iVysílání

internetový magazín
Premiéra:
14. 11. 2005
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

7 hlasů
1019
zhlédnutí

POKR

Změny v daních — Kvalita masa — Podnikání v Číně

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Podnikatelský servis

 • 00:00:20 Dobrý večer, milé podnikatelky
  a vážení podnikatelé,
 • 00:00:23 možná jste si všimli,
 • 00:00:24 že se změnou času
  z letního na zimní
 • 00:00:28 se mění také čas
  Podnikatelského servisu.
 • 00:00:29 Budeme se scházet každé pondělí
  touto dobou.
 • 00:00:33 A co jsme pro vás
  pro dnešek připravili?
 • 00:00:37 Podnikání bez informačních
  technologií
 • 00:00:39 je už nepředstavitelné.
 • 00:00:41 Pojeďte s námi do světa!
 • 00:00:43 Dneska to bude do Číny.
 • 00:00:44 O kvalitě prodávaného masa
  se teď hodně mluví
 • 00:00:47 a pozadu nezůstaneme ani my.
 • 00:00:50 I dnes to u nás ve studiu zajiskří
  při sporu dvou odborníků.
 • 00:00:53 A hlavní téma?
 • 00:00:55 Tolik neoblíbené
  a tolik důležité daně.
 • 00:00:58 I dnes pro vás máme soutěžní
  otázku za 5000 Kč.
 • 00:01:02 Tentokrát se vás ptáme:
 • 00:01:14 Své odpovědi nám volejte
  na telefonní číslo:
 • 00:01:19 A i dnes připomínám
  naše webové stránky,
 • 00:01:24 kde se můžete dozvědět
 • 00:01:26 nejenom více podrobností
  o našem pořadu,
 • 00:01:28 ale také nám poslat svoje náměty,
  připomínky a dotazy,
 • 00:01:30 které zodpovíme v některé
  z příštích poraden.
 • 00:01:39 Jak už jsem říkal,
 • 00:01:40 hlavním tématem dnešního vydání
  Podnikatelského servisu
 • 00:01:43 jsou daně.
 • 00:01:44 Pro někoho jednoduchá věc,
 • 00:01:46 která díky účetnímu
  nebo daňovému poradci
 • 00:01:48 jakoby jen tak mimochodem plyne.
 • 00:01:51 Pro jiného noční můra.
 • 00:01:56 Při odepisování osobních automobilů
 • 00:01:59 se nám zvýšila maximální hranice
  z 900 000 na 1 500 000 Kč,
 • 00:02:05 to znamená, že vlastně i auta,
  pořízená před rokem 2005,
 • 00:02:09 mohou býti odepisována
  až do částky milion a půl.
 • 00:02:14 Druhým významnějším bodem je,
  že do zákona byla zakotvena
 • 00:02:18 nová odečitatelná položka
  od základu daně,
 • 00:02:24 a to vlastně částka,
  rovnající se 100 procentu výdajů,
 • 00:02:28 které poplatník investuje
  na výzkum a vývoj.
 • 00:02:33 Pro úplnou srozumitelnost -
  odečitatelná položka znamená,
 • 00:02:36 že tyto vynaložené výdaje
 • 00:02:38 budou jednou uplatněny
  jako řádný daňový výdaj
 • 00:02:41 a podruhé ještě odečteny
  od základu daně.
 • 00:02:45 Takže vlastně
  jedna investovaná koruna
 • 00:02:47 o dvě koruny sníží daňový základ.
 • 00:02:53 S napětím je sledováno,
 • 00:02:56 jak se vyvine daňová úprava
 • 00:02:58 povolenek na emise
  na skleníkové plyny,
 • 00:03:01 což je věc, která zajímá zejména
  větší znečišťovatele ovzduší.
 • 00:03:06 Do zákona by měla být udělána
  taková úprava,
 • 00:03:09 že vlastně emise těchto povolenek
  bude bez daňových dopadů,
 • 00:03:13 budou účtovány
  jako nehmotný majetek
 • 00:03:17 a v podstatě by vůbec
  neměly ovlivňovat
 • 00:03:19 ten základní příděl,
 • 00:03:22 hospodářský výsledek
  právnických osob.
 • 00:03:26 Druhý bod, který je poměrně
  dobře a hodně sledován,
 • 00:03:28 je novela Zákona o rezervách,
 • 00:03:32 kde se na Ministerstvu financí
  dospělo k názoru,
 • 00:03:36 že je potřeba něco dělat
  s drobnými pohledávkami.
 • 00:03:39 To znamená, je tam návrh,
 • 00:03:41 aby se pohledávky
  do výše 30 000 Kč,
 • 00:03:44 které budou více než 12 měsíců
  po splatnosti,
 • 00:03:48 mohly jednorázově uplatnit
  jako daňový výdaj.
