Jak se utvářela historie lidské civilizace na Jižní Moravě.
Režie E. Plítek.

Jižní Morava je místem, kde se výrazně utvářela historie lidské civilizace. Zde byly nalezeny vzácné důkazy o paleolitickém člověku - 25 tisíc let před naším letopočtem tady žili lovci mamutů. Archeologické nálezy přinášejí svědectví o následujících dobách. Letecká archeologická prospekce, se kterou začali v 80.letech, uspíšila dobu nálezů římských opevnění a germánských objektů, asi ze druhé poloviny 2.století po Kristu. Tehdy zde probíhaly markomanské války. Jejich hlavní přičinou byly vnitřní přeměny barbarské společnosti a její rychlý ekonomický a sociální vývoj. Stále nové a velké množství nálezů z markomanských válek potvrzuje přítomnost velkého římského vojska na jižní Moravě. K dalším významným nálezům z této doby patří předměty z Mušovského hrobu, kde měl být pochován markomanský král. Tento hrob v germánském prostředí, s množstvím zlatého, stříbrného a bronzového materiálu římského původu se stal velkým překvapením pro celý vědecký svět.

Napište nám