Portrét grafika, malíře fresek, sochaře a básníka.
Scénář a režie M. Tichý.

Filmový portrét pardubického rodáka Vojmíra Vokolka, grafika, malíře fresek, sochaře a básníka ukazuje nelehkou cestu umělce, směřujícího k prapodstatě uměleckého vyjádření. Jeho tvorba, která je známa jen poměrně úzkému okruhu lidí, se setkává již po dlouhá léta s nepochopením.

Mnohé Vokolkovy výtvory již zanikly, grafiky byly rozdány, fresky ničí vlhkost a lhostejnost farníků i církve, dřevěné objekty požírá červotoč.

Tvorba Vojmíra Vokolka je však záznamem úporného hledání prapodstaty a umělec sám ponechal již dávno své dílo jeho vlastnímu osudu.

Napište nám