 • 00:03:53 Nejlepší je poradit se
  s daňovým poradcem,
 • 00:03:56 zda bude například pro konkrétního
  podnikatele výhodnější
 • 00:04:00 uplatnění skutečných výdajů
  nebo paušálních výdajů,
 • 00:04:03 zda je pro něj výhodnější
  vedení daňové evidence,
 • 00:04:07 nebo možná podvojné účetnictví,
 • 00:04:09 zda by třeba pro něj bylo vhodné
  uplatnit společné zdanění manželů
 • 00:04:14 nebo rozdělení svého daňového
  základu na spolupracující osoby,
 • 00:04:18 které s ním žijí
  ve společné domácnosti,
 • 00:04:20 což může být buď manželka
  nebo i děti.
 • 00:04:24 To znamená jakoby zvážit
  všechny varianty,
 • 00:04:26 které nám mantinely Zákona o dani
  z příjmů umožňují
 • 00:04:29 a třeba i to chvilku počítat,
  spočítat dvě, tři varianty
 • 00:04:32 a potom si vybrat tu nejlepší.
 • 00:04:38 Daňové zvýhodnění na dítě
  může použít poplatník,
 • 00:04:41 který vyživuje dítě a to s ním žije
  ve společné domácnosti.
 • 00:04:47 Pro rok 2005 bylo daňové zvýhodnění
  na dítě stanoveno ve výši 6000 Kč.
 • 00:04:52 Je možné si ho nárokovat
 • 00:04:54 buď formou slevy na dani
  nebo daňového bonusu.
 • 00:04:59 Pro ten daňový bonus, protože
  je tu vlastně vypláceno něco,
 • 00:05:01 co je poplatníkovi vypláceno navíc,
 • 00:05:04 jsou stanoveny další podmínky.
 • 00:05:07 Tyto podmínky stanovují hranici,
 • 00:05:11 minimálně se vyplácí
  od 100 - 30 000 Kč.
 • 00:05:17 Dále je stanovena hranice,
 • 00:05:20 že poplatník musí dosáhnout
 • 00:05:22 aspoň šestinásobku minimální mzdy,
  stanovené pro rok 2005,
 • 00:05:28 ve výši 7185 Kč.
 • 00:05:30 To znamená, že jeho příjem
  ze všech činností
 • 00:05:33 musí dosáhnout minimálně 43 110 Kč.
 • 00:05:38 Takže pouze jeden poplatník
 • 00:05:40 si může uplatnit toto
  daňové zvýhodnění na dítě,
 • 00:05:44 i když tam s ním žije více
  poplatníků ve společné domácnosti.
 • 00:05:51 To mohou uplatnit pouze manželé,
 • 00:05:53 kteří vyživují jedno dítě
  ve společné domácnosti.
 • 00:05:56 To společné zdanění manželů
  bude probíhat tak,
 • 00:05:59 že si každý z manželů vezme
  své dílčí příjmy, sečte si je
 • 00:06:03 a sníží si je o nezdanitelné
  části základu daně
 • 00:06:07 a z toho si určí společný
  základ daně pro manžele.
 • 00:06:11 Společné zdanění manželů nelze
  uplatnit v několika případech,
 • 00:06:15 ty podmínky jsou stanoveny
  v zákoně.
 • 00:06:17 Je to například v případě,
 • 00:06:19 kdy jeden z manželů má povinnost
  stanovit minimální základ daně
 • 00:06:23 a nebo kdy má stanovenou daň
  paušální částkou.
 • 00:06:31 Podle mě tři zásadní změny.
 • 00:06:33 Jednak je to rozšíření
  dvou nynějších daňových pásem
 • 00:06:37 a také snížení sazby
  v těchto pásmech,
 • 00:06:39 dále je to potom úprava
  výdajových paušálů,
 • 00:06:43 kdy vlastně je navrhováno:
 • 00:07:10 Samozřejmě se také uvažuje o tom,
 • 00:07:13 že tak, jak se osvědčilo
  daňové zvýhodnění na dítě,
 • 00:07:16 tak se budou uplatňovat
  formou slevy na dani
 • 00:07:20 i ostatní nezdanitelné části
  základu daně, ty základní.
 • 00:07:27 A teď je možná ta správná chvíle
 • 00:07:29 připomenout dnešní soutěžní
  otázku o 5000 Kč.
 • 00:07:40 Své odpovědi nám volejte
  na telefonní číslo:
 • 00:07:46 Ale teď už pojďme
  k další reportáži.
 • 00:07:48 Informační technologie
  jsou všude kolem nás.
 • 00:07:51 Podnikání bez nich si už
  nedovedeme ani představit.
 • 00:08:00 V první řadě si podnikatel musí
  do firmy pořídit server.
 • 00:08:04 Potom je potřeba si pořídit
  mobilní zařízení.
 • 00:08:06 Mobilními zařízeními myslíme
  například laptop, notebook,
 • 00:08:09 nebo potom mobilní telefony,
  jako je například tento,
 • 00:08:12 který umožňuje přijímat e-maily
 • 00:08:15 a být v komunikaci s firmou,
  i když jste na cestách.
