Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

1. 12. 2017

Česká televize je patronem nové Ceny Fóra dárců. Sama získala ocenění za dlouholetou podporu

Jak si vede dárcovství v České republice a co pro jeho rozvoj dělají klíčoví aktéři, jako jsou firmy, stát, média a veřejně prospěšné instituce, hodnotí každý rok Dárcovský summit, který již posedmé pořádalo Fórum dárců. Za dlouholetou podporu a přínos k rozvoji veřejně prospěšných projektů letos ocenilo Českou televizi. Ta navíc poprvé uspořádala speciální soutěž o spotovou kampaň.

„Neustále hledáme nové příležitosti, jak pomáhat a především, jak zapojit do pomoci co nejvíce lidí. Loni přinesly neziskovým organizacím benefiční pořady České televize na devadesát milionů. Ve vysílání jsme také výrazně rozšířili prostor věnovaný podpoře veřejně prospěšných aktivit a v rámci bezplatných kampaní jsme odvysílali téměř tři tisíce spotů na podporu rozličně zaměřených neziskových organizací. Je potěšující vidět, že naše podpora skutečně pomáhá potřebným a ocenění za naši činnost je velmi příjemným bonusem,“ konstatuje generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Cílem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale i firem a firemních nadací a fondů v charitativních oblastech a ve veřejně prospěšných oborech. „Česká televize podporuje veřejně prospěšné projekty dlouhodobě a cíleně, proto jsme se rozhodli tyto důležité aktivity ocenit. V návaznosti na pořady odvysílané na obrazovkách České televize byla odeslána prakticky polovina všech dárcovských zpráv u nás,” vysvětluje ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová a dodává: „Společensky důležitým tématům se věnuje Česká televize i v publicistice a oblasti dokumentární tvorby. Nově v souladu s aktuálními trendy umožňuje svým divákům podporovat vybrané charitativní akce i online. Česká televize tak spoluutváří moderní veřejně prospěšné prostředí u nás, a za to jí patří dík.“

Zcela novou kategorií Cen Fóra dárců byla v letošním ročníku Cena České televize. Tři výherci získali spotovou kampaň, kterou Česká televize odvysílá v roce 2018. Odborná komise vybrala Nadaci Leontinka pomáhající zrakově postiženým, Ústeckou komunitní nadaci, jenž obnovuje historické památky a organizaci Klára pomáhá, nabízející pomoc lidem, kteří pečují o někoho blízkého při denních aktivitách, ať z důvodu dlouhodobé nemoci, postižení nebo věku.

Letošní ročník Dárcovského summitu a vyhlášení Cen Fóra dárců, tradičně uspořádaný tematicky na Den dárců, se zaměřil zejména na digitální dárcovství ve 21. století, jeho trendy, možnosti a inspirace ze zahraničí.

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize