Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

17. 10. 2019

Rada ČT: spokojenost s prací ostravského týmu

To nejzásadnější z ostravského televizního studia za uplynulých dvanáct měsíců. Téměř dvouhodinovou vizitku své práce připravili radním České televize vedoucí redakcí a tvůrčích skupin. Informace o dění ve studiu byla podstatným bodem letošního 18. zasedání Rady České televize.

„Rada konstatuje, že Televizní studio Ostrava plní své zákonné poslání,“ tlumočil jednomyslné usnesení radních předseda Jan Bednář.

Jednání se vůbec poprvé konalo v Olomouci, kterou Televizní studio Ostrava mediálně pokrývá. Předcházela mu návštěva olomoucké pobočky redakce zpravodajství i společná prezentace Televizního studia Ostrava a Univerzity Palackého v Olomouci o vzájemné spolupráci. Obojí radní ocenili.

Ředitel ostravského studia Tomáš Šiřina zdůraznil, že se opírá o kvalitní práci stálého týmu. „Jsme ve všech ohledech stabilní, počet pořadů je srovnatelný s uplynulými roky. Ostravské studio je a věříme, že i zůstane, multižánrovým studiem. To znamená tvořit pro všechny kanály, které ČT vysílá. Počet zaměstnanců je 248. Začátkem roku jsme do Ostravy dostali osmikamerový HD přenosový vůz. Ten nám umožňuje zachycovat nejen sportovní utkání, ale i lifestylové pořady či kulturní přenosy nejen v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Vůz s osádkou vyjíždí po celé republice.“

Z práce Tvůrčí producentské skupiny Lenky Polákové upoutal úspěšný dokument Obchod se zdravím z cyklu Infiltrace. Kreativní producentka Kateřina Ondřejková mimo jiné zdůraznila, proč se s oblibou pouští do mezinárodních koprodukcí. Celoroční sumář za své redakce nabídli i šéf ostravských zpravodajců Radek Wiglasz a Daniel Šumbera za sport. Vedoucí Centra dramaturgie Marcel Nevín připomněl pořady, které patří mezi stálice ostravské televizní tvorby.

Regionální studia České televize podrobně shrnují svou práci pro Radu České televize jednou do roka. Brno vždy v květnu a Ostrava v říjnu.

O Radě České televize

  • je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti veřejnoprávní televize
  • má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.