Personální a právní útvar — Lidé — Televizní studio Ostrava — Česká televize

Televizní studio Ostrava

Televizní studio Ostrava

  • je tu s vámi 63 let
  • svou tvorbou pomáhá zajišťovat 20% podíl regionální produkce ve vysílání ČT
Vladimír Kočíř

Vladimír Kočíř

vedoucí personálního a právního útvaru TS Ostrava