 • 00:08:18 Kdekoliv cestujete a máte sebou
  jedno z těchto mobilních zařízení,
 • 00:08:21 můžete sledovat například
  vaše e-maily,
 • 00:08:24 můžete se dívat do svého
  aktuálního kalendáře,
 • 00:08:27 můžete se dívat svým kolegům
  do kalendáře,
 • 00:08:28 abyste si mohl lépe
  naplánovat schůzky,
 • 00:08:31 a samozřejmě máte i přístup
  k firemním dokumentům.
 • 00:08:33 Dokumenty jsou uloženy
  na jednom centrálním místě,
 • 00:08:36 právě na tom serveru.
 • 00:08:36 To znamená,
  že když se náhodou stane,
 • 00:08:38 že vám někdo ten notebook
  nebo i ten telefon ukradne,
 • 00:08:42 tak potom neztrácíte kontakty,
  dokumenty,
 • 00:08:45 protože všechno je to
  na centrálním úložišti.
 • 00:08:47 Pokud mám například
  takovýto telefon,
 • 00:08:49 který má v sobě Windows Mobile,
 • 00:08:51 tak mám standardně telefon,
 • 00:08:54 najedu si do složky e-maily,
 • 00:08:56 složku si otevřu,
  zjistím jaké mám nové e-maily,
 • 00:08:59 protože se ten telefon automaticky
  synchronizuje se serverem,
 • 00:09:03 zjistím co je nového,
  jestli je nějaká nová schůzka,
 • 00:09:05 jestli přišla nějaká
  důležitá zpráva.
 • 00:09:07 Tu zprávu si mohu přečíst
  v celé míře,
 • 00:09:10 mohu otevřít i přílohy,
  na tu zprávu mohu odpovědět.
 • 00:09:14 Odpovědět mohu dvěma způsoby,
 • 00:09:16 buďto mohu vyťukat jako SMS
  ten text,
 • 00:09:20 nebo například můžu poslat
  zpátky hlasovou zprávu,
 • 00:09:22 což je jednodušší,
  pokud jsem třeba ve voze
 • 00:09:24 a nemám čas vyťukávat celý e-mail.
 • 00:09:27 (Z telefonu) Ve 14:00 hodin
  v Microsoftu. Dorazím.
 • 00:09:29 Měj se zatím hezky.
  Ahoj a hezký víkend.
 • 00:09:32 Práce s mobilem je trochu
  omezenější tím,
 • 00:09:33 že je to jiný typ zařízení,
 • 00:09:36 není tam třeba možno přistupovat
  k dokumentům z firemního portálu,
 • 00:09:39 ale na standardní vyřizování
  kalendářů, e-mailů
 • 00:09:42 je toto zařízení dostatečné.
 • 00:09:45 Data jsou zaheslovaná a zašifrovaná
  na obou dvou zařízeních,
 • 00:09:48 to znamená, že pokud se ztratí
  jedno z těch zařízení,
 • 00:09:50 tak je velmi těžké
  z nich dostat ty informace.
 • 00:09:52 Vše je centrální, takže když
  já ztratím tento telefon,
 • 00:09:56 který nikdo nenastartuje,
 • 00:09:58 ze serveru ho můžu
  na dálku vypnout,
 • 00:10:01 to znamená, že už se nikdy
  nepřihlásí do té sítě
 • 00:10:03 a já si vezmu pouze
  nový mobilní telefon,
 • 00:10:06 nastavím si ho,
  sesynchronizuji si ho
 • 00:10:08 a mám tam znovu všechny kontakty,
  všechny e-maily, celý kalendář,
 • 00:10:12 takže vlastně firemní ztráta dat
  téměř nepřichází v úvahu.
 • 00:10:22 O elektronickém podpisu
  jsme už mluvili.
 • 00:10:24 Dnes se k tomuto tématu
  vrátíme s otázkou,
 • 00:10:26 jak je váš podpis zajištěn
  před zneužitím
 • 00:10:29 a jakou má právní validitu.
 • 00:10:33 Průkaznost elektronického podpisu
  je ovlivněna
 • 00:10:35 především dvěma faktory.
 • 00:10:39 Prvním z nich je bezpečné
  uchovávání soukromého klíče,
 • 00:10:41 který k vytvoření elektronického
  podpisu používám.
 • 00:10:45 Například jeho vygenerováním
  a uložením v čipové kartě
 • 00:10:49 a bezpečným zacházením
  s touto kartou.
 • 00:10:53 O tu kartu byste se měl starat
  jako o běžnou bankovní kartu,
 • 00:10:56 čili mít ji pod dohledem,
  nenechávat ji někde bez dohledu
 • 00:11:00 například zasunutou
  ve čtečce u počítače apod.
 • 00:11:05 a samozřejmě chránit přístup
  k citlivým informacím,
 • 00:11:08 uloženým na té kartě pomocí PINu.
