Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

2. 10. 2020

Na středních školách pomůže s výukou na dálku web České televize ČT edu

Česká televize nabízí učitelům na webu ČT edu k volnému využití tisíce krátkých vzdělávacích videí, která jsou rozdělena podle stupňů i předmětů. Středoškolští učitelé zde tak najdou audiovizuální materiály, od biologie po zeměpis, která mohou zapojit nejen do prezenční, ale i distanční výuky. To se ostatně ukázalo už na jaře, kdy ČT edu pro učení využívalo přes půl milionu uživatelů.

Oproti červnu je dnes rozsah webu třikrát větší. Nové vzdělávací materiály Česká televize doplnila v souladu doporučeními odborného panelu, do nějž se v červnu zapojila téměř tisícovka pedagogů z různých škol a regionů.

V současnosti je možné nalézt nepřeberné množství videí online. Videa na ČT edu jsou ale logicky rozřazena podle stupňů, předmětů a témat, látek. Nemusíte se tedy obávat, že ztratíte spoustu času výběrem těch správných záběrů, protože všechna videa zařazená na ČT edu již byla vyselektována a doporučena aprobovanými pedagogy. Výhodou je i kulturní kontext pořadů České televize. Videa na ČT edu vycházejí z českého prostředí a jsou natočena v českém jazyce. Také délka videí je předem přizpůsobena výuce, většina z nich je dlouhá pouze několik minut, což prospívá efektivitě při hledání videa i ve výuce. Podstatným faktem je i to, že videa na ČT edu můžete ve výuce využívat legálně a nevystavíte se porušení autorských práv,“ říká Klára Holíková z Ústavu pedagogických věd Masarykovy univerzity ve svém metodickém článku.

Videa pro střední školy na ČT edu jsou nejvíce využívána v předmětech český jazyk, dějepis, fyzika, biologie a v oblasti člověk a společnost.

„Učitelé využívají audiovizuální materiály jako doplněk dalších vzdělávacích aktivit, pro rozšíření svého výkladu nebo jako alternativu k textům. Vedle toho, že zařadí video do výuky třeba jako úvod do tématu, podnět k diskusi nebo jako názornou ilustraci probírané látky, nechávají žáky také s různými zdroji pracovat samostatně doma. pracovat samostatně, doma, vyhledávat vlastní zdroje… Výhodou ČT edu je, že videa jsou monotematická, krátká a jejich obsah je relevantní. Pracuje se s nimi tak ve výuce poměrně snadno,“ doplňuje vedoucí projektu ČT edu Alžběta Plívová.

Web ČT edu nedávno získal speciální Filmovou cenu Technologické agentury ČR a Zlín Film Festivalu za popularizaci vědy. Podle odborné poroty, sestavené ze zástupců Univerzity Tomáše Bati, zlínského festivalu a technologické agentury přispěl web ČT edu ke zmírnění dopadů krize na vzdělání dětí.

Spot k ČT edu si můžete stáhnout zde.

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize

Přílohy

Webový projekt ČT edu (72 kB)

Edu obsahuje tisíce videí (171 kB)