 00:51:10 Mozaika polí, vinic, sadů a luk
  mizí v základových jamách.
 • 00:51:15 Rostou vysoké zdi dílen a fabrik.
  Vzduchem čpí sirný puch uhlí.
 • 00:51:27 Před osmdesáti lety zachytil
  podobu smíchovské krajiny
 • 00:51:31 antikvář a fotograf Zikmud Reach.
 • 00:51:37 Ale krajina se mění stále rychleji.
 • 00:51:41 Jedinečný genius loci těchto míst
  otevírá novou kapitolu.
 • 00:51:52 Albem fotografií
  se jednou stane i náš svět.
 • 00:51:58 Až se naše doba stane
  tenkou vrstvou času,
 • 00:52:02 jaký otisk asi zanechá?
 • 00:52:55 Titulky: Jaroslav Švagr,
  Česká televize, 2006

Související