Kde jsem:

Poznejte nás

Poznejte nás

Archiv tiskových zpráv — Pro média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Archiv tiskových zpráv

7. 4. 2021

Reakce generálního ředitele ČT Petra Dvořáka v souvislosti s obviněním radní Lipovské ze střetu zájmů:

"Obvinění radní Lipovské považuji za manipulativní, a do velké míry zmatené. Pokud bych dnes měl možnost se jednání Rady ČT účastnit, jednoduše bych na vše odpověděl a konspirace kolem propojení firem vyvrátil. Trvám na tom, že nejsem ve střetu zájmů a že na tom, že od devadesátých let vlastním podíl ve společnosti Gopas, která poskytuje IT školení, není nic nezákonného ani nemorálního. Naopak krok, kterým radní Lipovská postoupila jakési materiály k posouzení Bezpečnostní radě státu vedené premiérem a bezpečnostním výborům Parlamentu, považuji za extrémní výraz politizace agendy Rady ČT."

- Neexistuje povinnost ohlašování vlastnických podílů nebo podávání majetkových přiznání pro generálního ředitele ČT. Zákon o ČT neomezuje vlastnictví obchodních podílů nebo akcií společností, které nejsou specificky v zákonu vyjmenovány. Nesmí se pouze podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků.

- Žádný obchodní podíl ani akcie společnosti sídlící na Kypru, Britských Panenských ostrovech ani v jiných zemích tzv. “daňových rájů” jsem po dobu mého fungování v ČT nevlastnil a nevlastním. Původně jsem držel akcie Gopasu prostřednictvím holandské firmy GlobeInvest One, B.V. V současné době už je vlastním napřímo prostřednictvím držení akcií evidovaných v CDCP (Centrálním depozitáři cenných papírů). Společnost Globeinvest byla založena v devadesátých letech. Tehdy jsme měli s Ladislavem Bartoníčkem plány na provozování mezinárodní konzultační firmy a podobně jako mnoho jiných českých firem, jsme zřizovali mateřskou firmu v Nizozemsku, kde je garantována větší jistota ochrany zahraničních investic. Na společnost GlobeInvest One, B.V. v současnosti nemám žádný vliv.

- Dne 30.9.2011, tj. jeden den před nástupem do ČT jsem zaslal společnosti GOPAS, a.s., rezignaci na mou pozici místopředsedy představenstva. O mém působení ve společnosti GOPAS jsem informoval před mým nástupem do ČT v oficiálním životopisu, který jsem předkládal jako součást výběrového řízení na pozici GŘ. Na zápis mé rezignace do obchodního rejstříku jsem neměl již po 30.9.2011 vliv.

- O obchodních vazbách, tj. objednávkách a fakturách, mezi firmou GOPAS, a.s. a ČT jsem nevěděl, všechny služby byly na částky hluboko pod mým podpisovým limitem, poptávané jednotlivými zaměstnanci různých oddělení napříč ČT podle jejich aktuálních vzdělávacích potřeb. Žádnou smlouvu ani zakázku za ČT jsem s firmou GOPAS nikdy nepodepsal.

Otázky a odpovědi Petra Dvořáka spojené s vlastnictvím podílu ve firmě Gopas.

Kdy došlo k transformaci GOPAS s.r.o na akciovou společnost a proč?

GOPAS a.s. se transformovala ze s.r.o. na a.s. v roce 1996, aby se odlišila od mnohých jiných malých firem a stala se solidním dodavatelem větších zákazníků.

Původní s.r.o. jsem založil spolu s Petrem Danielem v roce 1993, ale po krátké době jsem už se aktivně práce ve firmě přestal účastnit, pouze si ponechal 50% podíl.

Svůj podíl ve firmě mám proto, že jsem podstatným způsobem tehdy v letech 1992 a 1993 přispěl k získání autorizací pro školení od firmy americké firmy SCO a přispěl jsem

základní investicí, která byla nutná pro počáteční rozjezd firmy.

Kdo byl majitelem akcií vznikajícího GOPASu a s jakým podílem?

V roce 1996 jsem byl majitelem 50 % akcií GOPASu, později jsem svůj podíl snížil na 25%.

Proč, když jste byl spolumajitelem předchozího GOPAS sro, jste při transformaci vlastnictví realizoval svůj podíl prostřednictvím akciovky registrované v Nizozemsku?

Tehdy jsme měli plány na založení a provozování mezinárodní konzultační firmy a jako mnoho jiných českých firem jsme zařizovali mateřskou firmu v Holandsku, kde je větší jistota ochrany investic, než jakou bychom měli, kdybychom provozovali mezinárodní firmu se sídlem v ČR.

Můžete vyloučit, že hlavní motivací transformace vlastnictví bylo, aby se skryl skutečný vlastník?

Firma GOPAS vždy poctivě uváděla seznam svých konečných beneficientů tam, kde to bylo požadováno, tj. bankám, do registru na obchodním rejstříku, do databáze kvalifikovaných dodavatelů vedeným MMR, při nabídkách do výběrových řízeních u státních úřadů a konečně i do registru dodavatelů pro státní správu SR, kde jsou tyto informace dohledatelné.

Proč je ve statutárních orgánech Vaše partnerka Milena Dubská?

Ve statutárních orgánech firmy GOPAS figuruje moje partnerka proto, že firma potřebovala do statutárních orgánů určitý počet osob a moje partnerka s touto rolí, která je neplacená, souhlasila, protože se s panem Danielem dlouho zná. Pokud bych chtěl nějak skrytě společnost GOPAS ovládat, tak by nebylo nijak složité tam umístit člověka, který by nebyl se mnou navenek nijak spojený. Účast mé partnerky byla spíše pasívním vyjádřením toho, že jsem konečným beneficientem firmy a že se to nesnažíme skrývat.

Obchodovala tato společnost s ČT?

Společnost GOPAS školí ročně 15 až 25 tisíc účastníků kurzů v oblasti IT a je zdaleka největším poskytovatelem tohoto školení v ČR a SR.

Nyní jsem si nechal zjistit, že z ČT se těchto kurzů účastnilo během posledních let každý rok několik jednotlivců, většinou specialistů na IT.

Přihlašovali se sami nebo prostřednictvím referentů vzdělávacího odboru či svých odborných vedoucích bez toho, abych to tom cokoliv věděl.