 • 00:11:11 Když se náhodou stane, že zjistíte,
 • 00:11:14 že jste čipovou kartu ztratil
  nebo vám byla odcizena,
 • 00:11:17 tak byste měl okamžitě
  učinit potřebné kroky k tomu,
 • 00:11:21 aby certifikát, který se používá
 • 00:11:23 pro ověření vašeho
  elektronického podpisu,
 • 00:11:25 byl zneplatněn.
 • 00:11:27 Správné zacházení s čipovou kartou
 • 00:11:30 garantuje větší stupeň ochrany
  toho soukromého klíče
 • 00:11:33 a potom samozřejmě vyšší průkaznost
  elektronického podpisu dokumentu.
 • 00:11:38 Dnes má elektronický dokument
 • 00:11:39 stejnou důkazní váhu,
  jako dokument papírový.
 • 00:11:46 Otázka toho,
  co se musí udělat pro to,
 • 00:11:48 aby byl elektronický dokument
 • 00:11:50 stoprocentně důvěryhodný
  a právně validní,
 • 00:11:53 tak to řeší jednoznačným způsobem
  Zákon o elektronickém podpisu.
 • 00:12:00 Elektronický podpis může být
 • 00:12:01 klidně naskenovaný
  vlastnoruční podpis
 • 00:12:04 a může být stranami uznáván
  v soukromém právním styku
 • 00:12:07 naprosto bez problémů.
 • 00:12:09 Koneckonců se tak děje
  poměrně dlouho, několik let.
 • 00:12:14 Musíme zároveň rozlišit
 • 00:12:16 běžný elektronický podpis
  tohoto typu
 • 00:12:19 od zaručeného elektronického
  podpisu.
 • 00:12:22 Ten rozdíl najdete přesně vymezen
  v Zákoně o elektronickém podpisu.
 • 00:12:28 Ten zaručený elektronický podpis
  je právě ten podpis,
 • 00:12:32 který můžete používat už dnes
  ve styku se státními úřady,
 • 00:12:37 který zaručuje integritu
  té zprávy,
 • 00:12:40 která je podepsána zaručeným
  elektronickým podpisem,
 • 00:12:43 a který zároveň vyžaduje
  určitou certifikaci.
 • 00:12:46 To znamená k tomu, abyste získal
  elektronický podpis,
 • 00:12:50 musíte získat soukromý klíč
 • 00:12:53 a certifikaci od certifikační
  autority.
 • 00:12:57 Zaručený elektronický podpis,
  který nejen, že je schopen
 • 00:13:00 přesně identifikovat toho,
  kdo podepisoval,
 • 00:13:04 ale zároveň chrání
  i obsah té zprávy,
 • 00:13:07 která je elektronickým podpisem
  podepsána.
 • 00:13:11 Je dneska už jednoznačně
  potvrzeno,
 • 00:13:13 že elektronické dokumenty
  mají svoji vypovídací hodnotu.
 • 00:13:18 Jsou považovány za důkazní
  prostředek
 • 00:13:19 například v rámci soudního řízení.
 • 00:13:22 Naprosto běžně můžeme říci,
 • 00:13:23 že v dnešní době elektronické
  faktury,
 • 00:13:28 tak jak se běžně používá ten výraz
  v obchodním styku,
 • 00:13:32 je už možné použít
  plně elektronicky
 • 00:13:34 a dokonce je možné tam připojit
 • 00:13:37 jak zaručený elektronický
  podpis,
 • 00:13:39 tak ten obyčejný elektronický
  podpis, například naskenovaný.
 • 00:13:45 Čili v obchodním styku
  už je toto možné,
 • 00:13:48 myslím si, že popularita
  těch elektronických faktur
 • 00:13:50 skutečně den ode dne stoupá,
 • 00:13:53 ten počet je výrazně vyšší,
  než byl například v loňském roce.
 • 00:13:58 Doufejme, že objem takto
  zpracovávaných dat naroste,
 • 00:14:01 protože ta papírová forma
  v tomto případě
 • 00:14:03 je už dnes naprosto nadbytečná.
 • 00:14:10 O kvalitě masa v prodejnách
  velkých obchodních řetězců
 • 00:14:13 se v posledních týdnech hodně mluví
 • 00:14:15 a zpravidla ne v tom nejlepším.
 • 00:14:17 Je dobře, že tato diskuse vznikla,
 • 00:14:20 protože špatné praktiky
  několika výrobců
 • 00:14:22 mohou mít vliv na odbyt výrobků
  dalších poctivých prodejců.
 • 00:14:28 Pojďme se teď podívat,
 • 00:14:29 co všechno se dá pro kvalitu masa
  vůbec dělat.
 • 00:14:37 Vždycky tady budou zákazníci,
 • 00:14:39 kteří budou nakupovat zboží
  podle ceny
 • 00:14:43 a nebudou tolik na kvalitu hledět,
 • 00:14:45 ale vždycky bude důležitý
  poměr kvalita - cena.
 • 00:14:48 Tito zákazníci nejčastěji nakupují
  zboží v nižší cenové hladině,
 • 00:14:52 nicméně vyžadují kvalitu,
 • 00:14:53 která odpovídá minimálně
  standardu.
