Kde jsem:

Poznejte nás

Poznejte nás

Archiv tiskových zpráv — Pro média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Archiv tiskových zpráv

5. 3. 2014

Zájem o ČT art roste. Dnes je na evropské úrovni.

Kanál ČT art přinesl za první půlrok své existence na obrazovky přes 1300 hodin kulturních pořadů a zasáhl 2,7 milionu diváků. Za šest měsíců fungování přitom dosáhl takového podílu na publiku, který odpovídá sledovanosti tradičních stanic s uměleckým zaměřením v Evropě.

Spuštění kanálu ČT art jsme iniciovali zejména proto, aby umělecká tvorba získala ve veřejnoprávním vysílání důstojný prostor. Od počátku jsme tak kladli důraz výhradně na kvalitní program s kulturním zaměřením a významným měřítkem je pro nás tedy zejména vysoká divácká spokojenost s jednotlivými pořady. Sledovanost pro nás byla a je jen dílčím ukazatelem toho, jak Art plní svoje poslání. Jsem přesto rád, že se už za prvních šest měsíců svého fungování ČT art v podílu na publiku dostal na úroveň kulturních stanic, které v Evropě vysílají již mnoho let,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Stejně tak jako kulturní stanice jinde v Evropě je i ČT art vysoce výběrovým kanálem, který diváci sledují tehdy, zajímá-li je konkrétní koncert, film, soubor nebo umělec. Snažíme se proto do programu zařazovat co nejvíce takových formátů. A přestože vysíláme jen několik hodin denně, a to v době, kdy je mezi nabídkou televizních stanic největší konkurence, odstartovali jsme ČT art úspěšněji, než se to podařilo uměleckým kanálům v Dánsku, Itálii, Holandsku či Polsku,“ vysvětluje výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl, podle kterého podíl Artu na publiku od zahájení vysílání každý měsíc roste a letos dosáhl 0,59 %, takže již například překonal TVP Kultura v sousedním Polsku, která vysílá mnoho let a v roce 2013 měla průměrný share 0,44 %.

Ani sledovanost tradiční německo-francouzské stanice arte nepřesahuje podíl jednoho procenta. Pro kulturně zaměřené kanály proto nemůže být sledovanost hlavním kritériem úspěchu. Zajímavé pro nás ale například je, že ČT art za prvních šest měsíců zasáhla zhruba dvojnásobek lidí, kteří za celý rok navštíví všechny české galerie, a například skoro desetinásobek těch, kteří v roce 2012 navštívili pražská artová kina. Je tak evidentní, že ČT art otevírá přístup k hodnotným uměleckým zážitkům daleko širšímu publiku a i díky těmto možnostem má příležitost nejen kulturu divákům zprostředkovávat, ale i ji aktivně podporovat,“ říká Tomáš Motl.

Publikum ČT art je tvořeno převážně vysokoškolsky a středoškolsky vzdělanými diváky. Nadprůměrných hodnot dosahují pořady Artu z hlediska zaujetí, a to přes 75 %. Na desetistupňové škále je vysoké i hodnocení spokojenosti diváků s pořady ČT art, průměrně dosahuje hodnoty 8,2.