iVysílání

internetový magazín
Premiéra:
8. 9. 2005
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

14 hlasů
1122
zhlédnutí

POKR

Podnikatelský plán — Podnikatel Karel Štědrý — Postřehy do krámu

28 min | další Magazíny »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Podnikatelský servis

 • 00:00:18 Já si myslím,
 • 00:00:21 že jakékoliv podnikání
  je v podstatě riskantní.
 • 00:00:27 Dnes si budeme povídat s těmi,
  kteří s podnikáním teprve začínají,
 • 00:00:32 dáme prostor těm, které něco trápí,
 • 00:00:34 necháme se pozvat
  Karlem Štědrým na kávu,
 • 00:00:37 čeká nás i pravidelná poradna.
 • 00:00:40 Ale hlavním tématem
  bude podnikatelský plán.
 • 00:00:44 Dobrý večer, milé podnikatelky,
  vážení podnikatelé!
 • 00:00:47 Tak se po letní přestávce scházíme
  znovu s Podnikatelským servisem.
 • 00:00:49 Budeme se vídat každý čtvrtek
  večer touto dobou.
 • 00:00:53 Kromě jiného jsme pro vás
  připravili i novinky,
 • 00:00:55 například diváckou soutěž.
 • 00:00:57 Hrajeme o 5000 Kč a dnešní
  soutěžní otázka zní:
 • 00:01:00 Co je to cashflow?
 • 00:01:03 Můžete si vybrat ze dvou možností:
 • 00:01:06 a/ cashflow je přehled
  o peněžních tocích podniku
 • 00:01:08 b/ je to platba v hotovosti.
 • 00:01:12 Správnou odpověď nám můžete volat
  na tel. číslo 906 500 504.
 • 00:01:17 Ještě před závěrečnými titulky
 • 00:01:18 dnešního vydání
  Podnikatelského servisu
 • 00:01:20 zveřejníme nejenom správnou
  odpověď, ale také jméno výherce.
 • 00:01:24 Teď už pojďme k hlavnímu tématu
  dnešního Podnikatelského servisu
 • 00:01:28 a to je podnikatelský plán.
 • 00:01:39 Měli jsme tu pětileté plány,
 • 00:01:42 Plánovací komisi, kde se plánoval
  i toaletní papír
 • 00:01:45 a toto plánovité hospodářství
  nakonec zkrachovalo.
 • 00:01:49 Jsou nám dnes plány
  vůbec k něčemu?
 • 00:01:56 Já chápu, že zde možná jsou
  určitá stigma vůči plánování,
 • 00:02:02 ale zdravý ekonomický podnik
  bude muset plánovat,
 • 00:02:05 bude muset vytýčit cíle
  a tyto cíle monitorovat.
 • 00:02:08 Já preferuji anglický výraz
  business plán,
 • 00:02:13 jak tomu říká celý svět.
 • 00:02:14 Každopádně business plán
  je základním dokumentem,
 • 00:02:18 který by měl popisovat
  projekt nebo firmu
 • 00:02:23 a pro člověka zvenku
  po přečtení business plánu
 • 00:02:27 by mělo být jasné,
  co ta firma dělá,
 • 00:02:30 pro koho to dělá a jakým způsobem.
 • 00:02:33 Já bych za hlavní chybu
  business plánu
 • 00:02:35 označil jednoznačně situaci,
 • 00:02:38 kdy podnikatel si připravuje
  business plán tak,
 • 00:02:41 aby výsledkem byla odpověď,
  kterou si předem stanoví.
 • 00:02:48 Druhou chybou možná může být,
 • 00:02:50 že ten business plán
  je psán velmi obecně a po povrchu,
 • 00:02:54 nejde do hloubky,
  nestuduje skutečně trh,
 • 00:02:58 konkurenci, jiné produkty,
  nebo schopnosti firmy.
 • 00:03:04 Já jsem viděl mnoho plánů v Čechách
  a dělají mnoho chyb.
 • 00:03:07 Viděl jsem kupříkladu plány,
 • 00:03:09 kde příjem byl stále vyjádřen
  v německých markách.
 • 00:03:12 Co mi to říká?
 • 00:03:13 To mi říká, že podnikatel
  neuvažoval o tom,
 • 00:03:17 že už marky neexistují tři roky,
  je ten plán aktuální?
 • 00:03:21 Bude on, jako podnikatel,
  tak přesný ve své práci,
 • 00:03:23 když je tak nepřesný
  v přípravě podnikatelského plánu?
 • 00:03:28 Další velká chyba
  je odborná hantýrka.
 • 00:03:31 Mnoho podnikatelů, hlavně v oblasti
  vysokých technologií,
 • 00:03:33 používá výrazy, kterým oni rozumí,
  ale bohužel nikdo jiný.
 • 00:03:38 Takže já říkám a je to taková
  povrchní věta,
 • 00:03:40 když tomu neporozumí
  moje desetiletá dcera,
 • 00:03:44 tak tomu neporozumí ani investor.
 • 00:03:46 Bohužel, když tomu nerozumím,
  tak to založím.
