Salón Cimrman  


Šicí stroj
Jeden z možných způsobů využití bioplynu nalezl Cirmman v pohonu šicího stroje. Nádrž na plyn včetně armatury byla vzduchotěsná, takže švadlena nebyla obtěžována nepříjemným zápachem.

Auto
Automobil Ruppe Piccolo z roku 1904. Jiný z Cimrmanových vozů s jeho vylepšeným motorem E. Webrová jezdil i na zvětralé pivo. (Fotografie pochází z výstavy "Doba Járy Cimrmana“, která se konala na pražském Hlavním vlakovém nádraží.)

Balón
Balónový koš z českého vrbového proutí byl v kombinaci s ratanovými pruty o 1/3 lehčí než koše z proutí německého. (Fotografie pochází z výstavy "Doba Járy Cimrmana“, která se konala na pražském Hlavním vlakovém nádraží.)

  CimrmanologieCIMRMANOLOGIE - název pochází ze dvou řeckých slov Cimrmanos (Cimrmanova) a logos (nauka, věda). Můžeme rovněž říci, že je to samostatná vědecká disciplína, která je v rámci systému věd relativně mladá. Počátky zrodu cimrmanologie lze datovat někdy do 2. poloviny 60. let tohoto (20.) století (v odborné literatuře je často uváděn rok 1966). Jak už tedy sám název oboru napovídá, současně hlavní náplní je drobná, faktograficko-bibliografická práce, jejímž předmětem je český velikán Jára Cimrman a druhou, avšak neméně důležitou složkou je zmírnění dopadu následků z Mistrova odkazu.

Z hlediska rozmachu vědního oboru se nejedná o příliš expanzivní oblast lidské činnosti, oproti jiným oborům, kde se rozsah vědomostí každých pět let zdvojnásobuje (např. výpočetní technika, genetika apod.). Cimrmanologové tedy na rozdíl od jiných vědních oborů nezaznamenávají příliš velký nárůst poznatků, avšak pokud dojde k nějakému novému objevu v souvislosti s odkazem Járy Cimrmana, je to v ostatních vědeckých kruzích a v očích veřejnosti vždy šok. Mnohdy dochází k rozsáhlým, vleklým a často i nechutným sporům (tzv. monstrprocesy) o prvenství Járy Cimrmana v té či oné věci, oblasti, či dokonce v celém vědním oboru. Vždy však, až na výjimky, u nichž ještě nepadlo poslední slovo, přiřkne soudní porota prvenství skromnému, pilnému a geniálnímu Čechovi Járovi Cimrmanovi, který se tak, alespoň posmrtně dočká v obecném povědomí jakžtakž uznání.

Přesný počet cimrmanologů není zatím přesně znám. Podle posledních výsledků se odhaduje, že každý Čech se již alespoň jednou v životě setkal s čímkoliv, co by mělo přímou (i nepřímou) souvislost s postavou Járy Cimrmana. Jak je tomu ve světě, přesně nevíme. Víme jen to, že i ostatní země si pomalu, ale jistě začínají uvědomovat, že tu někdy byl někdo, kdo významnou měrou přispěl k vyřešení řady problémů a napomohl tak podstatně k rozvoji jiných oborů. Také se dá říci, na to se však velice často zapomíná, že nebýt Járy Cimrmana, asi bychom dnes jako lidstvo byli někde úplně jinde...


RakevKoncem století panovala všeobecná hrůza ze zdánlivé smrti a předčasného pohřbení. Na obrázku je elektronický signalizační systém, který Cimrman vyvinul pro Karla Redla, vlastníka vídeňské továrny na kovové rakve. Protože mu Cimrman dlužil za věnce, svíce a rakve pro své nebohé rodiče, a neměl peníze na zaplacení, souhlasil s tím, aby si Redl za prominutí dluhu na oplátku nechal vynález patentovat na své jméno. Redl s tímto systémem slavil velký obchodní úspěch, takže vydělal na Cirmmanově vynálezu neporovnatelně více peněz, než kolik činila částka, kterou mu odpustil.

Převzato ze stránek www.sweb.cz/APOJC.Jára Cimrman
Rukopisná pozůstalost Járy Cimrmana
Vědní obor Cimrmanologie
Divadlo Járy Cimrmana
Vinárna U pavouka

Karel Velebný
doc. Jiří Šebánek
Role Jiřího Šebánka v dějinách Divadla Járy Cimrmana
prof. Miloň Čepelka

Badatelský tým Salón Cimrman
Šebánkův Salón Cimrman v současných médiích

Rozhovor s dr. Hedvábným-Velebným
Rozhovor s doc. Jiřím Šebánkem

Užitečné odkazy

Přehled dílů Salónu Cimrman
Přehled vysílání Salónu Cimrman