Management — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 62 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT
Tomáš Šiřina Tomáš Šiřina ředitel TS Ostrava
Marcel Nevín Marcel Nevín manažer vývoje, vedoucí Centra dramaturgie, TS Ostrava
Milena Sladká Milena Sladká vedoucí ekonomiky a provozu
Markéta Grossmannová Markéta Grossmannová manažer realizace TS Ostrava
Petr Kožušník Petr Kožušník vedoucí Techniky TS Ostrava
Vladimír Kočíř Vladimír Kočíř vedoucí personálního a právního útvaru TS Ostrava