 • 00:03:50 Většinou do koše na odpadky.
 • 00:03:52 Existují části, které by
  business plán neměl opomíjet,
 • 00:03:56 měl by obsahovat jakýsi
  stručný úvod,
 • 00:04:00 který shrnuje celý ten
  business plán,
 • 00:04:03 měl by obsahovat část,
  která se věnuje produktu,
 • 00:04:07 nebo službě, kterou firma nabízí,
 • 00:04:13 měl by popisovat trh,
  na kterém se firma pohybuje,
 • 00:04:17 měl by shrnovat konkurenci,
  konkurenční produkty a služby,
 • 00:04:22 měl by samozřejmě obsahovat
  finanční údaje,
 • 00:04:26 projekce té firmy do budoucna.
 • 00:04:31 Příliš často se totiž potkáváme
  s autory business plánů,
 • 00:04:36 kteří píšou pro někoho třetího,
 • 00:04:39 kteří píšou pro banku
  nebo pro investora.
 • 00:04:42 Podnikatelský plán
  by měl být určen
 • 00:04:45 především pro podnikatele
  samotného.
 • 00:04:48 Důležité je proto být velmi upřímný
  při psaní toho business plánu,
 • 00:04:55 skutečně koukat na vnější
  okolnosti,
 • 00:04:58 skutečně koukat na vnitřní
  silné a slabé stránky
 • 00:05:02 a jedině tehdy má ten
  business plán
 • 00:05:04 plnit tu roli, kterou plní.
 • 00:05:12 Se zpracováním podnikatelského
  plánu jsme měli výbornou zkušenost,
 • 00:05:15 protože člověk vidí
  trošku perspektivu,
 • 00:05:16 vidí ty věci z výšky
  a dovede si představit,
 • 00:05:19 kde by už ten den měl být,
 • 00:05:21 ačkoliv to normálně
  den po dni nevidí.
 • 00:05:24 V podnikatelském plánu my alespoň
  si dáváme údaje o tom,
 • 00:05:28 kolik bychom měli mít
  v tu chvíli zákazníků,
 • 00:05:30 jaký obrat by v tom dni už měl být,
  nebo v tom měsíci,
 • 00:05:34 jaká je průměrná velikost
  objednávky,
 • 00:05:36 kolik platíme za dopravu,
 • 00:05:38 v podstatě všechny klíčové věci
  z byznysu
 • 00:05:41 by měly být zpracovány dopředu,
 • 00:05:43 abychom na ně mohli
  reagovat potom, když vidíme,
 • 00:05:46 jak skutečně se vyvíjejí.
 • 00:05:48 Zpracování podnikatelského plánu
  není věc,
 • 00:05:49 že byste si v pondělí sednul
  a ve čtvrtek to měl hotový,
 • 00:05:52 je to věc kontinuální,
 • 00:05:54 protože vyžaduje diskusi
  s různými útvary ve firmě,
 • 00:05:57 musíte diskutovat,
  když na něco přijdete,
 • 00:06:00 například při zpracování
  podnikatelského plánu.
 • 00:06:02 My zpracováváme podnikatelský plán
  přibližně měsíc a půl.
 • 00:06:06 Při zpracování podnikatelského
  plánu si myslím,
 • 00:06:07 že je spíš důležité
  vnímat všechny souvislosti,
 • 00:06:11 čili určitě neuděláte dobře
  podnikatelský plán
 • 00:06:14 napoprvé, napodruhé, napotřetí,
 • 00:06:16 ale učíte se z minulosti,
 • 00:06:17 učíte se i od toho,
  když vám někdo s tím poradí.
 • 00:06:19 My jsme měli to štěstí,
  že jsme měli investora,
 • 00:06:21 který nám řekl, jak to máme dělat,
  jak to má vypadat
 • 00:06:23 a měl s tím už velké zkušenosti.
 • 00:06:29 Začínajícím podnikatelům
  vřele doporučuju
 • 00:06:32 bedlivě si sestavit business plán,
  písemně, sepsat si jej,
 • 00:06:36 a před jeho sepsáním se seznámit
 • 00:06:39 s business plány
  úspěšných podnikatelů.
 • 00:06:43 Na začátku mého podnikání,
  což bylo v r. 1991,
 • 00:06:47 nebyly velké zkušenosti
  s podnikáním,
 • 00:06:52 měli jsme tudíž velmi
  základní podnikatelský plán,
 • 00:06:56 který byl na jednu stránku textu.
 • 00:06:59 Podnikatelský plán je biblí
  společnosti a určuje priority.
 • 00:07:06 Co to je podnikatelský plán?
 • 00:07:08 To je jako v pohádce.
 • 00:07:09 Když se zeptáte podnikatele
  a investora
 • 00:07:13 na jejich zkušenosti
  v procesu investování,
 • 00:07:15 tak vám většinou řeknou
  s velkým povzdechem:
 • 00:07:18 Musíte políbit mnoho ropuch,
  než najdete svého prince.
