Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

6. 1. 2020

Informace poskytnutá dne 6. 1. 2020

Ad 1): Podle sdělení vedoucí oddělení Správa programových fondů byl pořad Sondy vyráběn a vysílán s různými přestávkami od roku 1968 do roku 1991. Seznam vyrobených dílů je zasílán v přiložené tabulce.

Ad 2): V současné době jsou v iVysílání České televize dostupné čtyři díly pořadu Sondy s těmito názvy:

  • Co se vlastně změnilo
  • Tam ceny jsou stálý
  • Jsme nejhorší v Evropě?
  • Mládež s otazníkem

Ad 3): Podle sdělení vedoucí oddělení Správa programových fondů nebyla po roce 2000 vysílána žádná epizoda pořadu Sondy, s výjimkou epizody „80 fotbalových let“ odvysílané v roce 2019 na programu ČT sport.

Ad 4): Pořad Sondy byl vyráběn před účinností zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), který upravil pravidla pro zpřístupňování děl veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě, a proto nebyl zařazován do iVysílání České televize (s výjimkou čtyř výše uvedených epizod, které byly dle sdělení vedoucí oddělení Správa programových fondů zařazeny do iVysílání v rámci projektu výročí 1968).

Přístup ke zdigitalizovaným epizodám pořadu je možný pouze prostřednictvím badatelny archivu České televize (badatelna@ceskatelevize.cz).