V Ladakhu, na severu Indie, žije malá komunita evangelických misionářů ze střední Evropy. Po letech bojů se zdejším obyvatelstvem se jim nakonec podařilo stát se vítanou oporou jejich nesnadných životů.
Scénář a režie V. Palcová.

Na severu Indie, v místech, kde se stýkají dva horské masivy Karákoram a Himálaj, leží Ladakh. Oblast položená tři a půl tisíce metrů nad mořem a polovinu roku odříznutá od světa, kraj s dávnou buddhistickou tradicí na dosah Tibetu. Sem přišli v polovině 19. století dva příslušníci Jednoty bratrské. Po mnohaletém úsilí a konfliktech se zdejším obyvatelstvem se jim tu podařilo založit misii. Dnes žije v Malém Tibetu, jak je někdy Ladakh nazýván, malá křesťanská komunita, jejíž předkové pocházeli ze střední Evropy. Na tomto podivném místě spolu žijí lidé naprosto odlišných kultur – buddhisté, muslimové, hinduisté i křesťané. Takže až meditativně plynoucí film je nejen o těžkém životě vysoko v horách, ale i o lidské snášenlivosti a toleranci.

Napište nám