 • 00:14:56 Pro tyto zákazníky vyvíjíme
  speciální výrobky pod řadou ARO,
 • 00:15:00 které právě splňují tu výhodnou
  cenu nejnižší na trhu
 • 00:15:05 a standardní kvalitu.
 • 00:15:07 Pro malé a střední obchody
 • 00:15:10 je důležité umět konkurovat
  nejenom právě cenou,
 • 00:15:13 ale najít si něco jiného,
 • 00:15:14 čím se odliší od cenově
  agresivní konkurence.
 • 00:15:17 Ať už je to originalita
  nebo absolutní čerstvost,
 • 00:15:21 nějaké mimořádné gastronomické
  zážitky, či domácí výroba,
 • 00:15:26 ale vždycky je důležité
  hledět na kvalitu.
 • 00:15:30 Obchodník, který u nás nakupuje
  čerstvé zboží,
 • 00:15:32 by měl mít možnost to zboží
  nabídnout svým zákazníkům
 • 00:15:35 nejméně tak čerstvé,
  jako nabízí jeho konkurence.
 • 00:15:39 Proto od dodavatelů vyžadujeme,
 • 00:15:42 aby zboží mělo dostatečně
  dlouho spotřební lhůtu.
 • 00:15:45 Proto například pro zeleninu
  máme speciální distribuční centrum,
 • 00:15:49 mořské ryby dovážíme letecky
  přímo od moře.
 • 00:15:52 Bezpečnost potravin
  je velmi důležitá,
 • 00:15:55 je hlavní náplní našeho
  specializovaného oddělení kvality,
 • 00:15:58 které se zaměřuje především na to,
  aby vše bylo čerstvé
 • 00:16:02 a dostalo se k zákazníkům
  dostatečně rychle.
 • 00:16:05 Proto jsme při modernizaci
  našich velkoobchodních center
 • 00:16:08 oddělili příjmy jednotlivých
  kategorií čerstvých potravin,
 • 00:16:11 například oddělení masa,
  zeleniny a mléka,
 • 00:16:14 každé má svoji vlastní
  příjmovou rampu.
 • 00:16:17 Za mnou vidíte například místnost,
  kde se prodává maso.
 • 00:16:22 Maso je velmi citlivé
  na teplotní výkyvy,
 • 00:16:24 proto se v této místnosti
  teplota pohybuje
 • 00:16:26 v rozmezí 0 - 3 stupňů,
 • 00:16:28 tak aby právě ta čerstvost
  byla zaručena.
 • 00:16:31 Zákazníkům se snažíme nabídnout
 • 00:16:32 také možnost dohledatelnosti
  původu.
 • 00:16:34 To znamená,
  že z etikety na výrobku,
 • 00:16:37 například na vepřovém
  nebo hovězím mase,
 • 00:16:40 může zákazník zjistit,
 • 00:16:42 kde to zvíře bylo chováno
  a který farmář ho porazil.
 • 00:16:45 Na některých výrobcích se to dá
  zjistit z číselného kódu,
 • 00:16:48 na některých je dokonce uvedeno
  i přímo jméno farmáře.
 • 00:16:52 Podobnou dohledatelnost nabízíme
  třeba i u lososů nebo u brambor,
 • 00:16:56 kde zase se například dostanete
  až na konkrétní pole.
 • 00:17:00 Podobnou dohledatelnost máme
  i na jablkách, cibuli, žampionech
 • 00:17:04 a určitě ji plánujeme
  i pro další komodity.
 • 00:17:08 Pro naše zákazníky,
 • 00:17:09 ať jsou to restauratéři
  nebo obchodníci,
 • 00:17:11 je dohledatelnost původu
  a garance kvality
 • 00:17:13 velmi dobrým marketingovým
  argumentem
 • 00:17:15 pro jejich zákazníky,
  pro konečné spotřebitele.
 • 00:17:24 Jedním z problémů,
 • 00:17:25 který začíná probublávat
  podnikatelským prostředím,
 • 00:17:28 je spor o zjednodušeně řečeno
  úrazové pojištění,
 • 00:17:31 které musí platit zaměstnavatel
  za své zaměstnance.
 • 00:17:34 Názory si vymění Zdeněk Liška
  ze Svazu průmyslu a dopravy
 • 00:17:38 -dobrý večer
  -dobrý večer
 • 00:17:39 a Pavel Skácelík, místopředseda
 • 00:17:40 Českomoravské konfederace
  odborových svazů
 • 00:17:42 -vítejte
  -dobrý večer
 • 00:17:44 Pane inženýre, co je podle vás
  jádrem toho sporu?
 • 00:17:48 Tohle je další zákon
  vedle Zákoníku práce,
 • 00:17:50 který poškozuje jak zaměstnavatele,
  tak i zaměstnance.
 • 00:17:53 Systém byl funkční, nevím co vedlo
  vládu k tomu,
 • 00:17:55 aby tento systém měnila.
