Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

16. 2. 2018

Informace poskytnutá dne 16. 2. 2018

Informace o správních řízeních vedených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání s Českou televizí, včetně informací o uložených sankčních opatřeních, jsou pravidelnou součástí výročních zpráv o činnosti České televize, které jsou zveřejňovány na webových stránkách České televize. Pro úplnost uvádíme, že Česká televize nemá zákonnou povinnost zveřejňovat tyto informace; z ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. vyplývá, že se jedná o povinnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.