Patologie – klíč k našemu zdraví

Jaká je vaše představa o práci patologa? Možná vás překvapí, že patolog se zabývá výhradně živými lidmi. Ze vzorků odebraných při operaci pacienta právě patolog u mikroskopu provádí tzv. histologickou diagnostiku a odpovídá na otázky, zda je či bude léčba účinná, čímž se významně spolupodílí na rozhodnutí o dalším postupu léčby.

  • V pondělí jsme si pozvali doc. MUDr. Evu Honsovou, přednostku Pracoviště klinické a transplantační patologie IKEM, která nám obor patologie z takového pohledu představí.
  • V úterý doc. Eva Honsová rozšíří informace o práci patologa při transplantaci náhradních orgánů. O čem patolog v průběhu transplantace rozhoduje a čím se zabývá?
  • Ve středu nám doc. MUDr. Alexander Pilín z Ústavu soudního lékařství 1. LF UK přiblíží práci soudního lékaře a vysvětlí rozdíl mezi prací pataloga a pitvou obětí násilných trestních činů, kterou se soudní lékařství zabývá především.
  • Ve čtvrtek přijde prof. MUDr. Roman Kodet z Ústavu patologie a molekulární medicíny ve FN Motol a osvětlí nám, čím je tento obor prospěšný ostatním oborům lékařství a proč je doslova klíčem k našemu zdraví.

Samozřejmě nebudou chybět pravidelné rubriky, jako je pondělní proměna divačky, zdravé vaření nebo tentokrát i informace o alternativním investování například do zlata. Můžete se těšit také na návod na ruční tvoření textilních broží a mnoho dalších zajímavých témat.

Týdenní seriál jsme nazvali Jaro na kolečkách a představíme vám různé sportovní kolečkové aktivity ale i osobnosti, jako je Karla Štěpánová, naše přední bikerka a cyklokrosařka.

Ze známých osobností se můžete těšit na modelku a patronku Pink Bubble Martinu Šmukovou, Ondřeje Sokola nebo Michala Malátného, který prozradí, co nového se chystá v kapele Chinaski.