 • 00:17:58 Pavel Skácelík není členem vlády.
 • 00:18:01 Ono je to trošku jinak,
 • 00:18:03 protože evropské struktury
  nás právem tlačí do toho,
 • 00:18:06 že tady je nevyvážené
  podnikatelské prostředí,
 • 00:18:08 protože tuto službu
  v současné době poskytují
 • 00:18:11 pouze dvě pojišťovny,
  Kooperativa a Česká pojišťovna.
 • 00:18:15 Tak, jak je návrh v současné době
 • 00:18:17 po prvním čtení
  v Poslanecké sněmovně,
 • 00:18:20 tak by tento systém měl přejít
  na úrazové pojištění
 • 00:18:23 a měla by ho spravovat
 • 00:18:25 Česka správa sociálního
  zabezpečení,
 • 00:18:26 to znamená státní instituce.
 • 00:18:29 Ale znovu říkám, to je první krok
  pro nás, pro odbory.
 • 00:18:33 Čili je to jistá forma zestátnění,
  která se nám nelíbí,
 • 00:18:36 protože původně se zamýšlelo,
 • 00:18:38 že to bude veřejnoprávní
  pojišťovna
 • 00:18:39 a to mělo mít dva kroky,
  po sobě jdoucí.
 • 00:18:44 Ty dva kroky se neudály,
 • 00:18:46 udál se za této vlády
  jenom jeden krok,
 • 00:18:49 možná, pokud to projde sněmovnou.
 • 00:18:51 Je to zestátnění a je to špatně.
 • 00:18:53 A co by to prakticky znamenalo
  pro zaměstnavatele,
 • 00:18:56 to, čemu říkáte zestátnění?
 • 00:18:59 Pro zaměstnavatele to bude
  znamenat stejné náklady,
 • 00:19:03 možná i vyšší,
 • 00:19:05 vyšší pojistné do budoucna
  pro zaměstnance
 • 00:19:08 a to se divím,
  že odbory to podporují.
 • 00:19:11 Tam dochází k tomu,
 • 00:19:12 že náhrada škody se stává
  jistou sociální dávkou,
 • 00:19:16 tato sociální dávka bude nižší,
  než je tomu v současné době,
 • 00:19:19 čili dopad bude na lidi.
 • 00:19:22 Tak ona to tak docela
  pravda není,
 • 00:19:24 protože ten systém
  opravdu se překlápí.
 • 00:19:26 Byla tady úzká vazba
  na výši výdělku.
 • 00:19:29 To znamená, pokud byl někdo
  poškozený,
 • 00:19:32 tak se jeho náhrady vypočítaly
  z výše výdělku.
 • 00:19:34 Jestliže někdo bral deset tisíc,
  dostal alikvotní část.
 • 00:19:37 Kdo bral sto tisíc, dostal víc
  za stejné zranění.
 • 00:19:40 Tento systém je pozitivní v tom,
 • 00:19:42 že bude ohodnoceno konkrétní
  zranění podle určitého sazebníku.
 • 00:19:46 Kdo si polepší
  tou případnou změnou systému?
 • 00:19:49 Je pravdou, co říká pan Liška,
 • 00:19:51 že budou případy,
  kdy to hodnocení bude nižší.
 • 00:19:57 Ale v širším kontextu
  tam bude zahrnuto daleko více osob
 • 00:20:00 a ten celý systém
  bude spravedlivější.
 • 00:20:03 Já o tom v žádném případě
  nejsem přesvědčen.
 • 00:20:05 Česká správa sociálního
  zabezpečení
 • 00:20:07 na to v současné době
  není připravena.
 • 00:20:09 V rozpočtu nejsou prostředky
  na navýšení,
 • 00:20:13 nejsou prostředky na lidi,
 • 00:20:14 to znamená, my se bojíme,
 • 00:20:16 aby nebyl dopad
  do ostatních systémů,
 • 00:20:19 které nám dnes fungují.
 • 00:20:20 Toto je tak malý systém,
 • 00:20:22 který nevím,
  proč tato vláda řešila.
 • 00:20:24 Možná od toho očekává větší příjem,
 • 00:20:27 protože z dnešního systému
  plynula
 • 00:20:29 zhruba jedna miliarda ročně.
 • 00:20:31 Pane místopředsedo,
 • 00:20:33 i podle vašich propočtů bude
  ještě více zatížen ten systém?
 • 00:20:35 Úrazová veřejnoprávní pojišťovna
 • 00:20:38 tady byla už od předminulého
  století.
 • 00:20:40 To znamená, je tady určitá
  kontinuita,
 • 00:20:42 kdy v padesátých letech zanikla.
 • 00:20:45 Myslíme si,
  že toto je první krok,
 • 00:20:47 který se překlopí na Českou správu
  sociálního zabezpečení.
 • 00:20:51 Je pro nás prioritní a první
 • 00:20:53 a z toho opravdu budeme chtít,
 • 00:20:55 aby vznikla veřejnoprávní,
  samostatná,
 • 00:20:57 bi- nebo tripartitně spravovaná
  úrazová pojišťovna.