 • 00:07:23 A já říkám, že když nemáte
  podnikatelský plán,
 • 00:07:26 tak nenajdete ropuchu,
  natož prince.
 • 00:07:34 Chtěl bych vám taky
  po prázdninách připomenout,
 • 00:07:36 že máme svoje webové stránky,
 • 00:07:38 kde najdete nejenom
  spoustu užitečných rad
 • 00:07:41 pro podnikatelky
  a pro podnikatele,
 • 00:07:43 ale pokud jste trochu hraví,
 • 00:07:45 tak se přes tuto adresu můžete
  dostat třeba k tomu, že vaše hlava,
 • 00:07:52 když máte podnikatelských
  starostí až nad hlavu,
 • 00:07:55 samozřejmě může trpět kvůli
  starostem úbytkem vlasů.
 • 00:07:59 Vy ale se můžete zkrášlit až tak,
 • 00:08:01 že byste mohli vystupovat
  v muzikálu Hair.
 • 00:08:06 Stačí několik kliknutí myší,
  tak...a Pokorný je celá maminka!
 • 00:08:19 I dnes se najdou lidé,
  kteří s podnikáním teprve začínají.
 • 00:08:23 Chceme v našem malém seriálu
  průběžně sledovat jejich cestu,
 • 00:08:26 jejich starosti i radosti.
 • 00:08:31 Protože všechny jsme vlastně
  matky od dětí
 • 00:08:34 a problém kupování oblečení
  běžné spotřeby,
 • 00:08:37 jako jsou tepláky,
  trička, mikiny a tak,
 • 00:08:40 jsme řešily velice často,
 • 00:08:43 a zdálo se nám, že vlastně
  tyhlety věci jsou málo k dostání
 • 00:08:49 a když už, tak v jiné kvalitě
  a v jiném designu,
 • 00:08:56 než my jsme si představovaly.
 • 00:08:58 Já si myslím, že jakékoliv
  podnikání je v podstatě riskantní.
 • 00:09:02 Začít v této době,
  protože nejsme v r. 1990,
 • 00:09:05 kdy to zdaleka
  tak riskantní nebylo.
 • 00:09:11 My jsme se chtěly odlišit
 • 00:09:14 a to jednak vytvořením
  obchodní značky,
 • 00:09:17 aby z hlediska
  marketingu pro obchody
 • 00:09:20 to bylo daleko čitelnější,
 • 00:09:24 co vyrábíme, proč to vyrábíme
  a jak to vyrábíme,
 • 00:09:28 a i pro ty děti, aby se měly
  s čím ztotožnit.
 • 00:09:31 V čem se liší představa od reality?
  Tam jsou asi dvě roviny.
 • 00:09:36 Jedna rovina je, že jsme měly
  tu myšlenku,
 • 00:09:39 aby se děti v tom
  oblečení cítily dobře,
 • 00:09:42 aby to bylo příjemné, kvalitní,
  za rozumnou cenu,
 • 00:09:46 ta určitě platí a funguje.
 • 00:09:49 Pak samozřejmě jsou problémy s tím,
  jak tu myšlenku realizovat,
 • 00:09:53 protože to je vždycky kompromis.
 • 00:09:55 Najít dodavatele nejen pro samotné
  výrobky, ale i těch doplňků,
 • 00:10:02 jako jsou visačky,
  propagační materiály atd.,
 • 00:10:06 najít rovnováhu mezi cenou
  a kvalitou.
 • 00:10:09 Co se týče financí,
 • 00:10:11 tak vlastně u tohoto druhu
  podnikání je to tak,
 • 00:10:17 že i pokud se začnou
  ty peníze vracet,
 • 00:10:21 tak se zase zpátky musí investovat.
 • 00:10:25 První pocity jsou pozitivní,
 • 00:10:27 s tím, že vlastně první,
  co nás teď čeká,
 • 00:10:30 je oděvní veletrh v Brně,
  ten bude pro nás velkou zkouškou
 • 00:10:36 jak ze strany odběratelů,
  tak ze strany konkurence.
 • 00:10:42 Vlastně tam asi bude pro nás
  ten zlomový okamžik.
 • 00:10:47 Za čas se do Říčan
  s kamerou vrátíme.
 • 00:10:49 Budeme zvědavi nejen na to,
 • 00:10:50 jak naše podnikatelky dopadly
  na veletrhu,
 • 00:10:53 ale také s jakými problémy
  se aktuálně potýkají.
 • 00:11:02 Není snad Podnikatelského servisu,
  v němž bychom se nebavili o tom,
 • 00:11:05 že stát stále hází podnikatelům
  klacky pod nohy.
 • 00:11:09 Jaromír Drábek,
  prezident Hospodářské komory,
 • 00:11:11 -dobrý den
  -dobrý den
 • 00:11:13 Ivo Mravinac, mluvčí
  Ministerstva průmyslu a obchodu
 • 00:11:15 -vítejte
  -dobrý den
 • 00:11:17 Pojďme dnes probrat
  registrační místa.
 • 00:11:19 Zkuste, pane prezidente,
 • 00:11:20 popsat co nejvýstižněji
  a co nejstručněji situaci,
 • 00:11:23 která kolem nich je.
