Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

24. 7. 2018

Informace poskytnutá dne 24. 7. 2018

Prověřením rozsahu autorskoprávních oprávnění České televize ve vztahu k dokumentu režiséra Jiřího Krejčíka „Národ v sobě“ bylo zjištěno, že příslušné smlouvy s autory a výkonnými umělci obsahují licenční ujednání, jež umožňují České televizi sdělovat dané dílo veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě; pro takové použití však k dnešnímu dni nejsou vypořádána autorská práva k fotografiím, použitým při výrobě daného dokumentu, která přináležejí České tiskové kanceláři. Česká televize po posouzení dalších hledisek (dramaturgického a kapacitního) zváží, zda zajistí zařazení předmětného dokumentu do iVysílání.

K dotazu, zda Česká televize zvažuje odvysílání dokumentu vzhledem k jeho aktuálnosti, uvádíme, že podle vyjádření ředitele programu není v současné době odvysílání tohoto dokumentu plánováno.

K dotazu, proč nejsou v rubrice „O pořadu“ uvedeny žádné informace, Vám sdělujeme, že na příslušné webové adrese https://www.ceskatelevize.cz/porady/1071114302-narod-v-sobe/20232828014/ jsou k předmětnému dokumentu uvedeny informace, a to v rozsahu obvyklém pro daný typ pořadu.