Management — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 64 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT
Miroslav Karas Miroslav Karas ředitel TS Ostrava
Markéta Grossmannová Markéta Grossmannová manažer realizace TS Ostrava
Marcel Nevín Marcel Nevín vedoucí Centra dramaturgie TS Ostrava
Milena Sladká Milena Sladká vedoucí ekonomiky a provozu
Aleš Novotný Aleš Novotný vedoucí Techniky TS Ostrava
Vladimír Kočíř Vladimír Kočíř vedoucí personálního a právního útvaru TS Ostrava