 • 00:11:25 Dlouhodobě podnikatelé, když
  zahajují podnikatelskou činnost,
 • 00:11:29 když mění podnikatelskou činnost,
  přestěhují se,
 • 00:11:30 tak musí oběhnout docela dost úřadů
 • 00:11:34 s tím ohlášením,
  s těmi jednotlivými dokumenty
 • 00:11:38 a my jsme už před rokem a půl
  přišli s iniciativou,
 • 00:11:40 aby ten podnikatel
 • 00:11:42 byl na jednom kontaktním místě
  obsloužen,
 • 00:11:45 aby na jednom kontaktním
  místě mohl předložit
 • 00:11:48 veškeré potřebné dokumenty
 • 00:11:50 a potom už se nestaral o ten
  koloběh jednotlivých dokumentů,
 • 00:11:54 papírů mezi jednotlivými úřady.
 • 00:11:57 Vláda zvažovala několik variant,
  nakonec se přiklonila k jaké?
 • 00:12:02 Schválila v říjnu loňského roku
 • 00:12:03 projekt zjednodušených
  administrativních postupů
 • 00:12:06 v rámci podnikání,
 • 00:12:08 jehož součástí jsou
  i centrální registrační místa.
 • 00:12:10 Ten proces byl nastartován
  v závěru loňského roku
 • 00:12:12 a měl by být finalizován
  někdy k lednu 2007.
 • 00:12:17 A je to tak, jak si třeba
  představuje pan prezident Drábek,
 • 00:12:19 že to bude jedno místo,
 • 00:12:20 kde ten podnikatel
  bude komplexně obsloužen?
 • 00:12:23 Stejné představy o tom
  samozřejmě máme,
 • 00:12:25 je to přesně jeden doklad,
  jeden podnikatel, jedno místo.
 • 00:12:28 Ten spor, který vedeme
  v současné chvíli,
 • 00:12:31 a je to spor víceméně výjimečný,
 • 00:12:33 protože s Hospodářskou komorou
  se spolupracuje jinak bezvadně,
 • 00:12:36 je přesně o tom,
 • 00:12:38 kde to Centrální registrační
  místo bude.
 • 00:12:41 Jestli bude u Hospodářské komory
  a nebo na Živnostenských úřadech.
 • 00:12:44 Mělo by být u Hospodářské komory?
  Jestli ano, proč?
 • 00:12:47 Tak já to upřesním,
 • 00:12:48 a je to tak i podle toho materiálu,
  schváleného vládou.
 • 00:12:51 To registrační místo má být
  na Živnostenském úřadě,
 • 00:12:54 ale to obslužné místo má být
 • 00:12:55 na informačních místech
  Hospodářské komory,
 • 00:12:58 tak, aby je podnikatel tam,
  kde dostane komplexní informace,
 • 00:13:01 už dnes je tam dostane o věcech,
  které souvisejí s podnikáním,
 • 00:13:05 aby tam také mohl vyplnit
  ty příslušné formuláře,
 • 00:13:08 ohlásit například změnu
  bydliště tak,
 • 00:13:11 aby zase nemusel putovat
  někam jinam.
 • 00:13:13 Stát nechce, aby to bylo
  v rámci Hospodářské komory?
 • 00:13:15 Nám to přijde zdlouhavé.
 • 00:13:17 Jestliže to má být o zjednodušení
  administrativního postupu,
 • 00:13:19 tak nám přijde zbytečné,
 • 00:13:20 aby se do toho vkládal
  další mezičlánek.
 • 00:13:22 On tam samozřejmě může být,
 • 00:13:25 ale ne v rámci tohoto
  vlastního projektu.
 • 00:13:27 My si říkáme
  "dej císaři, co jeho jest",
 • 00:13:29 prostě státní správa ať dělá
  úkol státní správy
 • 00:13:32 a podnikatelská samospráva
  ať se věnuje spíše odbornosti.
 • 00:13:36 A v tomto směru také považujeme
  ten materiál za určité doporučení,
 • 00:13:41 jak by měly být ty jednotlivé
  kompetence rozděleny.
 • 00:13:43 Proč, pane prezidente,
 • 00:13:45 svým způsobem vnucujete státu
  angažmá Hospodářské komory?
 • 00:13:48 No právě pro to heslo
  "dej císaři, co jeho jest",
 • 00:13:52 protože živnostenské úřady
  tady zajisté nejsou proto,
 • 00:13:55 aby zajišťovaly přenos dokumentů
  mezi finančními úřady,
 • 00:14:00 správou sociálního zabezpečení,
  úřadem práce,
 • 00:14:02 to ve většině zemí v Evropě
 • 00:14:04 dělá podnikatelská samospráva,
  obchodní komora,
 • 00:14:07 právě proto, že je to služba
  podnikateli, to je obsluha
 • 00:14:10 a takovou obslužnou činnost
  většinou dělá samospráva.
 • 00:14:13 Není to tak, že se to vlastně
  tím pádem prodraží?