 • 00:21:02 Není ten druhý krok
  podaná ruka ke smíru?
 • 00:21:04 Je to jedna z možných variant,
 • 00:21:07 my jsme nabízeli také
  jiné varianty, i v minulosti.
 • 00:21:10 Toto řešení, které momentálně
  je v Parlamentu,
 • 00:21:14 není šťastným řešením,
 • 00:21:16 protože je tam celá řada věcí,
  které vadí.
 • 00:21:19 Tam se třeba počítá s prevencí
  takovým způsobem,
 • 00:21:23 který prevenci těchto případů
  nezabezpečí,
 • 00:21:29 protože ty prostředky
  budou využity
 • 00:21:30 spíše na výzkumné práce Výzkumného
  ústavu bezpečnosti práce.
 • 00:21:34 Můžete nějak společnými silami
  se zástupci zaměstnavatelů
 • 00:21:36 ten návrh ještě upravit tak,
  aby byl oboustranně přijatelný?
 • 00:21:41 Svaz průmyslu nepodpoří
  tento systém
 • 00:21:43 a preferuje celý tento systém
  pustit do komerce.
 • 00:21:48 Volná soutěž by určitým způsobem
  byla v tomto systému pozitivní.
 • 00:21:52 Ale nikdy už to z této komerční
  sféry nepřeklopíme zpátky
 • 00:22:00 do tolik proklamované
  a společně prosazované
 • 00:22:03 veřejnoprávní samostatné instituce.
 • 00:22:06 Dobře a proč se tedy
  tolika spěchalo
 • 00:22:09 a prosazuje se to, že se to musí?
 • 00:22:11 Zákoník práce je také špatně
  a nechci to tady rozebírat.
 • 00:22:16 Čili dostáváme se do sporu.
 • 00:22:18 Honem, honem něco udělat,
  byť je to špatně,
 • 00:22:20 ale možná, že splníme část
  programového prohlášení.
 • 00:22:24 Je možné ten proces
  ještě zastavit tak,
 • 00:22:25 aby bylo více času
 • 00:22:26 a aby se propracoval
  k oboustranné spokojenosti?
 • 00:22:28 Já si myslím, že evropské struktury
  nám řekly jasně, co máme udělat.
 • 00:22:33 Máme odstranit tento systém,
  který je nerovný a nevyvážený.
 • 00:22:37 Pokoušíme se to společně změnit
  už třináct let
 • 00:22:40 a podařilo se to až teď.
 • 00:22:43 Vy s tím nesouhlasíte,
 • 00:22:44 já si myslím, že 600 milionů,
  které z toho dostávají,
 • 00:22:48 to jest 13 a půl procenta
  z vybraných částek,
 • 00:22:50 Kooperativa a Česká pojišťovna,
 • 00:22:53 těch 600 milionů, prostě,
  tyto dvě pojišťovny nedostanou.
 • 00:22:57 A jsou dostatečné prostředky na to,
 • 00:22:59 aby vznikly ty struktury,
  o kterých jste hovořil.
 • 00:23:01 Takže ani teď si pan inženýr Liška
  neřekne:
 • 00:23:03 Zaplaťpánbůh, alespoň teď
  se v tom něco děje.
 • 00:23:06 Ne ne, v žádném případě ne,
 • 00:23:07 protože celý ten současný systém
  byl kritizovaný za to,
 • 00:23:12 že ty sazby jsou nastaveny špatně,
  že jsou příliš drahé atd.
 • 00:23:15 Ale ten návrh, který je na stole,
  z nich vychází!
 • 00:23:18 Čili to je celé postavené
  na hlavu!
 • 00:23:22 Ale my budeme bojovat v Parlamentu
 • 00:23:24 a prostřednictvím poslanců
  uplatňovat jednotlivé návrhy,
 • 00:23:27 protože takto to skutečně
  nelze přijmout.
 • 00:23:31 Povšimli jste si, že jsem se během
  těch několika minut,
 • 00:23:33 co jste si vyměňovali názory,
 • 00:23:35 několikrát snažil
  podat ruku ke smíru?
 • 00:23:37 Zatím to nejde,
  uvidíme, co bude dál.
 • 00:23:39 Já vám děkuji za vaše názory.
 • 00:23:40 -na shledanou
  -děkujeme, na shledanou
 • 00:23:46 Podle vašich ohlasů,
 • 00:23:48 které nám posíláte
  na naše webové stránky
 • 00:23:52 se dá soudit, že vás naše
  výpravy do světa,
 • 00:23:55 které mapují podnikatelské
  možnosti v zahraničí, zaujaly.
 • 00:23:59 Dneska vás tedy pozveme
 • 00:24:00 do opravdové podnikatelské
  velmoci, do Číny.
