Publikace ke stažení

Proč jsme postavili nový komplex ČT v Brně — Nové televizní studio ČT v Brně — Televizní studio Brno — Česká televize

Nové studio

Brněnské studio České, resp. Československé televize, začalo vysílat 6. 7. 1961. První adresou bylo studio Typos v dnešní Jezuitské ulici. A právě tady, a také na nedaleké adrese Běhounská 18, působilo až do stěhování, tedy do roku 2016. Obě budovy v centru Brna byly postaveny ve 30. letech minulého století. Zatímco Typos vznikl jako bytový dům s tančírnou v suterénu, budova v Běhounské sloužila jako banka. Oba objekty svým původním určením a stavebním řešením nevyhovovaly televizním potřebám a žádná z budov nebyla za dobu své existence celkově rekonstruována. Stavební i jiné úpravy pouze přizpůsobovaly části objektů novému využití. To se projevilo na celkovém stavebním stavu objektů, který odpovídal míře amortizace. Zásluhou dobré údržby posledních let se sice podařilo zajistit základní funkce domů, ovšem za cenu stále vyšších nákladů na opravy a údržbu. Je zřejmé, že pokud by tady televize zůstala, během následujících let by musela značně investovat do celkových rekonstrukcí rozvodů vody, odpadů, topení, elektřiny a do rekonstrukcí některých stavebních částí.

Umístění budov v centru města navíc velmi ztěžovala dopravní obslužnost. Výstavba nového objektu proto byla pro brněnské studio České televize nezbytná. Po dokončení stěhování v závěru roku 2016 Česká televize obě budovy v centru Brna prodala.