 • 00:14:16 Jednak si nemyslíme,
  že se to prodraží,
 • 00:14:18 protože i ta varianta,
  co zmiňuje pan prezident Drábek,
 • 00:14:21 by nebyla "bez koruny",
  jak se říká,
 • 00:14:23 ale hlavně my jsme v trochu
  jiné situaci, než je to ve světě.
 • 00:14:27 Pan prezident zmiňoval
  pravděpodobně francouzský model,
 • 00:14:29 kde vlastně všechno jakoby
  Hospodářská komora dělá.
 • 00:14:32 Nicméně, tam je účast povinná
  pro všechny podnikatele
 • 00:14:35 a přestože u nás je
  Hospodářská komora
 • 00:14:39 velice významným svazem,
 • 00:14:41 tak zdaleka všechny podnikatele
  v sobě nesdružuje.
 • 00:14:44 Když to sečteme a podtrhneme,
 • 00:14:46 je i na té změně,
  kterou přichystala vláda,
 • 00:14:49 pro podnikatele něco hodně
  pozitivního?
 • 00:14:51 Určitě pozitivní je to,
 • 00:14:53 že skutečně na jednom místě
  podnikatelé vyřídí
 • 00:14:57 všechna svoje ohlášení,
 • 00:14:59 všechny svoje povinnosti
  administrativní
 • 00:15:01 vůči státním úřadům.
 • 00:15:03 Bohužel, tak jak je to plánováno,
 • 00:15:05 tak to ještě nějakou dobu
  bude trvat,
 • 00:15:08 my jsme byli připraveni
  tuto činnost převzít mnohem dřív,
 • 00:15:11 než v tom plánovaném lednu 2007.
 • 00:15:13 Kdy by bylo možné tento model
  reálně spustit?
 • 00:15:16 My předpokládáme pořád,
  že se to spustí k 1.lednu 2007.
 • 00:15:19 Věříte tomu?
 • 00:15:21 Věřím tomu, nicméně je to
  docela pozdě.
 • 00:15:24 Děkuji vám za vaše názory,
  mějte se hezky, na shledanou.
 • 00:15:32 (Písnička) "V naší kanceláři
  nejlepší se kafe vaří,
 • 00:15:36 to říká i sám soudruh ředitel,
 • 00:15:40 hned má jas ve tváři,
  sekretářce oči září,
 • 00:15:43 zlobit se nemůžeš
  i kdybys chtěl.
 • 00:15:47 Černá káva, ta sílu dává
  a proto věčná budiž jí sláva!"
 • 00:15:56 V naší kanceláři.
  tam už se kafe nevaří,
 • 00:15:58 my si ho bereme z automatu.
 • 00:16:01 Ale před patnácti lety,
  když jsme začínali,
 • 00:16:05 tak ty automaty takhle
  nevypadaly,
 • 00:16:06 ty vypadaly úplně jinak.
 • 00:16:09 Tohle už je moderní přístroj.
 • 00:16:12 A proč jsem vlastně
  začal podnikat?
 • 00:16:15 Moje manželka přinesla kdysi
  z práce propagační materiál,
 • 00:16:19 na kterém byla fotografie
  automatu.
 • 00:16:22 A já, protože jsem narozen
  ve znamení Berana,
 • 00:16:26 tak jsem se vydal do Itálie,
  do Rakouska,
 • 00:16:29 abych zjistil něco
  o těch automatech,
 • 00:16:31 a tak vlastně vznikla naše firma.
 • 00:16:35 "Černá káva ta sílu dává
  a proto věčná budiž jí sláva..."
 • 00:16:42 My jsme samozřejmě
  na ty automaty neměli,
 • 00:16:44 tak jsme si museli vzít úvěr
  u banky a to bylo zajímavé,
 • 00:16:50 že od nás nikdo nechtěl
 • 00:16:52 žádné velké rozpravy
  a žádná velká pojednání.
 • 00:16:57 Já jsem dával podnikatelský záměr
  na dvou listech.
 • 00:17:02 Každý z nás jsme si půjčili
  půl druhého milionu,
 • 00:17:05 nakoupili jsme automaty,
  dovezli jsme je z Itálie
 • 00:17:09 a teď jsme začali ty automaty
  plnit sami.
 • 00:17:12 Já jsem měl dvanáct automatů,
  plnil jsem je takřka půl roku,
 • 00:17:17 zhubnul jsem 8 kg,
  protože on to byl fofr.
 • 00:17:20 "Černou kávu vaříme sobě,
  vaříme rádi v pracovní době..."
 • 00:17:27 Na úplném začátku jsme měli
  24 automatů
 • 00:17:31 a bylo to vlastně
  podnikání bez rizika,
 • 00:17:33 protože na ten podnikatelský záměr
  nám půjčila banka
 • 00:17:38 a my jsme za tu půjčku ručili
  těmi automaty,
 • 00:17:42 které jsme si dovezli.
