Soutěž

Soutěžte s Toulavou kamerou a vyhrajte dvě knihy nebo balíček se sportovní taškou, osuškou, sadou na badminton, termoskou, hracími kartami a plyšovou sovičkou.

Soutěžní otázka z 18. března

Tentokrát se ptáme na jednu z bran Orlických hor. Historie obce sahá na konec 13. století. Stával tam hrad, jehož obyvatelé využívali nerostného bohatství, konkrétně ložisek železné rudy. Hrad je prvně zmiňován v souvislosti s hrdinstvím zdejšího pána v bitvě s Branibory a sice v roce 1279. Prvního hradního pána dnes připomíná dřevěná socha. V místě, kde stála hlavní obytná část, stojí rozhledna, nabízející výhled třeba na panorama Orlických hor. Zdejší dominantou je kostel svatého Jakuba Většího, který vyrostl na místě starší, dřevěné svatyně.

  • A) Nové Město nad Metují
  • B) Říčky v Orlických horách
  • C) Skuhrov nad Bělou

Čas na odpověď máte do čtvrtka do 14:00. Odpovědi můžete posílat pouze SMS zprávou ve formátu: KAMERA mezera AneboBneboC na telefonní čislo 900 11.

Cena SMS dle tarifu operátora. Technicky zajišťuje ATS Praha, www.atspraha.cz.

pravidla soutěže

Přehrát video

Soutěž

Soutěž

Výherci minulých soutěží

Soutěžní otázka z 11. března

Cíl naší minulé cesty ležel kousek od vesničky, v níž kdysi pobýval Jan Amos Komenský. Nás ale zajímala zřícenina hradu, který v době husitských válek vybudovali Zilvárové. Čilý ruch tam vládl jen do 16. století, pak panstvo odešlo a sídlo chátralo. Až na konci 18. věku se ho ujal bohatý obchodník Jan František Theer, který ho opravil. Zašlou slávu mu ale vrátit nedokázal. Šlo o Břečtejn, což byla naše správná odpověď.

Výhercem se stal Petr Sýkora, Litvínov. Gratulujeme!

Soutěžní otázka z 4. března

Minule jsme se ptali na obec, která leží na jihovýchodním úpatí stejnojmenného kopce na Jičínsku. Prvně je zmiňována v písemných pramenech roku 1143 a v oblasti patří k vůbec nejstarším. Vystřídala se tu řada šlechtických rodů, nejviditelnější stopy tu zanechali Schlikové. Dokladem významu obce je barokní kostel svatého Václava, vystavěný na místě gotické svatyně. Kolem je starý hřbitov a dvě kaple. Vystoupáme-li na kopec, pak cestou mineme schlikovskou hrobku a nahoře ruiny kdysi mocného královského hradu. Z rozhodnutí císařské rady byl roku 1658 pobořen. To, co zbylo, padlo za oběť sháňce po stavebním materiálu i těžbě čediče. Šlo o Veliš, což je naše správná odpověď.

Výherkyní se stala Věra Skalická, Nový Bydžov. Gratulujeme!