Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

16. 4. 2019

Krajina se probouzí k životu. Dokument Místa života ukáže nejrůznější způsoby rekultivace

Příběh krajiny, která přišla o svůj organismus a ráda by jej získala zpět. O tom, jak člověk získává, co potřebuje - ale i o tom, jak by měl vracet, co si půjčil. Nový dokument České televize představí způsoby rekultivace takzvaných nepřírodních biotopů. V premiéře uvidí diváci Místa života na Velikonoční pondělí 22. dubna v 17.50 na ČT2.

„Dokumentární film jsme natáčeli na výsypkách po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku a Mostecku, na haldách po těžbě černého uhlí na Kladensku a Zbýšovsku, v kamenolomech u Trněného újezdu a u Vápenné nebo v těžebnách písku a kaolinu u Bzence a u Kaznějova,“ popisuje krajinný ekolog a průvodce pořadem Tomáš Gremlica. „Těžba nerostných surovin v rozumné míře, v rozumném čase a v rozumných místech je nezbytná k zajištění potřeb společnosti. Jaká je ale budoucnost těžbou ovlivněných a poškozených částí krajiny? Na tuto otázku dávají odpověď „Místa života“.“

Stejně jako má každý člověk během života svůj příběh, píše si ho i krajina. Její příběh je ale mnohem delší a rozmanitější. Navíc do něj často vstupují svými zásahy právě lidé, kteří se snaží získat, co potřebují. Jak by ale měla příroda získat zpátky, o co přišla? „Plochy, které jsou narušeny, degradovány nebo dokonce zdevastovány lidskou činností, mohou být rekultivovány jak klasickými způsoby, tak rekultivací lesnickou, vodohospodářskou nebo tou, kdy jsou vytvářeny rekreační areály nebo plochy určené k zástavbě. Optimálním řešením je vhodná kombinace klasických technických a biologických rekultivací s přírodě blízkými způsoby obnovy, které využívají potenciál přirozené nebo usměrňované ekologické sukcese. Při nich v krajině vytváříme ideální jemnozrnnou mozaiku různých ekosystémů,“ dodává Tomáš Gremlica. Místa života ukážou díky rozličným místům pohled na správné způsoby obnovy, dokument ale nabídne divákům ukázku i těch méně povedených. Během dvaapadesáti minut se dozví mimo jiné, proč se vysazují na místech bývalých těžebních oblastí jehličnaté stromy namísto listnatých nebo proč se na některých rekultivačních plochách vyplácí chov dobytka.

scénář a režie: Jakub Skalický // dramaturgie: Filip Novák // kamera: Radka Šplíchalová // výkonný producent: Roman Blaas // kreativní producentka: Martina Šantavá

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize

Přílohy

Místa života: průvodce pořadem Tomáš Gremlica (476 kB)

Místa života (z natáčení) (880 kB)

Místa života (z natáčení II) (852 kB)