 • 00:17:45 A jeden z prvních automatů
  byl tady v televizi,
 • 00:17:47 pak byly ještě automaty
  z první řady
 • 00:17:51 v nemocnici na Karlově náměstí
  a v Motolské nemocnici
 • 00:17:56 a na tom Karláku byl automat
  s č. 1 ještě nedávno!
 • 00:18:01 Já jsem říkal, pánové,
  to už bysme měli vyměnit!
 • 00:18:04 A oni říkali,
 • 00:18:05 ježíš, nešahej nám na něj,
  protože on krásně funguje!
 • 00:18:10 No a teď už máme těch automatů
  samozřejmě daleko víc,
 • 00:18:14 je to asi kolem 1300
  a z toho 200 potravinových.
 • 00:18:20 Proč potravinové automaty?
 • 00:18:23 Protože chceme nabídnout
  komplexní služby.
 • 00:18:25 My si vyrábíme vlastní bagety
  a jsme jediná firma,
 • 00:18:29 která si zásobuje svoje potravinové
  automaty svými bagetami.
 • 00:18:35 Dokonce jsme před rokem
  začali rozvážet vodu v barelech
 • 00:18:38 a dbáme na to
 • 00:18:40 a konkurenci tak vzdorujeme
  a soupeříme s nimi na trhu,
 • 00:18:47 že se snažíme, aby ten servis
  byl perfektní,
 • 00:18:49 abychom automaty měli čisté
  jak zrcadlo
 • 00:18:53 a pokud automat někomu nevydá
  nápoj, což se taky může stát,
 • 00:18:59 tak mu ten obnos, který do automatu
  vhodil, vrátíme.
 • 00:19:03 A samozřejmě o takovýto
  počet automatů
 • 00:19:07 se stará také dost techniků,
 • 00:19:10 teď už je nás v naší firmě
  osmdesát.
 • 00:19:15 A jestli jsem s tím chtěl
  někdy praštit?
 • 00:19:17 No to víte, že jo!
 • 00:19:19 Každé léto, kdy tržby
  klesnou na minimum.
 • 00:19:22 A když to léto překonáme,
  tak si vždycky říkám,
 • 00:19:25 zaplať pánbůh, je to za námi
  a jedeme dál.
 • 00:19:29 A vždycky si vzpomenu
  na svýho tátu, který mi říkával:
 • 00:19:33 Chlapče, se slušností
  a s poctivostí nejdál dojdeš.
 • 00:19:40 Ale zapomněl mi říct,
  že ke stáru už hodně bolej nohy.
 • 00:19:50 I během léta jste posílali
  svoje otázky
 • 00:19:51 na naše webové stránky.
 • 00:19:56 Odpovídat na ně dnes bude
  ing. Jana Skálová.
 • 00:19:59 -Dobrý den.
  -Dobrý den.
 • 00:20:00 Začnu asi tou první otázkou,
  co říkáte?
 • 00:20:03 -Můžu druhou, když budete chtít!?
  -Jak si vyberete.
 • 00:20:05 Už deset let vedu účetnictví
  několika soukromým firmám.
 • 00:20:08 Co musím udělat, abych se stala
  daňovou poradkyní?
 • 00:20:11 Ptá se Petra Horáková z Plzně.
 • 00:20:13 Prvním předpokladem pro to,
 • 00:20:16 aby se mohla paní stát
  daňovou poradkyní je,
 • 00:20:17 že má vysokoškolské vzdělání
 • 00:20:19 a druhým je, že musí
  vykonat zkoušky
 • 00:20:21 u Komory daňových poradců.
 • 00:20:24 Tyto zkoušky probíhají
  v části písemné a v části ústní
 • 00:20:27 a jsou poměrně náročné,
 • 00:20:29 protože se vlastně zkouší
  ze všech daní,
 • 00:20:31 to znamená jak z daně z příjmů,
  tak z daně z přidané hodnoty
 • 00:20:34 i ze všech ostatních daní
 • 00:20:36 a také se ověřují
  znalosti v účetnictví.
 • 00:20:39 Takže základní škola nestačí,
  pochopil jsem to dobře?
 • 00:20:41 Jako začínající drobný živnostník
  prosím o informace,
 • 00:20:44 kterými zákony se řídit.
 • 00:20:45 Zvlášť mi jde o vedení
  daňové evidence
 • 00:20:48 nebo další důležité
  zákonné povinnosti.
 • 00:20:51 Táže se Jan Ševčík z Brna.
 • 00:20:54 Zákon, který upravuje
  daňovou evidenci,
 • 00:20:55 je platný Zákon o daních
  z příjmů
 • 00:20:58 a podle něj se bude pán řídit,
 • 00:21:01 pokud bude chtít vykazovat
  své příjmy a výdaje
 • 00:21:04 podle daňové evidence.
 • 00:21:06 Pokud by jeho obrat přesáhl
  15 milionů korun za rok,
 • 00:21:10 tak se stane účetní jednotkou
 • 00:21:13 a bude muset vstoupit
  do podvojného účetnictví
 • 00:21:15 podle platného zákona o účetnictví,
 • 00:21:18 plus na něj samozřejmě platí
  další předpisy,
 • 00:21:21 jako je Živnostenský zákon,
 • 00:21:22 případně Zákon o dani
  z přidané hodnoty,
 • 00:21:25 pokud překročí obrat
  jeden milion korun,
 • 00:21:28 čili je to poměrně
  celá řada předpisů.
