Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

23. 11. 2018

Život v blízkosti komínů

Nedej se - Jedy z koksáren

Už více jak 100 let stojí skoro v centru Ostravy koksovna, dnes akciová společnost OKK Koksovny. Ve svém programu a v propagačních materiálech uvádí, že věnuje mimořádnou pozornost a prostředky na omezování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. Ostraváci to však vidí trochu jinak.

Pan Martin Kuchař má kancelář asi 200 metrů od podniku a okna vedou směrem k hlavní bráně. Před rokem si začal všímat hustých a různě zbarvených dýmů valících se z koksárenských komínů.

Opakující se situace začal natáčet a taky se začal ptát. Videozáznam mimo jiné poslal i na Českou inspekci životního prostředí. A její odpověď? „…koksovna využívá dle zákona technologie BAT, která zamezuje úniku nebezpečných látek do ovzduší.“ A co video jako důkaz? „… jednalo se o mimořádnou situaci, která všechny mrzí, ale došlo k selhání nějaké techniky, což se stává.“ I podle Marka Bruštíka z Krajského úřadu MSK, odboru životního prostředí, byla tato situace zjednodušeně řečeno výjimečná a úřad nemá informace o dalších únicích. Pan Kuchař však má další videa, s kolegy z kanceláře začal koksovnu sledovat a videozáznamy pořizovat pravidelně. „Úniky emisí se opakovaly v roce 2017 několikrát týdně, někdy i víckrát za den. Není v tom pravidlo, je to nahodilé, ale rozhodně to nebylo nic ojedinělého,“ říká otevřeně Martin Kuchař.

Jaký je vzduch v Ostravě? Odchází z komínů koksárny jen neškodná čistá vodní pára? Je únik emisí jen náhodný ojedinělý jev? Otázky, odpovědi, názory i pořízené důkazy můžete sledovat v dokumentu Tomáše Netočného, který v TPS Lenky Polákové pro cyklus Nedej se s ostravským štábem připravil pořad s názvem Jedy z koksáren. Akciová společnost OKK Koksovny i Česká inspekce životního prostředí České televizi poskytly jen písemná vyjádření, účast na natáčení dokumentu odmítly.

Vysílání: neděle 25. 11. v 11:20 na ČT2