Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

25. 10. 2019

Sto let optikou těch, kdo je opravdu prožili

Unikátní dvojdokument Theodory Remundové

Klíčové tuzemské události uplynulých sta let otištěné v pětadvacítce lidských životů. Vyprávění stoletých pamětníků, kteří v kulisách první republiky, druhé světové, osmašedesátého i sametové revoluce prožívali své dětství, první lásky, manželství, rodičovství, profesní dráhu či ovdovění.

Dvoudílné dokumentární Moje století režisérky Theodory Remundové je poutavé, originální, navýsost lidské a dojemné. Diváci České televize jej zhlédnou v úterky 29. října a 5. listopadu na ČT2.

„Nemám žádný čas, pořád od rána se něco děje.“ Nebo taky: „Dostal jsem život, musím se s ním vyrovnat. A vyrovnával jsem se s ním, jak mi rodiče určili.“ A konečně: „Ještě vím, jak se jmenuju. Zaplaťpánbůh. To je hrozné, viďte. Nechtějte být stovkou,“ zaznívá v úvodu od sto a více letých pamětníků. Nadhled, smysl pro humor a jednoznačné třídění na důležité a nedůležité prožitky, to je charakterizuje především.

„Snažili jsme se najít hrdiny pro náš projekt napříč celou republikou, pátrali jsme ve všech regionech, ne vždy jsme byli úspěšní, ale přesto si myslím, že se nám nakonec více méně celý prostor republiky podařilo v účasti našich respondentů zastoupit. Jsou to lidé různých názorů, osudů, životních přístupů i duchovního naladění, ale co považuji za nejdůležitější, že předávají nejen mnohoznačný vzkaz o prožitém století, ale hlavně diváky motivují do jejich životů svým optimistickým nadhledem a humorem,“ říká režisérka Theodora Remundová.

A dramaturg Josef Albrecht navazuje: „Dokumenty Theodory Remundové propojují malé osobní dějiny s velkými národními dějinami. Vzniká tak výjimečné, pravdivé a především osobní svědectví. Zvlášť pozoruhodné je sledovat, jak čas odděluje v pamětech stoletých lidí podstatné od nepodstatného.“

První ze dvou dvaapadesátiminutových dokumentů nabídne ČT2 29. října ve 21.50, vyprávět bude o životě v letech 1918 až 1945. Druhý díl reflektující události od konce druhé světové války do listopadové revoluce poběží 5. listopadu ve 22 hodin. „Na všech těch stoletých obdivuji jejich energii, vitalitu, moudrost a vesměs pozitivní přístup k  životu. Jejich příběhy vytvářejí neuvěřitelně barevnou a pestrou mozaiku století naší státnosti,“ zve ke sledování kreativní producentka Lenka Poláková.

scénář a režie: Theodora Remundová // dramaturgie: Josef Albrecht // výkonná producentka a vedoucí produkce: Olga Grossmannová // hlavní kameraman: David Čálek // kreativní producentka: Lenka Poláková