Salón Cimrman  Suchý, Šebánek, Čepelka
Ondřej Suchý, Jiří Šebánek a Miloň Čepelka v šemánovické Nostalgické myši na Kokořínsku.
Salón v rozhlase

Vůbec první natáčení znovuvzkříšeného Salónu Cimrman se uskutečnilo v Šemánovicích pro silvestrovský program Českého rozhlasu 2-Praha, v prosinci roku 1998. Zleva: Jan Klusák (bývalý člen DJC), Karel Bartoníček, Martin Zákravský a hostující Miloň Čepelka (člen DJC).

  Šebánkův Salón Cimrman v médiích


Nostalgická myš Ondřeje Suchého

19. prosince 1998 došlo v Šemánovicích na Kokořínsku k dějinné události. Po devítileté pauze obnovil právě zde svou činnost známý SALÓN CIMRMAN z Prahy, u jehož zrodu stáli v roce 1980 cimrmanologové Jiří Šebánek (ten dal kdysi Cimrmanovi jméno a přišel s nápadem pořádat cimrmanologické semináře) a dnes již nežijící hudebník Karel Velebný (alias dr. Evžen Hedvábný, v jehož domku byl v roce 1966 učiněn nález truhly s rukopisy do té doby naprosto neznámého génia Járy Cimrmana). První představení, které Salón Cimrman v předvánoční době onoho roku 1998 uvedl, byl Cimršantán, exkurze do kabaretu Járy Cimrmana…

Český rozhlas 2 - Praha, 9. února 1999 ve 20.04 hodin

Badatelský tým Salón Cimrman, který zakládal v roce 1980 Jiří Šebánek s Karlem Velebným, se v letech devadesátých odmlčel. V listopadu 1989 totiž vstoupil solidárně s ostatními divadly do stávky, v níž - na rozdíl od ostatních divadel - setrvává prý až do dnešních dnů. K výjimkám dochází od roku 1998 pouze v Šemánovicích u Kokořína, kde dle Šebánkových slov na výslovná přání Českého rozhlasu (a jindy též České televize) Salón Cimrman svoji stávku přeruší, jen aby uvedl některý ze svých seminářů a pak hned ve stávce pokračoval dál. Cimrmanologové ze Salónu, jmenovitě Jiří Šebánek, Karel Bartoníček, Martin Zákravský, Jan Klusák a hostující Miloň Čepelka z Divadla Járy Cimrmana, došli na sklonku loňského roku ve svém bádání k překvapivým objevům...

Česká televize, vysílání v roce 2000 a 2001
Aneb, jak tvrdí producent a dramaturg cyklu Karel Spurný, v pravou chvíli se sešli na pravém místě ti praví lidé...

Původně jsem o cyklu neuvažoval. Chtěl jsem natočit toliko Cimršantán, tedy přednášku o působení Járy Cimrmana v kabaretech, jehož zkrácenou podobu jsem slyšel v Českém rozhlase na Silvestra ´98. Oslovil jsem doc. Jiřího Šebánka, sešli jsme se, slovo dalo slovo - a já si odvážel hromadu libret tzv. seminářů Salónu Cimrman...
Následovala fáze selektivní, etapa společného připisování věci nových a škrtání starých... Zakladatel Salónu Cimrman i ostatní protagonisté badatelského týmu přitom projevili přání natáčet v kulturním minicentru Nostalgická myš v Šemánovicích u Kokořína, kde také vznikla ona původní rozhlasová silvestrovská nahrávka a kde je Mistrovu dílu více než nakloněné publikum. To místo důvěrně znám, neboť jeho duchovním otcem je Ondřej Suchý, s nímž jsem 10 let spolupracoval na pořadu Kavárnička dříve narozených. A navíc, dodnes tam každé léto na pár dní zajíždím...
Těch 7 dílů vznikalo v rozmezí let 1999-2000. Z, přiznejme to otevřeně, ekonomických důvodů vznikaly vždy dva televizní scénáře současně a natáčely se souběžně dva pořady. Poté se půl roku pracovalo na dalším "dvojáku". Vše vyvrcholilo zcela původním a novým projektem o objevení hrobu českého génia - kde jinde než na šemánovickém hřbitůvku. V tomto pořadu už obyvatelé Šemánovic nebyli pouhým „pasivním“ publikem. Etablovali se jako noví adepti oboru cimrmanologie a projevili též netušené herecké vlohy...
(Karel Spurný, producent Televizního studia Ostrava, 30. května 2001 elektronickou poštou)
 


Jára Cimrman
Rukopisná pozůstalost Járy Cimrmana
Vědní obor Cimrmanologie
Divadlo Járy Cimrmana
Vinárna U pavouka

Karel Velebný
doc. Jiří Šebánek
Role Jiřího Šebánka v dějinách Divadla Járy Cimrmana
prof. Miloň Čepelka

Badatelský tým Salón Cimrman
Šebánkův Salón Cimrman v současných médiích

Rozhovor s dr. Hedvábným-Velebným
Rozhovor s doc. Jiřím Šebánkem

Užitečné odkazy

Přehled dílů Salónu Cimrman
Přehled vysílání Salónu Cimrman