Kde jsem:

Tiskové zprávy — Média — Vše o ČT — Česká televize

Tiskový servis pro novináře

Tiskový servis pro novináře

  • Tiskové zprávy, programové plány, fotoservis, pozvánky
  • Zdroj dat sledovanosti:
    ATO – Nielsen Admosphere

6. 3. 2013

ČT po roce hodnotí systém tvůrčích skupin a snižuje jejich počet

V rámci plánovaného vyhodnocení systému tvůrčích producentských skupin, který byl v České televizi loni zaveden, dochází k personálním změnám na pozicích kreativních producentů. Jak bylo avizováno při jmenování vybraných kreativních producentů, personální i obsahové obsazení tvůrčích producentských skupin není neměnné. Kromě programové strategie televize se řídí efektivitou a úspěšností navrhovaných projektů a také celkovou smysluplností v zaměření jednotlivých tvůrčích skupin. Po ročním fungování se vedení televize dohodlo na ukončení působení v pozicích kreativních producentů s Josefem Prouzou, Antonínem Tršem, Davidem Jungmannem a Danielem Tučkem. Nadále bude Česká televize pracovat se sedmnácti kreativními producenty.

Ukazuje se, že systém tvůrčích producentských skupin tak, jak byl zamýšlen, funguje. Jednotliví kreativní producenti přicházejí s návrhy nových projektů, které prezentují programové radě. V průběhu roku jsme schválili mnoho zajímavých a originálních projektů, které najdou své místo na obrazovce České televize v následujících sezónách. Díky principu vzájemné konkurence jednotlivých skupin se průběžně také ukazuje, které z nich najdou své uplatnění a právo na existenci ve skladbě tvůrčích skupin a u kterých naopak zjistíme, že svým zaměřením potřeby České televize nenaplňují,“ říká generální ředitel České televize Petr Dvořák.

V tomto ohledu své uplatnění v systému tvůrčích producentských skupin České televize nenacházejí Tvůrčí producentská skupina (TPS) tvorby pro národnostní, etnické a jiné menšiny Davida Jungmanna, TPS zábavné tvorby Josefa Prouzy, TPS alternativní publicistiky a dokumentaristiky Antonína Trše a TPS pro debuty a začínající autory Daniela Tučka. „Dospěli jsme k závěru, že alternativní publicistiku a dokumenty, pořady pro menšiny nebo práci se začínajícími autory zahrnují do svých aktivit i jiné tvůrčí skupiny, a není tedy potřeba mít samostatné tvůrčí skupiny pro to určené,“ vysvětluje ředitel vývoje pořadů a programových formátů Jan Maxa a dodává: „Rád bych kolegům poděkoval za odvedenou práci a popřál vše dobré v jejich dalších profesních krocích.“ Josef Prouza, David Jungmann a Daniel Tuček ukončí své působení v roli kreativních producentů ke konci měsíce, Antonín Trš se vrátí do své původní pozice vedoucího dramaturga v centru publicistiky a dokumentární tvorby ČT.

Se začátkem letošního roku byl nově zaveden systém půlročního hodnocení kreativních producentů, jehož součástí je i finanční motivace jednotlivých producentů. Cílem je prohloubení efektivity současného nastavení a rozšíření možnosti odměňovat úspěšné prosazování nových a kvalitních programových formátů, které budou naplňovat vize České televize o moderní, atraktivní veřejnoprávní službě.

Tvůrčí producentské skupiny jsou základním stavebním kamenem procesní a organizační změny v oblasti původní tvorby České televize tak, jak byla představena v kandidátském projektu Petra Dvořáka. Koncepce je založena na důsledném oddělení role televize jako producenta vlastní tvorby a role televize jako vysílatele při využití producentského systému, který je podobný modelu BBC a zároveň vychází z principů, na jakých byla Česká televize postavena před rokem 2002.

V průběhu loňského roku, kdy byl systém tvůrčích producentských skupin zaveden, schválila programová rada do realizace celkem 297 projektů. Více než 50 % z nich tvořily dokumenty, z 18 % to byla zábava a 15 % tvořila hraná tvorba. Divadlo, hudba a balet se podílely 13 % a po 1 procentu měly animovaná tvorba a pořady pro děti. Co se týče vložených prostředků, nejvíce investovala Česká televize do hrané tvorby (66%), do dokumentů (17%) a do zábavní tvorby (11%).

V letošním roce se zatím (ke dni 19. 2. 2013) schválilo 65 nových programových projektů v celkové hodnotě více než 185 milionů korun. Téměř 50 % to byly investice do hrané tvorby, zábavní pořady zatím získaly 38% podíl. 

Stávající kreativní producenti Tvůrčích producentských skupin ČT:

Patrick Diviš: TPS náboženské tvorby

Čestmír Kopecký: TPS multižánrové tvorby

Petr Kubica: TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky

Jan Lekeš: TPS solitérní dramatické tvorby

Petr Mühl: TPS zábavné tvorby

Alena Müllerová: TPS vzdělávacích pořadů a nových formátů

Kateřina Ondřejková: TPS multižánrové tvorby v TS Ostrava

Lenka Poláková: TPS publicistiky a dokumentární tvorby v TS Ostrava

Michal Reitler: TPS hrané a zábavné tvorby

Vítězslav Sýkora: TPS hudební tvorby

Martina Šantavá: TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky

Ondřej Šrámek: TPS divadelní tvorby

Jan Štern: TPS seriálů a cyklické dramatiky

Josef Viewegh: TPS seriálů a cyklické dramatiky

David Ziegelbauer: TPS dramatické tvorby v TS Brno

Kamila Zlatušková: TPS multižánrové tvorby v TS Brno

Barbara Johnsonová: TPS dětské tvorby

Kromě výše uvedených kreativních producentů, kteří vedou své Tvůrčí producentské skupiny, pracují v ČT ještě další kreativní producenti se zodpovědností za konkrétní oblast vlastní tvorby a spolupráce s autory. Je to například Andrea Majstorovičová, kreativní producentka pro aktuální publicistiku, Tomáš Baldýnský, kreativní producent pro filmové projekty, a další kreativní producenti, pověření prací na konkrétních projektech.

Michaela Fričová, tisková mluvčí ČT