Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

27. 1. 2020

Ceny Trilobit: uspěli Staříci, Budiž světlo a Moje století

Hlavní ocenění pro Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičku za Staříky, Trilobit 2020 pro režiséra Marko Škopa za Budiž světlo a Zvláštní cena poroty režisérce Theodoře Remundové za Moje století. Ceny Trilobit za nejzdařilejší filmové počiny loňského roku získaly mezi jinými právě projekty, na nichž za Českou televizi spolupracovaly kreativní producentky Kateřina Ondřejková a Lenka Poláková.

33. audiovizuální ceny Českého filmového a televizního svazu FITES se v Berouně předávaly v sobotu 25. ledna. Herci Jiří SchmitzerLadislav Mrkvička získali hlavní ocenění Trilobit 2020 za titulní úlohy ve filmu Staříci. „V roli Vlastimila je Jiří Schmitzer drsný i autentický, virtuózně rozehrává všechny odstíny postavy a ukazuje ve své touze po zdánlivě nemožném, že stáří je v životě sice poslední a možná největší zkouška, ale rozhodně není rezignací a nepostrádá humor,” vyzdvihla za porotce scenáristka Českého rozhlasu a České televize a televizní dramaturgyně hrané tvorby Šárka Kosková. „Také Ladislav Mrkvička předvedl málo vídaný herecký výkon, kumštýřskou zralost a mistrovství. Jeho protikomunistický odbojář Antonín interpretuje tragikomické situace jako hluboce lidské, jeho síla roste z překonávání slabosti, neboť je hnán potřebou dát svému životu smysl, třeba i nezištnou pomocí kamarádovi v akci tak riskantní, jakou je soukromá pomsta pohlavárovi, jenž za své zločiny nebyl nikdy potrestán,“ doplnila.

Cenu Trilobit si odnesl Marko Škop za námět, scénář a režii filmu Budiž světlo. „Děj filmu Budiž světlo je pevně ukotven v tradici i dnešní realitě slovenského venkova. Zároveň je obecně platným obrazem současného světa, ve kterém stále častěji xenofobie dusí lidskost, osobní zodpovědnost nahrazuje slepá poslušnost a svobodu vláda pevné ruky,” vysvětlil novinář, kritik a teoretik především televizní tvorby Jan Svačina, co na snímku porotu zaujalo především.

Zvláštní cenu poroty si odnesla Theodora Remundová za dokument Moje století. „Když je nějakému Čechovi sto let, dá se říct, že prožil se svou vlastí všechny důležité zvraty moderní historie ̶ od založení Československa po současnost. Výsledkem zpovědí těchto osobností je jedinečný a lidsky citlivý pohled na vztahy individuálních lidských osudů a „velkých“ dějin,“ ocenil za porotce kameraman a pedagog Marek Jícha.