 • 00:21:30 Slyšíte to, pane Ševčíku?
 • 00:21:33 Chtěl bych podnikat v pohostinství
  a potřeboval bych vědět,
 • 00:21:35 jak postupovat v oblasti
 • 00:21:36 financování na koupi objektu,
  jeho rekonstrukci a vybavení.
 • 00:21:40 Ptá se pan Jašek z Kutné Hory.
 • 00:21:42 Při koupi objektu bude muset
  dotyčný podnikatel
 • 00:21:47 velmi pečlivě při nákupu oddělit
  pořizovací cenu budovy od pozemku
 • 00:21:53 a bude také muset samostatně
  zaevidovat
 • 00:21:56 jednotlivé položky vybavení,
 • 00:21:58 které se liší tím, že mají
  různé odpisové sazby.
 • 00:22:02 To znamená objekt,
  ve kterém bude podnikat,
 • 00:22:04 bude pravděpodobně odepisován
  padesát let
 • 00:22:06 a vybavení typu nábytek
  potom třeba čtyři roky.
 • 00:22:10 Ráda bych se zeptala,
  píše Marie Černá z Příbrami,
 • 00:22:13 na oblast firemního financování.
 • 00:22:15 Je možné požádat o hypotéku
 • 00:22:17 a jak velkou spoluúčastí
  budu muset disponovat
 • 00:22:20 na koupi činžovního domu,
 • 00:22:22 který bude určen k pronájmu
  jak bytových jednotek,
 • 00:22:25 tak i nebytových prostor,
  například restaurace,
 • 00:22:27 popřípadě část nebytových prostor
  budu využívat ke svému podnikání.
 • 00:22:31 Mám to přečíst ještě jednou?
 • 00:22:34 Ne, myslím, že jsem tomu rozuměla.
 • 00:22:36 Ta spoluúčast se většinou
  u bank pohybuje
 • 00:22:37 od 10 do 20 procent
  investované částky,
 • 00:22:40 v některých výjimečných
  případech
 • 00:22:42 ta spoluúčast může být menší.
 • 00:22:44 Co se týká tohoto financování,
 • 00:22:49 tak úroky z úvěru,
  který ona bude mít,
 • 00:22:51 jsou potom samozřejmě pro ni
  daňově uznatelným výdajem,
 • 00:22:54 o který si může snížit
  svůj základ daně.
 • 00:22:58 Pan Kocour z Kladna:
 • 00:23:01 Je výhodnější získat úvěr
  u tuzemské nebo zahraniční banky?
 • 00:23:05 To záleží na jeho vyjednávání
  a na výši úrokových sazeb.
 • 00:23:09 Ale pokud se týká úvěru
  u zahraničních bank,
 • 00:23:12 tak je důležité uvědomit si,
 • 00:23:14 že pro to, aby mohl splácet
  třeba v eurech,
 • 00:23:17 tak by měl mít také příjmy
  v cizí měně,
 • 00:23:19 jinak bude vystaven
  velkému kursovému riziku
 • 00:23:22 a kursové rozdíly jsou
  zrovna položkou,
 • 00:23:24 která ne příliš dobře
  ovlivňuje podnikání
 • 00:23:27 a vůbec hospodaření podnikatelů.
 • 00:23:30 Další otázka přišla z Přerova
  od Karolíny Slané:
 • 00:23:32 Jaké novinky se připravují
 • 00:23:33 v oblasti Daní z příjmů
  pro fyzické osoby?
 • 00:23:36 Jaké změny mají platit
  od 1. ledna 2006?
 • 00:23:39 Těch novinek bude celá řada,
 • 00:23:41 já bych se ráda zmínila
  o dvou základních.
 • 00:23:43 První, kterou by měly pocítit
  všechny fyzické osoby,
 • 00:23:46 je snížení nejnižší sazby daně
  z 15 procent na 12,
 • 00:23:51 bohužel ta nejvyšší sazba
  32 procent se snižovat nebude.
 • 00:23:55 Druhá novinka by měla být
  pro podnikatele-fyzické osoby,
 • 00:23:59 že by v rámci svých příjmů,
 • 00:24:01 které jsou z podnikatelské
  činnosti,
 • 00:24:03 měli mít zvýšeny výdajové paušály
  na výdaje,
 • 00:24:08 to znamená tak, jak to dnes známe,
  že je paušál 25 nebo 30 procent,
 • 00:24:12 tak se mluví o zvýšení paušálu
  na 50 až 80 procent.
 • 00:24:17 Osmdesát procent by mělo platit
  pro zemědělce,
 • 00:24:20 padesát procent
  pro ostatní podnikatele.
 • 00:24:24 Občas si můžeme přečíst
  o různých spekulacích na téma,
 • 00:24:27 jestli je lepší 40 procent nebo 60,
 • 00:24:30 ale v podstatě návrh
  Ministerstva financí
 • 00:24:32 zněl na 50 procentní paušál
  pro všechny podnikatele.
