Pražská kavárna, na jejímž znovuotevření se podílel Václav Havel, je symbolem intelektuálního života hlavního města pro řadu generací.
Připravili E. Brikcius a P. Nikolaev.

V předvečer znovuotevření legendární pražské kavárny Slavia v roce 1997, se setkává Eugen Brikcius s historií jak kráčela, vstupovala a pila kávu se sodou na tomto slavném nároží.

K natočení tohoto dokumentu, který by neměl být jen suchou faktografií a výčtem slavných i méně slavných hostů této kavárny, se shromáždili pod vedením režiséra Petra Nikolaeva autoři - básník a autor happeningů Eugen Brikcius, kunsthistorik Karel Holub a fotograf Zdeněk Merta. V pořadu vystoupí řada známých osobností, hostů kavárny, studenti FAMU i starší občané hlavního města, pro které bylo toto místo útočištěm a místem setkání všeho druhu. Autoři se zamýšlejí nad fenoménem kavárny v obecném smyslu a nad budoucností setkávání vůbec.

Napište nám