 • 00:24:06 Obchodní jednání v Číně
  je ovlivněno
 • 00:24:08 velkými kulturními odlišnostmi:
 • 00:24:11 Rozdílnou mentalitou
  a dlouhými historickými tradicemi.
 • 00:24:16 Číňané, to asi většina lidí ví,
 • 00:24:20 jsou už tradičně dobrými
  obchodníky.
 • 00:24:23 Rovněž v současné době
 • 00:24:24 jsou si velmi dobře vědomi
  svého postavení
 • 00:24:28 a tohoto postavení kupujícího
  vůči prodávajícímu využívají.
 • 00:24:33 Do dnešního dne se setkáváme
  s partnery,
 • 00:24:37 kteří hovoří česky
  a studovali v Praze, v Plzni.
 • 00:24:43 Energetika, obráběcí stroje,
  autobusy, trolejbusy,
 • 00:24:49 to je oblast,
  ze které si nás pamatují.
 • 00:24:53 Tam přicházejí lidé z Ameriky,
 • 00:24:57 z Evropy, z Austrálie, z Japonska,
  ze Singapuru
 • 00:25:00 a každý přináší svoje dovednosti,
  svoje servisy a produkty,
 • 00:25:06 takže je skutečně potřeba
  být připraven na to,
 • 00:25:08 že se soutěží s celým světem.
 • 00:25:12 V Číně například čas nehraje
  příliš velkou roli.
 • 00:25:17 Dvou, tří i vícetýdenní jednání
  jsou zcela běžná,
 • 00:25:20 v Číně se nespěchá.
 • 00:25:23 Jednou ze zvláštností při jednání
  s čínskými obchodními partnery
 • 00:25:25 je například jejich schopnost
 • 00:25:29 se uprostřed jednání zvednout
  a prostě odejít.
 • 00:25:31 Dovoluje jim to jejich inventář
  strategických nástrojů pro jednání,
 • 00:25:36 kdy oni tento použijí
  právě v okamžiku,
 • 00:25:38 kdy se jim celá situace
 • 00:25:39 zdá být naprosto nevýhodná
  a bezvýchodná
 • 00:25:41 a jediné možné,
  co ještě mohou udělat,
 • 00:25:44 je okamžitě jednání přerušit.
 • 00:25:46 Je tendence neříkat přímo NE,
 • 00:25:50 to znamená, že člověk musí vždy
  číst mezi řádky
 • 00:25:52 a poslouchat přesně, co říkají,
 • 00:25:54 protože nikdy neuslyšíte
  přesné NE,
 • 00:25:57 nýbrž jenom nějaké výmluvy.
 • 00:25:59 Vláda vlastně zasahuje do fungování
  té ekonomie zatím mnohem víc,
 • 00:26:04 takže to je taková polo-svoboda,
  polo-volný trh.
 • 00:26:08 Vlastně jsme se učili,
  jak Angličané říkají "hard way",
 • 00:26:13 prostě vlastními chybami, omyly,
 • 00:26:14 je to drahé, není to příjemné.
 • 00:26:18 Takže když si někdo myslí,
 • 00:26:19 že tam přijde a během chvíle
  udělá velké peníze,
 • 00:26:23 tak je to obrovský omyl.
 • 00:26:25 Většinu roku trávíme v Šanghaji.
 • 00:26:27 Není dost dobře možné,
 • 00:26:28 aby váš čínský zástupce
  tam jenom řekl,
 • 00:26:31 že má kolegu ze zahraničí
 • 00:26:32 a ten kolega že může přijet
  za dva dny.
 • 00:26:35 Ten tam prostě musí být.
 • 00:26:38 V Olympic City jsme ten koncept
  museli připravit
 • 00:26:42 včetně modelu a computerových
  perspektiv za jedenáct dnů.
 • 00:26:48 Takže bych každému doporučil
  napřed udělat ten domácí úkol
 • 00:26:51 a seznámit se s tím,
  co dnes Čína je, bez iluzí.
 • 00:26:55 Těch pozitivních
  i těch negativních.
 • 00:26:58 Číňané jsou velmi dobrý partner
 • 00:27:00 a zvláště pokud se týká
  platební morálky,
 • 00:27:05 za celou dobu, po kterou
  s nimi spolupracujeme,
 • 00:27:08 si nevzpomínám na jediný případ
  problémů s placením.
 • 00:27:12 (Rozloučení v čínštině)
 • 00:27:20 V příštím vydání pořadu
  Podnikatelský servis
 • 00:27:22 se ještě jednou vrátíme k tématu,
  které je aktuální a velmi zajímavé.
 • 00:27:26 K informačním technologiím.
 • 00:27:28 Nezapomeňte nám psát svoje
  připomínky, náměty a dotazy
 • 00:27:31 na adresu
 • 00:27:35 Pište, co se vám na našem pořadu
  líbí a hlavně, co se vám nelíbí.
 • 00:27:38 Určitě se nad tím zamyslíme.
 • 00:27:39 Tak tedy příště na viděnou!
 • 00:27:42 Skryté titulky:
  Vlasta Malíková

Související