 • 00:24:36 A ještě poslední otázka
  od Josefa Plachého z Říčan:
 • 00:24:39 Ten je společníkem společnosti
  s ručením omezeným,
 • 00:24:42 v červnu letos se rozhodli
  na valné hromadě
 • 00:24:45 o výplatě podílu na zisku,
 • 00:24:48 ale skutečné vyplacení
  z bankovního účtu
 • 00:24:50 budou moci provést
  až ke konci letošního roku.
 • 00:24:53 Otázka tedy zní:
 • 00:24:54 Kdy a v jaké výši musí
  z tohoto příjmu odvést daně?
 • 00:24:59 Tady se z podílu na zisku
  odvádí srážková daň,
 • 00:25:02 kterou odvádí společnost
  s ručením omezeným,
 • 00:25:04 to znamená je odpovědná
  ta právnická osoba,
 • 00:25:07 nikoliv on jako fyzická osoba,
 • 00:25:09 ale je důležité tady připomenout
  ten termín,
 • 00:25:12 protože když společnost
  nemá peníze, aby vyplácela,
 • 00:25:15 byť po delší době
  od rozhodnutí valné hromady,
 • 00:25:17 tak tam platí termín,
 • 00:25:18 že tři měsíce
  od rozhodnutí valné hromady
 • 00:25:21 musí být srážková daň odvedena,
 • 00:25:23 to znamená 15 procent
  ze schválené výplaty
 • 00:25:25 a to bez ohledu na to,
 • 00:25:27 že ty peníze dostanou
  třeba až v prosinci.
 • 00:25:30 Pokud dobře počítám,
 • 00:25:32 tak od toho června
  uplynuly tři měsíce,
 • 00:25:35 takže konec září
  je přesně ten termín
 • 00:25:37 pro odvod srážkové daně
  15 procent ze schváleného zisku,
 • 00:25:41 který má být proplacen.
 • 00:25:43 Dala jste nám spoustu odpovědí
  a já vám nic,
 • 00:25:46 tak vám aspoň pro dnešek
  poděkuju.
 • 00:25:48 -Na shledanou.
  -Na shledanou.
 • 00:25:50 Tak to bylo několik
  konkrétních rad.
 • 00:25:51 A teď k nim přidáme pár postřehů,
 • 00:25:53 které by se vám mohly hodit
  do krámu.
 • 00:26:04 Současnou vyhlášku o zmrazených
  potravinách nahradí od 1.1.2006
 • 00:26:09 nařízení Evropského parlamentu
  a Rady o hygieně potravin.
 • 00:26:13 Toto nařízení stanovuje mimo jiné
 • 00:26:15 i povinnost udržování nízké teploty
  mínus 18 stupňů nebo nižší
 • 00:26:20 v průběhu celého mrazírenského
  řetězce.
 • 00:26:23 To znamená, že jednou zmrazená
  potravina
 • 00:26:25 nesmí změnit svůj teplotní
  stav od výroby
 • 00:26:29 až do okamžiku
  tepelného zpracování zákazníkem.
 • 00:26:32 Velkoobchod ve vlastním zájmu
  dbá o dodržování vyhlášky
 • 00:26:36 a navíc je pod neustálou
  kontrolou.
 • 00:26:39 Kritický okamžik může nastat
  v okamžiku distribuce
 • 00:26:41 a přemístění potravin
 • 00:26:43 z chladírenských aut
  do mrazáků v obchodě.
 • 00:26:47 Pokud stoupne teplota
  jen o tři stupně,
 • 00:26:49 dochází k odparu vody
 • 00:26:50 a v obalu hluboce
  zamražené potraviny
 • 00:26:53 se vytvoří ledová krusta.
 • 00:26:55 Dojde tedy k jejímu
  nevratnému poškození
 • 00:26:58 a nemyslete si, že zákazník
  jednou rozmražené zboží nepozná!
 • 00:27:02 Například u ryb či zeleniny
  je evidentní
 • 00:27:04 velké množství zmrzlé vody
  v obalech a silné ojínění.
 • 00:27:09 Typická je i žlutavá barva
  masných výrobků a ryb.
 • 00:27:12 Hotová jídla a zmrzlina
  ztrácejí tvar.
 • 00:27:14 Nedbalý obchodník může čekat
  nejen nepříjemné sankce,
 • 00:27:17 ale i dlouhodobou ztrátu
  důvěry zákazníků.
 • 00:27:27 Tak už si snad jenom řekněme,
  co všechno skončilo.
 • 00:27:29 Skončila soutěž,
  děkujeme za vaše telefonáty
 • 00:27:33 a skončil pro dnešek
  i Podnikatelský servis.
 • 00:27:36 Příště se budeme bavit
 • 00:27:37 o financování podnikání,
  tedy o penězích.
 • 00:27:39 Tak se těšte!
 • 00:27:42 Skryté titulky:
  Vlasta Malíková

Související